Du är här: Start / Psykologi & pedagogik / Pedagogik

Pedagogik

Nyheter

Läraren inom mig : pedagogiska berättelser Att bli specialistsjuksköterska eller barnmorska : utbildningar för framtiden Explosiva barn : ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt att tåla motgångar och förändringar Barn som oroar : bemötande och metoder i förskola och förskoleklass

Läraren inom mig : pedagogiska berätt...

Att bli specialistsjuksköterska eller...

Explosiva barn : ett nytt sätt att fö...

Barn som oroar : bemötande och metode...

Anne-Marie Körling Lena Nordgren, Sofia Almerud Österberg Ross W Greene Hasse Hedström
233:-Köp
317:-Köp
336:-Köp
233:-Köp

Allt inom Pedagogik

Listan innehåller 236309 träffar.

Sortering 

Andlig utveckling - att vara sitt högre jag

(2 röster) 
KARTONNAGE. *Isis Förlag, Svenska, 2002-11-01
Andlig utveckling
Status: Tillfälligt slut
65:- Bevaka

Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne

(4 röster) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2010-01-18

Syftet med denna bok är att introducera yrket och det vetenskapliga ämnet för studenter som påbörjat sjuksköterskeutbildningen. I boken ges en beskrivning av yrkets historik, dess etiska och ämnesmässiga grund samt samhällets krav på sjuksköterska...

Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne
Skickas inom 2-5 vardagar
337:- Köp

Lärande

(6 röster) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2007-04-01

Vi lever i dag i ett kunskaps- och informationssamhälle där lärande har blivit centralt både för den enskilda individen och för samhället. Lärande är en engagerande och kunskapsrik introduktion till både den traditionella och den allra senaste lär...

Lärande

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
399:- Köp

Lära till lärare: Att utveckla läraryrket, vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik

(1 röst) 
HÄFTAD. Liber, Svenska, 2007-01-01

Att utveckla läraryrket, vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. Lärarutbildningen skall genomsyras av ett vetenskapligt förhållningssätt, som också skall knytas till lärares dagliga arbete. Det vetenskapliga förhållningssättet sk...

Lära till lärare: Att utveckla läraryrket, vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik
Skickas inom 2-5 vardagar
308:- Köp

Barndom, lärande och ämnesdidaktik

HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2013-03-12

Bokens kapitel handlar om hur barn lär sig språk och kommunikation, naturvetenskap och teknik, samt estetik i förskolan. Alla kapitel är baserade på olika empiriska och praktiknära studier från förskolans värld. Bokens inledande kapitel problemati...

Barndom, lärande och ämnesdidaktik
Skickas inom 2-5 vardagar
318:- Köp

Ledarskap i förskolan

(1 röst) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2013-01-31

Förskolan är en frivillig verksamhet och har i och med det andra förtecken än den obligatoriska skolan. I förskolan har lärarna utvecklat ett synsätt och ett något annorlunda ledarskap än i den obligatoriska skolan, vilket författaren belyser och ...

Ledarskap i förskolan
Skickas inom 2-5 vardagar
262:- Köp

Barn och elever i svårigheter : en pedagogisk utmaning

HÄFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2012-03-23

Boken behandlar förskolans och skolans arbete med barn och elever som redan är eller riskerar att hamna i svårigheter. Forskning beskriver förskolans och skolans möjlighet att påverka dessa barns och elevers utveckling på ett positivt sätt samtidi...

Barn och elever i svårigheter : en pedagogisk utmaning
Skickas inom 2-5 vardagar
217:- Köp

Vygotskij och de små och yngre barnens lärande

(4 röster) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2010-04-01

Den här boken påminner oss om att lärande är något som pågår hela tiden när barn interagerar med mer kompetenta jämnåriga, äldre kamrater samt med vuxna. Författaren lyfter särskilt fram lärandets sociala dimensioner inom områdena kultur, historia...

Vygotskij och de små och yngre barnens lärande
Skickas inom 2-5 vardagar
288:- Köp

Barn samtalar sig till kunskap

(2 röster) 
HÄFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2011-03-24

När barn ska upprätta kontakter och skaffa sig vänner bland jämnåriga, spelar de samtalserfarenheter de har från samtal med vuxna en viktig roll. Språk och samtalskunskap liksom den kunskap om omgivningen som barnen skaffar sig i förskoleåldern få...

Barn samtalar sig till kunskap
Skickas inom 2-5 vardagar
242:- Köp

Svenska i kontrast

(2 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Studentlitteratur AB, Svenska, 2012-04-13

För den som har svenska som modersmål kan förstås svenskans struktur uppfattas som enkel och självklar. Men vilka egenheter har svenskan om man i stället skulle försöka se språket utifrån, med nya ögon? Kan det rentav vara så, att den som ska lära...

Svenska i kontrast
Skickas inom 2-5 vardagar
313:- Köp

Mobbning : en social konstruktion?

(4 röster) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2011-08-17

Vad är egentligen mobbning? Begreppet används i olika sammanhang som om vi alla vore överens om vad det handlar om. Det är ett känsloladdat begrepp som väcker uppmärksamhet eftersom det är ett stort problem i skolan som måste hanteras och motverka...

Mobbning : en social konstruktion?
Skickas inom 2-5 vardagar
207:- Köp

Mellan leverans och utbildning : om lärande i en mål- och resultatstyrd skola

HÄFTAD. Bokförlaget Daidalos, Svenska, 2009-09-02

Mellan leverans och utbildning undersöker Ninni Wahlström olika uppfattningar om utbildning och deras konsekvenser för utformning av läroplaner och för didaktiska frågeställningar. Hon ger en översikt över det läroplansteoretiska fältets utvecklin...

Mellan leverans och utbildning : om lärande i en mål- och resultatstyrd skola

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
213:- Köp

Andras ungar

(15 röster) 
POCKET. Natur & Kultur, Svenska, 2004-08-01

Tomaso är en våldsam tioårig pojke som varit vittne till styvmoderns mord på hans pappa och sedan slussats mellan olika fosterhem. Claudia är en blyg flicka på tolv år som är gravid. Lori, sju år, har fått en hjärnskada när föräldrarna missh...

Andras ungar

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
37:- Köp

Samhällskunskapsdidaktik : om utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande

HÄFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2012-01-04

Samhällskunskap är ett skolämne som särskilt starkt speglar samhället och dess förändringar och värderingar. Det övergripande uppdraget är att fostra elever till demokratisk kompetens med förmåga till självständighet och ett kritiskt förhållningss...

Samhällskunskapsdidaktik : om utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande
Skickas inom 2-5 vardagar
381:- Köp

Barn skapar bilder i förskolan

(1 röst) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2006-11-01

Syftet med denna bok är att ge inblick i vad bildskapande har för betydelse för barnen själva när de lever sina liv i förskolans vardag. Boken bygger på en studie av barn mellan fyra och sex år på två förskolor. Bilderna analyseras i sitt sammanha...

Barn skapar bilder i förskolan
Skickas inom 2-5 vardagar
271:- Köp

Förskolans didaktik och dockan som redskap : kommunikation och skapande i förskolan

(2 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Studentlitteratur AB, Svenska, 2012-01-10

Den här boken handlar om hur hand-, stav- och tråddockor kan användas som redskap i förskolebarns och skolbarns språkliga och kommunikativa utveckling. Framställningen har en tydlig sociokulturell teoretisk grund där Vygotskijs begrepp "den n...

Förskolans didaktik och dockan som redskap : kommunikation och skapande i förskolan
Skickas inom 2-5 vardagar
338:- Köp

What The Dog Saw

HÄFTAD (Paperback). Penguin Adult, Engelska, 2010-05-06

Malcolm Gladwell is the master of playful yet profound insight. His ability to see underneath the surface of the seemingly mundane taps into a fundamental human impulse: curiosity. From criminology to ketchup, job interviews to dog training, Malco...

What The Dog Saw

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
73:- Köp

Handledning och praktisk yrkesteori

(4 röster) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2001-02-01

Det som utmärker handledning som en pedagogisk aktivitet är närheten, omsorgen och det personliga engagemanget, vilket utgör grunden för och präglar verksamheten. En handledare lyckas då arbetet med det teoretiska innehållet kännetecknas av ett ge...

Handledning och praktisk yrkesteori
Skickas inom 2-5 vardagar
348:- Köp

Design för lärande i förskolan

(3 röster) 
INBUNDEN. Studentlitteratur AB, Svenska, 2012-08-16

I förskolan möter barn oändliga möjligheter att lära. I lek och andra aktiviteter utforskar, undersöker och experimenterar de för att komma underfund med olika aspekter av världen och tillvaron. Detta arbete är ständigt pågående och påverkas av fö...

Design för lärande i förskolan
Skickas inom 2-5 vardagar
259:- Köp

Handledning i pedagogiskt arbete

(2 röster) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2007-05-01

Handledning i pedagogiska sammanhang har under senare år blivit en allt vanligare företeelse. Området är mångfasetterat och omspänner såväl handledning av elever, studenter och lärlingar i undervisning, utbildning och praktik som handledning av yr...

Handledning i pedagogiskt arbete
Skickas inom 2-5 vardagar
515:- Köp

Utstött : en bok om mobbing

(1 röst) 
HÄFTAD. Lärarförbundets förlag, Svenska, 2007-10-01
Serie: Pedagogiska magasinets skriftserie (del 6)

En antologi med de senaste forskningsrönen om mobbning. Boken vänder sig till lärare, skolledare, elevvårdspersonal, lärarstuderande och alla andra som arbetar mot mobbning i skolan. Definitionerna: Mobbning, konflikter och kränkningar kan förklar...

Utstött : en bok om mobbing

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
212:- Köp

Kompetens för samspelande skolor : om skolorganisationer och skolförbättring

(1 röst) 
HÄFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2008-07-01

Förändringar, till och med ett kraftigt flöde av förändringar, är en konstant i arbetet som lärare och skolledare. Den här boken visar hur kunskap om skolorganisationer och skolförbättring kan omsättas i viktig kompetens för att skolor ska bli mer...

Kompetens för samspelande skolor : om skolorganisationer och skolförbättring
Skickas inom 2-5 vardagar
271:- Köp

Plats, identitet, lärande : närområdesstudier i skolan

(1 röst) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2009-11-19

Närområdesstudier ger elever möjlighet att utveckla en känsla av sammanhang, att skapa trygghet och tillhörighet och att förstå sig själva i förhållande till sin omvärld i tid och rum. Bokens teoretiska del behandlar de grundläggande begreppen pla...

Plats, identitet, lärande : närområdesstudier i skolan
Skickas inom 2-5 vardagar
317:- Köp

Klinisk utbildning i högskolan : perspektiv och utveckling inom verksamhetsförlagd utbildning

(1 röst) 
HÄFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2010-11-30

Boken ger en bred bild av hur klinisk verksamhetsförlagd utbildning inom hälso- och sjukvård utformas i dagens universitets- och högskoleutbildningar. Vad avses och vad är specifikt för klinisk utbildning och praktiskt lärande? Vilka utmaningar oc...

Klinisk utbildning i högskolan : perspektiv och utveckling inom verksamhetsförlagd utbildning
Skickas inom 2-5 vardagar
271:- Köp

Alla talar om matte redan i förskolan

(4 röster) 
INBUNDEN. Sveriges Utbildningsradio AB, Svenska, 2006-10-01

Ju tidigare barn möter matematik, desto stabilare blir grunden för den fortsatta inlärningen. I förskolan kan matematiken föras in på en mängd sätt och här beskriver pedagoger, forskare och inspiratörer hur det kan gå till. Boken är en fristående ...

Alla talar om matte redan i förskolan

Går att skicka som present
Skickas inom 1-3 vardagar
219:- Köp

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete

(1 röst) 
HÄFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2012-12-28

Sedan lång tid tillbaka har skolsköterskan en central roll när det gäller att främja skolbarns hälsa då hon/han möter alla barn och ungdomar under de viktiga skolåren. Skolsköterskan är en uppskattad person och en värdefull tillgång för såväl elev...

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete
Skickas inom 2-5 vardagar
317:- Köp

Utbildningsreformer och politisk styrning

HÄFTAD. Liber, Svenska, 2013-07-05
Serie: Utbildningsreformer och politisk styrning

Under 1900-talet har grundskola och gymnasium genomgått omfattande förändringar. I denna bok presenteras en teoretisk analys av hur skolan konstitueras i samhället. Bo Lindensjö och Ulf P. Lundgren visar hur det sociala jämlikhetsidealet under det...

Utbildningsreformer och politisk styrning
Skickas inom 2-5 vardagar
254:- Köp

The Primary English Teacher's Guide 2nd Edition

HÄFTAD (Paperback). Longman, Engelska, 2002-06-01

The new edition of this definitive guide for primary teachers, teacher trainers and trainees covers the most recent developments in language learning theories and approaches. It offers you lots of practical suggestions on selecting materials, less...

The Primary English Teacher's Guide 2nd Edition
Skickas inom 3-6 vardagar
329:- Köp

Aktionsforskning i praktiken : förskola och skola på vetenskaplig grund

(1 röst) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2012-10-12

Aktionsforskning är ett återkommande begrepp när man talar om att utveckla en verksamhet såväl inom näringsliv som förskola och skola. Det kan beskrivas som en idé som utgår från de frågor man själv ställer sig i praktiken. Aktionsforskning innebä...

Aktionsforskning i praktiken : förskola och skola på vetenskaplig grund
Skickas inom 2-5 vardagar
251:- Köp

Hälsa som yrke: alla trendyrken inom kost och träning : personlig tränare, kostrådgivare, friskvårdskonsulent -och mycket mer

POCKET. Hälsoförlaget, Svenska, 2006-09-01

Träning och hälsa är en folkrörelse. Allt fler intresserar sig för hälsa även yrkesmässigt, men vad innebär alla de yrken och studieval som finns? I den här boken ger Camilla Porsman vägledning från sin gedigna erfarenhet av rådgivning inom tränin...

Hälsa som yrke: alla trendyrken inom kost och träning : personlig tränare, kostrådgivare, friskvårdskonsulent -och mycket mer

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
19:- Köp

Förfina urval

  • Sök i Pedagogik

Kontakta oss

Har du en fråga till kundservice?
Du hittar svar på de flesta frågor här:


Eller kontakta oss direkt via vårt kontaktformulär.