Du är här: Start / Kultur / Konst: allmänt / Konstteori

Konstteori

Listan innehåller 4374 böcker.  
Tips: Gör sökningen mer exakt genom att välja ett alternativ i vänstermenyn.
Sortering 

Bild och budskap : ett triangeldrama om bildkommunikation

(4 röster) 
HÄFTAD (Danskt band). Carlsson, Svenska, 2011-08-22

Tidigare upplaga vald till Årets fackbok, nu i ny, helt omarbetad och modern upplaga. Även denna handlar om bildkommunikation, hur man i praktik och utbildning lär sig att i ett visst sammanhang nå fram med ett budskap. Här är det kommunikationen ...

Bild och budskap : ett triangeldrama om bildkommunikation

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
318:- Köp

Möten med bilder : analys och tolkning av visuella uttryck

(2 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Studentlitteratur AB, Svenska, 2012-08-09

Det finns i dag en utbredd föreställning om att människor i allmänhet har en mycket god förmåga att tolka bilder, eftersom vi ständigt omges av bilder i vår kultur. Men det är inte exponeringen i sig som gör att man blir en bra bildtolkare - för d...

Möten med bilder : analys och tolkning av visuella uttryck
Skickas inom 2-5 vardagar
354:- Köp

Art History - A Critical Introduction to Its Methods

HÄFTAD (Paperback). Manchester University Press, Engelska, 2006-03-01

Art History: A critical introduction to its methods provides a lively and stimulating introduction to methodological debates within art history. Offering a lucid account of approaches from Hegel to post-colonialism, the book provides a sense of ar...

Art History
Skickas inom 5-8 vardagar
166:- Köp

How to Write Art History

HÄFTAD (Paperback). Laurence King Publishing, Engelska, 2010-07-12

This book enables students to get the most from their art history course. In a clear and engaging style, Anne DAlleva empowers readers to approach their coursework with confidence and energy. The book introduces two basic art historical methods - ...

How to Write Art History
Skickas inom 3-6 vardagar
137:- Köp

Stories of Art

HÄFTAD (Paperback). Routledge, Engelska, 2002-10-01

Stories of Art is James Elkins's intimate history of art. Concise and original, this engaging book is an antidote to the behemoth art history textbooks from which we were all taught. As he demonstrates so persuasively, there can never be one story...

Stories of Art
Skickas inom 3-6 vardagar
325:- Köp

The Emancipated Spectator

INBUNDEN (Hardback). Verso Books, Engelska, 2009-08-01

In this title, the foremost philosopher of art argues for a new politics of seeing. The role of the viewer in art and film theory revolves around a theatrical concept of the spectacle. The masses subjected to the society of spectacle have traditio...

The Emancipated Spectator
Skickas inom 3-6 vardagar
194:- Köp

Bildens tysta budskap : interaktion mellan bild och text

(1 röst) 
KARTONNAGE. Norstedts Akademiska Förlag, Svenska, 2008-12-15

En bok om bildtolkning och det intrikata samspelet mellan bild och text i läromedel, faktaböcker och populärkultur. Författaren belyser bildens tysta budskap, dvs. de normer och värderingar som gestaltas i bilder men förblir okommenterade i texten...

Bildens tysta budskap : interaktion mellan bild och text
Skickas inom 2-5 vardagar
266:- Köp

Konstvetenskap : en introduktion

(2 röster) 
HÄFTAD. Raster förlag, Svenska, 2006-09-01

Boken ger en inspirerande introduktion till konstvetenskap och ingår i vår nya serie med introduktioner till estetiska ämnen. I denna kortfattade och precisa bok ger Dana Arnold en introduktion till de frågor, debatter och föremål som tillsammans ...

Konstvetenskap : en introduktion

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
170:- Köp

Art and Illusion - A Study in the Psychology of Pictorial Representation

HÄFTAD (Paperback). Phaidon Press Ltd, Engelska, 2002-04-01

Described by Kenneth Clark as 'one of the most brilliant books of art criticism that I have ever read', Art and Illusion is a classic study of image-making. It seeks to answer a simple question: why is there such a thing as style? The question may...

Art and Illusion
Skickas inom 3-6 vardagar
200:- Köp

Seendets språk : exempel från konst, reklam, nyhetsförmedling och semiotisk teori - exempel från konst, reklam, nyhetsförmedling och semiotisk teori

HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2005-12-01

Den här boken tar upp frågor som rör såväl stillbild som bild i samband med film och TV. Författarna behandlar bildspråkets grunder, bild i reklam och propaganda, nyhetsförmedlingens dramaturgi och televisionens berättelser samt diskuterar hur nya...

Seendets språk : exempel från konst, reklam, nyhetsförmedling och semiotisk teori
Skickas inom 2-5 vardagar
234:- Köp

Konstteori : en introduktion

(2 röster) 
HÄFTAD. Raster förlag, Svenska, 2006-10-01

Boken ingår i vår nya serie med introduktioner till estetiska ämnen. Cynthia Freelands bok hjälper den konstintresserade att förstå konstens inte minst samtidskonstens budskap och betydelse och dess plats i samhället, liksom de fascinerande tankeb...

Konstteori : en introduktion

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
170:- Köp

Art as Experience

HÄFTAD (Paperback). Perigee Books,U.S., Engelska, 2005-07-01

Based on John Dewey's lectures on esthetics, delivered as the first William James Lecturer at Harvard in 1932, "Art as Experience" has grown to be considered internationally as the most distinguished work ever written by an American on t...

Art as Experience
Skickas inom 2-5 vardagar
119:- Köp

The Art of Art History - A Critical Anthology

(1 röst) 
HÄFTAD (Paperback). OUP Oxford, Engelska, 2009-02-26

New edition of this key guide to art history, which takes a critical reading of the field's most innovative and influential texts over the past two centuries, including the most important new writing on the most recent work in a variety of new media.

The Art of Art History
Skickas inom 3-6 vardagar
218:- Köp

Metoder i konstvetenskap

KARTONNAGE. Norstedts, Svenska, 2010-05-20

Vad är det som gör att en kursbok kan leva i fyrtio år? Evigt ämne? Skarp analys och avklarnat språk? Läsaren har nu chans att döma själv då Metoder i konstvetenskap kommer ut i reviderad form. I denna har författaren lagt till nya tiders metoder ...

Metoder i konstvetenskap
Skickas inom 2-5 vardagar
253:- Köp

Konstens betydelse : om konstarterna och litteraturen i skola och samhälle

(1 röst) 
INBUNDEN. Carlsson, Svenska, 2011-09-27

Den här boken har kommit till utifrån en stark övertygelse om att en av de viktigaste utmaningarna som vi står inför inom svensk utbildningspolitik handlar om hur konsterna och deras roll som kunskapsområden kan bidra till att utveckla individ, sk...

Konstens betydelse : om konstarterna och litteraturen i skola och samhälle

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
241:- Köp

Methods &; Theories of Art History

(1 röst) 
HÄFTAD (Paperback). Laurence King Publishing, Engelska, 2012-09-10

Art historical theory is a forum of intense, often passionate debate. This book provides an accessible introduction to the range of critical theories used in analysing art. It covers a broad range of approaches, presenting individual arguments, co...

Methods &; Theories of Art History
Skickas inom 2-5 vardagar
117:- Köp

Värdet av konst: för människa, näringsliv och samhälle

(1 röst) 
HÄFTAD. Rheologica Publishing, Svenska, 2013-09-19

Boken 'Värdet av konst' erbjuder en unik sammanställning av studier, rapporter och intervjuer som beskriver och bekräftar konstens värde för individer, företag och för samhället i stort. Den visar hur konst kan få dig att tänka annorlunda, samt hu...

Värdet av konst: för människa, näringsliv och samhälle
Skickas inom 5-8 vardagar
241:- Köp

The Arts and the Creation of Mind

HÄFTAD (Paperback). Yale University Press, Engelska, 2004-10-01

Although the arts are often thought to be closer to the rim of education than to its core, they are, surprisingly, critically important means for developing complex and subtle aspects of the mind, argues Elliot Eisner in this engrossing book. In i...

The Arts and the Creation of Mind
Skickas inom 5-8 vardagar
151:- Köp

Theory in Contemporary Art Since 1985

HÄFTAD (Paperback). Wiley-Blackwell (an imprint of John Wiley & Sons Ltd), Engelska, 2012-08-10

An updated edition of the hugely successful original anthology that captures the essence and the edge of the contemporary art scene. Reedited to include new essays that cover today's topics such as new media and repatriation, this volume brings to...

Theory in Contemporary Art Since 1985

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
311:- Köp

Art Fundamentals: Color, Light, Composition, Anatomy, Perspective and Depth

(1 röst) 
HÄFTAD (Paperback). 3D Total Publishing, Engelska, 2013-08-12

A back-to-basics look at the fundamental concepts, conventions and theory that should be considered when creating art. Art fundamentals are the bread and butter of any artist and a clear understanding of the various elements is essential when it c...

Art Fundamentals: Color, Light, Composition, Anatomy, Perspective and Depth
Skickas inom 3-6 vardagar
293:- Köp

Visual Culture - The Reader

HÄFTAD (Paperback). SAGE Publications Ltd, Engelska, 1999-05-01

`This collection of classic essays in the study of visual culture fills a major gap in this new and expanding intellectual field. Its major strength is its insistence on the importance of three central aspects of the study of visual culture: the s...

Visual Culture
Skickas inom 5-8 vardagar
324:- Köp

Participation - Documents of Contemporary Art

HÄFTAD (Paperback). Whitechapel Art Gallery, Engelska, 2006-10-01

The desire to move viewers out of the role of passive observers and into the role of producers is one of the hallmarks of 20th century art. Published in the "Documents of Contemporary Art" series, this title collects texts that place thi...

Participation
Skickas inom 3-6 vardagar
209:- Köp

Ny Dimmer på upplysningen : text, form och formgivning

HÄFTAD. Nilleditions, Svenska, 2014-08-15

Rumsgestaltning och möbelformgivning är yrkespraktiker vilka laborerar med materiella, rumsliga och sinnliga aspekter. Inom fältet finns sedan gammalt väl utvecklade metoder och språk för att undersöka och utveckla dessa men dessa är sällan i text...

Dimmer på upplysningen : text, form och formgivning
Skickas inom 7-10 vardagar
144:- Köp

Imprint : visual narratives in books and beyond

HÄFTAD (Danskt band). Art and Theory, Engelska, 2014-02-10
Imprint : visual narratives in books and beyond

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
140:- Köp

Bild och föreställning : om visuell retorik

(1 röst) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2004-02-01

Hur förmedlas information genom bilder, hur förstår och tolkar vi dem? Om vi vill meddela oss via ett visuellt medium, hur gör vi då? Om vi vill använda bilder för olika ändamål, hur har man gjort, hur kan man göra? I var och en av dessa frågor fi...

Bild och föreställning : om visuell retorik
Skickas inom 2-5 vardagar
361:- Köp

The Shock of the New - Art and the Century of Change

HÄFTAD (Paperback). Thames & Hudson Ltd, Engelska, 1991-09-01

An illustrated 100-year history of modern art, from cubism to pop and avant-guard. .

The Shock of the New
Skickas inom 3-6 vardagar
290:- Köp

The Artist's Way - A Spiritual Path to Higher Creativity

HÄFTAD (Paperback). Pan Books, Engelska, 1997-06-01

The Artist's Way provides a twelve-week course that guides you through the process of recovering your creative self. It aims to dispel the 'I'm not talented enough' conditioning that holds many people back and helps you to unleash your own inner a...

The Artist's Way
Skickas inom 5-8 vardagar
166:- Köp

Critical Terms for Art History

HÄFTAD (Paperback). University of Chicago Press, Engelska, 2003-04-01

"Art" has always been contested terrain, whether the object in question is a medieval tapestry or Duchamp's "Fountain." But questions about the categories of "art" and "art history" acquired increased urgenc...

Critical Terms for Art History
Skickas inom 5-8 vardagar
248:- Köp
Skickas inom 2-5 vardagar
83:- Köp

Leon Battista Alberti: On Painting - A New Translation and Critical Edition

HÄFTAD (Paperback). Cambridge University Press, Engelska, 2013-07-25

Leon Battista Alberti was one of the most important humanist scholars of the Italian Renaissance. Active in mid-fifteenth-century Florence, he was an architect, theorist, and author of texts on perspective and painting. Leon Battista Alberti: On P...

Leon Battista Alberti: On Painting
Skickas inom 5-8 vardagar
206:- Köp

Förfina urval

 • Sök i Konstteori

 • Språk

  • (54)
  • (4221)
  • (47)
  • Visa alla
  • (22)
  • (10)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Ämne

 • Format

  • (2)
  • (1290)
  • (1)
  • (507)
  • (36)
  • (3)
 • Nyheter

  • (16)
  • (67)
 • Läsålder

  • (1)
 • Inspiration

  • (12)
  • (43)
 • Leveranstid

  • (502)
  • (547)
  • (1192)
  • (2718)
 • Pris

  • (121)
  • (972)
  • (2862)
 • Tidsperiod i boken

  • (165)
  • (22)
  • (5)
  • (5)
 • Geografisk plats i boken

  • (12)
  • (159)
  • (60)
  • (4)
  • (197)
  • (19)
 • Utgivningsår

  • (29)
  • (363)
  • (515)
  • (385)
  • (3056)

Kontakta oss

Har du en fråga till kundservice?
Du hittar svar på de flesta frågor här:


Eller kontakta oss direkt via vårt kontaktformulär.