Filtrera

Språk
 • (732)
 • (10000+)
 • (475)
 • Visa alla
Ämne
  • Hem & trädgård
   • (10000+)
   • (10000+)
Format
 • (2)
 • (4)
 • (10000+)
 • (54)
 • (3446)
 • (83)
 • (32)
 • (84)
Nyheter
 • (101)
 • (410)
Läsålder
 • (1)
 • (3)
 • (6)
 • (2)
 • (20)
Utgivningsår
 • (17)
 • (1227)
 • (6572)
 • (6844)
 • (10000+)
Inspiration
 • (298)
 • (5)
 • (156)
Pris
 • (2180)
 • (10000+)
 • (10000+)
Leveranstid
 • (3500)
 • (3782)
 • (10000+)
 • (10000+)
Tidsperiod i boken
 • (318)
 • (15)
 • (4)
 • (3)
 • (2)
Geografisk plats i boken
 • (106)
 • (1975)
 • (279)
 • (172)
 • (1010)
 • (63)

Årets trädgårdsbok 2016!

 • Stadsträdslexikon

  Henrik Sjöman, Johan Slagstedt

  (4)

  Vikten av grönska i våra städer kan inte överskattas. Speciellt är vackra välmående träd en förutsättning för att såväl människor som djur ska trivas i de övrigt hårdgjorda miljöerna som staden annars representerar. De första och viktigaste stegen mot att kunna få dessa träd att utvecklas väl är att göra riktiga växtval samt få träden att bli vitala på den plats de planterats. Staden kan som växtplats vara oerhört utmanande och ställa nästa omöjliga krav på vegetationen, men i andra fall erbjuda alldeles förträffliga växtförhållanden där träden blir en viktig del i ett hållbart stadsbyggande. Stadsträdslexikon är den andra delen av två volymer böcker som hjälper studenter och olika yrkeskategorier så som landskapsarkitekter, planerare, trädgårdsmästare och anläggare med vägledning i vilka olika situationer som kan uppstå i en stad och hur det påverkar trädanvändningen, vilka strategier olika träd är utrustade med och hur man kan dra nytta av dem i stadsmiljö samt hur man slutligen väljer rätt art eller sort för varje plats och funktion. Stadsträdslexikon är ett referensverk med över 1000 träd för stadens alla platser och situationer. Arterna finns här beskrivna i bokstavsordning från Abies alba till Zelkova serrata vad gäller allt väsentligt såsom odlingsvärde, utseende, naturliga ståndorter, ekologiska strategier etc. Stadsträdslexikon utgör tillsammans med första delen Träd i urbana landskap, som på djupet beskriver viktiga aspekter i stadsträdsanvändning, ett ovärderligt verktyg i arbetet att skapa livskraftiga trädbestånd och därmed hållbara och attraktiva städer.

 • Träd i urbana landskap

  Henrik Sjöman, Johan Slagstedt

  (3)

  Med rätt träd på rätt plats och situation är mycket vunnet. Vikten av grönska i våra städer kan inte överskattas. Speciellt är vackra välmående träd en förutsättning för att såväl människor som djur ska trivas i de övrigt hårdgjorda miljöerna som staden annars representerar. De första och viktigaste stegen mot att kunna få dessa träd att utvecklas väl är att göra riktiga växtval samt att få träden att bli vitala på den plats de planterats. Staden kan som växtplats vara oerhört utmanande och ställa nästa omöjliga krav på vegetationen, men i andra fall erbjuda alldeles förträffliga växtförhållanden där träden blir en viktig del i ett hållbart stadsbyggande. Träd i urbana landskap är den första av två volymer böcker som hjälper studenter och olika yrkeskategorier så som landskapsarkitekter, planerare, trädgårdsmästare och anläggare med vägledning i vilka olika situationer som kan uppstå i en stad och hur det påverkar trädanvändningen, vilka strategier olika träd är utrustade med och hur man kan dra nytta av dem i stadsmiljö samt hur man slutligen väljer rätt art eller sort för varje plats och funktion. Träd i urbana landskap går kapitel för kapitel igenom allt väsentligt som har med stadsträd att göra, från ekologi och design till växthantering och marklära. Träd i urbana landskap utgör tillsammans med andra delen Stadsträdslexikon, som är ett referensverk med över 1000 träd, ett ovärderligt verktyg i arbetet att skapa livskraftiga trädbestånd och därmed hållbara och attraktiva städer.