Du är här: Start / Student / Juridik

Juridik

Här har vi samlat de mest efterfrågade kursböckerna inom Juridik.

Hittar du inte din bok här så sök på ISBN, titel, författarnamn eller leta vidare inom kategorin Juridik i ämnesmenyn.

Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 2:a upplagan Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvård. 2014 Sveriges lag 2014 : innehåller författningar som trätt i kraft per den 1 januari 2014 Civilrätt

Juridik - civilrätt, straffrätt, proc...

Författningshandbok för personal inom...

Sveriges lag 2014 : innehåller förfat...

Civilrätt

Konrad Lundberg, Johan Schüldt, Theddo Rother-Schirren, Anders Lagerstedt, Cath Calleman Gunnel Raadu Andreas La Torre Ek Anders Agell, Åke Malmström, Christina Ramberg, Tore Sigeman
515:-Köp
423:-Köp
747:-Köp
525:-Köp
Studiematerial för juridisk grundkurs Avtal : lärobok i allmän avtalsrätt Finna rätt: Juristens källmaterial och arbetsmetoder Introduktion till straffrätten

Studiematerial för juridisk grundkurs

Avtal : lärobok i allmän avtalsrätt

Finna rätt: Juristens källmaterial oc...

Introduktion till straffrätten

Folke Grauers, Claes Martinson Axel Adlercreutz, Bernard Johann Mulder Hans-Heinrich Vogel, Lars Heuman, Madeleine Leijonhufvud, Peter Seipel, Ulf Bernitz Suzanne Wennberg
177:-Köp
179:-Köp
513:-Köp
184:-Köp
Sveriges Rikes Lag 2014 (klotband) En introduktion till förvaltningsrätten Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs Rättsregler : en introduktion till juridiken

Sveriges Rikes Lag 2014 (klotband)

En introduktion till förvaltningsrätten

Process- och straffrätt för juridisk ...

Rättsregler : en introduktion till ju...

Wiweka Warnling-Nerep Lars Heuman Håkan Hydén, Therese Hydén
975:-Köp
164:-Köp
164:-Köp
274:-Köp
Skatterätt : en introduktion Textbook on International Law Mervärdesskatt : en introduktion Svensk lag 2014

Skatterätt : en introduktion

Textbook on International Law

Mervärdesskatt : en introduktion

Svensk lag 2014

Christina Gyland, Olof Jakobsson Martin Dixon Peter Melz, Eleonor Kristoffersson Per Henrik Lindblom, Kenneth Nordback
257:-Köp
385:-Köp
151:-Köp
679:-Köp

Listan innehåller 75 träffar.

Sortering 

Sveriges Rikes Lag 2014 (klotband)

(6 röster) 
INBUNDEN. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-01-17

En systematiskt bearbetad sammanställning av svensk lagstiftning med gällande lagar, förordningar, EU-förordningar och andra författningar. Hänvisningar görs till förarbeten, författningar och avgöranden från sammanlagt sju domstolar, nämligen EU-...

Sveriges Rikes Lag 2014 (klotband)
Skickas inom 1-2 vardagar
975:- Köp

Civilrätt

(4 röster) 
HÄFTAD. Liber, Svenska, 2014-01-15
Serie: Civilrätt

Civilrätt är en mer än 100-årig klassiker. Den ger en introduktion till och översikt av civilrätten. Efter en inledande översikt av rättsordningen, behandlas civilrätten under avdelningar för allmän förmögenhetsrätt och särskilda avtalstyper, imma...

Civilrätt

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
525:- Köp

Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 2:a upplagan

(5 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2013-07-04

Sanoma Utbildnings mycket omtyckta introduktionsbok i juridik utkommer snart i en andra upplaga! Tyngdpunkten ligger på grundläggande principer inom civilrätt, straffrätt och processrätt för att ge läsaren översiktskunskaper. I den andra upplagan ...

Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 2:a upplagan
Skickas inom 3-6 vardagar
515:- Köp

Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvård. 2014

(1 röst) 
HÄFTAD. Liber, Svenska, 2014-01-14
Serie: Författningshandbok 2014

Författningshandboken innehåller medicinalförfattningar samt andra bestämmelser och anvisningar för personer som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter. Detta gedigna standardverk är systematiserat i 23 avdelningar och har ett omfattande sakregister....

Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvård. 2014
Skickas inom 2-5 vardagar
423:- Köp

Bolag, föreningar, stiftelser : en introduktion

(1 röst) 
HÄFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-01-17

Denna bok vände sig till personer utan juridiska förkunskaper som vill - eller på grund av utbildningskrav måste - lära sig mer om bolagens, föreningarnas och stiftelsernas juridik. Bokens upphovsman till tidigare upplagor är professor emeritus Ca...

Bolag, föreningar, stiftelser : en introduktion

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
229:- Köp

Svensk lag 2014

(3 röster) 
INBUNDEN (Klotband). Iustus, Svenska, 2014-01-30

Svensk Lag, den gröna lagboken, är en behändig och praktisk lagbok med enkel systematik. Inga bihang eller tillägg, all lagtext är införd på sin rätta plats. Kapitlen inleds i förekommande fall med balk eller annan särskilt tung lag, varefter övri...

Svensk lag 2014

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
679:- Köp

Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2014

HÄFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-01-29

I den nya upplagan redovisas viktiga författningsändringar och nytillkomna lagar enligt bl.a. följande. En ny myndighet, Inspektionen för vård och omsorg, har övertagit Socialstyrelsens tillsyns- och tillståndsverksamhet på hälso- och sjukvårdens ...

Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2014

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
592:- Köp

En introduktion till förvaltningsrätten

(3 röster) 
HÄFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2012-08-30

I boken presenteras förvaltningsförfarandets utformning, metoden att avgöra om förvaltningslagen ska tillämpas eller inte samt olika möjligheter till förnyad prövning av beslut. Boken är främst ägnad att användas i juristutbildningen men kan använ...

En introduktion till förvaltningsrätten

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
164:- Köp

Sveriges lag 2014 : innehåller författningar som trätt i kraft per den 1 januari 2014

(2 röster) 
INBUNDEN. Studentlitteratur, Svenska, 2014-01-13

Sveriges Lag 2014: Innehåller författningar som trätt i kraft per den 1 januari 2014 (svarta lagboken) En lättanvänd, lättöverskådlig och pedagogisk sammanställning av svensk lagstiftning indelat i 28 rättsområden, innehållande gällande lagar, för...

Sveriges lag 2014 : innehåller författningar som trätt i kraft per den 1 januari 2014
Skickas inom 1-2 vardagar
747:- Köp

Rättsregler : en introduktion till juridiken

HÄFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2011-10-18

Denna bok ger en introduktion till juridiken genom rättsreglerna. Här förklaras vad domaren gör när han dömer genom att den juridiska metoden för problemlösning presenteras med praktiska utgångspunkter. Vidare sker en översiktlig genomgång av rätt...

Rättsregler : en introduktion till juridiken
Skickas inom 2-5 vardagar
274:- Köp

Arbetsrätten : en introduktion

HÄFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2013-03-21

Arbetsrätten - En introduktion är en överskådlig redogörelse av den svenska arbetsrätten. Särskild uppmärksamhet ägnas åt praktiskt viktiga problem och åt sådana frågor som brukar stå i centrum i den arbetsrättsliga undervisningen. Boken vänder si...

Arbetsrätten : en introduktion
Skickas inom 2-5 vardagar
186:- Köp

Sveriges Rikes Lag 2013 (klotband)

(12 röster) 
INBUNDEN. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2013-01-17

En systematiskt bearbetad sammanställning av svensk lagstiftning med gällande lagar, förordningar, EU-förordningar och andra författningar. Hänvisningar görs till förarbeten, författningar och avgöranden från EU-domstolen, Högsta domstolen, Regeri...

Sveriges Rikes Lag 2013 (klotband)
Skickas inom 1-2 vardagar
869:- Köp

Arbetsrätt

(1 röst) 
HÄFTAD. Liber, Svenska, 2013-01-18
Serie: Arbetsrätt

Arbetsrätt ger en god och högaktuell introduktion till grunderna i arbetsrätten. De områden som behandlas är bl.a. parterna på arbetsmarknaden, medbestämmande, förhandlingar och kollektivavtal. Regelverket kring anställning och anställningsskydd, ...

Arbetsrätt
Skickas inom 2-5 vardagar
322:- Köp

Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs

(2 röster) 
HÄFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2011-01-11

Denna väletablerade bok ger genom sin pedagogiska framställning en god överblick över de processrättsliga och straffrättsliga regelsystemen

Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
164:- Köp

Skatterätt : en introduktion

HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2013-08-05

Här presenteras skatterättens grunder på ett lättillgängligt sätt. I boken beskrivs hur det svenska skattesystemet är uppbyggt. Vidare behandlas olika skatteformer, med utgångspunkt från de viktigare, t.ex. inkomstskatt och moms. Boken är avsedd a...

Skatterätt : en introduktion
Skickas inom 2-5 vardagar
257:- Köp

Finna rätt: Juristens källmaterial och arbetsmetoder

INBUNDEN. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2012-08-27

Det är viktigt att den som arbetar med juridiska problem är orienterad i det juridiska källmaterialet och juristens arbetsmetoder för att skaffa sig nödvändig information. Syftet med boken är att ge kunskap och vägledning i dessa ting. Den behandl...

Finna rätt: Juristens källmaterial och arbetsmetoder

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
513:- Köp

Juridiken och dess arbetssätt : en introduktion

(2 röster) 
HÄFTAD. Iustus, Svenska, 2012-02-21

Juridiken och dess arbetssätt är en introduktion till juridiken och det arbetssätt juristen använder för att lösa juridiska problem. Boken behandlar bland annat frågor om * juristernas olika roller och uppgifter, * rättskällornas tillkomst och fun...

Juridiken och dess arbetssätt : en introduktion
Skickas inom 2-5 vardagar
261:- Köp

Anställningsförhållandet : inledning till den individuella arbetsrätten

HÄFTAD. Iustus, Svenska, 2013-01-21

Anställningsförhållandet syftar till att ge en sammanhängande framställning över den individuella arbetsrätten, dvs. reglerna om förhållandet mellan arbetsgivaren och enskilda arbetstagare. Anställningen är ett dynamiskt rättsförhållande och den r...

Anställningsförhållandet : inledning till den individuella arbetsrätten
Skickas inom 2-5 vardagar
494:- Köp

Avtal : lärobok i allmän avtalsrätt

(3 röster) 
HÄFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2013-08-12

Boken ger en översiktlig framställning över den allmänna avtalsrätten. Den är avsedd som grundläggande lärobok för studenter, på såväl juristprogrammen som andra universitets- och högskoleutbildningar med inslag av civilrätt eller handelsrätt. Bok...

Avtal : lärobok i allmän avtalsrätt
Skickas inom 2-5 vardagar
179:- Köp

Att skriva juridik : regler och råd

(4 röster) 
HÄFTAD. Iustus, Svenska, 2012-02-16

Att skriva juridik behandlar de grundläggande reglerna för juridiskt skrivande, från disposition och språklig stil till fotnotsteknik och typografi. Allt visas och förklaras med konkreta exempel. Boken används på juristlinjen och på andra utbildni...

Att skriva juridik : regler och råd

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
198:- Köp

Processrätt : grunderna för domstolsprocessen

HÄFTAD. Iustus, Svenska, 2012-08-02

Processrätten är en central del av rättsordningen. Utan en utvecklad processrätt faller egentligen all annan juridik platt till marken. Denna bok är "förstabok" i processrätt för den som studerar juridik eller andra ämnen där grundläggan...

Processrätt : grunderna för domstolsprocessen
Skickas inom 2-5 vardagar
230:- Köp

Arbetsrätten : en översikt

HÄFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2013-03-06

Boken, som nu utges i en sjätte upplaga, ger en koncentrerad och överskådlig skildring av svensk arbetsrätt sådan denna ter sig i början av 2010-talet. Ämnesavgränsningen bygger på det traditionella synsättet att arbetsrätten är en särskild discip...

Arbetsrätten : en översikt

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
274:- Köp

Studiematerial för juridisk grundkurs

(2 röster) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2013-08-13

Detta studiematerial är tänkt att användas i undervisningen på juridiska grundkurser i jurist- och ekonomutbildningarna. Syftet med materialet är att konkretisera och belysa genom aktivt arbete med juridiska frågeställningar. Studiematerialet inne...

Studiematerial för juridisk grundkurs

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
177:- Köp

Europarätten - En introduktion till EU-rätten och Europakonventionen

HÄFTAD. Jure Förlag, Svenska, 2010-09-14

Medlemskapet i Europeiska unionen har inneburit de största förändringarna av svensk rätt på mycket länge, främst principiellt men även materiellt. EU-rätten och Europakonventionen påverkar i stor utsträckning svensk rätt, såväl direkt som indirekt...

Europarätten - En introduktion till EU-rätten och Europakonventionen
Skickas inom 2-5 vardagar
145:- Köp

Civilrätt : övningsbok

(1 röst) 
HÄFTAD. Liber, Svenska, 2014-01-15
Serie: Övningsbok Civilrätt

Med mer än 750 frågor - inklusive svar och lösningar - är Övningsbok Civilrätt ett heltäckande komplement till den klassiska boken Malmströms Civilrätt. Boken kan dock även användas fristående. Boken är avsedd för både studenten och läraren. Ytter...

Civilrätt : övningsbok

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
359:- Köp

Mervärdesskatt : en introduktion

HÄFTAD. Iustus, Svenska, 2013-02-28

Mervärdesskatt har blivit en allt viktigare skatteform. Den är statens viktigaste inkomstkälla och den påverkar priserna på nästan alla varor och tjänster för konsumenterna. Genom handelns ökade internationalisering har även skattens internationel...

Mervärdesskatt : en introduktion

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
151:- Köp

Juridik för pedagoger

HÄFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2011-06-17

I den här boken presenterar författaren en introduktion och vägledning till olika juridiska frågeställningar som kan aktualiseras i förskola, skola och fritidshem. De ämnesområden som behandlas i boken rör bl.a. den rättsliga grunden för personale...

Juridik för pedagoger
Skickas inom 2-5 vardagar
209:- Köp

Kredit och säkerhet : lärobok i krediträtt

(1 röst) 
HÄFTAD. Iustus, Svenska, 2011-05-30

Frågor kring kredit och säkerhet har allt mer kommit i fokus efter de finansiella kriser som inträffat under senare år. I denna lärobok ges inledningsvis en översikt över den svenska kreditmarknaden. Därefter behandlas kreditavtalet. Huvuddelen av...

Kredit och säkerhet : lärobok i krediträtt

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
163:- Köp

Sekretess : handbok för socialtjänsten

(5 röster) 
HÄFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2009-09-08

Boken beskriver huvuddragen av de bestämmelser som är av betydelse för sekretessprövningen vid en socialförvaltning. Under olika avsnitt behandlas bl.a. offentlighetsprincipen och de särskilda sekrtessregler som gäller för socialtjänsten och närli...

Sekretess : handbok för socialtjänsten
Skickas inom 2-5 vardagar
226:- Köp

Offentlighet och sekretess

HÄFTAD. Liber, Svenska, 2010-08-24

Allmänhetens möjlighet till insyn i den offentliga förvaltningens göromål är en viktig del av vårt rättssamhälle. En öppenhet i myndigheternas arbete och ärenden skapar en form av garanti för att myndigheterna handlägger sina ärenden och utövar si...

Offentlighet och sekretess
Skickas inom 2-5 vardagar
177:- Köp

Topplista
Juridik

 1. 1. Sveriges Rikes Lag 2014 (klotband)

  Sveriges Rikes Lag 2014 (klotband)

  En systematiskt bearbetad sammanställning av svensk lagstiftning med gällande lagar, förordningar, EU-förordningar och andra författningar. Hänvisningar görs till förarbeten, författningar och avgö...

  975:- Köp
 2. 2. Skattelagstiftning 14:2 : lagar och andra författnin...

  Skattelagstiftning 14:2 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2014

  Lagsamlingen, som nu utkommer i sin 49:e utgåva, innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamme rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studenraden be...

  418:- Köp
 3. 3. Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 2:a upp...

  Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 2:a upplagan

  Sanoma Utbildnings mycket omtyckta introduktionsbok i juridik utkommer snart i en andra upplaga! Tyngdpunkten ligger på grundläggande principer inom civilrätt, straffrätt och processrätt för att ge...

  515:- Köp
 4. 4. Författningar för JÖK & HÖK : Januari 2014

  Författningar för JÖK & HÖK : Januari 2014

  Författningssamlingen innehåller grundläggande lagar och förordningar, enligt lydelse den 1 januari 2014, för att tillse behovet av lagtext på översiktskurser i juridik. Boken är primärt framtagen ...

  343:- Köp
 5. 5. Svensk lag 2014

  Svensk lag 2014

  Svensk Lag, den gröna lagboken, är en behändig och praktisk lagbok med enkel systematik. Inga bihang eller tillägg, all lagtext är införd på sin rätta plats. Kapitlen inleds i förekommande fall med...

  679:- Köp
 6. 6. Civilrätt

  Civilrätt

  Civilrätt är en mer än 100-årig klassiker. Den ger en introduktion till och översikt av civilrätten. Efter en inledande översikt av rättsordningen, behandlas civilrätten under avdelningar för allmä...

  525:- Köp
 7. 7. Praktisk juridisk metod
 8. 8. Introduktion till straffrätten

  Introduktion till straffrätten

  Avsikten med denna lärobok är att ge en översiktlig framställning av väsentliga delar av straffrätten och, i viss mån, straffprocessrätten. Boken vänder sig till läsare som helt saknar förkunskaper...

  184:- Köp
 9. 9. Finna rätt: Juristens källmaterial och arbetsmetoder

  Finna rätt: Juristens källmaterial och arbetsmetoder

  Det är viktigt att den som arbetar med juridiska problem är orienterad i det juridiska källmaterialet och juristens arbetsmetoder för att skaffa sig nödvändig information. Syftet med boken är att g...

  513:- Köp
 10. 10. Avtal : lärobok i allmän avtalsrätt

  Avtal : lärobok i allmän avtalsrätt

  Boken ger en översiktlig framställning över den allmänna avtalsrätten. Den är avsedd som grundläggande lärobok för studenter, på såväl juristprogrammen som andra universitets- och högskoleutbildnin...

  179:- Köp

Topplistan baseras på föregående veckas försäljning

Se hela topplistan

Köp & sälj
Köp ett presentkort till studenten

Förfina urval

 • Sök i Juridik

 • Språk

  • (70)
  • (5)
 • Ämne

   • Juridik
    • (6)
    • (4)
    • (1)
    • (9)
    • (1)
    • (7)
    • (7)
    • (1)
    • (1)
    • (1)
    • (6)
    • (11)
    • (2)
    • (2)
    • (6)
    • (1)
    • (2)
    • (4)
 • Format

  • (7)
  • (5)
 • Inspiration

  • (13)
  • (5)
  • (21)
 • Leveranstid

  • (24)
  • (67)
  • (71)
 • Pris

  • (2)
  • (16)
  • (56)
 • Geografisk plats i boken

  • (10)
  • (4)
 • Utgivningsår

  • (9)
  • (12)
  • (16)
  • (38)

Kontakta oss

Har du en fråga till kundservice?
Du hittar svar på de flesta frågor här:


Eller kontakta oss direkt via vårt kontaktformulär.