Du är här: Start / Samhälle & politik / Samhälle & kultur / Mediaforskning

Mediaforskning

Listan innehåller 28415 böcker.  
Tips: Gör sökningen mer exakt genom att välja ett alternativ i vänstermenyn.
Sortering 

Effektiv visuell kommunikation : om nyheter, reklam och profilering i vår vår visuella kultur

(6 röster) 
HÄFTAD (Danskt band). Carlsson, Svenska, 2012-08-30

Finns det en övergripande bok om att kommunicera visuellt? Om tänket bakom, om budskap, om medier? Hur vi påverkas? Men också om bilder,former, färger och texter? Och om kreativitet? Om samspelet text-bild? Om nyheter, reklam om dramaturgi finns d...

Effektiv visuell kommunikation : om nyheter, reklam och profilering i vår vår visuella kultur

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
395:- Köp

Massmedier : press, radio och tv i den digitala tidsåldern

INBUNDEN. Ekerlids, Svenska, 2011-08-31

Medieområdet har de senaste decennierna förändrats radikalt. En allmän avreglering av mediemarknaden har lett till nya kanaler inom radio- och tv-området och en helt ny konkurrenssituation för såväl public service-medierna som dagspressen. Framväx...

Massmedier : press, radio och tv i den digitala tidsåldern

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
209:- Köp

Ljusets fiender : västvärldens självkritik och den svenska idédebatten

(2 röster) 
INBUNDEN. Timbro, Svenska, 2013-09-23

Den borgerliga idyllen har länge haft dåligt rykte. Redan 1932 manade Artur Lundkvist till »revolt mot en civilisation, som hotar leda till sterilisering«. Det primitiva, impulsiva och ursprungliga var det som gällde istället. I Ljusets fiender fö...

Ljusets fiender : västvärldens självkritik och den svenska idédebatten

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
197:- Köp

Representation - Cultural Representations and Signifying Practices

HÄFTAD (Paperback). SAGE Publications Ltd, Engelska, 2013-05-15

Since 1997 Representation has been the go-to textbook for students learning the tools to question and critically analyze institutional and media texts and images. This long-awaited second edition: updates and refreshes the approaches to representa...

Representation
Skickas inom 5-8 vardagar
283:- Köp

Film History: An Introduction

(2 röster) 
HÄFTAD (Paperback). McGraw-Hill Higher Education, Engelska, 2009-06-01

Written by two of the leading scholars in film studies, Film History: An Introduction is a comprehensive, global survey of the medium that covers the development of every genre in film, from drama and comedy to documentary and experimental. As wit...

Film History: An Introduction
Skickas inom 5-8 vardagar
451:- Köp

Networked - The New Social Operating System

INBUNDEN (Hardback). MIT Press, Engelska, 2012-05-25

Daily life is connected life, its rhythms driven by endless email pings and responses, the chimes and beeps of continually arriving text messages, tweets and retweets, Facebook updates, pictures and videos to post and discuss. Our perpetual connec...

Networked
Skickas inom 2-5 vardagar
178:- Köp

Medierna Och Moderniteten

HÄFTAD. Bokförlaget Daidalos, Svenska, 2002-01-01

Vilken roll spelar medierna i de moderna samhällenas uveckling? Vilka är de sociala effekterna av nya former av kommunikations- och informationsspridning, från uppfinningen av tryckpressen till de globala kommunikationsnätverkens expansion idag? ...

Medierna Och Moderniteten

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
185:- Köp

International Communication - Continuity and Change

HÄFTAD (Paperback). Hodder Arnold, Engelska, 2006-07-01

The second edition of International Communication examines the profound changes that have taken place, and are continuing to take place at an astonishing speed, in international media and communication since the turn of the new millennium. Buildin...

International Communication

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
246:- Köp

Net Smart - How to Thrive Online

(1 röst) 
INBUNDEN (Hardback). MIT Press, Engelska, 2012-04-13

Like it or not, knowing how to make use of online tools without being overloaded with too much information is an essential ingredient to personal success in the twenty-first century. But how can we use digital media so that they make us empowered ...

Net Smart
Skickas inom 2-5 vardagar
164:- Köp

Empire of Illusion - The End of Literacy and the Triumph of Spectacle

(1 röst) 
HÄFTAD (Paperback). Nation Books, Engelska, 2010-11-11

We now live in two Americas. One--now the minority--functions in a print-based, literate world that can cope with complexity and can separate illusion from truth. The other--the majority--is retreating from a reality-based world into one of false ...

Empire of Illusion
Skickas inom 2-5 vardagar
107:- Köp

Medierna och demokratin

(1 röst) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2012-07-13

I den moderna demokratin är mediernas ställning central. Demokratins vitalitet och kvalitet är i hög grad beroende av hur den politiska kommunikationen mellan det politiska systemet, medierna och medborgarna ser ut. Demokratins ideal om en fri inf...

Medierna och demokratin
Skickas inom 2-5 vardagar
361:- Köp

Sociala medier - en lathund : guide till Facebook, Linkedln, Twitter, bloggar med mera

(3 röster) 
HÄFTAD. Kreafon, Svenska, 2010-12-11

Det sägs att ungefär fyra miljoner svenskar finns på Facebook. Vi håller på att lära oss hur man ska vara social på internet, i det som brukar kallas för sociala medier. Men hur gör man och vad behöver man tänka på när man sätter igång? Det här är...

Sociala medier - en lathund : guide till Facebook, Linkedln, Twitter, bloggar med mera

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
143:- Köp

Visual Methodologies - An Introduction to Researching with Visual Materials

HÄFTAD (Paperback). SAGE Publications Ltd, Engelska, 2011-11-09

"If you need to carry out research into visuals then Rose's book provides straight forward practical assistance for how to do so... She explains clearly how we can deal with the visual from diverse approaches such as content analysis, semiotics, p...

Visual Methodologies
Skickas inom 5-8 vardagar
303:- Köp

Media Semiotics - An Introduction

HÄFTAD (Paperback). Manchester University Press, Engelska, 2002-04-01

This is an expanded and revised edition of an investigation of the critical approach in contemporary media studies. The main media studied on university courses (advertising, magazines, the press, TV, cinema, "new media" including comput...

Media Semiotics
Skickas inom 5-8 vardagar
130:- Köp

Medier, genus och makt

(1 röst) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2006-08-01

Hur ser genusrepresentationen ut i nyhetsmedier? Det är lika viktigt att studera hur ofta kvinnor respektive män representeras i medierna som att studera hur de gestaltas. I boken diskuteras hur denna gestaltning ser ut. Framställs kvinnor respekt...

Medier, genus och makt
Skickas inom 2-5 vardagar
254:- Köp

Kampen om opinionen : politisk kommunikation under svenska valrörelser

HÄFTAD. SNS Förlag, Svenska, 2013-09-10

Valdagen är demokratins högtidsstund, men utan en intensiv valrörelse och kamp om opinionen skulle valdagen förlora demokratisk betydelse. Demokratin förutsätter val, och val förutsätter valrörelser för att vara demokratiskt meningsfulla. Kärnan i...

Kampen om opinionen : politisk kommunikation under svenska valrörelser

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
269:- Köp

Media Theories and Approaches - A Global Perspective

HÄFTAD (Paperback). Palgrave Macmillan, Engelska, 2008-11-24

Truly global and cutting-edge, this is the resource for all students studying media in today's world.It is a truly accessible but critical text. It provides an explicitly global approach, including chapters on developing Asian countries. It offers...

Media Theories and Approaches
Skickas inom 5-8 vardagar
268:- Köp

Practices of Looking - An Introduction to Visual Culture

HÄFTAD (Paperback). OUP USA, Engelska, 2009-01-29

Visual culture is central to how we communicate. Our lives are dominated by images and by visual technologies that allow for the local and global circulation of ideas, information, and politics. In this increasingly visual world, how can we best d...

Practices of Looking
Skickas inom 5-8 vardagar
509:- Köp

Gender Trouble - Feminism And the Subversion of Identity

HÄFTAD (Paperback (B Format)). Taylor & Francis Ltd, Engelska, 2006-01-01
Serie: ROUTLEDGE CLASSICS

Arguing that traditional feminism is wrong to look to a natural notion of the female, or indeed of sex or gender, this book questions the category 'woman' and continues in this vein with examinations of 'the masculine' and 'the feminine'. It consi...

Gender Trouble
Skickas inom 3-6 vardagar
242:- Köp

The Cultural Industries

HÄFTAD (Paperback). SAGE Publications Ltd, Engelska, 2012-12-10

"At once brilliant and accessible, it is without peer when it comes to detailing the big picture and complex nuances of how cultural industries work. Every student of the media should have this book on their shelf" - Jennifer Holt, University of C...

The Cultural Industries
Skickas inom 5-8 vardagar
283:- Köp

Märken och människor : om marknadssymboler som kulturella resurser

HÄFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2011-02-01

Vilken roll spelar märken i människors konsumtion? Vad menas med att konsumenter konstruerar sin identitet med hjälp av märken? Kan det skapas gemenskaper kring märken? Finns det ett ökat motstånd mot märken? Detta är exempel på frågeställningar s...

Märken och människor : om marknadssymboler som kulturella resurser
Skickas inom 2-5 vardagar
271:- Köp

Cultural Theory and Popular Culture - An Introduction

(1 röst) 
HÄFTAD (Paperback). Pearson, Engelska, 2012-04-19

"a thorough and comprehensive text, covering the historical development of popular culture as a subject in its own right, independent of other academic traditions." Dr Edwina Griffith, University of Sussex   an invaluable resource for student...

Cultural Theory and Popular Culture
Skickas inom 3-6 vardagar
355:- Köp

Social Media - A Critical Introduction

HÄFTAD (Paperback). SAGE Publications Ltd, Engelska, 2013-12-16

Now more than ever, we need to understand social media - the good as well as the bad. We need critical knowledge that helps us to navigate the controversies and contradictions of this complex digital media landscape. Only then can we make informed...

Social Media
Skickas inom 5-8 vardagar
252:- Köp

Moralpanik och lågkultur : genus- och mediehistoriska analyser 1900-2012

HÄFTAD. Atlas, Svenska, 2013-11-07

Under hela 1900-talet har ny populärkultur ofta följts av moralpanik: en stark oro, rädsla och upprördhet. Filmkyssar, Stålmannen-tidningar och tv-spelsvåld har anklagats för kommersialisering, amerikanisering, sexualisering och våldsförhärligande...

Moralpanik och lågkultur : genus- och mediehistoriska analyser 1900-2012
Skickas inom 7-10 vardagar
188:- Köp

The Media at War

HÄFTAD (Paperback). Palgrave Macmillan, Engelska, 2011-02-15

News media, movies, blogs and video games issue constant invitations to picture war, experience the thrill of combat, and revisit battles past. War, it's often said, sells. But what doesn't it take to sell a war, and to what extent can news media ...

The Media at War
Skickas inom 3-6 vardagar
319:- Köp

Social Media ROI: Managing and Measuring Social Media Efforts in Your Organization

HÄFTAD (Paperback). QUE, Engelska, 2011-03-09

Blanchard is demanding. He wont allow you to flip through this book, nod your head, and leave. If youre in, youre going to have to invest to get your rewards. --Chris Brogan , president of Human Business Works   Social media isnt inexpensive;...

Social Media ROI: Managing and Measuring Social Media Efforts in Your Organization
Skickas inom 5-8 vardagar
127:- Köp

Public Communication Campaigns

HÄFTAD (Paperback). SAGE Publications, Inc, Engelska, 2012-05-08

In this new, fully revised and expanded Fourth Edition , Rice and Atkin provide readers with a comprehensive, up-to-date look into the field of public communication campaigns. The subject of campaigns has become increasingly high profile in the ac...

Public Communication Campaigns
Skickas inom 5-8 vardagar
519:- Köp

Det litterära med reportaget : om litteraritet som journalistisk strategi och etik

HÄFTAD (Danskt band). Ellerströms förlag, Svenska, 2013-12-07
Serie: Eureka, ellerströms akademiska (del 41)

Det litterära reportaget har ofta betraktats som en hybridgenre där journalistikens sanningsanspråk blandas med skönlitterära tekniker för att höja läsupplevelsen. Men betyder det verkligen att reportaget kan betraktas som en blandning av fakta oc...

Det litterära med reportaget : om litteraritet som journalistisk strategi och etik
Skickas inom 3-6 vardagar
151:- Köp

Image Studies - Theory and Practice

HÄFTAD (Paperback). Routledge, Engelska, 2012-11-09

Image Studies offers an engaging introduction to visual and image studies. In order to better understand images and visual culture the book seeks to bridge between theory and practice; asking the reader to think critically about images and image p...

Image Studies
Skickas inom 3-6 vardagar
295:- Köp

Gender and the Media

(1 röst) 
HÄFTAD (Paperback). Polity Press, Engelska, 2006-11-01

Written in a clear and accessible style, with lots of examples from Anglo-American media, Gender and the Media offers a critical introduction to the study of gender in the media, and an up-to-date assessment of the key issues and debates. Eschewin...

Gender and the Media
Skickas inom 2-5 vardagar
203:- Köp

Förfina urval

 • Sök i Mediaforskning

 • Språk

  • (167)
  • (10000+)
  • (1629)
  • Visa alla
  • (131)
  • (17)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Ämne

 • Format

 • Nyheter

  • (61)
  • (428)
 • Läsålder

  • (1)
 • Inspiration

  • (19)
  • (5)
  • (99)
 • Leveranstid

  • (3416)
  • (3513)
  • (5469)
  • (10000+)
 • Pris

  • (179)
  • (3874)
  • (10000+)
 • Tidsperiod i boken

  • (1263)
  • (5)
  • (1)
 • Geografisk plats i boken

  • (185)
  • (2498)
  • (816)
  • (88)
  • (1354)
  • (98)
 • Utgivningsår

  • (43)
  • (1254)
  • (3358)
  • (2086)
  • (10000+)

Kontakta oss

Har du en fråga till kundservice?
Du hittar svar på de flesta frågor här:


Eller kontakta oss direkt via vårt kontaktformulär.