Du är här: Start / Psykologi & pedagogik / Pedagogik

Pedagogik

Nyheter

Läraren inom mig : pedagogiska berättelser Att bli specialistsjuksköterska eller barnmorska : utbildningar för framtiden Explosiva barn : ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt att tåla motgångar och förändringar Barn som oroar : bemötande och metoder i förskola och förskoleklass

Läraren inom mig : pedagogiska berätt...

Att bli specialistsjuksköterska eller...

Explosiva barn : ett nytt sätt att fö...

Barn som oroar : bemötande och metode...

Anne-Marie Körling Lena Nordgren, Sofia Almerud Österberg Ross W Greene Hasse Hedström
233:-Köp
317:-Köp
339:-Köp
233:-Köp

Allt inom Pedagogik

Listan innehåller 259362 träffar.

Sortering 

Pedagogiska miljöer och barns subjektsskapande

(6 röster) 
HÄFTAD. Liber, Svenska, 2004-01-01

Barn i förskolan och skolan diagnostiseras idag i allt större utsträckning och det är fortfarande vanligt att problemen förläggs hos barnet. Det är barnet som ska diagnostiseras och, åtgärdas. Författaren styr istället vår blick mot den pedagogisk...

Pedagogiska miljöer och barns subjektsskapande
Skickas inom 2-5 vardagar
314:- Köp

Grunderna i läs- och skrivinlärning

(4 röster) 
HÄFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2008-01-01

De flesta barn kommer ivriga och förväntansfulla till skolstarten - nu ska de få lära sig läsa och skriva! Lärarens förmåga att entusiasmera och hitta rätt arbetsform så att alla barn kan få behålla sin nyfikenhet och vilja att lära är därför grun...

Grunderna i läs- och skrivinlärning
Skickas inom 2-5 vardagar
280:- Köp

Teaching Languages to Young Learners

HÄFTAD (Paperback). Cambridge University Press, Engelska, 2001-03-01

Recent years have seen rapid growth in the numbers of children being taught foreign languages at younger ages. While course books aimed at young learners are appearing on the market, there is scant theoretical reference in the teacher education li...

Teaching Languages to Young Learners
Skickas inom 5-8 vardagar
218:- Köp

Barn och elever i svårigheter : en pedagogisk utmaning

HÄFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2012-03-23

Boken behandlar förskolans och skolans arbete med barn och elever som redan är eller riskerar att hamna i svårigheter. Forskning beskriver förskolans och skolans möjlighet att påverka dessa barns och elevers utveckling på ett positivt sätt samtidi...

Barn och elever i svårigheter : en pedagogisk utmaning
Skickas inom 2-5 vardagar
217:- Köp

Möten i mångfaldens skola : interkulturella arbetsformer och nya pedagogiska utmaningar

HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2010-01-29

I den här boken beskriver författarna innovativa interkulturella utmaningar för dagens mångkulturella skola. Alla bidrag har det gemensamt att de utgår från mångfald som bas för utveckling av både undervisning och skolutveckling. Mot bakgrund i et...

Möten i mångfaldens skola : interkulturella arbetsformer och nya pedagogiska utmaningar
Skickas inom 2-5 vardagar
271:- Köp

Barn skapar bilder i förskolan

(1 röst) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2006-11-01

Syftet med denna bok är att ge inblick i vad bildskapande har för betydelse för barnen själva när de lever sina liv i förskolans vardag. Boken bygger på en studie av barn mellan fyra och sex år på två förskolor. Bilderna analyseras i sitt sammanha...

Barn skapar bilder i förskolan
Skickas inom 2-5 vardagar
271:- Köp

Toddlarkultur : om ett- och tvååringars sociala umgänge i förskolan

HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2008-02-01

Toddlarkultur är den kultur som skapas under ett- och tvååriga barns sociala umgänge i förskolan. Ordet toddlare är hämtat från engelskan och betyder "den som tultar". Författaren framhåller att toddlarkroppen är själva ankaret i barnens...

Toddlarkultur : om ett- och tvååringars sociala umgänge i förskolan
Skickas inom 2-5 vardagar
203:- Köp

Att involvera barn i forskning och utveckling

(2 röster) 
HÄFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2013-01-22

Kan vi forska om barn på samma sätt som vi forskar om vuxna eller behöver barn bemötas på andra sätt? Medforskning, vad är det? Kan barn verkligen vara forskare? Går det att utveckla produkter för barn med samma användarorienterade ...

Att involvera barn i forskning och utveckling
Skickas inom 2-5 vardagar
245:- Köp

Utstött : en bok om mobbing

(1 röst) 
HÄFTAD. Lärarförbundets förlag, Svenska, 2007-10-01
Serie: Pedagogiska magasinets skriftserie (del 6)

En antologi med de senaste forskningsrönen om mobbning. Boken vänder sig till lärare, skolledare, elevvårdspersonal, lärarstuderande och alla andra som arbetar mot mobbning i skolan. Definitionerna: Mobbning, konflikter och kränkningar kan förklar...

Utstött : en bok om mobbing

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
212:- Köp

Kommunicera med tillit - en inspirationsbok för föräldrar och lärare

INBUNDEN. Optimal Förlag, Svenska, 2009-10-31
Serie: Psykologi

Läs ett provkapitel här Kommunicera med tillit handlar om en värld bortom rätt och fel, där ingen talar om vad barnen ska göra. Väljer vi bort belöningar och bestraffning i vår kommunikation med barn och ungdomar slipper vi mötas av deras ointre...

Kommunicera med tillit - en inspirationsbok för föräldrar och lärare

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
175:- Köp

Interkulturellt samspel i skolan

HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2009-04-29

"Interkulturellt samspel i skolan är en angelägen bok som belyser den undervisningssituation som verksamma och blivande lärare ställs inför. Den lärarkompetens som krävs, förutsätter att läraren kan ifrågasätta sina egna kulturella värderinga...

Interkulturellt samspel i skolan
Skickas inom 2-5 vardagar
230:- Köp

Lekens Möjligheter : Om Skapande Lekpedagogik I Förskola Och Skola - om skapande lekpedagogik i förskola och skola

(2 röster) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 1998-02-01

Den här boken handlar om ett gestaltande arbetssätt ¿ en lekpedagogik ¿ som engagerar både barn och personal.

Lekens Möjligheter : Om Skapande Lekpedagogik I Förskola Och Skola
Skickas inom 2-5 vardagar
222:- Köp

Små barn i förskolan : den viktiga vardagen och läroplanen - att passa småbarn är väl ingen konst?

(2 röster) 
Studentlitteratur, Svenska, 2006-01-01

Arbetet med de minsta barnen är betydelsefullt och kräver kvalificerade pedagoger. I vardagen med de små barnen förenas omsorg och pedagogik där samspelet är grunden för lek och lärande. De vuxnas förhållningssätt och kvaliteten i samspelet avgör ...

Små barn i förskolan : den viktiga vardagen och läroplanen
Skickas inom 2-5 vardagar
212:- Köp

Anställningsbarhet : perspektiv från utbildning och arbetsliv

HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2009-05-13

De senaste åren har anställningsbarhet vuxit fram som ett centralt policybegrepp i Sverige. Det används ofta i diskussioner inom både utbildning och arbetsliv. Vanligt ställda frågor är: Leder utbildning till ökad anställningsbarhet? Får de studer...

Anställningsbarhet : perspektiv från utbildning och arbetsliv
Skickas inom 2-5 vardagar
291:- Köp

Barn läser och skriver : specialpedagogiska perspektiv

(2 röster) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2009-07-28

Den här boken handlar om de barn som av någon anledning inte lyckas med den första läs- och skrivinlärningen, de som tappar sugen och därmed tilltron till sin egen förmåga att lära. Boken är avsedd för blivande och verksamma lärare, speciallärare ...

Barn läser och skriver : specialpedagogiska perspektiv
Skickas inom 2-5 vardagar
377:- Köp

Nycklar till kunskap : om motivation, handling och förståelse i vuxenutbildning

(1 röst) 
HÄFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2011-12-23

Denna bok presenterar fyra viktiga nycklar till kunskap: att vilja, förstå, kunna och handla. Författarna ger därmed en enkel pedagogisk modell som visar varför lärande stimuleras av problemorienterade lärsituationer. Syftet med utbildning är då a...

Nycklar till kunskap : om motivation, handling och förståelse i vuxenutbildning
Skickas inom 2-5 vardagar
304:- Köp

Låt oss tvista igen! : om konflikthantering i förskola och skola

HÄFTAD. Lärarförbundets förlag, Svenska, 2010-09-10
Serie: Pedagogiska magasinets skriftserie (del 8)

Hur får man tvååringarna i förskolan att godvilligt turas om med leksaksapan det vill säga, att känna sina egna behov och förstå andras? Är kamratmedling alltid bra? Hur undviker man att strida med sina kollegor om vems kompetens som är störst? De...

Låt oss tvista igen! : om konflikthantering i förskola och skola

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
133:- Köp

Tell Me (children, Reading &; Talk) with the Reading Environment

HÄFTAD (Paperback). Thimble Press, Engelska, 2011-03-01
Tell Me (children, Reading &; Talk) with the Reading Environment
Skickas inom 3-6 vardagar
142:- Köp

Ledaridentiteter i skolan : positionering, förhandlingar och tillhörighet

HÄFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2006-10-01

Skolans organisation och ledning är inne i en förändringsperiod där nya uppfattningar om ledarskap bryts mot etablerade värderingar. Den här boken handlar om ledaridentiteter i en tid av snabba förändringar och konkurrerande sätt att tala om ledni...

Ledaridentiteter i skolan : positionering, förhandlingar och tillhörighet
Skickas inom 2-5 vardagar
395:- Köp

Projektarbete : En vägledning för studenter

(1 röst) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2013-08-08

Projektarbete - en vägledning för studenter är en handbok för studenter som genomför projektarbete som ett led i sina studier. Boken lägger vikt vid att du som student ska intressera dig för de lärdomar som projektarbetet kan ge dig. Samtidigt ger...

Projektarbete : En vägledning för studenter
Skickas inom 2-5 vardagar
287:- Köp

Jämställdhet - en del av skolans värdegrund

(2 röster) 
HÄFTAD. Liber, Svenska, 2006-06-01

Jämställdhet - en del av skolans värdegrund ger läsaren grundläggande kunskaper om hur man professionellt förhåller sig till skolans jämställdhetsmål för att på ett aktivt och medvetet sätt främja elevers lika rätt och valmöjligheter. Läs mer Jäms...

Jämställdhet - en del av skolans värdegrund
Skickas inom 2-5 vardagar
236:- Köp

Tala om språk : grammatik för lärarstuderande

(2 röster) 
HÄFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2014-01-22

Människan är en språkvarelse som dagligen befinner sig i olika kommunikativa sammanhang. En förutsättning för att vi ska kunna kommunicera med varandra är att vi har ett fungerande språk, och en viktig del av språket är dess struktur, grammatiken....

Tala om språk : grammatik för lärarstuderande
Skickas inom 2-5 vardagar
279:- Köp

Vadå likvärdighet? : studier i utbildningspolitisk språkanvändning

HÄFTAD. Bokförlaget Daidalos, Svenska, 2008-06-01

Begreppet likvärdighet har under tre decennier varit ett nav i kampen mellan olika synsätt på utbildning och i reformer på utbildningsområdet. Bidragen i denna bok analyserar likvärdighetsbegreppets olika betydelser och dokumenterar tre faser i de...

Vadå likvärdighet? : studier i utbildningspolitisk språkanvändning

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
185:- Köp

Litterär gestaltning

(1 röst) 
HÄFTAD. Liber AB, Svenska, 2000-01-01
Serie: Litterär gestaltning

Hur skapar man spänning i en text? Varifrån hämtar man inspiration till en dikt? Hur går handlingen vidare mellan akterna i en pjäs? Vad är skillnaden mellan privat och personligt skrivande? Vad är plantering, kiss off, gestaltning, radfall och vi...

Litterär gestaltning
Skickas inom 2-5 vardagar
264:- Köp

Utbildning, arbete, medborgarskap : strategier för social inkludering i den mångetniska staden

(1 röst) 
HÄFTAD. Borea Bokförlag, Svenska, 2007-11-01

Tillgång till utbildning är en förutsättning för jämlika levnadsvillkor och ett fullvärdigt medborgarskap. Men med en allt mer polari¿serad och etniskt skiktad arbetsmarknad är utbildning inte längre en tillräcklig förutsättning för social mobilit...

Utbildning, arbete, medborgarskap : strategier för social inkludering i den mångetniska staden

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
233:- Köp

Lärandets hur

(1 röst) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2010-04-14

Begreppet lärande har stått i centrum för pedagogisk forskning de senaste 30 åren. I allt högre grad har man riktat uppmärksamheten mot hur studenter och elever utvecklar och använder olika sätt att lära, och hur de sätten får avgörande betydelse ...

Lärandets hur
Skickas inom 2-5 vardagar
259:- Köp

AKK i skolan : en pedagogisk utmaning - om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i förskola och skola

(2 röster) 
INBUNDEN. Södra regionens kommunikationscentrum -SÖK, Svenska, 2012-11-01

Denna bok är skriven för dig som är pedagog i förskola och skola (grundskola och särskola) och som kommer i kontakt med barn och ungdomar i behov av AKK - Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Boel Heister Trygg, SÖK, beskriver en "ped...

AKK i skolan : en pedagogisk utmaning - om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i förskola och skola
Skickas inom 5-8 vardagar
359:- Köp

Förskola och skola - Om två skilda traditioner och om visionen om en möjlig mötesplats - om två skilda traditioner och om visionen om en mötesplats

HÄFTAD. Liber, Svenska, 2013-07-05
Serie: Förskola & skola

Med koncentration på frågan om tidigare skolstart för sexåringar har författarna undersökt vilka risker och möjligheter som kan föreligga vid en sammansmältning av skolformerna. Via en socialhistorisk analys undersöks hur förskolans och skolans tr...

Förskola och skola - Om två skilda traditioner och om visionen om en möjlig mötesplats
Skickas inom 2-5 vardagar
88:- Köp

Financial English

HÄFTAD (Paperback). Heinle-Cengage ELT, Engelska, 2011-08-24

Financial English is a language practice book for anyone learning about or working in finance. It is designed for students preparing for careers in business and finance as well as for people already working who wish to improve their English in thi...

Financial English
Skickas inom 2-5 vardagar
251:- Köp

Lek i skolan

HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2002-09-01

Leken är det viktigaste uttrycket för barnets tankevärld och därför, enligt författaren, oumbärlig i en demokratisk skola. Leken är samtidigt en kultur i vardande. Boken innehåller många exempel på hur eleverna utvecklar leken till en medveten kul...

Lek i skolan
Skickas inom 2-5 vardagar
199:- Köp

Förfina urval

  • Sök i Pedagogik

Kontakta oss

Har du en fråga till kundservice?
Du hittar svar på de flesta frågor här:


Eller kontakta oss direkt via vårt kontaktformulär.