Du är här: Start / Sökresultat

Förlag Santérus Förlag

Listan innehåller 161 böcker.  
Sortering 

Global uppvärmning och lokal politik

HÄFTAD. Santérus Förlag, Svenska, 2009-06-12

Svenska kommuner och deras klimatarbete står i centrum i denna bok. Hur lyckas kommunerna arbeta utifrån den klimatpolitik som bestäms på regeringsnivå och på internationell nivå? Kommunerna påverkas förstås i arbetet av sin omvärld men skapar ock...

Global uppvärmning och lokal politik
Skickas inom 5-8 vardagar
217:- Köp

Från sanningssökande till styrmedel - Moderna utvärderingar i offentlig sek - moderna utvärderingar i offentlig sektor

HÄFTAD. Santérus Förlag, Svenska, 2002-02-01
Serie: Forskning om offentlig sektor (del 3)

Det talas mycket om utvärdering i den offentliga sektorns organisation er. Många dras in i de allt synligare, vanligare och komplexare utvärd eringsprocesserna. Denna bok handlar om hur utvärderingar görs, hur de används och om de kan möta alla fö...

Från sanningssökande till styrmedel - Moderna utvärderingar i offentlig sek

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
332:- Köp

Ny Frihetens förlovade imperium: ideologi och utrikespolitik i det amerikanska systemet

HÄFTAD. Santérus Förlag, Svenska, 2014-09-01

I svenska debatter om amerikansk utrikespolitik går det ofta att urskilja två motstående synpunkter. Den ena poängterar att den utrikespolitiska värdegrunden liknar vår och företrädarna viftar bort samarbete med diktatorer, krigsbrott etc, som avv...

Frihetens förlovade imperium: ideologi och utrikespolitik i det amerikanska systemet
Skickas inom 1-2 vardagar
255:- Köp

Nanorevolutionen : från nobelpris till din vardag

HÄFTAD. Santérus Förlag, Svenska, 2013-07-30

Nano är framtidens teknologi. Nanotekniker är den som bygger nyttiga produkter med de minsta greppbara delar som naturen tillhandahåller, atomer och molekyler, och målet är att behärska dem lika fulländat som naturen själv gör. Nanotekniken har ut...

Nanorevolutionen : från nobelpris till din vardag

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
212:- Köp

Governance på svenska

(1 röst) 
HÄFTAD. Santérus Förlag, Svenska, 2009-09-30

I internationell forskning om statlig styrning talas det ofta om en förändring "from government to governance". På svenska kan det uttryckas som "från centralstyrning till interaktiv samhällsstyrning". I allmänna ordalag handla...

Governance på svenska

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
255:- Köp

Projektarbete : Teori Och Praktik : Med Sagan Om Diamanten Som Sprängdes - teori och praktik; med sagan om diamanten som sprängdes

(1 röst) 
HÄFTAD. Santérus Förlag, Svenska, 2001-08-01

Idag ses projekt som lösningen på i stort sett alla problem kring utvecklingen av företag och förvaltningar, regional förnyelse, nationella handlingsprogram och internationellt samarbete. Det satsas hundratals miljarder på projekt i Sverige varje ...

Projektarbete : Teori Och Praktik : Med Sagan Om Diamanten Som Sprängdes

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
283:- Köp

Språkfilosofi för personligt bruk

(1 röst) 
HÄFTAD. Santérus Förlag, Svenska, 2009-08-05

Hur förmedlas vidsynthet? Medmänsklighet, civilkurage? I sin bok utvecklar författaren idén om en vidare betydelse av människans språk. Med utgångspunkt i ¿Ludwig Wittgensteins ¿senfilosofi visar hon hur språk omfattar allt som kan bli till och ¿u...

Språkfilosofi för personligt bruk

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
118:- Köp

Ny Svenska politiker : om de folkvalda i riksdag, landsting och kommun

HÄFTAD (Danskt band). Santérus Förlag, Svenska, 2014-09-04

Det är svårt att överskatta den betydelse som politiker har i en representativ demokrati som Sverige. De stiftar våra lagar, fastställer nivån på våra skatter och bidrag och styr våra myndigheter. Politiker fattar beslut om krig och fred och om du...

Svenska politiker : om de folkvalda i riksdag, landsting och kommun

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
205:- Köp

Arbetsoförmåga : ur ett mångdisciplinärt perspektiv - Ur ett mångdisciplinärt perspektiv

HÄFTAD. Santérus Förlag, Svenska, 2010-04-23

Arbets(o)förmåga är ett begrepp som i såväl samhällsdiskussion som vetenskaplig litteratur används på många sätt och med olika underliggande betydelser. Därmed väcker begreppet många frågor. Till exempel: Hur kopplas arbets(o)förmågan till arbetet...

Arbetsoförmåga : ur ett mångdisciplinärt perspektiv

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
354:- Köp

Historiska rättskällor i konflikt : en introduktion i rättshistoria

HÄFTAD. Santérus Förlag, Svenska, 2010-11-26

Rättskällor är juristernas arbetsredskap för att lösa rättsliga konflikter och problem. Detta arbete handlar om de lagar och förordningar samt den rättstillämpning och rättsvetenskap som juristerna använt från medeltiden och fram till våra dagar. ...

Historiska rättskällor i konflikt : en introduktion i rättshistoria

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
255:- Köp

Alexander den Store : till världens ände

INBUNDEN. Santérus Förlag, Svenska, 2014-05-06

Alexander den Store. Ett namn som alla känner till. Den störste fältherre som historien har skådat. Trots att han dog strax innan han skulle fylla 33 hade han hunnit bli en mytologisk person som för all framtid skulle leva i minnet i såväl väst so...

Alexander den Store : till världens ände

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
233:- Köp

Från Pax Romana till Pax Americana : Europa och världsordningen

HÄFTAD. Santérus Förlag, Svenska, 2005-08-01

Världsordningen är i kris. Nationalstatssystemet undermineras av globaliseringen. De multilaterala principerna för umgänget mellan stater åsidosätts. Samtidigt går Europa in i sin djupaste kris sedan EU:s tillkomst. Vilken världsordning kan vi då ...

Från Pax Romana till Pax Americana : Europa och världsordningen

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
212:- Köp

Informationskompetens: En grundbok

HÄFTAD. Santérus Förlag, Svenska, 2013-08-15

Bakom all information finns en avsändare som har ett syfte. Ett företag skall generera pengar till sina ägare, intresseföreningen skall värna om medlemmarnas intressen och myndigheten har ett uppdrag. Informationen vi stöter på i vår vardag, på sk...

Informationskompetens: En grundbok

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
226:- Köp

Filippa : engelsk prinsessa och nordisk unionsdrottning

(1 röst) 
INBUNDEN. Santérus Förlag, Svenska, 2014-03-28

Första boken om en av våra få regerande drottningar Drottning Filippa var gift med Erik av Pommern som var kung över de nordiska länderna. Då han var frånvarande under långa perioden var det hon som i stor utsträckning regerade. Hon är alltså en a...

Filippa : engelsk prinsessa och nordisk unionsdrottning

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
233:- Köp

Juristernas nära förflutna : rättskulturer i förändring - Raettskulturer i forandring

HÄFTAD. Santérus Förlag, Svenska, 2009-12-04

I denna bok jämförs svensk, tysk och amerikansk rättskultur under "det långa 1900-talet" (1870-2009). Tysk rättskultur påverkade svenska jurister under 1900-talets första hälft. Under efterkrigstiden fick istället amerikansk rättskultur ...

Juristernas nära förflutna : rättskulturer i förändring

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
382:- Köp

Sparta : en odödlig historia

(1 röst) 
INBUNDEN. Santérus Förlag, Svenska, 2012-09-01

Ordet Sparta väcker någonting inom oss. Trots att det har gått mer än tvåtusen år lever detta mytiska namn kvar. Det har också gett upphov till två ord som ofta används, spartansk och lakonisk. Det som mer än något annat odödliggjort Sparta var sl...

Sparta : en odödlig historia

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
226:- Köp

Grundbok i idéanalys : det kritiska studiet av politiska texter och idéer

(1 röst) 
HÄFTAD. Santérus Förlag, Svenska, 2005-08-01

Det pågår strid mellan politiska idéer och föreställningar överallt där det diskuteras vad staten bör och inte bör göra, vad frihet och rättvisa är, varför lagar bör ändras, stiftas eller avskaffas. Politiska idéer formar människors övertygelser, ...

Grundbok i idéanalys : det kritiska studiet av politiska texter och idéer

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
140:- Köp

Spara klokare 55+

(1 röst) 
HÄFTAD. Santérus Förlag, Svenska, 2011-04-20

Efter 55-årsdagen kan du förvänta dig långt mer av dina sparpengar. Du kan dubbla värdet på dem vart tionde år. Och det är enkelt, förklarar Claes Hemberg. Han beskriver hur du gör en 55+spurt. Steg för steg ger han dig ett tydligare och bättre gr...

Spara klokare 55+

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
198:- Köp

Parliamentary government in the Nordic countries at a crossroads : coping with challenges from Europeanisation and presidentialisation - Coping with Challenges from Europeanisation and Presidentialisation

HÄFTAD. Santérus Förlag, Engelska, 2011-09-01
Serie: Santérus Academic Press Sweden

Despite their long tradition of stable parliamentary democracy, the Nordic countries have not gone unaffected by the profound changes taking place in Europe. In recent years, some scholars have claimed that executive-legislative relations are unde...

Parliamentary government in the Nordic countries at a crossroads : coping with challenges from Europeanisation and presidentialisation

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
283:- Köp

Wittgensteins Wien

(1 röst) 
HÄFTAD. Santérus Förlag, Svenska, 2014-03-05

Wien i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var ett myller. Ett myller av tankar och idéer som bröts mot varandra. Allt fler gjorde uppror mot det gamla kejsardömets alltmer förljugna moral. Det var en kreativ och dynamisk tid där många a...

Wittgensteins Wien

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
240:- Köp

Ny Fred och säkerhet i tider av förändring : essäer om utrikes- och säkerhetspolitik

INBUNDEN. Santérus Förlag, Svenska, 2014-08-12

Krister Wahlbäck var både vetenskapsman och diplomat. Han var professor i internationell politik vid Umeå universitet, men också verksam som diplomat.Sedan 1970-talet var han knuten till UD som säkerhetspolitisk rådgivare - högt uppskattad för sin...

Fred och säkerhet i tider av förändring : essäer om utrikes- och säkerhetspolitik
Skickas inom 1-2 vardagar
219:- Köp

Skriva : en metod för reflektion

(2 röster) 
HÄFTAD. Santérus Förlag, Svenska, 2005-08-01

»Den här boken har jag skrivit för alla dem som kanske vill arbeta i en skrivgrupp men också för dem som rätt och slätt är intresserade av språkets förbindelse med erfarenhet och ett medvetet språkarbete. Det är ingen handbok. Snarare strävar jag ...

Skriva : en metod för reflektion

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
133:- Köp

Sparta : en odödlig historia

POCKET. Santérus Förlag, Svenska, 2014-06-16

Ordet Sparta väcker någonting inom oss. Trots att det har gått mer än tvåtusen år lever detta mytiska namn kvar. Det har också gett upphov till två ord som ofta används, spartansk och lakonisk. Det som mer än något annat odödliggjort Sparta var sl...

Sparta : en odödlig historia

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
65:- Köp

Går att skicka som present
Skickas inom 7-10 vardagar
219:- Köp

Sun Zis krigskonst

(2 röster) 
POCKET. Santérus Förlag, Svenska, 2012-07-02

Under 2500 år har detta ansetts som den bästa boken om ledarskap. Från början var den avsedd som lärobok i krigsfilosofi men idag anses den som en oöverträffad text om ledarskap och problemlösning. Vad du än sysselsätter dig med kan denna gamla bo...

Sun Zis krigskonst

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
58:- Köp

Kulturen och hälsan : essäer om sambandet mellan kulturens yttringar och hälsans tillstånd

INBUNDEN. Santérus Förlag, Svenska, 2009-01-13

Begreppen »kultur« och »hälsa« är mångtydiga och vaga och därför undflyende. Det tycks de nio essäförfattarna vara ense om i denna bok. Författarna är personer som i sin vetenskapliga, konstnärliga eller i övrigt professionella verksamhet på ett m...

Kulturen och hälsan : essäer om sambandet mellan kulturens yttringar och hälsans tillstånd

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
255:- Köp

Norden mellan stormakter och fredsförbund : nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete i det gamla och de nya Europa

HÄFTAD. Santérus Förlag, Svenska, 2012-11-12
Serie: Santérus Academic Press

På senare år har konkreta initiativ tagits för att fördjupa samarbetet kring försvars- och säkerhetspolitik mellan de nordiska länderna. Detta har skett genom att kalla kriget tog slut och genom östblockets upplösning. Stoltenbergrapporten från vå...

Norden mellan stormakter och fredsförbund : nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete i det gamla och de nya Europa

Går att skicka som present
Skickas inom 7-10 vardagar
246:- Köp

Sun Zis krigskonst

INBUNDEN. Santérus Förlag, Svenska, 2010-09-14

Denna bok samlar för första gången i en volym åtta kinesiska mästerverk om krigskonst. Flera av dem har tidigare inte funnits tillgängliga på svenska. Avsikten med boken är att lyfta fram de insikter och kunskaper som genom historien varit vägleda...

Sun Zis krigskonst

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
297:- Köp

Vad är EU -och vad kan det bli?

(1 röst) 
POCKET. Santérus Förlag, Svenska, 2014-04-07

Vad är EU och hur fungerar unionen? Det här är boken som ger dig svaren och den nödvändiga kunskapen för att kunna ta ställning till dagens samhällsfrågor vare sig du är positiv eller negativ till EU. Här berättas om hur EU uppstod, vad som är idé...

Vad är EU -och vad kan det bli?

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
65:- Köp

Erkännandets Janusansikte : det sociala kapitalets betydelse i arbetslivskar

(1 röst) 
HÄFTAD. Santérus Förlag, Svenska, 2013-08-30
Serie: Santérus Academic Press

Studien bygger på intervjuer med personer mellan 18 och 67 år om deras arbetsliv och blottlägger en mer komplicerad bild än den som vanligtvis skildras. I fokus står de erkännandeprocesser som möjliggör att utbildning, erfarenheter och kontakter t...

Erkännandets Janusansikte : det sociala kapitalets betydelse i arbetslivskar

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
240:- Köp
12 3 4 ..6 Nästa »

Förfina urval

 • Filtrera med sökord

 • Språk

  • (143)
  • (18)
 • Ämne

  • (8)
  • (1)
  • (34)
  • (4)
  • (15)
  • (40)
  • (13)
  • (4)
  • (6)
  • (9)
  • (8)
  • (65)
  • (1)
  • (3)
  • (11)
 • Format

  • (5)
  • (54)
  • (17)
  • (5)
 • Nyheter

  • (3)
  • (4)
 • Inspiration

  • (6)
  • (131)
 • Leveranstid

  • (132)
  • (141)
 • Pris

  • (7)
  • (52)
  • (154)
 • Tidsperiod i boken

  • (22)
  • (1)
  • (1)
 • Geografisk plats i boken

  • (3)
  • (2)
  • (40)
  • (11)
 • Utgivningsår

  • (17)
  • (13)
  • (17)
  • (114)

Kontakta oss

Har du en fråga till kundservice?
Du hittar svar på de flesta frågor här:


Eller kontakta oss direkt via vårt kontaktformulär.