Fler böcker av Dominique Dyens

  • Smitning

    Dominique Dyens

    Smitning är en imponerande romanteknisk lek, full av överraskningar. SVENSKA DAGBLADET Dyens potentiella chick lit, som får läsaren att känna sig lite bättre, övergår i självabsorberad genrelek med drag av både thriller och psykodrama, som får läs...