Du är här: / / Juridik

Topplista - Juridik

Topplistan presenterar de böcker inom juridik som sålde mest under föregående vecka.

Peter Rätz : nio år som undercoveragent

(21 röster) 
POCKET. Bonnier Pocket, Svenska, 2010-06-15

Sveriges mest framgångsrike infiltratör berättar om sin tid inuti Hells Angels, Bandidos och Brödrarskapet MC. Med nytt slutord. Infiltratörer avslöjas och mördas. Eller försvinner spårlöst. Men Peter Rätz dog inte. Han överlever i nio år på insid...

1 (6)
Peter Rätz : nio år som undercoveragent
Skickas inom 1-3 vardagar
51:- Köp

Rättsregler - En introduktion till juridiken

HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2016-07-13

I denna introducerande bok behandlas - ur ett juridiskt perspektiv - hörnpelarna i den demokratiska rättsstaten, maktdelningen och de grundläggande principerna för rättskipning, förvaltning och kontroll. Boken ger enkla och tydliga förklaringar kr...

2 (ny)
Rättsregler - En introduktion till juridiken
Skickas inom 1-2 vardagar
290:- Köp

Sakrätt : avseende lös egendom (Supplement 2004 medföljer)

HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2000-03-01

Här behandlas: statisk sakrätt, bl.a. gränsen mellan fast och lös egendom, laga fång, besittning och samäganderätt; omsättningsskydd, dvs. vindikation och godtrosförvärv; borgenärsskydd samt hur nyttjanderätter och andra belastningar står sig mot ...

3 (ny)
Sakrätt : avseende lös egendom (Supplement 2004 medföljer)
Skickas inom 1-3 vardagar
529:- Köp

Mervärdesskatt : en introduktion

HäFTAD. Iustus, Svenska, 2015-07-20

Mervärdesskatt har blivit en allt viktigare skatteform. Den är statens viktigaste inkomstkälla och den påverkar priserna på nästan alla varor och tjänster för konsumenterna. Genom handelns ökade internationalisering har även skattens internationel...

4 (ny)
Mervärdesskatt : en introduktion
Skickas inom 2-5 vardagar
208:- Köp

Arbetsrätten : en översikt

(2 röster) 
HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2013-03-06

Boken, som nu utges i en sjätte upplaga, ger en koncentrerad och överskådlig skildring av svensk arbetsrätt sådan denna ter sig i början av 2010-talet. Ämnesavgränsningen bygger på det traditionella synsättet att arbetsrätten är en särskild discip...

5 (ny)
Arbetsrätten : en översikt
Skickas inom 1-3 vardagar
288:- Köp

Avtalsrätten : en introduktion

(3 röster) 
HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-08-26

Denna bok är avsedd som grundbok i handelsrätt för studenter på ekonomprogram på universitet och högskolor. Den kan också användas på introduktionskurser i juridik. De flesta kapitel inleds med en eller flera frågor. Syftet är att väcka läsarens i...

6 (25)
Avtalsrätten : en introduktion
Skickas inom 1-3 vardagar
211:- Köp

Inkomstskatt. Del 2, En läro- och handbok i skatterätt

(1 röst) 
HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2015-01-15

Inkomstskatt är en lärobok i skatterätt som behandlar inkomst¿beskattningen av privatpersoner och företag. I boken beskrivs strukturen och principerna för inkomstbeskattningen vid genom¿gången av rättsregler och rättspraxis. Effekterna av reglerna...

7 (ny)
Inkomstskatt. Del 2, En läro- och handbok i skatterätt
Skickas inom 1-3 vardagar
463:- Köp

Missdådare : brott och människoöden i Sverige omkring 1600

(3 röster) 
POCKET. Bokförlaget Atlantis, Svenska, 2015-06-01

Rekommenderad av Leif G W Persson i Veckans Brott Det är som att se rakt ner i 1600-talet genom små titthål Lars Linder, Dagens Nyheter Hur tänkte och kände egentligen människor förr i tiden? Om man fick lära känna dem, skulle man då förstå dem? H...

8 (2)
Missdådare : brott och människoöden i Sverige omkring 1600
Skickas inom 1-2 vardagar
47:- Köp

Inkomstskatt. Del 1, En läro- och handbok i skatterätt

HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2015-01-15

Inkomstskatt är en lärobok i skatterätt som behandlar inkomst¿beskattningen av privatpersoner och företag. I boken beskrivs strukturen och principerna för inkomstbeskattningen vid genom¿gången av rättsregler och rättspraxis. Effekterna av reglerna...

9 (4)
Inkomstskatt. Del 1, En läro- och handbok i skatterätt
Skickas inom 1-3 vardagar
463:- Köp

Civilrätt

(1 röst) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2016-01-11

Boken Civilrätt är en mer än 100-årig klassiker. Den ger en introduktion till civilrätten. Läs mer Efter en inledande översikt av rättsordningen, behandlas civilrätten under avdelningar för allmän förmögenhetsrätt och särskilda avtalstyper: - imma...

10 (9)
Civilrätt
Skickas inom 1-3 vardagar
507:- Köp

Arbetskompendium i statsrätt

HäFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2015-03-12

Detta arbetskompendium är framtaget som en hjälp för studenter som läser statsrätt inom juristutbildningen. Tanken bakom kompendiet är att hjälpa studenterna till överblick och struktur genom tablåer, sammanställningar etc. Härutöver finns ett ant...

11 (ny)
Arbetskompendium i statsrätt
Skickas inom 1-3 vardagar
188:- Köp

En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet

HäFTAD. Jure Förlag, Svenska, 2013-04-11

Boken är avsedd att ge en uppfattning om tryckfrihetens innebörd i ett vidare perspektiv. Lagtexten i tryckfrihetsförordningen (TF) är ålderdomlig och ger upphov till diverse tolkningsproblem och andra svårigheter. När TF tillkom år 1949 var kopia...

12 (ny)
En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet
Skickas inom 2-5 vardagar
266:- Köp

Skattelagstiftning 16:2

HäFTAD. Wolters Kluwer, Svenska, 2016-08-12

Lagsamlingen, som nu utkommer för femtiotredje gången, innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamma rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver.Förutom gällande lagtext finns o...

13 (1)
Skattelagstiftning 16:2
Skickas inom 16 vardagar
Förboka gärna! Vi skickar den från vårt lager i vecka 33.
449:- Förboka

Juridiken och dess arbetssätt : en introduktion

(5 röster) 
HäFTAD. Iustus, Svenska, 2012-02-21

Juridiken och dess arbetssätt är en introduktion till juridiken och det arbetssätt juristen använder för att lösa juridiska problem. Boken behandlar bland annat frågor om * juristernas olika roller och uppgifter, * rättskällornas tillkomst och fun...

14 (ny)
Juridiken och dess arbetssätt : en introduktion
Skickas inom 1-2 vardagar
268:- Köp

Mänskliga rättigheter : en introduktion

HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2015-01-15

Mänskliga rättigheter behandlar det internationella skyddet för mänskliga rättigheter på såväl global som regional nivå. På global nivå presenteras Universal Declaration of Human Rights samt diverse FN-konventioner, inklusive sådana som behandlar ...

15 (ny)
Mänskliga rättigheter : en introduktion
Skickas inom 1-3 vardagar
198:- Köp

Den svenska marknadsföringslagstiftningen

HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2013-03-22

Svensk marknadsföringslagstiftning bildar ett rikt förgrenat nät av regler som syftar till en effektiv och tillbörlig konkurrens mellan företag samt ett rimligt skydd för konsumenterna. I Den svenska marknadsföringslagstiftningen behandl...

16 (18)
Den svenska marknadsföringslagstiftningen
Skickas inom 1-2 vardagar
392:- Köp

Barnrättens grunder

(2 röster) 
HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2014-06-27

I Barnrättens grunder presenteras de i grunden civilrättsliga reglerna om barn och föräldrars legala relationer. Dessa relateras till barnkonventionen och några av de frågor betoningen av barnets bästa som rättslig princip fört med sig. Här märks ...

17 (15)
Barnrättens grunder
Skickas inom 1-3 vardagar
306:- Köp

Övningar i skatterätt: exempel och lösningar : beskattningsåret 2016 : beslut om slutlig skatt 2017

HäFTAD. Iustus, Svenska, 2016-03-21

Övningar i skatterätt innehåller ett hundratal blandade övningar och ger en inblick i hur det svenska skattesystemet tillämpas i praktiken. Övningarna är utförligt kommenterade. Ett fåtal övningar lämnas dock utan lösningsförslag i syfte att utgör...

18 (ny)
Övningar i skatterätt: exempel och lösningar : beskattningsåret 2016 : beslut om slutlig skatt 2017
Skickas inom 2-5 vardagar
359:- Köp

Lönehandboken

(1 röst) 
HäFTAD. Björn Lundén Information, Svenska, 2016-02-04

LÖNEHANDBOKEN är en komplett handbok för dig som arbetar med löne- och Personaladministration. Mängder av arbetsmoment illustreras i utförliga exempel. Malldokument och lathundar kan laddas hem från bokens webbplats. Det heltäckande innehållet och...

19 (20)
Lönehandboken
Skickas inom 1-3 vardagar
539:- Köp

En introduktion till förvaltningsrätten

(4 röster) 
HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-11-10

En introduktion till förvaltningsrätten syftar till att sätta in förvaltningsrätt i ett helhetsperspektiv, samtidigt som en vardagsnära anknytning eftersträvas. Den som ser till sin egen ansökan om bygglov eller lärarlegitimation eller till sitt e...

20 (ny)
En introduktion till förvaltningsrätten
Skickas inom 1-3 vardagar
182:- Köp