Filtrera

Språk
 • (2915)
 • (10000+)
 • (10000+)
 • Visa alla
Ämne
Format
 • (22)
 • (15)
 • (10000+)
 • (335)
 • (10000+)
 • (10000+)
 • (168)
 • (174)
Nyheter
 • (601)
 • (2656)
Läsålder
 • (5)
 • (157)
 • (95)
 • (87)
 • (38)
 • (52)
Utgivningsår
 • (271)
 • (10000+)
 • (10000+)
 • (10000+)
 • (10000+)
Inspiration
 • (372)
 • (4)
 • (788)
Pris
 • (7506)
 • (10000+)
 • (10000+)
Leveranstid
 • (10000+)
 • (10000+)
 • (10000+)
Tidsperiod i boken
 • (3353)
 • (101)
 • (13)
 • (23)
 • (1)
Geografisk plats i boken
 • (989)
 • (10000+)
 • (2560)
 • (504)
 • (7546)
 • (615)

Pedagogik

Sortering:
 1. Det sociala livet i skolan:

  Det sociala livet i skolan : socialpsykologi för lärare

  av Robert Thornberg

  Häftad, Svenska, 2013-05-08, ISBN 9789147105434
  (14 röster)

  Det sociala livet i skolan är en introduktion till socialpsykologi där kunskapsområdet relateras till skolans värld genom skildringar av vardagssituationer och resultat från forskning. Kapitlen handlar bland annat om grupper, grupputveckling, norm...

  279 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 2. Att undervisa barn i förskolan:

  Att undervisa barn i förskolan

  av Elisabet Doverborg, Niklas Pramling, Ingrid Pramling Samuelsson

  Häftad, Svenska, 2013-06-03, ISBN 9789147111329
  (8 röster)

  Vad kan undervisning innebära i förskolan? Eller uttryckt på annat sätt: Hur kan förskollärare bidra till att barn lär sig? Hur kan man tala om undervisning i en temaorienterad och lekbaserad verksamhet? Läs mer Under senare år har man börjat tala...

  178 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 3. Specialpedagogik 1

  av Sonja Svensson Höstfält

  Häftad, Svenska, 2016-07-31, ISBN 9789152331972
  (6 röster)

  Specialpedagogik 1 ger en övergripande introduktion till det specialpedagogiska området. Boken ger grundläggande kunskaper om olika funktionsnedsättningar och hur de påverkar människors liv och delaktighet i samhället. Utgångspunkten är ett perspe...

  455 kr
  Skickas inom 1-2 vardagar.
 4. Barn utvecklar sitt språk

  av Louise Bjar, Caroline Liberg

  Häftad, Svenska, 2010-08-16, ISBN 9789144067438
  (13 röster)

  Hur lär sig barn uttal och grammatik? Hur utvecklas deras förmåga att samtala med andra? Och vad händer när samspelet med andra inte alls fungerar? I den här boken beskriver femton forskare barns talspråkliga och skriftspråkliga utveckling. Förfat...

  324 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 5. Åtgärdsprogram i praktiken : att arbeta med elevdokumentation i skolan

  av Lisa Asp-Onsjö

  Häftad, Svenska, 2008-08-12, ISBN 9789144050096
  (6 röster)

  Var femte elev i den svenska skolan är i behov av någon form av stöd. I praktiken innebär det att varje klassföreståndare skriver minst 5-6 åtgärdsprogram per termin. Arbetet med åtgärdsprogram är en verksamhet där lärare ofta känner sig osäkra oc...

  233 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 6. Stärk språket stärk lärandet, 4:e upplagan

  av Pauline Gibbons

  Häftad, Svenska, 2016-03-22, ISBN 9789173828772
  (1 röst)

  Stärk språket Stärk lärandet av Pauline Gibbons Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet Stärk språket - stärk lärandet har sedan första svenska upplagan 2006 blivit en av de viktigaste böckerna för all...

  378 kr
  Skickas inom 2-5 vardagar.
 7. Vad berättas om mig? : barns rättigheter och möjligheter till inflytande i förskolans dokumentation

  av Bente Svenning

  Häftad, Svenska, 2011-05-12, ISBN 9789144066486
  (6 röster)

  I dag är barnexperter och politiker eniga om att förskolebarnen själva ska få komma till tals. Samtidigt krävs det från många håll att förskoleverksamheten ska dokumenteras. I den här boken ställer författaren frågan om vuxna lyssnar på barnen när...

  182 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 8. Barn och naturvetenskap:

  Barn och naturvetenskap : upptäcka, utforska och lära i förskola och skola

  av Ingela Elfström, Bodil Nilsson, Lillemor Sterner, Christina Wehner-Godée

  Häftad, Svenska, 2014-08-05, ISBN 9789147114078
  (6 röster)

  Vad har naturvetenskap med lärande och barn att göra? En hel del faktiskt. Inom naturvetenskaplig forskning finns en lång tradition av utforskande, undersökande och experimenterande för att lösa forskningsproblem. Barn utforskar, undersöker och ex...

  313 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 9. Att anpassa undervisning : till individ och grupp i klassrummet

  av Anja Thorsten, Karin Forslund Frykedal, Sofia Boo

  Häftad, Svenska, 2017-03-13, ISBN 9789127145603

  Tycker du att din svåraste arbetsuppgift som lärare är att anpassa undervisningen efter varje elevs förutsättningar och behov? Då är du inte ensam! Att anpassa undervisning är en grundbok som erbjuder en teoretisk och praktisk vägledning mot en un...

  336 kr
  Skickas inom 1-2 vardagar.
 10. Böcker inom och omkring oss

  av Aidan Chambers

  Häftad, Svenska, 2014-02-05, ISBN 9789186634544
  (6 röster)

  Ett slags trolleri som händer inne i huvudet det är vad litteratur är, enligt en tioårig pojke citerad i denna bok. Men för många människor är den magiska världen stängd. Trots att de har knäckt läskoden läser de ogärna böcker. Att lära sig läsa ä...

  286 kr
  Skickas inom 1-2 vardagar.
 11. Föräldrar, förskola och skola - Om mångfald, makt och möjligheter

  av Anne Harju, Ingegerd Tallberg Broman

  Häftad, Svenska, 2013-01-25, ISBN 9789144079523
  (5 röster)

  "Jag var rätt skeptisk till hela dagisverksamheten från början så det var viktigt för mig att inskola. Det jag var rädd för hände aldrig", säger en av de intervjuade papporna medan en av de intervjuade skolledarna i en gru...

  297 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 12. Lärande, skola, bildning : grundbok för lärare

  av Ulf P Lundgren, Roger Säljö, Caroline Liberg, Lisa Asp-Onsjö, Nihad Bunar

  Häftad, Svenska, 2014-08-18, ISBN 9789127136021
  (35 röster)

  Detta är den tredje och omarbetade utgåvan av grundboken Lärande, skola, bildning. Boken belyser skolans historia och framväxt och ger en fördjupad blick i det som idag utgör vårt svenska skolsystem. Tillsammans med en rad namnkunniga forskare och...

  510 kr
  Skickas inom 1-2 vardagar.
 13. Elefanten i klassrummet:

  Elefanten i klassrummet: - att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik

  av Jo Boaler

  Häftad, Svenska, 2011-06-15, ISBN 9789147099719
  (10 röster)

  I Elefanten i klassrummet utmanar Jo Boaler den traditionella matematikundervisningen som präglas av ett perspektiv där matematiken framställs som en samling regler och standardmetoder som man måste lära sig. Hon hävdar, liksom många andra, att sk...

  260 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 14. Barn som väcker funderingar: se förstå och hjälpa förskolebarn med en annorlunda utveckling - andra upplagan

  av Gunilla Gerland, Ulrika Aspeflo

  Häftad, Svenska, 2015-03-04, ISBN 9789198234909
  (6 röster)

  I förskolan finns barn, ibland med en diagnos, oftare utan, som väcker funderingar. Det kan vara barn som inte riktigt fungerar i samspelet,som verkar ha ett annorlunda sätt att förstå, eller som rusar från det ena till det andra och inte "ka...

  288 kr
  Skickas inom 2-5 vardagar.
 15. Litteraturläsning i förskolan

  av Ulla Damber, Jan Nilsson, Camilla Ohlsson

  Häftad, Svenska, 2013-05-29, ISBN 9789144078137
  (4 röster)

  Tidiga textmöten hjälper barn att utveckla strategier i sin senare läsning och ger dem en inre motivation att söka läsupplevelser och kunskap om omvärlden. Den tidiga läsningen sätter på så vis spår i den fortsatta litteratur- och s...

  232 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 16. Hjälp ditt barn med:

  Hjälp ditt barn med matte genom hela grundskolan och gymnasiet

  av Carol Vorderman

  Häftad, Svenska, 2011-07-12, ISBN 9789174011562
  (30 röster)

  Kämpar ditt barn med matten? Tycker du att det är svårt att hjälpa till med läxorna? Redan när barnen går i sexan börjar många föräldrar förtvivla över matteläxorna. Hur var det nu man räknade ut triangelns area? Högre upp i årskurserna, för att i...

  165 kr
  Skickas inom 1-2 vardagar.
 17. Hjärna, gener och jävlar anamma : hur barn lär

  av Torkel Klingberg

  Inbunden, Svenska, 2016-09-26, ISBN 9789127818101
  (8 röster)

  I Torkel Klingbergs bok Hjärna, gener och jävlar anamma, får vi fascinerande inblickar i ny forskning om barns lärande och motivation. Förståelse för matematik och läsning är inget vi människor föds med. I samspel mellan gener och miljö omformas b...

  242 kr
  Skickas inom 1-2 vardagar.
 18. Lära och undervisa matematik : från förskoleklass till åk 6

  av Barbro Grevholm

  Häftad, Svenska, 2014-04-11, ISBN 9789144102481
  (2 röster)

  Lära och undervisa matematik - från förskoleklass till åk 6 är en grundbok i matematik och matematikämnets didaktik. Den vänder sig till lärarstuderande och till verksamma lärare som vill aktualisera sina kunskaper och ta del av den senaste forskn...

  402 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 19. Teknikdidaktik i förskolan

  av Veronica Bjurulf

  Häftad, Svenska, 2013-09-11, ISBN 9789144095837
  (6 röster)

  Teknikdidaktik ges numera ut av Studentlitteratur AB. Denna andra upplaga innehåller dock inga förändringar av innehållet jämfört med den första upplagan. Sedan Teknikdidaktik kom ut 2011 har inte bara grundskollärare använt den utan även förskoll...

  221 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 20. Göra naturvetenskap i skolan:

  Göra naturvetenskap i förskolan - med fokus på kommunikation

  av Susanne Thulin

  Häftad, Svenska, 2015-02-02, ISBN 9789147114092

  Boken handlar om naturvetenskap i förskolan, men har också didaktiska anspråk. Den berör förskollärares inställning till sitt uppdrag i förskolan, till innehållsområdet naturvetenskap och till hur man arbetar med ämnet. Här tas också kommunikation...

  183 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 21. Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan:

  Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan : hallå, hur gör man?

  av Christian Eidevald

  Häftad, Svenska, 2013-09-18, ISBN 9789147114184
  (8 röster)

  "Åh nej, inte en grej till!" I Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan beskriver Christian Eidevald hur man kan genomföra systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Ett av förskolans förstärkta uppdrag är att arbe...

  243 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 22. Formulera : bild och projekt i förskolan

  av Karin Furness

  Häftad, Svenska, 2017-01-03, ISBN 9789147111732
  (1 röst)

  Det här är en bok om bild, vardag och projekt i förskolan. Boken Formulera bygger på ett utforskande arbetssätt där barnens tankar och intresse blir utgångspunkten i projekten som på ett organiskt sätt slingrar sig fram. Vi får följa med in i verk...

  290 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 23. Specialpedagogik och funktionshinder

  av Inga-Lill Jakobsson, Inger Nilsson

  Inbunden, Svenska, 2011-08-22, ISBN 9789127120204
  (6 röster)

  I varje skolklass finns elever med olika förutsättningar och behov därför är det angeläget att alla lärare har kunskap om specialpedagogik och funktionshinder. Denna gedigna grundbok belyser de vanligaste funktionsnedsättningarna ur ett pedagogisk...

  403 kr
  Skickas inom 1-2 vardagar.
 24. Barns lärande : fokus i kvalitetsarbetet

  av Sonja Sheridan, Ingrid Pramling Samuelsson

  Häftad, Svenska, 2016-02-02, ISBN 9789147122066
  (1 röst)

  Barns lärande - fokus i kvalitetsarbetet synliggör på ett pedagogiskt sätt vad systematiskt kvalitetsarbete är och vad kvalitetsutveckling innebär i förskolan. Boken stödjer förskolans kvalitetsarbete utifrån läroplanens intentioner med barns välm...

  225 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 25. Barndom, lärande och ämnesdidaktik

  av Ingrid Pramling Samuelsson, Ingegerd Tallberg Broman

  Häftad, Svenska, 2013-03-12, ISBN 9789144091037
  (4 röster)

  Bokens kapitel handlar om hur barn lär sig språk och kommunikation, naturvetenskap och teknik, samt estetik i förskolan. Alla kapitel är baserade på olika empiriska och praktiknära studier från förskolans värld. Bokens inledande kapitel problemati...

  320 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 26. Lyft språket lyft tänkandet 2:a uppl

  av Pauline Gibbons

  Häftad, Svenska, 2013-11-05, ISBN 9789173828680
  (4 röster)

  Andra upplagan av Pauline Gibbons bok är uppdaterad til Lgy/Lgr 11 av Lena Sjöqvist från Nationellt centrum för svenska som andraspråk. I Lyft språket - lyft tänkandet visar författaren tillStärk språket - stärk lärandet, Pauline Gibbons, övertyga...

  365 kr
  Skickas inom 2-5 vardagar.
 27. Lärande bedömning

  av Anders Jönsson

  Häftad, Svenska, 2013-12-19, ISBN 9789140684462
  (8 röster)

  I den här boken ges ett särskilt perspektiv på bedömning. Det visar hur bedömning kan användas i lärandets tjänst, så att eleverna i skolan ges möjlighet att lära sig så mycket och så bra som möjligt. Med hjälp av aktuell forskning visas hur bedöm...

  354 kr
  Skickas inom 1-2 vardagar.
 28. Mathematics inside the black box:

  Mathematics inside the black box bedömning för lärande i matematikklassrummet

  av Jeremy Hodgen, Dylan Wiliam

  Häftad, Svenska, 2014-07-02, ISBN 9789147114665
  (6 röster)

  Hur bedömer lärare elevens kunskaper? Hur anpassar lärarna undervisningen till den enskilde elevens förmågor? Hur blir eleverna själva medvetna om sitt eget lärande? Detta är några viktiga frågor som denna skrift behandlar med fokus på formativ be...

  137 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 29. Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola

  av Staffan Olsson

  Häftad, Svenska, 2016-08-05, ISBN 9789144092041

  Femte upplagan Sekretessfrågor upplevs ofta som svåra att hantera i förskolan och skolan.  Vad får personalen säga och lämna ut? När handlar det om juridiska ställningstaganden och vad kan sägas på etisk grund? I Sekretess och anmälningsplikt...

  334 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 30. Tal och tanke

  av Ida Heiberg Solem, Bjørnar Alseth, Gunnar Nordberg

  Häftad, Svenska, 2011-02-22, ISBN 9789144068466
  (13 röster)

  Vad ska elever lära sig i matematik? Hur kan lärare stötta och öka elevernas matematiska förståelse och kompetens? Hur kan matematikundervisningen bidra till att skapa goda läroprocesser? I Tal och tanke skriver författarna om matematiken, elevern...

  476 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.