Du är här: Start / Kundservice / Avtalsvillkor

Avtalsvillkor

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Bokus AB 556493-0492 (nedan kallad Bokus).
Postadress: Bokus AB, Box 2052, 103 12 Stockholm.
Besöksadress: Tryckerigatan 4, Stockholm Tel: 010 741 98 00
E-postadress: kundservice@bokus.com

Allmänt

Bokus säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och till drygt 30 andra länder företrädesvis inom Europa. Kund kan vara antingen privatperson över arton (18) år ("Privatkund") eller företag, organisationer och offentliga institutioner (gemensamt "Företagskund"). Försäljning sker via webbplatserna www.bokus.com och www.dito.se, Bokus mobila applikationer eller enligt individuellt tecknat avtal.

Genom att slutföra en beställning i ovanstående kanaler alternativt genom undertecknande av avtal enligt ovan accepterar Kund Avtalsvillkoren samt, i förekommande fall, personuppgiftsbehandling enligt Avtalsvillkoren.

Bokus reserverar sig för eventuella fel i artikelinformation eller i övrigt på www.bokus.com.

Efter att Kund gjort sin beställning har inte Bokus rätt att ändra sina villkor för den beställningen.

Priser och avgifter

Gällande produktpris inklusive moms är det pris som vid beställningen framgår på www.bokus.com samt www.dito.se. Bokus förbehåller sig rätten att ändra produktpriser utan föregående avisering.

Privatkund boende inom EU betalar svensk moms medan Privatkund boende utanför EU inte betalar svensk moms. Utländsk Företagskund inom EU debiteras svensk moms i de fall denne inte har uppgivit ett korrekt momsregistreringsnummer. Företagskund utanför EU debiteras inte svensk moms.

Moms på tryckta böcker är 6 %, moms på e-böcker och mp3-böcker är 25 %.

Fraktavgifter vid leverans inom Sverige

Vid fraktalternativet "Snabb frakt" tillkommer fraktavgift per leverans. Aktuella avgifter framgår av www.bokus.com.

Vid "Delad leverans" utgår ingen ytterligare fraktavgift för leveranser inom Sverige.

För fraktalternativet "Fri frakt" tillkommer ingen fraktavgift.

Fraktavgifter vid leveranser utanför Sverige

Vid leveranser utomlands tillkommer en fraktavgift baserad på Bokus kostnad för leveransen samt, i förekommande fall, införsel- och tullavgifter. Denna kostnad tas ut per fysik leverans och inte per order.

Beställning

Beställning kan endast göras på www.bokus.com, www.dito.se eller via Bokus mobila applikationer, såvida ej särskild överenskommelse ingåtts före beställningen.

Bindande avtal uppkommer först när Bokus per e-post bekräftat beställningen. Bokus reserverar sig för slutförsäljning av beställd produkt.

Kund har rätt att före Bokus expediering av ordern per e-post avbeställa hela eller viss del av sin beställning. Med expediering menas att Kund erhållit e-post eller SMS om att ordern är skickad eller finns för avhämtning, alternativt om Kund fått en del av sin beställning.

Meddelanden från Bokus sänds normalt till den e-postadress som Kund registrerat på Konto alternativt angivit vid beställning, undantaget meddelanden i samband med utnyttjande av ångerrätt och i samband med reklamation. Kund förbinder sig att efter gjord beställning bevaka sin e-post.

Beställning hos Bokus sker antingen via ett konto hos Bokus ("Konto") eller via Bokus snabbkassa ("Snabbkassa").

Kontoregistrering och Konto

Kund som beställer via Konto får tillgång till tjänster som kräver inloggning såsom mina sidor med orderhistorik, favoriter, bevakningar.

 • Kund registrerar namn, person- alternativt organisationsnummer, e-postadress och postadress. Privatkund som väljer kort som betalsätt behöver inte registrera personnummer. Företagskund inom EU som önskar fakturering utan moms ska även uppge momsregistreringsnummer.
 • Kund väljer och registrerar användarnamn och lösenord.
 • Kund godkänner Avtalsvillkoren och, för Privatkund, lämnar samtycke till personuppgiftsbehandling.

Kund ansvarar för att korrekta och fullständiga uppgifter är registrerade på Konto.

Kund ansvarar för att inte lämna ut användarnamn och lösenord till annan än den som äger rätt att göra beställning för Kunds räkning.

Snabbkassa

Kund som beställer via Snabbkassa får inte tillgång till tjänster som kräver inloggning och kan inte få tillgodohavande t ex vid betalning med del av presentkortssaldo.

 • Kund anger personnummer (Privatkund) eller organisationsnummer (Företagskund).
 • Kund väljer och registrerar användarnamn och lösenord.
 • Kund godkänner Avtalsvillkoren och, för Privatkund, lämnar samtycke till personuppgiftsbehandling.

Kund ansvarar för att korrekta och fullständiga uppgifter är angivna i Snabbkassa.

Betalning

Inom Sverige

För leveranser inom Sverige kan betalning ske med VISA-, MasterCard-/EuroCard och American Expresskort eller mot faktura, det senare med betalning direkt och vid ett enda tillfälle eller genom delbetalning. Bokus samarbetar med Arvato Finance AB för faktura- och delbetalning.

Kortbetalning

Vid betalning med kort ska Kund uppge kortnummer, kortets sista giltighetsdatum och CVR-nummer. Korthantering sker krypterat (SSL) genom DIBS som är PCI-certifierade.

Kund är skyldig att se till att det finns medel på kortet fram till dess att Bokus dragit köpesumman för beställningen. Skulle täckning saknas eller betalning av annan anledning inte gå igenom har Bokus rätt att annullera beställningen eller att fakturera beloppet.

Kortbetalning är det enda tillgängliga betalningssättet vid köp av digitala produkter (t ex e-böcker och mp3-böcker).

Faktura

Vid Privatkunds betalning mot faktura överlåter Bokus fordran på Arvato Finance och betalning ska ske till Arvato på det konto som anges på fakturan.

Vid betalning mot faktura gäller betalningsvillkor fjorton (14) dagar för Privatkund och trettio (30) dagar för Företagskund.

För att betalning mot faktura ska kunna ske ska Kund godkännas vid den kreditprövning arvato utför samt, för Privatkund, vid beställning ha fyllt arton (18) år och vara folkbokförd i Sverige.

Vid försenad betalning debiteras Kund dröjsmålsränta om två (2) % per månad från fakturans förfallodag. Vid påminnelse debiteras lagstadgad avgift om för närvarande sextio (60) kronor. Bokus förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva Kunds kreditvärdighet. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 180 kronor tillkommer.

Delbetalning

Genom Arvato Finance ges kund möjlighet att dela upp sin betalning. Vid köp om minst 200 kr kan kund välja att ansöka om ett delbetalningskonto på fakturainfo.se. Kund bestämmer själv hur mycket denne vill betala per månad, men det finns ett minimumbelopp som baseras på det totala kvarstående beloppet på kontot. Det beloppet framgår av kontoavin och på www.fakturainfo.se.

Vid Delbetalning tillkommer aviavgift om för närvarande 29 kronor per månad samt ränta om för närvarande 1,63% per månad.

Kund har möjlighet att utnyttja två (2) betalningsfria månader per tolvmånadersperiod. För att nyttja betalningsfri månad måste fyra (4) korrekta månadsbetalningar ha skett sedan första köp med delbetalning och därefter fyra (4) korrekta månadsbetalningar sedan senaste betalningsfria månad. För att nyttja betalningsfri månad måste Kund kontakta Arvatos kundtjänst senast två (2) veckor innan betalning ska vara Arvato tillhanda.

Vid försenad betalning debiteras Kund förseningsavgift om åttio (80) kronor och därefter påminnelseavgift om för närvarande sextio (60) kronor per skriftlig påminnelse. Kund debiteras också dröjsmålsränta om 19,5 % per år.

Effektiv ränta vid ett köp om 2000 kr som avbetalas under 12 månader blir 61,13%. Det totala belopp Du skall betala blir 2 565 kr.

Arvatos fullständiga kontovillkor för delbetalning (pdf)

Utanför Sverige

För leveranser utanför Sverige kan betalning ske med VISA-, MasterCard-/EuroCard- och American Expresskort såvida inte annat särskilt överenskommits.

Leverans

Leverans sker normalt med paket eller varubrev till Privatkund och med Företagspaket eller varubrev till Företagskund. Kund kan välja mellan olika leveransalternativ, "Snabb frakt" och för Privatkund även "Fri frakt". Företagskund med Konto och för leverans inom Sverige kan dela upp leverans ("Delad leverans"). Närmare information om leveransalternativen, leveranstider samt valbara leveransalternativ för varje enskild produkt framgår av www.bokus.com.

Beställda produkter levereras enligt av Kund valt leveransalternativ.

Om leveranstiden beräknas bli längre än vad som anges på www.bokus.com ska Bokus per e-post underrätta Kund, som då har rätt att innan expediering per e-post annullera sin beställning.

Har Kund beställt produkter med olika leveranstidsklasser sker leverans enligt den längsta leveranstidsklassen i beställningen. Väljer Företagskund expedieringssättet "Delad leverans" sker en leverans per leveranstidsklass och kunden får då erlägga en fraktavgift per leveranstidsklass.

Om leveransen delas på fler försändelser än Kund valt debiteras Kund ingen ytterligare fraktavgift.

Bokus ansvarar för varorna vid leverans till Kund. Kund ansvarar för varorna vid retur till Bokus.

Om Kund inte hämtar ut en försändelse, eller försändelse går i retur på grund av felregistrerade uppgifter, tar Bokus ut en avgift om för närvarande 149 kronor som ersättning för frakt och omkostnader. Vid retur från utlandet debiterar Bokus Kund alla fraktkostnader för försändelsen samt en avgift om för närvarande 149 kronor som ersättning för hantering och omkostnader.

Ångerrätt

Privatkund, och företagskunder där detta särskilt har avtalats, har rätt att ångra ett köp, utan att ange något skäl, inom 14 dagar (ångerfrist) från det datum varan mottagits. Kund som vill åberopa ångerrätt ska meddela Bokus detta inom ångerfristen. Kontakt kan ske via kundservice@bokus.com eller 010 741 98 00 alternativt Konsumentverkets standardformulär, http://www.konsumentverket.se.

Kund ska återsända varan till Bokus utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då Kund meddelat Bokus om beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om Kund skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Kund rekommenderas att använda den retursedel som återfinns på baksidan av faktura/följesedel som medföljer bokpaket samt kontakta Bokus för erhållande av returnummer.

Vid utnyttjandet av ångerrätten står Kund för kostnaderna för återsändandet av varan och är ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering av varan än vad som är nödvändig för att fastställa varans egenskaper och form. Retur får inte sändas mot postförskott eller efterkrav.

Om Kund utnyttjar ångerrätt ska Bokus utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från och med den dag då Bokus underrättades om Kunds beslut att frånträda avtalet återbetala Kunds kostnader för ordern, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att Kund valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleveransen vi erbjuder). Bokus förbehåller sig dock rätten att återbetala tidigast då vi fått tillbaka varan från Kund eller Kund tillsänt Bokus ett bevis på att varan återsänts.

Ångerrätten gäller inte:

 • förseglade ljud- eller bildupptagningar (t ex ljudböcker) där förseglingen har brutits
 • ljud- och e-böcker som köps för direkt nedladdning, eftersom de räknas som en tjänst.
 • Specialbeställda så kallade "Print on demand"-böcker där boken trycks efter Kunds beställning. Det framgår vid beställningstillfället om det är en "Print on demand"-beställning.

Reklamation

Om Bokus har levererat en felaktig eller skadad produkt eller om försändelsen försvunnit under transporten ska Kund reklamera till Bokus kundservice.

Reklamation sker till e-post: kundservice@bokus.com eller tel: 010 741 98 00

Reklamation ska ske inom skälig tid från det att Kund upptäckte eller borde ha upptäckt felet.

Reklamation ska minst innehålla följande information:

 • ordernummer och
 • fakturanummer och
 • titel på de produkter som kund vill reklamera.

Retur vid reklamation får ske först när reklamation gjorts och returinstruktioner erhållits från Bokus. Kund har rätt att returnera felaktig produkt på Bokus bekostnad förutsatt att Kund följer Bokus instruktioner. Retur får inte ske mot postförskott eller efterkrav.

Vid godkänd reklamation har Kund rätt att:

 1. kostnadsfritt erhålla en ny, felfri produkt; eller
 2. behålla produkten och få ett överenskommet prisavdrag; eller
 3. häva köpet, varvid produkten returneras och erlagd betalning återfås.

Ansvar

Utöver vad som framgår av Avtalsvillkoren och, för Privatkund, konsumentköplagen har Bokus inget ansvar för fel eller förseningar och ansvarar Bokus varken för direkt eller indirekt skada.

Personuppgiftsbehandling

Bokus behandlar namn- och adressuppgifter samt andra uppgifter Kund uppgivit vid registrering av Konto och vid beställning. Bokus behandlar vidare uppgifter om Kunds köp, sammanlagt belopp och antal köpta produkter. Syftet med behandlingen är att kunna fullgöra avtalet med Kund samt för information, marknadsföring och personliga erbjudanden till Kund via exempelvis e-post, SMS och brev.

Personuppgifter behandlas också för planering, genomförande och uppföljning av Bokus kontakter med Kund samt för statistikändamål. Statistiskt beräknade socioekonomiska uppgifter som utbildning, familjeinkomst och typ av boende tillförs på postnummernivå. Uppgifterna analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med Kund i syfte att nå rätt kund med relevant information.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till tredje man för behandling för Bokus räkning.

Personuppgifter behandlas under den tid Kund har en relation med Bokus samt under den tid därefter då Kund fortsatt kan nyttja fördelarna med att vara kund hos Bokus.

Personuppgiftsbehandling sker i enlighet med personuppgiftslagen.

Kund kan anmäla till Bokus kundservice att Kunds personuppgifter inte ska få användas för marknadsföringsändamål. Om Kund vill avsluta kundrelationen helt efter en aktiv köpperiod uppskattar Bokus om Kund meddelar Bokus kundservice detta.

Kund har rätt att en gång per kalenderår skriftligen ansöka om information avseende de personuppgifter som behandlas. Kund har även rätt att begära rättelse av personuppgifterna.

Privatkund lämnar genom att acceptera Avtalsvillkoren sitt samtycke till ovanstående personuppgiftsbehandling.

Cookies

För handla via Bokus AB:s webbplatser behöver din webbläsare vara inställd för att ta emot cookies. Cookies används för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner på webbplatsen, t ex varukorgen, repetition av tidigare sökningar och i den tekniska kommunikationen med tredjepartstjänster. Cookien innehåller ingen personlig information. Cookies används även för att lagra opersonlig aggregerad besöksstatistik i Google Analytics, ett analysverktyg Bokus använder för att förbättra användarupplevelsen på Bokus webbplatser.

Genom att navigera på webbplatserna lämnar du ditt samtycke till hanteringen av cookies enligt ovan. Cookien ligger lagrad i din dator tills du själv tar bort den. Om du vill undvika lagring av cookies kan du stänga av funktionen i webbläsaren. Det innebär dock att du t ex inte kan logga in eller lägga böcker i varukorgen. Övriga delar av www.bokus.com och www.dito.se kan besökas även om cookies inte accepteras. För närmare information om cookies se www.bokus.com.

Tvist

Svensk rätt skall tillämpas på samtliga köp hos Bokus. Eventuella tvister med Företagskund ska prövas av svensk allmän domstol. Eventuella tvister med Privatkund hänvisar Bokus till Allmänna Reklamationsnämnden, vars rekommendationer Bokus följer.

Dessa Avtalsvillkor ändrades senast den 2016-04-20