Bokrea 2016 - förhandsbeställ dina favoriter idag!
Du är här: Start / Sökresultat

Förlag Sanoma Utbildning

Listan innehåller 1582 böcker.  
Tips: Gör sökningen mer exakt genom att välja ett alternativ i vänstermenyn.
Sortering 

Specialpedagogik 1

(35 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-06-13.

Specialpedagogik 1 ger en övergripande introduktion till det specialpedagogiska området. Boken ger grundläggande kunskaper om olika funktionsnedsättningar och hur de påverkar människors liv och delaktighet i samhället. Utgångspunkten är ett perspe...

Specialpedagogik 1
Skickas inom 1-2 vardagar
368:- Köp

Projektledning

(6 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2014-03-20.

PROJEKTLEDNING riktar sig till alla som arbetar med projekt, oavsett bransch och typ av projekt. Boken behandlar projektmetodiken och ledarskapet på ett tydligt och begripligt sätt, vilket gör den lätt att använda som lärobok och som handbok vid p...

Projektledning
Skickas inom 1-2 vardagar
394:- Köp

Hälsopedagogik

(39 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-10-31.

Hälsopedagogik ger kunskaper om människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor sett ur olika teorier och perspektiv - historiskt, internationellt, socialt och kulturellt samt miljö. Eleven får kunskaper i att främja människors häls...

Hälsopedagogik
Skickas inom 1-2 vardagar
365:- Köp

Ny Redovisa Rätt 2016

HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2016-01-21.

I Redovisa Rätt 2016 finns anvisningar för samtliga fyra K-regelverk och innehållet har uppdaterats med de nya, förtydligade, redovisningsreglerna som bygger på EU:s redovisningsdirektiv 2013/34/EU. Boken innehåller också de belopp och procentsats...

Redovisa Rätt 2016
Skickas inom 1-2 vardagar
594:- Köp

Etik och människans livsvillkor

(31 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-08-04.

Etik och människans livsvillkor ger eleven kunskaper om hur människors livsåskådning och kultur påverkar synen på hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Att möta, kommunicera och samarbeta med människor är några av de viktigaste utgångspunkterna ...

Etik och människans livsvillkor
Skickas inom 1-2 vardagar
414:- Köp

Vård- och omsorgsarbete 1

(58 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-05-09.

Vård- och omsorgsarbete 1 ger eleven grundläggande kunskaper i vård och omsorg och utvecklar förmågan att utföra arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt - etiskt, hygieniskt, rehabiliterande och pedagogiskt sätt. Författarna betonar värdet av att vård...

Vård- och omsorgsarbete 1
Skickas inom 1-2 vardagar
418:- Köp

Medicin 1

(46 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-08-04.

Medicin 1/Gillå beskriver människokroppens uppbyggnad, utveckling och funktion samt orsaker och symtom på vanliga sjukdomar. För varje diagnos beskrivs undersökningsmetoder och olika behandlingar. Stor vikt har lagts vid vård och omsorg vid olika ...

Medicin 1
Skickas inom 1-2 vardagar
482:- Köp

Vård- och omsorgsarbete 2

(48 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Sanoma Utbildning, Svenska, 2012-05-04.

Vård- och omsorgsarbete 2 består av två delar: Del 1 beskriver den fysiska och psyko-sociala arbetsmiljön inom vård och omsorg, hur social dokumentation skrivs på ett etiskt och säkert sätt samt hur biståndsbedömning leder fram till konkreta hjälp...

Vård- och omsorgsarbete 2
Skickas inom 1-2 vardagar
372:- Köp

Psykiatri 1

(44 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-07-04.

Psykiatri 1 beskriver hur personer med olika psykiska funktionsnedsättningar upplever att drabbas av psykisk ohälsa. Deras berättelser åtföljs av strukturerade beskrivningar av hur psykisk ohälsa kan ta sig uttryck i form av olika symtom och andra...

Psykiatri 1
Skickas inom 1-2 vardagar
393:- Köp

Prego 1 Allt i ett-bok inkl. ljudfiler för eleven - allt-i-ett bok

(13 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2006-02-01.

Prego 1 ger nybörjaren en snabb start i språket tack vare dialoger med vardagligt språk och tydlig arbetsordning. Alla unitā består av ett antal texter, indelade i följande kategorier: Da imparare - Texter, oftast dialoger, för intensivläsning, so...

Prego 1 Allt i ett-bok inkl. ljudfiler för eleven
Skickas inom 1-2 vardagar
493:- Köp

Svenska impulser 2 (kursen Svenska 2) Ny upplaga

(4 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2012-05-03.

Svenska impulser är ett läromedel i svenska som söker nya vägar till lärande och utveckling, allt inom ramen för en tydlig struktur. Svenska impulser förstärker och fördjupar elevernas kunskaper. Men böckerna fyller också på, utmanar och leder vid...

Svenska impulser 2 (kursen Svenska 2) Ny upplaga
Skickas inom 1-2 vardagar
454:- Köp

Akutsjukvård

(28 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Sanoma Utbildning, Svenska, 2012-11-30.

Akutsjukvård beskriver orsak, symtom, diagnos och behandling vid akuta sjukdomstillstånd samt arbetsuppgifter för vårdpersonal på sjukhus, vårdcentraler och andra vård- och omsorgsinstitutioner. Ingående kunskaper om kroppens vätskebalans, vård oc...

Akutsjukvård
Skickas inom 1-2 vardagar
428:- Köp

Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 3:e upplagan

(2 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2015-07-27.

Bland nyheterna i tredje upplagan märks, förutom sedvanliga uppdateringar och redaktionella förändringar, bland annat ändrade regler om distansavtalsköp och diskriminering. Avsnittet om arbetsrätt har bearbetats, avsnittet om processrätt har kompl...

Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 3:e upplagan
Skickas inom 1-2 vardagar
534:- Köp

Lev i tiden - Psykologi 1

(17 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Sanoma Utbildning, Svenska, 2013-06-04.

En lättillgänglig grundbok för gymnasiets kurs 1 i psykologi. - Hur gör vi en rättvis personbedömning? - Varför använder vi försvarsmekanismer? - Vilka upplevelser stannar kvar i minnet? Det mänskliga psyket är en outsinlig källa till ny kunskap. ...

Lev i tiden - Psykologi 1
Skickas inom 1-2 vardagar
415:- Köp

Buena idea 1 Libro de trabajo

(6 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2006-07-01.

Det är verkligen en god idé att lära sig spanska! Med en genomtänkt progression och metodik förs eleverna med Buena idea på ett naturligt sätt in i en användbar spanska. Dels möter materialet eleverna där de befinner sig, med teman som shopping, r...

Buena idea 1 Libro de trabajo
Skickas inom 1-2 vardagar
231:- Köp

Vård och omsorg vid demenssjukdomar

(16 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Sanoma Utbildning, Svenska, 2012-09-28.

Vård och omsorg vid demenssjukdomar presenteras utifrån det palliativa arbetssättets fyra hörnstenar: symtomkontroll, kommunikation och relation, närståendestöd och teamarbete. En faktadel om demenssjukdomar inleder boken. Kapitlen avslutas med fr...

Vård och omsorg vid demenssjukdomar
Skickas inom 1-2 vardagar
404:- Köp

Skrivhjulet - en lärobok om genrer

(6 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-03-08.

Skrivhjulet är en lärobok om genrer för gymnasiet och vuxna som studerar svenska som andraspråk. Den bygger på arbete enligt den så kallade cirkelmodellen för genrebaserad undervisning, som bland annat beskrivits och konkretiserats av Pauline Gibb...

Skrivhjulet - en lärobok om genrer
Skickas inom 1-2 vardagar
460:- Köp

Buena idea 1 Libro de textos inkl. ljudfiler för eleven

(5 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2006-05-01.

Det är verkligen en god idé att lära sig spanska! Med en genomtänkt progression och metodik förs eleverna med Buena idea på ett naturligt sätt in i en användbar spanska. Dels möter materialet eleverna där de befinner sig, med teman som shopping, r...

Buena idea 1 Libro de textos inkl. ljudfiler för eleven
Skickas inom 1-2 vardagar
341:- Köp

Vårdpedagogik och handledning

(9 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Sanoma Utbildning, Svenska, 2012-08-15.

Vårdpedagogik och handledning beskriver hur vård- och omsorgspersonal kan hjälpa en person att lära sig hantera olika vård och egenvårdsuppgifter. I boken beskrivs också hur handledaren hjälper eleven att lära sig praktiska färdigheter och ett eti...

Vårdpedagogik och handledning
Skickas inom 1-2 vardagar
394:- Köp

Ny Rätt Lön 2016

HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2016-01-21.

I årets upplaga av Rätt Lön finns många viktiga nyheter som är en direkt följd av de politiska beslut som fattats inför 2016. Bland annat behandlas förslagen om nya regler för rehabilitering och sjukförsäkring, föräldraförsäkring, jämställdhetsbon...

Rätt Lön 2016
Skickas inom 1-2 vardagar
594:- Köp

Hemsjukvård

(6 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Sanoma Utbildning, Svenska, 2013-09-25.

Hemsjukvård beskriver vård- och omsorgspersonalens roll och arbetsuppgifter och samarbetet med övriga personalkategorier. Områden som speciellt betonas i boken är etik, bemötande och förmåga att kommunicera med patienter och kollegor. Dessa aspekt...

Hemsjukvård
Skickas inom 1-2 vardagar
436:- Köp

Ny Rätt Moms 2016

HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2016-01-21.

I 2016 års upplaga av Rätt Moms finns många nyheter. Bland dessa märks Skatteverkets ställningstagande avseende ett eller flera tillhandahållanden, det vill säga om man ska dela upp försäljningsbeloppet i olika momsskattesatser eller beskatta allt...

Rätt Moms 2016
Skickas inom 1-2 vardagar
594:- Köp

Den Franska Grammatiken

(3 röster) 
INBUNDEN. Sanoma Utbildning, Svenska, 2014-02-14.
Den Franska Grammatiken
Skickas inom 1-2 vardagar
489:- Köp

Svenska impulser 3 (kursen Svenska 3)

(3 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2013-07-18.

Svenska impulser är ett läromedel i svenska som söker nya vägar till lärande och utveckling, allt inom ramen för en tydlig struktur. Svenska impulser förstärker och fördjupar elevernas kunskaper. Men böckerna fyller också på, utmanar och leder vid...

Svenska impulser 3 (kursen Svenska 3)
Skickas inom 1-2 vardagar
506:- Köp

Projektledning Paket Faktabok + Övningsbok

(7 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2012-11-20.

Tillsammans är Projektledning fakta- och övningsbok ett heltäckande läromedel i projektledning, som också kan användas av yrkesverksamma. Projektledning täcker alla områden som en projektledare bör behärska och övningsboken ger möjlighet att träna...

Projektledning Paket Faktabok + Övningsbok
Skickas inom 1-2 vardagar
631:- Köp

Svenska impulser 1 (kursen Svenska 1)

(3 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2008-03-01.

Svenska impulser är ett läromedel i svenska som söker nya vägar till lärande och utveckling, allt inom ramen för en tydlig struktur. Svenska impulser förstärker och fördjupar elevernas kunskaper. Men böckerna fyller också på, utmanar och leder vid...

Svenska impulser 1 (kursen Svenska 1)
Skickas inom 1-2 vardagar
469:- Köp

Goodwill Företagsekonomi 1 Uppgiftsbok inkl.cd

(2 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-07-29.

Goodwill Företagsekonomi 1, 100 p Nya Goodwill Företagsekonomi 1 behandlar grundläggande kunskaper i ämnet. Dessutom behandlas projektmetodik som ger ett bra stöd när eleven formulerar en egen projektplan samt genomför och redovisar företagsekonom...

Goodwill Företagsekonomi 1 Uppgiftsbok inkl.cd
Skickas inom 1-2 vardagar
405:- Köp

Goodwill Företagsekonomi 1 Faktabok

(3 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-04-19.

Goodwill Företagsekonomi 1, 100 p Nya Goodwill Företagsekonomi 1 behandlar grundläggande kunskaper i ämnet. Dessutom behandlas projektmetodik som ger ett bra stöd när eleven formulerar en egen projektplan samt genomför och redovisar företagsekonom...

Goodwill Företagsekonomi 1 Faktabok
Skickas inom 1-2 vardagar
405:- Köp

Psykiatri 2

(4 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Sanoma Utbildning, Svenska, 2014-01-07.

Psykiatri 2 bygger på realistiska situationer för människor med komplex psykiatrisk problematik och funktionsnedsättning. Beskrivningarna av psykisk ohälsa, psykisk störning och psykiska funktionsnedsättningar utgår bland annat från aktuella diagn...

Psykiatri 2
Skickas inom 1-2 vardagar
476:- Köp

Språkvägen sfi C Elevbok inkl. cd

(1 röst) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2013-08-07.

Språkvägen bygger på en tydlig och strukturerad arbetsgång. Här får eleverna möta texten genom att först lyssna, sedan tala och slutligen skriva och läsa. Kraften läggs på innehållet och inte på att förstå nya övningstyper. All inlärning bygger på...

Språkvägen sfi C Elevbok inkl. cd
Skickas inom 1-2 vardagar
258:- Köp

Förfina urval

 • Filtrera med sökord

 • Språk

  • (1447)
  • (127)
  • (6)
  • Visa alla
  • (2)
 • Ämne

  • (384)
  • (1)
  • (1)
  • (82)
  • (6)
  • (3)
  • (13)
  • (29)
  • (141)
  • (27)
  • (12)
  • (4)
  • (175)
  • (1)
 • Format

  • (47)
  • (83)
  • (2)
  • (115)
  • (4)
 • Nyheter

  • (11)
  • (9)
 • Läsålder

  • (13)
  • (6)
 • Inspiration

  • (74)
  • (519)
 • Leveranstid

  • (2)
  • (176)
  • (1539)
 • Pris

  • (292)
  • (730)
  • (1030)
 • Geografisk plats i boken

  • (6)
  • (2)
 • Utgivningsår

  • (29)
  • (66)
  • (81)
  • (1406)