Filtrera

Språk
 • (116)
 • (113)
 • (6)
 • Visa alla
Ämne
 • (2)
 • (1)
 • (2)
 • (10)
 • (38)
 • (19)
 • (5)
 • (2)
 • (9)
 • (8)
 • (2)
 • (34)
 • (11)
 • (14)
 • (8)
 • (1)
Format
 • (8)
 • (119)
Nyheter
 • (1)
Läsålder
 • (2)
Utgivningsår
 • (28)
 • (26)
 • (25)
 • (156)
Pris
 • (13)
 • (149)
Leveranstid
 • (1)
 • (234)
Tidsperiod i boken
 • (10)
Geografisk plats i boken
 • (3)
 • (17)
 • (1)

Förlag Södertörns högskola

Sökningen gav 236 träffar. Använd menyn till vänster för att förfina träfflistan.

Sortering:
 1. Södertörn Academic Studies, del 68:

  Allt görs liksom baklänges : verksamheten vid Nya Karolinska Solna Häftad

  av Jan Öhrming

  Häftad, Svenska, 2017-08-10, ISBN 9789187843792

  Byggandet av Nya Karolinska Solna (NKS) är förknippat med en dröm från slutet av 1990-talet om ett sjukhus som ett nav i ett internationellt konkurrenskraftigt universitetssjukvårdssystem. Det skulle vara ett specialsjukhus för regionen och inta e...

 2. Södertörn Studies in Practical Knowledge, del 1:

  Vad är praktisk kunskap?

  av Fredrik Svenaeus, Jonna Bornemark

  Inbunden, Svenska, 2009-05-19, ISBN 9789186069049

  Antologin beskriver och fördjupar forskningsfältet praktisk kunskap med tonvikt på frågor kring yrkeskunnande och utbildning. Medverkande är lärare, forskare och magisterstudenter vid Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola. Perspektiven...

 3. Södertörn Studies in Higher Education, del 5:

  Den reflekterade erfarenheten : John Dewey om demokrati, utbildning och tänkande Häftad

  av Anders Burman

  Häftad, Svenska, 2014-09-11, ISBN 9789186069971

  Amerikanen John Dewey är inte bara en betydelsefull filosof, utan framför allt är han en av det senaste århundradets allra mest inflytelserika pedagogiska tänkare. Även om hans omfattande författarskap inbegriper studier inom praktiskt taget samtl...

 4. Södertörn Studies in Practical Knowledge:

  Inifrån och utifrån : Om praktisk kunskap i förskolan

  av Lotte Alsterdal, Maria Pröckl

  Inbunden, Svenska, 2016-10-06, ISBN 9789187843563

  Här tecknar studenter på den erfarenhetsbaserade förskollärarutbildningen, och forskare som undervisar på samma utbildning, en bild av förskolepedagogens praktiska kunskap. Texterna rör sig mellan ett förtroget inifrånperspektiv och ett teoretiskt...

 5. Södertörn Studies in Practical Knowledge, del 4:

  Kentauren : om interaktion mellan häst och människa

  av Jonna Bornemark, Ulla Ekström Von Essen, Petra Andersson, Mari Zetterqvist Blokhuis, Ingvar Svanberg

  Inbunden, Svenska, 2011-01-20, ISBN 9789186069223

  Antologin består av 10 bidrag med olika upplägg. En del är baserade på personlig erfarenhet andra på ett mer traditionellt vetenskapligt arbete och ytterligare andra är intervjuer med spännande hästmänniskor. Tillsammans tecknar bidragen en mångfa...

 6. Södertörn Studies in Higher Education, del 3:

  Konst och lärande : essäer om estetiska lärprocesser Häftad

  av Anders Burman

  Häftad, Svenska, 2014-05-15, ISBN 9789186069919

  Estetiska lärprocesser har under senare år etablerats som ett akademiskt fält och ett ämnesområde inom framför allt landets lärarutbildningar. Det handlar om hur estetiska uttrycksformer kan användas i undervisningen och hur det estetiska på olika...

 7. Södertörn Doctoral Dissertations, del 106:

  Living Simultaneity : on religion among semi-secular Swedes Häftad

  av Ann Af Burén

  Häftad, Engelska, 2015-04-01, ISBN 9789187843150

  Semi-secular individuals, those who are neither religious nor unreligious, seldom get the attention of scholars of religion. Here, however, they stand at the center. Th e interviewees live in the same Stockholm neighborhood and it is their ways of...

 8. Södertörn Studies in Education, del 2:

  Den interkulturella blicken i pedagogik : Inte bara goda föresatser Häftad

  av Katrin Goldstein-Kyaga, María Borgström, Tobias Hübinette

  Häftad, Svenska, 2012-06-15, ISBN 9789186069513
  (1 röst)

  Med "interkulturell blick" avses i denna antologi ett speciellt förhållningssätt. Perspektivet är gränsöverskridande och kosmopolitiskt. Det handlar om en "inkluderande globalism", en strävan att frigöra sig från etnocentriska ...

 9. Södertörn Studies in Practical Knowledge, del 7:

  Klassiska texter om praktisk kunskap

  av Jonna Lappalainen Hjertström

  Inbunden, Svenska, 2015-06-04, ISBN 9789187843228

  Klassiska texter om praktisk kunskap är det allra första försöket att i bokform sammanställa texter som är centrala för den praktiska kunskapens teoribildning. Antologin består av 13 översättningar av olika tänkare från främst filosofi och vetensk...

 10. Södertörn Academic Studies, del 65:

  Phenomenology of Pregnancy Häftad

  av Jonna Bornemark, Nicholas Smith

  Häftad, Engelska, 2016-02-04, ISBN 9789187843389

  The fundamental and irreducible experience of carrying a child and bringing forth new life from one"s own body is in this anthology subjected to careful analyses that specifically, though not exclusively, draw on female experiences. In this w...

 11. Södertörn Academic Studies, del 50:

  Placing Art In the Public Realm Häftad

  av Håkan Nilsson

  Häftad, Engelska, 2012-05-21, ISBN 9789186069483

  The public realm is a space of paradoxes. While on one hand it seems to be shrinking due to commercialization and to be losing its position as a forum where different agendas can meet, it can also be said to be expanding through social media and t...

 12. Södertörn Studies in Higher Education, del 7:

  Studenters skrivande i humaniora och samhällsvetenskap Häftad

  av Anna Malmbjer

  Häftad, Svenska, 2017-05-22, ISBN 9789187843914

  För att lyckas i sina studier behöver studenter använda skrivande på flera olika sätt. Den här boken lyfter fram undervisningens betydelse och möjligheter att ge studenter bra förutsättningar för att lyckas med skrivandet. Utgångspunkten är att st...

 13. Södertörn retoriska studier, del 4:

  Aristoteles retoriska toposlära : En verktygsrepertoar för fronesis Häftad

  av Maria Wolrath Söderberg

  Häftad, Svenska, 2017-09-14, ISBN 9789188663085

  Man skulle kunna tro att Aristoteles "Retoriken" är en talarlära i den mening som vi senare möter hos till exempel Cicero, men den är i själva verket en omfångsrik och närmast listbetonad samling topos. Topos är ett omtvistat begrepp, oc...

 14. Samtidshistoriska frågor, del 35:

  25 år av skolreformer : Vittnesseminarium om skolans kommunalisering och friskolereformen Häftad

  av Johanna Ringarp

  Häftad, Engelska, 2017-05-30, ISBN 9789189615342

  I debatten om den svenska skolans kris lyfts ofta betydelsen av de omfattande reformer som genomfördes under några år kring 1990 fram. Det gäller framför allt kommunaliseringen, införandet av skolpeng och det fria skolvalet. Hur gick besluten till...

 15. Text- och samtalsstudier från Södertörns högskola, del 2:

  Text, kontext och betydelse: Sex nordiska studier i systemisk-funktionell lingvistik Häftad

  av Stina Hållsten, Hanna Sofia Rehnberg, Daniel Wojahn

  Häftad, Svenska, 2013-10-14, ISBN 9789186069711

  Systemisk-funktionell lingvistik (SFL) är idag en av de mest livaktiga teoribildningarna inom tillämpad språkvetenskap i Norden. Denna volym, där sex språkforskare medverkar med var sitt bidrag, är ett led i det pågående arbetet med en systemisk-f...

 16. Samtidshistoriska frågor, del 11:

  Hur rysk är den svenska kommunismen? - Fyra bidrag om kommunism, nationalism och etnicitet Häftad

  av Mari Gerdin, Kjell Östberg

  Häftad, Svenska, 2006-01-01, ISBN 9789189615106
 17. COMREC, del 6:

  Farming for the Future : with a focus on the Baltic Sea Region Häftad

  av Artur Granstedt

  Häftad, Svenska, 2012-06-15, ISBN 9789197501750

  Artur Granstedt describes how ecologically adapted farming, based on local recycling and renewable energy sources, can reduce the eutrophication of the Baltic Sea and even help to reduce climate change. We are presented with descriptions of the ec...

 18. Södertörn Archaeological Studies, del 5:

  Det gemensamma rummet - migrationer, myter och möten Häftad

  av Kerstin Cassel

  Häftad, Svenska, 2008-01-01, ISBN 9789197503938
  (1 röst)

  Människors resor och rörelser är återkommande inslag i historien. Men trots att migrationer och möten skapat förutsättningar för förändringar har arkeologer länge varit tveksamma till att studera dessa frågor. Boken tar avstamp i det skiftande int...

 19. Text- och samtalsstudier från Södertörns högskola, del 3:

  Könskonstruktioner och språkförändringar : Rapport från den åttonde nordiska konferensen om språk och kön Häftad

  av Jenny Magnusson, Karin Milles, Zoe Nikolaidou

  Häftad, Svenska, 2015-06-10, ISBN 9789187843235

  Hur har den nordiska forskningen om språk och kön växt fram och hur ser fältet ut idag? Vilka är de teoretiska och metodiska utmaningar vi har att tackla i framtiden? Den åttonde nordiska konferensen om språk och kön ägde rum på Södertörns högskol...

 20. Södertörn Doctoral Dissertations, del 41:

  Kunskapens gräns, gränsens vetande : en fenomenologisk undersökning av transcendens och kroppslighet Häftad

  av Jonna Bornemark

  Häftad, Svenska, 2010-01-18, ISBN 9789186069131

  Hur gränsen mellan det egna och det främmande ska dras är en central fråga inom den fenomenologiska traditionen, en fråga som här undersöks i ett religionsfilosofiskt sammanhang. På vilket sätt kan vi överskrida oss själva mot det främmande och og...

 21. Text- och samtalsstudier från Södertörns högskola, del 5:

  Språk och identitet: Rapport från ASLA:s symposium, Södertörns högskola 8-9 maj 2014 Häftad

  av Linda Kahlin, Mats Landqvist, Ingela Tykesson

  Häftad, Svenska, 2015-09-25, ISBN 9789187843280

  Språk och identitet var temat för ASLA:s symposium som hölls på Södertörns högskola under två dagar i maj 2014. Under symposiet kunde vi ta del av ett fyrtiotal bidrag av föreläsare som rapporterade från forskning inom ett stort antal områden. I f...

 22. Förvaltningsakademin, del 10:

  Tillitsbaserad styrning i statsförvaltningen : Kan Regeringskansliet visa vägen? Häftad

  av Cajsa Niemann

  Häftad, Svenska, 2017-02-21, ISBN 9789187843785

  Under 2016 har regeringen lanserat en tillitsreform och i denna rapport diskuteras ett empiriskt exempel på tillitsbaserad styrning i statsförvaltningen - rollerna i relationen mellan politiker och tjänstemän i Regeringskansliet. Denna relation ha...

 23. Samtidshistoriska frågor, del 18:

  Norden runt i tvåhundra år : Jämförande studier om liberalism, konservatism och historiska myter Häftad

  av Torbjörn Nilsson

  Häftad, Svenska, 2010-08-20, ISBN 9789189615175

  I skriften presenteras jämförande studier om liberalism, högerpartier och demokratins genombrott i de nordiska länderna. Här behandlas även historiska tolkningar och myter, oftast utifrån ett långt tidsperspektiv. Den röda tråden är de skillnader ...

 24. Södertörn Academic Studies, del 25:

  Kommentar till Heideggers Varat och tiden

  av Hans Ruin

  Svenska, 2005-01-01, ISBN 9789189315501
  (1 röst)

  Heideggers huvudverk Varat och tiden (Sein und Zeit) från 1927 är en av nittonhundratalsfilosofins centrala filosofiska texter. Genom sin radikala ansats att på nytt ställa den antika frågan om varats mening utifrån en samtida och aktuell horisont...

 25. Samtidshistoriska frågor, del 22:

  Borgerlig fyrklöver intog Rosenbad : Regeringsskiftet 1991 Häftad

  av Torbjörn Nilsson, Anders Ivarsson Westerberg

  Häftad, Svenska, 2011-12-21, ISBN 9789189615229

  I vilken utsträckning leder regeringsskiften till politisk förändring? Vilket handlingsutrymme har en nytillträdd regering? Hur har regeringsskiftena i Sverige gått till, och vilka problem har kommit upp i samband med dessa? Frågorna låg till grun...

 26. Södertörn Academic Studies, del 18:

  The Ethnic Dimension in Politics and Culture in the Baltic Countries 1920-1945 Häftad

  av Baiba Metuzale-Kangere

  Häftad, Engelska, 2004-04-01, ISBN 9789189315365

  This volume treats the interrelated topics of politics, national culture and minorities. The articles span from the notion of cultural autonomy to authorian régimes and harsh dictatorships as well as the manifestation of these in language and lite...

 27. Södertörn Academic Studies, del 46:

  Fenomenologi, teknik och medialitet Häftad

  av Leif Dahlberg, Hans Ruin

  Häftad, Svenska, 2012-01-23, ISBN 9789186069407

  I uppsatsen "Frågan om tekniken" från 1952 utvecklade Heidegger tanken om hur tekniken i moderniteten omstöpt hela vårt erfarenhets- och handlingsrum. Inom det mångförgrenade fältet teknikens filosofi har den kommit att spela en central ...

 28. Södertörn Academic Studies, del 63:

  Stalins ubåtar : en arkeologisk undersökning av vraken efter S7 och SC-305 Häftad

  av Mirja Arnshav, Anna McWilliams

  Häftad, Svenska, 2015-09-28, ISBN 9789187843303

  Hösten 1942 attackerades och sänktes två sovjetiska ubåtar av finska ubåtar i Ålands hav. Ett drygt halvsekel senare hittades vraken, som visade sig vara de saknade ubåtarna S7 och SC-305. I Stalins ubåtar visas att arkeologin kan bidra till en dj...

 29. Södertörn Academic Studies, del 13:

  Hermeneutik och tradition : Gadamer och den grekiska filosofin Häftad

  av Nicholas Smith, Hans Ruin

  Häftad, Svenska, 2003-01-01, ISBN 9789189315280

  Denna volym behandlar Hans Georg Gadamer (1900-2002) och den filosofiska hermeneutiken. Här belyses ur flera perspektiv framförallt Gadamers förhållande till antiken och antik filosofi, och hermeneutikens anspråk på att inte bara tolka utan också ...

 30. Baltic and East European Studies, del 12:

  Kaliningrad Identity - Crucial to Democracy and Development in the Baltic Sea Region Häftad

  av Lise-Lotte Nilsson, Gunnel Bergström, Thomas Lundén

  Häftad, Engelska, 2009-11-20, ISBN 9789163355622

  Is a report from two seminars held in Kaliningrad 2005 and 2007. The purpose of the seminars was to discuss identity in the Kaliningrad region, with particular reference to the Baltic Sea Region and the EU.