Filtrera

Språk
 • (1343)
 • (108)
 • (76)
 • Visa alla
Ämne
 • (567)
 • (70)
 • (2)
 • (3)
 • (12)
 • (24)
 • (64)
 • (75)
 • (12)
 • (1)
 • (4)
 • (170)
 • (1)
Format
 • (42)
 • (65)
 • (2)
 • (165)
 • (4)
Nyheter
 • (10)
 • (1)
 • (30)
Läsålder
 • (8)
 • (5)
Utgivningsår
 • (1)
 • (48)
 • (68)
 • (62)
 • (1371)
Inspiration
 • (84)
 • (611)
Pris
 • (288)
 • (708)
 • (1009)
Leveranstid
 • (2)
 • (224)
 • (1499)
 • (1500)
Geografisk plats i boken
 • (6)
 • (2)

Förlag Sanoma Utbildning

Sökningen gav 1550 träffar. Använd menyn till vänster för att förfina träfflistan.

Sortering:
 1. Grundhjulet - grundläggande svenska som andraspråk

  av Kristina Asker

  Häftad, Svenska, 2016-02-09, ISBN 9789152327982
  (12 röster)

  Grundhjulet för grundläggande sva Passar den nya kursplanen. I Grundhjulet ingår texter i olika genrer, exempelvis berättande, beskrivande, argumenterande och instruerande. Det finns bland annat sånger, dikter, noveller, utdrag ur romaner, kåserie...

  406 kr
  Skickas inom 1-2 vardagar.
 2. Projektledning

  av Bo Tonnquist

  Häftad, Svenska, 2016-05-10, ISBN 9789152336120
  (6 röster)

  Den nya sjätte upplagan av Projektledning är uppdaterad för att ligga i fas med utvecklingen inom området. Bland nyheter i den nya upplagan kan nämnas mer ingående resonemang kring portföljhantering och projektkontor. I den nya upplagan tar förfat...

  487 kr
  Skickas inom 1-2 vardagar.
 3. Grundhjulet - övningsbok i grammatik

  av Ewa Holm, Kristina Asker

  Häftad, Svenska, 2016-03-01, ISBN 9789152333464
  (1 röst)

  Grundhjulet övningsbok i grammatik är baserad på huvudboken Grundhjulet Svenska som andraspråk för grundläggande vuxenutbildning. Övningsboken bygger på texter, övningar och teman i huvudboken. Övningarna är avsedda att göras i anslutning till huv...

  160 kr
  Skickas inom 1-2 vardagar.
 4. Specialpedagogik 1

  av Sonja Svensson Höstfält

  Häftad, Svenska, 2016-07-31, ISBN 9789152331972
  (6 röster)

  Specialpedagogik 1 ger en övergripande introduktion till det specialpedagogiska området. Boken ger grundläggande kunskaper om olika funktionsnedsättningar och hur de påverkar människors liv och delaktighet i samhället. Utgångspunkten är ett perspe...

  455 kr
  Skickas inom 1-2 vardagar.
 5. Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 3:e upplagan

  av Konrad Lundberg, Johan Schüldt, Theddo Rother-Schirren, Anders Lagerstedt, Catharina Calleman

  Häftad, Svenska, 2015-07-27, ISBN 9789152334010
  (3 röster)

  Bland nyheterna i tredje upplagan märks, förutom sedvanliga uppdateringar och redaktionella förändringar, bland annat ändrade regler om distansavtalsköp och diskriminering. Avsnittet om arbetsrätt har bearbetats, avsnittet om processrätt har kompl...

  565 kr
  Skickas inom 1-2 vardagar.
 6. Psykiatri 1

  av Ann-Marie Göransson

  Häftad, Svenska, 2011-07-04, ISBN 9789152307595
  (58 röster)

  Psykiatri 1 beskriver hur personer med olika psykiska funktionsnedsättningar upplever att drabbas av psykisk ohälsa. Deras berättelser åtföljs av strukturerade beskrivningar av hur psykisk ohälsa kan ta sig uttryck i form av olika symtom och andra...

  440 kr
  Skickas inom 1-2 vardagar.
 7. Agil projektledning

  av Tomas Gustavsson

  Häftad, Svenska, 2016-11-08, ISBN 9789152340486

  VARFÖR BLIR så många projekt både längre och dyrare än planerat? Måste det bli dygnet-runt-arbete i slutet av projekt, och måste man som projektledare räkna med att uppfattas som en slavdrivare? Går det att lägga upp ett projekt så att det ger nyt...

  460 kr
  Skickas inom 1-2 vardagar.
 8. Svenska impulser 2 (kursen Svenska 2) Ny upplaga

  av Carl-Johan Markstedt, Sven Eriksson

  Häftad, Svenska, 2012-05-03, ISBN 9789152317143
  (5 röster)

  Svenska impulser 2 Svenska impulser är ett läromedel i svenska som söker nya vägar till lärande och utveckling, allt inom ramen för en tydlig struktur. Svenska impulser förstärker och fördjupar elevernas kunskaper. Men böckerna fyller också på, ut...

  532 kr
  Skickas inom 1-2 vardagar.
 9. Vård- och omsorgsarbete 1

  av Monica Imborn, Britta Åsbrink

  Häftad, Svenska, 2011-05-09, ISBN 9789152307588
  (68 röster)

  Vård- och omsorgsarbete 1 ger eleven grundläggande kunskaper i vård och omsorg och utvecklar förmågan att utföra arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt - etiskt, hygieniskt, rehabiliterande och pedagogiskt sätt. Författarna betonar värdet av att vård...

  468 kr
  Skickas inom 1-2 vardagar.
 10. Vård- och omsorgsarbete 2

  av Monica Imborn, Britta Åsbrink

  Häftad, Svenska, 2012-05-04, ISBN 9789152315187
  (58 röster)

  Vård- och omsorgsarbete 2 består av två delar: Del 1 beskriver den fysiska och psyko-sociala arbetsmiljön inom vård och omsorg, hur social dokumentation skrivs på ett etiskt och säkert sätt samt hur biståndsbedömning leder fram till konkreta hjälp...

  472 kr
  Skickas inom 1-2 vardagar.
 11. Hälsopedagogik

  av Anna-Karin Axelsson

  Häftad, Svenska, 2016-09-09, ISBN 9789152331170
  (7 röster)

  Hälsopedagogik ger kunskaper om hur man arbetar för att stödja människor att förbättra sin hälsa och livskvalitet. Frågor om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor tas upp utifrån olika teorier och perspektiv. I boken förklaras hur man planerar, geno...

  436 kr
  Skickas inom 1-2 vardagar.
 12. Etik och människans livsvillkor

  av Katri Cronlund

  Häftad, Svenska, 2011-08-04, ISBN 9789152307571
  (43 röster)

  Etik och människans livsvillkor ger eleven kunskaper om hur människors livsåskådning och kultur påverkar synen på hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Att möta, kommunicera och samarbeta med människor är några av de viktigaste utgångspunkterna ...

  447 kr
  Skickas inom 1-2 vardagar.
 13. Äldres hälsa och livskvalitet

  av Margareta Skog, Margareta Grafström

  Häftad, Svenska, 2013-11-14, ISBN 9789152315217
  (9 röster)

  Äldres hälsa och livskvalitet består av två delar: Gerontologi och Geriatrik. Del 1 innehåller kunskaper om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet. Ett kapitel berör attityder till åldrandet och sexualitet samt homo-, bi- och transsex...

  490 kr
  Skickas inom 1-2 vardagar.
 14. Vård och omsorg vid demenssjukdomar

  av Margareta Skog

  Häftad, Svenska, 2012-09-28, ISBN 9789152319666
  (20 röster)

  Vård och omsorg vid demenssjukdomar presenteras utifrån det palliativa arbetssättets fyra hörnstenar: symtomkontroll, kommunikation och relation, närståendestöd och teamarbete. En faktadel om demenssjukdomar inleder boken. Kapitlen avslutas med fr...

  468 kr
  Skickas inom 1-2 vardagar.
 15. Akutsjukvård

  av Johan Strömberg

  Häftad, Svenska, 2012-11-30, ISBN 9789152315200
  (35 röster)

  Akutsjukvård beskriver orsak, symtom, diagnos och behandling vid akuta sjukdomstillstånd samt arbetsuppgifter för vårdpersonal på sjukhus, vårdcentraler och andra vård- och omsorgsinstitutioner. Ingående kunskaper om kroppens vätskebalans, vård oc...

  474 kr
  Skickas inom 1-2 vardagar.
 16. Redovisa Rätt 2017

  av Caisa Drefeldt, Eva Törning

  Häftad, Svenska, 2017-01-24, ISBN 9789152345894

  Redovisa Rätt 2017 innehåller ett stort antal nyheter. Bland nyheterna märks bl.a. fler sökord om K3 och K2. I boken finns anvisningar för samtliga fyra K-regelverk och innehållet har uppdaterats med de nya, förtydligade, redovisningsreglerna som ...

  595 kr
  Skickas inom 1-2 vardagar.
 17. Medicin 1

  av Urban Gillå

  Häftad, Svenska, 2011-08-04, ISBN 9789152302224
  (53 röster)

  Medicin 1/Gillå beskriver människokroppens uppbyggnad, utveckling och funktion samt orsaker och symtom på vanliga sjukdomar. För varje diagnos beskrivs undersökningsmetoder och olika behandlingar. Stor vikt har lagts vid vård och omsorg vid olika ...

  609 kr
  Skickas inom 1-2 vardagar.
 18. Företagsekonomi för icke-ekonomer Paket Faktabok+Övningsbok

  av Wolfram Trostek

  Häftad, Svenska, 2012-08-12, ISBN 9789152303276
  (1 röst)

  Alla behöver kunna lite företagsekonomi! Företagsekonomi för icke-ekonomer kräver inga förkunskaper i ämnet. Boken är avsedd för undervisning på grundnivå och kan användas av utbildningsföretag och i Yh-utbildningar eller i samband med annan efter...

  703 kr
  Skickas inom 1-2 vardagar.
 19. Goodwill Företagsekonomi 1 Uppgiftsbok

  av Eva Blomkvist, Bo Egervall, Carl Gezelius

  Häftad, Svenska, 2011-07-29, ISBN 9789152304808
  (2 röster)

  Goodwill Företagsekonomi 1, 100 p Nya Goodwill Företagsekonomi 1 behandlar grundläggande kunskaper i ämnet. Dessutom behandlas projektmetodik som ger ett bra stöd när eleven formulerar en egen projektplan samt genomför och redovisar företagsekonom...

  417 kr
  Skickas inom 1-2 vardagar.
 20. Vårdpedagogik och handledning

  av Agneta Blohm, Hannu Sparre

  Häftad, Svenska, 2012-08-15, ISBN 9789152314265
  (11 röster)

  Vårdpedagogik och handledning beskriver hur vård- och omsorgspersonal kan hjälpa en person att lära sig hantera olika vård och egenvårdsuppgifter. I boken beskrivs också hur handledaren hjälper eleven att lära sig praktiska färdigheter och ett eti...

  437 kr
  Skickas inom 1-2 vardagar.
 21. Goodwill Företagsekonomi 1 Faktabok

  av Eva Blomkvist, Bo Egervall, Carl Gezelius

  Häftad, Svenska, 2011-04-19, ISBN 9789152304792
  (3 röster)

  Goodwill Företagsekonomi 1, 100 p Nya Goodwill Företagsekonomi 1 behandlar grundläggande kunskaper i ämnet. Dessutom behandlas projektmetodik som ger ett bra stöd när eleven formulerar en egen projektplan samt genomför och redovisar företagsekonom...

  417 kr
  Skickas inom 1-2 vardagar.
 22. Svenska impulser 3 (kursen Svenska 3)

  av Carl-Johan Markstedt, Sven Eriksson

  Häftad, Svenska, 2013-07-18, ISBN 9789152319895
  (4 röster)

  Svenska impulser 3 Svenska impulser är ett läromedel i svenska som söker nya vägar till lärande och utveckling, allt inom ramen för en tydlig struktur. Svenska impulser förstärker och fördjupar elevernas kunskaper. Men böckerna fyller också på, ut...

  521 kr
  Skickas inom 1-2 vardagar.
 23. Projektledning - PAKET(Fakta- o Övningsbok)

  av Bo Tonnquist

  Häftad, Svenska, 2016-05-19, ISBN 9789152341100
  (1 röst)

  Den nya sjätte upplagan av Projektledning är uppdaterad för att ligga i fas med utvecklingen inom området. Bland nyheter i den nya upplagan kan nämnas mer ingående resonemang kring portföljhantering och projektkontor. I den nya upplagan tar förfat...

  650 kr
  Skickas inom 1-2 vardagar.
 24. Tillämpad statistik - en grundkurs Ny upplaga

  av Karl Wahlin

  Häftad, Svenska, 2015-05-27, ISBN 9789152327821
  (1 röst)

  Tillämpad statistik är ett komplett läromedel för grundkurser i statistik på högskolenivå och är skriven med särskilt fokus på studenter inriktade mot samhällsvetenskap eller ekonomi. Boken är sprungen ur välbeprövat föreläsningsmaterial från grun...

  556 kr
  Skickas inom 1-2 vardagar.
 25. Rätt Lön 2017

  av Kristina Karlén

  Häftad, Svenska, 2017-01-24, ISBN 9789152345887

  Rätt Lön 2017 är en praktisk, aktuell och lättanvänd handbok som berör löner och ersättningar för samtliga typer av anställda. En oumbärlig hjälpreda för både lönespecialister och andra som arbetar med lön i någon form. I årets upplaga finns många...

  595 kr
  Skickas inom 1-2 vardagar.
 26. Matematik Origo 2b/2c vux

  av Attila Szabo, Niclas Larson, Gunilla Viklund, Daniel Dufåker, Mikael Marklund

  Häftad, Svenska, 2012-10-10, ISBN 9789152319055
  (4 röster)

  Matematik Origo vux är kombinerade läroböcker för b- och c-kurserna, särskilt anpassade till den gymnasiala vuxenutbildningen. Upplägget gör det möjligt att använda en och samma lärobok i klassrummet även om eleverna läser olika spår. Till varje b...

  436 kr
  Skickas inom 1-2 vardagar.
 27. Upplev litteraturen 2 (kursen Svenska 2)

  av Carl-Johan Markstedt, Sven Eriksson

  Häftad, Svenska, 2011-07-27, ISBN 9789162293284

  Upplev litteraturen 2 innehåller klassiker ur litteraturhistorien, men här finns också moderna texter vilket ger tillfällen till möten mellan klassikerna och samtidslitteraturen. Boken har ett kronologiskt upplägg men ger också möjlighet till ett ...

  490 kr
  Skickas inom 1-2 vardagar.
 28. Svenska impulser 1 (kursen Svenska 1)

  av Carl-Johan Markstedt, Sven Eriksson

  Häftad, Svenska, 2008-03-01, ISBN 9789162270728
  (3 röster)

  Svenska impulser 1 Svenska impulser är ett läromedel i svenska som söker nya vägar till lärande och utveckling, allt inom ramen för en tydlig struktur. Svenska impulser förstärker och fördjupar elevernas kunskaper. Men böckerna fyller också på, ut...

  474 kr
  Skickas inom 1-2 vardagar.
 29. Rätt Moms 2017

  av Lena Westfahl, Anna Sandberg Nilsson

  Häftad, Svenska, 2017-01-24, ISBN 9789152345917

  Rätt Moms 2017 innehåller många nyheter. Under 2017 införs flera större ändringar i momslagen. Bland annat en omsättningströskel som innebär att personer med liten omsättning blir momsbefriade, en ny fastighetsdefinition, ändrade representationsre...

  595 kr
  Skickas inom 1-2 vardagar.
 30. Lev i tiden - Psykologi 1

  av Katri Cronlund

  Häftad, Svenska, 2013-06-04, ISBN 9789152322086
  (21 röster)

  En lättillgänglig grundbok för gymnasiets kurs 1 i psykologi. - Hur gör vi en rättvis personbedömning? - Varför använder vi försvarsmekanismer? - Vilka upplevelser stannar kvar i minnet? Det mänskliga psyket är en outsinlig källa till ny kunskap. ...

  462 kr
  Skickas inom 1-2 vardagar.