Du är här: Start / Student / Juridik

Juridik

Här har vi samlat de mest efterfrågade kursböckerna inom Juridik.

Hittar du inte din bok här så sök på ISBN, titel, författarnamn eller leta vidare inom kategorin Juridik i ämnesmenyn.

Sveriges lag 2014 : innehåller författningar som trätt i kraft per den 1 januari 2014 Civilrätt Studiematerial för juridisk grundkurs Avtal : lärobok i allmän avtalsrätt

Sveriges lag 2014 : innehåller förfat...

Civilrätt

Studiematerial för juridisk grundkurs

Avtal : lärobok i allmän avtalsrätt

Andreas La Torre Ek Anders Agell, Åke Malmström, Christina Ramberg, Tore Sigeman Folke Grauers, Claes Martinson Axel Adlercreutz, Bernard Johann Mulder
747:-Köp
535:-Köp
179:-Köp
188:-Köp
Finna rätt: Juristens källmaterial och arbetsmetoder Avtalsrätten : en introduktion Introduktion till straffrätten Sveriges Rikes Lag 2014 (klotband)

Finna rätt: Juristens källmaterial oc...

Avtalsrätten : en introduktion

Introduktion till straffrätten

Sveriges Rikes Lag 2014 (klotband)

Hans-Heinrich Vogel, Lars Heuman, Madeleine Leijonhufvud, Peter Seipel, Ulf Bernitz Christina Ramberg, Jan Ramberg Suzanne Wennberg
Slutsåld
515:-Köp
188:-Köp
989:-Köp
En introduktion till förvaltningsrätten Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs Rättsregler : en introduktion till juridiken Personaljuridik

En introduktion till förvaltningsrätten

Process- och straffrätt för juridisk ...

Rättsregler : en introduktion till ju...

Personaljuridik

Wiweka Warnling-Nerep Lars Heuman Håkan Hydén, Therese Hydén Tommy Iseskog
Slutsåld
169:-Köp
164:-Köp
274:-Köp
Skatterätt : en introduktion Textbook on International Law Mervärdesskatt : en introduktion Svensk lag 2014

Skatterätt : en introduktion

Textbook on International Law

Mervärdesskatt : en introduktion

Svensk lag 2014

Christina Gyland, Olof Jakobsson Martin Dixon Peter Melz, Eleonor Kristoffersson Per Henrik Lindblom, Kenneth Nordback
257:-Köp
385:-Köp
154:-Köp
689:-Köp

Listan innehåller 74 träffar.

Sortering 

Sveriges Rikes Lag 2014 (klotband)

(6 röster) 
INBUNDEN. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-01-17

En systematiskt bearbetad sammanställning av svensk lagstiftning med gällande lagar, förordningar, EU-förordningar och andra författningar. Hänvisningar görs till förarbeten, författningar och avgöranden från sammanlagt sju domstolar, nämligen EU-...

Sveriges Rikes Lag 2014 (klotband)
Skickas inom 1-2 vardagar
989:- Köp

Civilrätt

(2 röster) 
HÄFTAD. Liber, Svenska, 2014-01-15
Serie: Civilrätt

Civilrätt är en mer än 100-årig klassiker. Den ger en introduktion till och översikt av civilrätten. Efter en inledande översikt av rättsordningen, behandlas civilrätten under avdelningar för allmän förmögenhetsrätt och särskilda avtalstyper, imma...

Civilrätt

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
535:- Köp

Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 2:a upplagan

(5 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2013-07-04

Sanoma Utbildnings mycket omtyckta introduktionsbok i juridik utkommer snart i en andra upplaga! Tyngdpunkten ligger på grundläggande principer inom civilrätt, straffrätt och processrätt för att ge läsaren översiktskunskaper. I den andra upplagan ...

Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 2:a upplagan

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
534:- Köp

Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvård. 2014

(1 röst) 
HÄFTAD. Liber, Svenska, 2014-01-14
Serie: Författningshandbok 2014

Författningshandboken innehåller medicinalförfattningar samt andra bestämmelser och anvisningar för personer som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter. Detta gedigna standardverk är systematiserat i 23 avdelningar och har ett omfattande sakregister....

Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvård. 2014
Skickas inom 2-5 vardagar
432:- Köp

Bolag, föreningar, stiftelser : en introduktion

(1 röst) 
HÄFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-01-17

Denna bok vände sig till personer utan juridiska förkunskaper som vill - eller på grund av utbildningskrav måste - lära sig mer om bolagens, föreningarnas och stiftelsernas juridik. Bokens upphovsman till tidigare upplagor är professor emeritus Ca...

Bolag, föreningar, stiftelser : en introduktion

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
229:- Köp

Sveriges Rikes Lag 2013 (klotband)

(12 röster) 
INBUNDEN. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2013-01-17

En systematiskt bearbetad sammanställning av svensk lagstiftning med gällande lagar, förordningar, EU-förordningar och andra författningar. Hänvisningar görs till förarbeten, författningar och avgöranden från EU-domstolen, Högsta domstolen, Regeri...

Sveriges Rikes Lag 2013 (klotband)
Skickas inom 2-5 vardagar
874:- Köp

Svensk lag 2014

(2 röster) 
INBUNDEN (Klotband). Iustus, Svenska, 2014-01-30

Svensk Lag, den gröna lagboken, är en behändig och praktisk lagbok med enkel systematik. Inga bihang eller tillägg, all lagtext är införd på sin rätta plats. Kapitlen inleds i förekommande fall med balk eller annan särskilt tung lag, varefter övri...

Svensk lag 2014

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
689:- Köp

Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2014

HÄFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-01-29

I den nya upplagan redovisas viktiga författningsändringar och nytillkomna lagar enligt bl.a. följande. En ny myndighet, Inspektionen för vård och omsorg, har övertagit Socialstyrelsens tillsyns- och tillståndsverksamhet på hälso- och sjukvårdens ...

Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2014

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
598:- Köp

En introduktion till förvaltningsrätten

(3 röster) 
HÄFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2012-08-30

I boken presenteras förvaltningsförfarandets utformning, metoden att avgöra om förvaltningslagen ska tillämpas eller inte samt olika möjligheter till förnyad prövning av beslut. Boken är främst ägnad att användas i juristutbildningen men kan använ...

En introduktion till förvaltningsrätten

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
169:- Köp

Rättsregler : en introduktion till juridiken

HÄFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2011-10-18

Denna bok ger en introduktion till juridiken genom rättsreglerna. Här förklaras vad domaren gör när han dömer genom att den juridiska metoden för problemlösning presenteras med praktiska utgångspunkter. Vidare sker en översiktlig genomgång av rätt...

Rättsregler : en introduktion till juridiken
Skickas inom 2-5 vardagar
274:- Köp

Sveriges lag 2014 : innehåller författningar som trätt i kraft per den 1 januari 2014

(1 röst) 
INBUNDEN. Studentlitteratur, Svenska, 2014-01-13

Sveriges Lag 2014: Innehåller författningar som trätt i kraft per den 1 januari 2014 (svarta lagboken) En lättanvänd, lättöverskådlig och pedagogisk sammanställning av svensk lagstiftning indelat i 28 rättsområden, innehållande gällande lagar, för...

Sveriges lag 2014 : innehåller författningar som trätt i kraft per den 1 januari 2014
Skickas inom 1-2 vardagar
747:- Köp

Arbetsrätt

(1 röst) 
HÄFTAD. Liber, Svenska, 2013-01-18
Serie: Arbetsrätt

Arbetsrätt ger en god och högaktuell introduktion till grunderna i arbetsrätten. De områden som behandlas är bl.a. parterna på arbetsmarknaden, medbestämmande, förhandlingar och kollektivavtal. Regelverket kring anställning och anställningsskydd, ...

Arbetsrätt
Skickas inom 2-5 vardagar
329:- Köp

Arbetsrätten : en introduktion

HÄFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2013-03-21

Arbetsrätten - En introduktion är en överskådlig redogörelse av den svenska arbetsrätten. Särskild uppmärksamhet ägnas åt praktiskt viktiga problem och åt sådana frågor som brukar stå i centrum i den arbetsrättsliga undervisningen. Boken vänder si...

Arbetsrätten : en introduktion

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
189:- Köp

Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs

(2 röster) 
HÄFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2011-01-11

Denna väletablerade bok ger genom sin pedagogiska framställning en god överblick över de processrättsliga och straffrättsliga regelsystemen

Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
164:- Köp

Juridiken och dess arbetssätt : en introduktion

(2 röster) 
HÄFTAD. Iustus, Svenska, 2012-02-21

Juridiken och dess arbetssätt är en introduktion till juridiken och det arbetssätt juristen använder för att lösa juridiska problem. Boken behandlar bland annat frågor om * juristernas olika roller och uppgifter, * rättskällornas tillkomst och fun...

Juridiken och dess arbetssätt : en introduktion
Skickas inom 2-5 vardagar
257:- Köp

Arbetsrätten : en översikt

HÄFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2013-03-06

Boken, som nu utges i en sjätte upplaga, ger en koncentrerad och överskådlig skildring av svensk arbetsrätt sådan denna ter sig i början av 2010-talet. Ämnesavgränsningen bygger på det traditionella synsättet att arbetsrätten är en särskild discip...

Arbetsrätten : en översikt

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
274:- Köp

Europarätten - En introduktion till EU-rätten och Europakonventionen

HÄFTAD. Jure Förlag, Svenska, 2010-09-14

Medlemskapet i Europeiska unionen har inneburit de största förändringarna av svensk rätt på mycket länge, främst principiellt men även materiellt. EU-rätten och Europakonventionen påverkar i stor utsträckning svensk rätt, såväl direkt som indirekt...

Europarätten - En introduktion till EU-rätten och Europakonventionen
Skickas inom 2-5 vardagar
149:- Köp

Att skriva juridik : regler och råd

(4 röster) 
HÄFTAD. Iustus, Svenska, 2012-02-16

Att skriva juridik behandlar de grundläggande reglerna för juridiskt skrivande, från disposition och språklig stil till fotnotsteknik och typografi. Allt visas och förklaras med konkreta exempel. Boken används på juristlinjen och på andra utbildni...

Att skriva juridik : regler och råd
Skickas inom 2-5 vardagar
196:- Köp

Skatterätt : en introduktion

HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2013-08-05

Här presenteras skatterättens grunder på ett lättillgängligt sätt. I boken beskrivs hur det svenska skattesystemet är uppbyggt. Vidare behandlas olika skatteformer, med utgångspunkt från de viktigare, t.ex. inkomstskatt och moms. Boken är avsedd a...

Skatterätt : en introduktion

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
257:- Köp

Anställningsförhållandet : inledning till den individuella arbetsrätten

HÄFTAD. Iustus, Svenska, 2013-01-21

Anställningsförhållandet syftar till att ge en sammanhängande framställning över den individuella arbetsrätten, dvs. reglerna om förhållandet mellan arbetsgivaren och enskilda arbetstagare. Anställningen är ett dynamiskt rättsförhållande och den r...

Anställningsförhållandet : inledning till den individuella arbetsrätten
Skickas inom 2-5 vardagar
469:- Köp

Processrätt : grunderna för domstolsprocessen

HÄFTAD. Iustus, Svenska, 2012-08-02

Processrätten är en central del av rättsordningen. Utan en utvecklad processrätt faller egentligen all annan juridik platt till marken. Denna bok är "förstabok" i processrätt för den som studerar juridik eller andra ämnen där grundläggan...

Processrätt : grunderna för domstolsprocessen
Skickas inom 2-5 vardagar
230:- Köp

Mervärdesskatt : en introduktion

HÄFTAD. Iustus, Svenska, 2013-02-28

Mervärdesskatt har blivit en allt viktigare skatteform. Den är statens viktigaste inkomstkälla och den påverkar priserna på nästan alla varor och tjänster för konsumenterna. Genom handelns ökade internationalisering har även skattens internationel...

Mervärdesskatt : en introduktion

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
154:- Köp

Studiematerial för juridisk grundkurs

(1 röst) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2013-08-13

Detta studiematerial är tänkt att användas i undervisningen på juridiska grundkurser i jurist- och ekonomutbildningarna. Syftet med materialet är att konkretisera och belysa genom aktivt arbete med juridiska frågeställningar. Studiematerialet inne...

Studiematerial för juridisk grundkurs

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
179:- Köp

Sekretess : handbok för socialtjänsten

(5 röster) 
HÄFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2009-09-08

Boken beskriver huvuddragen av de bestämmelser som är av betydelse för sekretessprövningen vid en socialförvaltning. Under olika avsnitt behandlas bl.a. offentlighetsprincipen och de särskilda sekrtessregler som gäller för socialtjänsten och närli...

Sekretess : handbok för socialtjänsten
Skickas inom 2-5 vardagar
226:- Köp

Finna rätt: Juristens källmaterial och arbetsmetoder

INBUNDEN. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2012-08-27

Det är viktigt att den som arbetar med juridiska problem är orienterad i det juridiska källmaterialet och juristens arbetsmetoder för att skaffa sig nödvändig information. Syftet med boken är att ge kunskap och vägledning i dessa ting. Den behandl...

Finna rätt: Juristens källmaterial och arbetsmetoder

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
515:- Köp

Civilrätt : övningsbok

(1 röst) 
HÄFTAD. Liber, Svenska, 2014-01-15
Serie: Övningsbok Civilrätt

Med mer än 750 frågor - inklusive svar och lösningar - är Övningsbok Civilrätt ett heltäckande komplement till den klassiska boken Malmströms Civilrätt. Boken kan dock även användas fristående. Boken är avsedd för både studenten och läraren. Ytter...

Civilrätt : övningsbok

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
368:- Köp

Kredit och säkerhet : lärobok i krediträtt

(1 röst) 
HÄFTAD. Iustus, Svenska, 2011-05-30

Frågor kring kredit och säkerhet har allt mer kommit i fokus efter de finansiella kriser som inträffat under senare år. I denna lärobok ges inledningsvis en översikt över den svenska kreditmarknaden. Därefter behandlas kreditavtalet. Huvuddelen av...

Kredit och säkerhet : lärobok i krediträtt
Skickas inom 2-5 vardagar
168:- Köp

Avtal : lärobok i allmän avtalsrätt

(3 röster) 
HÄFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2013-08-12

Boken ger en översiktlig framställning över den allmänna avtalsrätten. Den är avsedd som grundläggande lärobok för studenter, på såväl juristprogrammen som andra universitets- och högskoleutbildningar med inslag av civilrätt eller handelsrätt. Bok...

Avtal : lärobok i allmän avtalsrätt

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
188:- Köp

Juridik för pedagoger

HÄFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2011-06-17

I den här boken presenterar författaren en introduktion och vägledning till olika juridiska frågeställningar som kan aktualiseras i förskola, skola och fritidshem. De ämnesområden som behandlas i boken rör bl.a. den rättsliga grunden för personale...

Juridik för pedagoger
Skickas inom 2-5 vardagar
209:- Köp

Hälso- och sjukvårdsrätt

(2 röster) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2011-04-06

Denna bok behandlar översiktligt den rättsliga regleringen av dagens hälso- och sjukvård. De centrala frågeställningarna presenteras överskådligt och tydligt, det gäller såväl skyldigheter för vårdgivarna, det vill säga huvudmännen och den medicin...

Hälso- och sjukvårdsrätt
Skickas inom 2-5 vardagar
316:- Köp

Topplista
Juridik

 1. 1. Sveriges Rikes Lag 2014 (klotband)

  Sveriges Rikes Lag 2014 (klotband)

  En systematiskt bearbetad sammanställning av svensk lagstiftning med gällande lagar, förordningar, EU-förordningar och andra författningar. Hänvisningar görs till förarbeten, författningar och avgö...

  989:- Köp
 2. 2. Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 2:a upp...

  Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 2:a upplagan

  Sanoma Utbildnings mycket omtyckta introduktionsbok i juridik utkommer snart i en andra upplaga! Tyngdpunkten ligger på grundläggande principer inom civilrätt, straffrätt och processrätt för att ge...

  534:- Köp
 3. 3. Civilrätt

  Civilrätt

  Civilrätt är en mer än 100-årig klassiker. Den ger en introduktion till och översikt av civilrätten. Efter en inledande översikt av rättsordningen, behandlas civilrätten under avdelningar för allmä...

  535:- Köp
 4. 4. Arbetslagstiftning 2014 : lagar och andra författnin...

  Arbetslagstiftning 2014 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2014

  ARBETSLAGSTIFTNING är ett välkänt och praktiskt arbetsredskap för den som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor. I syfte att öka bokens praktiska värde finns hänvisningar till rättsfall och l...

  475:- Köp
 5. 5. Bolag, föreningar, stiftelser : en introduktion

  Bolag, föreningar, stiftelser : en introduktion

  Denna bok vände sig till personer utan juridiska förkunskaper som vill - eller på grund av utbildningskrav måste - lära sig mer om bolagens, föreningarnas och stiftelsernas juridik. Bokens upphovsm...

  229:- Köp
 6. 6. Svensk lag 2014

  Svensk lag 2014

  Svensk Lag, den gröna lagboken, är en behändig och praktisk lagbok med enkel systematik. Inga bihang eller tillägg, all lagtext är införd på sin rätta plats. Kapitlen inleds i förekommande fall med...

  689:- Köp
 7. 7. Praktisk juridisk metod
 8. 8. Offentlig rätt

  Offentlig rätt

  Offentlig rätt ger en samlad överblick över den offentliga rätten i Sverige. Tillsammans med systerboken Civilrätt erbjuds härmed ett komplett material för juridiska introduktionskurser. Dessutom t...

  549:- Köp
 9. 9. Skattelagstiftning 14:2 : lagar och andra författnin...

  Skattelagstiftning 14:2 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2014

  Lagsamlingen, som nu utkommer i sin 49:e utgåva, innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamme rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studenraden be...

  486:- Köp
 10. 10. Sveriges lag 2014 : innehåller författningar som trä...

  Sveriges lag 2014 : innehåller författningar som trätt i kraft per den 1 januari 2014

  Sveriges Lag 2014: Innehåller författningar som trätt i kraft per den 1 januari 2014 (svarta lagboken) En lättanvänd, lättöverskådlig och pedagogisk sammanställning av svensk lagstiftning indelat i...

  747:- Köp

Topplistan baseras på föregående veckas försäljning

Se hela topplistan

Köp & sälj
Köp ett presentkort till studenten

Förfina urval

 • Sök i Juridik

 • Språk

  • (69)
  • (5)
 • Ämne

   • Juridik
    • (6)
    • (3)
    • (1)
    • (9)
    • (1)
    • (7)
    • (7)
    • (1)
    • (1)
    • (1)
    • (6)
    • (11)
    • (2)
    • (2)
    • (6)
    • (1)
    • (2)
    • (4)
 • Format

  • (7)
  • (5)
 • Inspiration

  • (13)
  • (23)
  • (19)
 • Leveranstid

  • (21)
  • (68)
  • (71)
 • Pris

  • (2)
  • (15)
  • (54)
 • Geografisk plats i boken

  • (10)
  • (4)
 • Utgivningsår

  • (9)
  • (12)
  • (16)
  • (37)

Kontakta oss

Har du en fråga till kundservice?
Du hittar svar på de flesta frågor här:


Eller kontakta oss direkt via vårt kontaktformulär.