Du är här: Start / Juridik

Juridik

Nyheter

Medbestämmandelagen : med kommentar En introduktion till förvaltningsrätten Sverige och folkrätten Förvaltningsprocessrättens grunder

Medbestämmandelagen : med kommentar

En introduktion till förvaltningsrätten

Sverige och folkrätten

Förvaltningsprocessrättens grunder

Dan Holke, Erland Olauson Wiweka Warnling-Nerep Said Mahmoudi, Ove Bring, Pål Wrange Hans Ragnemalm
310:-Köp
179:-Köp
454:-Köp
374:-Köp

Aktuella böcker

Sveriges Lag 2015 : (Svarta lagboken) Sveriges Rikes Lag 2015 (klotband) : Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som kommit ut från trycket fram Författningshandbok 2015 Skattelagstiftning 15:1 : lagar och andra författningar som de lyder 1 januari 2015

Sveriges Lag 2015 : (Svarta lagboken)

Sveriges Rikes Lag 2015 (klotband) : ...

Författningshandbok 2015

Skattelagstiftning 15:1 : lagar och ...

Sveriges Riksdag
1389:-Förboka
2349:-Förboka
436:-Förboka
423:-Förboka
Introduktion till EU:s miljörätt Rehabiliteringsansvaret : en arbetsrättslig handbok Korruption, maktmissbruk och legitimitet Diskrimineringslagen : från princip till praktik

Introduktion till EU:s miljörätt

Rehabiliteringsansvaret : en arbetsr...

Korruption, maktmissbruk och legitimitet

Diskrimineringslagen : från princip t...

Annika Nilsson Jakob Broman, Bo Ericson, Carolina Öhrn Staffan Andersson, Andreas Bergh, Gissur Ò Erlingsson, Mats Sjölin Filippa Swanstein, Karin Henrikz
133:-Köp
360:-Köp
300:-Köp
267:-Köp
Rättsfallssamling i arbetsrätt Kriminalrättens grunder Köplagen : en kommentar Avräkningsmetoden : en skatterättslig studie om undvikande av internationell dubbelbeskattning

Rättsfallssamling i arbetsrätt

Kriminalrättens grunder

Köplagen : en kommentar

Avräkningsmetoden : en skatterättslig...

Ronnie Eklund, Kent Källström Petter Asp, Magnus Ulväng, Nils Jareborg Jan Ramberg, Johnny Herre Martin Berglund
246:-Köp
629:-Köp
1634:-Köp
701:-Köp
Personaljuridik Skatterätt : en introduktion Nationell rätt och internationella köpavtal Produktansvar - en introduktion

Personaljuridik

Skatterätt : en introduktion

Nationell rätt och internationella kö...

Produktansvar - en introduktion

Tommy Iseskog Christina Gyland, Olof Jakobsson Lars Gorton, Eva Lindell-Frantz Björn Forssén
Slutsåld
259:-Köp
365:-Köp
237:-Köp

Juridiska specialområden

Diskrimineringslagen Yttrandefrihet och whistleblowing : om gränserna för anställdas kritikrätt Medicinsk juridik : Grundläggande handbok Ledighetslagarna : om semester, föräldraledighet, sjukledighet, studieledighet och andra ledigheter : med kommentarer och rättsfall

Diskrimineringslagen

Yttrandefrihet och whistleblowing : o...

Medicinsk juridik : Grundläggande han...

Ledighetslagarna - Om semester, föräl...

Håkan Gabinus Göransson, Stefan Flemström, Martina Slorach, Naiti del Sante Susanne Fransson Hans Adler Bengt Garpe, Håkan Gabinus Göransson
309:-Köp
151:-Köp
278:-Köp
315:-Köp

Bedrägeri, konkurs- och insolvensrätt

Lagen om företagsrekonstruktion : en kommentar Ut ur skuldfällan : betänkande från 2012-års skuldsaneringsutredning SOU 2013:72 Bedrägeri : introduktion och handledning för brottsutredare KonkursArbetsrätt : om arbetsrätt och lönefordringar i konkurs och företagsrekonstruktion

Lagen om företagsrekonstruktion : en ...

Ut ur skuldfällan : betänkande från 2...

Bedrägeri : introduktion och handledn...

KonkursArbetsrätt : om arbetsrätt och...

Trygve Hellners, Mikael Mellqvist Mikael Ahola Erik Danhard
947:-Köp
248:-Köp
480:-Köp
623:-Köp

Juridik» Alla böcker

Sveriges lag 2014 : innehåller författningar som trätt i kraft per den 1 januari 2014 Finna rätt: Juristens källmaterial och arbetsmetoder Avtal : lärobok i allmän avtalsrätt Sveriges Rikes Lag 2014 (klotband)

Sveriges lag 2014 : innehåller förfat...

Finna rätt: Juristens källmaterial oc...

Avtal : lärobok i allmän avtalsrätt

Sveriges Rikes Lag 2014 (klotband)

Andreas La Torre Ek Hans-Heinrich Vogel, Lars Heuman, Madeleine Leijonhufvud, Peter Seipel, Ulf Bernitz Axel Adlercreutz, Bernard Johann Mulder
703:-Köp
520:-Köp
179:-Köp
739:-Köp

Topplista
Juridik

 1. 1. Tentamensfrågor med lösningar : för juridiska grundk...

  Tentamensfrågor med lösningar : för juridiska grundkurser

  Vid juridiska studier är övning av grundläggande betydelse. Det är mot bakgrund av detta som denna övningsbok har tillkommit. I boken har författarna sammanställt material som är resultatet av en s...

  313:- Köp
 2. 2. Civilrätt

  Civilrätt

  Civilrätt är en mer än 100-årig klassiker. Den ger en introduktion till och översikt av civilrätten. Efter en inledande översikt av rättsordningen, behandlas civilrätten under avdelningar för allmä...

  515:- Köp
 3. 3. Bolag, föreningar, stiftelser : en introduktion

  Bolag, föreningar, stiftelser : en introduktion

  Denna bok vände sig till personer utan juridiska förkunskaper som vill - eller på grund av utbildningskrav måste - lära sig mer om bolagens, föreningarnas och stiftelsernas juridik. Bokens upphovsm...

  226:- Köp
 4. 4. Marknadsrätt för Juridisk översiktskurs

  Marknadsrätt för Juridisk översiktskurs

  Den svenska marknadsrätten har utvecklats till ett eget rättsområde baserat på de två lagstiftningskomplexen konkurrensrätt och marknadsföringslagstiftning och med Marknadsdomstolen (MD) som minsta...

  98:- Köp
 5. 5. Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs

  Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs

  Denna väletablerade bok ger genom sin pedagogiska framställning en god överblick över de processrättsliga och straffrättsliga regelsystemen

  169:- Köp
 6. 6. Allmän fastighetsrätt

  Allmän fastighetsrätt

  I denna bok behandlas viktiga delar av den allmänna fastighetsrätten och det kan framhållas att reglerna om köp av fast egendom ägnas särskild uppmärksamhet. Förutom allmän fastighetsrätt behandlas...

  419:- Köp
 7. 7. Nyttjanderätt

  Nyttjanderätt

  I boken behandlas de viktigaste avtalstyperna som avser nyttjanderätt till fast egendom, nämligen bostadshyra, lokalhyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt. Intressekonflikterna mellan ägare och ny...

  235:- Köp
 8. 8. Praktisk juridisk metod
 9. 9. Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1...

  Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2014

  I den nya upplagan redovisas viktiga författningsändringar och nytillkomna lagar enligt bl.a. följande. En ny myndighet, Inspektionen för vård och omsorg, har övertagit Socialstyrelsens tillsyns- o...

  599:- Köp
 10. 10. Peter Rätz : nio år som undercoveragent

  Peter Rätz : nio år som undercoveragent

  Sveriges mest framgångsrike infiltratör berättar om sin tid inuti Hells Angels, Bandidos och Brödrarskapet MC. Med nytt slutord. Infiltratörer avslöjas och mördas. Eller försvinner spårlöst. Men Pe...

  48:- Köp

Topplistan baseras på föregående veckas försäljning

Se hela topplistan

Bokstöd på köpet

Förfina urval

 • Sök i Juridik

Kontakta oss

Har du en fråga till kundservice?
Du hittar svar på de flesta frågor här:


Eller kontakta oss direkt via vårt kontaktformulär.