Filtrera

Språk
 • (161)
 • (109)
 • (3)
 • Visa alla
Ämne
Format
Nyheter
 • (2)
 • (1)
 • (6)
Läsålder
 • (2)
 • (1)
 • (1)
Utgivningsår
 • (2)
 • (29)
 • (17)
 • (67)
 • (160)
Inspiration
 • (39)
 • (38)
Pris
 • (73)
 • (170)
 • (253)
Leveranstid
 • (77)
 • (190)
 • (234)
Tidsperiod i boken
 • (2)
Geografisk plats i boken
 • (3)
 • (3)

Psykologi & pedagogik

Sökningen gav 275 träffar. Använd menyn till vänster för att förfina träfflistan.

Sortering:
 1. Att organisera för skolframgång : strategier för en likvärdig skola Kartonnage

  av Maria Jarl, Ulf Blossing, Klas Andersson

  Kartonnage, Svenska, 2017-06-09, ISBN 9789127818798

  Hur kan det egentligen komma sig att det finns stora variationer i elevernas resultat mellan olika skolor? Varför är vissa skolor mer framgångsrika än andra? Att organisera för skolframgång handlar om skolor som lokala organisationer och om hur ve...

 2. Ett slut en början: en psykiaters funderingar kring sitt utmattningssyndrom Kartonnage

  av Niklas Nygren

  Kartonnage, Svenska, 2017-09-18, ISBN 9789198288582

  "Jag är 43 år, gift och har två barn. Jag är specialistläkare inom psykiatri och har en anställning som överläkare på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Jag är sjukskriven för att min hjärna en dag bestämde sig för att det fick vara nog. Vå...

 3. Good morning : skön start ger energi för dagen Kartonnage

  av Kristin Kaspersen

  Kartonnage, Svenska, 2017-07-24, ISBN 9789173630900
  (13 röster)

  Vill du också ha lugna, sköna morgnar som ger dig en dag i balans? I Good morning berättar Kristin Kaspersen hur hon gör för att få en positiv start på dagen. Allt från att väcka kroppen med skön träning, till recept på frukostar och mellanmål sam...

 4. Skamfilad : om skammens många ansikten & längtan efter liv Kartonnage

  av Göran Larsson

  Kartonnage, Svenska, 2007-08-01, ISBN 9789152634691
  (14 röster)

  Skamfilad handlar om skam, känslan som någon gång drabbar oss alla. De flesta av oss har inte ord och bilder för det diffusa obehag den ger upphov till i vårt inre. Ändå påverkar skammen dagligen våra liv och färgar av sig på våra känslor och rela...

 5. Psykologins grunder Kartonnage

  av Lars Karlsson

  Kartonnage, Svenska, 2017-04-07, ISBN 9789144115931

  Psykologins grunder är en grundläggande lärobok i psykologi, indelad i fem delar: Psykologins historia och de psykologiska perspektiven Neuropsykologi och kognitionspsykologi Utveckling, motivation, personlighet och intelligens Psy...

 6. Kompetensbaserad Rekrytering, Intervjuteknik Och Testning Kartonnage

  av Malin Lindelöw Danielsson

  Kartonnage, Svenska, 2003-03-01, ISBN 9789127094437
  (3 röster)

  I dagens tjänstesamhälle är människor inte bara vår främsta tillgång, för många organisationer är de den enda tillgången. Det ställer stora krav på våra organisationer när det gäller att välja ut rätt medarbetare och hitta sätt att utveckla dem. F...

 7. Utmärkt skolutveckling : forskning om skolförbättring och måluppfyllelse Kartonnage

  av Jan Håkansson, Daniel Sundberg

  Kartonnage, Svenska, 2016-04-20, ISBN 9789127141940
  (3 röster)

  I Utmärkt skolutveckling visar skolforskarna Jan Håkansson och Daniel Sundberg vilka strategier som kan lyfta skolors resultat. Det förs en omfattande internationell diskussion kring hur forskningen kan bidra till att utveckla skolan, både utifrån...

 8. Unified protocol Terapeutmanual: Diagnosöverskridande psykologisk behandlin Kartonnage

  av David Barlow

  Kartonnage, Svenska, 2013-03-25, ISBN 9789127134331
  (11 röster)

  Ångestsyndrom och depression uppträder ofta sida vid sida. Tänk om det finns mer som förenar än som skiljer dem åt när det gäller vad som vidmakthåller besvären? I Unified protocol presenteras ett banbrytande sätt att behandla känslomässiga proble...

 9. Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap: Vägledning vid exame Kartonnage

  av Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg, Yvonne Wengström

  Kartonnage, Svenska, 2013-06-17, ISBN 9789127134119
  (4 röster)

  Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap tar upp en metod som steg för steg beskriver hur man söker, analyserar och värderar information om forskningsrön samt hur man presenterar resultatet. Det är den första metodboken på svenska om ...

 10. Att leva ett liv, inte vinna ett krig : om acceptans Kartonnage

  av Anna Kåver

  Kartonnage, Svenska, 2007-08-01, ISBN 9789127026827
  (52 röster)

  Ett accepterande förhållningssätt innebär inte att avstå från att söka förändring i en svår situation, utan att sluta föra krig mot tillvaron och sig själv. Acceptans innebär att välja att se både sin inre och yttre verklighet, utan att fly eller ...

 11. Bedömning för lärande Kartonnage

  av Christian Lundahl

  Kartonnage, Svenska, 2014-02-07, ISBN 9789144101491
  (9 röster)

  Bedömning är ett av de effektivaste pedagogiska redskapen för att utveckla elevers lärande - förutsatt att bedömningen genomförs på ett bra sätt. Lärarens roll är helt avgörande för om bedömningar ska främja eller hämma lärandet. Genom historien h...

 12. Värdegrund i skola och förskola Kartonnage

  av Carl E Olivestam, Håkan Thorsén

  Kartonnage, Svenska, 2011-10-10, ISBN 9789186619046
  (4 röster)

  Boken består av två huvudelar: En teoridel med fokus på utbildning och lärande kring värdegrunden. Denna huvuddel ger en historisk bakgrund till värdegrundens nuvarande utformning. Värdegrundsbegreppen görs begripliga genom provandet av alternativ...

 13. Allians - Den terapeutiska relationen i KBT Kartonnage

  av Anna Kåver

  Kartonnage, Svenska, 2011-09-05, ISBN 9789127131484
  (4 röster)

  En god allians och tillitsfull terapirelation är betydelsefullt för att hjälpa klienter och som terapeut är det fullt möjligt att träna och utveckla sin förmåga att skapa detta. I den här boken beskrivs alliansarbetet i KBT från motivation, hopp o...

 14. Utvecklingspsykologi Kartonnage

  av Stephen Von Tetzchner

  Kartonnage, Svenska, 2016-01-19, ISBN 9789144060781
  (2 röster)

  Utvecklingspsykologi är den svenska versionen av den andra utgåvan av det norska standardverket om utvecklingspsykologi. Den här utgåvan inkluderar den omfattande nya kunskap som har tillkommit under 2000-talet inom området. En annan viktig skilln...

 15. Hur du vinner vänner och påverkar din omgivning : om kommunikation människor emellan Kartonnage

  av Dale Carnegie

  Kartonnage, Svenska, 2008-09-08, ISBN 9789127116702
  (13 röster)

  En klassiker som kom ut redan på 1930-talet. Boken handlar om mänskliga relationer i både affärs- och privatlivet.   

 16. Narcissism : jag, mig och mitt Kartonnage

  av Bo Sigrell, Lena Teurnell

  Kartonnage, Svenska, 2011-09-23, ISBN 9789174610451
  (5 röster)

  Vad är en narcissist? Var går gränsen mellan sunt självförtroende och en sjuklig självuppskattning? Och hur ska man bemöta personer med narcissistiska vanföreställningar? Det är några av den typ av frågor som tas upp i denna bok problem som funnit...

 17. Universitetspedagogik Kartonnage

  av Maja Elmgren, Ann-Sofie Henriksson

  Kartonnage, Svenska, 2015-12-16, ISBN 9789144108353

  Universitetspedagogik är en bred, forskningsbaserad lärobok i högskolepedagogik. Den är skriven ur den praktiskt verksamma universitets¿lärarens synvinkel med utgångspunkt i svensk utbildningskontext.  Boken erbjuder möjlighet till reflektion...

 18. Vård och omsorgsarbete:

  Vård- och omsorgsarbete 1 Kartonnage

  av Maria Christidis

  Kartonnage, Svenska, 2016-05-06, ISBN 9789140682123
  (4 röster)

  Vård- och omsorgsarbete 1 täcker in hela kursen Vård- och omsorgsarbete 1. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb. Vård- och omsorgsarbete 1 innehåller sex teman: Vård och omsorg Mötet med människan Geront...

 19. Emotionell bearbetning vid PTSD : terapeutmanual vid traumafokuserad KBT Kartonnage

  av Edna B Foa, Elizabeth A Hembree, Barbara Olasov Rothbaum

  Kartonnage, Svenska, 2013-02-04, ISBN 9789127133150
  (10 röster)

  Prolonged Exposure Therapy är den metod som har starkast empiriskt stöd vid behandling av posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, och som uppvisat lika bra resultat i klinisk verksamhet som i forskningsstudier. Denna pedagogiska manual innehåller alla...

 20. Fem felfunktioner i en grupp : och hur man skapar en fungerande arbetsgemenskap Kartonnage

  av Patrick Lencioni

  Kartonnage, Svenska, 2006-09-01, ISBN 9789179995072
  (4 röster)

  Som nytillträdd vd förstår Kathryn snart att hennes ledningsgrupp har samarbetsproblem och att detta fått konsekvenser för hela verksamheten. Trots att man har en efterfrågad produkt och branschens kanske mest kompetenta personal lyckas organisati...

 21. Låt språket bära 4e uppl Kartonnage

  av Britt Johansson, Anniqa Sandell Ring

  Kartonnage, Svenska, 2015-06-15, ISBN 9789173828758
  (5 röster)

  Boken inspirerar och vägledar lärare att arbeta med genrer och bearbetning av texter i alla ämnen och visar hur läraren genom genrepedagogiken stöttar alla elever i att kunna förstå språk och ämne genom samtal, interaktiva övningar och lek. Boken ...

 22. Design för lärande i förskolan Kartonnage

  av Annika Elm Fristorp, Fredrik Lindstrand

  Kartonnage, Svenska, 2012-08-16, ISBN 9789113043906
  (3 röster)

  I förskolan möter barn oändliga möjligheter att lära. I lek och andra aktiviteter utforskar, undersöker och experimenterar de för att komma underfund med olika aspekter av världen och tillvaron. Detta arbete är ständigt pågående och påverkas av fö...

 23. Pedagogik för 2000-talet Kartonnage

  av Henry Egidius

  Kartonnage, Svenska, 2009-01-26, ISBN 9789127117396
  (2 röster)

  Fjärde, omarbetade utgåvan Under 1900-talet har en ny sorts pedagogik tagit form. Med paroller som självstyrt lärande, uppgiftsbaserat och arbetsplatsförlagt lärande, delaktighet och jämställdhet riktas fokus lika mycket på dem som lär sig som på ...

 24. Himmel, helvete och allt däremellan : om känslor Kartonnage

  av Anna Kåver

  Kartonnage, Svenska, 2009-08-31, ISBN 9789127118973
  (25 röster)

  Känslor binder oss samman, likväl som de har kraften att plåga och sära på oss. Känslor är involverade i alla våra vardagshandlingar och i våra relationer. De skapar vår upplevelse av identitet och självkänsla, de är verktygen för att förstå andra...

 25. Vem är det som bestämmer i ditt liv? : om medveten närvaro Kartonnage

  av Åsa Nilsonne

  Kartonnage, Svenska, 2007-08-01, ISBN 9789127026834
  (22 röster)

  Medveten närvaro, mindfulness, innebär att vi är vakna i nuet och att vi lägger märke till det som sker omkring oss. Boken vill hjälpa oss att kunna styra vår koncentration och uppmärksamhet och att nå större självinsikt. En metafor i boken är inr...

 26. Soderpalm:

  Livet med kvantfysiska glasögon Kartonnage

  av Mikael Säflund, Titti Nordieng

  Kartonnage, Svenska, 2016-06-03, ISBN 9789188403339
  (82 röster)

  Oavsett om du är singelpappa, fru, VD, helgon, syndare, Svensson, guzz eller pensionär kommer du att börja förändras så fort du tar denna bok i dina händer. För det är så kvantfysikens lagar fungerar. Men vad är egentligen kvantfysik? Kvantfysiker...

 27. Sluta oroa dig, börja leva Kartonnage

  av Dale Carnegie

  Kartonnage, Svenska, 2011-10-03, ISBN 9789127131644
  (6 röster)

  Känner du dig orolig, osäker och lite stressad då och då? Med hjälp av den här boken kan du lösa många av dessa problem och få energi att gå vidare. Den ger dig konkreta tips på hur du kan bli av med din oro och får dig att se saker ur ett positiv...

 28. Handbok i motiverande samtal-MI : Teori, praktik och implementering 2:utgåv Kartonnage

  av Carl Åke Farbring

  Kartonnage, Svenska, 2014-01-10, ISBN 9789127138476

  Handbok i motiverande samtal utgör ett komplett paket för att lära sig MI, både för yrkesverksamma och studerande. Boken innehåller de teoretiska grunderna i MI, sex samtalsguider för en kort intervention, ett pedagogiskt upplägg för att lära sig ...

 29. Blåvita serien:

  Psykoanalytiskt orienterad psykoterapi Kartonnage

  av Bo Sigrell

  Kartonnage, Svenska, 2000-09-01, ISBN 9789127080638
  (4 röster)

  Det har länge saknats en modern och lättillgänglig lärobok i psykoanalytisk psykoterapi. Bo Sigrell ger här en levande bild av psykoterapin som en komplicerad och fascinerande process mellan en engagerad och utbildad specialist och en hjälpsökande...

 30. Soderpalm:

  Så Klart! Hur DU & Attraktionslagen blir ett vinnande team Kartonnage

  av Lili Öst

  Kartonnage, Svenska, 2017-04-03, ISBN 9789188403353
  (4 röster)

  Letar du efter en nyckel till ditt drömliv? Då är det här helt rätt bok! Många vill ha en förändring, men långt ifrån alla vet hur eller orkar ta tag i att själva skapa den förändring de vill se! Känner du igen dig? 99 % av det du tänker idag är e...