Du är här: Start / Filosofi & religion / Religion / Religion: allmänt

Religion: allmänt

Listan innehåller 238 böcker.  
Sortering 

Ny Den dolda dörren : om undran inför döden

(3 röster) 
INBUNDEN (Halvklotband). Natur & Kultur, Svenska, 2014-03-01

Det finns en tystnad kring livets mest fundamentala fråga det faktum att det tar slut. Den dolda dörren visar olika vägar att möta dödens problem. De flesta skräms av tanken på att de om några år inte längre ska leva och mycket finns skrivet om dö...

Den dolda dörren : om undran inför döden

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
199:- Köp

Religion i Sverige

(2 röster) 
HÄFTAD. Dialogos Förlag, Svenska, 2011-10-20

Handboken om religioner är skriven av drygt 80 författare som tillsammans har skapat en heltäckande bild av rörelser, organisationer och den religiösa mångfalden i 2000-talet Sverige. Religionen utgör en viktig dimension i en rad mänskliga förehav...

Religion i Sverige

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
262:- Köp

Ny Förlåtelse : den fyrfaldiga vägen till helande för oss och vår värld

(1 röst) 
INBUNDEN. Libris förlag, Svenska, 2014-03-19

"Jag har ofta sagt att i Sydafrika hade det inte funnits någon framtid utan förlåtelse. Vår ilska och viljan att hämnas hade kunnat förstöra allt. Det är lika sant för var och en av oss som för hela världen." Fredspristagaren och rättvis...

Förlåtelse : den fyrfaldiga vägen till helande för oss och vår värld

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
199:- Köp

Religionernas historia : Om tro, hänförelse och konflikter

(7 röster) 
POCKET. Historiska Media, Svenska, 2005-04-01

Världens stora religioner har utövats i tusentals år. De har både skänkt människor kraft, mod och mening, samt skapat djupa och dödliga konflikter. Än i dag identifierar sig 90 procent av jordens befolkning med något slags religion. Religionernas ...

Religionernas historia : Om tro, hänförelse och konflikter

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
47:- Köp

Jag och du

(2 röster) 
INBUNDEN. Dualis Förlag, Svenska, 1994-04-01

Martin Bubers filosofiska huvudverk, "Jag och Du", publicerat 1923 och utkommet på svenska 1962 på Dag Hammarskjölds initiativ, är märkligt såtillvida att det förenar en existentia- listisk grundhållning med en filosofisk. Var han då före sin tid ...

Jag och du

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
117:- Köp

Om Gud

(6 röster) 
POCKET. Norstedts, Svenska, 2011-07-29

Människan har i alla tider förnummit något som hon uppfattat som gudomligt i tillvaron, och hon har på olika sätt försökt föreställa sig detta det gudomliga. Det vi kallar Gud utvecklades ur en mängd gudsföreställningar och bilder som olika folk o...

Om Gud

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
48:- Köp

Det mångreligiösa Sverige : ett landskap i förändring

(3 röster) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2009-05-05

I den här boken beskrivs Sveriges nya religiösa landskap och de förändringsprocesser som blir följden av möten mellan majoritetssamhället och minoritetsreligionerna. Förståelsen av religionens plats och roll i nutiden är viktig som bakgrund till o...

Det mångreligiösa Sverige : ett landskap i förändring
Skickas inom 2-5 vardagar
378:- Köp

Varför religionsvetenskap? : en ämnesintroduktion för nya studenter

(3 röster) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2012-01-10

Den här boken är en överskådlig och resonerande introduktion till religionsvetenskap. Här ges en inblick i ämnets framväxt och dess viktigaste innehåll. Grundläggande begrepp och tumregler presenteras och frågor om religionsvetenskapens nytta och ...

Varför religionsvetenskap? : en ämnesintroduktion för nya studenter
Skickas inom 2-5 vardagar
188:- Köp

Morgondagens gud : vår största andliga utmaning

(3 röster) 
POCKET. Damm förlag, Svenska, 2007-06-01
Serie: Samtal med Gud (del 7)

All stor sanning börjar som en händelse Det är dags att du ifrågasätter dina heligaste trossatser och värderingar. Om du inte gör det snart kommer dina värderingar att pröva dig. Det är meningen att den här boken ska vara utmanande. Det är meninge...

Morgondagens gud : vår största andliga utmaning

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
41:- Köp

Religionen i demokratin : ett politiskt dilemmas återkomst

(1 röst) 
INBUNDEN. Timbro, Svenska, 2013-04-22

Upplysningen skiljde politiken från religionen i Europa. Religiositet började beskrivas negativt som ett resultat av maktutövning, vidskepelse och psykisk ohälsa. Långt in på 1900-talet förutspådde forskare att religion skulle försvinna helt i tak...

Religionen i demokratin : ett politiskt dilemmas återkomst

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
199:- Köp

Den kristna kyrkans historia

HÄFTAD (Flexband). Libris förlag, Svenska, 2013-05-02

Det började med några få unga fiskare i Galiléen, men i dag omfattar den kristna kyrkan en tredjedel av världens befolkning. För första gången finns nu på svenska ett verk som i både ord och bild berättar om hur den kristna kyrkan har utvecklats i...

Den kristna kyrkans historia

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
240:- Köp

Dialogens Väsen : Traktat om det Dialogiska Livet - traktat om det dialogiska livet

INBUNDEN. Dualis Förlag, Svenska, 1993-12-01

Dialogens väsen - en traktat om det dialogiska livet - får gälla som kom- plettering till min bok "Jag och Du", säger Martin Buber om denna skrift. Genom konkreta exempel och resone- mang, som refererar till vardagliga situationer, tjänar den som ...

Dialogens Väsen : Traktat om det Dialogiska Livet

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
111:- Köp

Religionssociologi - en introduktion

(1 röst) 
HÄFTAD. Liber, Svenska, 2005-08-01

Håller religionen på att försvagas i vår tid, eller står vi inför en religiös uppblomstring? Vilken roll spelar religionen i etniska och nationella konflikter? Läs mer Idag ställs oftare frågor om religionens roll i samhället än för en generation ...

Religionssociologi - en introduktion
Skickas inom 2-5 vardagar
378:- Köp

Fornnordisk religion

(1 röst) 
INBUNDEN. Natur & Kultur, Svenska, 2007-10-01

Fornnordisk religion är ett grundligt översiktsverk om nordisk religion och mytologi under vikingatiden. Här behandlas bland mycket annat den förkristna mytologiska föreställningsvärlden med dess skapelse- och undergångsmyter samt de vanligaste ge...

Fornnordisk religion

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
340:- Köp

Religionernas historia : islam

(1 röst) 
LJUDBOK (CD-skiva). Historiska Media, Svenska, 2007-08-01

Den muslimska trosbekännelsen lyder: »Det finns ingen Gud utom Gud; Muhammed är hans sändebud.» Islam är precis som kristendomen en splittrad religion, men grundaren, profeten Muhammed, hyllas och vördas i alla riktningar. Islam har flera dimensio...

Religionernas historia : islam

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
85:- Köp

Fruktan och bävan - dialektisk lyrik

HÄFTAD. Nimrod förlag AB, Svenska, 1995-03-01
Serie: Kierkegaards Skrifter

"Frygt og Bæven. Dialektisk Lyrik af Johannes de Silentio" utkom den 16 oktober 1843, två månader efter Antingen-eller. Om Fruktan och bävan skrev Sören Kierkegaard själv så här i sin dagbok 1849, sex år efter bokens tillkomst: "Man...

Fruktan och bävan
Skickas inom 5-8 vardagar
171:- Köp

Religion som resurs : existentiella frågor och värderingar i unga svenskars liv

(1 röst) 
HÄFTAD. Artos & Norma Bokförlag, Svenska, 2012-01-02

De senaste åren märks ett allt större intresse för religionens roll i ungas liv i medier och hos politiska aktörer. Ungdomsforskare har länge intresserat sig för förändringar i ungas värderingar, levnadsvanor och livssituation, och inom de religiö...

Religion som resurs : existentiella frågor och värderingar i unga svenskars liv

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
234:- Köp

Religioner i konflikt : relationer mellan kristen och muslimsk tro

(2 röster) 
HÄFTAD. Dialogos Förlag, Svenska, 2012-01-11
Serie: Studier av inter-religiösa rel (del 55)

Om vi har en religiös tro hur ska vi då förhålla oss till människor som har en annan religiös tro? Relationen mellan kristna och muslimer har idag en brännhet aktualitet. Finns här en oundviklig konflikt mellan två helt skilda världsbilder eller ä...

Religioner i konflikt : relationer mellan kristen och muslimsk tro

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
226:- Köp

Hemligheten om Kristus : Nya testamentet är Buddhas testamente

(3 röster) 
KARTONNAGE. Hägglunds förlag, Svenska, 2003-09-01

Denna bok är en bomb under Böckernas bok Bibeln och Nya Testamentet. I sin nya bok dokumenterar Christian Lindtner att Nya Testamentet i stor utsträckning, ord för ord, mening för mening, är en kopia av Buddhas Testamente. Hans upptäckt bygger i s...

Hemligheten om Kristus : Nya testamentet är Buddhas testamente

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
106:- Köp

Kanske alla har rätt - eller fel : religionsmöten och syn på andra i mångreligiösa miljöer

HÄFTAD (Danskt band). Artos & Norma Bokförlag, Svenska, 2012-12-13
Kanske alla har rätt - eller fel : religionsmöten och syn på andra i mångreligiösa miljöer

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
252:- Köp

Tro och vetande

(3 röster) 
INBUNDEN. Fri Tanke Förlag, Svenska, 2009-12-08

Ingemar Hedenius välkända och kontroversiella klassiker Tro och vetande utkom 1949. Den la grunden för en av Sveriges mest omfattande kulturdebatter. Hedenius angrepp mot kristendomen, teologin och Svenska kyrkan blev mycket framgångsrikt och boke...

Tro och vetande

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
190:- Köp

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
177:- Köp

Ny Den gudomliga historien : profetism, messianism & andens utveckling

HÄFTAD (Flexband). Bokförlaget Daidalos, Svenska, 2014-03-21

Vilket inflytande har det judiska och kristna arvets betoning av historien som gudomlig på det moderna politiska tänkandet? Jayne Svenungsson låter en utopikritisk historiesyn gå i dialog med en uppfattning som istället lyfter fram det profetiska ...

Den gudomliga historien : profetism, messianism & andens utveckling

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
178:- Köp

Bissie - studier i samisk religionshistoria

(2 röster) 
HÄFTAD. Jengel Förlag, Svenska, 2003-06-01

Förlaget JENGEL har nu glädjen att presentera en handbok i samisk religionshistoria. Den torde vara efterlängtad. Mycket har nämligen hänt på detta forskningsområde alltsedan 1800 " talet och särskilt under senare halvan av 1900 " talet....

Bissie
Skickas inom 5-8 vardagar
213:- Köp

Coaching och lekmannaterapi : en modern väckelse?

HÄFTAD. Dialogos Förlag, Svenska, 2012-03-08
Serie: Studier av inter-religiösa relationer (del 56)

Har riter och ritualer spelat ut sin roll i det moderna samhället? Eller har de bara ändrat karaktär genom att sätta individen i centrum istället för traditionen? Att vara deprimerad, stressad, oinspirerad på arbetet eller bara vanlig ses som en b...

Coaching och lekmannaterapi : en modern väckelse?

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
226:- Köp

Personlig livstolkning och religiös tradition : om det personligas plats i religionspedagogiken

HÄFTAD. Verbum, Svenska, 1999-05-01

I boken analyseras grundförutsättningarna för ett religionspedagogiskt arbete utifrån frågan: Är den kristna traditionen intressant som samtalspartner och vilken plats har det personliga i den religiösa traditionen.

Personlig livstolkning och religiös tradition : om det personligas plats i religionspedagogiken
Skickas inom 7-10 vardagar
274:- Köp

Ny Dödahavsrullarna : innehåll, bakgrund och betydelse

HÄFTAD. Bokförlaget Atlantis, Svenska, 2014-02-24

Skriftrullarna som hittades i Qumran vid Döda havet 1947 har ofta beskrivits som det största arkeologiska fyndet under det 20:e århundradet. "Dödahavsrullarna. Innehåll, bakgrund och betydelse" presenterar de senaste vetenskapliga rönen ...

Dödahavsrullarna : innehåll, bakgrund och betydelse
Skickas inom 7-10 vardagar
216:- Köp

Handbok för ateister : en ateologisk betraktelse

HÄFTAD. Bokförlaget Nya Doxa, Svenska, 2006-08-01
Handbok för ateister : en ateologisk betraktelse

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
209:- Köp

Martinus, Darwin i inteligentni dizajn : nova teorija evolucije

HÄFTAD. Världsbild Förlag AB, Svenska, 2010-08-01

Darwin uzima kao polazisnu tocku postupnu evoluciju na temelju prirodne selekcije; inteligentni dizajn pokusava na cisto znanstveni nacin pokazati da iza citavog stvaranja stoji vrhunska inteligencija. Pored ove dvije teorije, Ole Therkelsen, javn...

Martinus, Darwin i inteligentni dizajn : nova teorija evolucije
Status: Tillfälligt slut
256:- Bevaka

Alkuajatus - Urtanken - Livets lilla handbok

PAPERBACK / SOFTBACK Books on Demand, Svenska, 2011-01-12
Alkuajatus - Urtanken
Skickas inom 5-8 vardagar
367:- Köp
12 3 4 ..8 Nästa »

Förfina urval

 • Sök i Religion: allmänt

 • Språk

 • Ämne

     • Religion: allmänt
      • (5)
      • (67)
      • (69)
      • (6)
      • (44)
 • Format

  • (9)
  • (77)
  • (3)
  • (143)
  • (4)
 • Nyheter

  • (6)
  • (1)
 • Läsålder

  • (1)
  • (2)
 • Inspiration

  • (24)
  • (15)
  • (122)
 • Leveranstid

  • (115)
  • (157)
  • (214)
 • Pris

  • (20)
  • (132)
  • (234)
 • Tidsperiod i boken

  • (10)
  • (8)
  • (2)
  • (1)
 • Geografisk plats i boken

  • (4)
  • (3)
  • (28)
  • (2)
 • Utgivningsår

  • (7)
  • (19)
  • (20)
  • (191)

Kontakta oss

Har du en fråga till kundservice?
Du hittar svar på de flesta frågor här:


Eller kontakta oss direkt via vårt kontaktformulär.