Filtrera

Språk
Ämne
Format
Nyheter
 • (52)
 • (164)
Läsålder
 • (22)
 • (27)
 • (16)
Utgivningsår
 • (78)
 • (833)
 • (907)
 • (928)
 • (7798)
Inspiration
 • (9)
 • (27)
Pris
 • (164)
 • (1426)
 • (6485)
Leveranstid
 • (3253)
 • (3288)
 • (5770)
 • (7363)
Tidsperiod i boken
 • (69)
 • (1)
 • (1)
Geografisk plats i boken
 • (18)
 • (275)
 • (66)
 • (32)
 • (649)
 • (14)

Grundskola

Sökningen gav 10640 träffar. Använd menyn till vänster för att förfina träfflistan.

Sortering:
 1. Värdegrund och mångkultur i handling : i förskola, skola och andra pedagogiska verksamheter

  av Monica Haraldsson Sträng

  Häftad, Svenska, 2016-08-12, ISBN 9789147121977
  (1 röst)

  Boken handlar om möjligheter och utmaningar för förskola och skola att hantera mångkulturella möten enligt läroplanernas värdegrundsuppdrag för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Läs mer Med exempel från egna erfarenheter bjuder författarn...

 2. Skoljuridik

  av Viola Boström, Kjell Lundmark

  Häftad, Svenska, 2016-03-07, ISBN 9789147112432

  Boken behandlar skoljuridik, det vill säga regler som gäller specifikt för förskolan och skolan, såsom skollagen och de olika skolförordningarna. Den ger också en introduktion till övriga rättsområden som en rektor och förskolechef bör känna till:...

 3. Språkande i förskolan och grundskolans tidigare år

  av Åsa Wedin

  Häftad, Svenska, 2017-01-10, ISBN 9789144116822
  (2 röster)

  Språk har en unik betydelse för skola och utbildning. Det är svårt att tänka sig någon verksamhet i skolsammanhang där språk inte har en central funktion. Utgångspunkten för den här boken är att vi lever i ett flerspråkigt samhälle och att barn i ...

 4. Språklig sårbarhet i förskola och skola : barnet, språket och pedagogiken

  av Barbro Bruce, Eva Sventelius, Ulrika Ivarsson, Anna-Karin Svensson

  Häftad, Svenska, 2016-04-25, ISBN 9789144058160
  (3 röster)

  För att lyfta fram betydelsen av lärandemiljön, språket och pedagogiken, och för att komma bort från ett ensidigt fokus på barnets/elevens språkliga förmåga, presenterar författarna i den här boken ett i sammanhanget helt nytt begrepp:  språk...

 5. Upptäck tekniken i barnlitteraturen

  av Cecilia Axell

  Häftad, Svenska, 2017-01-14, ISBN 9789127146532

  Tekniken finns i vår vardag och vår historia, den påverkar och hjälper oss dagligen i allra högsta grad. Men är vi alltid medvetna om tekniken? Och är den alltid av godo? Hur påverkar den oss egentligen? Boken ger dig som blivande eller yrkesverks...

 6. Formativ undervisning : utveckla klassrumspraktiker med lärandet i fokus

  av Åsa Hirsh

  Inbunden, Svenska, 2017-01-18, ISBN 9789127818309
  (3 röster)

  Formativ undervisning handlar om att utforska och forma undervisning utifrån elevers lärande och upplevelser i klassrummet. Boken handlar om nyfikenhet, ett forskande och analytiskt förhållningssätt, samt om att lyssna på vad eleven har att säga. ...

 7. Motivation och lärande

  av Einar M Skaalvik, Sidsel Skaalvik

  Häftad, Svenska, 2016-06-12, ISBN 9789127817579
  (1 röst)

  Att eleverna är motiverade är en förutsättning för lärandet i skolan. Att motivera eleverna är därför en av skolans viktigaste uppgifter. Men hur tar man sig an den uppgiften? I Motivation och lärande presenteras åtta forskningsanknutna motivation...

 8. Verktygslåda för pedagoger:

  Att få barnets språk att växa - Strategier för språkutveckling i förskolan, skolan och hemma

  av Karolina Larsson

  Häftad, Svenska, 2016-05-20, ISBN 9789198047516

  En bok fylld av Strategier för språkutveckling. Föräldrar och pedagoger i förskola och skola spelar en avgörande roll för varje barns språkutveckling. Detta är en inspirerande handbok i hur man gör för att stimulera språkutvecklingen på bästa sätt...

 9. Språkglädje : språklekar i förskola och skola

  av Ann-Katrin Svensson

  Häftad, Svenska, 2005-03-01, ISBN 9789144039008
  (9 röster)

  För att barn ska kunna utveckla ett rikt språk behöver de uppmuntran o ch språklig stimulans. I denna bok presenteras en mängd rim, ramsor, f ingerlekar, hemliga språk, sånger, gåtor, talesätt, berättelselekar oc h andra former av språklekar och s...

 10. Till dig en blå tussilago : att läsa och skriva lyrik i skolan

  av Lars Wolf

  Häftad, Svenska, 2004-01-01, ISBN 9789144034294
  (5 röster)

  Den här boken består av två delar. I den första finns en beskrivning av lyrikens roll i skolan under årens lopp, en samling argument för varför man ska läsa och skriva lyrik och ett avsnitt om sambandet mellan lyrik och elevers språkutveckling. Ti...

 11. Skriva och samtala - Lärande genom responsgrupper

  av Torlaug Løkensgard Hoel, Mikael Andersson

  Häftad, Svenska, 2001-11-01, ISBN 9789144016733
  (2 röster)

  Denna bok handlar om att skriva genom att samtala. Den bygger på en processorienterad skrivpedagogik där elevernas texter växer fram och diskuteras i dialog med läraren och andra elever inom så kallade responsgrupper. Responsgrupper är en relativt...

 12. Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola

  av Staffan Olsson

  Häftad, Svenska, 2017-06-09, ISBN 9789144121758

  Sekretessfrågor upplevs ofta som svåra att hantera i förskolan och skolan. Vad får personalen säga och lämna ut? När handlar det om juridiska ställningstaganden och vad kan sägas på etisk grund?  I Sekretess och anmälningsplikt i fö...

 13. Gruppen Som Grogrund : En Arbetsmetod Som Utvecklar

  av Gunilla O Wahlström

  Häftad, Svenska, 1996-11-01, ISBN 9789147048120
  (4 röster)

  I gruppen får barnen möjlighet att lära sig lyssna på varandra, se varandras positiva sidor och visa känslor. Boken presenterar en metod för hur man praktiskt kan gå tillväga för att arbeta personlighetsutvecklande med barn i grupp.

 14. Social klass i skolan : det kompensatoriska uppdraget

  av Anna Jobér

  Häftad, Svenska, 2015-06-11, ISBN 9789127139367
  (1 röst)

  Den här boken visar hur social klass påverkar klassrumssituationen, undervisningen och i förlängningen även elevernas resultat. Skolans förmåga att kompensera för elevers bakgrund har försämrats och föräldrarnas utbildningsnivå får en allt större ...

 15. Barn med utmanande beteende : tidiga insatser i förskola och skola

  av Britt-Inger Olsson, Kurt Olsson

  Häftad, Svenska, 2017-01-16, ISBN 9789144108988
  (3 röster)

  Som lärare i förskola eller skola kommer man ofta i kontakt med barn som har svårt att hantera sina känslor och reaktioner och som har behov av anpassning och särskilt stöd. I bemötandet av dessa barn är det viktigt att utgå från barnens kompetens...

 16. Det hänger på språket! : lärande och språkutveckling i grundskolan

  av Louise Bjar, Monica Rosén, Jan-Eric Gustafsson, Inger Lindberg, Ann-Carita Evaldsson

  Häftad, Svenska, 2006-09-01, ISBN 9789144039176
  (7 röster)

  Kunskapsutveckling och lärande i grundskolan bygger på språklig grund - elever läser och skriver för att lära, både när de arbetar på egen hand och i grupp. Språk i tal, men också i skrift, blir därmed de verktyg som utgör förutsättningen för all ...

 17. Läsa och förstå : arbete med läsförståelse i tidig läs- och skrivinlärning

  av Helena Eckeskog

  Häftad, Svenska, 2015-01-13, ISBN 9789144104232
  (1 röst)

  Läs- och skrivundervisningen blir för de flesta barn den första, tydliga erfarenhet de får av undervisning. Det är därför viktigt att den läggs upp på ett sådant sätt att barnen förstår läsningens och skrivandets möjligheter, inte minst när det gä...

 18. Grundskolans regelbok 2017/18 : bestämmelser om grundskola, förskoleklass och fritidshem

  av Lars Werner

  Häftad, Svenska, 2017-09-13, ISBN 9789139115670

  I Grundskolans regelbok finns de viktigaste bestämmelserna för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet samlade - även de som gäller för fristående skolor och enskilda fritidshem. Här återges de delar av skollagen, läroplanen och skolförordn...

 19. Lärare Lär:

  Vägar In I Skriftspråket : Tillsammans Och På Egen Hand

  av Maj Björk, Caroline Liberg

  Häftad, Svenska, 2001-01-01, ISBN 9789127722682
  (2 röster)

  Boken vill visa hur man kan arbeta språkutvecklande med det tidiga läs- och skrivinlärandet. Den behandlar också aktuell forskning om principer för hur barn tillägnar sig skriftspråket. Med utgångspunkt i denna forskning samt i beprövad erfarenh...

 20. Elevtext - Analyser av skoluppsatser från åk 1 till åk 9

  av Olle Josephson, Lars Melin, Tomas Oliv

  Häftad, Svenska, 1990-01-01, ISBN 9789144302614
  (4 röster)

  Analyser av skoluppsatser från åk 1 till åk 9 I den här boken analyseras uppsatser skrivna av grundskoleelever från åk 1 till åk 9. Det övergripande perspektivet är pedagogiskt och metodiskt: hur ska grundskolläraren använda sina kunskaper om språ...

 21. Våga leda skolan

  av Lina Axelsson Kihlblom

  Häftad, Svenska, 2016-10-25, ISBN 9789188099778
  (1 röst)

  Lina Axelsson Kihlblom ställer inte frågan Vad kan vi göra? utan Vad skulle krävas? Lina Axelsson Kihlblom presenterar i sin bok Våga leda skolan en metod och ett tankesätt kring hur man kan förändra skolan, få upp resultat och framförallt bygga s...

 22. Talet om en skola för alla : pedagogers meningskonstruktion i ett politiskt uppdrag

  av Inger Assarsson

  Svenska, 2007-01-01, ISBN 9789197653701

  En skola för alla, som skolpolitiskt mål, har formats i ett större socialt sammanhang där demokratisering och välfärdsstatens framväxt har varit viktiga inslag. Som retorik är dess funktion att samla olika gruppers förhoppningar i en gemensam strä...

 23. SO-undervisning på mellanstadiet : Forskning och praktik

  av Maria Olson, Sara Irisdotter Aldenmyr

  Häftad, Svenska, 2016-11-29, ISBN 9789140692627

  Inom SO-ämnena samlas en mängd kunskapsområden, frågeställningar, händelser och fenomen. I SO-undervisning på mellanstadiet sätter författarna SO-undervisning i skolans mellanår i fokus och två förhållningssätt lyfts särskilt fram: SO-undervisning...

 24. Svenskundervisning i grundskolan

  av Lars-Göran Malmgren, Gun Malmgren

  Häftad, Svenska, 1996-06-01, ISBN 9789144276724

  1988 startade en ny, sammanhållen grundskollärarutbildning i Sverige. Svenskundervisning i grundskolan är ett försök att möta den nya situationen. Boken är en introduktion till svenskundervisningens problem - praktiskt och teoretiskt. Den utgår fr...

 25. Nu ler Vygotskij:

  Nu ler Vygotskij : eleverna, undervisningen och Lgr 11

  av Anne-Marie Körling

  Häftad, Svenska, 2012-01-24, ISBN 9789147099788
  (1 röst)

  Lärandet är vårt gemensamma fokus i klassrummet. Eleverna är ansvariga för att kommunicera sitt lärande, dels med sig själva, dels i relation till uppgifterna, och naturligtvis i relation till läraren. Eleven har förväntningar på undervisningen, v...

 26. Språk på väg : om elevers språk och skolans möjligheter

  av Birgitta Garme

  Häftad, Svenska, 2002-11-01, ISBN 9789173827744

  Skolan har enastående möjligheter och ett stort ansvar för att eleverna utvecklar sitt språk, blir goda läsare och skribenter, vågar använda sitt talade språk och förmår lyssna och sätta sig in i andras tankegångar. Det är inte alltid en lätt uppg...

 27. Litteracitet och språklig mångfald

  av Helle Pia Laursen, Monica Axelsson, Charmian Kenner, Uffe Ladegaard, Ulla Lundqvist

  Häftad, Svenska, 2015-03-03, ISBN 9789144103181

  Barns utforskande av skrift startar ofta långt innan de börjar skolan. När flera skriftspråk och olika skriftsystem ingår i familjens vardag, jämför barnen tecknen och reflekterar över likheter och skillnader mellan skriftspråken. Barn som växer u...

 28. När barn lär av varandra - samlärande i praktiken

  av Pia Williams

  Häftad, Svenska, 2006-10-01, ISBN 9789147084043
  (4 röster)

  Pia Williams har skrivit en lättillgänglig, koncentrerad bok om när barn lär av varandra. När barn möts startar alltid något slags samspel. Hur det sedan utvecklas beror både på den miljö barnen vistas i, den kultur de skapar tillsammans med varan...

 29. Språk och identitet i undervisning:

  Språk och identitet i undervisning : inga konstigheter

  av Fritjof Sahlström, Liselott Forsman, Ida Hummelstedt-Djedou, Michaela Pörn, Fredrik Rusk

  Häftad, Svenska, 2013-04-29, ISBN 9789147100927

  Språk och identitet i undervisning - inga konstigheter handlar om hur man i undervisning kan skapa förutsättningar för en inkluderande och språkstödande skola. Läs mer Författarna beskriver och ger exempel på hur lärande kan ske i elevers vardag i...

 30. SOU 2017, del 54:

  Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasiet SOU 2017:54 : Betänkande från Utredningen om elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser

  av Utbildningsdepartementet

  Häftad, Svenska, 2017-06-19, ISBN 9789138246320

  Har haft i uppdrag att analysera och exemplifiera, utifrån forskning och beprövad erfarenhet, hur undervisningen i grundskolan kan organiseras för att möta behov och förutsättningar hos elever med kort skolbakgrund och som kommer till Sverige i gr...