Du är här: Start / Sökresultat

Förlag Sanoma Utbildning

Listan innehåller 1655 böcker.  
Tips: Gör sökningen mer exakt genom att välja ett alternativ i vänstermenyn.
Sortering 

Etik och människans livsvillkor

(27 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-08-04.

Etik och människans livsvillkor ger eleven kunskaper om hur människors livsåskådning och kultur påverkar synen på hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Att möta, kommunicera och samarbeta med människor är några av de viktigaste utgångspunkterna ...

Etik och människans livsvillkor
Skickas inom 3-6 vardagar
374:- Köp

Specialpedagogik 1

(32 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-06-13.

Specialpedagogik 1 ger en övergripande introduktion till det specialpedagogiska området. Boken ger grundläggande kunskaper om olika funktionsnedsättningar och hur de påverkar människors liv och delaktighet i samhället. Utgångspunkten är ett perspe...

Specialpedagogik 1
Skickas inom 3-6 vardagar
369:- Köp

Vård- och omsorgsarbete 2

(46 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Sanoma Utbildning, Svenska, 2012-05-04.

Vård- och omsorgsarbete 2 består av två delar: Del 1 beskriver den fysiska och psyko-sociala arbetsmiljön inom vård och omsorg, hur social dokumentation skrivs på ett etiskt och säkert sätt samt hur biståndsbedömning leder fram till konkreta hjälp...

Vård- och omsorgsarbete 2
Skickas inom 3-6 vardagar
373:- Köp

Projektledning

(3 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2014-03-20.

PROJEKTLEDNING riktar sig till alla som arbetar med projekt, oavsett bransch och typ av projekt. Boken behandlar projektmetodiken och ledarskapet på ett tydligt och begripligt sätt, vilket gör den lätt att använda som lärobok och som handbok vid p...

Projektledning
Skickas inom 3-6 vardagar
409:- Köp

Vårdpedagogik och handledning

(8 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Sanoma Utbildning, Svenska, 2012-08-15.

Vårdpedagogik och handledning beskriver hur vård- och omsorgspersonal kan hjälpa en person att lära sig hantera olika vård och egenvårdsuppgifter. I boken beskrivs också hur handledaren hjälper eleven att lära sig praktiska färdigheter och ett eti...

Vårdpedagogik och handledning
Skickas inom 3-6 vardagar
384:- Köp

Vård- och omsorgsarbete 1

(56 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-05-09.

Vård- och omsorgsarbete 1 ger eleven grundläggande kunskaper i vård och omsorg och utvecklar förmågan att utföra arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt - etiskt, hygieniskt, rehabiliterande och pedagogiskt sätt. Författarna betonar värdet av att vård...

Vård- och omsorgsarbete 1
Skickas inom 3-6 vardagar
401:- Köp

Extern redovisning 4:e upplagan Övningsbok

(2 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2013-06-18.

Nyutkommen fjärde upplaga! Extern redovisning - Övningsbok innehåller praktiska tillämpningsövningar till faktabokens teoriavsnitt. Övningarna är många och av skiftande karaktär och svårighetsgrad. I slutet av boken finns facit med fullständiga lö...

Extern redovisning 4:e upplagan Övningsbok
Skickas inom 3-6 vardagar
393:- Köp

Hälsopedagogik

(36 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-10-31.

Hälsopedagogik ger kunskaper om människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor sett ur olika teorier och perspektiv - historiskt, internationellt, socialt och kulturellt samt miljö. Eleven får kunskaper i att främja människors häls...

Hälsopedagogik
Skickas inom 3-6 vardagar
374:- Köp

Psykiatri 1

(43 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-07-04.

Psykiatri 1 beskriver hur personer med olika psykiska funktionsnedsättningar upplever att drabbas av psykisk ohälsa. Deras berättelser åtföljs av strukturerade beskrivningar av hur psykisk ohälsa kan ta sig uttryck i form av olika symtom och andra...

Psykiatri 1
Skickas inom 1-2 vardagar
373:- Köp

Medicin 1

(43 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-08-04.

Medicin 1/Gillå beskriver människokroppens uppbyggnad, utveckling och funktion samt orsaker och symtom på vanliga sjukdomar. För varje diagnos beskrivs undersökningsmetoder och olika behandlingar. Stor vikt har lagts vid vård och omsorg vid olika ...

Medicin 1
Skickas inom 3-6 vardagar
487:- Köp

Äldres hälsa och livskvalitet

(6 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Sanoma Utbildning, Svenska, 2013-11-14.

Äldres hälsa och livskvalitet består av två delar: Gerontologi och Geriatrik. Del 1 innehåller kunskaper om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet. Ett kapitel berör attityder till åldrandet och sexualitet samt homo-, bi- och transsex...

Äldres hälsa och livskvalitet
Skickas inom 3-6 vardagar
429:- Köp

Matematik Origo 2b/2c vux

(4 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2012-10-10.

Matematik Orig vux är integrerade böcker för vuxenutbildningen som behandlar det centrala innehållet för både spår b och spår c. Här framgår tydligt likheter och skillnader mellan de olika kurserna. Matematik Origo vux gör det möjligt att använda ...

Matematik Origo 2b/2c vux
Skickas inom 3-6 vardagar
365:- Köp

Redovisa Rätt 2015

(7 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2015-01-19.

Redovisa Rätt 2015 innehåller ett stort antal nyheter. Bland dessa märks omfattande och utökade anvisningar för samtliga fyra K-regelverk. För K3- och K4-företagen ska ett stort antal tilläggsupplysningar lämnas varför vi i år infört den nya kantr...

Redovisa Rätt 2015
Skickas inom 3-6 vardagar
549:- Köp

Extern redovisning 4:e upplagan Faktabok

(2 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2013-06-18.

EXTERN REDOVISNING behandlar allt från redovisningens grunder och sambandet mellan olika finansiella rapporter till beräkning av finansiella nycketal för interna och externa intressenter. I alla företag sker mängder av aktiviteter och dagligen fat...

Extern redovisning 4:e upplagan Faktabok
Skickas inom 3-6 vardagar
479:- Köp

Prego 1 Allt i ett-bok inkl. ljudfiler för eleven - allt-i-ett bok

(12 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2006-02-01.

Prego 1 ger nybörjaren en snabb start i språket tack vare dialoger med vardagligt språk och tydlig arbetsordning. Alla unitā består av ett antal texter, indelade i följande kategorier: Da imparare - Texter, oftast dialoger, för intensivläsning, so...

Prego 1 Allt i ett-bok inkl. ljudfiler för eleven
Skickas inom 1-2 vardagar
484:- Köp

Lev i tiden - Psykologi 1

(17 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Sanoma Utbildning, Svenska, 2013-06-04.

En lättillgänglig grundbok för gymnasiets kurs 1 i psykologi. - Hur gör vi en rättvis personbedömning? - Varför använder vi försvarsmekanismer? - Vilka upplevelser stannar kvar i minnet? Det mänskliga psyket är en outsinlig källa till ny kunskap. ...

Lev i tiden - Psykologi 1
Skickas inom 3-6 vardagar
399:- Köp

Företagsekonomi - från begrepp till beslut Faktabok

(3 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-08-03.

Företagsekonomi - från begrepp till beslut är ett läromedel för studier i grundläggande företagsekonomi. Nu utkommer boken i en sjätte helt omarbetad upplaga! Den nya upplagan innehåller uppdaterade lag- och faktauppgifter samt modern formgivning....

Företagsekonomi - från begrepp till beslut Faktabok
Skickas inom 3-6 vardagar
459:- Köp

Bryggan Grundläggande matematik

(1 röst) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2012-10-20.

Nya Bryggan är anpassad efter Lgr 11, och innehåller nya varierande Uppgifter som tränar de fem förmågorna. Bryggan har en tydlig struktur och är fylld med konkreta exempel och uppgifter som fokuserar på det väsentliga. Bryggan skapar möjligheter ...

Bryggan Grundläggande matematik
Skickas inom 3-6 vardagar
316:- Köp

Goodwill Företagsekonomi 1 Uppgiftsbok inkl.cd

(2 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-07-29.

Goodwill Företagsekonomi 1, 100 p Nya Goodwill Företagsekonomi 1 behandlar grundläggande kunskaper i ämnet. Dessutom behandlas projektmetodik som ger ett bra stöd när eleven formulerar en egen projektplan samt genomför och redovisar företagsekonom...

Goodwill Företagsekonomi 1 Uppgiftsbok inkl.cd
Skickas inom 3-6 vardagar
373:- Köp

Matematik Origo 1b/1c vux

(3 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2012-06-07.

Matematik Orig vux är integrerade böcker för vuxenutbildningen som behandlar det centrala innehållet för både spår b och spår c. Här framgår tydligt likheter och skillnader mellan de olika kurserna. Matematik Origo vux gör det möjligt att använda ...

Matematik Origo 1b/1c vux
Skickas inom 3-6 vardagar
402:- Köp

Goodwill Företagsekonomi 1 Faktabok

(3 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-04-19.

Goodwill Företagsekonomi 1, 100 p Nya Goodwill Företagsekonomi 1 behandlar grundläggande kunskaper i ämnet. Dessutom behandlas projektmetodik som ger ett bra stöd när eleven formulerar en egen projektplan samt genomför och redovisar företagsekonom...

Goodwill Företagsekonomi 1 Faktabok
Skickas inom 3-6 vardagar
373:- Köp

Koncernredovisning i praktiken - ny upplaga

HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-04-04.

Koncernredovisning i praktiken är en grundläggande bok i koncernredovisning och behandlar dels lagregler och rekommendationer och dels olika metoder för upprättande av koncernredovisning. Koncernredovisning i praktiken innehåller ett avsnitt i var...

Koncernredovisning i praktiken - ny upplaga
Skickas inom 3-6 vardagar
419:- Köp

Språkvägen sfi D Elevbok inkl. cd

HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2015-08-07.
Språkvägen sfi D Elevbok inkl. cd
Status: Tillfälligt slut
242:- Bevaka

Projektledning Paket Faktabok + Övningsbok

(7 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2012-11-20.

Tillsammans är Projektledning fakta- och övningsbok ett heltäckande läromedel i projektledning, som också kan användas av yrkesverksamma. Projektledning täcker alla områden som en projektledare bör behärska och övningsboken ger möjlighet att träna...

Projektledning Paket Faktabok + Övningsbok
Skickas inom 3-6 vardagar
590:- Köp

Akutsjukvård

(27 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Sanoma Utbildning, Svenska, 2012-11-30.

Akutsjukvård beskriver orsak, symtom, diagnos och behandling vid akuta sjukdomstillstånd samt arbetsuppgifter för vårdpersonal på sjukhus, vårdcentraler och andra vård- och omsorgsinstitutioner. Ingående kunskaper om kroppens vätskebalans, vård oc...

Akutsjukvård
Skickas inom 3-6 vardagar
417:- Köp

Svenska impulser 1 (kursen Svenska 1)

(3 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2008-03-01.

Svenska impulser är ett läromedel i svenska som söker nya vägar till läran-de och utveckling, allt inom ramen för en tydlig struktur. I Svenska impulser är varje elev en självklar huvudperson men aldrig ensam. Samtidigt tillvaratas gruppens möjlig...

Svenska impulser 1 (kursen Svenska 1)
Skickas inom 3-6 vardagar
431:- Köp

Företagsekonomi för icke-ekonomer Paket Faktabok+Övningsbok

(1 röst) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2012-08-12.

I Företagsekonomi för icke-ekonomer beskrivs företagsekonomi från början. Faktaboken har blivit mycket uppskattad på grund av dess pedagogiska uppläggning som kompletteras ytterligare genom det stora antalet övningar och fullständiga lösningsförsl...

Företagsekonomi för icke-ekonomer Paket Faktabok+Övningsbok
Skickas inom 3-6 vardagar
639:- Köp

Matematik Origo 3b/3c vux

(3 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2013-08-05.

Matematik Orig vux är integrerade böcker för vuxenutbildningen som behandlar det centrala innehållet för både spår b och spår c. Här framgår tydligt likheter och skillnader mellan de olika kurserna. Matematik Origo vux gör det möjligt att använda ...

Matematik Origo 3b/3c vux
Skickas inom 3-6 vardagar
402:- Köp
Skickas inom 3-6 vardagar
234:- Köp

Psykiatri 2

(3 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Sanoma Utbildning, Svenska, 2014-01-07.

Psykiatri 2 bygger på realistiska situationer för människor med komplex psykiatrisk problematik och funktionsnedsättning. Beskrivningarna av psykisk ohälsa, psykisk störning och psykiska funktionsnedsättningar utgår bland annat från aktuella diagn...

Psykiatri 2
Skickas inom 3-6 vardagar
458:- Köp

Förfina urval

 • Filtrera med sökord

 • Språk

  • (1513)
  • (134)
  • (6)
  • Visa alla
  • (2)
 • Ämne

  • (391)
  • (1)
  • (1)
  • (80)
  • (6)
  • (3)
  • (9)
  • (30)
  • (146)
  • (16)
  • (13)
  • (4)
  • (181)
  • (1)
 • Format

  • (54)
  • (85)
  • (2)
  • (122)
  • (4)
 • Nyheter

  • (4)
  • (27)
 • Läsålder

  • (6)
  • (6)
 • Inspiration

  • (64)
  • (524)
 • Leveranstid

  • (2)
  • (32)
  • (38)
 • Pris

  • (341)
  • (813)
  • (1111)
 • Geografisk plats i boken

  • (6)
  • (2)
 • Utgivningsår

  • (12)
  • (70)
  • (81)
  • (105)
  • (1387)