Filtrera

Språk
 • (2687)
 • (10000+)
 • (10000+)
 • Visa alla
Ämne
Format
 • (23)
 • (15)
 • (10000+)
 • (324)
 • (10000+)
 • (10000+)
 • (161)
 • (126)
Nyheter
 • (459)
 • (2737)
Läsålder
 • (4)
 • (142)
 • (89)
 • (79)
 • (43)
 • (46)
Utgivningsår
 • (3120)
 • (10000+)
 • (10000+)
 • (10000+)
 • (10000+)
Inspiration
 • (357)
 • (4)
 • (711)
Pris
 • (7300)
 • (10000+)
 • (10000+)
Leveranstid
 • (10000+)
 • (10000+)
 • (10000+)
Tidsperiod i boken
 • (3269)
 • (103)
 • (12)
 • (23)
 • (1)
Geografisk plats i boken
 • (948)
 • (10000+)
 • (2438)
 • (482)
 • (7331)
 • (594)

Pedagogik

Sortering:
 1. Snacka snyggt : modern retorik

  av Elaine Eksvärd

  (62 röster)
  Pocket. Svenska, 2012-03-21, ISBN 9789186969004

  Detta är en modern retorikbok som lyfter retoriken från talarstolen till din vardag. Vilken konversationsteknik kan göra dig till det sociala geniet, hur får du folk att gilla dig på tre minuter och hur kan man använda färg strategiskt för att påv...

  48 kr
  Lägg i varukorg
  Finns i lager! Skickas inom 1-2 vardagar.
 2. Etik i professionellt lärarskap 2:a uppl

  av Sara Irisdotter Aldenmyr, Ann Paulin, Kirsten Grønlien Zetterqvist

  Häftad. Svenska, 2016-05-27, ISBN 9789140694751

  En medveten och gemensam professionsetik bidrar till att utveckla den etiska kompetensen och innebär att lärare får inspiration och stöd för det dagliga yrkesutövandet. Under en vanlig dag i skolan uppstår ofta svåra situationer, där lärare måste ...

  292 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 2-5 vardagar.
 3. Etnicitet som resurs - i skolan

  av Layal Kasselias Wiltgren

  Häftad. Svenska, 2016-01-28, ISBN 9789144109060

  Skolan är en plats där barn, ungdomar och personal med olika etnisk bakgrund möts. Men vad är etnicitet? Hur kommer det till uttryck, hur uppstår det och varför tillskrivs det "invandrare" men sällan "svenskar"?   Layal Ka...

  284 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 4. Skolpolitik : från riksdagshus till klassrum

  av Maria Jarl, Linda Rönnberg

  (4 röster)
  Häftad. Svenska, 2015-08-07, ISBN 9789147114450

  Varför ser skolan ut som den gör? Vilka aktörer försöker påverka de politiska besluten om skolan? Vad vill de olika aktörerna och hur för de fram sina krav? Den här boken skildrar det politiska spelet om skolan. En viktig utgångspunkt är att skolp...

  286 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 5. Digitalisering som lyfter skolan : teori möter praktik

  av Håkan Fleischer, Helena Kvarnsell

  (1 röst)
  Häftad. Svenska, 2015-11-10, ISBN 9789188099358

  För att utveckla elevernas kunskaper med hjälp av digitala verktyg måste vi utgå från pedagogik snarare än teknik. Boken Digitalisering som lyfter skolan - Teori möter praktik innehåller inte ett enda apptips, men däremot finns strategier och förh...

  265 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 2-5 vardagar.
 6. Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund

  av Bim Riddersporre, Barbro Bruce, Charlotte Pegetti, Annika Åkerblom, Eva Johansson

  (1 röst)
  Inbunden. Svenska, 2016-09-01, ISBN 9789127147072

  Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund ingår i en serie förskolelitteratur. Omsorg är grundläggande i förskolans pedagogik och en viktig sida av alla mänskliga relationer. Den ska enligt läroplanen prägla verksamheten, och barn i förskolan ska...

  352 kr
  Lägg i varukorg
  Finns i lager! Skickas inom 1-2 vardagar.
 7. Hjärna, gener och jävlar anamma : Hur barn lär

  av Torkel Klingberg

  (3 röster)
  Inbunden. Svenska, 2016-09-26, ISBN 9789127818101

  I Torkel Klingbergs bok Hjärna, gener och jävlar anamma, får vi fascinerande inblickar i ny forskning om barns lärande och motivation. Förståelse för matematik och läsning är inget vi människor föds med. I samspel mellan gener och miljö omformas b...

  242 kr
  Lägg i varukorg
  Finns i lager! Skickas inom 1-2 vardagar.
 8. Det sociala livet i skolan : socialpsykologi för lärare

  Serie: Det sociala livet i skolan

  av Robert Thornberg

  (12 röster)
  Häftad. Svenska, 2013-05-08, ISBN 9789147105434

  Det sociala livet i skolan är en introduktion till socialpsykologi där kunskapsområdet relateras till skolans värld genom skildringar av vardagssituationer och resultat från forskning. Kapitlen handlar bland annat om grupper, grupputveckling, norm...

  279 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 9. Utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan

  Serie: Utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan

  av Gunnar Åsén, Karin Alnervik, Lise-Lotte Bjervås, Polly Björk-Willén, Ingela Elfström

  (4 röster)
  Häftad. Svenska, 2015-02-25, ISBN 9789147111954

  Denna antologi handlar om utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan. Läs mer Boken är uppdelad i tre delar: Den första delen behandlar utvärdering och bedömning i relation till den statliga styrningen av förskolan. Här beskrivs hur den stat...

  268 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 10. Skola i normer 2:a uppl

  av Lena Martinsson, Eva Reimers

  (1 röst)
  Häftad. Svenska, 2014-07-03, ISBN 9789140685995

  Skola i normer granskar hur normer för hur man ska vara och bete sig upprepas och utmanas av elever och lärare i skolan, på lärarutbildningen och i skolans värdegrundsarbete. Genom föreställningar om normalitet skapas också det Andra, det som inte...

  347 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 2-5 vardagar.
 11. De yngre barnens läroplanshistoria

  av Ann-Christine Vallberg Roth

  (8 röster)
  Häftad. Svenska, 2011-06-07, ISBN 9789144055541

  Boken ger en introduktion i de yngre barnens läroplanshistoria från mitten av 1800-talet till det första decenniet på 2000-talet. Det är dokument som styr mål och innehåll för barn i förskola som står i centrum. I denna reviderade upplaga av boken...

  257 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 12. Högskoleprovsboken : Den stora fenomenala boken till högskoleprovet

  av Andreas Rahim

  (15 röster)
  Häftad. Svenska, 2016-01-24, ISBN 9789197998642

  "Högskoleprovsboken : Den stora fenomenala boken till högskoleprovet", uppföljaren till en av Sveriges mest säljande böcker om högskoleprovet under förra året, är marknadens nyaste (utgiven 25 januari 2016) och mest omfattande bok (430 s...

  290 kr
  Lägg i varukorg
  Finns i lager! Skickas inom 1-2 vardagar.
 13. Vad berättas om mig? : barns rättigheter och möjligheter till inflytande i förskolans dokumentation

  av Bente Svenning

  (6 röster)
  Häftad. Svenska, 2011-05-12, ISBN 9789144066486

  I dag är barnexperter och politiker eniga om att förskolebarnen själva ska få komma till tals. Samtidigt krävs det från många håll att förskoleverksamheten ska dokumenteras. I den här boken ställer författaren frågan om vuxna lyssnar på barnen när...

  182 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 14. Hjälp ditt barn med matte genom hela grundskolan och gymnasiet

  Serie: Hjälp ditt barn med

  av Carol Vorderman

  (28 röster)
  Häftad. Svenska, 2011-07-12, ISBN 9789174011562

  Kämpar ditt barn med matten? Tycker du att det är svårt att hjälpa till med läxorna? Redan när barnen går i sexan börjar många föräldrar förtvivla över matteläxorna. Hur var det nu man räknade ut triangelns area? Högre upp i årskurserna, för att i...

  165 kr
  Lägg i varukorg
  Finns i lager! Skickas inom 1-2 vardagar.
 15. Respekt för lärarprofessionen : om lärares yrkesspråk och yrkesetik

  Serie: Respekt för lärarprofessionen

  av Gunnel Colnerud, Kjell Granström

  Häftad. Svenska, 2015-05-29, ISBN 9789147111633

  Respekt för lärarprofessionen behandlar två fundamentala verktyg eller förutsättningar för läraryrkets utövande: yrkesspråk och yrkesetik. Alla lärare har tillgång till någon form av yrkesspråk och yrkesetik, men frågan är hur gemensamma och använ...

  268 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 16. Miljöer för lek, lärande och samspel

  av Anette Sandberg

  (5 röster)
  Häftad. Svenska, 2008-02-01, ISBN 9789144029115

  Hur ser miljöer för lek, lärande och samspel ut idag? Barns handlingar, upplevelser och erfarenheter är, förutom den sociala relationen till andra barn och vuxna, också sammanbundna med de inomhus- och utomhusmiljöer som de vistas i. Både fysiska ...

  233 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 17. Litteraturläsning i förskolan

  av Ulla Damber, Jan Nilsson, Camilla Ohlsson

  (3 röster)
  Häftad. Svenska, 2013-05-29, ISBN 9789144078137

  Tidiga textmöten hjälper barn att utveckla strategier i sin senare läsning och ger dem en inre motivation att söka läsupplevelser och kunskap om omvärlden. Den tidiga läsningen sätter på så vis spår i den fortsatta litteratur- och s...

  232 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 18. Det värderande ögat : observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning

  av Cato R P Bjørndal

  (15 röster)
  Häftad. Svenska, 2005-12-01, ISBN 9789147053117

  Hur kan jag bli en bättre lärare? Ett sätt kan vara att observera sin egen yrkesutövning och utvecklas till en bättre pedagog. På ett konkret och direkt sätt, med hjälp av många exempel, ger boken en grundlig introduktion till effektiva redskap. L...

  281 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 19. Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan : hallå, hur gör man?

  Serie: Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan

  av Christian Eidevald

  (8 röster)
  Häftad. Svenska, 2013-09-18, ISBN 9789147114184

  "Åh nej, inte en grej till!" I Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan beskriver Christian Eidevald hur man kan genomföra systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Ett av förskolans förstärkta uppdrag är att arbe...

  243 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 20. Krispedagogik : hjälp till barn och unga i kris

  av Magne Raundalen, Jon-Håkan Schultz

  (1 röst)
  Häftad. Svenska, 2007-09-01, ISBN 9789144037417

  "Den största skadan gör den som vänder ryggen till." Barnombudsman Reidar Hjermann, Norge Varje dag finns det förskolebarn och skolelever som upplever kriser och förluster. De kan ha förlorat föräldrar eller nära vänner eller ha varit me...

  331 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 21. Skolan, demokratin och de unga medborgarna

  Serie: Skolan, demokratin och de unga medborgarna

  av Joakim Ekman, Lina Pilo

  (3 röster)
  Häftad. Svenska, 2012-08-09, ISBN 9789147097319

  Det är en vanlig föreställning att skolan har en viktig funktion att fylla i en demokrati. Skolan ska fostra ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar, och mer specifikt utrusta eleverna med de färdigheter och kunskaper som de behöver som me...

  273 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 22. Uteverksamhetens möjligheter

  av Sanne Björklund

  Häftad. Svenska, 2016-12-16, ISBN 9789144110165

  Utevistelse är en självklar del av förskolans verksamhet. Varje dag, året om, går barn och pedagoger ut. Den här boken vill visa på de möjligheter som uteverksamheten erbjuder. Skapa magiska lekvärldar, bjud ut bokstäverna, få syn på naturens este...

  260 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 23. Den mångkulturella förskolan - Motsägelser och möjligheter

  av Johannes Lunneblad

  (3 röster)
  Häftad. Svenska, 2013-06-27, ISBN 9789144091624

  Den här boken handlar om vad som menas med ett mångkulturellt samhälle och dess relation till utbildning i allmänhet och förskolan specifikt. Sedan 1970-talet har den svenska förskolan varit en del av samhällets politiska intentioner och en mötesp...

  228 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 24. Experience and Education

  av John Dewey

  (1 röst)
  Häftad. Engelska, 1997-01-01, ISBN 9780684838281

  Experience and Educationis the best concise statement on education ever published by John Dewey, the man acknowledged to be the pre-eminent educational theorist of the twentieth century. Written more than two decades after Democracy and Education(...

  125 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 2-5 vardagar.
 25. Barn utvecklar sitt språk

  av Louise Bjar, Caroline Liberg

  (13 röster)
  Häftad. Svenska, 2010-08-16, ISBN 9789144067438

  Hur lär sig barn uttal och grammatik? Hur utvecklas deras förmåga att samtala med andra? Och vad händer när samspelet med andra inte alls fungerar? I den här boken beskriver femton forskare barns talspråkliga och skriftspråkliga utveckling. Förfat...

  320 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 26. Barns visuella kulturer : skolplanscher och idolbilder

  av Anna Sparrman

  (1 röst)
  Häftad. Svenska, 2006-10-01, ISBN 9789144037943

  Den här boken handlar om visuella kulturer i barns vardagsliv både på fritiden och i skolan. Hur använder barn det visuella för att ta sig fram i världen och för att både förstå och skapa sig själva? Frågan besvaras genom att se hur barn förhåller...

  246 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 27. Forskningsmetoder för lärarstudenter

  av Line Christoffersen, Asbjörn Johannessen

  Häftad. Svenska, 2015-01-28, ISBN 9789144101613

  Detta är en introduktion till forskningsmetoder. Boken presenterar allt från kvalitativ till kvantitativ forskningsdesign och är skriven på ett lättillgängligt sätt. Den är en idérik grundbok och kräver inga speciella förkunskaper om forskningsmet...

  235 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 28. Pedagogisk dokumentation : Utvecklas och lära tillsammans

  Serie: Förskoleserien

  av Gunilla Essén, Erika Björklund, Leicy Olsborn Björby

  (3 röster)
  Häftad. Svenska, 2015-10-27, ISBN 9789127442177

  Pedagogisk dokumentation Utvecklas och lära tillsammans Hur kan du som pedagog använda dig av pedagogisk dokumentation för att utveckla verksamheten tillsammans med barnen? Författarna diskuterar ett utforskande arbetssätt och nyfikenheten som dri...

  335 kr
  Lägg i varukorg
  Finns i lager! Skickas inom 1-2 vardagar.
 29. Språkglädje : språklekar i förskola och skola

  av Ann-Katrin Svensson

  (8 röster)
  Häftad. Svenska, 2005-03-01, ISBN 9789144039008

  För att barn ska kunna utveckla ett rikt språk behöver de uppmuntran o ch språklig stimulans. I denna bok presenteras en mängd rim, ramsor, f ingerlekar, hemliga språk, sånger, gåtor, talesätt, berättelselekar oc h andra former av språklekar och s...

  278 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 30. Elevnära skolledarskap

  av Viviane Robinson

  Häftad. Svenska, 2015-03-18, ISBN 9789198176254

  Skolledare drivs av en vilja att göra skillnad för sina elever. Att arbeta med ett elevnära skolledarskap innebär att fokusera på undervisningens kvalitet och elevernas lärande och resultat. Viviane Robinson presenterar fem forskningsbaserade kate...

  240 kr
  Lägg i varukorg
  Finns i lager! Skickas inom 1-2 vardagar.