Filtrera

Språk
 • (3073)
 • (10000+)
 • (10000+)
 • Visa alla
Ämne
Format
 • (22)
 • (16)
 • (10000+)
 • (346)
 • (10000+)
 • (10000+)
 • (177)
 • (225)
Nyheter
 • (689)
 • (2543)
Läsålder
 • (5)
 • (250)
 • (135)
 • (100)
 • (66)
 • (50)
Utgivningsår
 • (606)
 • (10000+)
 • (10000+)
 • (10000+)
 • (10000+)
Inspiration
 • (381)
 • (4)
 • (854)
Pris
 • (8494)
 • (10000+)
 • (10000+)
Leveranstid
 • (10000+)
 • (10000+)
 • (10000+)
Tidsperiod i boken
 • (3462)
 • (97)
 • (13)
 • (22)
 • (1)
Geografisk plats i boken
 • (985)
 • (10000+)
 • (2686)
 • (520)
 • (7657)
 • (627)

Pedagogik

Sortering:
 1. Lyft språket lyft tänkandet 2:a uppl

  av Pauline Gibbons

  Häftad, Svenska, 2013-11-05, ISBN 9789173828680
  (4 röster)

  Andra upplagan av Pauline Gibbons bok är uppdaterad til Lgy/Lgr 11 av Lena Sjöqvist från Nationellt centrum för svenska som andraspråk. I Lyft språket - lyft tänkandet visar författaren tillStärk språket - stärk lärandet, Pauline Gibbons, övertyga...

 2. Utmanande undervisning i klassrummet: Återkoppling ansträngning utmaning rekreation

  av James Nottingham

  Häftad, Svenska, 2013-06-28, ISBN 9789127136328
  (7 röster)

  Utmanande undervisning i klassrummet är en praktisk handbok att använda vid planering av undervisning, såväl för enskilda lärare som för arbetslag. Boken ger konkreta förslag på hur man kan skapa en utforskande, nyfiken och lustfylld lärandemiljö ...

 3. Att organisera för skolframgång : strategier för en likvärdig skola

  av Maria Jarl, Ulf Blossing, Klas Andersson

  Kartonnage, Svenska, 2017-06-09, ISBN 9789127818798

  Hur kan det egentligen komma sig att det finns stora variationer i elevernas resultat mellan olika skolor? Varför är vissa skolor mer framgångsrika än andra? Att organisera för skolframgång handlar om skolor som lokala organisationer och om hur ve...

 4. De fem stora : Fullan - Hattie - Timperley - Wiliam - Dweck

  av Jesper Ersgård

  Häftad, Svenska, 2016-08-11, ISBN 9789127146518
  (1 röst)

  De fem stora ger överblick över och förståelse för den senaste skolforskningen och knyter den till det dagliga komplexa skolarbetet. På ett konkret och underhållande sätt presenteras här forskningsresultaten från de fem största internationella for...

 5. Före Bornholmsmodellen:

  Före Bornholmsmodellen - språklekar i förskolan

  av Ingvar Lundberg, Görel Sterner

  Övrigt, Svenska, 2010-03-11, ISBN 9789127417472
  (4 röster)

  Före Bornholmsmodellen - språklekar i förskolan Lek med språket! Redan på förskolan pågår ett intensivt arbete med barnens språkutveckling. Genom sång och lek lockar vi barnen att undersöka språket. Forskningen säger att det systematiska arbetet m...

 6. Inkludering i skolan : undervisningsstrategier som fungerar

  av David Mitchell

  Häftad, Svenska, 2015-11-02, ISBN 9789127143593
  (4 röster)

  Inkluderande undervisning innebar att olikheter ses som en tillgang. Men hur ska du undervisa elever i behov av sarskilt stod pa basta satt? Vad sager forskningen och hur ska du som larare veta vilka strategier som ar mest effektiva? I David ...

 7. Flerspråkiga elever : Effektiv undervisning i en utmanande tid

  av Jim Cummins

  Häftad, Svenska, 2017-06-16, ISBN 9789127818750

  Aldrig tidigare i historien har migrationen varit så omfattande. Denna nya situation påverkar skolan i världens länder på ett genomgripande vis. I en skolkontext som präglas av språklig, kulturell och religiös mångfald krävs undervisning som hjälp...

 8. Skoljuridik

  av Viola Boström, Kjell Lundmark

  Häftad, Svenska, 2016-03-07, ISBN 9789147112432

  Boken behandlar skoljuridik, det vill säga regler som gäller specifikt för förskolan och skolan, såsom skollagen och de olika skolförordningarna. Den ger också en introduktion till övriga rättsområden som en rektor och förskolechef bör känna till:...

 9. Specialpedagogik 1

  av Sonja Svensson Höstfält

  Häftad, Svenska, 2016-07-31, ISBN 9789152331972
  (6 röster)

  Specialpedagogik 1 ger en övergripande introduktion till det specialpedagogiska området. Boken ger grundläggande kunskaper om olika funktionsnedsättningar och hur de påverkar människors liv och delaktighet i samhället. Utgångspunkten är ett perspe...

 10. Det synliga barnet : barns perspektiv i kvalitetsarbetet

  av Martina Lundström

  Häftad, Svenska, 2016-09-06, ISBN 9789188149084
  (1 röst)

  Man brukar säga att något sitter i väggarna. Jag brukar säga att ingenting sitter i väggarna. Det sitter i oss i dig och mig och vårt tyckande och tänkande om barn, barndom, förskola, samhälle, pedagogroll, kunskap och lärande. I Det synliga barne...

 11. Att leda mot skolans mål

  av Olof Johansson, Lars Svedberg

  Häftad, Svenska, 2016-09-01, ISBN 9789140694478

  Forskning visar att förskolechefer och rektorer är viktiga för verksamhetens välbefinnande och framgång. Deras ledningsuppgift handlar om att vårda och ta till vara lärarnas engagemang, vara lyhörd för och värna elevernas rätt till en god utbildni...

 12. Kooperativt lärande : samarbetsstrukturer för elevaktiv undervisning

  av Spencer Kagan, Jette Stenlev

  Häftad, Svenska, 2017-05-10, ISBN 9789144114279
  (1 röst)

  Hur gör du eleverna delaktiga i undervisningen? Hur utvecklar du elevernas lärande och sociala förmåga? Hur skapar du positiva och inspirerande lärsituationer? I boken presenteras idéer och principer om hur elevernas färdighete...

 13. Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan:

  Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan : hallå, hur gör man?

  av Christian Eidevald

  Häftad, Svenska, 2013-09-18, ISBN 9789147114184
  (8 röster)

  "Åh nej, inte en grej till!" I Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan beskriver Christian Eidevald hur man kan genomföra systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Ett av förskolans förstärkta uppdrag är att arbe...

 14. Förskola i rörelse och förändring : barn och pedagoger skapar mening tillsammans

  av Per Dahlbeck, Kristina Westlund

  Häftad, Svenska, 2015-07-17, ISBN 9789144104348
  (1 röst)

  Hur skapar vi en förskola som är meningsfull för barnen och dit varje barn går med lätta steg? Bokens författare, som alla drivs av en uttalad ambition att skapa just en sådan förskola, beskriver hur de arbetar för att få syn på och ta tillvara ba...

 15. Hjärna, gener och jävlar anamma : hur barn lär

  av Torkel Klingberg

  Inbunden, Svenska, 2016-09-26, ISBN 9789127818101
  (9 röster)

  I Torkel Klingbergs bok Hjärna, gener och jävlar anamma, får vi fascinerande inblickar i ny forskning om barns lärande och motivation. Förståelse för matematik och läsning är inget vi människor föds med. I samspel mellan gener och miljö omformas b...

 16. Learning study i förskolan

  av Mona Holmqvist Olander

  Häftad, Svenska, 2013-05-22, ISBN 9789144092980
  (1 röst)

  Lärande är ett område som alla människor berörs av och utvecklar varje dag, oavsett var vi befinner oss. Det lärande författarna behandlar i den här boken är det avsiktliga och planerade lärandet för små barn i förskola och förskoleklass. Förskola...

 17. Handledning för kollegialt lärande

  av Annika Cederberg-Scheike

  Häftad, Svenska, 2016-05-04, ISBN 9789144112541

  Det kollegiala lärandet är centralt i arbetet att utveckla en skola och dess undervisning. Den här boken diskuterar handledning som en konkret metod för att åstadkomma ett kollegialt lärande. Texten är teoretiskt grundad men erbjuder framför allt ...

 18. Världens bästa undervisning : i Finland, Kina, Sydkorea, Singapore och Sverige

  av Okhwa Lee, Tomas Kroksmark

  Häftad, Svenska, 2017-01-11, ISBN 9789144114767

  Några få länder i världen gör år efter år mycket goda resultat i de internationella kunskapstest som återkommande genomförs med skolelever. Andra länder gör lika konsekvent svaga resultat. Går de här skillnaderna att förklara på vetenskaplig grund...

 19. Särskilt begåvade elever : pedagogens utmaning och möjlighet

  av Mona Liljedahl

  Häftad, Svenska, 2017-05-16, ISBN 9789177410010
  (1 röst)

  Boken Särskilt begåvade elever - pedagogens utmaning och möjlighet berättar hur skolan kan upptäcka och identifiera dessa elever samt vilka pedagogiska verktyg som behöver tillämpas. Elever som tidigare utgjort en stor utmaning kan faktiskt vara e...

 20. Strengthsfinder 2.0:A New and Upgraded Edition of the Online Test from Gallup's Now Discover Your Strengths

  av Rath T

  Häftad, Engelska, 2007-09-01, ISBN 9781595620156
  (6 röster)

  DO YOU DO WHAT YOU DO BEST EVERY DAY?<br>Chances are, you don't. From the cradle to the cubicle, we devote more time to fixing our shortcomings than to developing our strengths.<br>To help people uncover their talents, Gallup introduce...

 21. Forskarhandledning : i teori och praktik

  av Eva Brodin, Jitka Lindén, Anders Sonesson, Åsa Lindberg-Sand

  Häftad, Svenska, 2016-11-04, ISBN 9789144105789

  Detta är en efterlängtad bok som bidrar till utveckling av forskarhandledares kompetens och ger ett fördjupat perspektiv på doktoranders lärande. Med förankring i aktuell forskning behandlar författarna forskarutbildningens organisation, handledar...

 22. Lärandematriser

  av Johan Alm

  Häftad, Svenska, 2015-10-13, ISBN 9789172059801
  (8 röster)

  Lärandematriser beskriver målen ur elevers perspektiv, så begripligt att de själva kan bedöma sitt eget och kamraters lärande.  Boken Lärandematriser - Att få eleven att förstå visar steg för steg hur du skapar lärandematriser med andra lärar...

 23. Vardagssvenska - Grundkurs i svenska språket

  av Anette Althén, Kristoffer Magnell

  Häftad, Svenska, 2016-10-05, ISBN 9789127447035

  Vardagssvenska - grundkurs i svenska språket är ett helt nytt läromedel, utvecklat för nyanlända som under asyltiden går språkkurser hos studieförbund och folkhögskolor. Boken innehåller allt den nyanlända behöver för att starta sin resa i svenska...

 24. Vilse i skolan - Hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt

  av Ross W Greene

  Häftad, Svenska, 2016-01-28, ISBN 9789144109701
  (3 röster)

  Med sin fasta övertygelse om att alla barn uppför sig väl om de kan, ger Ross W. Greene stöd åt lärare som upplever att de inte alltid räcker till för de elever som behöver dem mest. Eleverna själva vill inget hellre än att kunna hantera de social...

 25. Mathematics for Elementary Teachers with Activities

  av Sybilla Beckmann

  Inbunden, Engelska, 2017-01-12, ISBN 9780134392790

  For courses in Math for Future Elementary Teachers.   Empowering Tomorrows Math Teachers Mathematics for Future Elementary Teachers , 5 th  Edition  connects the foundations of teaching elementary math and the why behind procedures,...

 26. Stärk språket stärk lärandet, 4:e upplagan

  av Pauline Gibbons

  Häftad, Svenska, 2016-03-22, ISBN 9789173828772
  (1 röst)

  Stärk språket Stärk lärandet av Pauline Gibbons Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet Stärk språket - stärk lärandet har sedan första svenska upplagan 2006 blivit en av de viktigaste böckerna för all...

 27. Normkreativitet i förskolan : om normkritik och vägar till likabehandling

  av Karin Salmson, Johanna Ivarsson

  Häftad, Svenska, 2015-08-25, ISBN 9789187413117
  (1 röst)

  Välkommen in i en normkreativ värld! Den här boken är en vän att hålla i handen när du vill ge alla barn möjligheten att utvecklas utan att begränsas av andras föreställningar. När du tycker att varje unge ska få känna att hen duger precis som hen...

 28. Barns lärande : fokus i kvalitetsarbetet

  av Sonja Sheridan, Ingrid Pramling Samuelsson

  Häftad, Svenska, 2016-02-02, ISBN 9789147122066
  (1 röst)

  Barns lärande - fokus i kvalitetsarbetet synliggör på ett pedagogiskt sätt vad systematiskt kvalitetsarbete är och vad kvalitetsutveckling innebär i förskolan. Boken stödjer förskolans kvalitetsarbete utifrån läroplanens intentioner med barns välm...

 29. Formativ undervisning : utveckla klassrumspraktiker med lärandet i fokus

  av Åsa Hirsh

  Inbunden, Svenska, 2017-01-18, ISBN 9789127818309
  (3 röster)

  Formativ undervisning handlar om att utforska och forma undervisning utifrån elevers lärande och upplevelser i klassrummet. Boken handlar om nyfikenhet, ett forskande och analytiskt förhållningssätt, samt om att lyssna på vad eleven har att säga. ...

 30. Vad berättas om mig? : barns rättigheter och möjligheter till inflytande i förskolans dokumentation

  av Bente Svenning

  Häftad, Svenska, 2011-05-12, ISBN 9789144066486
  (6 röster)

  I dag är barnexperter och politiker eniga om att förskolebarnen själva ska få komma till tals. Samtidigt krävs det från många håll att förskoleverksamheten ska dokumenteras. I den här boken ställer författaren frågan om vuxna lyssnar på barnen när...