Filtrera

Språk
 • (723)
 • (10000+)
 • (10000+)
 • Visa alla
Ämne
Format
Nyheter
 • (65)
 • (821)
Läsålder
 • (2)
 • (5)
 • (7)
 • (1)
 • (4)
Utgivningsår
 • (333)
 • (10000+)
 • (10000+)
 • (10000+)
 • (10000+)
Inspiration
 • (175)
 • (100)
Pris
 • (3759)
 • (10000+)
 • (10000+)
Leveranstid
 • (377)
 • (10000+)
 • (10000+)
Tidsperiod i boken
 • (2835)
 • (96)
 • (39)
 • (36)
 • (6)
Geografisk plats i boken
 • (1923)
 • (6942)
 • (3042)
 • (369)
 • (6471)
 • (1581)

Uppslagsverk & referenser

Sökningen gav 181800 träffar. Använd menyn till vänster för att förfina träfflistan.

Sortering:
 1. Omgiven av idioter : hur man förstår dem som inte går att förstå Häftad

  av Thomas Erikson

  Häftad, Svenska, 2014-06-04, ISBN 9789175579337
  (125 röster)

  Har du någon gång försökt resonera med din partner och ingenting gick som du tänkt dig? Eller i förvirring lämnat ett möte med känslan att du inte begrep dig på de övriga i rummet? Och värst av allt: vissa verkar aldrig förstå vad du säger - hur t...

 2. Samhällsvetenskapliga metoder Häftad

  av Alan Bryman

  Häftad, Svenska, 2011-01-04, ISBN 9789147090686
  (42 röster)

  Samhällsvetenskapen rymmer många olika metodinriktningar där uppdelningen mellan kvantitativ och kvalitativ forskning är grundläggande. Den distinktionen är utgångspunkt för en stor del av bokens teman och för hur olika frågeställningar och teknik...

 3. Akademiskt läsande och skrivande Häftad

  av Vendela Blomström, Jeanna Wennerberg

  Häftad, Svenska, 2015-08-17, ISBN 9789144092546
  (6 röster)

  Studier på universitet och högskola innebär en utmaning för de allra flesta studenter, inte minst när det gäller de höga kraven på läs- och skrivförmåga. Texterna som ska läsas uppfattas ofta som svårtillgängliga och de skriftliga uppgifterna man ...

 4. Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård Häftad

  av Monica Granskär, Birgitta Høglund-Nielsen

  Häftad, Svenska, 2017-08-28, ISBN 9789144118635

  I boken beskrivs tolv aktuella kvalitativa analysmetoder och deras tillämpning i konkreta forskningsprojekt inom hälso- och sjukvårdsområdet. Tyngdpunkten ligger på hantverket, hur man gör kvalitativa studier i praktiken - från idé till färdigt re...

 5. Effektiv visuell kommunikation : om nyheter, reklam, information och profil Häftad

  av Bo Bergström

  Häftad, Svenska, 2017-08-22, ISBN 9789173318372

  Ännu en upplaga av storsäljande fackboken Effektiv visuell kommunikation är nu ute, den elfte, 47 000 ex. Den är uppdaterad till form och innehåll utifrån ett medielandskap som är i snabb och ständig förändring. Att en president i ett stort och do...

 6. Vetenskapsteori för nybörjare Häftad

  av Torsten Thurén

  Häftad, Svenska, 2007-01-01, ISBN 9789147086511
  (47 röster)

  Vetenskapsteori är egentligen något av det viktigaste man kan ägna sig åt. Det handlar om grunden för all vår kunskap. Vad är egentligen sant? Den frågan undkommer ingen människa som tar livet på allvar! Läs mer Vetenskapsteori för nybörjare ger e...

 7. Studentens skrivhandbok:

  Studentens skrivhandbok Häftad

  av Kristina Schött, Stina Hållsten, Bodil Moberg, Hans Strand

  Häftad, Svenska, 2015-01-22, ISBN 9789147114085
  (4 röster)

  Studentens skrivhandbok vänder sig till dig som är ny på högskolan eller universitetet. Kanske kommer du direkt från gymnasiet, kanske har du varit ute och arbetat några år. Här får du hjälp att komma underfund med vad, hur och varför man skriver ...

 8. Att skriva en bra uppsats:

  Att skriva en bra uppsats Häftad

  av Lotte Rienecker, Peter Stray Jörgensen

  Häftad, Svenska, 2014-05-06, ISBN 9789147111510
  (9 röster)

  Att skriva en bra uppsats är en mycket välstrukturerad handbok i uppsatsskrivning, från idéstadiet till färdig uppsats. Boken är även utmärkt att använda som uppslagsbok när man vid olika tillfällen fastnar i processen - vare sig det handlar om pr...

 9. Kommunikation:

  Kommunikation Häftad

  av Matts Dahlkwist

  Häftad, Svenska, 2012-08-07, ISBN 9789147107742
  (12 röster)

  Vilken roll spelar kommunikation i vår vardag? Hur blir man en god kommunikatör? Vad avslöjar vårt kroppsspråk? Dessa är några av de frågeställningar som tas upp i Kommunikation. Texten ger grunderna i ämnet och fungerar som utgångspunkt för prakt...

 10. Rapporter och uppsatser Häftad

  av Jarl Backman

  Häftad, Svenska, 2016-01-01, ISBN 9789144097329
  (3 röster)

  Den här boken är en klassiker som sedan länge har sin plats på olika utbildningars litteraturlistor. I denna tredje upplaga tar författaren hänsyn till det ökade användandet av elektronik i publicering och tillgänglighet av vetenskaplig informatio...

 11. Bära eller brista 2:a uppl : Kommunikation och relationer i arbetet med människor Häftad

  av Odd Harald Røkenes, Per-Halvard Hansson

  Häftad, Svenska, 2016-06-16, ISBN 9789140693297

  Kommunikation är grundläggande i arbetet med människor, liksom att kunna skapa bra möten och starka, bärande relationer. God kommunikation och bärande relationer handlar om förmåga att leva sig in i andras världar, att skapa en gemensam upplevelse...

 12. Frihet. Kalender 2018 Häftad

  av Paulo Coelho

  Häftad, Svenska, 2017-09-01, ISBN 9789170284939
 13. Handbok i kvalitativ analys:

  Handbok i kvalitativ analys Häftad

  av Andreas Fejes, Robert Thornberg, Song-Ee Ahn, Christina Back, Carina Berterö

  Häftad, Svenska, 2014-12-02, ISBN 9789147111657
  (7 röster)

  Handbok i kvalitativ analys är en oumbärlig handbok för dig som ska skriva en akademisk uppsats baserad på kvalitativ datainsamling som exempelvis kvalitativa intervjuer, detaljerade observationer av samtal, textdokument eller fältstudier. Här får...

 14. Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna Häftad

  av Martyn Denscombe

  Häftad, Svenska, 2016-01-12, ISBN 9789144109145
  (2 röster)

  Forskningshandboken ger en lättillgänglig och innehållsrik introduktion till grunderna i samhällsforskning. Här presenteras de huvudsakliga infallsvinklarna och tillvägagångssätten vid samhällsforskning och de metoder som forskare vanligtvis använ...

 15. Det värderande ögat : observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning Häftad

  av Cato R P Bjørndal

  Häftad, Svenska, 2005-12-01, ISBN 9789147053117
  (15 röster)

  Hur kan jag bli en bättre lärare? Ett sätt kan vara att observera sin egen yrkesutövning och utvecklas till en bättre pedagog. På ett konkret och direkt sätt, med hjälp av många exempel, ger boken en grundlig introduktion till effektiva redskap. L...

 16. Research Design Häftad

  av John W Creswell

  Häftad, Engelska, 2013-05-12, ISBN 9781452226101

  This edition for sale in USA and Canada only. The book that has helped more than 150,000 students and researchers prepare their plan or proposal for a scholarly journal article, dissertation or thesis has been revised and updated while maintaining...

 17. Handbok i kvalitativa metoder Häftad

  av Göran Ahrne, Peter Svensson

  Häftad, Svenska, 2015-08-13, ISBN 9789147112241
  (6 röster)

  I Handbok i kvalitativa metoder delar forskare från olika ämnesområden med sig av sina praktiska erfarenheter av att arbeta med kvalitativa metoder. Läs mer Boken är indelad i tre delar. I den första delen diskuteras när det är lämpligt att använd...

 18. Kritiskt tänkande:

  Kritiskt tänkande : utan tvivel är man inte riktigt klok Häftad

  av Lars Torsten Eriksson, Jens Hultman

  Häftad, Svenska, 2014-05-07, ISBN 9789147114382
  (11 röster)

  Utan tvivel är man inte riktigt klok är ett bevingat uttryck som visar att kritiskt tänkande är grunden för innovativ förändring och en stabil samhällsutveckling. Förmågan till kritisk analys är därför ett av de mest avancerade syftena för utbildn...

 19. Kunskapens former:

  Kunskapens former : vetenskapsteori och forskningsmetod Häftad

  av Peter Sohlberg, Britt-Marie Sohlberg

  Häftad, Svenska, 2013-07-25, ISBN 9789147098804
  (8 röster)

  Hur formas kunskap inom vetenskap och forskning? Vilka problem finns vid kunskapssökandet? Här behandlas grundläggande filosofiska begrepp och traditioner, samtidigt som metoder för "vardaglig" forskning presenteras på ett lättillgänglig...

 20. Företagsekonomiska forskningsmetoder Häftad

  av Alan Bryman, Emma Bell

  Häftad, Svenska, 2017-06-01, ISBN 9789147112074

  Kraftigt omarbetad och utökad! Den tredje upplagan av standardverket inom företagsekonomiska forskningsmetoder. Boken ger en gedigen introduktion till ämnet. Läs mer Uppdelningen mellan kvantitativ och kvalitativ forskning är grundläggande och bil...

 21. Dokumenthantering i informationsförvaltningen : en handbok Häftad

  av Jan Appelquist

  Häftad, Svenska, 2012-11-23, ISBN 9789139016465
  (1 röst)

  Denna handbok har tillkommit för att ge dig som arbetar med arkiv- och dokumenthantering ett hjälpmedel i det dagliga arbetet. Innehållet i boken är baserat på Riksarkivets regler. Dokumenthantering i informationsförvaltningen ger dig kunskap om h...

 22. Social Media Häftad

  av Christian Fuchs

  Häftad, Engelska, 2017-03-08, ISBN 9781473966833

  "Timely new chapters on China and the 'sharing economy' of Uber and Airbnb strengthen an already vital contribution to communication studies. Through the lens of critical theory, Fuchs provides the essential text for students of our new media worl...

 23. Forskningsprocessen:

  Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv Häftad

  av Henny Olsson, Stefan Sörensen

  Häftad, Svenska, 2011-09-05, ISBN 9789147100514
  (10 röster)

  Boken handlar om forskningsmetoder i kvalitativt och kvantitativt perspektiv - av tradition olika ansatser men komplementära verktyg för den som vill förstå och författa vetenskapliga texter. Läs mer Denna tredje reviderade utgåva har utökats med ...

 24. Research Methods and Data Analysis for Psychology Häftad

  av Stuart Wilson

  Häftad, Engelska, 2011-01-16, ISBN 9780077121655
  (1 röst)

  Psychology is a fascinating subject that can inspire students; the opportunity to conduct individual research can be immensely rewarding. However, the prospect of getting to grips with designing research and analysing data can be daunting. This bo...

 25. Källkritik:

  Källkritik Häftad

  av Torsten Thurén

  Häftad, Svenska, 2013-06-05, ISBN 9789147106189
  (7 röster)

  Hur kan jag veta om det är sant? Den källkritiska metoden är ett effektivt instrument för att värdera och bedöma olika källors tillförlitlighet. I teorin är källkritiken relativt enkel. Den består av några få tumregler som kan förefalla självklara...

 26. Alexander's Care of the Patient in Surgery Häftad

  av Jane C Rothrock

  Häftad, Engelska, 2014-04-08, ISBN 9780323089425

  Alexander's Care of the Patient in Surgery is the most dependable source for comprehensive perioperative information. Well-known author and educator, Jane C. Rothrock, continues to provide step-by-step instructions for over 400 surgical procedures...

 27. How to Brew Häftad

  av John J Palmer

  Häftad, Engelska, 2017-06-01, ISBN 9781938469350
  (2 röster)

  Fully revised and updated, this is the definitive guide to making quality beers at home. Whether you want simple, sure-fire instructions for making your first beer, or you are a seasoned homebrewer working with all-grain batches, this book has som...

 28. Metodpraktikan : konsten att studera samhälle, individ och marknad Häftad

  av Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Ann Towns, Lena Wängnerud

  Häftad, Svenska, 2017-01-17, ISBN 9789139115151
  (1 röst)

  Metodpraktikan är en vägledning för den som vill ta ett helhetsgrepp på empirisk samhällsforskning. Boken ger ett samlat perspektiv på hela forskningsprocessen - från de viktiga inledande stegen med problemformulering och designval till de kanske ...

 29. Research Methods in Health: Investigating Health and Health Services Häftad

  av Ann Bowling

  Häftad, Engelska, 2014-06-16, ISBN 9780335262748

  This bestselling book provides an accessible introduction to the concepts and practicalities of research methods in health and health services. This new edition has been extensively re-worked and expanded and now includes expanded coverage of: Qua...

 30. The Routledge Handbook of Research Methods in the Study of Religion Häftad

  av Michael Stausberg, Steven Engler

  Häftad, Engelska, 2013-08-29, ISBN 9780415718448
  (1 röst)

  This is the first comprehensive survey in English of research methods in the field of religious studies. It is designed to enable non-specialists and students at upper undergraduate and graduate levels to understand the variety of research methods...