Filtrera

Språk
 • (592)
 • (3012)
 • (1668)
 • Visa alla
Ämne
 • (3)
 • (6)
 • (591)
 • (7)
 • (3)
 • (910)
 • (2)
 • (867)
 • (31)
 • (32)
 • (88)
 • (7)
 • (1)
 • (4)
 • (144)
Format
 • (1707)
 • (868)
 • (2359)
Nyheter
 • (43)
 • (67)
Utgivningsår
 • (429)
 • (971)
 • (936)
 • (3260)
Inspiration
 • (6)
Pris
 • (48)
 • (454)
 • (2334)
Leveranstid
 • (868)
 • (1417)
 • (1708)
Tidsperiod i boken
 • (7)
Geografisk plats i boken
 • (1)
 • (413)
 • (21)

Förlag Wolters Kluwer

Sökningen gav 5619 träffar. Använd menyn till vänster för att förfina träfflistan.

Sortering:
 1. Sveriges Rikes Lag 2017 (klotband) : När du köper Sveriges Rikes Lag 2017 får du även tillgång till lagboken som app med riktig lagbokskänsla.

  av Johan Munck

  Inbunden, Svenska, 2017-01-16, ISBN 9789139019848

  Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som publicerats i Svensk Författningssamling fram till början av januari 2017. En systematiskt bearbetad sammanställ...

 2. Skattelagstiftning 17:2 : Lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2017

  av Gunnar Rabe

  Häftad, Svenska, 2017-08-09, ISBN 9789139019992

  Lagsamlingen, som nu utkommer för femtiofemte gången, innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamma rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver. Förutom gällande lagtext finns också ä...

 3. Polislagen : En kommentar

  av Nils-Olof Berggren, Johan Munck

  Häftad, Svenska, 2017-08-10, ISBN 9789139115625

  I denna bok kommenteras polislagen utförligt paragraf för paragraf. Kommentaren redovisar förarbeten, rättspraxis samt doktrin tillsammans med författarnas egna analyser och kommentarer. I den tolfte upplagan kommenteras de senaste författningsänd...

 4. Personaljuridik

  av Tommy Iseskog

  Inbunden, Svenska, 2016-09-02, ISBN 9789139115113
  (1 röst)

  Detta är den tjugonionde upplagan av boken Personaljuridik . I den första upplagan (1979) myntade Tommy Iseskog begreppet "personaljuridik" som beskriver de juridiska regler som gäller i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare....

 5. Brottsbalken : en kommentar. Del 2, (13-24 kap.) : brotten mot allmänheten och staten m.m.

  av Stefan Johansson, Madeleine Leijonhufvud, Hedvig Trost, Per Ole Träskman, Suzanne Wennberg

  Häftad, Svenska, 2017-08-11, ISBN 9789139208419

  Brottsbalken. En kommentar Del II (13-24 kap.) Brotten mot allmänheten och staten m.m. Studentutgåva 8 är en studentutgåva av den s.k. brottsbalkskommentaren avsedd att användas som kurslitteratur i straffrätt i juristutbildningen. I denna åttonde...

 6. Brottsbalken : en kommentar. Del 1, (1-12 kap.) : brotten mot allmänheten och staten m.m.

  av Stefan Johansson, Madeleine Leijonhufvud, Hedvig Trost, Per Ole Träskman, Suzanne Wennberg

  Häftad, Svenska, 2017-08-11, ISBN 9789139208402

  Brottsbalken. En kommentar Del I (1-12 kap.) Brotten mot person och fömögenhetsbrotten m.m. Studentutgåva 8 är en studentutgåva av den s.k. brottsbalkskommentaren avsedd att användas som kurslitteratur i straffrätt i juristutbildningen. I denna åt...

 7. Arbetsrätten : en översikt

  av Tore Sigeman, Erik Sjödin

  Häftad, Svenska, 2017-08-04, ISBN 9789139207528

  Denna sjunde upplaga av Arbetsrätten: en översikt ger en koncentrerad och överskådlig redovisning av svensk arbetsrätt i dess aktuella läge i slutet av 2010-talet. EU:s arbetsrätt skildras här integrerad med gällande svensk rätt och samspelet mell...

 8. Handläggning av LSS-frågor

  av Ulf Sjöberg

  Häftad, Svenska, 2016-08-15, ISBN 9789139113973

  Handläggning av LSS-frågor är avsedd att användas inom kommunal handläggning av individärenden som rör stöd och service till vissa funktionshindrade samt assistansersättning. Boken beskriver den centrala lagstiftningen som återfinns i LSS och 51 k...

 9. Ordningslagen : kommentarer och rättspraxis

  av Kazimir Åberg

  Häftad, Svenska, 2017-08-01, ISBN 9789139115618

  Boken ger en heltäckande kommentar till ordningslagen (1993:1617). Lagen ersatte bl.a. allmänna ordningsstadgan (1956:617) och lagen (1956:618) om allmänna sammankomster. I boken redovisas olika former av rättsliga ställningstaganden på området so...

 10. Introduktion till straffrätten

  av Suzanne Wennberg

  Häftad, Svenska, 2017-04-28, ISBN 9789139208082

  Introduktion till straffrätten är en lärobok som vänder sig till läsare som helt saknar förkunskaper i straffrätt. I denna bok ges en översiktlig framställning av väsentliga delar av straffrätten samt, i viss mån, straffprocessrätten. Läsaren får ...

 11. Straffrättens påföljdslära

  av Nils Jareborg, Josef Zila

  Häftad, Svenska, 2017-06-29, ISBN 9789139208358

  Boken är avsedd som kurslitteratur om det straffrättsliga påföljdssystemet för juristutbildningens grundkurs i straffrätt. Själva påföljdsbestämningen sätts i förgrunden och framställningen tar främst sikte på att kartlägga den ideologiska bakgrun...

 12. Att bestämma påföljd för brott

  av Martin Borgeke, Mari Heidenborg

  Inbunden, Svenska, 2016-09-06, ISBN 9789139019145
  (1 röst)

  Domstolarnas påföljdsbestämning tilldrar sig ständigt uppmärksamhet och intresse. Det finns i dag ett stort antal påföljder och många kombinationsmöjligheter. Även om det finns åtskilliga lagregler på området är domstolarnas påföljdsbestämning til...

 13. Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2017

  av Lars Lundgren, Per-Anders Sunesson, Anders Thunved

  Häftad, Svenska, 2017-01-24, ISBN 9789139115519
  (2 röster)

  "Nya sociallagarna" ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: Socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om s...

 14. Arbetslagstiftning 2016 : Lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2016

  av Håkan Gabinus Göransson, Bengt Garpe

  Häftad, Svenska, 2016-08-29, ISBN 9789139207887

  Detta är en ny reviderad upplaga av Arbetslagstiftning som är ett välkänt och praktiskt arbetsredskap för den som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor. För att öka bokens praktiska värde finns hänvisningar till rättsfall och litteratur, en ...

 15. Gode mannens ABC : handbok för gode män och förvaltare

  av Jan Wallgren

  Häftad, Svenska, 2017-08-15, ISBN 9789139115939

  Vad innebär det att vara god man eller förvaltare? Vilka förutsättningar gäller? Vad ingår i uppdraget och hur gör man vid uppdragets början? Hur blir man god man? Hur får man god man? När behövs huvudmannens samtycke? Hur fungerar det med arvode ...

 16. Att bli polis : Från utbildningens förväntningar till gatans norm

  av Otto Petersson

  Häftad, Svenska, 2015-10-09, ISBN 9789139018698
  (1 röst)

  I Att bli polis följer författaren polisstudenter från utbildningens föreläsningssalar och självskyddshallar till utsättningsrum och radiobilars baksäten. Siktet har varit inställt på polisrollen, hur denna utvecklas från utbildningens start och u...

 17. Mänskliga rättigheter : en introduktion

  av David I Fisher

  Häftad, Svenska, 2017-07-05, ISBN 9789139208099

  Mänskliga rättigheter behandlar det internationella skyddet för mänskliga rättigheter på såväl global som regional nivå. På global nivå presenteras Universal Declaration of Human Rights samt diverse FN-konventioner, inklusive sådana som behandlar ...

 18. Konstitutionell rätt

  av Johan Lindholm, Mattias Derlén, Markus Naarttijärvi

  Häftad, Svenska, 2016-10-21, ISBN 9789139207658
  (3 röster)

  I en tid då skyddet för grundläggande rättigheter och värnet mot otillbörlig maktutövning blir allt mer aktuellt är den konstitutionella rättens betydelse för rättssystemet och rättsstaten påtaglig. De gränser som den konstitutionella rätten ställ...

 19. Preskription : om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid

  av Stefan Lindskog

  Inbunden, Svenska, 2017-01-30, ISBN 9789139020172

  Denna snart tre decennier gamla preskriptionsmonografi uppdateras med denna upplaga för tredje gången. Trots allt som har hänt under åren är grunden i arbetet oförändrad. Det som har tillkommit i senare upplagor är - utöver vad som följer av ny la...

 20. SOU 2017, del 39:

  Ny dataskyddslag. Kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. SOU 2017:39 : Betänkande från Dataskyddsutredningen

  av Justitiedepartementet

  Häftad, Svenska, 2017-05-15, ISBN 9789138246078

  I betänkandet föreslår utredningen att personuppgiftslagen ska upphävas och att de kompletterande bestämmelser av generell karaktär som de lägger fram ska samlas i en ny övergripande lag och förordning om dataskydd. Den nya lagen kallas dataskydds...

 21. Avtalsrätten : en introduktion

  av Christina Ramberg, Jan Ramberg

  Häftad, Svenska, 2017-01-10, ISBN 9789139208075

  Avtalsrätten. En introduktion är en koncentrerad lärobok i allmän avtalsrätt som i första hand vänder sig till handelsrättstudenter på universitet och högskolor samt till personer med uppgift att sluta avtal i näringsverksamhet. Boken behandlar av...

 22. Sekretess : handbok för socialtjänsten

  av Lars Clevesköld, Anders Thunved

  Häftad, Svenska, 2015-11-24, ISBN 9789139114512
  (1 röst)

  I Sekretess beskrivs huvuddragen av de bestämmelser som är av betydelse för sekretesshanteringen vid en socialförvaltning. Under olika avsnitt behandlas bl.a. offentlighetsprincipen och de särskilda sekretessregler som gäller för socialtjänsten oc...

 23. Författningssamling i polisrätt

  av Andreas Anderberg

  Häftad, Svenska, 2017-08-10, ISBN 9789139208211

  Författningar i polisrätt samlar de mest centrala lagarna med relevans för den polisiära verksamheten. Här presenteras rättsnormer från olika rättsområden såsom t.ex. offentlig rätt, straffrätt, processrätt och socialrätt. Boken riktar sig i först...

 24. Straffansvar

  av Madeleine Leijonhufvud, Suzanne Wennerberg, Jack Ågren

  Häftad, Svenska, 2015-12-02, ISBN 9789139207245

  "Straffansvar" är en lärobok i ämnet straffrätt. Boken presenterar regelsystemet i straffrättens allmänna del på ett sätt som ska ge förståelse för straffansvarets systematiska uppbyggnad och grund för lösning av straffrättsliga problem....

 25. Obeståndsrätten : en introduktion

  av Mikael Mellqvist

  Häftad, Svenska, 2017-06-12, ISBN 9789139208150

  Obeståndsrätten. En introduktion är en bok som översiktligt och oncentrerat beskriver instituten utsökning (främst utmätning), konkurs, företagsrekonstruktion och skuldsanering. Dessa fyra institut innefattar alla en formaliserad hantering av en p...

 26. Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken

  av Norstedts Juridik

  Häftad, Svenska, 2015-11-25, ISBN 9789139114710

  I denna handbok behandlas reglerna för * Jordbruksarrende * Bostadsarrende * Anläggningsarrende * Lägenhetsarrende * Allmän nyttjanderätt, såsom upplåtelse av fiske och jakt samt avverkningsrätt Detta är den enda bok som behandlar alla olika upplå...

 27. Arbetsrätten : en introduktion

  av Håkan Gabinus Göransson, Bengt Garpe

  Häftad, Svenska, 2016-02-01, ISBN 9789139207634
  (1 röst)

  Arbetsrätten - En introduktion är en överskådlig redogörelse av den svenska arbetsrätten. Särskild uppmärksamhet ägnas åt praktiskt viktiga problem och åt sådana frågor som brukar stå i centrum i den arbetsrättsliga undervisningen. Boken vänder si...

 28. SOU 2017, del 48:

  Kunskapsbaserad och jämlik vård. SOU 2017:48 Förutsättningar för en lärande hälso- och sjukvård : Betänkande från Kunskapsstödsutredningen

  av Socialdepartementet

  Häftad, Svenska, 2017-06-07, ISBN 9789138246214

  Syftet med uppdraget har varit att säkerställa att den hälso- och sjukvård som ges befolkningen är kunskapsbaserad och jämlik och ges på samma villkor till kvinnor och män. Utredningen konstaterar att oönskade skillnader över landet kvarstår och a...

 29. Gäldenärens avtal : vid företagsrekonstruktion och konkurs

  av Marie Karlsson-Tuula

  Häftad, Svenska, 2017-08-11, ISBN 9789139020660

  Gäldenärens avtal utgör en av de viktigaste tillgångarna vid såväl företagsrekonstruktion som vid konkurs. Det är ett rättsområde som är komplext och som regleras på flera olika ställen i lagstiftningen. Vid företagsrekonstruktion finns bestämmels...

 30. Metodpraktikan : konsten att studera samhälle, individ och marknad

  av Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Ann Towns, Lena Wängnerud

  Häftad, Svenska, 2017-01-17, ISBN 9789139115151
  (1 röst)

  Metodpraktikan är en vägledning för den som vill ta ett helhetsgrepp på empirisk samhällsforskning. Boken ger ett samlat perspektiv på hela forskningsprocessen - från de viktiga inledande stegen med problemformulering och designval till de kanske ...