Du är här: Start / Sökresultat

Förlag Sanoma Utbildning

Listan innehåller 1901 böcker.  
Tips: Gör sökningen mer exakt genom att välja ett alternativ i vänstermenyn.
Sortering 

Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 2:a upplagan

(4 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2013-07-04

Sanoma Utbildnings mycket omtyckta introduktionsbok i juridik utkommer snart i en andra upplaga! Tyngdpunkten ligger på grundläggande principer inom civilrätt, straffrätt och processrätt för att ge läsaren översiktskunskaper. I den andra upplagan ...

Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 2:a upplagan

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
536:- Köp

Extern redovisning 4:e upplagan Faktabok

(2 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2013-06-18

EXTERN REDOVISNING behandlar allt från redovisningens grunder och sambandet mellan olika finansiella rapporter till beräkning av finansiella nycketal för interna och externa intressenter. I alla företag sker mängder av aktiviteter och dagligen fat...

Extern redovisning 4:e upplagan Faktabok

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
499:- Köp

Specialpedagogik 1

(24 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-06-13

Specialpedagogik 1 ger en övergripande introduktion till det specialpedagogiska området. Boken ger grundläggande kunskaper om olika funktionsnedsättningar och hur de påverkar människors liv och delaktighet i samhället. Utgångspunkten är ett perspe...

Specialpedagogik 1

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
395:- Köp

Vård- och omsorgsarbete 1

(40 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-05-09

Vård- och omsorgsarbete 1 ger eleven grundläggande kunskaper i vård och omsorg och utvecklar förmågan att utföra arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt - etiskt, hygieniskt, rehabiliterande och pedagogiskt sätt. Författarna betonar värdet av att vård...

Vård- och omsorgsarbete 1

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
419:- Köp

Hälsopedagogik

(25 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-10-31

Hälsopedagogik ger kunskaper om människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor sett ur olika teorier och perspektiv - historiskt, internationellt, socialt och kulturellt samt miljö. Eleven får kunskaper i att främja människors häls...

Hälsopedagogik

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
391:- Köp

Etik och människans livsvillkor

(19 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-08-04

Etik och människans livsvillkor ger eleven kunskaper om hur människors livsåskådning och kultur påverkar synen på hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Att möta, kommunicera och samarbeta med människor är några av de viktigaste utgångspunkterna ...

Etik och människans livsvillkor

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
391:- Köp

Extern redovisning 4:e upplagan Övningsbok

(2 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2013-06-18

Nyutkommen fjärde upplaga! Extern redovisning - Övningsbok innehåller praktiska tillämpningsövningar till faktabokens teoriavsnitt. Övningarna är många och av skiftande karaktär och svårighetsgrad. I slutet av boken finns facit med fullständiga lö...

Extern redovisning 4:e upplagan Övningsbok
Skickas inom 3-6 vardagar
399:- Köp

Lev i tiden - Psykologi 1

(8 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Sanoma Utbildning, Svenska, 2013-06-04

En lättillgänglig grundbok för gymnasiets kurs 1 i psykologi. - Hur gör vi en rättvis personbedömning? - Varför använder vi försvarsmekanismer? - Vilka upplevelser stannar kvar i minnet? Det mänskliga psyket är en outsinlig källa till ny kunskap. ...

Lev i tiden - Psykologi 1

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
414:- Köp

Akutsjukvård

(14 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Sanoma Utbildning, Svenska, 2012-11-30

Akutsjukvård beskriver orsak, symtom, diagnos och behandling vid akuta sjukdomstillstånd samt arbetsuppgifter för vårdpersonal på sjukhus, vårdcentraler och andra vård- och omsorgsinstitutioner. Ingående kunskaper om kroppens vätskebalans, vård oc...

Akutsjukvård
Skickas inom 3-6 vardagar
432:- Köp

Psykiatri 1

(31 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-07-04

Psykiatri 1 beskriver hur personer med olika psykiska funktionsnedsättningar upplever att drabbas av psykisk ohälsa. Deras berättelser åtföljs av strukturerade beskrivningar av hur psykisk ohälsa kan ta sig uttryck i form av olika symtom och andra...

Psykiatri 1

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
391:- Köp

Projektledning

HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2014-03-20

PROJEKTLEDNING riktar sig till alla som arbetar med projekt, oavsett bransch och typ av projekt. Boken behandlar projektmetodiken och ledarskapet på ett tydligt och begripligt sätt, vilket gör den lätt att använda som lärobok och som handbok vid p...

Projektledning

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
431:- Köp

Äldres hälsa och livskvalitet

(3 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Sanoma Utbildning, Svenska, 2013-11-14

Äldres hälsa och livskvalitet består av två delar: Gerontologi och Geriatrik. Del 1 innehåller kunskaper om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet. Ett kapitel berör attityder till åldrandet och sexualitet samt homo-, bi- och transsex...

Äldres hälsa och livskvalitet
Skickas inom 3-6 vardagar
445:- Köp

Vårdpedagogik och handledning

(5 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Sanoma Utbildning, Svenska, 2012-08-15

Vårdpedagogik och handledning beskriver hur vård- och omsorgspersonal kan hjälpa en person att lära sig hantera olika vård och egenvårdsuppgifter. I boken beskrivs också hur handledaren hjälper eleven att lära sig praktiska färdigheter och ett eti...

Vårdpedagogik och handledning
Skickas inom 3-6 vardagar
384:- Köp

Svenska impulser 1 (kursen Svenska 1)

(1 röst) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2008-03-01

Svenska impulser är ett läromedel i svenska som söker nya vägar till läran¿de och utveckling, allt inom ramen för en tydlig struktur. I Svenska impulser är varje elev en självklar huvudperson men aldrig ensam. Samtidigt tillvaratas gruppens möjlig...

Svenska impulser 1 (kursen Svenska 1)
Skickas inom 3-6 vardagar
416:- Köp

Vård- och omsorgsarbete 2

(35 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Sanoma Utbildning, Svenska, 2012-05-04

Vård- och omsorgsarbete 2 består av två delar: Del 1 beskriver den fysiska och psyko-sociala arbetsmiljön inom vård och omsorg, hur social dokumentation skrivs på ett etiskt och säkert sätt samt hur biståndsbedömning leder fram till konkreta hjälp...

Vård- och omsorgsarbete 2

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
425:- Köp

Medicin 1

(26 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-08-04

Medicin 1/Gillå beskriver människokroppens uppbyggnad, utveckling och funktion samt orsaker och symtom på vanliga sjukdomar. För varje diagnos beskrivs undersökningsmetoder och olika behandlingar. Stor vikt har lagts vid vård och omsorg vid olika ...

Medicin 1

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
548:- Köp

Den Franska Grammatiken

INBUNDEN. Sanoma Utbildning, Svenska, 2014-02-14
Den Franska Grammatiken
Skickas inom 3-6 vardagar
406:- Köp

Vård och omsorg vid demenssjukdomar

(10 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Sanoma Utbildning, Svenska, 2012-09-28

Vård och omsorg vid demenssjukdomar presenteras utifrån det palliativa arbetssättets fyra hörnstenar: symtomkontroll, kommunikation och relation, närståendestöd och teamarbete. En faktadel om demenssjukdomar inleder boken. Kapitlen avslutas med fr...

Vård och omsorg vid demenssjukdomar

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
420:- Köp

Matematik Origo 1b/1c vux

(2 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2012-06-07

Matematik Orig vux är integrerade böcker för vuxenutbildningen som behandlar det centrala innehållet för både spår b och spår c. Här framgår tydligt likheter och skillnader mellan de olika kurserna. Matematik Origo vux gör det möjligt att använda ...

Matematik Origo 1b/1c vux
Skickas inom 3-6 vardagar
388:- Köp

Den Engelska Grammatiken

INBUNDEN. Sanoma Utbildning, Engelska, 2014-02-12
Den Engelska Grammatiken
Skickas inom 3-6 vardagar
419:- Köp

Naturkunskap 1b

HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-06-13

Våra nya Naturkunskapsböcker är en ordentlig omarbetning av de omtyckta Naturkunskap A och B och helt anpassad till det nya gymnasiet 2011. Framställningen bygger på vår livsstils betydelse för vår hälsa och en global ekologisk utveckling. I böcke...

Naturkunskap 1b
Skickas inom 3-6 vardagar
413:- Köp

Medicin 1

(5 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-08-18

Medicin 1/Hjelm beskriver människokroppens uppbyggnad och funktion. Inom varje organsystem görs en genomgång av den friska människans anatomi och fysiologi, därefter beskrivs förändringar vid olika sjukdomstillstånd. Vanliga sjukdomar, deras orsak...

Medicin 1

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
539:- Köp

Naturkunskap 2

HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2013-09-26

Våra nya Naturkunskapsböcker är en ordentlig omarbetning av de omtyckta Naturkunskap A och B och helt anpassad till det nya gymnasiet 2011. Framställningen bygger på vår livsstils betydelse för vår hälsa och en global ekologisk utveckling. I böcke...

Naturkunskap 2
Skickas inom 3-6 vardagar
418:- Köp
Skickas inom 3-6 vardagar
392:- Köp

Företagsekonomi - från begrepp till beslut Faktabok

(1 röst) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-08-03

Företagsekonomi - från begrepp till beslut är ett läromedel för studier i grundläggande företagsekonomi. Nu utkommer boken i en sjätte helt omarbetad upplaga! Den nya upplagan innehåller uppdaterade lag- och faktauppgifter samt modern formgivning....

Företagsekonomi - från begrepp till beslut Faktabok

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
471:- Köp

Specialpedagogik 2

(1 röst) 
HÄFTAD (Flexband). Sanoma Utbildning, Svenska, 2013-06-15

Specialpedagogik 2 fördjupar och utvecklar kunskaperna inom specialpedagogiken. I boken har författaren lyft fram barnperspektivet även om innehållet ska kunna användas i verksamheter som vänder sig till alla åldrar. Innehållet i boken präglas av ...

Specialpedagogik 2

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
396:- Köp

Goodwill Företagsekonomi 1 Uppgiftsbok inkl.cd

(1 röst) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-07-29

Goodwill Företagsekonomi 1, 100 p Nya Goodwill Företagsekonomi 1 behandlar grundläggande kunskaper i ämnet. Dessutom behandlas projektmetodik som ger ett bra stöd när eleven formulerar en egen projektplan samt genomför och redovisar företagsekonom...

Goodwill Företagsekonomi 1 Uppgiftsbok inkl.cd

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
359:- Köp

Redovisa Rätt 2014

(3 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2014-01-20

Redovisa Rätt 2014 innehåller ett stort antal nyheter. Bland dessa märks framför allt all information kring att mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar från och med 2014 ska tillämpa antingen Bokföringsnämndens regelverk K2, eller K3. Nu finns...

Redovisa Rätt 2014
Skickas inom 3-6 vardagar
549:- Köp

Goodwill Företagsekonomi 1 Faktabok

(2 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-04-19

Goodwill Företagsekonomi 1, 100 p Nya Goodwill Företagsekonomi 1 behandlar grundläggande kunskaper i ämnet. Dessutom behandlas projektmetodik som ger ett bra stöd när eleven formulerar en egen projektplan samt genomför och redovisar företagsekonom...

Goodwill Företagsekonomi 1 Faktabok
Skickas inom 3-6 vardagar
359:- Köp

Matematik Origo 2b/2c vux

(3 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2012-10-10

Matematik Orig vux är integrerade böcker för vuxenutbildningen som behandlar det centrala innehållet för både spår b och spår c. Här framgår tydligt likheter och skillnader mellan de olika kurserna. Matematik Origo vux gör det möjligt att använda ...

Matematik Origo 2b/2c vux
Skickas inom 3-6 vardagar
388:- Köp

Förfina urval

 • Filtrera med sökord

 • Språk

  • (1721)
  • (170)
  • (7)
  • Visa alla
  • (3)
 • Ämne

  • (437)
  • (1)
  • (1)
  • (96)
  • (5)
  • (3)
  • (13)
  • (34)
  • (146)
  • (15)
  • (21)
  • (4)
  • (1)
  • (195)
 • Format

  • (79)
  • (90)
  • (2)
  • (157)
  • (10)
 • Nyheter

  • (5)
  • (18)
 • Läsålder

  • (8)
  • (8)
 • Inspiration

  • (56)
  • (534)
  • (52)
 • Leveranstid

  • (2)
  • (55)
  • (59)
 • Pris

  • (379)
  • (934)
  • (1282)
 • Geografisk plats i boken

  • (1)
  • (6)
  • (2)
 • Utgivningsår

  • (3)
  • (86)
  • (108)
  • (173)
  • (1531)

Kontakta oss

Har du en fråga till kundservice?
Du hittar svar på de flesta frågor här:


Eller kontakta oss direkt via vårt kontaktformulär.