Filtrera

Språk
 • (399)
 • (250)
 • (4)
 • Visa alla
Ämne
 • (1)
 • (3)
 • (39)
 • (2)
 • (4)
 • (17)
 • (56)
 • (13)
 • (14)
 • (2)
 • (24)
 • (25)
 • (20)
 • (114)
 • (124)
 • (18)
 • (3)
 • (33)
 • (8)
Format
 • (380)
 • (144)
 • (23)
Nyheter
 • (6)
Utgivningsår
 • (51)
 • (85)
 • (57)
 • (467)
Inspiration
 • (5)
Pris
 • (6)
 • (199)
 • (619)
Leveranstid
 • (6)
 • (655)
Tidsperiod i boken
 • (11)
 • (2)
Geografisk plats i boken
 • (2)
 • (3)
 • (5)
 • (32)
 • (1)

Förlag Media-Tryck

Sökningen gav 660 träffar. Använd menyn till vänster för att förfina träfflistan.

Sortering:
 1. En studie av den medicinska dokumentationen i läkarsekreterarens yrkesvärld Häftad

  av Inga Nilsson

  Häftad, Svenska, 2006-06-01, ISBN 9789163921803

  ABSTRAKT Syftet med föreliggande studie är att ge en samlad bild av läkarsekreterarens arbete med medicinsk dokumentation i historiskt perspektiv samt att skapa förståelse för att journalskrivning är en vacker konst, som nästan fallit i glömska. L...

 2. Studia Graeca et Latina Lundensia:

  Grekiska för nybörjare Häftad

  av Karin Blomqvist, Nikolaos Domazakis

  Häftad, Svenska, 2015-09-07, ISBN 9789187833472
  (1 röst)

  Kunskaper i antik grekiska ger en unik inblick i den antika grekiska kulturen som har haft en avgörande betydelse för Västerlandets utveckling och självförståelse. Grekiska för nybörjare vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i antik grek...

 3. Arbetsgivarbegreppet och arbetsrättsligt ansvar i komplexa arbetsorganisationer Häftad

  av Niklas Selberg

  Häftad, Svenska, 2017-05-15, ISBN 9789177533092

  I denna doktorsavhandling undersöks vem som i komplexa arbetsorganisationer - koncerner, entreprenader och bemanningsarbete - är ansvarig för arbetstagares anspråk på anställningsskydd, icke-diskriminering och en god arbetsmiljö. Fokus ligger på a...

 4. Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang

  av Anders Persson, Roger Johansson

  Inbunden, Svenska, 2014-06-03, ISBN 9789174738629

  Institutionen för utbildningsvetenskap vid Lunds universitet är en ny institution som startade 2011. Institutionen har bland annat uppdraget att samordna utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet och har tagit initiativ till ett utbi...

 5. Studia paedagogica graesa et latina:

  Övningsbok till grekiska nybörjare Häftad

  av Karin Blomqvist

  Häftad, Svenska, 2015-09-07, ISBN 9789187833519

  Alla som studerar grekiska märker på ett tidigt stadium att detta är ett mycket formrikt och komplext språk. Att aktivt arbeta med att identifiera och böja ord innebär ett hjälpmedel till snabbare inlärning. I denna övningsbok ges därför tillfälle...

 6. Lund Studies in Sociology of Law, del 51:

  Konsten att upprätthålla löneskillnader mellan kvinnor och män Häftad

  av Lena Svenaeus

  Häftad, Engelska, 2017-01-25, ISBN 9789177531500

  Lena Svenaeus beskriver i denna bok svårigheterna att göra det motsatta - att med rättsliga verktyg införa en likalöneprincip. Lika lön för lika och likvärdigt arbete borde vara en självklarhet men i lag och avtal dröjer sig könsbundna värderingar...

 7. Teach Support:

  Tillämpad ellära Häftad

  av Göran Jönsson

  Häftad, Svenska, 2017-08-22, ISBN 9789163943485

  Boken är en grundläggande introduktion till ellära med inriktning mot tillämpningar. Framställningen startar med en historisk genomgång av de upptäckter som ledde fram elektrifieringen av vårt samhälle. I det andra kapitlet introduceras grundlägga...

 8. Sudia paedagogica graesa et latina lundensia:

  Grekisk-svensk ordlista Häftad

  av Karin Blomqvist

  Häftad, Svenska, 2015-09-07, ISBN 9789187833496

  Kunskaper i antik grekiska ger en unik inblick i den antika grekiska kulturen som har haft en avgörande betydelse för Västerlandets utveckling och självförståelse. Grekiska för nybörjare vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i antik grek...

 9. Lund Dissertations in Social Work, del 50:

  Mellan systerskap och behandling Häftad

  av Sara Helmersson

  Häftad, Svenska, 2017-02-13, ISBN 9789189604575

  På 1980-talet fick kvinnorörelsen upp frågan om mäns våld mot kvinnor på den politiska dagordningen. Runt om i landet startades ideellt organiserade kvinnojourer för våldsutsatta kvinnor och deras barn. Sedan dess har fältet av verksamheter som ge...

 10. Teach Support:

  Tillämpad Atomfysik Häftad

  av Göran Jönsson

  Häftad, Svenska, 2017-08-24, ISBN 9789163798276

  Tillämpad atomfysik finns nu i en ny upplaga som är helt i färg. Boken är en grundläggande introduktion till atom- och kvantfysik med inriktning mot tillämpningar. Det första kapitlet är en historisk sammanfattning av de upptäckter som lett fram t...

 11. Lundastudier i nordisk språkvetenskap, del 34:

  Svenskans beskrivning 34 Häftad

  av Anna W Gustafsson, Lisa Holm, Katarina Lundin, Henrik Rahm, Mechtild Tronnier

  Häftad, Svenska, 2016-06-21, ISBN 9789187833779

  Sedan 1963 har det vid olika universitet i Sverige och Finland regelbundet arrangerats sammankomster för svenskans beskrivning. Forskningsprojekt och forskningsresultat om svenska språket har presenterats och diskuterats. Den trettiofjärde sammank...

 12. Lund Studies in arts and cultural sciences, del 14:

  Politiska projekt, osäkra kulturarv Häftad

  av Anneli Palmsköld, Moa Petersén, Robert Willim, Lars-Eric Jönsson

  Häftad, Svenska, 2017-07-25, ISBN 9789198369014

  Under 1990-talet kom ordet kulturarv att användas för att beskriva samhällets förmåga, vilja och praktiker för att bevara och använda företeelser ur det förflutna. I Sverige, liksom i Europa, genomfördes under denna tid flera politiskt initierade ...

 13. Vad en skådespelare gör Häftad

  av Radu Penciulescu, Harald Leander, Linda Ritzén, Birgitta Vallgårda, Henry Stiglund

  Häftad, Svenska, 2016-05-17, ISBN 9789163912689

  "Jag tror att det som Radu stod för saknas i svensk teaterutbildning i dag. Han hade en plan för hur skådespelarna skulle bli. Han släppte aldrig det" säger Anna Takanen, chef för Stadsteatern i Stockholm. Både hon och Petra Brylander, c...

 14. Lund Dissertations in Social Work, del 47:

  Sanktionerat motstånd Häftad

  av Erik Eriksson

  Häftad, Svenska, 2015-10-08, ISBN 9789189604544

  Samhällets liberalisering leder till nya politiska initiativ för att utöka valfriheten inom välfärdssektorn. Genom ökat brukarinflytande är det tänkt att brukarnas behov ska tillgodoses på deras egna villkor samtidigt som kvalitén på verksamheten ...

 15. Arbetsliv i omvandling:

  Researching attractive work Kartonnage

  av Mattias Åteg, Ann Hedlund

  Kartonnage, Engelska, 2012-10-17, ISBN 9789186491925
 16. Medicinsk dokumentation genom tiderna Häftad

  av Inga Nilsson

  Häftad, Svenska, 2007-06-01, ISBN 9789163319877

  ABSTRAKT Medicinhistoriskt sett har den medicinska dokumentationens utveckling inneburit att patientjournalen ändrat både form och karaktär. Den medicinska dokumentationen utgjordes vid 1700-talets början av små handskrivna anteckningar, som var a...

 17. Lund Studies in Economic History, del 82:

  Russia on the Move Häftad

  av Sylvia Sztern

  Häftad, Engelska, 2017-08-21, ISBN 9789187793363

  Western scholars of Tsarist Russia emphasize the continuity of collectivism on the Russian plain. Numerous endogenous factors explain the human clustering that occurred as kinship structures evolved into territorial agrarian communal patterns. In ...

 18. Historiska museet vid Lunds universitet:

  Peder Winstrup - historier kring en 1600-talsmumie Kartonnage

  av Per Karsten, Andreas Manhag

  Kartonnage, Svenska, 2017-06-29, ISBN 9789163933592

  Peder Winstrup - historier kring en 1600-talsmumie är en populärvetenskaplig bok om en biskop i Lund med många strängar på sin lyra. Han var professor i fysik, kunglig hovpredikant, fornforskare, arkitekt, författare, teolog, boktryckare, initiati...

 19. Teach Support:

  Fysik i vätskor och gaser Häftad

  av Göran Jönsson

  Häftad, Svenska, 2016-02-08, ISBN 9789163798269

  En kursbok för universitet och högskolor i grundläggande termodynamik och lite flödesmekanik. De första kapitlen behandlar, i tur och ordning, temperatur, värme och tryck. Därefter följer ideala gaslagen, reala gaser, vätskor och ytenergi. I ett k...

 20. Travaux de l'institut de linguistiques de Lund, del 54:

  The Japanese Imperative Häftad

  av Axel Svahn

  Häftad, Engelska, 2016-10-17, ISBN 9789188473066

  Imperatives are the chief grammatical exponents of one of the basic types of utterance: statements, questions, and commands. This thesis investigates how imperatives in Japanese fit into the cross-linguistic scheme of things and, more importantly,...

 21. Ugglan Minervaserien, del 21:

  Onaturlig födelse Häftad

  av Tove Paulsson Holmberg

  Häftad, Svenska, 2017-05-04, ISBN 9789188473356

  Vid sextonhundratalets slut var bilden av födelsen starkt färgad av en förväntningshorisont som normaliserade obstetriska skador och förluster, och hanteringen av barnafödande förvaltades i en muntlig kultur av mödrar och barnmorskor. I Onaturlig ...

 22. Arbetsliv i omvandling:

  Arbete: Passion och exploatering Kartonnage

  av Tuula Bergqvist, Gunnar Gillberg

  Kartonnage, Svenska, 2012-10-18, ISBN 9789186983260
 23. Studia historica Lundensis:

  Utmaningarna mot demokratins skola Häftad

  av Per Höjeberg

  Häftad, Svenska, 2016-03-02, ISBN 9789187833717

  "Demokratins skola" är ett begrepp som de svenska lärarna flitigt använde sig av under 1900-talet för att beteckna den skola som de så stolt hade byggt upp. Under mellankrigstiden utsattes den dock för två stora utmaningar, den tyska naz...

 24. Lund Studies in Arts and Cultural Sciences, del 11:

  Ljud tar plats Häftad

  av Kristofer Hansson, Elisabet Apelmo, Åsa Alftberg

  Häftad, Svenska, 2016-05-27, ISBN 9789198145861

  Det finns ett stort behov av att bättre förstå de funktionshinder som finns i samhället och som begränsar eller i vissa fall omöjliggör allas aktiva delaktighet i samhällslivet. Den antologi som du nu håller i handen har som målsättning att bidra ...

 25. Lund studies in historical archaeology, del 7:

  Bortom riksbildningen : människor, landskap och makt i sydöstra Skandinavien

  av Anna Lihammer

  Inbunden, Svenska, 2007-06-01, ISBN 9789189578067

  Bildandet av kungariket Danmark brukar presenteras som en långdragen och linjär process där forntida hövdingar knyts ihop med den moderna nationalstaten. "Bortom riksbildningen. Människor, landskap och makt i sydöstra Skandinavien" fokus...

 26. Absalon, del 33:

  Säg ett ord så kommer vi - en egen teaterhistoria Häftad

  av Ulf Gran

  Häftad, Svenska, 2015-12-10, ISBN 9789187833588

  Ulf Gran utbildades vid Lunds universitet, blev fil.lic. i Litteraturvetenskap och undervisade åtskilliga år i Drama-teater-film och Dramatik. Ett pedagogiskt drag utmärkte också hans regiverksamhet med egen ensemble 1966-1990. Då han år 2005 blev...

 27. Lund Dissertations in Sociology, del 110:

  Män, våld och moralarbete Häftad

  av Susanne Boethius

  Häftad, Svenska, 2015-12-21, ISBN 9789176234501

  I Män, våld och moralarbete uppmärksammas hur män, som frivilligt sökt sig till verksamheter där det erbjuds behandling för våld i nära re-lationer, rapporterar om sina erfarenheter. Rapporteringarna består dels av svar på frågeformulär, dels geno...

 28. Critica Litterarum Lundensis, del 14:

  Versform & ikonicitet Häftad

  av Jimmie Svensson

  Häftad, Svenska, 2016-08-22, ISBN 9789187833953

  Det brukar hävdas att "form" och "innehåll" är ett i dikten, att vad som sägs inte kan skiljas från hur det sägs. Ändå kommenteras dikter ofta utan att versformen nämns. Men på vilka sätt kan då versifikationen skapa mening? De...

 29. Rhetorical business Häftad

  av Tomas Nilsson

  Häftad, Engelska, 2015-11-25, ISBN 9789176235638
  (1 röst)

  This book investigates marketing work in professional service organizations from a rhetorical perspective. It comes to the conclusion that this work is accomplished by self-reflexive marketers who are reminiscent of the ancient sophists - a divers...