Du är här: Start / Juridik

Juridik

Nyheter

Bostadsrättsföreningar Data and Goliath Hyreslagen : en kommentar Rätt arv : fördelning av kvarlåtenskap

Bostadsrättsföreningar

Björn Lundén, Ulf Bokelund Svensson

Data and Goliath

Bruce Schneier

Hyreslagen : en kommentar

Leif Holmqvist, Rune Thomsson

Rätt arv : fördelning av kvarlåtenskap

Anna Singer, Margareta Brattström
424:-Köp
221:-Köp
1754:-Köp
381:-Köp

Aktuella böcker

Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2015 Bostadsrätt - en handbok för styrelsen Sveriges lag 2015 : innehåller författningar som trätt i kraft per den 1 januari 2015 Sveriges Rikes Lag 2015 (klotband) : Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som kommit ut från trycket fram

Nya sociallagarna : med kommentarer i...

Lars Lundgren, Per-Anders Sunesson, Anders Thunved

Bostadsrätt - en handbok för styrelsen

Martina Slorach

Sveriges Lag 2015 : (Svarta lagboken)

Sveriges Riksdag

Sveriges Rikes Lag 2015 (klotband) : ...

612:-Köp
312:-Köp
1389:-Köp
2349:-Köp
Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. 2015 Skattelagstiftning 15:1 : lagar och andra författningar som de lyder 1 januari 2015 Introduktion till EU:s miljörätt Rehabiliteringsansvaret : en arbetsrättslig handbok

Författningshandbok 2015

Skattelagstiftning 15:1 : lagar och ...

Introduktion till EU:s miljörätt

Annika Nilsson

Rehabiliteringsansvaret : en arbetsr...

Jakob Broman, Bo Ericson, Carolina Öhrn
428:-Köp
423:-Köp
133:-Köp
371:-Köp
Korruption, maktmissbruk och legitimitet Diskrimineringslagen : från princip till praktik Rättsfallssamling i arbetsrätt Kriminalrättens grunder

Korruption, maktmissbruk och legitimitet

Staffan Andersson, Andreas Bergh, Gissur Ò Erlingsson, Mats Sjölin

Diskrimineringslagen : från princip t...

Filippa Swanstein, Karin Henrikz

Rättsfallssamling i arbetsrätt

Ronnie Eklund, Kent Källström

Kriminalrättens grunder

Petter Asp, Magnus Ulväng, Nils Jareborg
300:-Köp
261:-Köp
251:-Köp
617:-Köp
Köplagen : en kommentar Avräkningsmetoden : en skatterättslig studie om undvikande av internationell dubbelbeskattning Skatterätt : en introduktion Nationell rätt och internationella köpavtal

Köplagen : en kommentar

Jan Ramberg, Johnny Herre

Avräkningsmetoden : en skatterättslig...

Martin Berglund

Skatterätt : en introduktion

Christina Gyland, Olof Jakobsson

Nationell rätt och internationella kö...

Lars Gorton, Eva Lindell-Frantz
1684:-Köp
701:-Köp
266:-Köp
365:-Köp

Juridiska specialområden

Diskrimineringslagen Yttrandefrihet och whistleblowing : om gränserna för anställdas kritikrätt Medicinsk juridik - Grundläggande handbok Ledighetslagarna : om semester, föräldraledighet, sjukledighet, studieledighet och andra ledigheter : med kommentarer och rättsfall

Diskrimineringslagen

Håkan Gabinus Göransson, Stefan Flemström, Martina Slorach, Naiti del Sante

Yttrandefrihet och whistleblowing : o...

Susanne Fransson

Medicinsk juridik : Grundläggande han...

Hans Adler

Ledighetslagarna - Om semester, föräl...

Bengt Garpe, Håkan Gabinus Göransson
318:-Köp
151:-Köp
272:-Köp
303:-Köp

Bedrägeri, konkurs- och insolvensrätt

Lagen om företagsrekonstruktion : en kommentar Ut ur skuldfällan : betänkande från 2012-års skuldsaneringsutredning SOU 2013:72 Bedrägeri : introduktion och handledning för brottsutredare KonkursArbetsrätt : om arbetsrätt och lönefordringar i konkurs och företagsrekonstruktion

Lagen om företagsrekonstruktion : en ...

Trygve Hellners, Mikael Mellqvist

Ut ur skuldfällan : betänkande från 2...

Bedrägeri : introduktion och handledn...

Mikael Ahola

KonkursArbetsrätt : om arbetsrätt och...

Erik Danhard
976:-Köp
248:-Köp
494:-Köp
623:-Köp

Juridik» Alla böcker

Civilrätt Finna rätt: Juristens källmaterial och arbetsmetoder Avtal : lärobok i allmän avtalsrätt Sveriges Rikes Lag 2014 (klotband)

Civilrätt

Anders Agell, Åke Malmström, Christina Ramberg, Tore Sigeman

Finna rätt: Juristens källmaterial oc...

Hans-Heinrich Vogel, Lars Heuman, Madeleine Leijonhufvud, Peter Seipel, Ulf Bernitz

Avtal : lärobok i allmän avtalsrätt

Axel Adlercreutz, Bernard Johann Mulder

Sveriges Rikes Lag 2014 (klotband)

Slutsåld
513:-Köp
189:-Köp
675:-Köp

Topplista
Juridik

 1. 1. En introduktion till förvaltningsrätten

  En introduktion till förvaltningsrätten

  En introduktion till förvaltningsrätten syftar till att sätta in förvaltningsrätt i ett helhetsperspektiv, samtidigt som en vardagsnära anknytning eftersträvas. Den som ser till sin egen ansökan om...

  179:- Köp
 2. 2. Peter Rätz : nio år som undercoveragent

  Peter Rätz : nio år som undercoveragent

  Sveriges mest framgångsrike infiltratör berättar om sin tid inuti Hells Angels, Bandidos och Brödrarskapet MC. Med nytt slutord. Infiltratörer avslöjas och mördas. Eller försvinner spårlöst. Men Pe...

  48:- Köp
 3. 3. Arbetsrätt 2015 : aktuella lagtexter 1 januari 2015

  Arbetsrätt 2015 : aktuella lagtexter 1 januari 2015

  Arbetsrätt 2015 redovisar hela den aktuella lagtexten i de "vanligaste" arbetsrättslagarna - MBL, Utstationeringslagen, LAS, Uthyrnings-lagen, främjandelagen, Förtroendemannalagen, Arbets...

  110:- Köp
 4. 4. Arbetslagstiftning 2014 : lagar och andra författnin...

  Arbetslagstiftning 2014 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2014

  ARBETSLAGSTIFTNING är ett välkänt och praktiskt arbetsredskap för den som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor. I syfte att öka bokens praktiska värde finns hänvisningar till rättsfall och l...

  467:- Köp
 5. 5. Sveriges Rikes Lag 2014 (klotband)

  Sveriges Rikes Lag 2014 (klotband)

  En systematiskt bearbetad sammanställning av svensk lagstiftning med gällande lagar, förordningar, EU-förordningar och andra författningar. Hänvisningar görs till förarbeten, författningar och avgö...

  675:- Köp
 6. 6. Bolagens rättsliga ställning : om enkla bolag, hande...

  Bolagens rättsliga ställning : om enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag

  Boken inleds med en generell redogörelse av de problem som kan uppkomma för den som rättshandlar med ett bolag. Den rättsliga regleringen av de olika bolagsformerna beskrivs dessutom utförligt med ...

  307:- Köp
 7. 7. Inkomstskatt. Del 2, En läro- och handbok i skatterätt

  Inkomstskatt. Del 2, En läro- och handbok i skatterätt

  Inkomstskatt är en lärobok i skatterätt som behandlar inkomst¿beskattningen av privatpersoner och företag. I boken beskrivs strukturen och principerna för inkomstbeskattningen vid genom¿gången av r...

  474:- Köp
 8. 8. Sveriges Rikes Lag 2015 (klotband) : Sveriges Rikes ...

  Sveriges Rikes Lag 2015 (klotband) : Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som kommit ut från trycket fram

  En systematiskt bearbetad sammanställning av svensk lagstiftning med gällande lagar, förordningar, EU-förordningar och andra författningar. Hänvisningar görs till förarbeten, författningar och avgö...

  2349:- Köp
 9. 9. FARs samlingsvolym 2015 - Redovisning

  FARs samlingsvolym 2015 - Redovisning

  Standardverket för bokföring och redovisning! Här samsas K1-, K2- och K3-regelverken med FARs rekommendationer och uttalanden, tillämpliga lagar och BAS-kontoplanen. Om FARs Samlingsvolym - redovis...

  639:- Köp
 10. 10. Avtalsrätten : en introduktion

  Avtalsrätten : en introduktion

  Denna bok är avsedd som grundbok i handelsrätt för studenter på ekonomprogram på universitet och högskolor. Den kan också användas på introduktionskurser i juridik. De flesta kapitel inleds med en ...

  207:- Köp

Baseras på föregående veckas försäljning

Se hela topplistan

Bokstöd på köpet

Förfina urval

 • Sök i Juridik