Filtrera

Språk
 • (3080)
 • (10000+)
 • (10000+)
 • Visa alla
Ämne
Format
 • (22)
 • (16)
 • (10000+)
 • (347)
 • (10000+)
 • (10000+)
 • (165)
 • (240)
Nyheter
 • (954)
 • (1)
 • (2498)
Läsålder
 • (5)
 • (253)
 • (135)
 • (104)
 • (70)
 • (49)
Utgivningsår
 • (794)
 • (10000+)
 • (10000+)
 • (10000+)
 • (10000+)
Inspiration
 • (391)
 • (4)
 • (881)
Pris
 • (9250)
 • (10000+)
 • (10000+)
Leveranstid
 • (10000+)
 • (10000+)
 • (10000+)
Tidsperiod i boken
 • (3472)
 • (104)
 • (14)
 • (23)
 • (1)
Geografisk plats i boken
 • (977)
 • (10000+)
 • (2696)
 • (508)
 • (7422)
 • (615)

Pedagogik

Sortering:
 1. Lärande, skola, bildning : grundbok för lärare

  av Ulf P Lundgren, Roger Säljö, Caroline Liberg, Lisa Asp-Onsjö, Nihad Bunar

  Häftad, Svenska, 2014-08-18, ISBN 9789127136021
  (36 röster)

  Detta är den tredje och omarbetade utgåvan av grundboken Lärande, skola, bildning. Boken belyser skolans historia och framväxt och ger en fördjupad blick i det som idag utgör vårt svenska skolsystem. Tillsammans med en rad namnkunniga forskare och...

 2. Specialpedagogik 1

  av Sonja Svensson Höstfält

  Häftad, Svenska, 2016-07-31, ISBN 9789152331972
  (7 röster)

  Specialpedagogik 1 ger en övergripande introduktion till det specialpedagogiska området. Boken ger grundläggande kunskaper om olika funktionsnedsättningar och hur de påverkar människors liv och delaktighet i samhället. Utgångspunkten är ett perspe...

 3. Att bli förskollärare:

  Att bli förskollärare : mångfacetterad komplexitet

  av Ingrid Engdahl

  Häftad, Svenska, 2015-01-20, ISBN 9789147099627
  (12 röster)

  Att bli förskollärare är skriven för förskollärarutbildningen och ger en bred och heltäckande introduktion till förskolläraryrket. I boken presenteras förskolans verksamhet och förskollärarprofessionen utifrån både teoretiska och praktiska perspek...

 4. Lärande, skola, bildning : grundbok för lärare

  av Caroline Liberg, Ulf P Lundgren, Roger Säljö

  Häftad, Svenska, 2017-08-21, ISBN 9789127818408

  Lärande, skola, bildning är en gedigen grundbok som belyser skolans historia och framväxt, samt ger en fördjupad inblick i det som idag utgör det svenska skolsystemet. I denna fjärde utgåva av antologin har samtliga kapitel uppdaterats och ett kap...

 5. Utbildningsvetenskap för förskolan

  av Bim Riddersporre, Sven Persson, Karin Alnevik, Thom Axelsson, Elisabeth Björklund

  Inbunden, Svenska, 2017-05-23, ISBN 9789127818767

  Den populära Utbildningsvetenskap för förskolan ges nu ut i en helt omarbetad version med flera nyskrivna kapitel. Den uppdaterade boken är ett fortsatt bidrag till att formulera förskolans egen kunskapsbas och möter behovet av pedagogisk fördjupn...

 6. Grundläggande aritmetik : matematikdidaktik för lärare

  av Madeleine Löwing

  Häftad, Svenska, 2017-08-09, ISBN 9789144091181

  Syftet med grundskolans matematikundervisning är att eleverna ska utveckla kunskaper inom matematik. De ska också utveckla sin förmåga att använda matematiken i vardagliga sammanhang och inom andra ämnesområden. Vissa grundläggande matematikkunska...

 7. Skriva för att lära

  av Olga Dysthe, Frøydis Hertzberg, Torlaug Løkensgard Hoel

  Häftad, Svenska, 2011-05-18, ISBN 9789144069166
  (18 röster)

  Detta är en introduktionsbok som visar att skrivandet är ett viktigt redskap för lärande och tankeutveckling. Läsaren introduceras i olika sätt att läsa och föra anteckningar, olika skrivstrategier samt sätt att strukturera en facktext. Här finns ...

 8. Formulera : bild och projekt i förskolan

  av Karin Furness

  Häftad, Svenska, 2017-01-03, ISBN 9789147111732
  (5 röster)

  Det här är en bok om bild, vardag och projekt i förskolan. Boken Formulera bygger på ett utforskande arbetssätt där barnens tankar och intresse blir utgångspunkten i projekten som på ett organiskt sätt slingrar sig fram. Vi får följa med in i verk...

 9. Undervisa i pedagogiskt drama

  av Viveka Rasmusson, Bodil Erberth

  Häftad, Svenska, 2016-08-05, ISBN 9789144115306

  Ny forskning understryker betydelsen av drama och teater i skolundervisningen för att stimulera elevers kognitiva och verbala utveckling. Denna heltäckande lärobok ger praktisk handledning i hur man kan använda drama och teater i detta s...

 10. Lyssnandets pedagogik:

  Lyssnandets pedagogik

  av Ann Åberg, Hillevi Lenz Taguchi

  Häftad, Svenska, 2005-01-01, ISBN 9789147052158
  (16 röster)

  Den här rikt illustrerade boken väver samman beskrivningar av ett konkret vardagsarbete i förskolan med ett teoretiskt tänkande. Läs mer - Efter att ha arbetat i tjugo år som pedagog trodde jag att jag visste vad det innebar att "ta hand om b...

 11. Läroplansteori och didaktik

  av Ninni Wahlström

  Häftad, Svenska, 2016-10-26, ISBN 9789140694768
  (2 röster)

  Läroplansteori och didaktik är två delar av det vetenskapliga ämnet pedagogik. Läroplansteorins grundläggande fråga är "Vad räknas som kunskap?". Det är en fråga som ständigt är utsatt för omprövning och debatt. En fråga som ofta väcker ...

 12. Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik

  av Gunnar Lindström, Lars Åke Pennlert

  Häftad, Svenska, 2016-05-09, ISBN 9789197558488
  (6 röster)

  Hur kan undervisning i olika utbildningar förstås och utvecklas? Boken är en uppskattad storsäljare som utmanar och inspirerar lärare att utveckla sin undervisning och befrämja elevers lärande! Förutom revideringar av tidigare upplaga innehåller u...

 13. Lära och undervisa matematik : från förskoleklass till åk 6

  av Barbro Grevholm

  Häftad, Svenska, 2014-04-11, ISBN 9789144102481
  (2 röster)

  Lära och undervisa matematik - från förskoleklass till åk 6 är en grundbok i matematik och matematikämnets didaktik. Den vänder sig till lärarstuderande och till verksamma lärare som vill aktualisera sina kunskaper och ta del av den senaste forskn...

 14. Ungdomar och identitet

  av Ann Frisén, Ann-Charlotte Smedler, Karin Drake, Kerstin Almqvist, Elin Almér

  Inbunden, Svenska, 2006-06-01, ISBN 9789127096387
  (6 röster)

  Vem är jag? Vem kommer jag att bli? Vad gör mig till en unik individ? Detta är några av de frågor som är centrala när det gäller identiteten. Vissa av dem brottas man med hela livet, men de är kanske som mest aktuella i de unga vuxenåren. Antologi...

 15. Högskoleprovsboken : Den stora fenomenala boken till högskoleprovet

  av Andreas Rahim

  Häftad, Svenska, 2016-01-24, ISBN 9789197998642
  (19 röster)

  "Högskoleprovsboken : Den stora fenomenala boken till högskoleprovet", uppföljaren till en av Sveriges mest säljande böcker om högskoleprovet under förra året, är marknadens nyaste (utgiven 25 januari 2016) och mest omfattande bok (430 s...

 16. Tal och tanke

  av Ida Heiberg Solem, Bjørnar Alseth, Gunnar Nordberg

  Häftad, Svenska, 2011-02-22, ISBN 9789144068466
  (14 röster)

  Vad ska elever lära sig i matematik? Hur kan lärare stötta och öka elevernas matematiska förståelse och kompetens? Hur kan matematikundervisningen bidra till att skapa goda läroprocesser? I Tal och tanke skriver författarna om matematiken, elevern...

 17. Att undervisa barn i förskolan:

  Att undervisa barn i förskolan

  av Elisabet Doverborg, Niklas Pramling, Ingrid Pramling Samuelsson

  Häftad, Svenska, 2013-06-03, ISBN 9789147111329
  (9 röster)

  Vad kan undervisning innebära i förskolan? Eller uttryckt på annat sätt: Hur kan förskollärare bidra till att barn lär sig? Hur kan man tala om undervisning i en temaorienterad och lekbaserad verksamhet? Läs mer Under senare år har man börjat tala...

 18. Barn och naturvetenskap:

  Barn och naturvetenskap : upptäcka, utforska och lära i förskola och skola

  av Ingela Elfström, Bodil Nilsson, Lillemor Sterner, Christina Wehner-Godée

  Häftad, Svenska, 2014-08-05, ISBN 9789147114078
  (7 röster)

  Vad har naturvetenskap med lärande och barn att göra? En hel del faktiskt. Inom naturvetenskaplig forskning finns en lång tradition av utforskande, undersökande och experimenterande för att lösa forskningsproblem. Barn utforskar, undersöker och ex...

 19. De fem stora : Fullan - Hattie - Timperley - Wiliam - Dweck

  av Jesper Ersgård

  Häftad, Svenska, 2016-08-11, ISBN 9789127146518
  (1 röst)

  De fem stora ger överblick över och förståelse för den senaste skolforskningen och knyter den till det dagliga komplexa skolarbetet. På ett konkret och underhållande sätt presenteras här forskningsresultaten från de fem största internationella for...

 20. Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund

  av Bim Riddersporre, Barbro Bruce, Charlotte Pegetti, Annika Åkerblom, Eva Johansson

  Inbunden, Svenska, 2016-09-01, ISBN 9789127147072
  (2 röster)

  Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund ingår i en serie förskolelitteratur. Omsorg är grundläggande i förskolans pedagogik och en viktig sida av alla mänskliga relationer. Den ska enligt läroplanen prägla verksamheten, och barn i förskolan ska...

 21. Stärk språket stärk lärandet, 4:e upplagan

  av Pauline Gibbons

  Häftad, Svenska, 2016-03-22, ISBN 9789173828772
  (1 röst)

  Stärk språket Stärk lärandet av Pauline Gibbons Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet Stärk språket - stärk lärandet har sedan första svenska upplagan 2006 blivit en av de viktigaste böckerna för all...

 22. Boken om pedagogerna:

  Boken om pedagogerna

  av Anna Forsell

  Häftad, Svenska, 2011-08-12, ISBN 9789147100002
  (10 röster)

  I boken om pedagogerna presenteras klassiska pedagoger och aktuella pedagogiska inriktningar. De eviga pedagogiska frågorna som rör undervisningens innehåll, form och mål lyfts fram och det utbildningspolitiska systemskifte som den svenska skolan ...

 23. Matematik - ett grundämne

  av Berit Bergius, Göran Emanuelsson, Lillemor Emanuelsson, Ronnie Ryding

  Häftad, Svenska, 2011-01-01, ISBN 9789185143191
  (2 röster)

  Matematik - ett grundämne tar upp undervisning för elever 6 - 10 år. Fokus är hur alla elever i förskoleklass och i åk 1 - 3 kan få möta grundläggande matematik på ett meningsfullt sätt. I boken medverkar 54 inspiratörer på 304 sidor med ett stort...

 24. A Problem-Solving Approach to Mathematics for Elementary School Teachers (Scandinavian Edition)

  av Rick Billstein, Shlomo Libeskind, Johnny W Lott

  Häftad, Engelska, 2015-07-01, ISBN 9781784480431
  (5 röster)

  A Problem Solving Approach to Mathematics for Elementary School Teachers has always reflected the content and processes set forth in todays new state mathematics standards and the Common Core State Standards (CCSS). In the Twelfth Edition, the aut...

 25. Vård och omsorgsarbete:

  Vård- och omsorgsarbete 1

  av Maria Christidis

  Kartonnage, Svenska, 2016-05-06, ISBN 9789140682123
  (4 röster)

  Vård- och omsorgsarbete 1 täcker in hela kursen Vård- och omsorgsarbete 1. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb. Vård- och omsorgsarbete 1 innehåller sex teman: Vård och omsorg Mötet med människan Geront...

 26. Förskolans århundrade : Pedagogiska nyckeltexter om förskolans framväxt och idéarv

  av Birgitta Hammarström-Lewenhagen

  Häftad, Svenska, 2016-06-16, ISBN 9789140688460
  (1 röst)

  Den här boken handlar om förskolans historiska framväxt, idéarv och kunskapstraditioner. Den innehåller förskolepedagogiska nyckeltexter i original som skrivits av personer som haft stor betydelse för förskolans samhälleliga och idémässiga utveckl...

 27. Allmändidaktik : vetenskap för lärare

  av Sven-Erik Hansén, Liselott Forsman

  Häftad, Svenska, 2017-01-16, ISBN 9789144113173

  Vad är egentligen didaktik och allmändidaktik? Vad betyder de för undervisning och lärande i en postmodern värld där möten mellan kulturer blir allt vanligare, där internationella jämförelser av prestationer alltmer styr och där kunskapsutveckling...

 28. Det ska ni veta! : en introduktion till läroplansteori

  av Göran Linde

  Häftad, Svenska, 2012-12-07, ISBN 9789144085593
  (14 röster)

  Boken handlar om läroplansteori i vid mening, om vilket innehåll som väljs i organiserad utbildning och hur det går till. Urvalet sker ur t.ex. förändrade läroplaner med tillägg, ändringar och tolkningar i relation till arbetet i klassrummet. Varf...

 29. Vägar till naturvetenskapens värld : ämneskunskap i didaktisk belysning

  av Inger Karlefors, Gustav Helldén, Per Högström, Gunnar Jonsson, Anna Vikström

  Häftad, Svenska, 2015-07-29, ISBN 9789147114788
  (4 röster)

  Vad händer när vatten fryser till is? Hur övervintrar bin? När dör en morot? Vad behövs för att ett frö ska gro? Dessa och andra till synes enkla frågor leder i boken Vägar till naturvetenskapens värld -ämneskunskap i didaktisk belysning in på de ...

 30. Reflektionshandboken för pedagoger

  av Kristin Bie

  Häftad, Svenska, 2014-08-25, ISBN 9789140688255
  (2 röster)

  Hur kan man tänka kring sitt arbete och sin yrkesroll, ensam och tillsammans med andra? Och på vilket sätt är denna reflektion viktig för oss och för arbetet? Det är utgångspunkten för den här boken. Reflektionshandboken för pedagoger är en hjälp ...