Du är här: Start / Sökresultat

Förlag Sanoma Utbildning

Listan innehåller 1918 böcker.  
Tips: Gör sökningen mer exakt genom att välja ett alternativ i vänstermenyn.
Sortering 

Vård- och omsorgsarbete 1

(37 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-05-09

Vård- och omsorgsarbete 1 ger eleven grundläggande kunskaper i vård och omsorg och utvecklar förmågan att utföra arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt - etiskt, hygieniskt, rehabiliterande och pedagogiskt sätt. Författarna betonar värdet av att vård...

Vård- och omsorgsarbete 1

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
423:- Köp

Etik och människans livsvillkor

(17 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-08-04

Etik och människans livsvillkor ger eleven kunskaper om hur människors livsåskådning och kultur påverkar synen på hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Att möta, kommunicera och samarbeta med människor är några av de viktigaste utgångspunkterna ...

Etik och människans livsvillkor

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
395:- Köp

Projektledning

HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2014-03-20

PROJEKTLEDNING riktar sig till alla som arbetar med projekt, oavsett bransch och typ av projekt. Boken behandlar projektmetodiken och ledarskapet på ett tydligt och begripligt sätt, vilket gör den lätt att använda som lärobok och som handbok vid p...

Projektledning

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
431:- Köp

Medicin 1

(26 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-08-04

Medicin 1/Gillå beskriver människokroppens uppbyggnad, utveckling och funktion samt orsaker och symtom på vanliga sjukdomar. För varje diagnos beskrivs undersökningsmetoder och olika behandlingar. Stor vikt har lagts vid vård och omsorg vid olika ...

Medicin 1

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
551:- Köp

Specialpedagogik 1

(24 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-06-13

Specialpedagogik 1 ger en övergripande introduktion till det specialpedagogiska området. Boken ger grundläggande kunskaper om olika funktionsnedsättningar och hur de påverkar människors liv och delaktighet i samhället. Utgångspunkten är ett perspe...

Specialpedagogik 1

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
398:- Köp

Psykiatri 1

(31 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-07-04

Psykiatri 1 beskriver hur personer med olika psykiska funktionsnedsättningar upplever att drabbas av psykisk ohälsa. Deras berättelser åtföljs av strukturerade beskrivningar av hur psykisk ohälsa kan ta sig uttryck i form av olika symtom och andra...

Psykiatri 1

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
395:- Köp

Akutsjukvård

(14 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Sanoma Utbildning, Svenska, 2012-11-30

Akutsjukvård beskriver orsak, symtom, diagnos och behandling vid akuta sjukdomstillstånd samt arbetsuppgifter för vårdpersonal på sjukhus, vårdcentraler och andra vård- och omsorgsinstitutioner. Ingående kunskaper om kroppens vätskebalans, vård oc...

Akutsjukvård

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
437:- Köp

Lev i tiden - Psykologi 1

(6 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Sanoma Utbildning, Svenska, 2013-06-04

En lättillgänglig grundbok för gymnasiets kurs 1 i psykologi. - Hur gör vi en rättvis personbedömning? - Varför använder vi försvarsmekanismer? - Vilka upplevelser stannar kvar i minnet? Det mänskliga psyket är en outsinlig källa till ny kunskap. ...

Lev i tiden - Psykologi 1

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
419:- Köp

Under samma himmel

(1 röst) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2013-10-21

Religionskunskap för gymnasieskolan. En helt nyskriven lärobok för Gy 2011 som tar avstamp i människors gemensamma villkor och som visar på mångfalden av uttryck för mening och tillhörighet. Boken spänner över kurs 1 och 2 i Religionskunskap och k...

Under samma himmel
Skickas inom 3-6 vardagar
458:- Köp

Extern redovisning 4:e upplagan Faktabok

(2 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2013-06-18

EXTERN REDOVISNING behandlar allt från redovisningens grunder och sambandet mellan olika finansiella rapporter till beräkning av finansiella nycketal för interna och externa intressenter. I alla företag sker mängder av aktiviteter och dagligen fat...

Extern redovisning 4:e upplagan Faktabok

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
511:- Köp

Hälsopedagogik

(25 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-10-31

Hälsopedagogik ger kunskaper om människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor sett ur olika teorier och perspektiv - historiskt, internationellt, socialt och kulturellt samt miljö. Eleven får kunskaper i att främja människors häls...

Hälsopedagogik

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
395:- Köp

Vård- och omsorgsarbete 2

(33 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Sanoma Utbildning, Svenska, 2012-05-04

Vård- och omsorgsarbete 2 består av två delar: Del 1 beskriver den fysiska och psyko-sociala arbetsmiljön inom vård och omsorg, hur social dokumentation skrivs på ett etiskt och säkert sätt samt hur biståndsbedömning leder fram till konkreta hjälp...

Vård- och omsorgsarbete 2

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
429:- Köp

Äldres hälsa och livskvalitet

(3 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Sanoma Utbildning, Svenska, 2013-11-14

Äldres hälsa och livskvalitet består av två delar: Gerontologi och Geriatrik. Del 1 innehåller kunskaper om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet. Ett kapitel berör attityder till åldrandet och sexualitet samt homo-, bi- och transsex...

Äldres hälsa och livskvalitet
Skickas inom 3-6 vardagar
445:- Köp

Företagsekonomi - från begrepp till beslut Faktabok

(1 röst) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-08-03

Företagsekonomi - från begrepp till beslut är ett läromedel för studier i grundläggande företagsekonomi. Nu utkommer boken i en sjätte helt omarbetad upplaga! Den nya upplagan innehåller uppdaterade lag- och faktauppgifter samt modern formgivning....

Företagsekonomi - från begrepp till beslut Faktabok

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
478:- Köp

Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 2:a upplagan

(4 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2013-07-04

Sanoma Utbildnings mycket omtyckta introduktionsbok i juridik utkommer snart i en andra upplaga! Tyngdpunkten ligger på grundläggande principer inom civilrätt, straffrätt och processrätt för att ge läsaren översiktskunskaper. I den andra upplagan ...

Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 2:a upplagan

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
545:- Köp

Matematik Origo 1b/1c vux

(2 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2012-06-07

Matematik Orig vux är integrerade böcker för vuxenutbildningen som behandlar det centrala innehållet för både spår b och spår c. Här framgår tydligt likheter och skillnader mellan de olika kurserna. Matematik Origo vux gör det möjligt att använda ...

Matematik Origo 1b/1c vux

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
390:- Köp

Psykiatri 2

(1 röst) 
HÄFTAD (Flexband). Sanoma Utbildning, Svenska, 2014-01-07

Psykiatri 2 bygger på realistiska situationer för människor med komplex psykiatrisk problematik och funktionsnedsättning. Beskrivningarna av psykisk ohälsa, psykisk störning och psykiska funktionsnedsättningar utgår bland annat från aktuella diagn...

Psykiatri 2
Skickas inom 3-6 vardagar
445:- Köp

Vård och omsorg vid demenssjukdomar

(10 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Sanoma Utbildning, Svenska, 2012-09-28

Vård och omsorg vid demenssjukdomar presenteras utifrån det palliativa arbetssättets fyra hörnstenar: symtomkontroll, kommunikation och relation, närståendestöd och teamarbete. En faktadel om demenssjukdomar inleder boken. Kapitlen avslutas med fr...

Vård och omsorg vid demenssjukdomar

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
426:- Köp

Goodwill Företagsekonomi 1 Faktabok

(2 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-04-19

Goodwill Företagsekonomi 1, 100 p Nya Goodwill Företagsekonomi 1 behandlar grundläggande kunskaper i ämnet. Dessutom behandlas projektmetodik som ger ett bra stöd när eleven formulerar en egen projektplan samt genomför och redovisar företagsekonom...

Goodwill Företagsekonomi 1 Faktabok

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
380:- Köp

Redovisa Rätt 2014

(2 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2014-01-20

Redovisa Rätt 2014 innehåller ett stort antal nyheter. Bland dessa märks framför allt all information kring att mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar från och med 2014 ska tillämpa antingen Bokföringsnämndens regelverk K2, eller K3. Nu finns...

Redovisa Rätt 2014
Skickas inom 3-6 vardagar
549:- Köp

Projektledning Paket Faktabok + Övningsbok

(4 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2012-11-20

Tillsammans är Projektledning fakta- och övningsbok ett heltäckande läromedel i projektledning, som också kan användas av yrkesverksamma. Projektledning täcker alla områden som en projektledare bör behärska och övningsboken ger möjlighet att träna...

Projektledning Paket Faktabok + Övningsbok
Skickas inom 3-6 vardagar
573:- Köp

Goodwill Företagsekonomi 2 Faktabok

(1 röst) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2012-05-21

"Från affärsplan till årsredovisning" - Goodwill Fe 2 ger fördjupning. Nya Goodwill är ett heltäckande läromedel samt förbättrat, förnyat och anpassat till Gy 2011. Kännetecknande är en tydligare struktur, överskådliga modeller och diagr...

Goodwill Företagsekonomi 2 Faktabok
Skickas inom 3-6 vardagar
363:- Köp
Skickas inom 3-6 vardagar
397:- Köp

Bryggan Grundläggande matematik

HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2012-10-20

Nya Bryggan är anpassad efter Lgr 11, och innehåller nya varierande Uppgifter som tränar de fem förmågorna. Bryggan har en tydlig struktur och är fylld med konkreta exempel och uppgifter som fokuserar på det väsentliga. Bryggan skapar möjligheter ...

Bryggan Grundläggande matematik
Skickas inom 3-6 vardagar
317:- Köp

Matematik Origo 1c

HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-06-13

Nya Matematik Origo är ett läromedel i matematik som sätter problemlösning, resonemang och förståelse i centrum. Matematik Origo är utvecklad för de nya ämnesplanerna i Gy2011 och finns i två serier; 1b för samhällsvetenskapligt, estetiskt, ekonom...

Matematik Origo 1c
Skickas inom 3-6 vardagar
390:- Köp

Svenska impulser 2 (kursen Svenska 2) Ny upplaga

(3 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2012-05-03

Svenska impulser är ett läromedel i svenska som söker nya vägar till läran¿de och utveckling, allt inom ramen för en tydlig struktur. I Svenska impulser är varje elev en självklar huvudperson men aldrig ensam. Samtidigt tillvaratas gruppens möjlig...

Svenska impulser 2 (kursen Svenska 2) Ny upplaga

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
470:- Köp

Marknadsföring - modeller och principer Ny upplaga

(1 röst) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-07-05

Marknadsföring - modeller och principer är en modern, tydlig, relevant och förklarande bok om marknadsföring på grundnivå. En ny typ av marknadsföringsbok med fokus på svenska förhållanden. I boken presenteras bland annat planeringsverktyg för kon...

Marknadsföring - modeller och principer Ny upplaga

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
460:- Köp

Goodwill Företagsekonomi 2 Uppgiftsbok inkl. cd

HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2012-08-20

"Från affärsplan till årsredovisning" - Goodwill Fe 2 ger fördjupning. Nya Goodwill är ett heltäckande läromedel samt förbättrat, förnyat och anpassat till Gy 2011. Kännetecknande är en tydligare struktur, överskådliga modeller och diagr...

Goodwill Företagsekonomi 2 Uppgiftsbok inkl. cd

Går att skicka som present
Skickas inom 3-6 vardagar
363:- Köp

OBM - Ledarskapets psykologi 2:a upplagan

HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2013-07-03

OBM står för Organizational Behavior Management och visar på ett enkelt och pedagogiskt sätt hur modern psykologisk kunskap kan användas i ledarskap och organisationsförändring. OBM - Ledarskapets psykologi ger teori och konkreta praktiska verktyg...

OBM - Ledarskapets psykologi 2:a upplagan

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
405:- Köp

Matte Direkt Safari 3A Elevbok Ny upplaga

(3 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-05-27

MatteSafari 1-3 är anpassad till nya läroplanen med moment som tredimensionella figurer, symmetri, tredje- och fjärdedelar samt sannolikhet. Vi har också lagt ett ökat fokus på problemlösning. Här finns laborativa övningarna som inleder varje nytt...

Matte Direkt Safari 3A Elevbok Ny upplaga
Skickas inom 3-6 vardagar
134:- Köp

Förfina urval

 • Filtrera med sökord

 • Språk

  • (1732)
  • (177)
  • (6)
  • Visa alla
  • (3)
 • Ämne

  • (439)
  • (1)
  • (2)
  • (97)
  • (5)
  • (3)
  • (13)
  • (1)
  • (33)
  • (148)
  • (15)
  • (21)
  • (4)
  • (1)
  • (201)
 • Format

  • (78)
  • (91)
  • (2)
  • (164)
  • (10)
 • Nyheter

  • (5)
  • (25)
 • Läsålder

  • (8)
  • (8)
 • Inspiration

  • (56)
  • (532)
  • (53)
 • Leveranstid

  • (2)
  • (55)
  • (59)
 • Pris

  • (383)
  • (947)
  • (1296)
 • Geografisk plats i boken

  • (1)
  • (6)
  • (2)
 • Utgivningsår

  • (3)
  • (86)
  • (108)
  • (171)
  • (1550)

Kontakta oss

Har du en fråga till kundservice?
Du hittar svar på de flesta frågor här:


Eller kontakta oss direkt via vårt kontaktformulär.