Filtrera

Språk
Ämne
Format
Nyheter
 • (476)
 • (1)
 • (1161)
Läsålder
 • (6)
 • (1)
 • (2)
Utgivningsår
 • (608)
 • (8263)
 • (8007)
 • (7552)
 • (10000+)
Inspiration
 • (138)
 • (2)
 • (136)
Pris
 • (1976)
 • (10000+)
 • (10000+)
Leveranstid
 • (10000+)
 • (10000+)
 • (10000+)
Tidsperiod i boken
 • (3617)
 • (68)
 • (15)
 • (16)
 • (7)
Geografisk plats i boken
 • (818)
 • (8632)
 • (1881)
 • (642)
 • (7722)
 • (690)

Socialvård & social service, kriminologi

Sortering:
 1. Social dokumentation i handläggning och genomförande : med värdegrund och ICF Häftad

  av Thomas Carlsson, Ann Nilsson

  Häftad, Svenska, 2016-03-21, ISBN 9789172059870

  Den här boken sammanfattar de nya regelverk som gäller för social dokumentation inom både handläggning och genomförande. Boken visar konkret hur dokumentationen kan kopplas till och tydliggöra värdegrundsarbete och ICF, den internationella klassif...

 2. Omvårdnad & äldre Häftad

  av Kerstin Blomqvist, Anna-Karin Edberg, Marie Ernsth Bravell, Helle Wijk

  Häftad, Svenska, 2017-08-14, ISBN 9789144102795

  "Det var den bästa boken i omvårdnad som jag har läst" skriver en av de före detta specialistsjuksköterskestudenter som har förhandsgranskat Omvårdnad & äldre. Boken belyser äldre personers hälsa och ohälsa och bygger på sammanlagt 2...

 3. The Generational Welfare Contract

  av Simon Birnbaum, Tommy Ferrarini, Kenneth Nelson, Joakim Palme

  Inbunden, Engelska, 2017-08-25, ISBN 9781783471027

  This groundbreaking book brings together perspectives from political philosophy and comparative social policy to discuss generational justice. Contributing new insights about the preconditions for designing sustainable, inclusive policies for all ...

 4. Juridik för socialt arbete 2:a uppl Häftad

  av Elisabeth Eneroth

  Häftad, Svenska, 2014-06-11, ISBN 9789140678263
  (6 röster)

  Socialtjänstens uppdrag är att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhället. Inom socialtjänstens område är det viktigt att vara förtrogen med de lagar som reglerar socialtjänsten,...

 5. Människobehandlande organisationer : villkor för ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete

  av Staffan Johansson, Peter Dellgran, Staffan Höjer, Monica Andersson Bäck, Åke Bergmark

  Inbunden, Svenska, 2015-02-24, ISBN 9789127136311
  (1 röst)

  Vård, skola och omsorg utgör välfärdens kärnverksamheter. De berör oss alla som medborgare och sysselsätter en stor och ökande del av arbetskraften. Hur dessa organisationer skiljer sig från privata företag när det gäller uppdrag och hur de styrs ...

 6. MI för praktiker : stöd och vägledning för motiverande samtal Häftad

  av Carl Åke Farbring, Stephen Rollnick

  Häftad, Svenska, 2015-08-08, ISBN 9789127140943
  (1 röst)

  MI för praktiker handlar om de viktiga samtal som sker utanför psykoterapirummet. Här har Stephen Rollnick och Carl Åke Farbring valt ut enkla och verksamma delar inom motiverande samtal, MI. Syftet är att hjälpa praktiker att leda samtal som verk...

 7. Möta människor med rättshaveristiskt beteende : handbok för yrkesverksamma Häftad

  av Jakob Carlander, Andreas Svensson

  Häftad, Svenska, 2017-01-18, ISBN 9789188099761
  (4 röster)

  Människor med ett rättshaveristiskt beteende anser sig ofta felaktigt och orättvist behandlade av sin omvärld. De kan i sin kamp för upprättelse göra tillvaron närmast outhärdlig för andra. Många gånger bottnar deras agerande i psykisk ohälsa. Möt...

 8. Narkotikastraffrätten Häftad

  av Per Ole Träskman

  Häftad, Svenska, 2012-11-09, ISBN 9789139015635

  Narkotikastraffrätten behandlar narkotikabrotten, påföljderna för narkotikabrott, rättegången i brottmål som handlar om narkotika och även den kriminalpolitik och straffrättspolitik som gäller på narkotikaområdet. Boken behandlar alltså alla relev...

 9. Socialt arbete : en grundbok Häftad

  av Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Sune Sunesson, Marcus Knutagård

  Häftad, Svenska, 2016-01-15, ISBN 9789127141490
  (5 röster)

  I denna tredje omarbetade utgåva av kursboksklassikern Socialt arbete en grundbok redogör författarna för ämnets socialvetenskapliga utgångspunkter och visar på det sociala arbetets mångfald och komplexitet. I boken behandlas det sociala arbetets ...

 10. Clinical Handbook of Psychological Disorders

  av David H Barlow

  Inbunden, Engelska, 2014-03-07, ISBN 9781462513260
  (3 röster)

  This clinical reference and widely adopted text is recognized as the premier guide to understanding and treating frequently encountered psychological disorders in adults. Showcasing evidence-based psychotherapy models, the volume addresses the mos...

 11. Cognitive Behavior Therapy

  av Judith S Beck

  Inbunden, Engelska, 2011-07-13, ISBN 9781609185046
  (3 röster)

  The leading text for students and practicing therapists who want to learn the fundamentals of cognitive behavior therapy (CBT), this book is eminently practical and authoritative. In a highly accessible, step-by-step style, master clinician Judith...

 12. Psychodynamic Diagnostic Manual Häftad

  av Vittorio Lingiardi, Nancy McWilliams

  Häftad, Engelska, 2017-06-20, ISBN 9781462530540

  Now completely revised (over 90% new), this is the authoritative diagnostic manual grounded in psychodynamic clinical models and theories. Explicitly oriented toward case formulation and treatment planning, PDM-2 offers practitioners an empiricall...

 13. Att vända en verksamhet : från ett patogent till ett salutogent arbetssätt Häftad

  av Peter Westlund

  Häftad, Svenska, 2015-02-06, ISBN 9789172057845
  (1 röst)

  Hur ser det goda äldreboendet ut, där vi kan upprätthålla vår hälsa och livskvalitet livet ut? I dag byggs allt fler äldreboenden om och blir mer hemlika. Även arbetssättet förändras och många kommuner, organisationer och boenden antar ett salutog...

 14. Flickan från Lotusfälten

  av Linn Heed

  Inbunden, Svenska, 2017-08-15, ISBN 9789188429353

  Flickan från Lotusfälten är en gripande självbiografi om en bortadopterad flicka som söker sitt ursprung och sina rötter. Vi följer en utåt sett stark och framgångsrik kvinna, men som ständigt bär på det lilla övergivna barnet inombords. Känslan a...

 15. Grundläggande kriminalteknik Häftad

  av Jan Olsson, Thomas Kupper

  Häftad, Svenska, 2017-04-28, ISBN 9789172236677

  Denna bok är unik! Det är den enda bok som på ett både övergripande och detaljerat sätt går igenom ämnet kriminalteknik med utgångspunkt från svenska förhållanden och svensk lagstiftning. Bokens upplägg följer läroplanerna i kriminalteknik vid Pol...

 16. Introduktion till kriminologi. 1, Brottslighetens omfattning, karaktär och orsaker Häftad

  av Jerzy Sarnecki

  Häftad, Svenska, 2014-08-28, ISBN 9789144102641
  (2 röster)

  Varför straffar vi för narkotika- men inte för alkoholbruk? Begås det fler mord i Sverige i dag än på 1500-talet? Hur ser sambandet mellan fattigdom och brottslighet ut? Kan man bli kriminell på grund av skador på vissa delar av hjärnan? Varför ha...

 17. Användbar evidens : om följsamhet och anpassningar Häftad

  av Henna Hasson, Ulrica Von Thiele Schwarz

  Häftad, Svenska, 2017-08-12, ISBN 9789127818187

  Idag förväntas alla använda evidensbaserade metoder. Men det är inte så lätt i praktiken och därför anpassas metoderna ofta. Vad händer då? Kan man lita på att insatserna är säkra och hjälper? Fungerar de kanske till och med bättre? Författarna re...

 18. DSM-5 Made Easy

  av James Morrison

  Inbunden, Engelska, 2014-04-11, ISBN 9781462514427

  In this indispensable book, master diagnostician James Morrison presents the spectrum of diagnoses in DSM-5 in an accessible, engaging, clinically useful format. Demystifying DSM-5 criteria without sacrificing accuracy, the book includes both ICD-...

 19. Sports in Society: Issues and Controversies Häftad

  av Jay Coakley

  Häftad, Engelska, 2014-04-16, ISBN 9780078022524

  sports in society emphasizes the cultural, interactional, and structural dimensions of sports. Coakley encourages readers to think critically about issues and controversies in sports while considering their own personal experiences, families, scho...

 20. Socialpedagogik : pedagogiskt socialt arbete Häftad

  av Christer Cederlund, Stig-Arne Berglund

  Häftad, Svenska, 2017-06-01, ISBN 9789147113385
  (3 röster)

  Författarna beskriver socialpedagogik som ett kunskapsområde i det akademiska ämnet socialt arbete och ger rikliga exempel på socialpedagogiska tillämpningar i arbete med människor i problematiska livssituationer. De närmar sig spännande professio...

 21. Polishandboken Häftad

  av Fredrik Kärrholm, Andreas Elmebo

  Häftad, Svenska, 2017-03-28, ISBN 9789147112937

  Polishandboken underlättar för poliser och polisstudenter genom att tillhandahålla en sammanfattning av de regelverk och kunskaper som polisyrket baseras på. Den är ett effektivt redskap som snabbt och enkelt är till hjälp när det behövs. I den fe...

 22. Sekretess : handbok för socialtjänsten Häftad

  av Lars Clevesköld, Anders Thunved

  Häftad, Svenska, 2015-11-24, ISBN 9789139114512
  (1 röst)

  I Sekretess beskrivs huvuddragen av de bestämmelser som är av betydelse för sekretesshanteringen vid en socialförvaltning. Under olika avsnitt behandlas bl.a. offentlighetsprincipen och de särskilda sekretessregler som gäller för socialtjänsten oc...

 23. Socialpolitik och socialt arbete : historia och idéer Häftad

  av Leif Holgersson

  Häftad, Svenska, 2008-05-01, ISBN 9789139109006
  (1 röst)

  Författaren analyserar och sammanfattar idéer och traditioner som har haft stor betydelse för socialpolitikens och det sociala arbetets utveckling och innehåll. I boken presenteras bl.a. en översikt och analys av socialpolitikens och det sociala a...

 24. Group Processes Häftad

  av Susan A Wheelan

  Häftad, Engelska, 2004-05-01, ISBN 9780205412013

  Start your next research project with a powerful assist! Research Navigator can be your best friend when you're facing a large research project. We know getting started is the hardest part, so Research Navigator takes you step-by-step through the ...

 25. Att utvärdera välfärdsarbete Häftad

  av Bengt G Eriksson, Per-Åke Karlsson

  Häftad, Svenska, 2016-03-21, ISBN 9789140691682

  Intresset för ett mer kunskapsbaserat välfärdsarbete är stort. Inom flera verksamheter vill man kunna erbjuda metoder och modeller som man av erfarenhet vet fungerar. Med hjälp av systematisk utvärdering kan man nå kunskap om vad som är verksamt. ...

 26. Polisförhör. Metoderna, forskningen och lagen Häftad

  av Ola Kronkvist

  Häftad, Svenska, 2016-12-20, ISBN 9789140692191

  I Polisförhör. Metoderna, forskningen och lagen beskriver författaren utförligt hur skickliga förhörsledare arbetar. De ställer frågor, lyssnar, får människor att minnas och lägger pussel. Ibland frågar de efter detaljer och ibland lyssnar de tålm...

 27. Samhället och de unga lagöverträdarna Häftad

  av Lars Clevesköld, Birgit Thunved, Anders Thunved

  Häftad, Svenska, 2015-06-09, ISBN 9789139113102
  (1 röst)

  I boken beskrivs inledningsvis de allmänt brottsförebyggande insatser som särskilt avser unga människor. Härefter följer en beskrivning av samhällets åtgärder när ungdomar begår brott från det att misstanke om brott uppkommit till dess att domstol...

 28. Modern teoribildning i socialt arbete Häftad

  av Malcolm Payne

  Häftad, Svenska, 2015-12-14, ISBN 9789127140950

  Denna nya utgåva av det internationella standardverket Modern teoribildning i socialt arbete har genomgått genomgripande förändringar av såväl innehåll och struktur som presentationsformer. Bearbetningen har gjort boken än mer pedagogisk och tillg...

 29. Criminological Theory Häftad

  av J Robert Lilly

  Häftad, Engelska, 2014-12-02, ISBN 9781452258164
  (2 röster)

  The sixth edition of Criminological Theory: Context and Consequences builds on its prior success with updated coverage of criminological theory and a fresh look at policy implications. The new edition continues to offer a rich

 30. Människan, brottet, följderna Häftad

  av Thomas Ekbom, Per Björkgren, Lovisa Nygren, Bente Resberg

  Häftad, Svenska, 2016-12-03, ISBN 9789127145665

  Människan, brottet, följderna är en etablerad klassiker inom kriminalvården som nu uppdateras i en åttonde utgåva utifrån ny lagstiftning och metod, av delvis nya författare. Boken ger en kunskapsbaserad överblick av brottsligheten i Sverige samt ...