Filtrera

Språk
 • (1714)
 • (10000+)
 • (10000+)
 • Visa alla
Ämne
Format
 • (75)
 • (13)
 • (10000+)
 • (183)
 • (10000+)
 • (785)
 • (46)
 • (79)
Nyheter
 • (742)
 • (2282)
Läsålder
 • (3)
 • (10)
 • (9)
 • (18)
 • (1)
Utgivningsår
 • (773)
 • (10000+)
 • (10000+)
 • (10000+)
 • (10000+)
Inspiration
 • (244)
 • (2)
 • (94)
Pris
 • (8787)
 • (10000+)
 • (10000+)
Leveranstid
 • (10000+)
 • (10000+)
 • (10000+)
Tidsperiod i boken
 • (10000+)
 • (1529)
 • (459)
 • (1332)
 • (38)
Geografisk plats i boken
 • (1851)
 • (10000+)
 • (4809)
 • (517)
 • (10000+)
 • (3400)

Litteraturvetenskap

Sortering:
 1. Den nya dagen gryr : Karin Boyes författarliv.

  av Johan Svedjedal

  Inbunden, Svenska, 2017-08-10, ISBN 9789146231806

  Karin Boye - levande amazon Tänk bort den strikta statyn när du tänker på Karin Boye! Länge sågs hon som en närmast ovärldslig gestalt - men egentligen var hon en högst levande och jordisk person. Hon var en dotter av 1920- och 1930-talets kvinnof...

 2. Förskoleserien:

  Förskoleserien Boksamtal med bilderböcker

  av Agneta Edwards

  Häftad, Svenska, 2017-08-09, ISBN 9789127443075

  Boksamtal med bilderböcker Boksamtal med bilderböcker är en fördjupning och utveckling av avsnittet om boksamtal i författarens tidigare bok, Bilderbokens mångfald och möjligheter, (Natur & Kultur, 2008). Den nya metodboken Boksamtal med b...

 3. Grafisk kokbok 3.0 : guiden till grafisk produktion

  av Kaj Johansson

  Inbunden, Svenska, 2006-09-01, ISBN 9789178432240
  (15 röster)

  Nu är äntligen Grafisk Kokbok 3.0 här den prisbelönta och oumbärliga guiden för alla som studerar eller jobbar med trycksaksproduktion. Denna aktualiserade utgåva är utökad med över 100 sidor, 200 nya illustrationer och kompletterande delar inom d...

 4. Från fabler till manga 1 : Litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på barnlitteratur

  av Ann Boglind, Anna Nordenstam

  Häftad, Svenska, 2015-08-18, ISBN 9789140689443
  (2 röster)

  Barnlitteraturen i dag spänner över ett brett område. Vad är det som barn läser eller får uppläst för sig? Från fabler till manga 1 ger en översikt över svensk och översatt barnlitteratur från den äldre litteraturen till i dag. Författarna ta...

 5. Texter från Sapfo till Strindberg

  av Dick Claésson, Lars Fyhr, Gunnar D Hansson

  Inbunden, Svenska, 2006-08-01, ISBN 9789144032481
  (12 röster)

  Texter. Från Sapfo till Strindberg är ett urval av texter från den grekiska antiken till sekelskiftet år 1900. Antologin innehåller representativa bidrag från mer än fyrahundrafemtio författarskap ur den västerländska litteraturen. En betydande de...

 6. Bilderbokens pusselbitar

  av Maria Nikolajeva

  Häftad, Svenska, 2000-09-01, ISBN 9789144013626
  (1 röst)

  Bilderböcker är en stor och speciell del av barnlitteraturen. Om man bortser från den skenbara enkelheten och ser närmare på det intrikata samspel mellan ord och bilder som tillsammans skapar en betydelse, upptäcker man att bilderboken är en av de...

 7. Barnboken i samhället

  av Lena Kåreland

  Häftad, Svenska, 2013-01-11, ISBN 9789144084459
  (3 röster)

  Boken möter idag stark konkurrens från andra medier som internet, tv, film och datorspel, och intresset för läsning har minskat både bland barn och vuxna. Trots det ges det varje år ut en ansenlig mängd barn- och ungdomsböcker i Sverige. I den här...

 8. Den levande litteraturen:

  Den levande litteraturen

  av Ulf Jansson

  Inbunden, Svenska, 2004-02-01, ISBN 9789121211038
  (7 röster)

  Serien består av två delar: Den levande litteraturen samt Levande texter. Den levande litteraturen är en vacker och lustfylld lärobok som väcker elevernas intresse för litteraturdelen av svenska 1 och 2. Levande texter är en arbetsantologi för lit...

 9. Brott, kärlek, främmande världar - Texter om populärlitteratur

  av Dag Hedman, Jerry Määttä

  Häftad, Svenska, 2015-08-12, ISBN 9789144087566

  På senare tid har populärlitteraturen i allt större utsträckning kommit att behandlas i undervisningen på universitet och högskolor. Det har dock rått en påtaglig brist på svenska läromedel inom området och de få som funnits har haft många år på n...

 10. Litteraturens historia i världen

  av Bernt Olsson, Ingemar Algulin, Johan Sahlin

  Inbunden, Svenska, 2015-08-24, ISBN 9789144108650
  (8 röster)

  Litteraturens historia i världen gavs ut första gången 1990. Bernt Olsson och Ingemar Algulin gjorde med detta verk en stor insats för litteraturundervisningen och boken har nu under många år varit ryggraden i litteraturvetenskapliga kurser på uni...

 11. Litteraturhistoriens grundbegrepp

  av Staffan Bergsten, Lars Elleström

  Inbunden, Svenska, 2004-01-01, ISBN 9789144042558
  (8 röster)

  Ordning och reda, systematik och klassificering utgör all vetenskaps början. Som varje vetenskapsgren har litteraturhistorien sitt särskilda sätt att ordna stoffet och sitt eget förråd av termer och begrepp. Period, genre, nationallitteratur, trok...

 12. Litteratur - Introduktion till teori och analys

  av Lasse Horne Kjaeldgaard, Lis Møller, Dan Ringgard, Lilian Munk Rösing, Peter Simonsen

  Häftad, Svenska, 2015-03-24, ISBN 9789144092461
  (1 röst)

  Det litteraturanalytiska arbetet är i dag problembaserat, snarare än format av en specifik teori eller metod. Därför har författarna till den här boken valt bort ett traditionellt kronologiskt upplägg där olika teorier presenteras i tur och ordnin...

 13. Populärlitteratur : De Populära Genrernas Estetik Och Historia

  av Anders Öhman

  Häftad, Svenska, 2002-01-01, ISBN 9789144015897
  (4 röster)

  Populärlitteraturen är ingen enhetlig företeelse trots att den ofta klumpats ihop med nedlåtande benämningar som skräp-, trivial- eller kiosklitteratur. I själva verket består populärlitteraturen av en rad olika arter eller genrer. Varje genre kän...

 14. Dramatikanalys : en introduktion

  av Birthe Sjöberg

  Häftad, Svenska, 2005-12-01, ISBN 9789144046563
  (4 röster)

  I den här boken presenteras en uppsättning analysredskap för dramer. Metoden består av ett femtontal analyssteg som växlar mellan dramats helhet och delar. I demonstrationen av analysredskapet förtydligas varje steg med exempel från världsdramatik...

 15. Story of Libraries

  av Frederick Andrew Lerner

  Häftad, Engelska, 2010-01-01, ISBN 9780826429902
  (2 röster)

  In this fully updated edition, Fred Lerner continues to explore the ways in which records of human experience are collected. Updated to include our new technology, this work describes the crucial role libraries played in ancient Egypt, Han-dynasty...

 16. Lusten och ensamheten : en biografi över Hjalmar Söderberg

  av Jesper Högström

  Inbunden, Svenska, 2017-08-10, ISBN 9789176810712

  Hjalmar Söderberg är, jämte Selma Lagerlöf och August Strindberg, den mest levande och lästa av de stora svenska författarna från det förra sekelskiftet. Hans roman Doktor Glas ger upphov till nya romaner och dramatiseringar, hans mest berömda pjä...

 17. Böcker som samtalar : intertextualitet, dialog, covers och kärlek

  av Lena Kjersén Edman

  Häftad, Svenska, 2011-03-18, ISBN 9789170186981

  Lena Kjersén Edman, litteraturvetare, bibliotekarie och bokpratare, är inte bara beläst som få, hon kan också förmedla sina läsupplevelser så att läsare och lyssnare drabbas av akut läslust! I Böcker som samtalar berättar hon om hur vårt litterära...

 18. Gutenberggalaxens nova : en essäberättelse om Erasmus av Rotterdam, humanismen och 1500-talets medierevolution

  av Nina Burton

  Inbunden, Svenska, 2016-09-06, ISBN 9789100158972
  (33 röster)

  Humanismens öde genom en stjärna -- Erasmus av Rotterdam Gutenbergs tryckteknik ledde till en medierevolution som förändrades Europa. I 1500-talets början spreds litteratur, grafik och vetenskap, men också nyhetsblad om katastrofer, pamfletter om ...

 19. Skönlitteratur för barn och unga - Historik, genrer, termer, analyser

  av Lena Kåreland

  Häftad, Svenska, 2015-01-28, ISBN 9789144086767
  (4 röster)

  Skönlitteratur för barn och unga ger kunskap om barnlitteraturens framväxt och exempel på hur barnlitterära texter kan indelas, analyseras och diskuteras utifrån olika litteraturvetenskapliga teorier och metoder. I en tid av kulturell och medietek...

 20. Världen av i går : en europés minnen

  av Stefan Zweig

  Pocket, Svenska, 2013-06-10, ISBN 9789187219382
  (47 röster)

  Boken som inspirerade Wes Anderson till filmen »The Grand Budapest Hotel« Österrikaren Stefan Zweig (1881-1941) var en av sin tids mest uppburna författare, läst och beundrad världen över, tills den politiska situationen drev honom i landsflykt ef...

 21. Världens litteraturer : en gränsöverskridande historia

  av Margareta Petersson

  Inbunden, Svenska, 2011-03-16, ISBN 9789144055879
  (2 röster)

  Detta är en historia om litteraturer från hela världen. Den handlar om litterära texter som varit värdefulla i sin egen tid, som bevarats och traderats till nya generationer. Den handlar om litteratur som kommunicerar över tids- och kulturgränser ...

 22. Börja berätta! : om sagor och berättande samt sagotips i olika genrer

  av Kerstin Auraldsson, Christina Claesson, Carina Fast, Claes Hylinger, Anne-Marie Karlsson

  Häftad, Svenska, 2013-09-11, ISBN 9789170187544

  Över hela världen, i alla kulturer, tar berättare sina lyssnare med på magiska resor i tid och rum och oavsett ålder låter vi oss trollbindas av berättelsens kraft. I Börja berätta!, som kommer ut i sin femte upplaga, kan alla som vill börja berät...

 23. Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet, del 87:

  Modig och stark - eller ligga lågt : skönlitteratur och genus i skola och förskola

  av Lena Kåreland

  Häftad, Svenska, 2015-09-22, ISBN 9789127147256
 24. Barnbokens byggklossar

  av Maria Nikolajeva

  Häftad, Svenska, 2017-02-10, ISBN 9789144114675

  Sedan Barnbokens byggklossar skrevs för tjugo år sedan har barnlitteraturens värld förändrats på ett sätt som var omöjligt att förutsäga och en ny upplaga känns mer angelägen än någonsin. I den mångfacetterade utgivningen har boken en bestämd plat...

 25. Epikanalys : En Introduktion

  av Claes-Göran Holmberg, Anders Ohlsson

  Häftad, Svenska, 1999-10-01, ISBN 9789144008042
  (8 röster)

  Detta är en lärobok i analys av romaner, noveller och andra former av skönlitterärt berättande. I boken introduceras och diskuteras centrala termer inom den moderna narrativa analysen som berättare, fokalisator, röst och berättarnivåer men också m...

 26. Lyrikanalys - en introduktion

  av Lars Elleström, Claes-Göran Holmberg

  Häftad, Svenska, 1999-09-01, ISBN 9789144008059
  (3 röster)

  Detta är en lärobok som presenterar grunderna för lyrikanalys och lyriktolkning. De viktigaste termerna och teorierna förklaras och appliceras på ett brett urval texter från antikens kärleksdikt till dagens rocklyrik. Boken disponeras utifrån ta...

 27. Norton Introduction To Literature

  av Kelly J Mays

  Häftad, Engelska, 2017-01-13, ISBN 9780393938937
 28. Litteraturens historia i Sverige

  av Ingemar Algulin, Bernt Olsson

  Inbunden, Svenska, 2013-08-23, ISBN 9789144095097
  (3 röster)

  Litteraturens historia i Sverige ges numera ut av Studentlitteratur AB. Denna sjätte upplaga innehåller dock inga förändringar av innehållet jämfört med den femte upplagan. Litteraturens historia i Sverige är en välskriven och inspirerande handbok...

 29. Krigsdagböcker 1939-1945

  av Astrid Lindgren, Kerstin Ekman, Karin Nyman

  Inbunden, Svenska, 2015-04-27, ISBN 9789187659041
  (179 röster)

  I maj 2015 är det 70 år sedan andra världskriget tog slut. Under hela kriget skriver Astrid Lindgren dagbok där hon berättar om vardagen i Stockholm, om det som händer i världen och om Sveriges agerande under kriget. Astrid Lindgrens krigsdagböcke...

 30. Litteratursociologi : texter om litteratur och samhälle

  av Johan Svedjedal

  Häftad, Svenska, 2012-08-10, ISBN 9789144082752
  (1 röst)

  Litteratursociologin undersöker samspelet mellan litteratur och samhälle. Det innebär att analysera hur samhället skildras i litteraturen och vilken roll litteraturen spelar i samhället, men också att klargöra vilka yttre villkor som fin...