Du är här: Start / Psykologi & pedagogik / Pedagogik

Pedagogik

Nyheter

I am Malala Hjärnkoll på skolan Tankarna springer före : att bedöma ett andraspråk i utveckling Värdepedagogik i förskola och skola : etik och demokrati i förskola och skola

I am Malala

Hjärnkoll på skolan

Tankarna springer före : att bedöma e...

Värdepedagogik i förskola och skola :...

Malala Yousafzai, Christina Lamb Martin Ingvar, Gunilla Eldh Tua Abrahamsson, Pirkko Bergman, Susanne Benckert, Olle Fritzell, Catarina Littman Robert Thornberg, Eva Johansson
99:-Köp
265:-Köp
210:-Köp
302:-Köp

Allt inom Pedagogik

Listan innehåller 260645 träffar.

Sortering 

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem : strategier och metoder

(5 röster) 
HÄFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2013-07-26

Kraven på att systematiskt arbeta med kvalitetsförbättring är fortsatt höga i det svenska skolväsendet - men hur gör man för att få det att fungera i praktiken? Med utgångspunkt i mångåriga erfarenheter och forskning visar författaren: - vilka...

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem : strategier och metoder
Skickas inom 2-5 vardagar
305:- Köp

Ny I am Malala - The Girl Who Stood Up for Education and Was Shot by the Taliban

HÄFTAD (Paperback). Phoenix (an Imprint of The Orion Publishing Group Ltd ), Engelska, 2014-10-09

*Winner of the 2014 Nobel Peace Prize* In 2009 Malala Yousafzai began writing a blog on BBC Urdu about life in the Swat Valley as the Taliban gained control, at times banning girls from attending school. When her identity was discovered, Malala be...

I am Malala

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
99:- Köp

Lärande, skola, bildning 3:e utgåvan

(6 röster) 
HÄFTAD. Natur & Kultur, Svenska, 2014-08-18

Detta är den tredje och omarbetade utgåvan av grundboken Lärande, skola, bildning. Boken belyser skolans historia och framväxt och ger en fördjupad blick i det som idag utgör vårt svenska skolsystem. Tillsammans med en rad namnkunniga forskare och...

Lärande, skola, bildning 3:e utgåvan
Skickas inom 1-2 vardagar
484:- Köp

Pedagogisk bedömning : om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap

HÄFTAD. Liber, Svenska, 2014-01-24
Serie: Pedagogisk bedömning

Med dagens målrelaterade betygssystem ska lärarna betygssätta varje elev i förhållande till kunskapskrav. Eleverna ska bedömas utifrån vad de faktiskt kan, vilket ställer lärare och elever inför uppgiften att tolka och konkretisera skolans styrdok...

Pedagogisk bedömning : om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap
Skickas inom 2-5 vardagar
280:- Köp

Vägen till maxade betyg : mer fritid och kunskap för livet med effektiv minnesträning

(4 röster) 
POCKET. Månpocket, Svenska, 2014-07-16

Bättre betyg med minnesträning! Snabbare och effektivare metod för inlärning! Vad sägs om högsta betyg och samtidigt få mer tid till kompisar och fritidsintressen? Att direkt minnas allt viktigt som sägs på lektionerna och snabbt klara av hemuppgi...

Vägen till maxade betyg : mer fritid och kunskap för livet med effektiv minnesträning

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
48:- Köp

Beteendeproblem i skolan

(3 röster) 
HÄFTAD. Natur & Kultur, Svenska, 2014-05-07

Konflikter och beteendeproblem hos barn kan stå i vägen för lärarens arbete och elevernas inlärning. Boken Beteendeproblem i skolan visar hur skolpersonal kan tänka och agera i mötet med elever som inte beter sig som förväntat i en viss situa¿tion...

Beteendeproblem i skolan

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
245:- Köp

Barn och naturvetenskap : upptäcka, utforska och lära i förskola och skola

HÄFTAD. Liber, Svenska, 2014-08-05
Serie: Barn och naturvetenskap

Vad har naturvetenskap med lärande och barn att göra? En hel del faktiskt. Inom naturvetenskaplig forskning finns en lång tradition av utforskande, undersökande och experimenterande för att lösa forskningsproblem. Barn utforskar, undersöker och ex...

Barn och naturvetenskap : upptäcka, utforska och lära i förskola och skola
Skickas inom 2-5 vardagar
328:- Köp

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
289:- Köp

Ny Värdepedagogik i förskola och skola : etik och demokrati i förskola och skola

HÄFTAD. Liber, Svenska, 2014-09-11
Serie: Värdepedagogik

I Värdepedagogik diskuterar författarna den pedagogiska praktiken i förskola och skola i förhållande till moraliska och politiska värden. Det handlar om frågor som rör andras väl, omsorg, rättvisa, rättigheter, medmänsklighet, dygder, ansvar och i...

Värdepedagogik i förskola och skola : etik och demokrati i förskola och skola
Skickas inom 2-5 vardagar
302:- Köp

Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan : hallå, hur gör man?

(3 röster) 
HÄFTAD. Liber, Svenska, 2013-09-18
Serie: Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan

"Åh nej, inte en grej till!" I Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan beskriver Christian Eidevald hur man kan genomföra systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Ett av förskolans förstärkta uppdrag är att arbe...

Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan : hallå, hur gör man?
Skickas inom 2-5 vardagar
236:- Köp

Vad räknas i förskolan? : Matematik 3-5 år

HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2013-05-16

Den svenska förskolan har sedan 2011 implementerat en reviderad läroplan för förskolan. Det som tydligt skiljer den tidigare läroplanen från den nuvarande är tyngdpunkten på bl.a. matematik, litteracitet och språk. Lek och lärande i tematiska och ...

Vad räknas i förskolan? : Matematik 3-5 år
Skickas inom 2-5 vardagar
200:- Köp

Bedömning i och av skolan : praktik, principer, politik

(2 röster) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2010-02-17

Bedömning är ett av de mest diskuterade pedagogiska områdena i dag. I boken beskriver och analyserar författarna några av de vanligaste bedömningsformerna lärare genomför i relation till barn och elever och själva är föremål för i sin yrkesutövnin...

Bedömning i och av skolan : praktik, principer, politik
Skickas inom 2-5 vardagar
370:- Köp

Ny Hjärnkoll på skolan

(1 röst) 
HÄFTAD (Danskt band). Natur & Kultur, Svenska, 2014-09-25

Martin Ingvar och Gunilla Eldh är aktuella med en ny Hjärnkoll-bok, denna gång i skolans sfär i Hjärnkoll på skolan. Hjärnans utveckling förutsätter att vi vuxna kan ge barnen motivation, återkoppling, utmaningar och trygghet. Barnhjärnan är också...

Hjärnkoll på skolan

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
265:- Köp

Explosiva barn : ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt att tåla motgångar och förändringar

(2 röster) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2014-03-11

Att barn, som uppvisar svårhanterliga beteenden som häftiga vredesutbrott, impulsivitet, instabilt humör samt verbal och fysisk aggressivitet, behöver mycket hjälp inser nog alla. Men hur ska den hjälpen ges, för att den ska bli till det bästa för...

Explosiva barn : ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt att tåla motgångar och förändringar
Skickas inom 2-5 vardagar
329:- Köp

Specialpedagogik 1

(25 röster) 
HÄFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-06-13

Specialpedagogik 1 ger en övergripande introduktion till det specialpedagogiska området. Boken ger grundläggande kunskaper om olika funktionsnedsättningar och hur de påverkar människors liv och delaktighet i samhället. Utgångspunkten är ett perspe...

Specialpedagogik 1
Skickas inom 3-6 vardagar
379:- Köp

Skolpolitik : från riksdagshus till klassrum

(6 röster) 
HÄFTAD. Liber, Svenska, 2010-08-13

Vilka aktörer deltar i det politiska spelet om skolan? Vad vill de olika aktörerna egentligen och på vilka sätt för de fram sina krav? Den här boken skildrar det politiska spelet om skolan. En viktig utgångspunkt är att skolpolitiken inte bara han...

Skolpolitik : från riksdagshus till klassrum
Skickas inom 2-5 vardagar
291:- Köp

Juridik i professionellt lärarskap 2:a uppl : Lagar och värdegrund i den svenska skolan

(1 röst) 
HÄFTAD. Gleerups, Svenska, 2013-11-12

Det är svårt att tänka sig ett fungerande samhälle utan lagar. Lagar är ett system av regler som skapar ett ramverk för hur vi agerar. De både underlättar samarbete och sätter gränser för vårt handlande. Den demokratiska värdegrunden är också ett ...

Juridik i professionellt lärarskap 2:a uppl : Lagar och värdegrund i den svenska skolan
Skickas inom 2-5 vardagar
253:- Köp

Lärande

(6 röster) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2007-04-01

Vi lever i dag i ett kunskaps- och informationssamhälle där lärande har blivit centralt både för den enskilda individen och för samhället. Lärande är en engagerande och kunskapsrik introduktion till både den traditionella och den allra senaste lär...

Lärande
Skickas inom 2-5 vardagar
397:- Köp

Hjälp ditt barn med matte genom hela grundskolan och gymnasiet

(14 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Tukan Förlag, Svenska, 2011-07-12
Serie: Hjälp ditt barn med

Kämpar ditt barn med matten? Tycker du att det är svårt att hjälpa till med läxorna? Redan när barnen går i sexan börjar många föräldrar förtvivla över matteläxorna. Hur var det nu man räknade ut triangelns area? Högre upp i årskurserna, för att i...

Hjälp ditt barn med matte genom hela grundskolan och gymnasiet

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
165:- Köp

Befriad från ångest : så övervinner du oro och panikkänslor och tar makten över ditt liv

(12 röster) 
HÄFTAD. Natur & Kultur, Svenska, 2000-07-01

Ångest har sin grund i negativa tankar och en negativ självbild. Men genom att ersätta den inre negativa dialogen med "uppmuntrande självprat" och positiva tankar kan det destruktiva mönstret brytas. Lucinda Bassett skriver utifrån egna erfarenhet...

Befriad från ångest : så övervinner du oro och panikkänslor och tar makten över ditt liv

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
167:- Köp

Normkritisk pedagogik : makt, lärande och strategier för förändring

(7 röster) 
HÄFTAD. Uppsala universitet, se mer info, Svenska, 2010-01-01
Serie: Crossroads of Knowledge (del 14)

Vad innebär normkritiska perspektiv på makt, lärande och strategier för förändring? Normkritisk pedagogik är ett begrepp som har etablerats i Sverige uder de senaste åren. Med hjälp av feministiska, queerteoretiska och intersektionella angreppssät...

Normkritisk pedagogik : makt, lärande och strategier för förändring

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
296:- Köp

Synligt lärande för lärare

(13 röster) 
HÄFTAD (Flexband). Natur & Kultur, Svenska, 2012-11-23

Synligt lärande för lärare - Så kan lärare maximera elevers studieresultat Synligt lärande för lärare kopplar världens största forskningsöversikt om undervisningsstrategier till praktiskt genomförande i klassrummet. Hatties forskning involverar mi...

Synligt lärande för lärare

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
406:- Köp

Att följa lärande : formativ bedömning i praktiken

(9 röster) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2013-02-06

Boken har två huvudsyften. Det ena är att komma med enkla, praktiska idéer om förändringar som varje lärare kan göra i klassrummet för att utveckla sin undervisning. Det andra är att bevisa att förändringar kan förbättra elevernas resultat. I kapi...

Att följa lärande : formativ bedömning i praktiken
Skickas inom 2-5 vardagar
259:- Köp

Stärk språket, stärk lärandet : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet

(3 röster) 
HÄFTAD. Hallgren & Fallgren, Svenska, 2013-01-23

Tredje uppdaterade upplagan, anpassad till Lgr 11. Stärk språket Stärk lärandet har sedan första svenska upplagan 2006 blivit en av de viktigaste böckerna för alla som undervisar elevgrupper med varierande språkkunskaper. Boken - som i denna tredj...

Stärk språket, stärk lärandet : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet
Skickas inom 2-5 vardagar
389:- Köp

Att undervisa barn i förskolan

(3 röster) 
HÄFTAD. Liber, Svenska, 2013-06-03
Serie: Att undervisa barn i förskolan

Vad kan undervisning innebära i förskolan? Eller uttryckt på annat sätt: Hur kan förskollärare bidra till att barn lär sig? Hur kan man tala om undervisning i en temaorienterad och lekbaserad verksamhet? Läs mer Under senare år har man börjat tala...

Att undervisa barn i förskolan
Skickas inom 2-5 vardagar
188:- Köp

Arbeta med autismspektrumtillstånd : hantverket och den professionella rollen

(8 röster) 
HÄFTAD. Pavus Utbildning, Svenska, 2010-05-26

Ur recension i Psykologtidningen: "Hon har gjort det igen, det är bara att konstatera! Gunilla Gerland har skrivit en bok som har alla förutsättningar att bli kommer att bli något av en klassiker! Hennes senaste bok kommer att ha stor betydel...

Arbeta med autismspektrumtillstånd : hantverket och den professionella rollen
Skickas inom 5-8 vardagar
379:- Köp

Att bemöta explosiva barn

(9 röster) 
HÄFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2012-07-04

Nu finns det äntligen ett sätt som fungerar för familjer som behöver hjälp med att hantera explosiva utbrott hos barn och skapa varaktiga lösningar. Metoden handlar om samarbete mellan barnen som har problem och de vuxna omkring dem. Från raser...

Att bemöta explosiva barn
Skickas inom 2-5 vardagar
263:- Köp

Det värderande ögat - Observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning - observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning

(10 röster) 
HÄFTAD. Liber, Svenska, 2005-12-01

Hur kan jag bli en bättre lärare? Ett sätt kan vara att observera sin egen yrkesutövning och utvecklas till en bättre pedagog. På ett konkret och direkt sätt, med hjälp av många exempel, ger boken en grundlig introduktion till effektiva redskap. L...

Det värderande ögat - Observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning
Skickas inom 2-5 vardagar
294:- Köp

Hälsopedagogik Elevbok

(5 röster) 
KARTONNAGE (Board book). Gleerups, Svenska, 2011-06-22
Serie: Hälsopedagogik

Hälsopedagogik är skriven för gymnasieskolans kurs med samma namn. Den tar upp allt ifrån faktorer som påverkar hälsan till folkhälsoarbete, krishantering och hälsoanalys. Varför har den psykiska ohälsan ökat? Hur påverkas vår hälsa av kost, motio...

Hälsopedagogik Elevbok
Skickas inom 2-5 vardagar
445:- Köp

Utvärdering och bedömning i skolan : för vem och varför?

(1 röst) 
INBUNDEN. Natur & Kultur, Svenska, 2011-01-19

Utvärdering och bedömning är två av de åtta aspekter som lyfts fram som särskilt viktiga i den nya lärarutbildningen. I denna bok beskrivs och analyseras flertalet av de utvärderings- och bedömningspraktiker som idag är aktuella på skolans område ...

Utvärdering och bedömning i skolan : för vem och varför?

Går att skicka som present
Skickas inom 1-2 vardagar
309:- Köp

Förfina urval

  • Sök i Pedagogik

Kontakta oss

Har du en fråga till kundservice?
Du hittar svar på de flesta frågor här:


Eller kontakta oss direkt via vårt kontaktformulär.