Du är här: Start / Student / Juridik

Juridik

Här har vi samlat de mest efterfrågade kursböckerna inom Juridik.

Hittar du inte din bok här så sök på ISBN, titel, författarnamn eller leta vidare inom kategorin Juridik i ämnesmenyn.

Sveriges Rikes Lag 2014 (klotband) Civilrätt Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 2:a upplagan Skattelagstiftning 15:1 : lagar och andra författningar som de lyder 1 januari 2015

Sveriges Rikes Lag 2014 (klotband)

Civilrätt

Anders Agell, Åke Malmström, Christina Ramberg, Tore Sigeman

Juridik - civilrätt, straffrätt, proc...

Konrad Lundberg, Johan Schüldt, Theddo Rother-Schirren, Anders Lagerstedt, Cath Calleman

Skattelagstiftning 15:1 : lagar och ...

675:-Köp
513:-Köp
560:-Köp
423:-Köp
Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2015 Introduktion till straffrätten Bolag, föreningar, stiftelser : en introduktion Arbetslagstiftning 2014 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2014

Nya sociallagarna : Med kommentarer i...

Lars Lundgren, Per-Anders Sunesson, Anders Thunved

Introduktion till straffrätten

Suzanne Wennberg

Bolag, föreningar, stiftelser : en in...

Carl Hemström, Magdalena Giertz

Arbetslagstiftning 2014 : lagar och a...

Håkan Gabinus Göransson, Bengt Garpe
612:-Köp
184:-Köp
225:-Köp
467:-Köp
Civilrättspaket En introduktion till förvaltningsrätten Avtalsrätten : en introduktion Den svenska miljörätten

Civilrättspaket

Anders Agell, Åke Malmström, Christina Ramberg, Tore Sigeman

En introduktion till förvaltningsrätten

Wiweka Warnling-Nerep

Avtalsrätten : en introduktion

Christina Ramberg, Jan Ramberg

Den svenska miljörätten

Gabriel Michanek, Charlotta Zetterberg
735:-Köp
179:-Köp
207:-Köp
578:-Köp
Praktisk juridisk metod Studiematerial för juridisk grundkurs Offentlig rätt Allmän avtalsrätt

Praktisk juridisk metod

Bert Lehrberg

Studiematerial för juridisk grundkurs

Folke Grauers, Claes Martinson

Offentlig rätt

Stefan Zetterström

Allmän avtalsrätt

Christina Ramberg, Jan Ramberg
Slutsåld
187:-Köp
515:-Köp
499:-Köp
Skatterätt : en introduktion

Skatterätt : en introduktion

Christina Gyland, Olof Jakobsson
266:-Köp

Listan innehåller 60 träffar.

Sortering 

Sveriges Rikes Lag 2014 (klotband)

(20 röster) 
INBUNDEN. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-01-17.

En systematiskt bearbetad sammanställning av svensk lagstiftning med gällande lagar, förordningar, EU-förordningar och andra författningar. Hänvisningar görs till förarbeten, författningar och avgöranden från sammanlagt sju domstolar, nämligen EU-...

Sveriges Rikes Lag 2014 (klotband)
Skickas inom 1-2 vardagar
675:- Köp

Skattelagstiftning 15:1 : lagar och andra författningar som de lyder 1 januari 2015

HÄFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2015-01-22.

I Skattelagstiftning 2015:1 ingår förutom alla väsentliga lagar på skatteområdet även lagar med EU-anknytning såsom fusionsdirektivet, moder/dotterbolagsdirektivet, ränte/royaltydirektivet och sparandedirektivet samt utdrag ur EUF-fördraget liksom...

Skattelagstiftning 15:1 : lagar och andra författningar som de lyder 1 januari 2015
Skickas inom 2-5 vardagar
423:- Köp

Civilrätt

(11 röster) 
HÄFTAD. Liber, Svenska, 2014-01-15.
Serie: Civilrätt

Civilrätt är en mer än 100-årig klassiker. Den ger en introduktion till och översikt av civilrätten. Efter en inledande översikt av rättsordningen, behandlas civilrätten under avdelningar för allmän förmögenhetsrätt och särskilda avtalstyper, imma...

Civilrätt
Skickas inom 2-5 vardagar
513:- Köp

Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 2:a upplagan

(8 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2013-07-04.

Sanoma Utbildnings mycket omtyckta introduktionsbok i juridik utkommer snart i en andra upplaga! Tyngdpunkten ligger på grundläggande principer inom civilrätt, straffrätt och processrätt för att ge läsaren översiktskunskaper. I den andra upplagan ...

Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 2:a upplagan
Skickas inom 1-2 vardagar
560:- Köp

Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2015

HÄFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2015-01-20.

I den nya upplagan redovisas viktiga författningsändringar och nytillkomna lagar enligt bl.a. följande. En ny myndighet, Inspektionen för vård och omsorg, har övertagit Socialstyrelsens tillsyns- och tillståndsverksamhet på hälso- och sjukvårdens ...

Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2015
Skickas inom 2-5 vardagar
612:- Köp

Arbetslagstiftning 2014 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2014

(1 röst) 
HÄFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2014-08-08.

ARBETSLAGSTIFTNING är ett välkänt och praktiskt arbetsredskap för den som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor. I syfte att öka bokens praktiska värde finns hänvisningar till rättsfall och litteratur, en omfattande förteckning över arbetsrä...

Arbetslagstiftning 2014 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2014
Skickas inom 2-5 vardagar
467:- Köp

Avtalsrätten : en introduktion

(2 röster) 
HÄFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-08-26.

Denna bok är avsedd som grundbok i handelsrätt för studenter på ekonomprogram på universitet och högskolor. Den kan också användas på introduktionskurser i juridik. De flesta kapitel inleds med en eller flera frågor. Syftet är att väcka läsarens i...

Avtalsrätten : en introduktion
Skickas inom 2-5 vardagar
207:- Köp

En introduktion till förvaltningsrätten

HÄFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-11-10.

En introduktion till förvaltningsrätten syftar till att sätta in förvaltningsrätt i ett helhetsperspektiv, samtidigt som en vardagsnära anknytning eftersträvas. Den som ser till sin egen ansökan om bygglov eller lärarlegitimation eller till sitt e...

En introduktion till förvaltningsrätten
Skickas inom 2-5 vardagar
179:- Köp

Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. 2015

HÄFTAD. Liber, Svenska, 2015-01-08.
Serie: Författningshandbok 2015

Författningshandboken innehåller medicinalförfattningar samt andra bestämmelser och anvisningar för personer som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter. Detta gedigna standardverk är systematiserat i 23 avdelningar och har ett omfattande sakregister....

Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. 2015
Skickas inom 2-5 vardagar
428:- Köp

Introduktion till straffrätten

(2 röster) 
HÄFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-06-30.

Avsikten med denna lärobok är att ge en översiktlig framställning av väsentliga delar av straffrätten och, i viss mån, straffprocessrätten. Boken vänder sig till läsare som helt saknar förkunskaper inom dessa rättsområden. Ambitionen med boken är ...

Introduktion till straffrätten
Skickas inom 2-5 vardagar
184:- Köp

Bolag, föreningar, stiftelser : en introduktion

(1 röst) 
HÄFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-01-17.

Denna bok vände sig till personer utan juridiska förkunskaper som vill - eller på grund av utbildningskrav måste - lära sig mer om bolagens, föreningarnas och stiftelsernas juridik. Bokens upphovsman till tidigare upplagor är professor emeritus Ca...

Bolag, föreningar, stiftelser : en introduktion
Skickas inom 1-2 vardagar
225:- Köp

Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs

(2 röster) 
HÄFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2011-01-11.

Denna väletablerade bok ger genom sin pedagogiska framställning en god överblick över de processrättsliga och straffrättsliga regelsystemen

Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs
Skickas inom 2-5 vardagar
175:- Köp

Arbetsrätten : en introduktion

(1 röst) 
HÄFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2013-03-21.

Arbetsrätten - En introduktion är en överskådlig redogörelse av den svenska arbetsrätten. Särskild uppmärksamhet ägnas åt praktiskt viktiga problem och åt sådana frågor som brukar stå i centrum i den arbetsrättsliga undervisningen. Boken vänder si...

Arbetsrätten : en introduktion
Skickas inom 2-5 vardagar
198:- Köp

Rättsregler : en introduktion till juridiken

HÄFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2011-10-18.

Denna bok ger en introduktion till juridiken genom rättsreglerna. Här förklaras vad domaren gör när han dömer genom att den juridiska metoden för problemlösning presenteras med praktiska utgångspunkter. Vidare sker en översiktlig genomgång av rätt...

Rättsregler : en introduktion till juridiken
Skickas inom 2-5 vardagar
286:- Köp

Den svenska miljörätten

(7 röster) 
INBUNDEN. Iustus, Svenska, 2012-09-24.

Miljörätten omfattar frågor om bl.a. luft- och vattenkvalitet, användning av naturresurser, skydd för arter och livsmiljöer, återanvändning och återvinning av avfall m.m. samt kontroll av kemikalier. Miljöbalken är den centrala svenska miljöförfat...

Den svenska miljörätten
Skickas inom 2-5 vardagar
578:- Köp

Arbetsrätten : en översikt

(1 röst) 
HÄFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2013-03-06.

Boken, som nu utges i en sjätte upplaga, ger en koncentrerad och överskådlig skildring av svensk arbetsrätt sådan denna ter sig i början av 2010-talet. Ämnesavgränsningen bygger på det traditionella synsättet att arbetsrätten är en särskild discip...

Arbetsrätten : en översikt
Skickas inom 2-5 vardagar
283:- Köp

Anställningsförhållandet : inledning till den individuella arbetsrätten

HÄFTAD. Iustus, Svenska, 2013-01-21.

Anställningsförhållandet syftar till att ge en sammanhängande framställning över den individuella arbetsrätten, dvs. reglerna om förhållandet mellan arbetsgivaren och enskilda arbetstagare. Anställningen är ett dynamiskt rättsförhållande och den r...

Anställningsförhållandet : inledning till den individuella arbetsrätten
Skickas inom 2-5 vardagar
506:- Köp

Europarätten - En introduktion till EU-rätten och Europakonventionen

HÄFTAD. Jure Förlag, Svenska, 2010-09-14.

Medlemskapet i Europeiska unionen har inneburit de största förändringarna av svensk rätt på mycket länge, främst principiellt men även materiellt. EU-rätten och Europakonventionen påverkar i stor utsträckning svensk rätt, såväl direkt som indirekt...

Europarätten - En introduktion till EU-rätten och Europakonventionen
Skickas inom 2-5 vardagar
169:- Köp

Fastighetsköp

HÄFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2012-02-16.

I boken behandlas utförligt alla regler om den viktiga avtalstypen fastighetsköp. Det centrala kapitlet i boken handlar om kontraktsbrotten med tyngdpunkten på de komplicerade reglerna om säljarens ansvar för fel i fastigheten. Det finns en omfat...

Fastighetsköp
Skickas inom 2-5 vardagar
260:- Köp

Arbetsrätt

(1 röst) 
HÄFTAD. Liber, Svenska, 2013-01-18.
Serie: Arbetsrätt

Arbetsrätt ger en god och högaktuell introduktion till grunderna i arbetsrätten. De områden som behandlas är bl.a. parterna på arbetsmarknaden, medbestämmande, förhandlingar och kollektivavtal. Regelverket kring anställning och anställningsskydd, ...

Arbetsrätt
Skickas inom 2-5 vardagar
317:- Köp

Associationsrättens grunder : bolag, föreningar och stiftelser

(1 röst) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2012-03-19.

I denna juridiska framställning redogör författaren på ett lättillgängligt sätt för de rättsregler som gäller för bolag, föreningar och stiftelser. Författaren tillämpar ett ekonomiskt perspektiv på de problem som beskrivs, varför stor vikt har la...

Associationsrättens grunder : bolag, föreningar och stiftelser58%
Skickas inom 1-2 vardagar
139:- Köp
Ordinarie pris: 334:-

Avtal : lärobok i allmän avtalsrätt

(5 röster) 
HÄFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2013-08-12.

Boken ger en översiktlig framställning över den allmänna avtalsrätten. Den är avsedd som grundläggande lärobok för studenter, på såväl juristprogrammen som andra universitets- och högskoleutbildningar med inslag av civilrätt eller handelsrätt. Bok...

Avtal : lärobok i allmän avtalsrätt
Skickas inom 2-5 vardagar
189:- Köp

Allmän avtalsrätt

HÄFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2014-01-21.

Denna bok behandlar avtalsrätten i vid bemärkelse och omfattar bl.a. - avtalsrättens huvudteorier - avtals uppkomst och ingående - ansvaret för culpa in contrahendo - fastställande av avtals innehåll (inklusive avtalstolkning) - standardavtalsrätt...

Allmän avtalsrätt
Skickas inom 2-5 vardagar
499:- Köp

Sekretess : handbok för socialtjänsten

(7 röster) 
HÄFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2009-09-08.

Boken beskriver huvuddragen av de bestämmelser som är av betydelse för sekretessprövningen vid en socialförvaltning. Under olika avsnitt behandlas bl.a. offentlighetsprincipen och de särskilda sekrtessregler som gäller för socialtjänsten och närli...

Sekretess : handbok för socialtjänsten
Skickas inom 2-5 vardagar
236:- Köp

Studiematerial för juridisk grundkurs

(3 röster) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2013-08-13.

Detta studiematerial är tänkt att användas i undervisningen på juridiska grundkurser i jurist- och ekonomutbildningarna. Syftet med materialet är att konkretisera och belysa genom aktivt arbete med juridiska frågeställningar. Studiematerialet inne...

Studiematerial för juridisk grundkurs
Skickas inom 1-2 vardagar
187:- Köp

Allmän fastighetsrätt

(1 röst) 
HÄFTAD. Iustus, Svenska, 2011-12-06.

I denna bok behandlas viktiga delar av den allmänna fastighetsrätten och det kan framhållas att reglerna om köp av fast egendom ägnas särskild uppmärksamhet. Förutom allmän fastighetsrätt behandlas också, som en översikt för hela fastighetsrätten,...

Allmän fastighetsrätt
Skickas inom 2-5 vardagar
425:- Köp

Förvaltningsrätt : en introduktion för professionsutbildningar

(1 röst) 
HÄFTAD. Liber, Svenska, 2011-02-22.

Boken ger en introduktion till de delar av förvaltningsrätten som berör myndighetsorganisationer som på olika sätt behandlar och ger service till människor i sitt arbete, så kallade människobehandlande organisationer Läs mer Boken tar i tur och or...

Förvaltningsrätt : en introduktion för professionsutbildningar
Skickas inom 2-5 vardagar
229:- Köp

Arbetsrätt

(4 röster) 
HÄFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2011-03-08.

Arbetsrättslagstiftningens närmast explosionsartade utveckling under nittonhundratalets tre sista decennier kom att förskjuta men inte på något avgörande sätt förändra de utgångspunkter som slogs fast genom Decemberkompromissen mellan LO och SAF 1...

Arbetsrätt
Skickas inom 2-5 vardagar
550:- Köp

Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvård. 2014

(6 röster) 
HÄFTAD. Liber, Svenska, 2014-01-14.
Serie: Författningshandbok 2014

Författningshandboken innehåller medicinalförfattningar samt andra bestämmelser och anvisningar för personer som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter. Detta gedigna standardverk är systematiserat i 23 avdelningar och har ett omfattande sakregister....

Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvård. 2014
Skickas inom 2-5 vardagar
416:- Köp

Brott och straff i affärslivet : en lärobok för ekonomer

(2 röster) 
HÄFTAD. Iustus, Svenska, 2007-12-01.

Ekonomer, inte minst revisorer, måste veta var gränserna går mellan det som är straffbart och straffritt i affärsverksamhet. I denna bok behandlas ett urval av brott som förekommer inom företagen och som riktas mot leverantörer, kunder och allmänh...

Brott och straff i affärslivet : en lärobok för ekonomer
Skickas inom 2-5 vardagar
249:- Köp

Topplista
Juridik

 1. 1. En introduktion till förvaltningsrätten

  En introduktion till förvaltningsrätten

  En introduktion till förvaltningsrätten syftar till att sätta in förvaltningsrätt i ett helhetsperspektiv, samtidigt som en vardagsnära anknytning eftersträvas. Den som ser till sin egen ansökan om...

  179:- Köp
 2. 2. Peter Rätz : nio år som undercoveragent

  Peter Rätz : nio år som undercoveragent

  Sveriges mest framgångsrike infiltratör berättar om sin tid inuti Hells Angels, Bandidos och Brödrarskapet MC. Med nytt slutord. Infiltratörer avslöjas och mördas. Eller försvinner spårlöst. Men Pe...

  48:- Köp
 3. 3. Arbetsrätt 2015 : aktuella lagtexter 1 januari 2015

  Arbetsrätt 2015 : aktuella lagtexter 1 januari 2015

  Arbetsrätt 2015 redovisar hela den aktuella lagtexten i de "vanligaste" arbetsrättslagarna - MBL, Utstationeringslagen, LAS, Uthyrnings-lagen, främjandelagen, Förtroendemannalagen, Arbets...

  110:- Köp
 4. 4. Arbetslagstiftning 2014 : lagar och andra författnin...

  Arbetslagstiftning 2014 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2014

  ARBETSLAGSTIFTNING är ett välkänt och praktiskt arbetsredskap för den som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor. I syfte att öka bokens praktiska värde finns hänvisningar till rättsfall och l...

  467:- Köp
 5. 5. Sveriges Rikes Lag 2014 (klotband)

  Sveriges Rikes Lag 2014 (klotband)

  En systematiskt bearbetad sammanställning av svensk lagstiftning med gällande lagar, förordningar, EU-förordningar och andra författningar. Hänvisningar görs till förarbeten, författningar och avgö...

  675:- Köp
 6. 6. Bolagens rättsliga ställning : om enkla bolag, hande...

  Bolagens rättsliga ställning : om enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag

  Boken inleds med en generell redogörelse av de problem som kan uppkomma för den som rättshandlar med ett bolag. Den rättsliga regleringen av de olika bolagsformerna beskrivs dessutom utförligt med ...

  307:- Köp
 7. 7. Inkomstskatt. Del 2, En läro- och handbok i skatterätt

  Inkomstskatt. Del 2, En läro- och handbok i skatterätt

  Inkomstskatt är en lärobok i skatterätt som behandlar inkomst¿beskattningen av privatpersoner och företag. I boken beskrivs strukturen och principerna för inkomstbeskattningen vid genom¿gången av r...

  474:- Köp
 8. 8. Sveriges Rikes Lag 2015 (klotband) : Sveriges Rikes ...

  Sveriges Rikes Lag 2015 (klotband) : Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som kommit ut från trycket fram

  En systematiskt bearbetad sammanställning av svensk lagstiftning med gällande lagar, förordningar, EU-förordningar och andra författningar. Hänvisningar görs till förarbeten, författningar och avgö...

  2349:- Köp
 9. 9. FARs samlingsvolym 2015 - Redovisning

  FARs samlingsvolym 2015 - Redovisning

  Standardverket för bokföring och redovisning! Här samsas K1-, K2- och K3-regelverken med FARs rekommendationer och uttalanden, tillämpliga lagar och BAS-kontoplanen. Om FARs Samlingsvolym - redovis...

  639:- Köp
 10. 10. Avtalsrätten : en introduktion

  Avtalsrätten : en introduktion

  Denna bok är avsedd som grundbok i handelsrätt för studenter på ekonomprogram på universitet och högskolor. Den kan också användas på introduktionskurser i juridik. De flesta kapitel inleds med en ...

  207:- Köp

Baseras på föregående veckas försäljning

Se hela topplistan

Köp & sälj
Köp ett presentkort till studenten

Förfina urval

 • Sök i Juridik

 • Språk

  • (55)
  • (5)
 • Ämne

   • Juridik
    • (6)
    • (4)
    • (4)
    • (1)
    • (5)
    • (6)
    • (1)
    • (1)
    • (1)
    • (2)
    • (6)
    • (3)
    • (2)
    • (5)
    • (2)
    • (2)
    • (3)
 • Format

  • (2)
  • (5)
 • Inspiration

  • (12)
  • (21)
 • Leveranstid

  • (10)
  • (55)
  • (59)
 • Pris

  • (2)
  • (16)
  • (39)
 • Geografisk plats i boken

  • (8)
  • (4)
 • Utgivningsår

  • (3)
  • (11)
  • (11)
  • (35)