Du är här: Start / Student / Juridik

Juridik

Här har vi samlat de mest efterfrågade kursböckerna inom Juridik.

Hittar du inte din bok här så sök på ISBN, titel, författarnamn eller leta vidare inom kategorin Juridik i ämnesmenyn.

Civilrätt Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 2:a upplagan Sveriges Rikes Lag 2015 (klotband) : När du köper Sveriges Rikes Lag 2015 får du även tillgång till lagboken som app med riktig lagbokskänsla. Introduktion till straffrätten

Civilrätt

Anders Agell, Åke Malmström, Christina Ramberg, Tore Sigeman

Juridik - civilrätt, straffrätt, proc...

Konrad Lundberg, Johan Schüldt, Theddo Rother-Schirren, Anders Lagerstedt, Cath Calleman

Sveriges Rikes Lag 2015 (klotband) : ...

Introduktion till straffrätten

Suzanne Wennberg
Slutsåld
485:-Köp
965:-Köp
174:-Köp
Avtalsrätten : en introduktion Europarätten - En introduktion till EU-rätten och Europakonventionen Kredit och säkerhet : lärobok i krediträtt Bolag, föreningar, stiftelser : en introduktion

Avtalsrätten : en introduktion

Christina Ramberg, Jan Ramberg

Europarätten - En introduktion till E...

Mattias Nilsson, Jenny Lundberg

Kredit och säkerhet : lärobok i kredi...

Gertrud Lennander

Bolag, föreningar, stiftelser : en in...

Carl Hemström, Magdalena Giertz
Slutsåld
204:-Köp
162:-Köp
217:-Köp
Anställningsförhållandet : inledning till den individuella arbetsrätten Att skriva juridik : regler och råd Sveriges lag 2015 : innehåller författningar som trätt i kraft per den 1 januari 2015 Svensk lag 2015

Anställningsförhållandet : inledning ...

Kent Källström, Jonas Malmberg

Att skriva juridik : regler och råd

Ulf Jensen, Staffan Rylander, Per Henrik Lindblom

Sveriges lag 2015 : innehåller förfat...

Sveriges Riksdag

Svensk lag 2015

Per Henrik Lindblom, Kenneth Nordback
495:-Köp
198:-Köp
758:-Köp
745:-Köp
Inkomstskatt. Del 1, En läro- och handbok i skatterätt Rättsregler : en introduktion till juridiken Inkomstskatt. Del 2, En läro- och handbok i skatterätt Övningsbok i beskattning : beskattningen 2015

Inkomstskatt. Del 1, En läro- och han...

Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Peter Melz, Christer Silfverberg, Te Simon Almendal

Rättsregler : en introduktion till ju...

Håkan Hydén, Therese Hydén

Inkomstskatt. Del 2, En läro- och han...

Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Peter Melz, Christer Silfverberg, Te Simon Almendal

Övningsbok i beskattning : beskattnin...

Asbjörn Eriksson, Leif Edvardsson
442:-Köp
278:-Köp
442:-Köp
231:-Köp
Den svenska marknadsföringslagstiftningen Juridik för socialt arbete 2:a uppl Övningar i skatterätt : exempel och lösningar : beskattningsåret 2015 : beslut om slutlig skatt 2016 Processrätt : grunderna för domstolsprocessen

Den svenska marknadsföringslagstiftni...

Carl Anders Svensson

Juridik för socialt arbete 2:a uppl

Elisabeth Eneroth

Övningar i skatterätt : exempel och l...

Lena Hiort af Ornäs Leijon, Eleonor Kristoffersson

Processrätt: grunderna för domstolspr...

Mikael Mellqvist
322:-Köp
358:-Köp
339:-Köp
287:-Köp

Listan innehåller 50 träffar.

Sortering 

Civilrätt

(12 röster) 
HÄFTAD. Liber, Svenska, 2014-01-15.
Serie: Civilrätt

Civilrätt är en mer än 100-årig klassiker. Den ger en introduktion till och översikt av civilrätten. Efter en inledande översikt av rättsordningen, behandlas civilrätten under avdelningar för allmän förmögenhetsrätt och särskilda avtalstyper, imma...

Civilrätt
Skickas inom 2-5 vardagar
485:- Köp

Avtalsrätten : en introduktion

(2 röster) 
HÄFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-08-26.

Denna bok är avsedd som grundbok i handelsrätt för studenter på ekonomprogram på universitet och högskolor. Den kan också användas på introduktionskurser i juridik. De flesta kapitel inleds med en eller flera frågor. Syftet är att väcka läsarens i...

Avtalsrätten : en introduktion
Skickas inom 1-2 vardagar
204:- Köp

Introduktion till straffrätten

(2 röster) 
HÄFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-06-30.

Avsikten med denna lärobok är att ge en översiktlig framställning av väsentliga delar av straffrätten och, i viss mån, straffprocessrätten. Boken vänder sig till läsare som helt saknar förkunskaper inom dessa rättsområden. Ambitionen med boken är ...

Introduktion till straffrätten
Skickas inom 1-2 vardagar
174:- Köp

Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2015

HÄFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2015-01-20.

I den nya upplagan redovisas viktiga författningsändringar och nytillkomna lagar enligt bl.a. följande. En ny myndighet, Inspektionen för vård och omsorg, har övertagit Socialstyrelsens tillsyns- och tillståndsverksamhet på hälso- och sjukvårdens ...

Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2015
Skickas inom 1-3 vardagar
612:- Köp

En introduktion till förvaltningsrätten

HÄFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-11-10.

En introduktion till förvaltningsrätten syftar till att sätta in förvaltningsrätt i ett helhetsperspektiv, samtidigt som en vardagsnära anknytning eftersträvas. Den som ser till sin egen ansökan om bygglov eller lärarlegitimation eller till sitt e...

En introduktion till förvaltningsrätten
Skickas inom 1-3 vardagar
179:- Köp

Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. 2015

HÄFTAD. Liber, Svenska, 2015-01-08.
Serie: Författningshandbok 2015

Författningshandboken innehåller medicinalförfattningar samt andra bestämmelser och anvisningar för personer som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter. Detta gedigna standardverk är systematiserat i 23 avdelningar och har ett omfattande sakregister....

Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. 2015
Skickas inom 2-5 vardagar
385:- Köp

Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs

(2 röster) 
HÄFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2011-01-11.

Denna väletablerade bok ger genom sin pedagogiska framställning en god överblick över de processrättsliga och straffrättsliga regelsystemen

Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs
Skickas inom 1-3 vardagar
175:- Köp

Skattelagstiftning 15:1 : lagar och andra författningar som de lyder 1 januari 2015

HÄFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2015-01-22.

I Skattelagstiftning 2015:1 ingår förutom alla väsentliga lagar på skatteområdet även lagar med EU-anknytning såsom fusionsdirektivet, moder/dotterbolagsdirektivet, ränte/royaltydirektivet och sparandedirektivet samt utdrag ur EUF-fördraget liksom...

Skattelagstiftning 15:1 : lagar och andra författningar som de lyder 1 januari 2015
Skickas inom 1-2 vardagar
429:- Köp

Bolag, föreningar, stiftelser : en introduktion

(1 röst) 
HÄFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-01-17.

Denna bok vände sig till personer utan juridiska förkunskaper som vill - eller på grund av utbildningskrav måste - lära sig mer om bolagens, föreningarnas och stiftelsernas juridik. Bokens upphovsman till tidigare upplagor är professor emeritus Ca...

Bolag, föreningar, stiftelser : en introduktion
Skickas inom 1-2 vardagar
217:- Köp

Arbetsrätten : en introduktion

(1 röst) 
HÄFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2013-03-21.

Arbetsrätten - En introduktion är en överskådlig redogörelse av den svenska arbetsrätten. Särskild uppmärksamhet ägnas åt praktiskt viktiga problem och åt sådana frågor som brukar stå i centrum i den arbetsrättsliga undervisningen. Boken vänder si...

Arbetsrätten : en introduktion
Skickas inom 1-3 vardagar
188:- Köp

Sekretess : handbok för socialtjänsten

(7 röster) 
HÄFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2009-09-08.

Boken beskriver huvuddragen av de bestämmelser som är av betydelse för sekretessprövningen vid en socialförvaltning. Under olika avsnitt behandlas bl.a. offentlighetsprincipen och de särskilda sekrtessregler som gäller för socialtjänsten och närli...

Sekretess : handbok för socialtjänsten
Skickas inom 1-3 vardagar
236:- Köp

Rättsregler : en introduktion till juridiken

HÄFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2011-10-18.

Denna bok ger en introduktion till juridiken genom rättsreglerna. Här förklaras vad domaren gör när han dömer genom att den juridiska metoden för problemlösning presenteras med praktiska utgångspunkter. Vidare sker en översiktlig genomgång av rätt...

Rättsregler : en introduktion till juridiken
Skickas inom 2-5 vardagar
278:- Köp

Juridiken och dess arbetssätt : en introduktion

(3 röster) 
HÄFTAD. Iustus, Svenska, 2012-02-21.

Juridiken och dess arbetssätt är en introduktion till juridiken och det arbetssätt juristen använder för att lösa juridiska problem. Boken behandlar bland annat frågor om * juristernas olika roller och uppgifter, * rättskällornas tillkomst och fun...

Juridiken och dess arbetssätt : en introduktion
Skickas inom 1-2 vardagar
264:- Köp

Anställningsförhållandet : inledning till den individuella arbetsrätten

HÄFTAD. Iustus, Svenska, 2013-01-21.

Anställningsförhållandet syftar till att ge en sammanhängande framställning över den individuella arbetsrätten, dvs. reglerna om förhållandet mellan arbetsgivaren och enskilda arbetstagare. Anställningen är ett dynamiskt rättsförhållande och den r...

Anställningsförhållandet : inledning till den individuella arbetsrätten
Skickas inom 2-5 vardagar
495:- Köp

Att skriva juridik : regler och råd

(6 röster) 
HÄFTAD. Iustus, Svenska, 2012-02-16.

Att skriva juridik behandlar de grundläggande reglerna för juridiskt skrivande, från disposition och språklig stil till fotnotsteknik och typografi. Allt visas och förklaras med konkreta exempel. Boken används på juristlinjen och på andra utbildni...

Att skriva juridik : regler och råd
Skickas inom 2-5 vardagar
198:- Köp

Avtal : lärobok i allmän avtalsrätt

(5 röster) 
HÄFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2013-08-12.

Boken ger en översiktlig framställning över den allmänna avtalsrätten. Den är avsedd som grundläggande lärobok för studenter, på såväl juristprogrammen som andra universitets- och högskoleutbildningar med inslag av civilrätt eller handelsrätt. Bok...

Avtal : lärobok i allmän avtalsrätt
Skickas inom 1-3 vardagar
181:- Köp

Studiematerial för juridisk grundkurs

(3 röster) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2013-08-13.

Detta studiematerial är tänkt att användas i undervisningen på juridiska grundkurser i jurist- och ekonomutbildningarna. Syftet med materialet är att konkretisera och belysa genom aktivt arbete med juridiska frågeställningar. Studiematerialet inne...

Studiematerial för juridisk grundkurs
Skickas inom 2-5 vardagar
187:- Köp

Arbetsrätten : en översikt

(1 röst) 
HÄFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2013-03-06.

Boken, som nu utges i en sjätte upplaga, ger en koncentrerad och överskådlig skildring av svensk arbetsrätt sådan denna ter sig i början av 2010-talet. Ämnesavgränsningen bygger på det traditionella synsättet att arbetsrätten är en särskild discip...

Arbetsrätten : en översikt
Skickas inom 1-3 vardagar
278:- Köp

Civilrätt : övningsbok

(1 röst) 
HÄFTAD. Liber, Svenska, 2014-01-15.
Serie: Övningsbok Civilrätt

Med mer än 750 frågor - inklusive svar och lösningar - är Övningsbok Civilrätt ett heltäckande komplement till den klassiska boken Malmströms Civilrätt. Boken kan dock även användas fristående. Boken är avsedd för både studenten och läraren. Ytter...

Civilrätt : övningsbok
Skickas inom 2-5 vardagar
348:- Köp

Fastighetsköp

HÄFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2012-02-16.

I boken behandlas utförligt alla regler om den viktiga avtalstypen fastighetsköp. Det centrala kapitlet i boken handlar om kontraktsbrotten med tyngdpunkten på de komplicerade reglerna om säljarens ansvar för fel i fastigheten. Det finns en omfat...

Fastighetsköp
Skickas inom 2-5 vardagar
260:- Köp

Offentlig rätt

HÄFTAD. Liber, Svenska, 2011-09-15.
Serie: Offentlig rätt

Offentlig rätt ger en samlad överblick över den offentliga rätten i Sverige. Tillsammans med systerboken Civilrätt erbjuds härmed ett komplett material för juridiska introduktionskurser. Dessutom tillgodoses behovet för fullständiga kurser i såväl...

Offentlig rätt
Skickas inom 2-5 vardagar
504:- Köp

Allmän avtalsrätt

HÄFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2014-01-21.

Denna bok behandlar avtalsrätten i vid bemärkelse och omfattar bl.a. - avtalsrättens huvudteorier - avtals uppkomst och ingående - ansvaret för culpa in contrahendo - fastställande av avtals innehåll (inklusive avtalstolkning) - standardavtalsrätt...

Allmän avtalsrätt
Skickas inom 1-3 vardagar
505:- Köp

Europarätten - En introduktion till EU-rätten och Europakonventionen

(1 röst) 
HÄFTAD. Jure Förlag, Svenska, 2010-09-14.

Medlemskapet i Europeiska unionen har inneburit de största förändringarna av svensk rätt på mycket länge, främst principiellt men även materiellt. EU-rätten och Europakonventionen påverkar i stor utsträckning svensk rätt, såväl direkt som indirekt...

Europarätten - En introduktion till EU-rätten och Europakonventionen
Skickas inom 2-5 vardagar
162:- Köp

Marknadsrätt för Juridisk översiktskurs

HÄFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2010-12-28.

Den svenska marknadsrätten har utvecklats till ett eget rättsområde baserat på de två lagstiftningskomplexen konkurrensrätt och marknadsföringslagstiftning och med Marknadsdomstolen (MD) som minsta gemensamma nämnare. Medan konkurrensrättens huvud...

Marknadsrätt för Juridisk översiktskurs
Skickas inom 1-3 vardagar
100:- Köp

Arbetsrätt

(4 röster) 
HÄFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2011-03-08.

Arbetsrättslagstiftningens närmast explosionsartade utveckling under nittonhundratalets tre sista decennier kom att förskjuta men inte på något avgörande sätt förändra de utgångspunkter som slogs fast genom Decemberkompromissen mellan LO och SAF 1...

Arbetsrätt
Skickas inom 2-5 vardagar
550:- Köp

Associationsrättens grunder : bolag, föreningar och stiftelser

(1 röst) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2012-03-19.

I denna juridiska framställning redogör författaren på ett lättillgängligt sätt för de rättsregler som gäller för bolag, föreningar och stiftelser. Författaren tillämpar ett ekonomiskt perspektiv på de problem som beskrivs, varför stor vikt har la...

Associationsrättens grunder : bolag, föreningar och stiftelser
Skickas inom 2-5 vardagar
290:- Köp

Tolkning och tillämpning

(1 röst) 
HÄFTAD. Iustus, Svenska, 2003-01-01.

Denna bok är avsedd att underlätta studentens första möte med juridiken. Genom konkreta exempel och övningar visas hur juristen hanterar rättsliga problem. Syftet med framställningen är att ge läsaren en känsla för det juridiska hantverket. Hur fo...

Tolkning och tillämpning
Skickas inom 2-5 vardagar
295:- Köp

Entreprenadjuridik

HÄFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2008-08-22.

Fastighets- och byggjuridik. Skildrar byggandets juridiska sida och ger en översikt av entreprenadformer och rättsliga regler med inriktning på projektering. Vidare behandlas upphandling av entreprenader beaktande reglerna om offentlig upphandling...

Entreprenadjuridik
Skickas inom 1-3 vardagar
235:- Köp

Arbetsrätt

(1 röst) 
HÄFTAD. Liber, Svenska, 2013-01-18.
Serie: Arbetsrätt

Arbetsrätt ger en god och högaktuell introduktion till grunderna i arbetsrätten. De områden som behandlas är bl.a. parterna på arbetsmarknaden, medbestämmande, förhandlingar och kollektivavtal. Regelverket kring anställning och anställningsskydd, ...

Arbetsrätt
Skickas inom 1-2 vardagar
310:- Köp

Skatterätt : en introduktion

HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2013-08-05.

Här presenteras skatterättens grunder på ett lättillgängligt sätt. I boken beskrivs hur det svenska skattesystemet är uppbyggt. Vidare behandlas olika skatteformer, med utgångspunkt från de viktigare, t.ex. inkomstskatt och moms. Boken är avsedd a...

Skatterätt : en introduktion
Skickas inom 1-2 vardagar
266:- Köp
Följ Bokus Student på Facebook

Förfina urval

 • Sök i Juridik

 • Språk

  • (45)
  • (5)
 • Ämne

   • Juridik
    • (5)
    • (4)
    • (2)
    • (4)
    • (6)
    • (1)
    • (1)
    • (1)
    • (6)
    • (3)
    • (1)
    • (5)
    • (2)
    • (2)
    • (3)
 • Format

  • (1)
  • (5)
 • Inspiration

  • (10)
  • (16)
 • Leveranstid

  • (10)
  • (45)
  • (48)
 • Pris

  • (2)
  • (11)
  • (35)
 • Geografisk plats i boken

  • (8)
  • (4)
 • Utgivningsår

  • (3)
  • (9)
  • (9)
  • (29)