Du är här: / / Juridik

Topplista - Juridik

Topplistan presenterar de böcker inom juridik som sålde mest under föregående vecka.

Sveriges Rikes Lag 2014 (klotband)

(5 röster) 
INBUNDEN. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-01-17

En systematiskt bearbetad sammanställning av svensk lagstiftning med gällande lagar, förordningar, EU-förordningar och andra författningar. Hänvisningar görs till förarbeten, författningar och avgöranden från sammanlagt sju domstolar, nämligen EU-...

1 (1)
Sveriges Rikes Lag 2014 (klotband)
Skickas inom 1-2 vardagar
995:- Köp

Civilrätt

(2 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2014-01-15
Serie: Civilrätt

Civilrätt är en mer än 100-årig klassiker. Den ger en introduktion till och översikt av civilrätten. Efter en inledande översikt av rättsordningen, behandlas civilrätten under avdelningar för allmän förmögenhetsrätt och särskilda avtalstyper, imma...

2 (2)
Civilrätt
Skickas inom 1-2 vardagar
545:- Köp

Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 2:a upplagan

(4 röster) 
HäFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2013-07-04

Sanoma Utbildnings mycket omtyckta introduktionsbok i juridik utkommer snart i en andra upplaga! Tyngdpunkten ligger på grundläggande principer inom civilrätt, straffrätt och processrätt för att ge läsaren översiktskunskaper. I den andra upplagan ...

3 (3)
Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 2:a upplagan
Skickas inom 1-2 vardagar
543:- Köp

Skattelagstiftning 14:2 : Lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2014

HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-08-12

Lagsamlingen, som nu utkommer i sin 49:e utgåva, innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamme rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studenraden behöver. I lagtextsamlingen ingår även lagar med EU-...

4 (ny)
Skattelagstiftning 14:2 : Lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2014
Skickas inom 1-2 vardagar
486:- Köp

Sveriges lag 2014 : innehåller författningar som trätt i kraft per den 1 januari 2014

(1 röst) 
INBUNDEN. Studentlitteratur, Svenska, 2014-01-13

Sveriges Lag 2014: Innehåller författningar som trätt i kraft per den 1 januari 2014 (svarta lagboken) En lättanvänd, lättöverskådlig och pedagogisk sammanställning av svensk lagstiftning indelat i 28 rättsområden, innehållande gällande lagar, för...

5 (10)
Sveriges lag 2014 : innehåller författningar som trätt i kraft per den 1 januari 2014
Skickas inom 1-2 vardagar
749:- Köp

Övningar i skatterätt : exempel och lösningar : beskattningsåret 2014 : beslut om slutlig skatt 2015

HäFTAD. Iustus, Svenska, 2014-03-12

Övningar i skatterätt innehåller ett hundratal blandade övningar och ger en inblick i hur det svenska skattesystemet tillämpas i praktiken. Övningarna behandlar både individ- och företagsbeskattning. Tyngdpunkten ligger på inkomstskatt, men det fi...

6 (16)
Övningar i skatterätt : exempel och lösningar : beskattningsåret 2014 : beslut om slutlig skatt 2015
Skickas inom 2-5 vardagar
347:- Köp

Avtalsrätten : en introduktion

(4 röster) 
HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2010-12-29

Avtalsrätten - En introduktion är en koncentrerad lärobok i allmän avtalsrätt som i första hand vänder sig till handelsrättstudenter på universitet och högskolor samt till personer med uppgift att sluta avtal i näringsverksamhet. Boken behandlar a...

7 (22)
Avtalsrätten : en introduktion
Skickas inom 2-5 vardagar
211:- Köp

Arbetslagstiftning 2014 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2014

HäFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2014-08-08

ARBETSLAGSTIFTNING är ett välkänt och praktiskt arbetsredskap för den som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor. I syfte att öka bokens praktiska värde finns hänvisningar till rättsfall och litteratur, en omfattande förteckning över arbetsrä...

8 (ny)
Arbetslagstiftning 2014 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2014
Skickas inom 2-5 vardagar
473:- Köp

Bolag, föreningar, stiftelser : en introduktion

(1 röst) 
HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-01-17

Denna bok vände sig till personer utan juridiska förkunskaper som vill - eller på grund av utbildningskrav måste - lära sig mer om bolagens, föreningarnas och stiftelsernas juridik. Bokens upphovsman till tidigare upplagor är professor emeritus Ca...

9 (8)
Bolag, föreningar, stiftelser : en introduktion
Skickas inom 1-2 vardagar
235:- Köp

Inkomstskatt D. 1 : en läro- och handbok i skatterätt

(1 röst) 
HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2013-01-17

Inkomstskatt är en lärobok i skatterätt som behandlar inkomstbeskattningen av privatpersoner och företag. I boken beskrivs strukturen och principerna för inkomstbeskattningen vid genomgången av rättsregler och rättspraxis. Effekterna av reglerna i...

10 (23)
Inkomstskatt D. 1 : en läro- och handbok i skatterätt
Skickas inom 2-5 vardagar
458:- Köp

Mervärdesskatt : en introduktion

HäFTAD. Iustus, Svenska, 2013-02-28

Mervärdesskatt har blivit en allt viktigare skatteform. Den är statens viktigaste inkomstkälla och den påverkar priserna på nästan alla varor och tjänster för konsumenterna. Genom handelns ökade internationalisering har även skattens internationel...

11 (ny)
Mervärdesskatt : en introduktion
Skickas inom 1-2 vardagar
169:- Köp

Rättsregler : en introduktion till juridiken

HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2011-10-18

Denna bok ger en introduktion till juridiken genom rättsreglerna. Här förklaras vad domaren gör när han dömer genom att den juridiska metoden för problemlösning presenteras med praktiska utgångspunkter. Vidare sker en översiktlig genomgång av rätt...

12 (4)
Rättsregler : en introduktion till juridiken
Skickas inom 2-5 vardagar
279:- Köp

Inkomstskatt D. 2 : en läro- och handbok i skatterätt

(1 röst) 
HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2013-01-17

Inkomstskatt är en lärobok i skatterätt som behandlar inkomst¿beskattningen av privatpersoner och företag. I boken beskrivs strukturen och principerna för inkomstbeskattningen vid genom¿gången av rättsregler och rättspraxis. Effekterna av reglerna...

13 (ny)
Inkomstskatt D. 2 : en läro- och handbok i skatterätt
Skickas inom 2-5 vardagar
458:- Köp

Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvård. 2014

(1 röst) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2014-01-14
Serie: Författningshandbok 2014

Författningshandboken innehåller medicinalförfattningar samt andra bestämmelser och anvisningar för personer som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter. Detta gedigna standardverk är systematiserat i 23 avdelningar och har ett omfattande sakregister....

14 (12)
Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvård. 2014
Skickas inom 1-2 vardagar
445:- Köp

Skadeståndsrätt

HäFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2014-08-07

Detta är en ny upplaga av ett standardverk på skadeståndsrättens område. Framställningen är omarbetad med hänsyn till lagändringar och nytillkommen rättspraxis. Boken behandlar utförligt de grundläggande förutsättningarna för skadeståndsansvar, pr...

15 (19)
Skadeståndsrätt
Skickas inom 2-5 vardagar
547:- Köp

Avtal : lärobok i allmän avtalsrätt

(2 röster) 
HäFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2013-08-12

Boken ger en översiktlig framställning över den allmänna avtalsrätten. Den är avsedd som grundläggande lärobok för studenter, på såväl juristprogrammen som andra universitets- och högskoleutbildningar med inslag av civilrätt eller handelsrätt. Bok...

16 (26)
Avtal : lärobok i allmän avtalsrätt
Skickas inom 1-2 vardagar
188:- Köp

Specialprocess : utsökning och konkurs

HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-01-29

I denna nya upplaga av boken behandlas: ? Skiljeförfarande inklusive reglerna om förenklat förfarande ? Betalningsföreläggande och handräckning ? Mål om äktenskapsskillnad, vårdnad, boende och underhåll samt reglerna om underhållsstöd ? Domstolsär...

17 (17)
Specialprocess : utsökning och konkurs
Skickas inom 2-5 vardagar
319:- Köp

Processrätt : grunderna för domstolsprocessen

HäFTAD. Iustus, Svenska, 2012-08-02

Processrätten är en central del av rättsordningen. Utan en utvecklad processrätt faller egentligen all annan juridik platt till marken. Denna bok är "förstabok" i processrätt för den som studerar juridik eller andra ämnen där grundläggan...

18 (12)
Processrätt : grunderna för domstolsprocessen
Skickas inom 2-5 vardagar
230:- Köp

Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs

(2 röster) 
HäFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2011-01-11

Denna väletablerade bok ger genom sin pedagogiska framställning en god överblick över de processrättsliga och straffrättsliga regelsystemen

19 (8)
Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs
Skickas inom 1-2 vardagar
173:- Köp

Juridik för pedagoger

HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2011-06-17

I den här boken presenterar författaren en introduktion och vägledning till olika juridiska frågeställningar som kan aktualiseras i förskola, skola och fritidshem. De ämnesområden som behandlas i boken rör bl.a. den rättsliga grunden för personale...

20 (18)
Juridik för pedagoger
Skickas inom 2-5 vardagar
213:- Köp