Du är här: Start / Psykologi & pedagogik

Psykologi & pedagogik

Listan innehåller 7666 böcker.  
Tips: Gör sökningen mer exakt genom att välja ett alternativ i vänstermenyn.
Sortering 

Mannen som slutade ljuga : berättelsen om Sture Bergwall och kvinnan som skapade Thomas Quick

(15 röster) 
POCKET. Pocketförlaget, Svenska, 2014-07-21.

Sture Bergwall, alias Thomas Quick, erkände 39 mord och dömdes för åtta. Efter att domarna avslöjats som århundradets rättsskandal har han friats i en världsunik resningsprocess. Idag vet vi att sex tingsrätter blev förda bakom ljuset. Men en fråg...

Mannen som slutade ljuga : berättelsen om Sture Bergwall och kvinnan som skapade Thomas Quick
Skickas inom 1-2 vardagar
47:- Köp

Bedömning i och av skolan : praktik, principer, politik

(4 röster) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2010-02-17.

Bedömning är ett av de mest diskuterade pedagogiska områdena i dag. I boken beskriver och analyserar författarna några av de vanligaste bedömningsformerna lärare genomför i relation till barn och elever och själva är föremål för i sin yrkesutövnin...

Bedömning i och av skolan : praktik, principer, politik
Skickas inom 2-5 vardagar
359:- Köp

Det Kallas Kärlek - en socialpsykologisk studie om kvinnors underordning och mäns överordning bland unga jämställda par

(6 röster) 
POCKET. Anamma Böcker AB, Svenska, 1999-01-01.

Carin Holmbergs avhandling om hur några unga par utan barn tolkar varandra och sig själva utifrån sitt samhälles föreställningar om manligt och kvinnligt? Ja, den behöver väl vid det här laget ingen närmare presentation?

Det Kallas Kärlek
Skickas inom 1-2 vardagar
54:- Köp

Strategier och förändringsmyter : ett organiseringsperspektiv på skolutveckling och lärares arbete

(1 röst) 
HÄFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2014-08-27.

Strategier och förändringsmyter redovisar forskning om sex vanliga strategier för skolutveckling: organisatorisk förändring, nätverk, IT, lokala projekt, ledare och fortbildning. Författarna analyserar ur ett organisationsteoretiskt perspektiv ors...

Strategier och förändringsmyter : ett organiseringsperspektiv på skolutveckling och lärares arbete
Skickas inom 2-5 vardagar
298:- Köp

Gränslöst arbete - Socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet - socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet

(6 röster) 
HÄFTAD. Liber, Svenska, 2006-01-01.

Någonting har hänt i arbetslivet. Företag, institutioner och myndigheter omstrukturerar allt oftare sina verksamheter för att anpassa sig till en föränderlig omvärld. Tidigare generella och stabila regler, normer och tekniker för att organisera ar...

Gränslöst arbete - Socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet
Skickas inom 2-5 vardagar
315:- Köp

Etnisk maktordning i skola och samhälle

(6 röster) 
HÄFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2008-05-01.

I mångkulturella samhällen lever människor under skilda villkor. När vissa grupper får mycket makt, leder det till andra gruppers underordning. Den etniska maktordningen i Sverige innebär framför allt att svenskheten är den överordnade normen. En ...

Etnisk maktordning i skola och samhälle
Skickas inom 2-5 vardagar
269:- Köp

Småbarnspedagogik - Fenomenologiska och estetiska förhållningssätt - fenomenologiska och estetiska förhållningssätt

HÄFTAD. Liber, Svenska, 2006-02-01.

Boken om toddlare, de minsta barnen i förskolan, som genom författarens beskrivningar av viktiga händelser och processer i barnens liv i förskolan, ger läsaren förståelse för de minstas perspektiv.Priset gäller för varje separat artikel i serien.

Småbarnspedagogik - Fenomenologiska och estetiska förhållningssätt
Skickas inom 2-5 vardagar
302:- Köp

Modig och stark - eller ligga lågt : skönlitteratur och genus i skola och förskola

KARTONNAGE. Natur & Kultur, Svenska, 2005-11-01.
Serie: Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet (del 87)

Hur tuff måste man vara? Och var hittar man de tjejiga pojkarna? Upprätthåller barn- och ungdomslitteraturen våra könsstereotyper? Modig och stark eller ligga lågt kan ses som ett exempel på den ökande insikten om betydelsen av att på olika sätt m...

Modig och stark - eller ligga lågt : skönlitteratur och genus i skola och förskola
Skickas inom 1-2 vardagar
224:- Köp

Rektor : en stark länk i styrningen av skolan

HÄFTAD. SNS Förlag, Svenska, 2013-11-12.

Svensk och internationell forskning visar på rektorers betydelse som ledare för den pedagogiska verksamheten och dess effekt på elevernas resultat. Det handlar till exempel om hur rektorer leder arbetet, samverkar med lärare och prioriterar insats...

Rektor : en stark länk i styrningen av skolan
Skickas inom 1-2 vardagar
166:- Köp

Barnexperimentet : svensk skola i fritt fall

(8 röster) 
POCKET. Leopard Förlag, Svenska, 2014-01-29.

Mångfald är ledordet för dagen när det gäller den svenska skolan och utbildningspolitiken. Men mångfald är inte lösningen, det är svensk skolas stora problem. Det finns en mångfald i kvalitet, kvantitet och resultat som saknades förr. Det finns he...

Barnexperimentet : svensk skola i fritt fall
Skickas inom 1-2 vardagar
55:- Köp

I Problembarnens Tid : Förnuftets Moraliska Ordning - förnuftets moraliska ordning

(1 röst) 
INBUNDEN. Carlsson bokförlag AB, Svenska, 2003-02-01.

Normala barn, vad innebär det? Denna bok beskriver problembarnen, de som väcker förvåning och vilja att åtgärda. Fram träder även bilden av det önskvärda barnet, så som det är kulturellt bestämt.

I Problembarnens Tid : Förnuftets Moraliska Ordning
Skickas inom 1-2 vardagar
166:- Köp

Vadå likvärdighet? : studier i utbildningspolitisk språkanvändning

HÄFTAD. Bokförlaget Daidalos, Svenska, 2008-06-01.

Begreppet likvärdighet har under tre decennier varit ett nav i kampen mellan olika synsätt på utbildning och i reformer på utbildningsområdet. Bidragen i denna bok analyserar likvärdighetsbegreppets olika betydelser och dokumenterar tre faser i de...

Vadå likvärdighet? : studier i utbildningspolitisk språkanvändning
Skickas inom 1-2 vardagar
189:- Köp

Ny Utbildningsreformer och politisk styrning

HÄFTAD. Liber, Svenska, 2014-11-18.
Serie: Utbildningsreformer och politisk styrning

Under 1900-talet har grundskola och gymnasium genomgått omfattande förändringar. I denna bok presenteras inledningsvis en teoretisk analys av hur skolan konstitueras i samhället. Bo Lindensjö och Ulf P. Lundgren visar hur det sociala jämlikhetside...

Utbildningsreformer och politisk styrning
Skickas inom 2-5 vardagar
249:- Köp

Universitetspedagogik

(1 röst) 
INBUNDEN. Studentlitteratur AB, Svenska, 2013-08-19.

Universitetspedagogik är en bred, forskningsbaserad lärobok i högskolepedagogik. Boken är anpassad till en svensk kontext och skriven ur den praktiskt verksamma universitetslärarens synvinkel. Nya utmaningar medför att universitetslärare i dag mås...

Universitetspedagogik
Skickas inom 2-5 vardagar
348:- Köp

Det kognitiva samtalet i vården

(5 röster) 
INBUNDEN. Natur och Kultur, Svenska, 2004-10-01.

Patientsamtal kan många gånger upplevas som frustrerande, både av behandlaren och patienten. Man talar bredvid varandra och en verklig förståelse kanske aldrig uppstår i mötet. Utgångspunkt för Det kognitiva samtalet i vården är behovet av nya kli...

Det kognitiva samtalet i vården
Skickas inom 1-2 vardagar
314:- Köp

Svensk utbildningshistoria : skola och samhälle förr och nu

(2 röster) 
INBUNDEN. Studentlitteratur, Svenska, 2010-08-31.

Den skola vi har i dag är på många sätt en annan skola än den som flertalet vuxna lärt känna. Vi lever i ett utbildningssamhälle med helt nya former av pedagogisk verksamhet. För att förstå dagens skola och dess problem är det nödvändigt att se de...

Svensk utbildningshistoria : skola och samhälle förr och nu
Skickas inom 2-5 vardagar
371:- Köp

Lärandebaserad skolutveckling : lärglädjens förutsättningar, förverkligande och resultat

HÄFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2013-12-04.

Som lärare och skolledare går det att agera för att förbättra undervisning och lärande. Hans-Åke Scherp argumenterar för att drivkrafterna för en sådan utveckling är inre motivation och ett underifrån-perspektiv snarare än ett uppifrån-perspektiv,...

Lärandebaserad skolutveckling : lärglädjens förutsättningar, förverkligande och resultat
Skickas inom 2-5 vardagar
391:- Köp

Perspektiv på förskolans historia

HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 1995-01-01.

Vilka var drivkrafterna bakom förskolans framväxt i Sverige? Varifrån hämtades de pedagogiska idéerna och hur anpassade man dessa till svenska förhållanden? I denna bok beskriver författaren förutsättningarna för förskolans utveckling i Sverige. B...

Perspektiv på förskolans historia
Skickas inom 7-10 vardagar
220:- Köp

Thrive - The Power of Evidence-Based Psychological Therapies

INBUNDEN (Hardback). Allen Lane, Engelska, 2014-07-03.

This is a ground-breaking argument for better treatment of mental health from Richard Layard (author of Happiness) and David M. Clark. Britain has become a world leader in providing psychological therapies thanks to the work of Richard Layard and ...

Thrive
Skickas inom 3-6 vardagar
241:- Köp

UFB 2 Skolans författningar ht 2014

HÄFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2014-09-08.
Serie: Utbildningsväsendets författningssamling

En heltäckande bearbetad författningssamling som innehåller de regler som gäller för grundskolan, gymnasieskolan och komvux. Även regler för friskolor samt för särskolan, specialskolan och sameskolan ingår. Innehåller kantrubriker och utförliga sa...

UFB 2 Skolans författningar ht 2014
Skickas inom 2-5 vardagar
827:- Köp

Styrningskonst på utbildningsarenan : upphöjda begrepp i svensk utbildningsdiskurs

HÄFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2014-02-11.

Utbildningsdiskursen är omfattande i vår tid och genomsyrar våra liv från vaggan till graven. Allt från formella utbildningsinstitutioner som förskola, skola, gymnasium och universitet, till mer informella ¿kanaler som företagsutbildningar, fortbi...

Styrningskonst på utbildningsarenan : upphöjda begrepp i svensk utbildningsdiskurs
Skickas inom 2-5 vardagar
227:- Köp

Mannen som slutade ljuga : berättelsen om Sture Bergwall och kvinnan som skapade Thomas Quick

(62 röster) 
INBUNDEN. Lind & Co, Svenska, 2013-10-18.

Sture Bergwall, alias Thomas Quick, erkände 39 mord och dömdes för åtta av dem innan han år 2002 avbröt sin terapi och slutade samarbeta med polisen. Sedan domarna avslöjats som århundradets rättsskandal har de juridiska misstagen rättats till i e...

Mannen som slutade ljuga : berättelsen om Sture Bergwall och kvinnan som skapade Thomas Quick
Skickas inom 1-2 vardagar
202:- Köp

Att vara utan att synas : om riksinternaten Lundsberg, Sigtuna och Grenna

(2 röster) 
POCKET. Månpocket, Svenska, 2014-02-13.

Högaktuell reportagebok om de svenska riksinternatens värld På senare år har samtliga tre svenska riksinternat fått skarp kritik av Skolinspektionen och i medierna för systematiska kränkningar av elever, pennalism och kamratuppfostran. Allmänheten...

Att vara utan att synas : om riksinternaten Lundsberg, Sigtuna och Grenna
Skickas inom 1-3 vardagar
48:- Köp

Hets!: en bok om skolan

(1 röst) 
HÄFTAD. Albert Bonniers Förlag, Svenska, 2012-12-12.
Serie: AB POD

Inför valet 2010 rankas skolan som den tredje viktigaste frågan enligt SIFO, och 2011 genomförs en rad nya reformer med ny betygsskala och nya läroplaner för grundskola och gymnasium. Det är omvälvande tider. Men får vi verkligen den skola vi behö...

Hets!: en bok om skolan
Skickas inom 1-2 vardagar
202:- Köp

Barnexperimentet : svensk skola i fritt fall

(21 röster) 
INBUNDEN. Leopard Förlag, Svenska, 2013-03-04.

"Vi hade en skola som gick att beskriva som en av världens bästa. Men det är mer än tjugo år sedan. Per Kornhalls bok är den hittills bästa sammanfattningen jag läst om hur det gick till när vi gjorde oss av med den." Ola Larsmo, Dagens ...

Barnexperimentet : svensk skola i fritt fall
Skickas inom 1-2 vardagar
198:- Köp

Barns livsvillkor : i mötet med skola och fritidshem

(2 röster) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2013-10-17.

Hur är det att leva och växa upp som barn i början på 2000-talet? Den frågan är central i boken Barns livsvillkor - i mötet med skola och fritidshem. Svenska forskare och universitetslärare har valt att beskriva olika aspekter av barns livsvillkor...

Barns livsvillkor : i mötet med skola och fritidshem
Skickas inom 2-5 vardagar
307:- Köp

Fuck skolan : niorna i förorterna om skolan och skolpolitiken

(2 röster) 
HÄFTAD. Norstedts, Svenska, 2014-06-25.

”Dom som bränner i skolan vill berätta något viktigt, fast ingen vuxen vill lyssna.” Det brinner i minst en skola om dagen i Sverige. Oftast i förorterna. Göteborg toppar statistiken över antalet anlagda skolbränder, inte bara i Sverig...

Fuck skolan : niorna i förorterna om skolan och skolpolitiken
Skickas inom 1-2 vardagar
54:- Köp

Pedagogiskt arbete och kön : Med historiska och nutida exempel - med historiska och nutida exempel

HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2002-04-01.

Svensk utbildning har en tydlig köns- och klassrelaterad historia. De olika skolformernas innehåll var avpassat efter de behov och den framtid man tänkte sig för eleverna. Flickundervisning till flickor, pojkundervisning till pojkar, i ett klasski...

Pedagogiskt arbete och kön : Med historiska och nutida exempel
Skickas inom 2-5 vardagar
248:- Köp

Värdegrund och svensk etnicitet

(2 röster) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2001-03-01.

Denna bok behandlar den del av de svenska läroplanerna som presenterar värdegrunden för skolans arbete. Men bidragen i boken sträcker sig också långt bortom den formulerade värdegrundstexten, ut mot världen och tillbaka i historien. Gemensamt för ...

Värdegrund och svensk etnicitet
Skickas inom 2-5 vardagar
292:- Köp

Social Policy - Theory and Practice

HÄFTAD (Paperback). Policy Press, Engelska, 2014-03-01.

Social Policy: Theory and practice is a fully revised, updated and extended edition of a bestselling social policy textbook, extensively reworked and adapted to meet the needs of its international readership. The book lays out the architecture of ...

Social Policy
Skickas inom 3-6 vardagar
268:- Köp

Förfina urval

 • Sök i Psykologi & pedagogik

 • Språk

 • Ämne

 • Format

 • Nyheter

  • (19)
  • (78)
 • Läsålder

  • (5)
  • (1)
  • (2)
 • Inspiration

  • (17)
  • (13)
 • Leveranstid

  • (1728)
  • (1804)
  • (2085)
  • (4863)
 • Pris

  • (254)
  • (1332)
  • (3791)
 • Tidsperiod i boken

  • (1388)
  • (83)
  • (12)
  • (7)
  • (1)
 • Geografisk plats i boken

  • (5721)
  • (380)
  • (313)
  • (188)
  • (233)
  • (367)
 • Utgivningsår

  • (85)
  • (534)
  • (875)
  • (660)
  • (5500)

Kontakta oss

Har du en fråga till kundservice?
Du hittar svar på de flesta frågor här:


Eller kontakta oss direkt via vårt kontaktformulär.