Du är här: Start / Psykologi & pedagogik

Psykologi & pedagogik

Listan innehåller 8372 böcker.  
Tips: Gör sökningen mer exakt genom att välja ett alternativ i vänstermenyn.
Sortering 

Det Kallas Kärlek - en socialpsykologisk studie om kvinnors underordning och mäns överordning bland unga jämställda par

(12 röster) 
POCKET. Anamma Böcker AB, Svenska, 1999-01-01.

Carin Holmbergs avhandling om hur några unga par utan barn tolkar varandra och sig själva utifrån sitt samhälles föreställningar om manligt och kvinnligt? Ja, den behöver väl vid det här laget ingen närmare presentation?

Det Kallas Kärlek
Skickas inom 1-2 vardagar
54:- Köp

Nyanlända och lärande : mottagande och inkludering

HÄFTAD (Danskt band). Natur & Kultur Akademisk, Svenska, 2015-08-14.

Den här boken ger dig som arbetar med nyanlända elever verktyg att stödja och utveckla varje individ. Nyanlända och lärande är en forskningsbaserad antologi om nyanlända elevers mottagande och inkludering i det svenska skolsystemet. Antologin tar ...

Nyanlända och lärande : mottagande och inkludering
Skickas inom 1-2 vardagar
390:- Köp

Gränslöst arbete - Socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet - socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet

(7 röster) 
HÄFTAD. Liber, Svenska, 2006-01-01.

Någonting har hänt i arbetslivet. Företag, institutioner och myndigheter omstrukturerar allt oftare sina verksamheter för att anpassa sig till en föränderlig omvärld. Tidigare generella och stabila regler, normer och tekniker för att organisera ar...

Gränslöst arbete - Socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet
Skickas inom 1-3 vardagar
303:- Köp

Utbildningshistoria : en introduktion (bok + digital produkt)

HÄFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2015-06-11.

Utbildningshistoria - en introduktion ger en lättillgänglig presentation av och fördjupande resonemang kring det svenska utbildningssystemets historia. I boken ges närmare beskrivningar av olika utbildningsformer som inkluderar förskolan, grundsko...

Utbildningshistoria : en introduktion (bok + digital produkt)
Skickas inom 2-5 vardagar
434:- Köp

Utbildningsreformer och politisk styrning

HÄFTAD. Liber, Svenska, 2014-11-18.
Serie: Utbildningsreformer och politisk styrning

Under 1900-talet har grundskola och gymnasium genomgått omfattande förändringar. I denna bok presenteras inledningsvis en teoretisk analys av hur skolan konstitueras i samhället. Bo Lindensjö och Ulf P. Lundgren visar hur det sociala jämlikhetside...

Utbildningsreformer och politisk styrning
Skickas inom 1-3 vardagar
234:- Köp

Småbarnspedagogik - Fenomenologiska och estetiska förhållningssätt - fenomenologiska och estetiska förhållningssätt

HÄFTAD. Liber, Svenska, 2006-02-01.

Boken om toddlare, de minsta barnen i förskolan, som genom författarens beskrivningar av viktiga händelser och processer i barnens liv i förskolan, ger läsaren förståelse för de minstas perspektiv.Priset gäller för varje separat artikel i serien.

Småbarnspedagogik - Fenomenologiska och estetiska förhållningssätt
Skickas inom 1-3 vardagar
290:- Köp

Att Bryta Upp Och Byta Land

INBUNDEN. Bokförlaget Natur och Kultur, Svenska, 2001-01-01.

Att bryta upp och byta land är en mycket specifik upplevelse som inte lämnar någon människa oberörd. Boken bevisar de psykologiska skeenden som hänger samman med denna livserfarenhet. Författaren beskriver hur de flesta av oss skulle reagera i en ...

Att Bryta Upp Och Byta Land
Skickas inom 1-2 vardagar
271:- Köp

Modig och stark - eller ligga lågt : skönlitteratur och genus i skola och förskola

(1 röst) 
KARTONNAGE. Natur & Kultur Akademisk, Svenska, 2005-11-01.
Serie: Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet (del 87)

Hur tuff måste man vara? Och var hittar man de tjejiga pojkarna? Upprätthåller barn- och ungdomslitteraturen våra könsstereotyper? Modig och stark eller ligga lågt kan ses som ett exempel på den ökande insikten om betydelsen av att på olika sätt m...

Modig och stark - eller ligga lågt : skönlitteratur och genus i skola och förskola
Skickas inom 1-2 vardagar
228:- Köp

Social Policy - Theory and Practice

HÄFTAD (Paperback). Policy Press, Engelska, 2014-03-01.

Social Policy: Theory and practice is a fully revised, updated and extended edition of a bestselling social policy textbook, extensively reworked and adapted to meet the needs of its international readership. The book lays out the architecture of ...

Social Policy
Skickas inom 3-6 vardagar
308:- Köp

Det kognitiva samtalet i vården

(5 röster) 
INBUNDEN. Natur och Kultur, Svenska, 2004-10-01.

Patientsamtal kan många gånger upplevas som frustrerande, både av behandlaren och patienten. Man talar bredvid varandra och en verklig förståelse kanske aldrig uppstår i mötet. Utgångspunkt för Det kognitiva samtalet i vården är behovet av nya kli...

Det kognitiva samtalet i vården
Skickas inom 1-2 vardagar
322:- Köp

Pedagogiskt arbete och kön - Med historiska och nutida exempel - med historiska och nutida exempel

HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2002-04-01.

Svensk utbildning har en tydlig köns- och klassrelaterad historia. De olika skolformernas innehåll var avpassat efter de behov och den framtid man tänkte sig för eleverna. Flickundervisning till flickor, pojkundervisning till pojkar, i ett klasski...

Pedagogiskt arbete och kön - Med historiska och nutida exempel
Skickas inom 1-2 vardagar
248:- Köp

Perspektiv på förskolans historia

(1 röst) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 1995-01-01.

Vilka var drivkrafterna bakom förskolans framväxt i Sverige? Varifrån hämtades de pedagogiska idéerna och hur anpassade man dessa till svenska förhållanden? I denna bok beskriver författaren förutsättningarna för förskolans utveckling i Sverige. B...

Perspektiv på förskolans historia
Skickas inom 3-6 vardagar
226:- Köp

Gemenskap och utanförskap - om marginalisering i skolans värld

(2 röster) 
HÄFTAD. Liber, Svenska, 2006-05-01.

Den sociala samvaron i skolan spelar ibland större roll för barn och ungdomar än det som sker i undervisningen. Detta är något alla lärare måste vara medvetna om och förhålla sig till när de planerar för barnens skoltid. Läs mer I boken tar förfat...

Gemenskap och utanförskap - om marginalisering i skolans värld
Skickas inom 1-3 vardagar
256:- Köp

I Problembarnens Tid : Förnuftets Moraliska Ordning - förnuftets moraliska ordning

(1 röst) 
INBUNDEN. Carlsson bokförlag AB, Svenska, 2003-02-01.

Normala barn, vad innebär det? Denna bok beskriver problembarnen, de som väcker förvåning och vilja att åtgärda. Fram träder även bilden av det önskvärda barnet, så som det är kulturellt bestämt.

I Problembarnens Tid : Förnuftets Moraliska Ordning
Skickas inom 1-2 vardagar
179:- Köp

Academic Tribes And Territories - Intellectual Enquiry and the Cultures of Disciplines

av

Becher

HÄFTAD (Paperback). Open University Press, Engelska, 2001-10-01.

Revised and updated, this second edition maps academic knowledge and explores the diverse characteristics of those who inhabit and cultivate it. It provides a thorough update to the original text, incorporating research findings and new theoretica...

Academic Tribes And Territories
Skickas inom 5-8 vardagar
361:- Köp

Slöjd, bildning och kultur : om pedagogisk slöjd i historia och nutid

INBUNDEN (Halvklotband). Carlsson, Svenska, 2014-12-10.
Slöjd, bildning och kultur : om pedagogisk slöjd i historia och nutid
Skickas inom 1-2 vardagar
268:- Köp

European Politics - A Comparative Introduction

HÄFTAD (Paperback). Palgrave Macmillan, Engelska, 2013-04-26.

This popular and highly praised text provides a lively and accessible introduction to the governance and politics of Europe. Thematically structured to address the key institutions and issues, it is genuinely pan-European in scope. Although no cou...

European Politics
Skickas inom 1-2 vardagar
390:- Köp

Islam, Muslimer Och Den Svenska Skolan

HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2000-02-01.

Denna bok behandlar bl.a. religion och kultur, islamiska normer och deras bakgrund, socialisation, samspel och kommunikation mellan lärare, elever och föräldrar. Författarens mål är att boken ska erbjuda ett realistiskt perspektiv på en situation ...

Islam, Muslimer Och Den Svenska Skolan
Skickas inom 2-5 vardagar
209:- Köp

Theorising Special Education

HÄFTAD (Paperback). Routledge Falmer, Engelska, 1998-05-01.

The field of special needs education is well established, and although it continues to develop in exciting and controversial ways, involving some of education's leading thinkers, many people feel it is lacking a coherent theoretical analysis of it...

Theorising Special Education
Skickas inom 3-6 vardagar
487:- Köp

Skolförbättring i praktiken

(1 röst) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2003-05-01.

Det finns inga enkla modeller för skolors förbättringsarbete. Huvudresultatet från den undersökning som presenteras i den här boken pekar dock på en grundläggande brist i arbetet - den att det praktiskt pedagogiska undervisningsarbetet inte i till...

Skolförbättring i praktiken
Skickas inom 2-5 vardagar
307:- Köp

Skolan och den radikala estetiken

(2 röster) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2004-02-01.

Skolan och den radikala estetiken handlar om kultur, estetik och lärande. Den handlar också om yttrandefrihet, offentlighet och demokrati. Estetiken har sällan ansetts tillhöra skolans kärnverksamhet. Men parallellt med dess marginalisering i skol...

Skolan och den radikala estetiken
Skickas inom 2-5 vardagar
241:- Köp

Framgångsalternativ : mötet i skolan mellan utanförskap och innanförskap

(1 röst) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2004-10-01.

Dåliga betyg, våld, krossade fönster och många andra problem. Så brukar skolor i mångkulturella områden skildras i massmedia. Men är det verkligen hela sanningen? Denna bok argumenterar för ett annat perspektiv. Skolor i mångkulturella områden utg...

Framgångsalternativ : mötet i skolan mellan utanförskap och innanförskap
Skickas inom 2-5 vardagar
266:- Köp

Universitetslärare i förändring : en antropologisk studie av profession, utbildning och makt

HÄFTAD (Danskt band). Universus/Roos&Tegner, Svenska, 2015-05-04.

Nagonting har hant med den sociala relationen mellan studenter och universitetslärare. Vi finner idag alltfler kontroverser mellan de båda grupperna. Studenter anklagar universitetslärarna för ett oprofessionellt beteende, medan universitetslärarn...

Universitetslärare i förändring : en antropologisk studie av profession, utbildning och makt
Skickas inom 1-2 vardagar
175:- Köp

Swedish Mentality

HÄFTAD (Paperback). Pennsylvania State University Press, Engelska, 1995-12-01.

This text examines Swedish culture and mentality and draws upon statistics gathered over more than a decade of research. The author describes a range of factors influencing Swedish character, including population composition, rural background, and...

Swedish Mentality
Skickas inom 2-5 vardagar
361:- Köp

Tvärkulturella möten : grundbok för psykologer och socialarbetare

(1 röst) 
KARTONNAGE. Natur & Kultur Akademisk, Svenska, 2000-06-01.

I dagens Sverige finns ca 1.6 miljoner individer med utländsk bakgrund. De har, allmänt sett, ett större behov av stöd från olika sociala och vårdande institutioner jämfört med personer med helsvensk bakgrund. Författarna till denna antologi belys...

Tvärkulturella möten : grundbok för psykologer och socialarbetare
Skickas inom 1-2 vardagar
343:- Köp

Värdegrund och svensk etnicitet

(2 röster) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2001-03-01.

Denna bok behandlar den del av de svenska läroplanerna som presenterar värdegrunden för skolans arbete. Men bidragen i boken sträcker sig också långt bortom den formulerade värdegrundstexten, ut mot världen och tillbaka i historien. Gemensamt för ...

Värdegrund och svensk etnicitet
Skickas inom 2-5 vardagar
286:- Köp

Zlatan, Caligula och ordningen i skolan - En interaktionistisk analys - en interaktionistisk analys

HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2003-05-01.

Då det gått ungefär tjugo minuter av lektionen börjar läraren Thomas tänka att mycket av det han talat om är svårgripbart. Han har fått en mängd indikationer på att eleverna inte följer med i framställningen. Många sitter och pratar om annat, någo...

Zlatan, Caligula och ordningen i skolan - En interaktionistisk analys
Skickas inom 2-5 vardagar
266:- Köp

Sexualitetens omvandlingar - politisk lesbiskhet, unga kristna och machokulturer

(1 röst) 
HÄFTAD. Bokförlaget Daidalos, Svenska, 2003-01-01.

Den första delen omfattar ett antal studier som fokuserar på hur ungdomar med olika kön, etniska tillhörigheter och klassbakgrunder formar sin sexualitet och könsidentitet. Här får vi möta homosociala handbollsspelare, unga kristna som brottas med...

Sexualitetens omvandlingar
Skickas inom 1-2 vardagar
172:- Köp

D- som Robin Hoods pilbåge - Ett kommunikationsprojekt i Reggio Emilia - ett kommunikationsprojekt på daghemmet Diana i Reggio Emilia

(1 röst) 
HÄFTAD. Liber, Svenska, 2013-07-05.
Serie: D- som Robin Hoods pilbåge

Anna Barsotti presenterar den pedagogiska filosofi som genomsyrar verksamheten på de kommunala daghemmen i Reggio Emilia. I fokus står kommunikationsprojektet, "Meddelanden". Här skildras hur barn lär sig läsa och skriva genom egen motivation och ...

D- som Robin Hoods pilbåge - Ett kommunikationsprojekt i Reggio Emilia
Skickas inom 1-2 vardagar
154:- Köp

Sex i folkhemmet : RFSUs tidiga historia

(1 röst) 
HÄFTAD. Gidlunds förlag, Svenska, 2002-04-01.

RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, bildades 1933 av journalisten, syndikalisten och sexualupplysaren Elise Ottesen-Jensen, en grupp socialistiska läkare samt företrädare för några fackliga organisationer. Målet var att skapa en bred folkr...

Sex i folkhemmet : RFSUs tidiga historia
Skickas inom 1-2 vardagar
159:- Köp

Förfina urval

 • Sök i Psykologi & pedagogik

 • Språk

 • Ämne

 • Format

 • Nyheter

  • (14)
  • (70)
 • Läsålder

  • (14)
  • (1)
  • (5)
 • Inspiration

  • (7)
  • (6)
 • Leveranstid

  • (2354)
  • (2407)
  • (2828)
  • (5829)
 • Pris

  • (175)
  • (1086)
  • (3365)
 • Tidsperiod i boken

  • (1523)
  • (85)
  • (12)
  • (7)
  • (1)
 • Geografisk plats i boken

  • (6285)
  • (414)
  • (252)
  • (206)
  • (257)
  • (420)
 • Utgivningsår

  • (62)
  • (450)
  • (530)
  • (868)
  • (6447)