Du är här: Start / Psykologi & pedagogik / Pedagogik

Pedagogik

Nyheter

Skolan under ytan : en bok om arbetssituationen inom svensk skola Att skriva faktatexter : medveten och explicit skrivundervisning Skoljuridik Hur man älskar ett barn

Skolan under ytan : en bok om arbetss...

Johan Haeffner

Att skriva faktatexter : medveten och...

Adrienne Gear

Skoljuridik

Viola Boström, Kjell Lundmark

Hur man älskar ett barn

Janusz Korczak
105:-Köp
376:-Köp
481:-Köp
162:-Köp

Allt inom Pedagogik

Listan innehåller 315730 träffar.

Sortering 

Snacka snyggt : modern retorik

(55 röster) 
POCKET. Pocketförlaget, Svenska, 2012-03-21.

Detta är en modern retorikbok som lyfter retoriken från talarstolen till din vardag. Vilken konversationsteknik kan göra dig till det sociala geniet, hur får du folk att gilla dig på tre minuter och hur kan man använda färg strategiskt för att påv...

Snacka snyggt : modern retorik
Skickas inom 1-2 vardagar
48:- Köp

Jag är Malala : flickan som stod upp för rätten till utbildning och sköts av talibanerna

(18 röster) 
INBUNDEN. Massolit Förlag, Svenska, 2014-10-21.

Väldigt driv i historien. Den är skickligt gjord och blir aldrig ointressant Det här är en bok man måste läsa. Magnus Utvik, Gomorron Sverige Månadens årets? måsteläsning, om hur en person kan förändra världen. Caroline Engvall, Metro När talibane...

Jag är Malala : flickan som stod upp för rätten till utbildning och sköts av talibanerna76%
Vårrea
Skickas inom 1-3 vardagar
49:- Köp
Ordinarie pris: 208:-

LÄR DIG LEVA: Mindre stress - Mer närvaro

(227 röster) 
INBUNDEN. Inre Hälsa Förlag, Svenska, 2014-12-10.

I den här banbrytande boken visar Mats Billmark och Susan Billmark att det är fullt möjligt att komma till rätta med stress och oro. De berättar hur viktigt kommunikation är för att ett förhållande ska fungera och att förändring är ett måste om du...

LÄR DIG LEVA: Mindre stress - Mer närvaro
Skickas inom 1-2 vardagar
169:- Köp

Vägar till naturvetenskapens värld : ämneskunskap i didaktisk belysning

(1 röst) 
HÄFTAD. Liber, Svenska, 2015-07-29.

Vad händer när vatten fryser till is? Hur övervintrar bin? När dör en morot? Vad behövs för att ett frö ska gro? Dessa och andra till synes enkla frågor leder i boken Vägar till naturvetenskapens värld -ämneskunskap i didaktisk belysning in på de ...

Vägar till naturvetenskapens värld : ämneskunskap i didaktisk belysning
Skickas inom 1-3 vardagar
303:- Köp

Ny Pedagogisk miljö i tanke och handling

HÄFTAD. Lärarförlaget, Svenska, 2016-04-11.

Den pedagogiska miljön i förskolan ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande med plats för lek, kreativitet och barnens egna idéer. Samtidigt ska miljö och material stärka barnens intresse och nyfikenhet att utforska och erövra nya kunskaper och...

Pedagogisk miljö i tanke och handling
Skickas inom 1-2 vardagar
226:- Köp

Leka och lära Naturvetenskap och Teknik ute förskola och förskoleklass

(6 röster) 
INBUNDEN. Outdoor Teaching Förlag, Svenska, 2014-08-20.
Serie: Att lära in ute
Leka och lära Naturvetenskap och Teknik ute förskola och förskoleklass
Skickas inom 1-2 vardagar
301:- Köp

Skolpolitik : från riksdagshus till klassrum

(3 röster) 
HÄFTAD. Liber, Svenska, 2015-08-07.

Varför ser skolan ut som den gör? Vilka aktörer försöker påverka de politiska besluten om skolan? Vad vill de olika aktörerna och hur för de fram sina krav? Den här boken skildrar det politiska spelet om skolan. En viktig utgångspunkt är att skolp...

Skolpolitik : från riksdagshus till klassrum
Skickas inom 1-3 vardagar
280:- Köp

Teknikdidaktik i förskolan

(3 röster) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2013-09-11.

Teknikdidaktik ges numera ut av Studentlitteratur AB. Denna andra upplaga innehåller dock inga förändringar av innehållet jämfört med den första upplagan. Sedan Teknikdidaktik kom ut 2011 har inte bara grundskollärare använt den utan även förskoll...

Teknikdidaktik i förskolan
Skickas inom 2-5 vardagar
219:- Köp
Skickas inom 1-2 vardagar
308:- Köp

Göra naturvetenskap i förskolan - med fokus på kommunikation

HÄFTAD. Liber, Svenska, 2015-02-02.
Serie: Göra naturvetenskap i skolan

Boken handlar om naturvetenskap i förskolan, men har också didaktiska anspråk. Den berör förskollärares inställning till sitt uppdrag i förskolan, till innehållsområdet naturvetenskap och till hur man arbetar med ämnet. Här tas också kommunikation...

Göra naturvetenskap i förskolan - med fokus på kommunikation
Skickas inom 1-3 vardagar
181:- Köp

Utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan

(3 röster) 
HÄFTAD. Liber, Svenska, 2015-02-25.
Serie: Utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan

Denna antologi handlar om utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan. Läs mer Boken är uppdelad i tre delar: Den första delen behandlar utvärdering och bedömning i relation till den statliga styrningen av förskolan. Här beskrivs hur den stat...

Utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan
Skickas inom 1-3 vardagar
262:- Köp

Det sociala livet i skolan : socialpsykologi för lärare

(9 röster) 
HÄFTAD. Liber, Svenska, 2013-05-08.
Serie: Det sociala livet i skolan

Det sociala livet i skolan är en introduktion till socialpsykologi där kunskapsområdet relateras till skolans värld genom skildringar av vardagssituationer och resultat från forskning. Kapitlen handlar bland annat om grupper, grupputveckling, norm...

Det sociala livet i skolan : socialpsykologi för lärare
Skickas inom 1-3 vardagar
258:- Köp

Perspektiv på kvalitet i förskolan

HÄFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2015-07-29.

Perspektiv på kvalitet i förskolan tar sin utgångspunkt i den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 2010) och handlar om kvalitet och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Boken belyser utifrån en interaktionistisk och utvecklingsekologisk...

Perspektiv på kvalitet i förskolan
Skickas inom 2-5 vardagar
248:- Köp

Det värderande ögat - Observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning - observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning

(15 röster) 
HÄFTAD. Liber, Svenska, 2005-12-01.

Hur kan jag bli en bättre lärare? Ett sätt kan vara att observera sin egen yrkesutövning och utvecklas till en bättre pedagog. På ett konkret och direkt sätt, med hjälp av många exempel, ger boken en grundlig introduktion till effektiva redskap. L...

Det värderande ögat - Observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning
Skickas inom 1-3 vardagar
259:- Köp

Fem gånger mer kärlek : forskning och praktiska råd för ett fungerande familjeliv : en bok till föräldrar med barn mellan 2 och 12 år

(61 röster) 
INBUNDEN. Natur & Kultur Akademisk, Svenska, 2009-03-23.

Fem gånger mer kärlek, eller med andra ord: att ge sina barn fem gånger så mycket positiv uppmärksamhet som tjat, tillsägelser och gränssättning är ett förhållningssätt som ger stor utdelning! Den här boken visar hur man som förälder gör detta. De...

Fem gånger mer kärlek : forskning och praktiska råd för ett fungerande familjeliv : en bok till föräldrar med barn mellan 2 och 12 år
Skickas inom 1-2 vardagar
195:- Köp

Barn och naturvetenskap : upptäcka, utforska och lära i förskola och skola

(5 röster) 
HÄFTAD. Liber, Svenska, 2014-08-05.
Serie: Barn och naturvetenskap

Vad har naturvetenskap med lärande och barn att göra? En hel del faktiskt. Inom naturvetenskaplig forskning finns en lång tradition av utforskande, undersökande och experimenterande för att lösa forskningsproblem. Barn utforskar, undersöker och ex...

Barn och naturvetenskap : upptäcka, utforska och lära i förskola och skola
Skickas inom 1-3 vardagar
284:- Köp

Explosiva barn : ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt att tåla motgångar och förändringar

(11 röster) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2014-03-11.

Att barn, som uppvisar svårhanterliga beteenden som häftiga vredesutbrott, impulsivitet, instabilt humör samt verbal och fysisk aggressivitet, behöver mycket hjälp inser nog alla. Men hur ska den hjälpen ges, för att den ska bli till det bästa för...

Explosiva barn : ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt att tåla motgångar och förändringar
Skickas inom 2-5 vardagar
338:- Köp

Lärandematriser - Att få eleven att förstå

HÄFTAD. Gothia Fortbildning AB, Svenska, 2015-10-13.

Lärandematriser beskriver målen ur elevers perspektiv, så begripligt att de själva kan bedöma sitt eget och kamraters lärande.  Boken Lärandematriser - Att få eleven att förstå visar steg för steg hur du skapar lärandematriser med andra lärar...

Lärandematriser
Skickas inom 2-5 vardagar
259:- Köp

Specialpedagogik och funktionshinder

(4 röster) 
INBUNDEN. Natur & Kultur Akademisk, Svenska, 2011-08-22.

I varje skolklass finns elever med olika förutsättningar och behov därför är det angeläget att alla lärare har kunskap om specialpedagogik och funktionshinder. Denna gedigna grundbok belyser de vanligaste funktionsnedsättningarna ur ett pedagogisk...

Specialpedagogik och funktionshinder
Skickas inom 1-2 vardagar
396:- Köp

Med sikte på förskolan : - barn i behov av stöd

(1 röst) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2014-05-05.

Med sikte på förskolan presenterar och beskriver det specialpedagogiska området såsom det gestaltar sig i förskolan och fördjupar förståelsen och kunskapen om förskolebarn i behov av särskilt stöd. Boken behandlar olika områden som har sin utgångs...

Med sikte på förskolan : - barn i behov av stöd
Skickas inom 2-5 vardagar
379:- Köp

Läroplansteori och didaktik

(1 röst) 
HÄFTAD. Gleerups Utbildning AB, Svenska, 2015-04-08.

Läroplansteori och didaktik är två delar av det vetenskapliga ämnet pedagogik. Läroplansteorins grundläggande fråga är "Vad räknas som kunskap?".  Det är en fråga som alltid är aktuell, oftast väcker känslor och som aldrig kommer at...

Läroplansteori och didaktik
Skickas inom 2-5 vardagar
281:- Köp

Litteraturläsning i förskolan

(3 röster) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2013-05-29.

Tidiga textmöten hjälper barn att utveckla strategier i sin senare läsning och ger dem en inre motivation att söka läsupplevelser och kunskap om omvärlden. Den tidiga läsningen sätter på så vis spår i den fortsatta litteratur- och s...

Litteraturläsning i förskolan
Skickas inom 2-5 vardagar
232:- Köp

Specialpedagogik 1

(36 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-06-13.

Specialpedagogik 1 ger en övergripande introduktion till det specialpedagogiska området. Boken ger grundläggande kunskaper om olika funktionsnedsättningar och hur de påverkar människors liv och delaktighet i samhället. Utgångspunkten är ett perspe...

Specialpedagogik 1
Skickas inom 1-2 vardagar
368:- Köp

Grunderna i läs- och skrivinlärning

(2 röster) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2015-02-13.

De flesta barn kommer ivriga och förväntansfulla till skolstarten - nu ska de få lära sig att läsa och skriva! Lärarens förmåga att entusiasmera och hitta rätt arbetsform så att alla barn kan få behålla sin nyfikenhet och vilja att lära är därför ...

Grunderna i läs- och skrivinlärning
Skickas inom 2-5 vardagar
309:- Köp

Ny Att skriva faktatexter : medveten och explicit skrivundervisning

HÄFTAD (Danskt band). Natur & Kultur Akademisk, Svenska, 2016-03-21.
Serie: Lärare Lär

Att skriva faktatexter är en forskningsanknuten metodbok om att undervisa i skrivstrategier. Författaren visar hur läraren både kan utveckla sina kunskaper om texter och skrivande och strukturera sin undervisning så att eleverna förstår hur de ska...

Att skriva faktatexter : medveten och explicit skrivundervisning
Skickas inom 1-2 vardagar
376:- Köp

När barn lär av varandra - samlärande i praktiken

(4 röster) 
HÄFTAD. Liber, Svenska, 2006-10-01.

Pia Williams har skrivit en lättillgänglig, koncentrerad bok om när barn lär av varandra. När barn möts startar alltid något slags samspel. Hur det sedan utvecklas beror både på den miljö barnen vistas i, den kultur de skapar tillsammans med varan...

När barn lär av varandra - samlärande i praktiken
Skickas inom 1-3 vardagar
244:- Köp

Att bemöta explosiva barn

(13 röster) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2012-07-04.

Nu finns det äntligen ett sätt som fungerar för familjer som behöver hjälp med att hantera explosiva utbrott hos barn och skapa varaktiga lösningar. Metoden handlar om samarbete mellan barnen som har problem och de vuxna omkring dem. Från raser...

Att bemöta explosiva barn
Skickas inom 2-5 vardagar
265:- Köp

Läsundervisningens grunder

HÄFTAD. Gleerups Utbildning AB, Svenska, 2015-12-22.

Skolans kanske viktigaste uppgift är att lära barn att läsa och skriva. För att lärare ska ha möjligheter att genomföra en undervisning som hjälper alla elever att lära och utvecklas krävs både ämneskunskap och didaktisk kompetens. Läsundervisning...

Läsundervisningens grunder
Skickas inom 2-5 vardagar
411:- Köp

Mina första år

(34 röster) 
SPIRAL Ordalaget Bokförlag, Svenska, 2008-03-01.

En riktigt lyxig fylla i-bok för graviditeten och barnets första två år. Boken är fylligare och mer gedigen är andra böcker i genren. Här finns gott om plats för föräldrarna att dokumenter allt om barnet. Stämningsfulla fotografier och gott om pla...

Mina första år
Skickas inom 1-2 vardagar
151:- Köp

Det ska ni veta! : en introduktion till läroplansteori

(12 röster) 
HÄFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2012-12-07.

Boken handlar om läroplansteori i vid mening, om vilket innehåll som väljs i organiserad utbildning och hur det går till. Urvalet sker ur t.ex. förändrade läroplaner med tillägg, ändringar och tolkningar i relation till arbetet i klassrummet. Varf...

Det ska ni veta! : en introduktion till läroplansteori
Skickas inom 2-5 vardagar
248:- Köp

Förfina urval

  • Sök i Pedagogik