Du är här: Start / Student / Juridik

Juridik

Här har vi samlat de mest efterfrågade kursböckerna inom Juridik.

Hittar du inte din bok här så sök på ISBN, titel, författarnamn eller leta vidare inom kategorin Juridik i ämnesmenyn.

Civilrätt Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 2:a upplagan Sveriges Rikes Lag 2015 (klotband) : Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som kommit ut från trycket fram Introduktion till straffrätten

Civilrätt

Anders Agell, Åke Malmström, Christina Ramberg, Tore Sigeman

Juridik - civilrätt, straffrätt, proc...

Konrad Lundberg, Johan Schüldt, Theddo Rother-Schirren, Anders Lagerstedt, Cath Calleman

Sveriges Rikes Lag 2015 (klotband) : ...

Introduktion till straffrätten

Suzanne Wennberg
512:-Köp
555:-Köp
2349:-Köp
184:-Köp
Avtalsrätten : en introduktion Europarätten - En introduktion till EU-rätten och Europakonventionen Kredit och säkerhet : lärobok i krediträtt Bolag, föreningar, stiftelser : en introduktion

Avtalsrätten : en introduktion

Christina Ramberg, Jan Ramberg

Europarätten - En introduktion till E...

Mattias Nilsson, Jenny Lundberg

Kredit och säkerhet : lärobok i kredi...

Gertrud Lennander

Bolag, föreningar, stiftelser : en in...

Carl Hemström, Magdalena Giertz
207:-Köp
169:-Köp
189:-Köp
225:-Köp
Anställningsförhållandet : inledning till den individuella arbetsrätten Att skriva juridik : regler och råd Sveriges lag 2015 : innehåller författningar som trätt i kraft per den 1 januari 2015 Svensk lag 2015

Anställningsförhållandet : inledning ...

Kent Källström, Jonas Malmberg

Att skriva juridik : regler och råd

Ulf Jensen, Staffan Rylander, Per Henrik Lindblom

Sveriges lag 2015 : innehåller förfat...

Sveriges Riksdag

Svensk lag 2015

Per Henrik Lindblom, Kenneth Nordback
495:-Köp
198:-Köp
757:-Köp
839:-Köp
Inkomstskatt. Del 1, En läro- och handbok i skatterätt Rättsregler : en introduktion till juridiken Inkomstskatt. Del 2, En läro- och handbok i skatterätt Övningsbok i beskattning : beskattningen 2015

Inkomstskatt. Del 1, En läro- och han...

Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Peter Melz, Christer Silfverberg, Te Simon Almendal

Rättsregler : en introduktion till ju...

Håkan Hydén, Therese Hydén

Inkomstskatt. Del 2, En läro- och han...

Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Peter Melz, Christer Silfverberg, Te Simon Almendal

Övningsbok i beskattning : beskattnin...

Asbjörn Eriksson, Leif Edvardsson
474:-Köp
286:-Köp
474:-Köp
241:-Köp
Den svenska marknadsföringslagstiftningen Juridik för socialt arbete 2:a uppl Övningar i skatterätt : exempel och lösningar : beskattningsåret 2015 : beslut om slutlig skatt 2016 Processrätt: grunderna för domstolsprocessen

Den svenska marknadsföringslagstiftni...

Carl Anders Svensson

Juridik för socialt arbete 2:a uppl

Elisabeth Eneroth

Övningar i skatterätt : exempel och l...

Lena Hiort af Ornäs Leijon, Eleonor Kristoffersson

Processrätt: grunderna för domstolspr...

Mikael Mellqvist
Ej utkommen
333:-Köp
370:-Köp
352:-Köp
287:-Bevaka

Listan innehåller 57 träffar.

Sortering 

Skattelagstiftning 15:1 : lagar och andra författningar som de lyder 1 januari 2015

HÄFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2015-01-22.

I Skattelagstiftning 2015:1 ingår förutom alla väsentliga lagar på skatteområdet även lagar med EU-anknytning såsom fusionsdirektivet, moder/dotterbolagsdirektivet, ränte/royaltydirektivet och sparandedirektivet samt utdrag ur EUF-fördraget liksom...

Skattelagstiftning 15:1 : lagar och andra författningar som de lyder 1 januari 2015
Skickas inom 1-2 vardagar
429:- Köp

Sveriges Rikes Lag 2014 (klotband)

(20 röster) 
INBUNDEN. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-01-17.

En systematiskt bearbetad sammanställning av svensk lagstiftning med gällande lagar, förordningar, EU-förordningar och andra författningar. Hänvisningar görs till förarbeten, författningar och avgöranden från sammanlagt sju domstolar, nämligen EU-...

Sveriges Rikes Lag 2014 (klotband)
Skickas inom 2-5 vardagar
675:- Köp

Civilrätt

(11 röster) 
HÄFTAD. Liber, Svenska, 2014-01-15.
Serie: Civilrätt

Civilrätt är en mer än 100-årig klassiker. Den ger en introduktion till och översikt av civilrätten. Efter en inledande översikt av rättsordningen, behandlas civilrätten under avdelningar för allmän förmögenhetsrätt och särskilda avtalstyper, imma...

Civilrätt
Skickas inom 1-2 vardagar
512:- Köp

Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2015

HÄFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2015-01-20.

I den nya upplagan redovisas viktiga författningsändringar och nytillkomna lagar enligt bl.a. följande. En ny myndighet, Inspektionen för vård och omsorg, har övertagit Socialstyrelsens tillsyns- och tillståndsverksamhet på hälso- och sjukvårdens ...

Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2015
Skickas inom 1-3 vardagar
612:- Köp

Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. 2015

HÄFTAD. Liber, Svenska, 2015-01-08.
Serie: Författningshandbok 2015

Författningshandboken innehåller medicinalförfattningar samt andra bestämmelser och anvisningar för personer som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter. Detta gedigna standardverk är systematiserat i 23 avdelningar och har ett omfattande sakregister....

Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. 2015
Skickas inom 1-3 vardagar
424:- Köp

Arbetslagstiftning 2014 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2014

(2 röster) 
HÄFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2014-08-08.

ARBETSLAGSTIFTNING är ett välkänt och praktiskt arbetsredskap för den som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor. I syfte att öka bokens praktiska värde finns hänvisningar till rättsfall och litteratur, en omfattande förteckning över arbetsrä...

Arbetslagstiftning 2014 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2014
Skickas inom 1-3 vardagar
467:- Köp

Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs

(2 röster) 
HÄFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2011-01-11.

Denna väletablerade bok ger genom sin pedagogiska framställning en god överblick över de processrättsliga och straffrättsliga regelsystemen

Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs
Skickas inom 1-3 vardagar
175:- Köp

Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 2:a upplagan

(8 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2013-07-04.

Sanoma Utbildnings mycket omtyckta introduktionsbok i juridik utkommer snart i en andra upplaga! Tyngdpunkten ligger på grundläggande principer inom civilrätt, straffrätt och processrätt för att ge läsaren översiktskunskaper. I den andra upplagan ...

Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 2:a upplagan
Skickas inom 1-2 vardagar
555:- Köp

Avtalsrätten : en introduktion

(2 röster) 
HÄFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-08-26.

Denna bok är avsedd som grundbok i handelsrätt för studenter på ekonomprogram på universitet och högskolor. Den kan också användas på introduktionskurser i juridik. De flesta kapitel inleds med en eller flera frågor. Syftet är att väcka läsarens i...

Avtalsrätten : en introduktion
Skickas inom 1-2 vardagar
207:- Köp

En introduktion till förvaltningsrätten

HÄFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-11-10.

En introduktion till förvaltningsrätten syftar till att sätta in förvaltningsrätt i ett helhetsperspektiv, samtidigt som en vardagsnära anknytning eftersträvas. Den som ser till sin egen ansökan om bygglov eller lärarlegitimation eller till sitt e...

En introduktion till förvaltningsrätten
Skickas inom 1-2 vardagar
179:- Köp

Bolag, föreningar, stiftelser : en introduktion

(1 röst) 
HÄFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-01-17.

Denna bok vände sig till personer utan juridiska förkunskaper som vill - eller på grund av utbildningskrav måste - lära sig mer om bolagens, föreningarnas och stiftelsernas juridik. Bokens upphovsman till tidigare upplagor är professor emeritus Ca...

Bolag, föreningar, stiftelser : en introduktion
Skickas inom 1-2 vardagar
225:- Köp

Introduktion till straffrätten

(2 röster) 
HÄFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-06-30.

Avsikten med denna lärobok är att ge en översiktlig framställning av väsentliga delar av straffrätten och, i viss mån, straffprocessrätten. Boken vänder sig till läsare som helt saknar förkunskaper inom dessa rättsområden. Ambitionen med boken är ...

Introduktion till straffrätten
Skickas inom 1-2 vardagar
184:- Köp

Rättsregler : en introduktion till juridiken

HÄFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2011-10-18.

Denna bok ger en introduktion till juridiken genom rättsreglerna. Här förklaras vad domaren gör när han dömer genom att den juridiska metoden för problemlösning presenteras med praktiska utgångspunkter. Vidare sker en översiktlig genomgång av rätt...

Rättsregler : en introduktion till juridiken
Skickas inom 1-2 vardagar
286:- Köp

Arbetsrätten : en introduktion

(1 röst) 
HÄFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2013-03-21.

Arbetsrätten - En introduktion är en överskådlig redogörelse av den svenska arbetsrätten. Särskild uppmärksamhet ägnas åt praktiskt viktiga problem och åt sådana frågor som brukar stå i centrum i den arbetsrättsliga undervisningen. Boken vänder si...

Arbetsrätten : en introduktion
Skickas inom 1-3 vardagar
198:- Köp

Arbetsrätt

(4 röster) 
HÄFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2011-03-08.

Arbetsrättslagstiftningens närmast explosionsartade utveckling under nittonhundratalets tre sista decennier kom att förskjuta men inte på något avgörande sätt förändra de utgångspunkter som slogs fast genom Decemberkompromissen mellan LO och SAF 1...

Arbetsrätt
Skickas inom 2-5 vardagar
550:- Köp

Arbetsrätt

(1 röst) 
HÄFTAD. Liber, Svenska, 2013-01-18.
Serie: Arbetsrätt

Arbetsrätt ger en god och högaktuell introduktion till grunderna i arbetsrätten. De områden som behandlas är bl.a. parterna på arbetsmarknaden, medbestämmande, förhandlingar och kollektivavtal. Regelverket kring anställning och anställningsskydd, ...

Arbetsrätt
Skickas inom 1-3 vardagar
317:- Köp

Europarätten - En introduktion till EU-rätten och Europakonventionen

(1 röst) 
HÄFTAD. Jure Förlag, Svenska, 2010-09-14.

Medlemskapet i Europeiska unionen har inneburit de största förändringarna av svensk rätt på mycket länge, främst principiellt men även materiellt. EU-rätten och Europakonventionen påverkar i stor utsträckning svensk rätt, såväl direkt som indirekt...

Europarätten - En introduktion till EU-rätten och Europakonventionen
Skickas inom 1-2 vardagar
169:- Köp

Arbetsrätten : en översikt

(1 röst) 
HÄFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2013-03-06.

Boken, som nu utges i en sjätte upplaga, ger en koncentrerad och överskådlig skildring av svensk arbetsrätt sådan denna ter sig i början av 2010-talet. Ämnesavgränsningen bygger på det traditionella synsättet att arbetsrätten är en särskild discip...

Arbetsrätten : en översikt
Skickas inom 1-3 vardagar
283:- Köp

Socialtjänstlagarna : bakgrund och tillämpning

(2 röster) 
HÄFTAD. Liber, Svenska, 2012-03-27.
Serie: Socialtjänstlagarna

Alla som i sitt arbete kommer i kontakt med socialtjänstfrågor är beroende av aktuell kunskap. För förtroendevalda och anställda, liksom för lärare och studenter på juridiska, sociala och olika vårdutbildningar är Socialtjänstlagarna ovärderlig so...

Socialtjänstlagarna : bakgrund och tillämpning
Skickas inom 1-3 vardagar
316:- Köp

Anställningsförhållandet : inledning till den individuella arbetsrätten

HÄFTAD. Iustus, Svenska, 2013-01-21.

Anställningsförhållandet syftar till att ge en sammanhängande framställning över den individuella arbetsrätten, dvs. reglerna om förhållandet mellan arbetsgivaren och enskilda arbetstagare. Anställningen är ett dynamiskt rättsförhållande och den r...

Anställningsförhållandet : inledning till den individuella arbetsrätten
Skickas inom 1-2 vardagar
495:- Köp

Att skriva juridik : regler och råd

(6 röster) 
HÄFTAD. Iustus, Svenska, 2012-02-16.

Att skriva juridik behandlar de grundläggande reglerna för juridiskt skrivande, från disposition och språklig stil till fotnotsteknik och typografi. Allt visas och förklaras med konkreta exempel. Boken används på juristlinjen och på andra utbildni...

Att skriva juridik : regler och råd
Skickas inom 1-2 vardagar
198:- Köp

Sekretess : handbok för socialtjänsten

(7 röster) 
HÄFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2009-09-08.

Boken beskriver huvuddragen av de bestämmelser som är av betydelse för sekretessprövningen vid en socialförvaltning. Under olika avsnitt behandlas bl.a. offentlighetsprincipen och de särskilda sekrtessregler som gäller för socialtjänsten och närli...

Sekretess : handbok för socialtjänsten
Skickas inom 1-3 vardagar
236:- Köp

Avtal : lärobok i allmän avtalsrätt

(5 röster) 
HÄFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2013-08-12.

Boken ger en översiktlig framställning över den allmänna avtalsrätten. Den är avsedd som grundläggande lärobok för studenter, på såväl juristprogrammen som andra universitets- och högskoleutbildningar med inslag av civilrätt eller handelsrätt. Bok...

Avtal : lärobok i allmän avtalsrätt
Skickas inom 1-3 vardagar
189:- Köp

Allmän avtalsrätt

HÄFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2014-01-21.

Denna bok behandlar avtalsrätten i vid bemärkelse och omfattar bl.a. - avtalsrättens huvudteorier - avtals uppkomst och ingående - ansvaret för culpa in contrahendo - fastställande av avtals innehåll (inklusive avtalstolkning) - standardavtalsrätt...

Allmän avtalsrätt
Skickas inom 1-3 vardagar
499:- Köp

Studiematerial för juridisk grundkurs

(3 röster) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2013-08-13.

Detta studiematerial är tänkt att användas i undervisningen på juridiska grundkurser i jurist- och ekonomutbildningarna. Syftet med materialet är att konkretisera och belysa genom aktivt arbete med juridiska frågeställningar. Studiematerialet inne...

Studiematerial för juridisk grundkurs
Skickas inom 2-5 vardagar
187:- Köp

Juridiken och dess arbetssätt : en introduktion

(3 röster) 
HÄFTAD. Iustus, Svenska, 2012-02-21.

Juridiken och dess arbetssätt är en introduktion till juridiken och det arbetssätt juristen använder för att lösa juridiska problem. Boken behandlar bland annat frågor om * juristernas olika roller och uppgifter, * rättskällornas tillkomst och fun...

Juridiken och dess arbetssätt : en introduktion
Skickas inom 1-2 vardagar
264:- Köp

Marknadsrätt för Juridisk översiktskurs

HÄFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2010-12-28.

Den svenska marknadsrätten har utvecklats till ett eget rättsområde baserat på de två lagstiftningskomplexen konkurrensrätt och marknadsföringslagstiftning och med Marknadsdomstolen (MD) som minsta gemensamma nämnare. Medan konkurrensrättens huvud...

Marknadsrätt för Juridisk översiktskurs
Skickas inom 1-3 vardagar
100:- Köp

Förvaltningsrätt : en introduktion för professionsutbildningar

(1 röst) 
HÄFTAD. Liber, Svenska, 2011-02-22.

Boken ger en introduktion till de delar av förvaltningsrätten som berör myndighetsorganisationer som på olika sätt behandlar och ger service till människor i sitt arbete, så kallade människobehandlande organisationer Läs mer Boken tar i tur och or...

Förvaltningsrätt : en introduktion för professionsutbildningar
Skickas inom 1-2 vardagar
229:- Köp

Fastighetsköp

HÄFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2012-02-16.

I boken behandlas utförligt alla regler om den viktiga avtalstypen fastighetsköp. Det centrala kapitlet i boken handlar om kontraktsbrotten med tyngdpunkten på de komplicerade reglerna om säljarens ansvar för fel i fastigheten. Det finns en omfat...

Fastighetsköp
Skickas inom 2-5 vardagar
260:- Köp

Brott och straff i affärslivet : en lärobok för ekonomer

(2 röster) 
HÄFTAD. Iustus, Svenska, 2007-12-01.

Ekonomer, inte minst revisorer, måste veta var gränserna går mellan det som är straffbart och straffritt i affärsverksamhet. I denna bok behandlas ett urval av brott som förekommer inom företagen och som riktas mot leverantörer, kunder och allmänh...

Brott och straff i affärslivet : en lärobok för ekonomer
Skickas inom 1-2 vardagar
249:- Köp
Köp & sälj
Köp ett presentkort till studenten

Förfina urval

 • Sök i Juridik

 • Språk

  • (52)
  • (5)
 • Ämne

   • Juridik
    • (6)
    • (4)
    • (3)
    • (5)
    • (6)
    • (1)
    • (1)
    • (1)
    • (3)
    • (6)
    • (3)
    • (1)
    • (5)
    • (2)
    • (2)
    • (3)
 • Format

  • (3)
  • (5)
 • Inspiration

  • (14)
  • (19)
 • Leveranstid

  • (22)
  • (54)
  • (56)
 • Pris

  • (2)
  • (12)
  • (35)
 • Geografisk plats i boken

  • (8)
  • (4)
 • Utgivningsår

  • (3)
  • (11)
  • (11)
  • (32)