Du är här: / / Juridik

Topplista - Juridik

Topplistan presenterar de böcker inom juridik som sålde mest under föregående vecka.

Skattelagstiftning 14:2 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2014

HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-08-12

Lagsamlingen, som nu utkommer i sin 49:e utgåva, innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamme rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studenraden behöver. I lagtextsamlingen ingår även lagar med EU-...

1 (2)
Skattelagstiftning 14:2 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2014
Skickas inom 2-5 vardagar
423:- Köp

Sveriges Rikes Lag 2014 (klotband)

(10 röster) 
INBUNDEN. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-01-17

En systematiskt bearbetad sammanställning av svensk lagstiftning med gällande lagar, förordningar, EU-förordningar och andra författningar. Hänvisningar görs till förarbeten, författningar och avgöranden från sammanlagt sju domstolar, nämligen EU-...

2 (1)
Sveriges Rikes Lag 2014 (klotband)
Skickas inom 2-5 vardagar
958:- Köp

Civilrätt

(7 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2014-01-15
Serie: Civilrätt

Civilrätt är en mer än 100-årig klassiker. Den ger en introduktion till och översikt av civilrätten. Efter en inledande översikt av rättsordningen, behandlas civilrätten under avdelningar för allmän förmögenhetsrätt och särskilda avtalstyper, imma...

3 (3)
Civilrätt
Skickas inom 2-5 vardagar
536:- Köp

Övningsbok i beskattning : beskattningen 2014

(1 röst) 
HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2014-03-12

Avsikten med denna bok är att den skall vara ett naturligt komplement till litteratur inom skatteområdet för den som i olika utbildningssammanhang vill sätta sig in i skattesystemets praktiska funktionssätt. Den kan med fördel användas tillsammans...

4 (ny)
Övningsbok i beskattning : beskattningen 2014
Skickas inom 2-5 vardagar
240:- Köp

Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 2:a upplagan

(7 röster) 
HäFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2013-07-04

Sanoma Utbildnings mycket omtyckta introduktionsbok i juridik utkommer snart i en andra upplaga! Tyngdpunkten ligger på grundläggande principer inom civilrätt, straffrätt och processrätt för att ge läsaren översiktskunskaper. I den andra upplagan ...

5 (14)
Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 2:a upplagan
Skickas inom 3-6 vardagar
502:- Köp

Praktisk beskattningsrätt : lärobok i inkomstbeskattning

(1 röst) 
HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2014-03-12

Praktisk beskattningsrätt är en grundläggande lärobok i beskattnings-rätt med tyngdpunkten lagd på företagsbeskattning och beskattning av kapitalinkomster. Ambitionen har varit att enkelt och konkret - men inte helt uttömmande - förklara de ofta k...

6 (ny)
Praktisk beskattningsrätt : lärobok i inkomstbeskattning
Skickas inom 2-5 vardagar
463:- Köp

Lösningar till övningsbok i beskattning : beskattningen 2014

HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2014-03-18

Denna bok ger svar till de övningar som finns i Övningsbok i beskattning. Avsikten med dessa böcker är att de skall vara ett naturligt komplement till litteraturen inom skatteområdet för den som vill sätta sig in i skattesystemets praktiska funkti...

7 (ny)
Lösningar till övningsbok i beskattning : beskattningen 2014
Skickas inom 1-2 vardagar
240:- Köp

Köprätten : en introduktion

HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-01-17

Den sjunde upplagan innehåller uppdateringar föranledda av ändringar i den internationella köplagen och i regleringen av betalningsdröjsmål, liksom en del andra smärre justeringar och tillägg. Upplagan tar i särskilda stycken upp de förändringar i...

8 (ny)
Köprätten : en introduktion
Skickas inom 2-5 vardagar
201:- Köp

Att upphandla byggprojekt

(1 röst) 
HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2011-06-17

Alltför många byggprojekt leder till tvister. Oftast beror det på att man har oklara avtal mellan olika parter, t.ex. mellan byggherre och entreprenör. Denna bok syftar till att klargöra hur byggprojekt bör handläggas för att tvister ska undvikas....

9 (27)
Att upphandla byggprojekt
Skickas inom 2-5 vardagar
437:- Köp

Övningar i skatterätt : exempel och lösningar : beskattningsåret 2014 : beslut om slutlig skatt 2015

HäFTAD. Iustus, Svenska, 2014-03-12

Övningar i skatterätt innehåller ett hundratal blandade övningar och ger en inblick i hur det svenska skattesystemet tillämpas i praktiken. Övningarna behandlar både individ- och företagsbeskattning. Tyngdpunkten ligger på inkomstskatt, men det fi...

10 (ny)
Övningar i skatterätt : exempel och lösningar : beskattningsåret 2014 : beslut om slutlig skatt 2015
Skickas inom 1-2 vardagar
352:- Köp

Avtal : lärobok i allmän avtalsrätt

(4 röster) 
HäFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2013-08-12

Boken ger en översiktlig framställning över den allmänna avtalsrätten. Den är avsedd som grundläggande lärobok för studenter, på såväl juristprogrammen som andra universitets- och högskoleutbildningar med inslag av civilrätt eller handelsrätt. Bok...

11 (ny)
Avtal : lärobok i allmän avtalsrätt
Skickas inom 2-5 vardagar
190:- Köp

Introduktion till straffrätten

HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-06-30

Avsikten med denna lärobok är att ge en översiktlig framställning av väsentliga delar av straffrätten och, i viss mån, straffprocessrätten. Boken vänder sig till läsare som helt saknar förkunskaper inom dessa rättsområden. Ambitionen med boken är ...

12 (ny)
Introduktion till straffrätten
Skickas inom 2-5 vardagar
184:- Köp

Författningssamling i rättsvetenskaplig introduktionskurs

HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-08-27

Författningssamlingen är avsedd för juridiska grundkurser och urvalet av författningar har gjorts av professor Lars Henriksson för Handelshögskolan i Stockholm.

13 (ny)
Författningssamling i rättsvetenskaplig introduktionskurs
Skickas inom 2-5 vardagar
372:- Köp

Mervärdesskatt : en introduktion

HäFTAD. Iustus, Svenska, 2013-02-28

Mervärdesskatt har blivit en allt viktigare skatteform. Den är statens viktigaste inkomstkälla och den påverkar priserna på nästan alla varor och tjänster för konsumenterna. Genom handelns ökade internationalisering har även skattens internationel...

14 (22)
Mervärdesskatt : en introduktion
Skickas inom 1-2 vardagar
173:- Köp

Inkomstskatt D. 2 : en läro- och handbok i skatterätt

(1 röst) 
HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2013-01-17

Inkomstskatt är en lärobok i skatterätt som behandlar inkomst¿beskattningen av privatpersoner och företag. I boken beskrivs strukturen och principerna för inkomstbeskattningen vid genom¿gången av rättsregler och rättspraxis. Effekterna av reglerna...

15 (16)
Inkomstskatt D. 2 : en läro- och handbok i skatterätt
Skickas inom 2-5 vardagar
448:- Köp

Inkomstskatt D. 1 : en läro- och handbok i skatterätt

(1 röst) 
HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2013-01-17

Inkomstskatt är en lärobok i skatterätt som behandlar inkomstbeskattningen av privatpersoner och företag. I boken beskrivs strukturen och principerna för inkomstbeskattningen vid genomgången av rättsregler och rättspraxis. Effekterna av reglerna i...

16 (17)
Inkomstskatt D. 1 : en läro- och handbok i skatterätt
Skickas inom 2-5 vardagar
448:- Köp

Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2014

HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-01-29

I den nya upplagan redovisas viktiga författningsändringar och nytillkomna lagar enligt bl.a. följande. En ny myndighet, Inspektionen för vård och omsorg, har övertagit Socialstyrelsens tillsyns- och tillståndsverksamhet på hälso- och sjukvårdens ...

17 (7)
Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2014
Skickas inom 2-5 vardagar
614:- Köp

Svensk lag 2014

(5 röster) 
INBUNDEN. Iustus, Svenska, 2014-01-30

Svensk Lag, den gröna lagboken, är en behändig och praktisk lagbok med enkel systematik. Inga bihang eller tillägg, all lagtext är införd på sin rätta plats. Kapitlen inleds i förekommande fall med balk eller annan särskilt tung lag, varefter övri...

18 (6)
Svensk lag 2014
Skickas inom 2-5 vardagar
699:- Köp

En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet

HäFTAD. Jure Förlag, Svenska, 2013-04-11

Boken är avsedd att ge en uppfattning om tryckfrihetens innebörd i ett vidare perspektiv. Lagtexten i tryckfrihetsförordningen (TF) är ålderdomlig och ger upphov till diverse tolkningsproblem och andra svårigheter. När TF tillkom år 1949 var kopia...

19 (ny)
En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet
Skickas inom 2-5 vardagar
271:- Köp

Arkivlagen : en kommentar

(1 röst) 
HäFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2013-12-17

Arkiven sätts in i det senaste decenniets samhälleliga förändringar som har tagit sig uttryck i bland annat e-myndigheter och servicemyndigheter samt e-förvaltning och e-arkiv. Även nya kommunikationssätt som sociala medier och digitaliseringen av...

20 (9)
Arkivlagen : en kommentar
Skickas inom 2-5 vardagar
399:- Köp