Filtrera

Språk
 • (3139)
 • (143)
 • (24)
 • Visa alla
Ämne
 • (251)
 • (4)
 • (54)
 • (3)
 • (407)
 • (28)
 • (4)
 • (78)
 • (3)
 • (67)
 • (117)
 • (27)
 • (4)
 • (442)
 • (361)
 • (815)
 • (2)
 • (376)
 • (2)
 • (50)
 • (2)
 • (628)
 • (58)
Format
 • (14)
 • (96)
 • (1)
 • (1)
 • (131)
 • (94)
 • (1)
Nyheter
 • (37)
 • (32)
Läsålder
 • (1)
 • (28)
 • (6)
Utgivningsår
 • (174)
 • (325)
 • (316)
 • (2502)
Inspiration
 • (422)
 • (3)
 • (998)
Pris
 • (192)
 • (560)
 • (2542)
Leveranstid
 • (1)
 • (137)
 • (2842)
 • (3079)
Tidsperiod i boken
 • (12)
 • (4)
 • (3)
 • (1)
 • (1)
Geografisk plats i boken
 • (3)
 • (1)
 • (71)
 • (4)

Förlag Studentlitteratur AB

Sökningen gav 3319 träffar. Använd menyn till vänster för att förfina träfflistan.

Sortering:
 1. Samtalet med känslomässig intelligens

  av Hilmar Thór Hilmarsson

  Häftad, Svenska, 2012-07-31, ISBN 9789144082264
  (16 röster)

  Det professionella samtalet är en viktig del av det moderna arbetslivet. Sådana samtal utförs t.ex. av personer på ledande befattningar, men även av människor verksamma inom vård, omsorg, service, skola och socialt arbete. Samtalet med känslo...

  340 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 2. Etik i arbete med människor

  av Jan-Olav Henriksen, Arne Johan Vetlesen

  Häftad, Svenska, 2013-10-09, ISBN 9789144090207
  (3 röster)

  Yrkesetik är inte bara en fråga om teorier och tänkesätt. Det har också med personliga och institutionella ramar och förutsättningar att göra, och kräver att vi förhåller oss till många olika nivåer av den sociala verkligheten. Allt arbete med män...

  389 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 3. Språkporten 1, 2, 3 - Elevpaket (Bok + digital produkt) - Svenska som andraspråk 1,2 och 3

  av Monika Åström

  Häftad, Svenska, 2012-09-04, ISBN 9789144079172
  (144 röster)

  Språkporten finns i en ny, omarbetad, upplaga som täcker kurserna Svenska som andraspråk 1, 2 och 3. Hela boken har gåtts igenom, bearbetats och kompletterats för att passa de nya kursplanerna för Svenska som andraspråk. Språkportens lite längre o...

  426 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 4. Att skapa effektiva team : en handledning för ledare och medlemmar

  av Susan A Wheelan

  Häftad, Svenska, 2013-02-06, ISBN 9789144088181
  (37 röster)

  Hur skapar man effektiva och högpresterade team? Hur får man medlemmarna i en grupp att trivas och vilja göra sitt bästa? Hur ska en ledare hantera gruppen under olika utvecklingsstadier och när det uppstår konflikter? Hur påverkas grupper av att ...

  359 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 5. Teknikdidaktik i förskolan

  av Veronica Bjurulf

  Häftad, Svenska, 2013-09-11, ISBN 9789144095837
  (6 röster)

  Teknikdidaktik ges numera ut av Studentlitteratur AB. Denna andra upplaga innehåller dock inga förändringar av innehållet jämfört med den första upplagan. Sedan Teknikdidaktik kom ut 2011 har inte bara grundskollärare använt den utan även förskoll...

  221 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 6. Språkporten Bas

  av Monika Åström

  Häftad, Svenska, 2011-08-24, ISBN 9789144060156
  (56 röster)

  Språkporten Bas är byggd utifrån samma principer som populära Språkporten, men med lättare texter. I den digitala delen finns hela boken inläst, med textföljning. Här finns även omfattande möjligheter att fortsätta träna ordkunskap, hörförståelse,...

  365 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 7. Grundläggande vetenskapsteori : för psykologi och andra beteendevetenskaper

  av Carl Martin Allwood, Martin G Erikson

  Häftad, Svenska, 2017-03-21, ISBN 9789144114156

  Vad är vetenskap? Vetenskapen påverkar våra liv på många olika sätt och att förstå vetenskapens förutsättningar och begränsningar är en viktig del av all högre utbildning. Denna bok presenterar olika perspektiv på vetenskap och vetenskapliga förhå...

  315 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 8. Kommunikation : samspel mellan människor

  av Björn Nilsson, Anna-Karin Waldemarson

  Häftad, Svenska, 2016-09-16, ISBN 9789144110660
  (1 röst)

  Vad händer när vi kommunicerar med varandra? Vilka medvetna och omedvetna budskap skickar vi iväg? Vad underlättar och försvårar en effektiv kommunikation? Vilka störningar brukar uppstå i samtal mellan människor och hur hanterar vi dessa? Den här...

  301 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 9. Praktisk beskattningsrätt : lärobok i inkomstbeskattning

  av Asbjörn Eriksson

  Häftad, Svenska, 2017-02-22, ISBN 9789144118758

  Praktisk beskattningsrätt är en grundläggande lärobok i beskattningsrätt med tyngdpunkten lagd på företagsbeskattning och beskattning av kapitalinkomster. Ambitionen har varit att enkelt och konkret - men inte helt uttömmande - förklara de ofta ko...

  469 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 10. Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder

  av Bo Hejlskov Elvén

  Häftad, Svenska, 2009-09-11, ISBN 9789144056524
  (42 röster)

  Problemskapande beteende stör det normala samspelet mellan människor, och förekommer ofta vid psykiska eller neuropsykiatriska störningar av olika slag. Det kan vara allt från relativt beskedliga tics till vredesutbrott, olydnad, självskadande bet...

  322 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 11. Vår ekonomi : en introduktion till samhällsekonomin

  av Klas Eklund

  Inbunden, Svenska, 2013-08-14, ISBN 9789144094564
  (12 röster)

  "Jag rekommenderar Vår ekonomi för alla som vill lära sig hur samhällsekonomi och ekonomisk politik fungerar." Finansminister Anders Borg "Alla har nytta av grundläggande kunskaper i ekonomi. Klas Eklunds bok är en utmärkt introdukt...

  365 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 12. Rapporter och uppsatser

  av Jarl Backman

  Häftad, Svenska, 2016-01-01, ISBN 9789144097329
  (3 röster)

  Den här boken är en klassiker som sedan länge har sin plats på olika utbildningars litteraturlistor. I denna tredje upplaga tar författaren hänsyn till det ökade användandet av elektronik i publicering och tillgänglighet av vetenskaplig informatio...

  345 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 13. Från patient till person : om allvarliga psykiska problem - vardag, vård och stöd

  av Gunnel Andersson, Per Bülow, Anne Denhov, Alain Topor

  Häftad, Svenska, 2016-04-15, ISBN 9789144108131
  (1 röst)

  Situationen för människor som har långvarig kontakt med ¿psykiatrisk vård har förändrats under senare år. Utvecklingen har bland annat inneburit att synen på människor med allvarliga psykiska problem har förskjutits från patient till person och at...

  293 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 14. Den kvalitativa forskningsintervjun

  av Steinar Kvale, Svend Brinkmann

  Häftad, Svenska, 2014-08-27, ISBN 9789144101675
  (11 röster)

  Intervjun är ett oumbärligt redskap inom den kvalitativa forskningen. Ändå är det intrikata sambandet mellan intervjuprocessens hur och varför inte alltid lätt att förstå. I denna introduktionsbok redogör författarna för såväl forskningsintervjuns...

  407 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 15. Explosiva barn : ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt att tåla motgångar och förändringar

  av Ross W Greene

  Häftad, Svenska, 2016-11-30, ISBN 9789144112008
  (2 röster)

  Barn som har svårt att leva upp till omgivningens förväntningar reagerar ofta med utmanande beteenden. Det kan handla om att skrika, slåss eller svära, men också om att dra sig undan, gråta eller tjura. Dessa beteenden kan få föräldrar och andra v...

  371 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 16. Bolån - Kunskap för Swedsecs licensiering

  av Anette Ridder

  Häftad, Svenska, 2016-07-06, ISBN 9789144112282
  (1 röst)

  Under de senaste åren har bostadspriser och finansiering av bostadsköp rönt stor uppmärksamhet. Bostäder har stigit i pris och bolånet är ofta en stor del av människors ekonomi. Bolånerådgivning blir därmed allt viktigare för såväl den enskilda bo...

  377 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 17. Socialrätt 2017 : författningssamling i socialrätt

  Häftad, Svenska, 2017-01-04, ISBN 9789144118703

  Socialrätt 2017 - författningssamling i socialrätt innehåller författningar som har särskild betydelse för studenter och för praktiskt verksam personal inom socialt arbete. Urvalet har gjorts för att författningssamlingen ska passa på landets soci...

  375 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 18. Miljöer för lek, lärande och samspel

  av Anette Sandberg

  Häftad, Svenska, 2008-02-01, ISBN 9789144029115
  (5 röster)

  Hur ser miljöer för lek, lärande och samspel ut idag? Barns handlingar, upplevelser och erfarenheter är, förutom den sociala relationen till andra barn och vuxna, också sammanbundna med de inomhus- och utomhusmiljöer som de vistas i. Både fysiska ...

  233 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 19. Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna

  av Martyn Denscombe

  Häftad, Svenska, 2016-01-12, ISBN 9789144109145
  (2 röster)

  Forskningshandboken ger en lättillgänglig och innehållsrik introduktion till grunderna i samhällsforskning. Här presenteras de huvudsakliga infallsvinklarna och tillvägagångssätten vid samhällsforskning och de metoder som forskare vanligtvis använ...

  396 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 20. Utmanande beteende i förskolan

  av Emilie Kinge

  Häftad, Svenska, 2016-05-13, ISBN 9789144111933

  Barn utmanar oss på olika sätt genom sina handlingar, sina sätt att vara och reagera. Ofta riktar vi vår uppmärksamhet mot beteendet i stället för att reflektera över orsakerna till det och ställa oss frågan vad det är barnet indirekt kommunicerar...

  149 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 21. Språkgrunden : svenska som andraspråk SASG

  av Lena Thunberg

  Häftad, Svenska, 2011-08-26, ISBN 9789144057415
  (27 röster)

  Ord, ord och åter ord - det är den absolut viktigaste framgångsfaktorn när det gäller att utveckla ett språk. Och för att lära sig ord, måste man läsa texter. Bra texter. ALLT-I-ETT-BOK MED digital DEL Språkgrunden är en lätthanterlig, lagom omfa...

  365 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 22. Psykiatri

  av Jörgen Herlofson, Lisa Ekselius, Anders Lundin, Björn Mårtensson, Marie Åsberg

  Kartonnage, Svenska, 2016-08-29, ISBN 9789144094977
  (3 röster)

  I den här grundligt reviderade utgåvan av Psykiatri skriver närmare 50 författare - de flesta läkare och psykologer - om sina specialområden, och boken fyller högt ställda krav på vetenskaplig sakkunskap. I och med omarbetningen har ett tiotal nya...

  926 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 23. Etikboken : etik för vårdande yrken

  av Lars Sandman, Sofia Kjellström

  Häftad, Svenska, 2013-09-09, ISBN 9789144059334
  (17 röster)

  Detta är en heltäckande etikbok för dig som arbetar med vårdande, från grundläggande kunskaper till fördjupning och reflektion. Du kommer att få ta del av: - Beskrivningar av centrala etiska teorier och begrepp. - Hur en etisk analys utförs. - Kon...

  485 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 24. Progress Gold B Elevbok med digital del - Engelska 6

  av Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones

  Kartonnage, Engelska, 2008-06-01, ISBN 9789144035611
  (27 röster)

  Progress Gold är ett komplett läromedel i engelska för i första hand gymnasiets studieförberedande program samt för vuxna elever. Elevpaketet Progress Gold B består av en elevbok, en digital del samt arbetshäftet Vocabulary Trainer. Progress Gold ...

  454 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 25. Literacy : i familj, förskola och skola

  av Carina Fast

  Häftad, Svenska, 2008-07-01, ISBN 9789144048505
  (7 röster)

  Vad motiverar barn till att läsa och skriva? Vad och var läser de? För vilka ändamål ska barn lära sig att läsa och skriva? Vilka läsare och skrivare vill vi ha? I den här boken låter författaren Carina Fast oss följa sju barn ur olika sociala, ku...

  270 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 26. Teori i examensarbetet : en vägledning för lärarstudenter

  av Claes Nilholm

  Häftad, Svenska, 2016-03-10, ISBN 9789144112640

  Som studerande på lärarutbildningen möts man av en stor mängd teorier. Att orientera sig bland dessa kan vara svårt, och att använda sig av teori i sitt examensarbete kan vara ännu svårare. Teori i examensarbetet är unik såtillvida att den direkt ...

  223 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 27. Progress Gold A Elevbok med digital del - Engelska 5

  av Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones

  Kartonnage, Svenska, 2007-02-01, ISBN 9789144029856
  (20 röster)

  Progress Gold är ett komplett läromedel i engelska för i första hand gymnasiets studieförberedande program samt för vuxna elever. Elevmaterialet består av en allt-i-ett-bok med texter, övningar, grammatik, studietips och ordlistor samt en webbdel ...

  436 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 28. Enkätboken

  av Jan Trost, Oscar Hultåker

  Häftad, Svenska, 2016-08-29, ISBN 9789144115450
  (1 röst)

  Denna populära grundbok i enkätmetodik kommer här i en femte moderniserad och reviderad upplaga. Den grundläggande strukturen, som bygger på forskningsprocessens olika stadier från planering, frågekonstruktion och datainsamling till bearbetning av...

  291 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 29. Mobbning på jobbet : uttryck och åtgärder

  av Stefan Blomberg

  Häftad, Svenska, 2016-02-03, ISBN 9789144103235
  (2 röster)

  Vad är egentligen mobbning och vad skiljer det från vanliga konflikter? Hur påverkas de utsatta? Hur ska mobbning bäst hanteras på en arbetsplats och hur kan samhället motverka mobbning? Baserat på den senaste forskningen och utifrån stor egen erf...

  297 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 30. Bolån - Övningsbok med lösningar

  av Anette Ridder

  Häftad, Svenska, 2016-12-13, ISBN 9789144115634
  (1 röst)

  Alla bolånerådgivare ska i dag licensieras hos SwedSec för att säkerställa en branschgemensam kompetens och öka konsumentskyddet. Faktaboken Bolån ger kunskaper motsvarande SwedSecs kunskapskrav för bolånelicens och syftar till att bolånerådgivare...

  206 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.