Filtrera

Språk
 • (2530)
 • (10000+)
 • (10000+)
 • Visa alla
Ämne
Format
 • (22)
 • (17)
 • (10000+)
 • (304)
 • (10000+)
 • (10000+)
 • (165)
 • (82)
Nyheter
 • (429)
 • (2)
 • (2697)
Läsålder
 • (4)
 • (117)
 • (81)
 • (75)
 • (40)
 • (38)
Utgivningsår
 • (1133)
 • (10000+)
 • (10000+)
 • (10000+)
 • (10000+)
Inspiration
 • (333)
 • (4)
 • (659)
Pris
 • (10000+)
 • (10000+)
 • (10000+)
Leveranstid
 • (10000+)
 • (10000+)
 • (10000+)
Tidsperiod i boken
 • (3116)
 • (101)
 • (11)
 • (21)
 • (1)
Geografisk plats i boken
 • (911)
 • (10000+)
 • (2298)
 • (460)
 • (7153)
 • (572)

Pedagogik

Sortering:
 1. Lärande, skola, bildning : grundbok för lärare

  av Ulf P Lundgren, Roger Säljö, Caroline Liberg, Lisa Asp-Onsjö, Nihad Bunar

  (26 röster)
  Häftad. Svenska, 2014, ISBN 9789127136021

  Detta är den tredje och omarbetade utgåvan av grundboken Lärande, skola, bildning. Boken belyser skolans historia och framväxt och ger en fördjupad blick i det som idag utgör vårt svenska skolsystem. Tillsammans med en rad namnkunniga forskare och...

  510 kr
  Lägg i varukorg
  Finns i lager! Skickas inom 1-2 vardagar.
 2. Att studera på högskolan : studieteknik, motivation och inspiration

  av Marina Bergman, Britt-Marie Israelsson

  (4 röster)
  Häftad. Svenska, 2015, ISBN 9789144104287

  Läser du din första termin på högskolan? Har du frågor om kurslitteratur och studievanor, eller undrar du vilka krav som kommer att ställas på dig som student? Den här boken är till för dig. Den beskriver vad du förväntas lära dig på högskolan, me...

  190 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 3. Skriva för att lära

  av Olga Dysthe, Frøydis Hertzberg, Torlaug Løkensgard Hoel

  (15 röster)
  Häftad. Svenska, 2011, ISBN 9789144069166

  Detta är en introduktionsbok som visar att skrivandet är ett viktigt redskap för lärande och tankeutveckling. Läsaren introduceras i olika sätt att läsa och föra anteckningar, olika skrivstrategier samt sätt att strukturera en facktext. Här finns ...

  287 kr
  Lägg i varukorg
  Finns i lager! Skickas inom 1-2 vardagar.
 4. Att bli förskollärare : mångfacetterad komplexitet

  Serie Att bli förskollärare

  av Ingrid Engdahl

  (5 röster)
  Häftad. Svenska, 2015, ISBN 9789147099627

  Att bli förskollärare är skriven för förskollärarutbildningen och ger en bred och heltäckande introduktion till förskolläraryrket. I boken presenteras förskolans verksamhet och förskollärarprofessionen utifrån både teoretiska och praktiska perspek...

  337 kr
  Lägg i varukorg
  Finns i lager! Skickas inom 1-2 vardagar.
 5. Reflektionshandboken för pedagoger

  av Kristin Bie

  (1 röst)
  Häftad. Svenska, 2014, ISBN 9789140688255

  Hur kan man tänka kring sitt arbete och sin yrkesroll, ensam och tillsammans med andra? Och på vilket sätt är denna reflektion viktig för oss och för arbetet? Det är utgångspunkten för den här boken. Reflektionshandboken för pedagoger är en hjälp ...

  192 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 2-5 vardagar.
 6. Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik

  av Gunnar Lindström, Lars Åke Pennlert

  Häftad. Svenska, 2016, ISBN 9789197558488

  Hur kan undervisning i olika utbildningar förstås och utvecklas? Boken är en uppskattad storsäljare som utmanar och inspirerar lärare att utveckla sin undervisning och befrämja elevers lärande! Förutom revideringar av tidigare upplaga innehåller u...

  168 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 7. Utbildningsvetenskap för förskolan

  av Sven Persson, Bim Riddersporre

  (13 röster)
  Inbunden. Svenska, 2010, ISBN 9789127121119

  Utbildningsvetenskap för förskolan följer förändringen av förskolan, från att vara en social och omsorgsinriktad verksamhet till att bli en del av utbildningssystemet. Den tar ett samlat grepp om vad utbildningsvetenskap kan bestå av och belyser f...

  322 kr
  Lägg i varukorg
  Finns i lager! Skickas inom 1-2 vardagar.
 8. Högskoleprovsboken : Den stora fenomenala boken till högskoleprovet

  av Andreas Rahim

  (10 röster)
  Häftad. Svenska, 2016, ISBN 9789197998642

  "Högskoleprovsboken : Den stora fenomenala boken till högskoleprovet", uppföljaren till en av Sveriges mest säljande böcker om högskoleprovet under förra året, är marknadens nyaste (utgiven 25 januari 2016) och mest omfattande bok (430 s...

  290 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 7-10 vardagar.
 9. Leka och lära Naturvetenskap och Teknik ute förskola och förskoleklass

  Serie Att lära in ute

  av Robert Lättman-Masch, Mats Wejdmark

  (9 röster)
  Inbunden. Svenska, 2014, ISBN 9789197960069

  De beskrivna aktiviteterna följs av ett stort antal faktarutor som beskriver vilka ämnen som berörs och som barnen får möjlighet att uppleva. Faktarutorna är indelade i teknik, fysik, kemi, biolog och geovetenskap. Boken är tänkt att fungera både ...

  301 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 7-10 vardagar.
 10. Läroplansteori och didaktik

  av Ninni Wahlström

  (2 röster)
  Häftad. Svenska, 2015, ISBN 9789140687135

  Läroplansteori och didaktik är två delar av det vetenskapliga ämnet pedagogik. Läroplansteorins grundläggande fråga är "Vad räknas som kunskap?".  Det är en fråga som alltid är aktuell, oftast väcker känslor och som aldrig kommer at...

  281 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 2-5 vardagar.
 11. Högskoleprovet : den kompletta guiden

  av Lukas Holmegaard, Nils Holmegaard

  Häftad. Svenska, 2016, ISBN 9789163913587

  Ny, uppdaterad utgåva inför högskoleprovet 2016-2017 av Sveriges mest sålda bok inför högskoleprovet. "Ger en god överblick och övning inför provets alla delar." - Svenska Dagbladet Alla känner till vilka möjligheter som ett bra resultat...

  396 kr
  Lägg i varukorg
  Finns i lager! Skickas inom 1-2 vardagar.
 12. Specialpedagogisk forskning : en mångfasetterad utmaning

  av Ann Ahlberg

  (3 röster)
  Häftad. Svenska, 2009, ISBN 9789144052144

  Vad kännetecknar specialpedagogisk forskning och vad innebär det att genomföra vetenskapliga studier med ett specialpedagogiskt kunskapsintresse? Med utgångspunkt i ett antal forskningsstudier beskriver och problematiserar författarna olika perspe...

  410 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 13. Livet i skolan 2 : grundbok i pedagogik och elevkunskap : lärarprofessionalitet

  av Terje Manger, Sölvi Lillejord, Thomas Nordahl

  Häftad. Svenska, 2013, ISBN 9789144076584

  Livet i skolan 2 är den andra av två grundböcker inom området pedagogik och elevkunskap. I den första boken, Livet i skolan 1, ger författarna en introduktion till centrala teorier om lärande, förmåga och utveckling. I den andra boken, Livet i sko...

  429 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 14. Skapande barn : att arbeta med bild i förskolan

  av Stina Braxell

  (6 röster)
  Häftad. Svenska, 2010, ISBN 9789197761574

  Kan alla barn i förskolan, även de allra yngsta, uttrycka sig i bild? Bör alla material, också lera och akrylfärger, vara tillgängliga i en öppen ateljé? Och hur påverkas barn av vuxnas reaktioner på deras bilder? Det är några av de frågor Stina B...

  170 kr
  Lägg i varukorg
  Finns i lager! Skickas inom 1-2 vardagar.
 15. Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle

  av Kenneth Hyltenstam, Inger Lindberg

  (8 röster)
  Inbunden. Svenska, 2013, ISBN 9789144070650

  Andraspråksinlärning och andraspråksanvändning är ett livligt och mångfasetterat internationellt forskningsområde, där även andraspråksundervisningens politiska, kulturella och sociala dimensioner har fått stor uppmärksamhet. Att språket spelar e...

  445 kr
  Lägg i varukorg
  Finns i lager! Skickas inom 1-2 vardagar.
 16. Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola : möte med det som inte anses lagom

  Serie Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola

  av Kristian Lutz

  (6 röster)
  Häftad. Svenska, 2013, ISBN 9789147105649

  Specialpedagogik i Sverige kännetecknas av betoning på inkludering och med en relationell syn på barns avvikelser - det vill säga att svårigheter uppkommer i relation mellan miljön och de individuella förutsättningar barnet har med sig i mötet med...

  227 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 17. Lära till lärare: Att utveckla läraryrket, vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik

  av Jörgen Dimenäs

  (4 röster)
  Häftad. Svenska, 2007, ISBN 9789147084210

  Att utveckla läraryrket, vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. Lärarutbildningen skall genomsyras av ett vetenskapligt förhållningssätt, som också skall knytas till lärares dagliga arbete. Det vetenskapliga förhållningssättet sk...

  287 kr
  Lägg i varukorg
  Finns i lager! Skickas inom 1-2 vardagar.
 18. Barn och naturvetenskap : upptäcka, utforska och lära i förskola och skola

  Serie Barn och naturvetenskap

  av Ingela Elfström, Bodil Nilsson, Lillemor Sterner, Christina Wehner-Godée

  (5 röster)
  Häftad. Svenska, 2014, ISBN 9789147114078

  Vad har naturvetenskap med lärande och barn att göra? En hel del faktiskt. Inom naturvetenskaplig forskning finns en lång tradition av utforskande, undersökande och experimenterande för att lösa forskningsproblem. Barn utforskar, undersöker och ex...

  308 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 19. Lärande bedömning

  av Anders Jönsson

  (5 röster)
  Häftad. Svenska, 2013, ISBN 9789140684462

  I den här boken ges ett särskilt perspektiv på bedömning. Det visar hur bedömning kan användas i lärandets tjänst, så att eleverna i skolan ges möjlighet att lära sig så mycket och så bra som möjligt. Med hjälp av aktuell forskning visas hur bedöm...

  350 kr
  Lägg i varukorg
  Fåtal ex i lager. Skickas inom 1-2 vardagar.
 20. Explosiva barn : ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt att tåla motgångar och förändringar

  av Ross W Greene

  (11 röster)
  Häftad. Svenska, 2014, ISBN 9789144081458

  Att barn, som uppvisar svårhanterliga beteenden som häftiga vredesutbrott, impulsivitet, instabilt humör samt verbal och fysisk aggressivitet, behöver mycket hjälp inser nog alla. Men hur ska den hjälpen ges, för att den ska bli till det bästa för...

  338 kr
  Lägg i varukorg
  Finns i lager! Skickas inom 1-2 vardagar.
 21. Det sociala livet i skolan : socialpsykologi för lärare

  Serie Det sociala livet i skolan

  av Robert Thornberg

  (10 röster)
  Häftad. Svenska, 2013, ISBN 9789147105434

  Det sociala livet i skolan är en introduktion till socialpsykologi där kunskapsområdet relateras till skolans värld genom skildringar av vardagssituationer och resultat från forskning. Kapitlen handlar bland annat om grupper, grupputveckling, norm...

  273 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 22. PSYCH3 (with CourseMate Printed Access Card)

  av Spencer Rathus

  Mixed media product Engelska, 2013, ISBN 9781133960805

  Created through a "student-tested, faculty-approved" review process with over 150 students and faculty, PSYCH 3 is an engaging and accessible solution to accommodate the diverse lifestyles of todays learners.

  484 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 3-6 vardagar.
 23. Human resource development

  av Peter Nilsson, Andreas Wallo, Dan Rönnqvist, Bo Davidson

  (3 röster)
  Häftad. Svenska, 2011, ISBN 9789144068442

  De flesta organisationer hävdar att personalen är deras viktigaste resurs, men lever inte upp till denna vackra formulering. Denna bok visar vägar från ord till handling. Här ges en grundlig introduktion till ämnesområdet Human Resource Developmen...

  338 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 24. Boken om pedagogerna

  Serie Boken om pedagogerna

  av Anna Forsell

  (7 röster)
  Häftad. Svenska, 2011, ISBN 9789147100002

  I boken om pedagogerna presenteras klassiska pedagoger och aktuella pedagogiska inriktningar. De eviga pedagogiska frågorna som rör undervisningens innehåll, form och mål lyfts fram och det utbildningspolitiska systemskifte som den svenska skolan ...

  315 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 25. Utbildningshistoria : en introduktion (bok + digital produkt)

  av Esbjörn Larsson, Johannes Westberg

  Häftad. Svenska, 2015, ISBN 9789144101798

  Utbildningshistoria - en introduktion ger en lättillgänglig presentation av och fördjupande resonemang kring det svenska utbildningssystemets historia. I boken ges närmare beskrivningar av olika utbildningsformer som inkluderar förskolan, grundsko...

  426 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 26. Perspektiv på lärande

  av D C Phillips, Jonas F Soltis

  (6 röster)
  Häftad. Svenska, 2014, ISBN 9789144101743

  D.C. Phillips och Jonas Soltis, Stanford repsektive Columbia University, är båda mycket respekterade pedagoger. Deras Perspektiv på lärande har redan utkommit i fem utgåvor och är en klassiker i mindre format. Nu föreligger den i en elegant svensk...

  223 kr
  Lägg i varukorg
  Finns i lager! Skickas inom 1-2 vardagar.
 27. Entreprenöriellt lärande : i praktik och teori

  Serie Entreprenöriellt lärande i praktik och teori

  av Åsa Falk Lundqvist, Per-Gunnar Hallberg, Eva Leffler, Gudrun Svedberg

  (1 röst)
  Häftad. Svenska, 2014, ISBN 9789147114405

  I boken beskrivs ett antal episoder som sätter entreprenöriellt lärande i fokus, varefter pedagogernas reflektioner synliggörs genom dialoger. Entreprenöriellt lärande beskrivs gynna utveckling av såväl ämneskunskaper som sociala och entreprenörie...

  233 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 28. Teknikdidaktik i förskolan

  av Veronica Bjurulf

  (4 röster)
  Häftad. Svenska, 2013, ISBN 9789144095837

  Teknikdidaktik ges numera ut av Studentlitteratur AB. Denna andra upplaga innehåller dock inga förändringar av innehållet jämfört med den första upplagan. Sedan Teknikdidaktik kom ut 2011 har inte bara grundskollärare använt den utan även förskoll...

  221 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 29. Värdepedagogik i förskola och skola : etik och demokrati i förskola och skola

  Serie Värdepedagogik

  av Robert Thornberg, Eva Johansson

  Häftad. Svenska, 2014, ISBN 9789147114146

  I Värdepedagogik diskuterar författarna den pedagogiska praktiken i förskola och skola i förhållande till moraliska och politiska värden. Det handlar om frågor som rör andras väl, omsorg, rättvisa, rättigheter, medmänsklighet, dygder, ansvar och i...

  285 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 30. Specialpedagogik 1

  av Sonja Svensson Höstfält

  Häftad. Svenska, 2016, ISBN 9789152331972

  Specialpedagogik 1 ger en övergripande introduktion till det specialpedagogiska området. Boken ger grundläggande kunskaper om olika funktionsnedsättningar och hur de påverkar människors liv och delaktighet i samhället. Utgångspunkten är ett perspe...

  455 kr
  Lägg i varukorg
  Finns i lager! Skickas inom 1-2 vardagar.