Du är här: / / Juridik

Topplista - Juridik

Topplistan presenterar de böcker inom juridik som sålde mest under föregående vecka.
Skickas inom 1-2 vardagar
47:- Köp

Peter Rätz : nio år som undercoveragent

(14 röster) 
POCKET. Bonnier Pocket, Svenska, 2010-06-15

Sveriges mest framgångsrike infiltratör berättar om sin tid inuti Hells Angels, Bandidos och Brödrarskapet MC. Med nytt slutord. Infiltratörer avslöjas och mördas. Eller försvinner spårlöst. Men Peter Rätz dog inte. Han överlever i nio år på insid...

2 (6)
Peter Rätz : nio år som undercoveragent
Skickas inom 1-2 vardagar
48:- Köp

Hanteraren : verklighetens Johan Falk

(1 röst) 
POCKET. Lind & Co, Svenska, 2013-09-13

Filmerna om Johan Falk har nått stora publikframgångar, men vad få känner till är att de bygger på faktiska händelser. Hanteraren Johan Falk och infiltratören Frank Wagner har verkliga förlagor och i den här boken reds det ut vad som är sanning oc...

3 (21)
Hanteraren : verklighetens Johan Falk
Skickas inom 1-2 vardagar
46:- Köp

Civilrätt

(2 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2014-01-15
Serie: Civilrätt

Civilrätt är en mer än 100-årig klassiker. Den ger en introduktion till och översikt av civilrätten. Efter en inledande översikt av rättsordningen, behandlas civilrätten under avdelningar för allmän förmögenhetsrätt och särskilda avtalstyper, imma...

4 (2)
Civilrätt
Skickas inom 1-2 vardagar
556:- Köp

Praktisk beskattningsrätt : lärobok i inkomstbeskattning

HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2014-03-12

Praktisk beskattningsrätt är en grundläggande lärobok i beskattnings-rätt med tyngdpunkten lagd på företagsbeskattning och beskattning av kapitalinkomster. Ambitionen har varit att enkelt och konkret - men inte helt uttömmande - förklara de ofta k...

5 (13)
Praktisk beskattningsrätt : lärobok i inkomstbeskattning
Skickas inom 2-5 vardagar
463:- Köp

Övningsbok i beskattning : beskattningen 2014

HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2014-03-12

Avsikten med denna bok är att den skall vara ett naturligt komplement till litteratur inom skatteområdet för den som i olika utbildningssammanhang vill sätta sig in i skattesystemets praktiska funktionssätt. Den kan med fördel användas tillsammans...

6 (15)
Övningsbok i beskattning : beskattningen 2014
Skickas inom 2-5 vardagar
240:- Köp

Att skriva juridik : regler och råd

(4 röster) 
HäFTAD. Iustus, Svenska, 2012-02-16

Att skriva juridik behandlar de grundläggande reglerna för juridiskt skrivande, från disposition och språklig stil till fotnotsteknik och typografi. Allt visas och förklaras med konkreta exempel. Boken används på juristlinjen och på andra utbildni...

7 (4)
Att skriva juridik : regler och råd
Skickas inom 2-5 vardagar
196:- Köp

Arbetsrätt 2014 : aktuella lagtexter 1 januari 2014

HäFTAD. Lars Åhnberg, Svenska, 2014-01-29

Arbetsrätt 2014, 1 januari innehåller hela lagtexten i de arbetsrättslagar som ingår i lagsamlingen och kommenterar senast gjorda ändringar i dessa lagar. Arbetsrätt 2014, 1 januari redovisar hela den aktuella lagtexten i de "vanligaste"...

8 (ny)
Arbetsrätt 2014 : aktuella lagtexter 1 januari 2014
Skickas inom 5-8 vardagar
110:- Köp

Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 2:a upplagan

(4 röster) 
HäFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2013-07-04

Sanoma Utbildnings mycket omtyckta introduktionsbok i juridik utkommer snart i en andra upplaga! Tyngdpunkten ligger på grundläggande principer inom civilrätt, straffrätt och processrätt för att ge läsaren översiktskunskaper. I den andra upplagan ...

9 (5)
Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 2:a upplagan
Skickas inom 1-2 vardagar
545:- Köp

Avtalsrätten : en introduktion

(4 röster) 
HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2010-12-29

Avtalsrätten - En introduktion är en koncentrerad lärobok i allmän avtalsrätt som i första hand vänder sig till handelsrättstudenter på universitet och högskolor samt till personer med uppgift att sluta avtal i näringsverksamhet. Boken behandlar a...

10 (5)
Avtalsrätten : en introduktion
Skickas inom 2-5 vardagar
213:- Köp

Marknadsrätten : en introduktion

HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-01-21

Sedan Sverige gått med i EU har vi fått en ny och effektivare marknadsrättslagstiftning, vilken har därefter reviderats och kompletterats i skilda hänseenden. Det senaste decenniet har också visat att marknadsrätten är ett mycket dynamiskt rättsom...

11 (19)
Marknadsrätten : en introduktion
Skickas inom 2-5 vardagar
217:- Köp

Skatterätt : en introduktion

HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2013-08-05

Här presenteras skatterättens grunder på ett lättillgängligt sätt. I boken beskrivs hur det svenska skattesystemet är uppbyggt. Vidare behandlas olika skatteformer, med utgångspunkt från de viktigare, t.ex. inkomstskatt och moms. Boken är avsedd a...

12 (ny)
Skatterätt : en introduktion
Skickas inom 1-2 vardagar
262:- Köp

Juridiken och dess arbetssätt : en introduktion

(2 röster) 
HäFTAD. Iustus, Svenska, 2012-02-21

Juridiken och dess arbetssätt är en introduktion till juridiken och det arbetssätt juristen använder för att lösa juridiska problem. Boken behandlar bland annat frågor om * juristernas olika roller och uppgifter, * rättskällornas tillkomst och fun...

13 (14)
Juridiken och dess arbetssätt : en introduktion
Skickas inom 2-5 vardagar
257:- Köp

Arbetsrätten : en introduktion

HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2013-03-21

Arbetsrätten - En introduktion är en överskådlig redogörelse av den svenska arbetsrätten. Särskild uppmärksamhet ägnas åt praktiskt viktiga problem och åt sådana frågor som brukar stå i centrum i den arbetsrättsliga undervisningen. Boken vänder si...

14 (ny)
Arbetsrätten : en introduktion
Skickas inom 1-2 vardagar
199:- Köp

Gas Price Arbitrations: A Practical Handbook

INBUNDEN. Globe Law and Business, Engelska, 2013-03-30

Volatility in the commodity markets - together with events such as the financial crisis, liberalisation of the gas markets in Europe, the development of gas hubs and the continuing influx of liquefied natural gas (LNG) into Europe - has put increa...

15 (ny)
Gas Price Arbitrations
Specialorder: Osäker tillgång
Skickas inom 11-20 vardagar
1449:- Köp

Författningar i förmögenhetsrätt 1 januari 2014

HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-01-21

Författningar i förmögenhetsrätt innehåller en sammanställning av de mest centrala författningarna på förmögenhetsrättens område. Boken är primärt framtagen för kurser i förmögenhetsrätt på universitets- och högskolenivå men kan även användas av d...

16 (ny)
Författningar i förmögenhetsrätt 1 januari 2014
Skickas inom 2-5 vardagar
205:- Köp

Polisers rätt att skjuta

HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2004-04-01

En översiktlig framställning av svenska polismäns rätt att skjuta. Boken innehåller flera belysande fall och utgör därför ett hjälpmedel för praktiskt verksamma poliser, blivande poliser, jurister och journalister. Författaren skisserar huvudragen...

17 (ny)
Polisers rätt att skjuta
Skickas inom 2-5 vardagar
248:- Köp

Äldreomsorgens lagar : praktisk juridik i din vardag

(1 röst) 
HäFTAD. Gothia, Svenska, 2010-08-24

Boken utgår ifrån de frågor om lag och rätt som äldreomsorgspersonal kan ställas inför i sitt arbete: Vad är lex Sarah? Hur ska man hantera tystnadsplikten i knepiga situationer? Vilket ansvar har man vid delegering? Den här boken ger grundläggand...

18 (ny)
Äldreomsorgens lagar : praktisk juridik i din vardag
Skickas inom 5-8 vardagar
215:- Köp

Sakrättens fyra huvudfall

HäFTAD. Iustus, Svenska, 2011-12-22

Sakrättens fyra huvudfall är en bok om allmän sakrätt avseende lös egendom. Boken behandlar frågor om godtrosförvärv, dubbeldispositioner, borgenärsskydd till utlämnad egendom samt borgenärsskydd till förvärvad egendom. Boken är främst avsedd för ...

19 (10)
Sakrättens fyra huvudfall
Skickas inom 2-5 vardagar
250:- Köp

Köprätten : en introduktion

HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-01-17

Den sjunde upplagan innehåller uppdateringar föranledda av ändringar i den internationella köplagen och i regleringen av betalningsdröjsmål, liksom en del andra smärre justeringar och tillägg. Upplagan tar i särskilda stycken upp de förändringar i...

20 (ny)
Köprätten : en introduktion
Skickas inom 2-5 vardagar
206:- Köp