Filtrera

Språk
Ämne
Format
Nyheter
 • (70)
 • (224)
Utgivningsår
 • (109)
 • (1123)
 • (1630)
 • (1371)
 • (10000+)
Inspiration
 • (33)
 • (71)
Pris
 • (246)
 • (962)
 • (4504)
Leveranstid
 • (5018)
 • (5101)
 • (10000+)
 • (10000+)
Tidsperiod i boken
 • (72)
 • (3)
Geografisk plats i boken
 • (15)
 • (149)
 • (54)
 • (7)
 • (158)
 • (13)

Forskningsinformation

Sortering:
 1. Samhällsvetenskapliga metoder Häftad

  av Alan Bryman

  Häftad, Svenska, 2011-01-04, ISBN 9789147090686
  (42 röster)

  Samhällsvetenskapen rymmer många olika metodinriktningar där uppdelningen mellan kvantitativ och kvalitativ forskning är grundläggande. Den distinktionen är utgångspunkt för en stor del av bokens teman och för hur olika frågeställningar och teknik...

 2. Akademiskt läsande och skrivande Häftad

  av Vendela Blomström, Jeanna Wennerberg

  Häftad, Svenska, 2015-08-17, ISBN 9789144092546
  (6 röster)

  Studier på universitet och högskola innebär en utmaning för de allra flesta studenter, inte minst när det gäller de höga kraven på läs- och skrivförmåga. Texterna som ska läsas uppfattas ofta som svårtillgängliga och de skriftliga uppgifterna man ...

 3. Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård Häftad

  av Monica Granskär, Birgitta Høglund-Nielsen

  Häftad, Svenska, 2017-08-28, ISBN 9789144118635

  I boken beskrivs tolv aktuella kvalitativa analysmetoder och deras tillämpning i konkreta forskningsprojekt inom hälso- och sjukvårdsområdet. Tyngdpunkten ligger på hantverket, hur man gör kvalitativa studier i praktiken - från idé till färdigt re...

 4. Vetenskapsteori för nybörjare Häftad

  av Torsten Thurén

  Häftad, Svenska, 2007-01-01, ISBN 9789147086511
  (47 röster)

  Vetenskapsteori är egentligen något av det viktigaste man kan ägna sig åt. Det handlar om grunden för all vår kunskap. Vad är egentligen sant? Den frågan undkommer ingen människa som tar livet på allvar! Läs mer Vetenskapsteori för nybörjare ger e...

 5. Studentens skrivhandbok:

  Studentens skrivhandbok Häftad

  av Kristina Schött, Stina Hållsten, Bodil Moberg, Hans Strand

  Häftad, Svenska, 2015-01-22, ISBN 9789147114085
  (4 röster)

  Studentens skrivhandbok vänder sig till dig som är ny på högskolan eller universitetet. Kanske kommer du direkt från gymnasiet, kanske har du varit ute och arbetat några år. Här får du hjälp att komma underfund med vad, hur och varför man skriver ...

 6. Att skriva en bra uppsats:

  Att skriva en bra uppsats Häftad

  av Lotte Rienecker, Peter Stray Jörgensen

  Häftad, Svenska, 2014-05-06, ISBN 9789147111510
  (9 röster)

  Att skriva en bra uppsats är en mycket välstrukturerad handbok i uppsatsskrivning, från idéstadiet till färdig uppsats. Boken är även utmärkt att använda som uppslagsbok när man vid olika tillfällen fastnar i processen - vare sig det handlar om pr...

 7. Rapporter och uppsatser Häftad

  av Jarl Backman

  Häftad, Svenska, 2016-01-01, ISBN 9789144097329
  (3 röster)

  Den här boken är en klassiker som sedan länge har sin plats på olika utbildningars litteraturlistor. I denna tredje upplaga tar författaren hänsyn till det ökade användandet av elektronik i publicering och tillgänglighet av vetenskaplig informatio...

 8. Handbok i kvalitativ analys:

  Handbok i kvalitativ analys Häftad

  av Andreas Fejes, Robert Thornberg, Song-Ee Ahn, Christina Back, Carina Berterö

  Häftad, Svenska, 2014-12-02, ISBN 9789147111657
  (7 röster)

  Handbok i kvalitativ analys är en oumbärlig handbok för dig som ska skriva en akademisk uppsats baserad på kvalitativ datainsamling som exempelvis kvalitativa intervjuer, detaljerade observationer av samtal, textdokument eller fältstudier. Här får...

 9. Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna Häftad

  av Martyn Denscombe

  Häftad, Svenska, 2016-01-12, ISBN 9789144109145
  (2 röster)

  Forskningshandboken ger en lättillgänglig och innehållsrik introduktion till grunderna i samhällsforskning. Här presenteras de huvudsakliga infallsvinklarna och tillvägagångssätten vid samhällsforskning och de metoder som forskare vanligtvis använ...

 10. Det värderande ögat : observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning Häftad

  av Cato R P Bjørndal

  Häftad, Svenska, 2005-12-01, ISBN 9789147053117
  (15 röster)

  Hur kan jag bli en bättre lärare? Ett sätt kan vara att observera sin egen yrkesutövning och utvecklas till en bättre pedagog. På ett konkret och direkt sätt, med hjälp av många exempel, ger boken en grundlig introduktion till effektiva redskap. L...

 11. Research Design Häftad

  av John W Creswell

  Häftad, Engelska, 2013-05-12, ISBN 9781452226101

  This edition for sale in USA and Canada only. The book that has helped more than 150,000 students and researchers prepare their plan or proposal for a scholarly journal article, dissertation or thesis has been revised and updated while maintaining...

 12. Handbok i kvalitativa metoder Häftad

  av Göran Ahrne, Peter Svensson

  Häftad, Svenska, 2015-08-13, ISBN 9789147112241
  (6 röster)

  I Handbok i kvalitativa metoder delar forskare från olika ämnesområden med sig av sina praktiska erfarenheter av att arbeta med kvalitativa metoder. Läs mer Boken är indelad i tre delar. I den första delen diskuteras när det är lämpligt att använd...

 13. Kritiskt tänkande:

  Kritiskt tänkande : utan tvivel är man inte riktigt klok Häftad

  av Lars Torsten Eriksson, Jens Hultman

  Häftad, Svenska, 2014-05-07, ISBN 9789147114382
  (11 röster)

  Utan tvivel är man inte riktigt klok är ett bevingat uttryck som visar att kritiskt tänkande är grunden för innovativ förändring och en stabil samhällsutveckling. Förmågan till kritisk analys är därför ett av de mest avancerade syftena för utbildn...

 14. Kunskapens former:

  Kunskapens former : vetenskapsteori och forskningsmetod Häftad

  av Peter Sohlberg, Britt-Marie Sohlberg

  Häftad, Svenska, 2013-07-25, ISBN 9789147098804
  (8 röster)

  Hur formas kunskap inom vetenskap och forskning? Vilka problem finns vid kunskapssökandet? Här behandlas grundläggande filosofiska begrepp och traditioner, samtidigt som metoder för "vardaglig" forskning presenteras på ett lättillgänglig...

 15. Företagsekonomiska forskningsmetoder Häftad

  av Alan Bryman, Emma Bell

  Häftad, Svenska, 2017-06-01, ISBN 9789147112074

  Kraftigt omarbetad och utökad! Den tredje upplagan av standardverket inom företagsekonomiska forskningsmetoder. Boken ger en gedigen introduktion till ämnet. Läs mer Uppdelningen mellan kvantitativ och kvalitativ forskning är grundläggande och bil...

 16. Research Methods in Human Rights

  av Bard A Andreassen, Hans-Otto Sano, Siobhan Mcinerney-Lankford

  Inbunden, Engelska, 2017-05-26, ISBN 9781785367786

  Methodological discussion has largely been neglected in human rights research, with legal scholars in particular tending to address research methods and methodological reflection implicitly rather than explicitly. This book advances thinking on hu...

 17. Forskningsprocessen:

  Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv Häftad

  av Henny Olsson, Stefan Sörensen

  Häftad, Svenska, 2011-09-05, ISBN 9789147100514
  (10 röster)

  Boken handlar om forskningsmetoder i kvalitativt och kvantitativt perspektiv - av tradition olika ansatser men komplementära verktyg för den som vill förstå och författa vetenskapliga texter. Läs mer Denna tredje reviderade utgåva har utökats med ...

 18. Research Methods and Data Analysis for Psychology Häftad

  av Stuart Wilson

  Häftad, Engelska, 2011-01-16, ISBN 9780077121655
  (1 röst)

  Psychology is a fascinating subject that can inspire students; the opportunity to conduct individual research can be immensely rewarding. However, the prospect of getting to grips with designing research and analysing data can be daunting. This bo...

 19. Källkritik:

  Källkritik Häftad

  av Torsten Thurén

  Häftad, Svenska, 2013-06-05, ISBN 9789147106189
  (7 röster)

  Hur kan jag veta om det är sant? Den källkritiska metoden är ett effektivt instrument för att värdera och bedöma olika källors tillförlitlighet. I teorin är källkritiken relativt enkel. Den består av några få tumregler som kan förefalla självklara...

 20. Metodpraktikan : konsten att studera samhälle, individ och marknad Häftad

  av Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Ann Towns, Lena Wängnerud

  Häftad, Svenska, 2017-01-17, ISBN 9789139115151
  (1 röst)

  Metodpraktikan är en vägledning för den som vill ta ett helhetsgrepp på empirisk samhällsforskning. Boken ger ett samlat perspektiv på hela forskningsprocessen - från de viktiga inledande stegen med problemformulering och designval till de kanske ...

 21. Research Methods in Health: Investigating Health and Health Services Häftad

  av Ann Bowling

  Häftad, Engelska, 2014-06-16, ISBN 9780335262748

  This bestselling book provides an accessible introduction to the concepts and practicalities of research methods in health and health services. This new edition has been extensively re-worked and expanded and now includes expanded coverage of: Qua...

 22. The Routledge Handbook of Research Methods in the Study of Religion Häftad

  av Michael Stausberg, Steven Engler

  Häftad, Engelska, 2013-08-29, ISBN 9780415718448
  (1 röst)

  This is the first comprehensive survey in English of research methods in the field of religious studies. It is designed to enable non-specialists and students at upper undergraduate and graduate levels to understand the variety of research methods...

 23. Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna Häftad

  av Martin G Erikson

  Häftad, Svenska, 2015-11-11, ISBN 9789144068879
  (2 röster)

  Att referera är ett hantverk som kräver eftertanke, både vad gäller hur man förhåller sig till vad andra skriver och hur man själv skriver. Det handlar om allt från att undvika plagiat till att förstå de ibland outtalade funktioner som en referens...

 24. Hur genomför man undersökningar? - Introduktion till samhällsvetenskapliga metoder Häftad

  av Dag Ingvar Jacobsen

  Häftad, Svenska, 2017-02-17, ISBN 9789144113210

  Denna bok ger en grundläggande och systematisk introduktion till samhällsvetenskapliga forskningsmetoder. Författaren går igenom alla de olika stegen i såväl kvantitativa som kvalitativa undersökningar. Allt från förberedande faser om hur man utve...

 25. Perspektiv på utvärdering Häftad

  av Bo Sandberg, Sven Faugert

  Häftad, Svenska, 2016-07-28, ISBN 9789144112480
  (1 röst)

  Utvärdering måste ses ur olika perspektiv och utformas på olika sätt beroende på sammanhanget och på hur resultaten ska användas. Denna bok ger en introduktion till utvärderingsdesign och frågeställningar som behöver hanteras i en utvärdering. Här...

 26. Tolkning och reflektion : vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod Häftad

  av Mats Alvesson, Kaj Sköldberg

  Häftad, Svenska, 2017-06-02, ISBN 9789144111131

  När första upplagan av Tolkning och reflektion utkom 1994 bröt den nya vägar inom kvalitativ samhällsforskning. Boken blev snabbt något av en modern klassiker och används flitigt på metodkurser vid universitet och högskolor. En engelsk översättnin...

 27. Narrativ teori och metod : med livsberätteslen i fokus Häftad

  av Anna Johansson

  Häftad, Svenska, 2005-02-01, ISBN 9789144035000

  Under de senaste årtiondena har vi kunnat se framväxten av ett tvärdisciplinärt forskningsfält som benämns narrativa studier eller berättelseforskning. Vad innebär det egentligen att kunskap är narrativ? Vad är en berättelse? Hur utför man en narr...

 28. Research Design (International Student Edition) Häftad

  av John W Creswell

  Häftad, Engelska, 2013-03-14, ISBN 9781452274614
  (2 röster)

  Not for sale in the USA & Canada The eagerly anticipated Fourth Edition of the title that pioneered the comparison of qualitative, quantitative, and mixed methods research design is here! For all three approaches, Creswell includes a prelimina

 29. Förskollärarens metod- och vetenskapsteori:

  Förskollärarens metod- och vetenskapsteori Häftad

  av Annica Löfdahl, Maria Hjalmarsson, Karin Franzén

  Häftad, Svenska, 2014-01-13, ISBN 9789147106585
  (9 röster)

  Förskollärarens metod och vetenskapsteori vänder sig till blivande förskollärare och andra studerande med intresse för att beskriva och förstå förskolans verksamhet. Innehållet belyser val av perspektiv, olika metoders möjligheter och begränsninga...

 30. Grundläggande vetenskapsteori : för psykologi och andra beteendevetenskaper Häftad

  av Carl Martin Allwood, Martin G Erikson

  Häftad, Svenska, 2017-03-21, ISBN 9789144114156

  Vad är vetenskap? Vetenskapen påverkar våra liv på många olika sätt och att förstå vetenskapens förutsättningar och begränsningar är en viktig del av all högre utbildning. Denna bok presenterar olika perspektiv på vetenskap och vetenskapliga förhå...