Du är här: Start / Sökresultat

Förlag Sanoma Utbildning

Listan innehåller 1624 böcker.  
Tips: Gör sökningen mer exakt genom att välja ett alternativ i vänstermenyn.
Sortering 

Psykiatri 1

(48 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-07-04.

Psykiatri 1 beskriver hur personer med olika psykiska funktionsnedsättningar upplever att drabbas av psykisk ohälsa. Deras berättelser åtföljs av strukturerade beskrivningar av hur psykisk ohälsa kan ta sig uttryck i form av olika symtom och andra...

Psykiatri 1
Skickas inom 1-2 vardagar
393:- Köp

Lev i tiden - Psykologi 1

(18 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Sanoma Utbildning, Svenska, 2013-06-04.

En lättillgänglig grundbok för gymnasiets kurs 1 i psykologi. - Hur gör vi en rättvis personbedömning? - Varför använder vi försvarsmekanismer? - Vilka upplevelser stannar kvar i minnet? Det mänskliga psyket är en outsinlig källa till ny kunskap. ...

Lev i tiden - Psykologi 1
Skickas inom 1-2 vardagar
415:- Köp

Hälsopedagogik

(40 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-10-31.

Hälsopedagogik ger kunskaper om människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor sett ur olika teorier och perspektiv - historiskt, internationellt, socialt och kulturellt samt miljö. Eleven får kunskaper i att främja människors häls...

Hälsopedagogik
Skickas inom 1-2 vardagar
379:- Köp

Grundhjulet - övningsbok i grammatik

HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2016-03-01.

Grundhjulet övningsbok i grammatik är baserad på huvudboken Grundhjulet Svenska som andraspråk för grundläggande vuxenutbildning. Övningsboken bygger på texter, övningar och teman i huvudboken. Övningarna är avsedda att göras i anslutning till huv...

Grundhjulet - övningsbok i grammatik
Skickas inom 1-2 vardagar
130:- Köp

Grundhjulet - grundläggande svenska som andraspråk

(4 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2016-02-09.

Grundhjulet för grundläggande sva I Grundhjulet ingår texter i olika genrer, exempelvis berättande, beskrivande, argumenterande och instruerande. Det finns bland annat sånger, dikter, noveller, utdrag ur romaner, kåserier, krönikor, reportage och ...

Grundhjulet - grundläggande svenska som andraspråk
Skickas inom 1-2 vardagar
359:- Köp

Specialpedagogik 1

(36 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-06-13.

Specialpedagogik 1 ger en övergripande introduktion till det specialpedagogiska området. Boken ger grundläggande kunskaper om olika funktionsnedsättningar och hur de påverkar människors liv och delaktighet i samhället. Utgångspunkten är ett perspe...

Specialpedagogik 1
Skickas inom 1-2 vardagar
377:- Köp

Vård- och omsorgsarbete 2

(49 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Sanoma Utbildning, Svenska, 2012-05-04.

Vård- och omsorgsarbete 2 består av två delar: Del 1 beskriver den fysiska och psyko-sociala arbetsmiljön inom vård och omsorg, hur social dokumentation skrivs på ett etiskt och säkert sätt samt hur biståndsbedömning leder fram till konkreta hjälp...

Vård- och omsorgsarbete 2
Skickas inom 1-2 vardagar
409:- Köp

Projektledning

(8 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2014-03-20.

PROJEKTLEDNING riktar sig till alla som arbetar med projekt, oavsett bransch och typ av projekt. Boken behandlar projektmetodiken och ledarskapet på ett tydligt och begripligt sätt, vilket gör den lätt att använda som lärobok och som handbok vid p...

Projektledning
Skickas inom 1-2 vardagar
399:- Köp

Svenska impulser 2 (kursen Svenska 2) Ny upplaga

(4 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2012-05-03.

Svenska impulser 2 Svenska impulser är ett läromedel i svenska som söker nya vägar till lärande och utveckling, allt inom ramen för en tydlig struktur. Svenska impulser förstärker och fördjupar elevernas kunskaper. Men böckerna fyller också på, ut...

Svenska impulser 2 (kursen Svenska 2) Ny upplaga
Skickas inom 1-2 vardagar
474:- Köp

Medicin 1

(50 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-08-04.

Medicin 1/Gillå beskriver människokroppens uppbyggnad, utveckling och funktion samt orsaker och symtom på vanliga sjukdomar. För varje diagnos beskrivs undersökningsmetoder och olika behandlingar. Stor vikt har lagts vid vård och omsorg vid olika ...

Medicin 1
Skickas inom 1-2 vardagar
499:- Köp

Etik och människans livsvillkor

(31 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-08-04.

Etik och människans livsvillkor ger eleven kunskaper om hur människors livsåskådning och kultur påverkar synen på hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Att möta, kommunicera och samarbeta med människor är några av de viktigaste utgångspunkterna ...

Etik och människans livsvillkor
Skickas inom 1-2 vardagar
414:- Köp

Redovisa Rätt 2016

HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2016-01-21.

I Redovisa Rätt 2016 finns anvisningar för samtliga fyra K-regelverk och innehållet har uppdaterats med de nya, förtydligade, redovisningsreglerna som bygger på EU:s redovisningsdirektiv 2013/34/EU. Boken innehåller också de belopp och procentsats...

Redovisa Rätt 2016
Skickas inom 1-2 vardagar
594:- Köp

Vårdpedagogik och handledning

(9 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Sanoma Utbildning, Svenska, 2012-08-15.

Vårdpedagogik och handledning beskriver hur vård- och omsorgspersonal kan hjälpa en person att lära sig hantera olika vård och egenvårdsuppgifter. I boken beskrivs också hur handledaren hjälper eleven att lära sig praktiska färdigheter och ett eti...

Vårdpedagogik och handledning
Skickas inom 1-2 vardagar
394:- Köp

Vård- och omsorgsarbete 1

(59 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-05-09.

Vård- och omsorgsarbete 1 ger eleven grundläggande kunskaper i vård och omsorg och utvecklar förmågan att utföra arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt - etiskt, hygieniskt, rehabiliterande och pedagogiskt sätt. Författarna betonar värdet av att vård...

Vård- och omsorgsarbete 1
Skickas inom 1-2 vardagar
418:- Köp

Svenska impulser 1 (kursen Svenska 1)

(3 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2008-03-01.

Svenska impulser 1 Svenska impulser är ett läromedel i svenska som söker nya vägar till lärande och utveckling, allt inom ramen för en tydlig struktur. Svenska impulser förstärker och fördjupar elevernas kunskaper. Men böckerna fyller också på, ut...

Svenska impulser 1 (kursen Svenska 1)
Skickas inom 1-2 vardagar
460:- Köp

Ny Projektledning

HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2016-05-10.

Den nya sjätte upplagan av Projektledning är uppdaterad för att ligga i fas med utvecklingen inom området. Bland nyheter i den nya upplagan kan nämnas mer ingående resonemang kring portföljhantering och projektkontor. I den nya upplagan tar förfat...

Projektledning
Skickas inom 1-2 vardagar
474:- Köp

Under samma himmel

(2 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2013-10-21.

Under samma himmel ger möjlighet till stor flexibilitet i planeringen av gymnasieskolans religionskurser. Innehållet spänner över både Religionskunskap kurs 1 och kurs 2 och kan även användas inom ämnesfördjupning. De tre första blocken Bokens för...

Under samma himmel
Skickas inom 2-5 vardagar
508:- Köp

Agil projektledning

(3 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2013-10-14.

Ny upplaga av boken som tar ett helhetsgrepp om en av de senaste årens mest intressanta trender inom ledarskap och organisation. Författaren visar hur nya, kraftfulla metoder för projektledning kan öka företags och organisationers effektivitet gen...

Agil projektledning
Skickas inom 1-2 vardagar
447:- Köp

Akutsjukvård

(30 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Sanoma Utbildning, Svenska, 2012-11-30.

Akutsjukvård beskriver orsak, symtom, diagnos och behandling vid akuta sjukdomstillstånd samt arbetsuppgifter för vårdpersonal på sjukhus, vårdcentraler och andra vård- och omsorgsinstitutioner. Ingående kunskaper om kroppens vätskebalans, vård oc...

Akutsjukvård
Skickas inom 1-2 vardagar
428:- Köp

Bostadsrätt - en handbok för styrelsen

(1 röst) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2015-01-19.

Att vara styrelseledamot i en bostadsrättsförening ställer stora krav. Styrelsen ansvarar för det löpande arbetet i föreningen - men vad innebär det egentligen? Bostadsrätt - en handbok för styrelsen är en praktisk och pedagogisk bok. Här kan du l...

Bostadsrätt - en handbok för styrelsen
Skickas inom 1-2 vardagar
333:- Köp

Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 3:e upplagan

(2 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2015-07-27.

Bland nyheterna i tredje upplagan märks, förutom sedvanliga uppdateringar och redaktionella förändringar, bland annat ändrade regler om distansavtalsköp och diskriminering. Avsnittet om arbetsrätt har bearbetats, avsnittet om processrätt har kompl...

Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 3:e upplagan
Skickas inom 1-2 vardagar
534:- Köp

Psykiatri som socialt arbete

HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-03-10.

Psykiatrin som socialt arbete är en lärobok där olika forskare och författare undersöker psykiska problem och deras sammanhang som sociala fenomen. Människor drabbas av psykiska problem. Det är problem som uppstår i sociala sammanhang oavsett vilk...

Psykiatri som socialt arbete
Skickas inom 1-2 vardagar
354:- Köp

Vård och omsorg vid demenssjukdomar

(16 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Sanoma Utbildning, Svenska, 2012-09-28.

Vård och omsorg vid demenssjukdomar presenteras utifrån det palliativa arbetssättets fyra hörnstenar: symtomkontroll, kommunikation och relation, närståendestöd och teamarbete. En faktadel om demenssjukdomar inleder boken. Kapitlen avslutas med fr...

Vård och omsorg vid demenssjukdomar
Skickas inom 1-2 vardagar
404:- Köp

Räddningsmedicin

(1 röst) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2013-04-29.

Räddningsmedicin beskriver Första hjälpen vid olycksfall, akut insjuknande och psykosocialt omhändertagande. Bemötande av skadade samt fysiska och psykiska reaktioner hos den drabbade, anhöriga, närstående och insatspersonal ingår också. Ett kapit...

Räddningsmedicin
Skickas inom 1-2 vardagar
447:- Köp

Digital marknadsföring

(1 röst) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2015-08-07.

Med ny digital teknik kan marknadsföring skräddarsys efter individ och situation och bli mycket pricksäker. Konsumenter kan dessutom delta i och påverka företags marknadsföring, vilket innebär både utmaningar och möjligheter. Boken ger en god intr...

Digital marknadsföring
Skickas inom 1-2 vardagar
376:- Köp

Psykiatri 2

(5 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Sanoma Utbildning, Svenska, 2014-01-07.

Psykiatri 2 bygger på realistiska situationer för människor med komplex psykiatrisk problematik och funktionsnedsättning. Beskrivningarna av psykisk ohälsa, psykisk störning och psykiska funktionsnedsättningar utgår bland annat från aktuella diagn...

Psykiatri 2
Skickas inom 1-2 vardagar
476:- Köp

Rätt Lön 2016

HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2016-01-21.

I årets upplaga av Rätt Lön finns många viktiga nyheter som är en direkt följd av de politiska beslut som fattats inför 2016. Bland annat behandlas förslagen om nya regler för rehabilitering och sjukförsäkring, föräldraförsäkring, jämställdhetsbon...

Rätt Lön 2016
Skickas inom 1-2 vardagar
594:- Köp

Företagsekonomi för icke-ekonomer Paket Faktabok+Övningsbok

(1 röst) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2012-08-12.

Alla behöver kunna lite företagsekonomi! Företagsekonomi för icke-ekonomer kräver inga förkunskaper i ämnet. Boken är avsedd för undervisning på grundnivå och kan användas av utbildningsföretag och i Yh-utbildningar eller i samband med annan efter...

Företagsekonomi för icke-ekonomer Paket Faktabok+Övningsbok
Skickas inom 1-2 vardagar
683:- Köp

Rätt Moms 2016

HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2016-01-21.

I 2016 års upplaga av Rätt Moms finns många nyheter. Bland dessa märks Skatteverkets ställningstagande avseende ett eller flera tillhandahållanden, det vill säga om man ska dela upp försäljningsbeloppet i olika momsskattesatser eller beskatta allt...

Rätt Moms 2016
Skickas inom 1-2 vardagar
594:- Köp

Svenska impulser 3 (kursen Svenska 3)

(4 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2013-07-18.

Svenska impulser 3 Svenska impulser är ett läromedel i svenska som söker nya vägar till lärande och utveckling, allt inom ramen för en tydlig struktur. Svenska impulser förstärker och fördjupar elevernas kunskaper. Men böckerna fyller också på, ut...

Svenska impulser 3 (kursen Svenska 3)
Skickas inom 1-2 vardagar
506:- Köp

Förfina urval

 • Filtrera med sökord

 • Språk

  • (1392)
  • (128)
  • (77)
  • Visa alla
  • (14)
  • (7)
  • (4)
  • (2)
 • Ämne

  • (419)
  • (1)
  • (1)
  • (93)
  • (6)
  • (3)
  • (13)
  • (29)
  • (143)
  • (33)
  • (12)
  • (4)
  • (177)
  • (1)
 • Format

  • (47)
  • (82)
  • (2)
  • (186)
  • (4)
 • Nyheter

  • (7)
  • (31)
 • Läsålder

  • (13)
  • (6)
 • Inspiration

  • (78)
  • (582)
 • Leveranstid

  • (2)
  • (198)
  • (1557)
 • Pris

  • (302)
  • (744)
  • (1060)
 • Geografisk plats i boken

  • (5)
  • (2)
 • Utgivningsår

  • (7)
  • (63)
  • (67)
  • (83)
  • (1403)