Du är här: Start / Juridik

Juridik

Nyheter

FARs samlingsvolym 2015 - Redovisning FARs Samlingsvolym 2015 - Revision Skatte- och deklarationshandboken 2015 UFB 2 Skolans författningar vt 2015

FARs samlingsvolym 2015 - Redovisning

FARs Samlingsvolym 2015 - Revision

Skatte- och deklarationshandboken 2015

Momsgruppen Tholin & Larsson

UFB 2 Skolans författningar vt 2015

639:-Köp
639:-Köp
575:-Köp
843:-Köp

Aktuella böcker

Sveriges lag 2015 : innehåller författningar som trätt i kraft per den 1 januari 2015 Sveriges Rikes Lag 2015 (klotband) : Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som kommit ut från trycket fram Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. 2015 Skattelagstiftning 15:1 : lagar och andra författningar som de lyder 1 januari 2015

Sveriges Lag 2015 : (Svarta lagboken)

Sveriges Riksdag

Sveriges Rikes Lag 2015 (klotband) : ...

Författningshandbok 2015

Skattelagstiftning 15:1 : lagar och ...

1389:-Köp
2349:-Köp
429:-Köp
423:-Köp
Introduktion till EU:s miljörätt Rehabiliteringsansvaret : en arbetsrättslig handbok Korruption, maktmissbruk och legitimitet Diskrimineringslagen : från princip till praktik

Introduktion till EU:s miljörätt

Annika Nilsson

Rehabiliteringsansvaret : en arbetsr...

Jakob Broman, Bo Ericson, Carolina Öhrn

Korruption, maktmissbruk och legitimitet

Staffan Andersson, Andreas Bergh, Gissur Ò Erlingsson, Mats Sjölin

Diskrimineringslagen : från princip t...

Filippa Swanstein, Karin Henrikz
133:-Köp
371:-Köp
300:-Köp
261:-Köp
Rättsfallssamling i arbetsrätt Kriminalrättens grunder Köplagen : en kommentar Avräkningsmetoden : en skatterättslig studie om undvikande av internationell dubbelbeskattning

Rättsfallssamling i arbetsrätt

Ronnie Eklund, Kent Källström

Kriminalrättens grunder

Petter Asp, Magnus Ulväng, Nils Jareborg

Köplagen : en kommentar

Jan Ramberg, Johnny Herre

Avräkningsmetoden : en skatterättslig...

Martin Berglund
251:-Köp
625:-Köp
1684:-Köp
701:-Köp
Personaljuridik Skatterätt : en introduktion Nationell rätt och internationella köpavtal Produktansvar - en introduktion

Personaljuridik

Tommy Iseskog

Skatterätt : en introduktion

Christina Gyland, Olof Jakobsson

Nationell rätt och internationella kö...

Lars Gorton, Eva Lindell-Frantz

Produktansvar - en introduktion

Björn Forssén
Slutsåld
266:-Köp
365:-Köp
237:-Köp

Juridiska specialområden

Diskrimineringslagen Yttrandefrihet och whistleblowing : om gränserna för anställdas kritikrätt Medicinsk juridik : Grundläggande handbok Ledighetslagarna : om semester, föräldraledighet, sjukledighet, studieledighet och andra ledigheter : med kommentarer och rättsfall

Diskrimineringslagen

Håkan Gabinus Göransson, Stefan Flemström, Martina Slorach, Naiti del Sante

Yttrandefrihet och whistleblowing : o...

Susanne Fransson

Medicinsk juridik : Grundläggande han...

Hans Adler

Ledighetslagarna - Om semester, föräl...

Bengt Garpe, Håkan Gabinus Göransson
318:-Köp
151:-Köp
272:-Köp
315:-Köp

Bedrägeri, konkurs- och insolvensrätt

Lagen om företagsrekonstruktion : en kommentar Ut ur skuldfällan : betänkande från 2012-års skuldsaneringsutredning SOU 2013:72 Bedrägeri : introduktion och handledning för brottsutredare KonkursArbetsrätt : om arbetsrätt och lönefordringar i konkurs och företagsrekonstruktion

Lagen om företagsrekonstruktion : en ...

Trygve Hellners, Mikael Mellqvist

Ut ur skuldfällan : betänkande från 2...

Bedrägeri : introduktion och handledn...

Mikael Ahola

KonkursArbetsrätt : om arbetsrätt och...

Erik Danhard
976:-Köp
248:-Köp
494:-Köp
623:-Köp

Juridik» Alla böcker

Sveriges lag 2014 : innehåller författningar som trätt i kraft per den 1 januari 2014 Finna rätt: Juristens källmaterial och arbetsmetoder Avtal : lärobok i allmän avtalsrätt Sveriges Rikes Lag 2014 (klotband)

Sveriges lag 2014 : innehåller förfat...

Andreas La Torre Ek

Finna rätt: Juristens källmaterial oc...

Hans-Heinrich Vogel, Lars Heuman, Madeleine Leijonhufvud, Peter Seipel, Ulf Bernitz

Avtal : lärobok i allmän avtalsrätt

Axel Adlercreutz, Bernard Johann Mulder

Sveriges Rikes Lag 2014 (klotband)

Slutsåld
520:-Köp
189:-Köp
684:-Köp

Topplista
Juridik

 1. 1. Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1...

  Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2015

  I den nya upplagan redovisas viktiga författningsändringar och nytillkomna lagar enligt bl.a. följande. En ny myndighet, Inspektionen för vård och omsorg, har övertagit Socialstyrelsens tillsyns- o...

  619:- Köp
 2. 2. Skattelagstiftning 15:1 : lagar och andra författni...

  Skattelagstiftning 15:1 : lagar och andra författningar som de lyder 1 januari 2015

  I Skattelagstiftning 2015:1 ingår förutom alla väsentliga lagar på skatteområdet även lagar med EU-anknytning såsom fusionsdirektivet, moder/dotterbolagsdirektivet, ränte/royaltydirektivet och spar...

  423:- Köp
 3. 3. Arbetslagstiftning 2014 : lagar och andra författnin...

  Arbetslagstiftning 2014 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2014

  ARBETSLAGSTIFTNING är ett välkänt och praktiskt arbetsredskap för den som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor. I syfte att öka bokens praktiska värde finns hänvisningar till rättsfall och l...

  449:- Köp
 4. 4. Skatte- och deklarationshandboken 2015
 5. 5. Svensk lag 2015

  Svensk lag 2015

  Svensk Lag, den gröna lagboken, är en behändig och praktisk lagbok med enkel systematik. Inga bihang eller tillägg, all lagtext är införd på sin rätta plats. Kapitlen inleds i förekommande fall med...

  839:- Köp
 6. 6. FARs samlingsvolym 2015 - Redovisning

  FARs samlingsvolym 2015 - Redovisning

  Standardverket för bokföring och redovisning! Här samsas K1-, K2- och K3-regelverken med FARs rekommendationer och uttalanden, tillämpliga lagar och BAS-kontoplanen. Om FARs Samlingsvolym - redovis...

  639:- Köp
 7. 7. Författningshandbok för personal inom hälso- och sju...

  Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. 2015

  Författningshandboken innehåller medicinalförfattningar samt andra bestämmelser och anvisningar för personer som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter. Detta gedigna standardverk är systematiserat i ...

  429:- Köp
 8. 8. FARs Samlingsvolym 2015 - Revision

  FARs Samlingsvolym 2015 - Revision

  Det samlade regelverket för revisorer och revisionsföretag. Regelsamlingen innehåller ISA, RevR och RevU, Revisorsnämndens regelverk samt lagar som reglerar revisorer och revision. I FARs Samlingsv...

  639:- Köp
 9. 9. Det vi kan stå för : Anders Behring Breiviks advokat...

  Det vi kan stå för : Anders Behring Breiviks advokat om rättegången, pressen, sitt arbete och sina värderingar

  »En fascinerande inblick i Breviks tänkande och de svåra moraliska avvägandena i arbetet att företräda honom.« EXPRESSEN »En mycket stark bok, med en debatt som vi måste våga ta.« KRISTIANSTADSBLAD...

  69:- Köp
 10. 10. Gode mannens ABC : handbok för gode män och förvaltare

  Gode mannens ABC : handbok för gode män och förvaltare

  Vad innebär det att vara god man eller förvaltare? Vilka förutsättningar gäller? Vad ingår i uppdraget och hur gör man vid uppdragets början? Hur blir man god man? Hur får man god man? När behövs h...

  316:- Köp

Topplistan baseras på föregående veckas försäljning

Se hela topplistan

Bokstöd på köpet

Förfina urval

 • Sök i Juridik