Du är här: / / Juridik

Topplista - Juridik

Topplistan presenterar de böcker inom juridik som sålde mest under föregående vecka.

Skattelagstiftning 15:1 : lagar och andra författningar som de lyder 1 januari 2015

HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2015-01-22

I Skattelagstiftning 2015:1 ingår förutom alla väsentliga lagar på skatteområdet även lagar med EU-anknytning såsom fusionsdirektivet, moder/dotterbolagsdirektivet, ränte/royaltydirektivet och sparandedirektivet samt utdrag ur EUF-fördraget liksom...

1 (7)
Skattelagstiftning 15:1 : lagar och andra författningar som de lyder 1 januari 2015
Skickas inom 2-5 vardagar
423:- Köp

FARs samlingsvolym 2015 - Redovisning

HäFTAD. FAR Akademi, Svenska, 2015-02-28

Standardverket för bokföring och redovisning! Här samsas K1-, K2- och K3-regelverken med FARs rekommendationer och uttalanden, tillämpliga lagar och BAS-kontoplanen. Om FARs Samlingsvolym - redovisning I FARs Samlingsvolym - redovisning finns den ...

2 (2)
FARs samlingsvolym 2015 - Redovisning
Skickas inom 2-5 vardagar
639:- Köp

Sveriges Rikes Lag 2014 (klotband)

(19 röster) 
INBUNDEN. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-01-17

En systematiskt bearbetad sammanställning av svensk lagstiftning med gällande lagar, förordningar, EU-förordningar och andra författningar. Hänvisningar görs till förarbeten, författningar och avgöranden från sammanlagt sju domstolar, nämligen EU-...

3 (4)
Sveriges Rikes Lag 2014 (klotband)
Skickas inom 1-2 vardagar
684:- Köp

Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. 2015

HäFTAD. Liber, Svenska, 2015-01-08
Serie: Författningshandbok 2015

Författningshandboken innehåller medicinalförfattningar samt andra bestämmelser och anvisningar för personer som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter. Detta gedigna standardverk är systematiserat i 23 avdelningar och har ett omfattande sakregister....

4 (ny)
Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. 2015
Skickas inom 2-5 vardagar
429:- Köp

Civilrätt

(11 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2014-01-15
Serie: Civilrätt

Civilrätt är en mer än 100-årig klassiker. Den ger en introduktion till och översikt av civilrätten. Efter en inledande översikt av rättsordningen, behandlas civilrätten under avdelningar för allmän förmögenhetsrätt och särskilda avtalstyper, imma...

5 (3)
Civilrätt
Skickas inom 2-5 vardagar
498:- Köp

Patientsäkerhetslagen och patientens rättigheter - Handbok för ombud och vårdpersonal

HäFTAD. Karnov Group, Svenska, 2015-03-17

Patientsäkerhetslagen (2010:659) trädde i kraft den 1 januari 2011. Den tar sikte på olika aspekter på patientsäkerheten. Den nya patientlagen (2014:821), som gäller från den 1 januari 2015, syftar till att bl.a. ytterligare stärka och tydliggöra ...

6 (ny)
Patientsäkerhetslagen och patientens rättigheter - Handbok för ombud och vårdpersonal
Skickas inom 5-8 vardagar
750:- Köp

Inkomstskatt. Del 2, En läro- och handbok i skatterätt

HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2015-01-15

Inkomstskatt är en lärobok i skatterätt som behandlar inkomst¿beskattningen av privatpersoner och företag. I boken beskrivs strukturen och principerna för inkomstbeskattningen vid genom¿gången av rättsregler och rättspraxis. Effekterna av reglerna...

7 (14)
Inkomstskatt. Del 2, En läro- och handbok i skatterätt
Skickas inom 2-5 vardagar
474:- Köp

Inkomstskatt. Del 1, En läro- och handbok i skatterätt

HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2015-01-15

Inkomstskatt är en lärobok i skatterätt som behandlar inkomst¿beskattningen av privatpersoner och företag. I boken beskrivs strukturen och principerna för inkomstbeskattningen vid genom¿gången av rättsregler och rättspraxis. Effekterna av reglerna...

8 (20)
Inkomstskatt. Del 1, En läro- och handbok i skatterätt
Skickas inom 2-5 vardagar
474:- Köp

Svensk lag 2015

(1 röst) 
INBUNDEN. Iustus, Svenska, 2015-01-29

Svensk Lag, den gröna lagboken, är en behändig och praktisk lagbok med enkel systematik. Inga bihang eller tillägg, all lagtext är införd på sin rätta plats. Kapitlen inleds i förekommande fall med balk eller annan särskilt tung lag, varefter övri...

9 (10)
Svensk lag 2015
Skickas inom 2-5 vardagar
839:- Köp

Arbetslagstiftning 2014 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2014

(1 röst) 
HäFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2014-08-08

ARBETSLAGSTIFTNING är ett välkänt och praktiskt arbetsredskap för den som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor. I syfte att öka bokens praktiska värde finns hänvisningar till rättsfall och litteratur, en omfattande förteckning över arbetsrä...

10 (5)
Arbetslagstiftning 2014 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2014
Skickas inom 2-5 vardagar
449:- Köp

Arbetsrätt 2015 : aktuella lagtexter 1 januari 2015

(1 röst) 
HäFTAD. Lars Åhnberg, Svenska, 2015-02-02

Arbetsrätt 2015 redovisar hela den aktuella lagtexten i de "vanligaste" arbetsrättslagarna - MBL, Utstationeringslagen, LAS, Uthyrnings-lagen, främjandelagen, Förtroendemannalagen, Arbetstidslagen, Semesterlagen, Studieledighetslagen, Fö...

11 (9)
Arbetsrätt 2015 : aktuella lagtexter 1 januari 2015
Skickas inom 5-8 vardagar
112:- Köp

Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs

(2 röster) 
HäFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2011-01-11

Denna väletablerade bok ger genom sin pedagogiska framställning en god överblick över de processrättsliga och straffrättsliga regelsystemen

12 (15)
Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs
Skickas inom 2-5 vardagar
175:- Köp

Bolag, föreningar, stiftelser : en introduktion

(1 röst) 
HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-01-17

Denna bok vände sig till personer utan juridiska förkunskaper som vill - eller på grund av utbildningskrav måste - lära sig mer om bolagens, föreningarnas och stiftelsernas juridik. Bokens upphovsman till tidigare upplagor är professor emeritus Ca...

13 (15)
Bolag, föreningar, stiftelser : en introduktion
Skickas inom 1-2 vardagar
225:- Köp

Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 2:a upplagan

(8 röster) 
HäFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2013-07-04

Sanoma Utbildnings mycket omtyckta introduktionsbok i juridik utkommer snart i en andra upplaga! Tyngdpunkten ligger på grundläggande principer inom civilrätt, straffrätt och processrätt för att ge läsaren översiktskunskaper. I den andra upplagan ...

14 (21)
Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 2:a upplagan
Skickas inom 3-6 vardagar
485:- Köp

Psychology and Law: Truthfulness, Accuracy and Credibility

(1 röst) 
HäFTAD. John Wiley & Sons Ltd, Engelska, 2003-06-01

Psychology and Law shows how psychological research and theory can be used in a legal context. Written with advanced undergraduate students in mind, it focuses upon the pre-trial or investigative phase of the legal process. Obtaining and assessing...

15 (ny)
Psychology and Law
Skickas inom 5-8 vardagar
383:- Köp

En introduktion till förvaltningsrätten

HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-11-10

En introduktion till förvaltningsrätten syftar till att sätta in förvaltningsrätt i ett helhetsperspektiv, samtidigt som en vardagsnära anknytning eftersträvas. Den som ser till sin egen ansökan om bygglov eller lärarlegitimation eller till sitt e...

16 (8)
En introduktion till förvaltningsrätten
Skickas inom 2-5 vardagar
169:- Köp

Children's Testimony: A Handbook of Psychological Research and Forensic Practice

(1 röst) 
HäFTAD. Wiley-Blackwell (an imprint of John Wiley & Sons Ltd), Engelska, 2011-07-08

The second edition of Children s Testimony is a fullyup-to-date resource for practitioners and researchers working inforensic contexts and concerned with children's ability to providereliable testimony about abuse. * Written for both practitioners...

17 (ny)
Children's Testimony
Skickas inom 5-8 vardagar
408:- Köp

Svensk arbetsrätt

(1 röst) 
HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2013-12-20

Boken behandlar den svenska arbetsrätten och ger en koncentrerad översikt över arbetsrättens olika delar. Första upplagan av denna bok publicerades 1968. Arbetsrätten har sedan dess varit under intensiv utveckling. Sjätte upplagan 1979 var till en...

18 (ny)
Svensk arbetsrätt
Skickas inom 2-5 vardagar
451:- Köp

LAS-Handboken : om tillämpningen av anställningsskyddslagen : lagtext, kommentarer, AD-domar : lagtext, kommentarer, AD-domar

HäFTAD. Lars Åhnberg, Svenska, 2012-12-20

LAS-Handboken är en allmän kommentarbok till lagen om anställningsskydd (LAS) i aktuell lydelse 1 januari 2013. Från den utförliga innehållsförteckningen hittar du lätt fram till rätt textavsnitt och får svar på dina frågor. AD-praxis - som är så ...

19 (ny)
LAS-Handboken : om tillämpningen av anställningsskyddslagen : lagtext, kommentarer, AD-domar : lagtext, kommentarer, AD-domar
Skickas inom 5-8 vardagar
337:- Köp

Arbetsrätt

(1 röst) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2013-01-18
Serie: Arbetsrätt

Arbetsrätt ger en god och högaktuell introduktion till grunderna i arbetsrätten. De områden som behandlas är bl.a. parterna på arbetsmarknaden, medbestämmande, förhandlingar och kollektivavtal. Regelverket kring anställning och anställningsskydd, ...

20 (24)
Arbetsrätt
Skickas inom 2-5 vardagar
313:- Köp