Du är här: Start / Psykologi & pedagogik / Pedagogik

Pedagogik

Nyheter

Jag är Malala : flickan som stod upp för rätten till utbildning och sköts av talibanerna I am Malala Normkritisk pedagogik : för den högre utbildningen Berättande i förskolan

Jag är Malala : flickan som stod upp ...

I am Malala

Normkritisk pedagogik : för den högre...

Berättande i förskolan

Malala Yousafzai, Christina Lamb Malala Yousafzai, Christina Lamb Viktorija Kalonaityte Barbro Bruce, Bim Riddersporre, Polly Björk-Willén, Ulla Damber, Christian Eidevald
199:-Köp
99:-Köp
254:-Köp
366:-Köp

Allt inom Pedagogik

Listan innehåller 280408 träffar.

Sortering 

Ny Jag är Malala : flickan som stod upp för rätten till utbildning och sköts av talibanerna

INBUNDEN. Massolit Förlag, Svenska, 2014-10-21

Väldigt driv i historien. Den är skickligt gjord och blir aldrig ointressant Det här är en bok man måste läsa. Magnus Utvik, Gomorron Sverige Månadens årets? måsteläsning, om hur en person kan förändra världen. Caroline Engvall, Metro När talibane...

Jag är Malala : flickan som stod upp för rätten till utbildning och sköts av talibanerna
Skickas inom 1-2 vardagar
199:- Köp

Ny I am Malala - The Girl Who Stood Up for Education and Was Shot by the Taliban

HÄFTAD (Paperback). Phoenix (an Imprint of The Orion Publishing Group Ltd ), Engelska, 2014-10-09

*Winner of the 2014 Nobel Peace Prize* In 2009 Malala Yousafzai began writing a blog on BBC Urdu about life in the Swat Valley as the Taliban gained control, at times banning girls from attending school. When her identity was discovered, Malala be...

I am Malala
Skickas inom 1-2 vardagar
99:- Köp
Skickas inom 1-2 vardagar
289:- Köp

Vad berättas om mig? : barns rättigheter och möjligheter till inflytande i förskolans dokumentation

(5 röster) 
HÄFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2011-05-12

I dag är barnexperter och politiker eniga om att förskolebarnen själva ska få komma till tals. Samtidigt krävs det från många håll att förskoleverksamheten ska dokumenteras. I den här boken ställer författaren frågan om vuxna lyssnar på barnen när...

Vad berättas om mig? : barns rättigheter och möjligheter till inflytande i förskolans dokumentation
Skickas inom 2-5 vardagar
188:- Köp

Beteendeproblem i skolan

(3 röster) 
HÄFTAD. Natur & Kultur, Svenska, 2014-05-07

Konflikter och beteendeproblem hos barn kan stå i vägen för lärarens arbete och elevernas inlärning. Boken Beteendeproblem i skolan visar hur skolpersonal kan tänka och agera i mötet med elever som inte beter sig som förväntat i en viss situa¿tion...

Beteendeproblem i skolan
Skickas inom 1-2 vardagar
245:- Köp

Explosiva barn : ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt att tåla motgångar och förändringar

(3 röster) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2014-03-11

Att barn, som uppvisar svårhanterliga beteenden som häftiga vredesutbrott, impulsivitet, instabilt humör samt verbal och fysisk aggressivitet, behöver mycket hjälp inser nog alla. Men hur ska den hjälpen ges, för att den ska bli till det bästa för...

Explosiva barn : ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt att tåla motgångar och förändringar
Skickas inom 2-5 vardagar
336:- Köp

Lusten att förstå : om lärande på människans villkor

(6 röster) 
INBUNDEN. Natur & Kultur, Svenska, 2010-04-12

I fokus för Peter Gärdenfors bok Lusten att förstå står den unika mänskliga egenskapen att vara en lärande, och undervisande, varelse. Vi föds med en naturlig nyfikenhet och lust att lära. Det rör sig om ett slags informellt lärande, där moti...

Lusten att förstå : om lärande på människans villkor
Skickas inom 1-2 vardagar
263:- Köp

Det värderande ögat - Observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning - observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning

(10 röster) 
HÄFTAD. Liber, Svenska, 2005-12-01

Hur kan jag bli en bättre lärare? Ett sätt kan vara att observera sin egen yrkesutövning och utvecklas till en bättre pedagog. På ett konkret och direkt sätt, med hjälp av många exempel, ger boken en grundlig introduktion till effektiva redskap. L...

Det värderande ögat - Observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning
Skickas inom 2-5 vardagar
294:- Köp

Stärk språket, stärk lärandet : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet

(3 röster) 
HÄFTAD. Hallgren & Fallgren, Svenska, 2013-01-23

Tredje uppdaterade upplagan, anpassad till Lgr 11. Stärk språket Stärk lärandet har sedan första svenska upplagan 2006 blivit en av de viktigaste böckerna för alla som undervisar elevgrupper med varierande språkkunskaper. Boken - som i denna tredj...

Stärk språket, stärk lärandet : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet
Skickas inom 2-5 vardagar
389:- Köp

Estetiska lärprocesser : upplevelser, praktiker och kunskapsformer

(1 röst) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2009-01-27

Termen estetiska lärprocesser har under senare år dykt upp allt oftare och i allt fler varierande sammanhang. I den här boken undersöks, både praktiskt och teoretiskt, vilka estetiska kvaliteter som kan upptäckas i olika slags lärprocesser. Boken ...

Estetiska lärprocesser : upplevelser, praktiker och kunskapsformer
Skickas inom 2-5 vardagar
347:- Köp

Normkritisk pedagogik : makt, lärande och strategier för förändring

(7 röster) 
HÄFTAD. Uppsala universitet, se mer info, Svenska, 2010-01-01
Serie: Crossroads of Knowledge (del 14)

Vad innebär normkritiska perspektiv på makt, lärande och strategier för förändring? Normkritisk pedagogik är ett begrepp som har etablerats i Sverige uder de senaste åren. Med hjälp av feministiska, queerteoretiska och intersektionella angreppssät...

Normkritisk pedagogik : makt, lärande och strategier för förändring
Skickas inom 1-2 vardagar
296:- Köp

Perspektiv på lärande

(1 röst) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2014-02-26

D.C. Phillips och Jonas Soltis, Stanford repsektive Columbia University, är båda mycket respekterade pedagoger. Deras Perspektiv på lärande har redan utkommit i fem utgåvor och är en klassiker i mindre format. Nu föreligger den i en elegant svensk...

Perspektiv på lärande
Skickas inom 2-5 vardagar
222:- Köp

Vad räknas i förskolan? : Matematik 3-5 år

HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2013-05-16

Den svenska förskolan har sedan 2011 implementerat en reviderad läroplan för förskolan. Det som tydligt skiljer den tidigare läroplanen från den nuvarande är tyngdpunkten på bl.a. matematik, litteracitet och språk. Lek och lärande i tematiska och ...

Vad räknas i förskolan? : Matematik 3-5 år
Skickas inom 2-5 vardagar
194:- Köp

Bångstyriga barn : makt, normer och delaktighet i förskolan.

(2 röster) 
HÄFTAD (Danskt band). Ordfront Förlag, Svenska, 2013-08-01

Genuspedagogik har slagit igenom stort i förskolan. Men hur fungerar det i praktiken? Vad händer när barnen inte alltid tacksamt tar emot vuxnas välmenande försök att fostra, utan istället gör motstånd? Och hur skulle ett jämställdhetsarbete kunna...

Bångstyriga barn : makt, normer och delaktighet i förskolan.
Skickas inom 1-2 vardagar
196:- Köp

Pedagogisk bedömning : om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap

HÄFTAD. Liber, Svenska, 2014-01-24
Serie: Pedagogisk bedömning

Med dagens målrelaterade betygssystem ska lärarna betygssätta varje elev i förhållande till kunskapskrav. Eleverna ska bedömas utifrån vad de faktiskt kan, vilket ställer lärare och elever inför uppgiften att tolka och konkretisera skolans styrdok...

Pedagogisk bedömning : om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap
Skickas inom 2-5 vardagar
280:- Köp

Hjärnkoll på skolan

(2 röster) 
HÄFTAD (Danskt band). Natur & Kultur, Svenska, 2014-09-25

Martin Ingvar och Gunilla Eldh är aktuella med en ny Hjärnkoll-bok, denna gång i skolans sfär i Hjärnkoll på skolan. Hjärnans utveckling förutsätter att vi vuxna kan ge barnen motivation, återkoppling, utmaningar och trygghet. Barnhjärnan är också...

Hjärnkoll på skolan
Status: Tillfälligt slut
265:- Bevaka

Vägen till maxade betyg : mer fritid och kunskap för livet med effektiv minnesträning

(4 röster) 
POCKET. Månpocket, Svenska, 2014-07-16

Bättre betyg med minnesträning! Snabbare och effektivare metod för inlärning! Vad sägs om högsta betyg och samtidigt få mer tid till kompisar och fritidsintressen? Att direkt minnas allt viktigt som sägs på lektionerna och snabbt klara av hemuppgi...

Vägen till maxade betyg : mer fritid och kunskap för livet med effektiv minnesträning
Skickas inom 1-2 vardagar
48:- Köp

Det matematiska barnet

(15 röster) 
SPECIALBINDNING Natur & Kultur, Svenska, 2004-01-01
Serie: Lärare Lär

I boken Det matematiska barnet fokuserar författarna på hur barn utvecklar, använder och uttrycker si matematiska förmåga i förskoleåldern och i de första skolåren. Det är en bok som ger insikter och kunskaper som gör det lättare att möta det...

Det matematiska barnet
Skickas inom 1-2 vardagar
410:- Köp

Ny Värdepedagogik i förskola och skola : etik och demokrati i förskola och skola

HÄFTAD. Liber, Svenska, 2014-09-11
Serie: Värdepedagogik

I Värdepedagogik diskuterar författarna den pedagogiska praktiken i förskola och skola i förhållande till moraliska och politiska värden. Det handlar om frågor som rör andras väl, omsorg, rättvisa, rättigheter, medmänsklighet, dygder, ansvar och i...

Värdepedagogik i förskola och skola : etik och demokrati i förskola och skola
Skickas inom 2-5 vardagar
302:- Köp

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem : strategier och metoder

(5 röster) 
HÄFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2013-07-26

Kraven på att systematiskt arbeta med kvalitetsförbättring är fortsatt höga i det svenska skolväsendet - men hur gör man för att få det att fungera i praktiken? Med utgångspunkt i mångåriga erfarenheter och forskning visar författaren: - vilka...

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem : strategier och metoder
Skickas inom 2-5 vardagar
305:- Köp

Lärande, skola, bildning 3:e utgåvan

(7 röster) 
HÄFTAD. Natur & Kultur, Svenska, 2014-08-18

Detta är den tredje och omarbetade utgåvan av grundboken Lärande, skola, bildning. Boken belyser skolans historia och framväxt och ger en fördjupad blick i det som idag utgör vårt svenska skolsystem. Tillsammans med en rad namnkunniga forskare och...

Lärande, skola, bildning 3:e utgåvan
Skickas inom 1-2 vardagar
484:- Köp

De första årens engelska

(3 röster) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2011-11-01

Ett språkligt självförtroende hjälper barn att våga och vilja lära sig språk och stimulerar intresset för att lära fler språk i ett längre perspektiv. Det är därför oerhört viktigt att det första mötet med engelska i skolan blir tryggt, lustfyllt ...

De första årens engelska
Skickas inom 2-5 vardagar
259:- Köp

Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan : hallå, hur gör man?

(3 röster) 
HÄFTAD. Liber, Svenska, 2013-09-18
Serie: Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan

"Åh nej, inte en grej till!" I Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan beskriver Christian Eidevald hur man kan genomföra systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Ett av förskolans förstärkta uppdrag är att arbe...

Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan : hallå, hur gör man?
Skickas inom 2-5 vardagar
253:- Köp

Det sociala livet i skolan : socialpsykologi för lärare

(4 röster) 
HÄFTAD. Liber, Svenska, 2013-05-08
Serie: Det sociala livet i skolan

Det sociala livet i skolan är en introduktion till socialpsykologi där kunskapsområdet relateras till skolans värld genom skildringar av vardagssituationer och resultat från forskning. Kapitlen handlar bland annat om grupper, grupputveckling, norm...

Det sociala livet i skolan : socialpsykologi för lärare
Skickas inom 2-5 vardagar
290:- Köp

Variationsteori : för bättre undervisning och lärande

HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Engelska, 2014-01-20

"Du kan inte veta vad något är utan att veta vad det inte är." Denna motsägelsefulla sentens exemplifierar och fångar på ett bra sätt grundtanken bakom variationsteori. Du kan inte förstå decimalsystemet utan att ha stött på siffersystem...

Variationsteori : för bättre undervisning och lärande
Skickas inom 2-5 vardagar
310:- Köp

Att bemöta explosiva barn

(9 röster) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2012-07-04

Nu finns det äntligen ett sätt som fungerar för familjer som behöver hjälp med att hantera explosiva utbrott hos barn och skapa varaktiga lösningar. Metoden handlar om samarbete mellan barnen som har problem och de vuxna omkring dem. Från raser...

Att bemöta explosiva barn
Skickas inom 2-5 vardagar
269:- Köp

Utvärdering och bedömning i skolan : för vem och varför?

(1 röst) 
INBUNDEN. Natur & Kultur, Svenska, 2011-01-19

Utvärdering och bedömning är två av de åtta aspekter som lyfts fram som särskilt viktiga i den nya lärarutbildningen. I denna bok beskrivs och analyseras flertalet av de utvärderings- och bedömningspraktiker som idag är aktuella på skolans område ...

Utvärdering och bedömning i skolan : för vem och varför?
Skickas inom 1-2 vardagar
309:- Köp

Att följa lärande : formativ bedömning i praktiken

(10 röster) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2013-02-06

Boken har två huvudsyften. Det ena är att komma med enkla, praktiska idéer om förändringar som varje lärare kan göra i klassrummet för att utveckla sin undervisning. Det andra är att bevisa att förändringar kan förbättra elevernas resultat. I kapi...

Att följa lärande : formativ bedömning i praktiken
Skickas inom 1-2 vardagar
259:- Köp

Specialpedagogik 1

(25 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-06-13

Specialpedagogik 1 ger en övergripande introduktion till det specialpedagogiska området. Boken ger grundläggande kunskaper om olika funktionsnedsättningar och hur de påverkar människors liv och delaktighet i samhället. Utgångspunkten är ett perspe...

Specialpedagogik 1
Skickas inom 3-6 vardagar
379:- Köp

Synligt lärande för lärare

(13 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Natur & Kultur, Svenska, 2012-11-23

Synligt lärande för lärare - Så kan lärare maximera elevers studieresultat Synligt lärande för lärare kopplar världens största forskningsöversikt om undervisningsstrategier till praktiskt genomförande i klassrummet. Hatties forskning involverar mi...

Synligt lärande för lärare
Skickas inom 1-2 vardagar
399:- Köp

Förfina urval

  • Sök i Pedagogik

Kontakta oss

Har du en fråga till kundservice?
Du hittar svar på de flesta frågor här:


Eller kontakta oss direkt via vårt kontaktformulär.