Du är här: Start / Psykologi & pedagogik / Pedagogik

Pedagogik

Nyheter

Utbildningsreformer och politisk styrning Hur vi lär Formativ bedömning : konkreta exempel och metodiska tips Arbeta formativt med digitala verktyg

Utbildningsreformer och politisk styr...

Hur vi lär

Formativ bedömning : konkreta exempel...

Arbeta formativt med digitala verktyg

Bo Lindensjö, Ulf P Lundgren John Hattie, Gregory Yates Carolin Heyer, Ingeborg Hull Patricia Diaz
249:-Köp
288:-Köp
326:-Köp
304:-Köp

Allt inom Pedagogik

Listan innehåller 270212 träffar.

Sortering 

Ny Jag är Malala : flickan som stod upp för rätten till utbildning och sköts av talibanerna

(1 röst) 
INBUNDEN. Massolit Förlag, Svenska, 2014-10-21

Väldigt driv i historien. Den är skickligt gjord och blir aldrig ointressant Det här är en bok man måste läsa. Magnus Utvik, Gomorron Sverige Månadens årets? måsteläsning, om hur en person kan förändra världen. Caroline Engvall, Metro När talibane...

Jag är Malala : flickan som stod upp för rätten till utbildning och sköts av talibanerna
Skickas inom 1-2 vardagar
199:- Köp

Vägen till maxade betyg : mer fritid och kunskap för livet med effektiv minnesträning

(4 röster) 
POCKET. Månpocket, Svenska, 2014-07-16

Bättre betyg med minnesträning! Snabbare och effektivare metod för inlärning! Vad sägs om högsta betyg och samtidigt få mer tid till kompisar och fritidsintressen? Att direkt minnas allt viktigt som sägs på lektionerna och snabbt klara av hemuppgi...

Vägen till maxade betyg : mer fritid och kunskap för livet med effektiv minnesträning
Skickas inom 1-2 vardagar
48:- Köp

Vad berättas om mig? : barns rättigheter och möjligheter till inflytande i förskolans dokumentation

(5 röster) 
HÄFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2011-05-12

I dag är barnexperter och politiker eniga om att förskolebarnen själva ska få komma till tals. Samtidigt krävs det från många håll att förskoleverksamheten ska dokumenteras. I den här boken ställer författaren frågan om vuxna lyssnar på barnen när...

Vad berättas om mig? : barns rättigheter och möjligheter till inflytande i förskolans dokumentation
Skickas inom 2-5 vardagar
179:- Köp

Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan : hallå, hur gör man?

(3 röster) 
HÄFTAD. Liber, Svenska, 2013-09-18
Serie: Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan

"Åh nej, inte en grej till!" I Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan beskriver Christian Eidevald hur man kan genomföra systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Ett av förskolans förstärkta uppdrag är att arbe...

Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan : hallå, hur gör man?
Skickas inom 2-5 vardagar
249:- Köp

Beteendeproblem i skolan

(4 röster) 
HÄFTAD. Natur & Kultur, Svenska, 2014-05-07

Konflikter och beteendeproblem hos barn kan stå i vägen för lärarens arbete och elevernas inlärning. Boken Beteendeproblem i skolan visar hur skolpersonal kan tänka och agera i mötet med elever som inte beter sig som förväntat i en viss situa¿tion...

Beteendeproblem i skolan
Skickas inom 1-2 vardagar
245:- Köp

Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola : möte med det som inte anses lagom

(5 röster) 
HÄFTAD. Liber, Svenska, 2013-08-09
Serie: Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola

Specialpedagogik i Sverige kännetecknas av betoning på inkludering och med en relationell syn på barns avvikelser - det vill säga att svårigheter uppkommer i relation mellan miljön och de individuella förutsättningar barnet har med sig i mötet med...

Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola : möte med det som inte anses lagom
Skickas inom 2-5 vardagar
236:- Köp

Bedömning i och av skolan : praktik, principer, politik

(4 röster) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2010-02-17

Bedömning är ett av de mest diskuterade pedagogiska områdena i dag. I boken beskriver och analyserar författarna några av de vanligaste bedömningsformerna lärare genomför i relation till barn och elever och själva är föremål för i sin yrkesutövnin...

Bedömning i och av skolan : praktik, principer, politik
Skickas inom 2-5 vardagar
359:- Köp

Explosiva barn : ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt att tåla motgångar och förändringar

(4 röster) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2014-03-11

Att barn, som uppvisar svårhanterliga beteenden som häftiga vredesutbrott, impulsivitet, instabilt humör samt verbal och fysisk aggressivitet, behöver mycket hjälp inser nog alla. Men hur ska den hjälpen ges, för att den ska bli till det bästa för...

Explosiva barn : ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt att tåla motgångar och förändringar
Skickas inom 2-5 vardagar
336:- Köp

Hjärnkoll på skolan

(3 röster) 
HÄFTAD (Danskt band). Natur & Kultur, Svenska, 2014-09-25

Martin Ingvar och Gunilla Eldh är aktuella med en ny Hjärnkoll-bok, denna gång i skolans sfär i Hjärnkoll på skolan. Hjärnans utveckling förutsätter att vi vuxna kan ge barnen motivation, återkoppling, utmaningar och trygghet. Barnhjärnan är också...

Hjärnkoll på skolan
Skickas inom 1-2 vardagar
265:- Köp

Ny I am Malala - The Girl Who Stood Up for Education and Was Shot by the Taliban

(2 röster) 
HÄFTAD (Paperback). Phoenix (an Imprint of The Orion Publishing Group Ltd ), Engelska, 2014-10-09

*Winner of the 2014 Nobel Peace Prize* In 2009 Malala Yousafzai began writing a blog on BBC Urdu about life in the Swat Valley as the Taliban gained control, at times banning girls from attending school. When her identity was discovered, Malala be...

I am Malala
Skickas inom 1-2 vardagar
99:- Köp
Skickas inom 1-2 vardagar
289:- Köp

Lärande, skola, bildning : grundbok för lärare

(8 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Natur & Kultur, Svenska, 2014-08-18

Detta är den tredje och omarbetade utgåvan av grundboken Lärande, skola, bildning. Boken belyser skolans historia och framväxt och ger en fördjupad blick i det som idag utgör vårt svenska skolsystem. Tillsammans med en rad namnkunniga forskare och...

Lärande, skola, bildning : grundbok för lärare
Skickas inom 1-2 vardagar
475:- Köp

Det sociala livet i skolan : socialpsykologi för lärare

(5 röster) 
HÄFTAD. Liber, Svenska, 2013-05-08
Serie: Det sociala livet i skolan

Det sociala livet i skolan är en introduktion till socialpsykologi där kunskapsområdet relateras till skolans värld genom skildringar av vardagssituationer och resultat från forskning. Kapitlen handlar bland annat om grupper, grupputveckling, norm...

Det sociala livet i skolan : socialpsykologi för lärare
Skickas inom 2-5 vardagar
285:- Köp

A i alla ämnen : den ultimata guiden till högsta betyg

(10 röster) Bokvideo finns
INBUNDEN. Bonnier Fakta, Svenska, 2012-08-07

Vägen till ett bättre studieresultat Vill du gå ut högstadiet och gymnasiet med toppbetyg? Du kanske tror att det är omöjligt, att du inte är intelligent nog eller att du aldrig skulle orka kämpa så hårt? För en gångs skull kan du glädja dig över ...

A i alla ämnen : den ultimata guiden till högsta betyg
Skickas inom 1-2 vardagar
192:- Köp

Specialpedagogik 1

(25 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-06-13

Specialpedagogik 1 ger en övergripande introduktion till det specialpedagogiska området. Boken ger grundläggande kunskaper om olika funktionsnedsättningar och hur de påverkar människors liv och delaktighet i samhället. Utgångspunkten är ett perspe...

Specialpedagogik 1
Skickas inom 3-6 vardagar
369:- Köp

Att undervisa barn i förskolan

(3 röster) 
HÄFTAD. Liber, Svenska, 2013-06-03
Serie: Att undervisa barn i förskolan

Vad kan undervisning innebära i förskolan? Eller uttryckt på annat sätt: Hur kan förskollärare bidra till att barn lär sig? Hur kan man tala om undervisning i en temaorienterad och lekbaserad verksamhet? Läs mer Under senare år har man börjat tala...

Att undervisa barn i förskolan
Skickas inom 2-5 vardagar
179:- Köp

Ny Arbeta formativt med digitala verktyg

HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2014-11-11

Var befinner du dig nu? Vart är du på väg? Hur kan du ta dig dit? Detta är återkommande frågor som lärare behöver ställa till sina elever. Svaren på frågorna är nämligen nyckeln till ett formativt arbetssätt som enligt aktuell forskning leder till...

Arbeta formativt med digitala verktyg
Skickas inom 2-5 vardagar
304:- Köp

Det lekande lärande barnet : i en utvecklingspedagogisk teori

HÄFTAD. Liber, Svenska, 2014-09-05
Serie: Det lekande lärande barnet

I Det lekande lärande barnet beskriver författarna sitt arbete med att ta fram en teoretisk grund för pedagogiken inom förskolan. Denna teoretiska grund benämns utvecklingspedagogik och knyts till förskolans tradition och andra förskolepedagogiska...

Det lekande lärande barnet : i en utvecklingspedagogisk teori
Skickas inom 2-5 vardagar
303:- Köp

Anknytning i förskolan : vikten av trygghet för lek och lärande

(10 röster) 
INBUNDEN. Natur & Kultur, Svenska, 2012-08-20

För små barn är trygga relationer en förutsättning för lärande. Barn som utvecklat en trygg anknytning till minst en vuxen på förskolan litar på att de blir tröstade när behov uppstår de kan då slappna av och ägna sig åt lek och utforskande. Denna...

Anknytning i förskolan : vikten av trygghet för lek och lärande
Skickas inom 1-2 vardagar
302:- Köp

Ny Hur vi lär

HÄFTAD (Danskt band). Natur & Kultur, Svenska, 2014-11-17

Boken Hur vi lär. Synligt lärande och vetskapen om våra lärprocesser bygger vidare på professor John Hatties imponerande forskningsöversikt Synligt lärande om vad som påverkar elevers studieresultat. Tillsammans med Gregory Yates beskriver Hattie ...

Hur vi lär
Skickas inom 1-2 vardagar
288:- Köp

Synligt lärande för lärare

(13 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Natur & Kultur, Svenska, 2012-11-23

Synligt lärande för lärare - Så kan lärare maximera elevers studieresultat Synligt lärande för lärare kopplar världens största forskningsöversikt om undervisningsstrategier till praktiskt genomförande i klassrummet. Hatties forskning involverar mi...

Synligt lärande för lärare
Skickas inom 1-2 vardagar
385:- Köp

Lärande i praktiken : Ett sociokulturellt perspektiv

HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2014-02-25

Att omvärlden och den kultur en människa lever i har stor betydelse för hennes sätt att lära och utvecklas är de flesta lärare och pedagoger medvetna om. Men hur ser egentligen samspelet mellan lärande och omvärld ut? Och vilken inverkan har tradi...

Lärande i praktiken : Ett sociokulturellt perspektiv
Skickas inom 2-5 vardagar
279:- Köp

En bra början : - mottagande och introduktion av nyanlända elever

HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2014-02-25

Svenska skolor har tagit emot elever från många länder under flera decennier och har försökt att ordna mottagandet efter bästa förmåga. Numera finns emellertid mycket forskning som berör nyanlända elever och många användbara erfarenheter har under...

En bra början : - mottagande och introduktion av nyanlända elever
Skickas inom 2-5 vardagar
259:- Köp

Fantasi och kreativitet

(4 röster) 
HÄFTAD. Bokförlaget Daidalos, Svenska, 1995-01-01

Den kommande människan uppnår allt med hjälp av den skapande fantasin: att orientera sig i framtidens värld och skapa ett beteende, som grundar sig på denna framtid och utgår ifrån den, är den allra viktigaste funktionen hos fantasin. Och i den må...

Fantasi och kreativitet
Skickas inom 1-2 vardagar
123:- Köp

Teknikdidaktik i förskolan

(2 röster) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2013-09-11

Teknikdidaktik ges numera ut av Studentlitteratur AB. Denna andra upplaga innehåller dock inga förändringar av innehållet jämfört med den första upplagan. Sedan Teknikdidaktik kom ut 2011 har inte bara grundskollärare använt den utan även förskoll...

Teknikdidaktik i förskolan
Skickas inom 2-5 vardagar
219:- Köp

Det matematiska barnet

(16 röster) 
SPECIALBINDNING Natur & Kultur, Svenska, 2004-01-01
Serie: Lärare Lär

I boken Det matematiska barnet fokuserar författarna på hur barn utvecklar, använder och uttrycker si matematiska förmåga i förskoleåldern och i de första skolåren. Det är en bok som ger insikter och kunskaper som gör det lättare att möta det...

Det matematiska barnet
Skickas inom 1-2 vardagar
410:- Köp

Sannolikhetslära och statistik

HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2002-08-01

Boken är skriven för blivande lärare och vänder sig speciellt till studenter på lärarprogrammet med matematik somhuvudämne och med inriktning på grundskolans senare år eller på gymnasieskolan. I boken är sannolikhetslära, principerna för statistis...

Sannolikhetslära och statistik
Skickas inom 2-5 vardagar
440:- Köp

Hjälp ditt barn med matte genom hela grundskolan och gymnasiet

(14 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Tukan Förlag, Svenska, 2011-07-12
Serie: Hjälp ditt barn med

Kämpar ditt barn med matten? Tycker du att det är svårt att hjälpa till med läxorna? Redan när barnen går i sexan börjar många föräldrar förtvivla över matteläxorna. Hur var det nu man räknade ut triangelns area? Högre upp i årskurserna, för att i...

Hjälp ditt barn med matte genom hela grundskolan och gymnasiet
Skickas inom 1-2 vardagar
165:- Köp

Med sikte på förskolan : - barn i behov av stöd

HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2014-05-05

Med sikte på förskolan presenterar och beskriver det specialpedagogiska området såsom det gestaltar sig i förskolan och fördjupar förståelsen och kunskapen om förskolebarn i behov av särskilt stöd. Boken behandlar olika områden som har sin utgångs...

Med sikte på förskolan : - barn i behov av stöd
Skickas inom 2-5 vardagar
372:- Köp

Barns visuella kulturer : skolplanscher och idolbilder

HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2006-10-01

Den här boken handlar om visuella kulturer i barns vardagsliv både på fritiden och i skolan. Hur använder barn det visuella för att ta sig fram i världen och för att både förstå och skapa sig själva? Frågan besvaras genom att se hur barn förhåller...

Barns visuella kulturer : skolplanscher och idolbilder
Skickas inom 2-5 vardagar
245:- Köp

Förfina urval

  • Sök i Pedagogik

Kontakta oss

Har du en fråga till kundservice?
Du hittar svar på de flesta frågor här:


Eller kontakta oss direkt via vårt kontaktformulär.