Du är här: Start / Psykologi & pedagogik / Pedagogik

Pedagogik

Nyheter

Lärande, skola, bildning 3:e utgåvan Barn och naturvetenskap : upptäcka, utforska och lära i förskola och skola Dokumentation för lärande Entreprenöriellt lärande : i praktik och teori

Lärande, skola, bildning 3:e utgåvan

Barn och naturvetenskap : upptäcka, u...

Dokumentation för lärande

Entreprenöriellt lärande : i praktik ...

Ulf P Lundgren, Roger Säljö, Caroline Liberg, Lisa Asp-Onsjö, Nihad Bunar Ingela Elfström, Bodil Nilsson, Lillemor Sterner, Christina Wehner-Godée Daniel Sandin Åsa Falk Lundqvist, Per-Gunnar Hallberg, Eva Leffler, Gudrun Svedberg
497:-Köp
328:-Köp
285:-Köp
253:-Köp

Allt inom Pedagogik

Listan innehåller 262104 träffar.

Sortering 

Ny Lärande, skola, bildning 3:e utgåvan

HÄFTAD. Natur & Kultur, Svenska, 2014-08-18

Den innehåller bland annat kapitel om den lärande människan, didaktik, kunskapsbedömning ur både svenskt och internationellt perspektiv, de ekonomiska vill¿koren och skolledningen, samt genus, mångkulturalitet och social segregation. Lärande, skol...

Lärande, skola, bildning 3:e utgåvan
Skickas inom 1-2 vardagar
497:- Köp

Projektarbete : En vägledning för studenter

(1 röst) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2013-08-08

Projektarbete - en vägledning för studenter är en handbok för studenter som genomför projektarbete som ett led i sina studier. Boken lägger vikt vid att du som student ska intressera dig för de lärdomar som projektarbetet kan ge dig. Samtidigt ger...

Projektarbete : En vägledning för studenter
Skickas inom 2-5 vardagar
282:- Köp

Specialpedagogik 1

(25 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-06-13

Specialpedagogik 1 ger en övergripande introduktion till det specialpedagogiska området. Boken ger grundläggande kunskaper om olika funktionsnedsättningar och hur de påverkar människors liv och delaktighet i samhället. Utgångspunkten är ett perspe...

Specialpedagogik 1

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
385:- Köp

Utbildningsvetenskap för förskolan

(7 röster) 
INBUNDEN. Natur & Kultur, Svenska, 2010-10-11

Utbildningsvetenskap för förskolan följer förändringen av förskolan, från att vara en social och omsorgsinriktad verksamhet till att bli en del av utbildningssystemet. Den tar ett samlat grepp om vad utbildningsvetenskap kan bestå av och belyser f...

Utbildningsvetenskap för förskolan

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
294:- Köp

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
289:- Köp

Ny Barn och naturvetenskap : upptäcka, utforska och lära i förskola och skola

HÄFTAD. Liber, Svenska, 2014-08-05
Serie: Barn och naturvetenskap

Vad har naturvetenskap med lärande och barn att göra? En hel del faktiskt. Inom naturvetenskaplig forskning finns en lång tradition av utforskande, undersökande och experimenterande för att lösa forskningsproblem. Barn utforskar, undersöker och ex...

Barn och naturvetenskap : upptäcka, utforska och lära i förskola och skola

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
328:- Köp

Seminarieboken : att skriva, presentera och opponera

(3 röster) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2012-11-23

En undervisningsform som blir allt vanligare vid högskolor och universitet är seminariet. Här skriver studenterna uppsatser och rapporter, presenterar dessa och opponerar på varandras arbeten. Seminarieboken täcker alla de delar som normalt ingår ...

Seminarieboken : att skriva, presentera och opponera

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
254:- Köp

Ny Vägen till maxade betyg : mer fritid och kunskap för livet med effektiv minnesträning

POCKET. Månpocket, Svenska, 2014-07-16

Bättre betyg med minnesträning! Snabbare och effektivare metod för inlärning! Vad sägs om högsta betyg och samtidigt få mer tid till kompisar och fritidsintressen? Att direkt minnas allt viktigt som sägs på lektionerna och snabbt klara av hemuppgi...

Vägen till maxade betyg : mer fritid och kunskap för livet med effektiv minnesträning

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
47:- Köp

Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan : hallå, hur gör man?

HÄFTAD. Liber, Svenska, 2013-09-18
Serie: Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan

"Åh nej, inte en grej till!" I Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan beskriver Christian Eidevald hur man kan genomföra systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Ett av förskolans förstärkta uppdrag är att arbe...

Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan : hallå, hur gör man?
Skickas inom 2-5 vardagar
242:- Köp

Det matematiska barnet

(15 röster) 
SPECIALBINDNING Natur & Kultur, Svenska, 2004-01-01
Serie: Lärare Lär

I boken Det matematiska barnet fokuserar författarna på hur barn utvecklar, använder och uttrycker si matematiska förmåga i förskoleåldern och i de första skolåren. Det är en bok som ger insikter och kunskaper som gör det lättare att möta det...

Det matematiska barnet

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
410:- Köp

Lyhörda lärare : professionellt relationsbyggande i förskola och skola

HÄFTAD. Liber, Svenska, 2012-09-04
Serie: Lyhörda lärare

Hur gör de, lärarna som verkar ha "det"? Som kliver in i ett rum och något händer med stämningen. Som lyckas nå fram till alla elever, även till dem som andra misslyckas nå. Läs mer Anneli Frelin har intervjuat och observerat lärare från...

Lyhörda lärare : professionellt relationsbyggande i förskola och skola
Skickas inom 2-5 vardagar
253:- Köp

Den kompletta guiden till Högskoleprovet

(12 röster) 
HÄFTAD. Akademius, Svenska, 2011-08-10

Innehåller nyskrivna kapitel för delproven KVA (kvantitativa jämförelser), XYZ (problemlösning) och MEK (meningskomplettering) som finns med i högskoleprovet från och med hösten 2011. Framgång är inte en slump. Det går att förbättra sig på högskol...

Den kompletta guiden till Högskoleprovet

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
395:- Köp

Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola : möte med det som inte anses lagom

(4 röster) 
HÄFTAD. Liber, Svenska, 2013-08-09
Serie: Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola

Specialpedagogik i Sverige kännetecknas av betoning på inkludering och med en relationell syn på barns avvikelser - det vill säga att svårigheter uppkommer i relation mellan miljön och de individuella förutsättningar barnet har med sig i mötet med...

Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola : möte med det som inte anses lagom
Skickas inom 2-5 vardagar
248:- Köp

Vägar till naturvetenskapens värld : ämneskunskaper i didaktisk belysning

(7 röster) 
HÄFTAD. Liber, Svenska, 2010-08-18

Det är viktigt att ge lärare i förskolan och grundskolans tidiga del en fördjupad kunskap om möjligheten att ge barn positiva upplevelser och förståelse av grundläggande naturvetenskapliga fenomen. Därmed läggs grunden för ett livslångt lärande om...

Vägar till naturvetenskapens värld : ämneskunskaper i didaktisk belysning

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
325:- Köp

Boken om pedagogerna

(1 röst) 
HÄFTAD. Liber, Svenska, 2011-08-12
Serie: Boken om pedagogerna

I boken om pedagogerna presenteras klassiska pedagoger och aktuella pedagogiska inriktningar. De eviga pedagogiska frågorna som rör undervisningens innehåll, form och mål lyfts fram och det utbildningspolitiska systemskifte som den svenska skolan ...

Boken om pedagogerna

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
342:- Köp

Hälsopedagogik Elevbok

(4 röster) 
KARTONNAGE (Board book). Gleerups, Svenska, 2011-06-22
Serie: Hälsopedagogik

Hälsopedagogik är skriven för gymnasieskolans kurs med samma namn. Den tar upp allt ifrån faktorer som påverkar hälsan till folkhälsoarbete, krishantering och hälsoanalys. Varför har den psykiska ohälsan ökat? Hur påverkas vår hälsa av kost, motio...

Hälsopedagogik Elevbok
Skickas inom 2-5 vardagar
410:- Köp

Explosiva barn : ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt att tåla motgångar och förändringar

(1 röst) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2014-03-11

Att barn, som uppvisar svårhanterliga beteenden som häftiga vredesutbrott, impulsivitet, instabilt humör samt verbal och fysisk aggressivitet, behöver mycket hjälp inser nog alla. Men hur ska den hjälpen ges, för att den ska bli till det bästa för...

Explosiva barn : ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt att tåla motgångar och förändringar

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
329:- Köp

Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik. 5:e upplagan

(7 röster) 
HÄFTAD. Fundo Förlag, Svenska, 2012-08-01

Vi hoppas att boken kan inspirera lärare och arbetslag att reflektera och handla professionellt. Lärarskickligheten är kunskapsgrundad och kvaliteten på undervisningen och lärandet i skolan är beroende av lärarens olika kompetenser. Läraryrket går...

Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik. 5:e upplagan

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
146:- Köp

Musikvetenskap för förskolan

(1 röst) 
INBUNDEN. Natur & Kultur, Svenska, 2012-05-21

Barn som börjar förskolan har många erfarenheter av musik . Redan i fosterlivet har barnen hört musik och sång, som riktigt små har de blivit lugnade och tröstade av vaggvisor och de känner väl igen den musik de hört ofta. I förskolans läroplan ty...

Musikvetenskap för förskolan

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
320:- Köp

Flerspråkiga barns villkor i förskolan : lärande av och på ett andra språk

HÄFTAD. Liber, Svenska, 2014-01-20
Serie: Flerspråkiga barns villkor i förskolan

Flerspråkiga barns villkor i förskolan utgår från en syn på språklärande som socialt och kontextuellt och har barns perspektiv i fokus. Boken synliggör och diskuterar bekanta vardagssituationer i förskolan. Genom konkreta exempel får vi följa barn...

Flerspråkiga barns villkor i förskolan : lärande av och på ett andra språk
Skickas inom 2-5 vardagar
213:- Köp

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011

(1 röst) 
HÄFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2013-06-25

Läroplan för grundskolan. Den samlade läroplanen innehåller tre delar: 1. Skolans värdegrund och uppdrag Denna del är i princip likalydande för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Gäller även för förskoleklassen och fritidsh...

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
167:- Köp

Pedagogisk dokumentation som aktiv agent : Introduktion till intra-aktiv pedagogik

(1 röst) 
HÄFTAD. Gleerups, Svenska, 2012-01-10

Den här boken visar ett nytt sätt att använda pedagogisk dokumentation i arbetet med barns lärprocesser och utvecklingen av praktiken. Författaren utprovar nya teorier som får konsekvenser för hur vi förstår lärande och subjektsskapande i förskola...

Pedagogisk dokumentation som aktiv agent : Introduktion till intra-aktiv pedagogik
Skickas inom 2-5 vardagar
254:- Köp

Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik : att bygga broar

(5 röster) 
HÄFTAD. Liber, Svenska, 2013-07-25
Serie: Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik

Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik beskriver och bygger broar mellan tre dimensioner av det specialpedagogiska kunskapsfältet: ideologi och politik, vetenskap och teori och verksamhet och praktik. Boken ger inblickar i specialpedagogik...

Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik : att bygga broar

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
254:- Köp

Att skriva en bra uppsats

HÄFTAD. Liber, Svenska, 2014-05-06
Serie: Att skriva en bra uppsats

Att skriva en bra uppsats är en mycket välstrukturerad handbok i uppsatsskrivning, från idéstadiet till färdig uppsats. Boken är även utmärkt att använda som uppslagsbok när man vid olika tillfällen fastnar i processen - vare sig det handlar om pr...

Att skriva en bra uppsats

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
295:- Köp

Att platsa i en skola för alla : elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan

(1 röst) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2013-08-29

Elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan. I denna upplaga har vissa förändringar gjorts. Vi har fått en ny skollag som trädde i kraft 2011. Skollagen och dess förarbetens skrivningar om arbete med skolans elevhälsa har infogats...

Att platsa i en skola för alla : elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan
Skickas inom 2-5 vardagar
213:- Köp

Hjälp ditt barn med matte genom hela grundskolan och gymnasiet

(13 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Tukan Förlag, Svenska, 2011-07-12
Serie: Hjälp ditt barn med

Kämpar ditt barn med matten? Tycker du att det är svårt att hjälpa till med läxorna? Redan när barnen går i sexan börjar många föräldrar förtvivla över matteläxorna. Hur var det nu man räknade ut triangelns area? Högre upp i årskurserna, för att i...

Hjälp ditt barn med matte genom hela grundskolan och gymnasiet

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
139:- Köp

Bedömning för lärande

(1 röst) 
INBUNDEN. Studentlitteratur AB, Svenska, 2014-02-07

Bedömning är ett av de effektivaste pedagogiska redskapen för att utveckla elevers lärande - förutsatt att bedömningen genomförs på ett bra sätt. Lärarens roll är helt avgörande för om bedömningar ska främja eller hämma lärandet. Genom historien h...

Bedömning för lärande
Skickas inom 2-5 vardagar
270:- Köp

Fritidshemmet : fritidslärarens uppdrag på fritidshemmet och i skolan

(1 röst) 
HÄFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2011-03-30

Den här boken är en introduktion till fritidshemmets villkor - styrning, lagarbete och arbetsmiljö - och fördjupar viktiga delar av fritidslärares yrkesroll, kunskap och kompetens. Boken består av fristående texter, där forskare, undervisare, rekt...

Fritidshemmet : fritidslärarens uppdrag på fritidshemmet och i skolan
Skickas inom 2-5 vardagar
275:- Köp

Tal och tanke

(4 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Studentlitteratur, Svenska, 2011-02-22

- Vad ska elever lära sig i matematik? - Hur kan lärare stötta och öka elevernas matematiska förståelse och kompetens? - Hur kan matematikundervisningen bidra till att skapa goda läroprocesser? I Tal och tanke skriver författarna om matematiken, e...

Tal och tanke
Skickas inom 2-5 vardagar
465:- Köp

Teknikdidaktik i förskolan

(2 röster) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2013-09-11

Teknikdidaktik ges numera ut av Studentlitteratur AB. Denna andra upplaga innehåller dock inga förändringar av innehållet jämfört med den första upplagan. Sedan Teknikdidaktik kom ut 2011 har inte bara grundskollärare använt den utan även förskoll...

Teknikdidaktik i förskolan
Skickas inom 2-5 vardagar
219:- Köp

Förfina urval

  • Sök i Pedagogik

Kontakta oss

Har du en fråga till kundservice?
Du hittar svar på de flesta frågor här:


Eller kontakta oss direkt via vårt kontaktformulär.