Du är här: / / Juridik

Topplista - Juridik

Topplistan presenterar de böcker inom juridik som sålde mest under föregående vecka.

Sveriges Rikes Lag 2014 (klotband)

(6 röster) 
INBUNDEN. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-01-17

En systematiskt bearbetad sammanställning av svensk lagstiftning med gällande lagar, förordningar, EU-förordningar och andra författningar. Hänvisningar görs till förarbeten, författningar och avgöranden från sammanlagt sju domstolar, nämligen EU-...

1 (1)
Sveriges Rikes Lag 2014 (klotband)
Skickas inom 1-2 vardagar
975:- Köp

Skattelagstiftning 14:2 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2014

HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-08-12

Lagsamlingen, som nu utkommer i sin 49:e utgåva, innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamme rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studenraden behöver. I lagtextsamlingen ingår även lagar med EU-...

2 (4)
Skattelagstiftning 14:2 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2014
Skickas inom 2-5 vardagar
418:- Köp

Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 2:a upplagan

(5 röster) 
HäFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2013-07-04

Sanoma Utbildnings mycket omtyckta introduktionsbok i juridik utkommer snart i en andra upplaga! Tyngdpunkten ligger på grundläggande principer inom civilrätt, straffrätt och processrätt för att ge läsaren översiktskunskaper. I den andra upplagan ...

3 (2)
Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 2:a upplagan
Skickas inom 3-6 vardagar
515:- Köp

Författningar för JÖK & HÖK : Januari 2014

HäFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2014-01-21

Författningssamlingen innehåller grundläggande lagar och förordningar, enligt lydelse den 1 januari 2014, för att tillse behovet av lagtext på översiktskurser i juridik. Boken är primärt framtagen för kurser på universitet och högskola, men kan äv...

4 (ny)
Författningar för JÖK & HÖK : Januari 2014
Skickas inom 2-5 vardagar
343:- Köp

Svensk lag 2014

(3 röster) 
INBUNDEN. Iustus, Svenska, 2014-01-30

Svensk Lag, den gröna lagboken, är en behändig och praktisk lagbok med enkel systematik. Inga bihang eller tillägg, all lagtext är införd på sin rätta plats. Kapitlen inleds i förekommande fall med balk eller annan särskilt tung lag, varefter övri...

5 (10)
Svensk lag 2014
Skickas inom 1-2 vardagar
679:- Köp

Civilrätt

(4 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2014-01-15
Serie: Civilrätt

Civilrätt är en mer än 100-årig klassiker. Den ger en introduktion till och översikt av civilrätten. Efter en inledande översikt av rättsordningen, behandlas civilrätten under avdelningar för allmän förmögenhetsrätt och särskilda avtalstyper, imma...

6 (3)
Civilrätt
Skickas inom 1-2 vardagar
525:- Köp

Praktisk juridisk metod

INBUNDEN. Iusté Aktiebolag, Svenska, 2014-01-10
7 (5)
Praktisk juridisk metod
Skickas inom 1-2 vardagar
365:- Köp

Introduktion till straffrätten

HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-06-30

Avsikten med denna lärobok är att ge en översiktlig framställning av väsentliga delar av straffrätten och, i viss mån, straffprocessrätten. Boken vänder sig till läsare som helt saknar förkunskaper inom dessa rättsområden. Ambitionen med boken är ...

8 (ny)
Introduktion till straffrätten
Skickas inom 1-2 vardagar
184:- Köp

Finna rätt: Juristens källmaterial och arbetsmetoder

INBUNDEN. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2012-08-27

Det är viktigt att den som arbetar med juridiska problem är orienterad i det juridiska källmaterialet och juristens arbetsmetoder för att skaffa sig nödvändig information. Syftet med boken är att ge kunskap och vägledning i dessa ting. Den behandl...

9 (12)
Finna rätt: Juristens källmaterial och arbetsmetoder
Skickas inom 1-2 vardagar
513:- Köp

Avtal : lärobok i allmän avtalsrätt

(3 röster) 
HäFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2013-08-12

Boken ger en översiktlig framställning över den allmänna avtalsrätten. Den är avsedd som grundläggande lärobok för studenter, på såväl juristprogrammen som andra universitets- och högskoleutbildningar med inslag av civilrätt eller handelsrätt. Bok...

10 (ny)
Avtal : lärobok i allmän avtalsrätt
Skickas inom 2-5 vardagar
179:- Köp

Personaljuridik

INBUNDEN. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-08-26

I Personaljuridik . behandlas de juridiska regler som gäller i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Boken kan användas såväl som handbok som lärobok. I den tjugosjunde upplagan har samtliga kapitel reviderats och uppdaterats med beak...

11 (ny)
Personaljuridik
Skickas inom 2-5 vardagar
885:- Köp

Skatterätt : en introduktion

HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2013-08-05

Här presenteras skatterättens grunder på ett lättillgängligt sätt. I boken beskrivs hur det svenska skattesystemet är uppbyggt. Vidare behandlas olika skatteformer, med utgångspunkt från de viktigare, t.ex. inkomstskatt och moms. Boken är avsedd a...

12 (21)
Skatterätt : en introduktion
Skickas inom 2-5 vardagar
257:- Köp

Arbetslagstiftning 2014 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2014

HäFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2014-08-08

ARBETSLAGSTIFTNING är ett välkänt och praktiskt arbetsredskap för den som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor. I syfte att öka bokens praktiska värde finns hänvisningar till rättsfall och litteratur, en omfattande förteckning över arbetsrä...

13 (6)
Arbetslagstiftning 2014 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2014
Skickas inom 1-2 vardagar
475:- Köp

Bolag, föreningar, stiftelser : en introduktion

(1 röst) 
HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-01-17

Denna bok vände sig till personer utan juridiska förkunskaper som vill - eller på grund av utbildningskrav måste - lära sig mer om bolagens, föreningarnas och stiftelsernas juridik. Bokens upphovsman till tidigare upplagor är professor emeritus Ca...

14 (8)
Bolag, föreningar, stiftelser : en introduktion
Skickas inom 1-2 vardagar
229:- Köp

Arbetsrätten : en introduktion

HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2013-03-21

Arbetsrätten - En introduktion är en överskådlig redogörelse av den svenska arbetsrätten. Särskild uppmärksamhet ägnas åt praktiskt viktiga problem och åt sådana frågor som brukar stå i centrum i den arbetsrättsliga undervisningen. Boken vänder si...

15 (14)
Arbetsrätten : en introduktion
Skickas inom 1-2 vardagar
186:- Köp

Arbetsrätt

(1 röst) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2013-01-18
Serie: Arbetsrätt

Arbetsrätt ger en god och högaktuell introduktion till grunderna i arbetsrätten. De områden som behandlas är bl.a. parterna på arbetsmarknaden, medbestämmande, förhandlingar och kollektivavtal. Regelverket kring anställning och anställningsskydd, ...

16 (24)
Arbetsrätt
Skickas inom 2-5 vardagar
322:- Köp

Inkomstskatt D. 1 : en läro- och handbok i skatterätt

(1 röst) 
HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2013-01-17

Inkomstskatt är en lärobok i skatterätt som behandlar inkomstbeskattningen av privatpersoner och företag. I boken beskrivs strukturen och principerna för inkomstbeskattningen vid genomgången av rättsregler och rättspraxis. Effekterna av reglerna i...

17 (18)
Inkomstskatt D. 1 : en läro- och handbok i skatterätt
Skickas inom 2-5 vardagar
448:- Köp

Nyttjanderätt

HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2014-01-27

I boken behandlas de viktigaste avtalstyperna som avser nyttjanderätt till fast egendom, nämligen bostadshyra, lokalhyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt. Intressekonflikterna mellan ägare och nyttjare är ofta likartade vid de olika avtalstypern...

18 (ny)
Nyttjanderätt
Skickas inom 2-5 vardagar
211:- Köp

Fastighetsköp

HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2012-02-16

I boken behandlas utförligt alla regler om den viktiga avtalstypen fastighetsköp. Det centrala kapitlet i boken handlar om kontraktsbrotten med tyngdpunkten på de komplicerade reglerna om säljarens ansvar för fel i fastigheten. Det finns en omfat...

19 (ny)
Fastighetsköp
Skickas inom 1-2 vardagar
239:- Köp

Praktisk beskattningsrätt : lärobok i inkomstbeskattning

(1 röst) 
HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2014-03-12

Praktisk beskattningsrätt är en grundläggande lärobok i beskattnings-rätt med tyngdpunkten lagd på företagsbeskattning och beskattning av kapitalinkomster. Ambitionen har varit att enkelt och konkret - men inte helt uttömmande - förklara de ofta k...

20 (22)
Praktisk beskattningsrätt : lärobok i inkomstbeskattning
Skickas inom 1-2 vardagar
447:- Köp