Filtrera

Språk
 • (2943)
 • (10000+)
 • (10000+)
 • Visa alla
Ämne
Format
 • (19)
 • (15)
 • (10000+)
 • (352)
 • (10000+)
 • (10000+)
 • (167)
 • (180)
Nyheter
 • (547)
 • (2650)
Läsålder
 • (5)
 • (157)
 • (97)
 • (87)
 • (37)
 • (51)
Utgivningsår
 • (397)
 • (10000+)
 • (10000+)
 • (10000+)
 • (10000+)
Inspiration
 • (370)
 • (4)
 • (806)
Pris
 • (7632)
 • (10000+)
 • (10000+)
Leveranstid
 • (10000+)
 • (10000+)
 • (10000+)
Tidsperiod i boken
 • (3406)
 • (103)
 • (13)
 • (23)
 • (1)
Geografisk plats i boken
 • (1002)
 • (10000+)
 • (2581)
 • (510)
 • (7592)
 • (615)

Pedagogik

Sortering:
 1. Hjärna, gener och jävlar anamma : hur barn lär

  av Torkel Klingberg

  Inbunden, Svenska, 2016-09-26, ISBN 9789127818101
  (8 röster)

  I Torkel Klingbergs bok Hjärna, gener och jävlar anamma, får vi fascinerande inblickar i ny forskning om barns lärande och motivation. Förståelse för matematik och läsning är inget vi människor föds med. I samspel mellan gener och miljö omformas b...

  242 kr
  Skickas inom 1-2 vardagar.
 2. Handbok i formativ bedömning : strategier och praktiska tekniker

  av Dylan Wiliam, Siobhan Leahy

  Häftad, Svenska, 2015-11-05, ISBN 9789127141957
  (4 röster)

  Formativ bedömning: Se Dylan Wiliams berätta om hur Handbok i formativ bedömning skiljer sig från hans förra bok, Att följa lärande, och varför formativ bedömning bör införas på svenska skolor: Dylan Wiliams och Siobhán Leahys Handbok i forma...

  336 kr
  Skickas inom 1-2 vardagar.
 3. De yngsta barnen och läroplanen

  av Lena Edlund

  Häftad, Svenska, 2016-10-31, ISBN 9789188149121
  (4 röster)

  De yngsta barnen och läroplanen handlar om hur pedagoger kan arrangera en verksamhet som tillvaratar de yngsta barnens nyfikenhet och förundran för att omsätta läroplanens innehåll i praktiken. Lena Edlund är förskolechef och arbetar med fortbildn...

  226 kr
  Skickas inom 1-2 vardagar.
 4. Förskoleserien:

  Förskoleserien Pedagogisk dokumentation

  av Gunilla Essén, Erika Björklund, Leicy Olsborn Björby

  Häftad, Svenska, 2015-10-27, ISBN 9789127442177
  (5 röster)

  Pedagogisk dokumentation Utvecklas och lära tillsammans Hur kan du som pedagog använda dig av pedagogisk dokumentation för att utveckla verksamheten tillsammans med barnen? Författarna diskuterar ett utforskande arbetssätt och nyfikenheten som dri...

  335 kr
  Skickas inom 1-2 vardagar.
 5. Barn och naturvetenskap:

  Barn och naturvetenskap : upptäcka, utforska och lära i förskola och skola

  av Ingela Elfström, Bodil Nilsson, Lillemor Sterner, Christina Wehner-Godée

  Häftad, Svenska, 2014-08-05, ISBN 9789147114078
  (6 röster)

  Vad har naturvetenskap med lärande och barn att göra? En hel del faktiskt. Inom naturvetenskaplig forskning finns en lång tradition av utforskande, undersökande och experimenterande för att lösa forskningsproblem. Barn utforskar, undersöker och ex...

  313 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 6. Utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan:

  Utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan

  av Gunnar Åsén, Karin Alnervik, Lise-Lotte Bjervås, Polly Björk-Willén, Ingela Elfström

  Häftad, Svenska, 2015-02-25, ISBN 9789147111954
  (4 röster)

  Denna antologi handlar om utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan. Läs mer Boken är uppdelad i tre delar: Den första delen behandlar utvärdering och bedömning i relation till den statliga styrningen av förskolan. Här beskrivs hur den stat...

  267 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 7. Barns kamratrelationer i förskolan

  av Fanny Jonsdottir

  Häftad, Svenska, 2007-01-01, ISBN 9789197653770

  Studien är en kartläggning av 353 barns sociala relationer i förskolan med fokus på deras kamrat- och vänskapsrelationer. Studien handlar också om pedagogers uppfattningar om barnens sociala egenskaper och färdigheter. Studiens syfte är att få ett...

  228 kr
  Skickas inom 5-8 vardagar.
 8. Teknikdidaktik i förskolan

  av Veronica Bjurulf

  Häftad, Svenska, 2013-09-11, ISBN 9789144095837
  (6 röster)

  Teknikdidaktik ges numera ut av Studentlitteratur AB. Denna andra upplaga innehåller dock inga förändringar av innehållet jämfört med den första upplagan. Sedan Teknikdidaktik kom ut 2011 har inte bara grundskollärare använt den utan även förskoll...

  221 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 9. Vägar till naturvetenskapens värld : ämneskunskap i didaktisk belysning

  av Inger Karlefors, Gustav Helldén, Per Högström, Gunnar Jonsson, Anna Vikström

  Häftad, Svenska, 2015-07-29, ISBN 9789147114788
  (3 röster)

  Vad händer när vatten fryser till is? Hur övervintrar bin? När dör en morot? Vad behövs för att ett frö ska gro? Dessa och andra till synes enkla frågor leder i boken Vägar till naturvetenskapens värld -ämneskunskap i didaktisk belysning in på de ...

  308 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 10. Det sociala livet i skolan:

  Det sociala livet i skolan : socialpsykologi för lärare

  av Robert Thornberg

  Häftad, Svenska, 2013-05-08, ISBN 9789147105434
  (14 röster)

  Det sociala livet i skolan är en introduktion till socialpsykologi där kunskapsområdet relateras till skolans värld genom skildringar av vardagssituationer och resultat från forskning. Kapitlen handlar bland annat om grupper, grupputveckling, norm...

  279 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 11. Specialpedagogik 1

  av Sonja Svensson Höstfält

  Häftad, Svenska, 2016-07-31, ISBN 9789152331972
  (6 röster)

  Specialpedagogik 1 ger en övergripande introduktion till det specialpedagogiska området. Boken ger grundläggande kunskaper om olika funktionsnedsättningar och hur de påverkar människors liv och delaktighet i samhället. Utgångspunkten är ett perspe...

  455 kr
  Skickas inom 1-2 vardagar.
 12. Att lära in ute:

  Leka och lära naturvetenskap och teknik ute : förskola och förskoleklass

  av Mats Wejdmark, Robert Lättman-Masch

  Häftad, Svenska, 2016-10-26, ISBN 9789198226652

  De beskrivna aktiviteterna följs av ett stort antal faktarutor som beskriver vilka ämnen som berörs och som barnen får möjlighet att uppleva. Faktarutorna är indelade i teknik, fysik, kemi, biolog och geovetenskap. Boken är tänkt att fungera både ...

  301 kr
  Skickas inom 7-10 vardagar.
 13. När barn lär av varandra - samlärande i praktiken

  av Pia Williams

  Häftad, Svenska, 2006-10-01, ISBN 9789147084043
  (4 röster)

  Pia Williams har skrivit en lättillgänglig, koncentrerad bok om när barn lär av varandra. När barn möts startar alltid något slags samspel. Hur det sedan utvecklas beror både på den miljö barnen vistas i, den kultur de skapar tillsammans med varan...

  247 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 14. Etik i professionellt lärarskap 2:a uppl

  av Sara Irisdotter Aldenmyr, Ann Paulin, Kirsten Grønlien Zetterqvist

  Häftad, Svenska, 2016-05-27, ISBN 9789140694751

  En medveten och gemensam professionsetik bidrar till att utveckla den etiska kompetensen och innebär att lärare får inspiration och stöd för det dagliga yrkesutövandet. Under en vanlig dag i skolan uppstår ofta svåra situationer, där lärare måste ...

  292 kr
  Skickas inom 2-5 vardagar.
 15. Förskola för de allra minsta : på gott och ont

  av Magnus Kihlbom, Birgitta Lidholt, Gunilla Niss

  Häftad, Svenska, 2009-12-07, ISBN 9789173312677
  (4 röster)

  I dagsläget är hälften av de svenska ettåringarna inskrivna i förskolan och det är därför väldigt viktigt att nivån och kvaliteten på förskolan granskas. Det här är ett pionjärarbete om förskolans positiva effekter, men också om dess grundläggande...

  162 kr
  Skickas inom 1-2 vardagar.
 16. Formulera : bild och projekt i förskolan

  av Karin Furness

  Häftad, Svenska, 2017-01-03, ISBN 9789147111732
  (3 röster)

  Det här är en bok om bild, vardag och projekt i förskolan. Boken Formulera bygger på ett utforskande arbetssätt där barnens tankar och intresse blir utgångspunkten i projekten som på ett organiskt sätt slingrar sig fram. Vi får följa med in i verk...

  290 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 17. Aktionsforskning i förskolan - trots att schemat är fullt

  av Monica Nylund, Karin Rönnerman, Cecilia Sandback, Barbro Wilhelmsson

  Häftad, Svenska, 2010-03-12, ISBN 9789197761550
  (2 röster)

  "Aktionsforskning i förskolan - trots att schemat är fullt" av Monica Nylund, Cecilia Sandback, Barbro Wilhelmsson & Karin Rönnerman. Hur kan personalen i förskolan utveckla verksamheten när schemat redan är fullt? Här redogör tre erfarn...

  111 kr
  Skickas inom 1-2 vardagar.
 18. Miljöer för lek, lärande och samspel

  av Anette Sandberg

  Häftad, Svenska, 2008-02-01, ISBN 9789144029115
  (5 röster)

  Hur ser miljöer för lek, lärande och samspel ut idag? Barns handlingar, upplevelser och erfarenheter är, förutom den sociala relationen till andra barn och vuxna, också sammanbundna med de inomhus- och utomhusmiljöer som de vistas i. Både fysiska ...

  233 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 19. Göra naturvetenskap i skolan:

  Göra naturvetenskap i förskolan - med fokus på kommunikation

  av Susanne Thulin

  Häftad, Svenska, 2015-02-02, ISBN 9789147114092

  Boken handlar om naturvetenskap i förskolan, men har också didaktiska anspråk. Den berör förskollärares inställning till sitt uppdrag i förskolan, till innehållsområdet naturvetenskap och till hur man arbetar med ämnet. Här tas också kommunikation...

  183 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 20. Utmanande beteende i förskolan

  av Emilie Kinge

  Häftad, Svenska, 2016-05-13, ISBN 9789144111933

  Barn utmanar oss på olika sätt genom sina handlingar, sina sätt att vara och reagera. Ofta riktar vi vår uppmärksamhet mot beteendet i stället för att reflektera över orsakerna till det och ställa oss frågan vad det är barnet indirekt kommunicerar...

  149 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 21. Att anpassa undervisning : till individ och grupp i klassrummet

  av Anja Thorsten, Karin Forslund Frykedal, Sofia Boo

  Häftad, Svenska, 2017-03-13, ISBN 9789127145603

  Tycker du att din svåraste arbetsuppgift som lärare är att anpassa undervisningen efter varje elevs förutsättningar och behov? Då är du inte ensam! Att anpassa undervisning är en grundbok som erbjuder en teoretisk och praktisk vägledning mot en un...

  336 kr
  Skickas inom 1-2 vardagar.
 22. Kärnämnen i förskolan : nycklar till livslångt lärande

  av Barbro Bruce, Bim Riddersporre

  Inbunden, Svenska, 2012-08-29, ISBN 9789127132696
  (4 röster)

  I förskolan grundläggs de kompetenser som blir nycklar till det livlånga lärandet. Det handlar om att utgå ifrån, och bygga vidare på, barns nyfikenhet och önskan om att vilja dela sina upplevelser och intryck med personer i deras omgivning, både ...

  336 kr
  Skickas inom 1-2 vardagar.
 23. Skolpolitik : från riksdagshus till klassrum

  av Maria Jarl, Linda Rönnberg

  Häftad, Svenska, 2015-08-07, ISBN 9789147114450
  (4 röster)

  Varför ser skolan ut som den gör? Vilka aktörer försöker påverka de politiska besluten om skolan? Vad vill de olika aktörerna och hur för de fram sina krav? Den här boken skildrar det politiska spelet om skolan. En viktig utgångspunkt är att skolp...

  279 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 24. Det värderande ögat : observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning

  av Cato R P Bjørndal

  Häftad, Svenska, 2005-12-01, ISBN 9789147053117
  (15 röster)

  Hur kan jag bli en bättre lärare? Ett sätt kan vara att observera sin egen yrkesutövning och utvecklas till en bättre pedagog. På ett konkret och direkt sätt, med hjälp av många exempel, ger boken en grundlig introduktion till effektiva redskap. L...

  281 kr
  Skickas inom 1-2 vardagar.
 25. Literacy : i familj, förskola och skola

  av Carina Fast

  Häftad, Svenska, 2008-07-01, ISBN 9789144048505
  (7 röster)

  Vad motiverar barn till att läsa och skriva? Vad och var läser de? För vilka ändamål ska barn lära sig att läsa och skriva? Vilka läsare och skrivare vill vi ha? I den här boken låter författaren Carina Fast oss följa sju barn ur olika sociala, ku...

  270 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 26. Teori i examensarbetet : en vägledning för lärarstudenter

  av Claes Nilholm

  Häftad, Svenska, 2016-03-10, ISBN 9789144112640

  Som studerande på lärarutbildningen möts man av en stor mängd teorier. Att orientera sig bland dessa kan vara svårt, och att använda sig av teori i sitt examensarbete kan vara ännu svårare. Teori i examensarbetet är unik såtillvida att den direkt ...

  223 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 27. Hjälp ditt barn med:

  Hjälp ditt barn med matte genom hela grundskolan och gymnasiet

  av Carol Vorderman

  Häftad, Svenska, 2011-07-12, ISBN 9789174011562
  (30 röster)

  Kämpar ditt barn med matten? Tycker du att det är svårt att hjälpa till med läxorna? Redan när barnen går i sexan börjar många föräldrar förtvivla över matteläxorna. Hur var det nu man räknade ut triangelns area? Högre upp i årskurserna, för att i...

  165 kr
  Skickas inom 1-2 vardagar.
 28. Mina första år

  av Margot Henrikson, Marie Helenelund

  Spiral, Svenska, 2008-03-01, ISBN 9789185465378
  (38 röster)

  En riktigt lyxig fylla i-bok för graviditeten och barnets första två år. Boken är fylligare och mer gedigen är andra böcker i genren. Här finns gott om plats för föräldrarna att dokumenter allt om barnet. Stämningsfulla fotografier och gott om pla...

  147 kr
  Skickas inom 1-2 vardagar.
 29. Lärare Lär:

  Språkstimulering. D. 2, Aktiviteter och åtgärder i förskoleåldern

  av Bente Eriksen Hagtvet

  Häftad, Svenska, 2006-02-01, ISBN 9789127722811
  (1 röst)

  Bente Eriksen Hagtvet, professor i specialpedagogik vid Oslo universitet, visar i boken Språkstimulering på det samband som finns mellan barns tal- och skrivutveckling. Utifrån utvecklingspsykologiska och didaktiska teorier framhåller hon betydels...

  410 kr
  Skickas inom 1-2 vardagar.
 30. Läroplansteori och didaktik

  av Ninni Wahlström

  Häftad, Svenska, 2016-10-26, ISBN 9789140694768
  (1 röst)

  Läroplansteori och didaktik är två delar av det vetenskapliga ämnet pedagogik. Läroplansteorins grundläggande fråga är "Vad räknas som kunskap?". Det är en fråga som ständigt är utsatt för omprövning och debatt. En fråga som ofta väcker ...

  320 kr
  Skickas inom 2-5 vardagar.