Du är här: / / Juridik

Topplista - Juridik

Topplistan presenterar de böcker inom juridik som sålde mest under föregående vecka.

Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2015

HäFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2015-01-20

I den nya upplagan redovisas viktiga författningsändringar och nytillkomna lagar enligt bl.a. följande. En ny myndighet, Inspektionen för vård och omsorg, har övertagit Socialstyrelsens tillsyns- och tillståndsverksamhet på hälso- och sjukvårdens ...

1 (1)
Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2015
Skickas inom 2-5 vardagar
619:- Köp

Skattelagstiftning 15:1 : lagar och andra författningar som de lyder 1 januari 2015

HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2015-01-22

I Skattelagstiftning 2015:1 ingår förutom alla väsentliga lagar på skatteområdet även lagar med EU-anknytning såsom fusionsdirektivet, moder/dotterbolagsdirektivet, ränte/royaltydirektivet och sparandedirektivet samt utdrag ur EUF-fördraget liksom...

2 (13)
Skattelagstiftning 15:1 : lagar och andra författningar som de lyder 1 januari 2015
Skickas inom 1-2 vardagar
423:- Köp

Arbetslagstiftning 2014 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2014

(1 röst) 
HäFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2014-08-08

ARBETSLAGSTIFTNING är ett välkänt och praktiskt arbetsredskap för den som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor. I syfte att öka bokens praktiska värde finns hänvisningar till rättsfall och litteratur, en omfattande förteckning över arbetsrä...

3 (ny)
Arbetslagstiftning 2014 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2014
Skickas inom 2-5 vardagar
449:- Köp

Skatte- och deklarationshandboken 2015

HäFTAD. Tholin & Larsson-gruppen, Svenska, 2015-02-05
4 (29)
Skatte- och deklarationshandboken 2015
Skickas inom 7-10 vardagar
575:- Köp

Svensk lag 2015

(1 röst) 
INBUNDEN. Iustus, Svenska, 2015-01-29

Svensk Lag, den gröna lagboken, är en behändig och praktisk lagbok med enkel systematik. Inga bihang eller tillägg, all lagtext är införd på sin rätta plats. Kapitlen inleds i förekommande fall med balk eller annan särskilt tung lag, varefter övri...

5 (9)
Svensk lag 2015
Skickas inom 2-5 vardagar
839:- Köp

FARs samlingsvolym 2015 - Redovisning

HäFTAD. FAR Akademi, Svenska, 2015-02-28

Standardverket för bokföring och redovisning! Här samsas K1-, K2- och K3-regelverken med FARs rekommendationer och uttalanden, tillämpliga lagar och BAS-kontoplanen. Om FARs Samlingsvolym - redovisning I FARs Samlingsvolym - redovisning finns den ...

6 (20)
FARs samlingsvolym 2015 - Redovisning
Skickas inom 1-2 vardagar
639:- Köp

Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. 2015

HäFTAD. Liber, Svenska, 2015-01-08
Serie: Författningshandbok 2015

Författningshandboken innehåller medicinalförfattningar samt andra bestämmelser och anvisningar för personer som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter. Detta gedigna standardverk är systematiserat i 23 avdelningar och har ett omfattande sakregister....

7 (6)
Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. 2015
Skickas inom 2-5 vardagar
429:- Köp

FARs Samlingsvolym 2015 - Revision

HäFTAD. FAR Akademi, Svenska, 2015-02-06

Det samlade regelverket för revisorer och revisionsföretag. Regelsamlingen innehåller ISA, RevR och RevU, Revisorsnämndens regelverk samt lagar som reglerar revisorer och revision. I FARs Samlingsvolym - revision finns de regler som reglerar verks...

8 (ny)
FARs Samlingsvolym 2015 - Revision
Skickas inom 1-2 vardagar
639:- Köp

Det vi kan stå för : Anders Behring Breiviks advokat om rättegången, pressen, sitt arbete och sina värderingar

(5 röster) 
INBUNDEN. Modernista, Svenska, 2013-08-20

»En fascinerande inblick i Breviks tänkande och de svåra moraliska avvägandena i arbetet att företräda honom.« EXPRESSEN »En mycket stark bok, med en debatt som vi måste våga ta.« KRISTIANSTADSBLADET Geir Lippestad var Anders Behring Breiviks huvu...

9 (ny)
Det vi kan stå för : Anders Behring Breiviks advokat om rättegången, pressen, sitt arbete och sina värderingar
BOKREA
Skickas inom 1-2 vardagar
69:- Köp

Gode mannens ABC : handbok för gode män och förvaltare

HäFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2015-01-07

Vad innebär det att vara god man eller förvaltare? Vilka förutsättningar gäller? Vad ingår i uppdraget och hur gör man vid uppdragets början? Hur blir man god man? Hur får man god man? När behövs huvudmannens samtycke? Hur fungerar det med arvode ...

10 (ny)
Gode mannens ABC : handbok för gode män och förvaltare
Skickas inom 2-5 vardagar
316:- Köp

LSS : och annan närliggande lagstiftning

HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2013-09-27

Den här boken ger en omfattande redovisning av LSS, regeringens kommentarer, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt regleringen av personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken. Dessutom redovisas stadgande för personer med funkt...

11 (ny)
LSS : och annan närliggande lagstiftning
Skickas inom 2-5 vardagar
533:- Köp

Offentlighetsprincipen

INBUNDEN. Norstedts Juridik, Svenska, 2015-01-13

Svensk rättskipning och förvaltning har sedan länge präglats av offentlighet. Offentlighetsprincipen, som utgör en hörnsten i den svenska rättsordningen, har sin grund i allmänhetens behov av och anspråk på insyn i myndigheternas göranden och låta...

12 (ny)
Offentlighetsprincipen
Skickas inom 2-5 vardagar
391:- Köp

Praktisk beskattningsrätt : lärobok i inkomstbeskattning

(2 röster) 
HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2014-03-12

Praktisk beskattningsrätt är en grundläggande lärobok i beskattnings-rätt med tyngdpunkten lagd på företagsbeskattning och beskattning av kapitalinkomster. Ambitionen har varit att enkelt och konkret - men inte helt uttömmande - förklara de ofta k...

13 (ny)
Praktisk beskattningsrätt : lärobok i inkomstbeskattning
Status: Slutsåld

Sveriges Rikes Lag 2014 (klotband)

(18 röster) 
INBUNDEN. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-01-17

En systematiskt bearbetad sammanställning av svensk lagstiftning med gällande lagar, förordningar, EU-förordningar och andra författningar. Hänvisningar görs till förarbeten, författningar och avgöranden från sammanlagt sju domstolar, nämligen EU-...

14 (2)
Sveriges Rikes Lag 2014 (klotband)
Skickas inom 1-2 vardagar
684:- Köp

Moms : praktisk handbok i mervärdesskatt

HäFTAD. Björn Lundén Information, Svenska, 2015-02-16

MOMS är en utförlig och praktisk momshandledning där alla momsregler förklaras på ett begripligt sätt. En större del av boken handlar om de speciella momsreglerna vid transaktioner med utlandet, både när det gäller varuhandel och köp/försäljning a...

15 (23)
Moms : praktisk handbok i mervärdesskatt
Skickas inom 2-5 vardagar
539:- Köp

Arbetsrätt

(4 röster) 
HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2011-03-08

Arbetsrättslagstiftningens närmast explosionsartade utveckling under nittonhundratalets tre sista decennier kom att förskjuta men inte på något avgörande sätt förändra de utgångspunkter som slogs fast genom Decemberkompromissen mellan LO och SAF 1...

16 (ny)
Arbetsrätt
Skickas inom 2-5 vardagar
550:- Köp

Ny skollag i praktiken : lagen med kommentarer

HäFTAD. Svensk Facklitteratur AB, Svenska, 2014-10-01

Ny skollag i praktiken innehåller den kompletta skollagen och Lagen om införande av skollagen med kommentarer till samtliga paragrafer. Denna fjärde upplaga av Ny skollag i praktiken innehåller skollagen inklusive de ändringar och tillägg som sket...

17 (ny)
Ny skollag i praktiken : lagen med kommentarer
Skickas inom 5-8 vardagar
379:- Köp

Inkomstskatt. Del 2, En läro- och handbok i skatterätt

HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2015-01-15

Inkomstskatt är en lärobok i skatterätt som behandlar inkomst¿beskattningen av privatpersoner och företag. I boken beskrivs strukturen och principerna för inkomstbeskattningen vid genom¿gången av rättsregler och rättspraxis. Effekterna av reglerna...

18 (16)
Inkomstskatt. Del 2, En läro- och handbok i skatterätt
Skickas inom 2-5 vardagar
474:- Köp

Inkomstskatt. Del 1, En läro- och handbok i skatterätt

HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2015-01-15

Inkomstskatt är en lärobok i skatterätt som behandlar inkomst¿beskattningen av privatpersoner och företag. I boken beskrivs strukturen och principerna för inkomstbeskattningen vid genom¿gången av rättsregler och rättspraxis. Effekterna av reglerna...

19 (17)
Inkomstskatt. Del 1, En läro- och handbok i skatterätt
Skickas inom 1-2 vardagar
474:- Köp

Övervakning och straff : fängelsets födelse

(8 röster) 
HäFTAD. Arkiv förlag/A-Z förlag, Svenska, 2004-01-01
Serie: Arkiv moderna klassiker

För Foucault framstår övergången från brutala kroppsstraff till fängelsestraff som följden av en ny och effektivare disciplinering av människorna, något som går igen på en rad områden, från 1600-talet och framåt: skolväsendet, arméerna och fabrike...

20 (19)
Övervakning och straff : fängelsets födelse
Skickas inom 1-2 vardagar
184:- Köp