1. Skattelagstiftning 17:1 : lagar och andra författningar som de lyder 1 januari 2017

  av Gunnar Rabe

  Häftad, Svenska, 2017-01-27
  (1 röst)

  Lagsamlingen, som nu utkommer för femtiofjärde gången, innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamma rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver. Förutom gällande lagtext finns också ...

  459 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 2. Svensk Lag 2017

  av Per Henrik Lindblom, Kenneth Nordback

  Inbunden, Svenska, 2017-01-25

  Svensk Lag, den gröna lagboken, är i första hand avsedd att vara behändig och praktisk. Systematiken är enkel. Kapitlen inleds i förekommande fall med balk eller annan särskilt tung lag, varefter övrig lagstiftning följer i kronologisk ordning. Pr...

  859 kr
  Lägg i varukorg
  Finns i lager! Skickas inom 1-2 vardagar.
 3. Inkomstskatt D. 2 : en läro- och handbok i skatterätt

  av Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Peter Melz, Christer Silfverberg, Teresa Simon Almendal

  Häftad, Svenska, 2017-01-17

  Inkomstskatt är en lärobok i skatterätt som behandlar inkomst¿beskattningen av privatpersoner och företag. I boken beskrivs strukturen och principerna för inkomstbeskattningen vid genomgången av rättsregler och rättspraxis. Effekterna av reglerna ...

  469 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 4. Inkomstskatt D.1 : en läro- och handbok i skatterätt

  av Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Peter Melz, Christer Silfverberg, Teresa Simon Almendal

  Häftad, Svenska, 2017-01-17

  Inkomstskatt är en lärobok i skatterätt som behandlar inkomst¿beskattningen av privatpersoner och företag. I boken beskrivs strukturen och principerna för inkomstbeskattningen vid genomgången av rättsregler och rättspraxis. Effekterna av reglerna ...

  469 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 5. Mervärdesskatt i teori och praktik

  av Peter Melz, Eleonor Kristoffersson, Jan Kleerup, Jesper Öberg

  Häftad, Svenska, 2016-02-05

  I denna bok presenteras gällande svensk lagstiftning, EU-rätt och relevant rättspraxis avseende mervärdesskatt. Utmärkande för framställningen är kombinationen av teoretiskt och praktiskt anslag. Mervärdesskatt i teori och praktik är indelad i en ...

  454 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 6. Sveriges Rikes Lag 2017 (klotband) : När du köper Sveriges Rikes Lag 2017 får du även tillgång till lagboken som app med riktig lagbokskänsla.

  av Johan Munck

  Inbunden, Svenska, 2017-01-16

  Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som publicerats i Svensk Författningssamling fram till början av januari 2017. En systematiskt bearbetad sammanställ...

  2699 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 7. Likabehandling i förskola och skola:

  Likabehandling i förskola och skola

  av Kajsa Svaleryd, Moa Hjertson

  Häftad, Svenska, 2012-06-18
  (2 röster)

  Skol- och diskrimineringslagens krav på plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är till för att ge barn en trygg och positiv vardag i skola och förskola. Den här boken ger en översikt ...

  255 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 8. Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2017

  av Lars Lundgren, Per-Anders Sunesson, Anders Thunved

  Häftad, Svenska, 2017-01-24
  (2 röster)

  "Nya sociallagarna" ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: Socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om s...

  625 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 9. Arbetslagstiftning 2016 : Lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2016

  av Håkan Gabinus Göransson, Bengt Garpe

  Häftad, Svenska, 2016-08-29

  Detta är en ny reviderad upplaga av Arbetslagstiftning som är ett välkänt och praktiskt arbetsredskap för den som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor. För att öka bokens praktiska värde finns hänvisningar till rättsfall och litteratur, en ...

  467 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 10. Förvaltningsrätt : en introduktion för professionsutbildningar

  av Annika Staaf, Lars Zanderin

  Häftad, Svenska, 2015-07-16
  (3 röster)

  Boken ger en introduktion till de delar av förvaltningsrätten som berör myndighetsorganisationer som på olika sätt behandlar och ger service till människor i sitt arbete, så kallade människobehandlande organisationer. Läs mer Boken tar i tur och o...

  226 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 11. Lärare & elev : rättsliga aspekter och etiska dilemman

  av Wiweka Warnling-Nerep, Lena Sandström, Henrik Ahlenius

  Häftad, Svenska, 2016-08-10

  LÄRARE & ELEV fokuserar på vilka rättsliga aspekter mötet mellan lärare och elev kan aktualisera. Tanken är att lära sig se dessa aspekter och dilemman i vardagliga situationer för att på så sätt kunna parera ett antal s.k. blindskär i yrkesrollen...

  194 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 12. Grundläggande EU-rätt:

  Grundläggande EU-rätt

  av Mattias Derlén, Staffan Ingmansson, Johan Lindholm

  Häftad, Svenska, 2015-03-31
  (1 röst)

  Grundläggande EU-rätt är en introduktionsbok till EU-rätten och förklarar EU:s rättsordning ur tre perspektiv: konstitutionellt, institutionellt och materielrättsligt. Läs mer Boken är uppdelad i tre delar: Den första delen beskriver EU och EU-rät...

  231 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 13. Civilrätt

  av Anders Agell, Åke Malmström, Christina Ramberg, Tore Sigeman

  Häftad, Svenska, 2016-01-11
  (9 röster)

  Boken Civilrätt är en mer än 100-årig klassiker. Den ger en introduktion till civilrätten. Läs mer Efter en inledande översikt av rättsordningen, behandlas civilrätten under avdelningar för allmän förmögenhetsrätt och särskilda avtalstyper: - imma...

  515 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 14. Knutbykoden

  av Eva Lundgren

  Pocket, Svenska, 2012-05-30
  (31 röster)

  I januari 2004 mördas en kvinna brutalt i ett litet svenskt samhälle, och hennes granne förs till sjukhus med livshotande skador. Under de följande månaderna rullas ett osannolikt svartsjukedrama upp i medierna - det så kallade Knutbydramat - där ...

  25 kr
  Lägg i varukorg
  Finns i lager! Skickas inom 1-2 vardagar.
 15. Arbetsrätt 2017

  av Lars Åhnberg

  Häftad, Svenska, 2017-01-25

  Arbetsrätt 2017 redovisar hela den aktuella lagtexten i de "vanligaste" arbetsrättslagarna - MBL, Utstationeringslagen, LAS, Uthyrningslagen, Visselblåsarlagen, Främjandelagen, Förtroendemannalagen, Arbetstidslagen, Semesterlagen, Studie...

  110 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 2-5 vardagar.
 16. Lönehandboken

  av Anna Forsberg, Anna Sundin

  Häftad, Svenska, 2017-01-31

  LÖNEHANDBOKEN är en komplett handbok för dig som arbetar med löne- och Personaladministration. Mängder av arbetsmoment illustreras i utförliga exempel. Malldokument och lathundar kan laddas hem från bokens webbplats. Det heltäckande innehållet och...

  539 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 17. Den svenska marknadsföringslagstiftningen

  av Carl Anders Svensson

  Häftad, Svenska, 2016-07-28

  Svensk marknadsföringslagstiftning bildar ett rikt förgrenat nät av regler som syftar till en effektiv och tillbörlig konkurrens mellan företag samt ett rimligt skydd för konsumenterna. I Den svenska marknadsföringslagstiftningen behandlas marknad...

  339 kr
  Lägg i varukorg
  Finns i lager! Skickas inom 1-2 vardagar.
 18. Upphandlingens grunder - en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna

  av Kristian Pedersen

  Häftad, Svenska, 2017-01-30

  Den offentliga upphandlingen och upphandlingen i försörjningssektorerna i Sverige omsätter årligen uppskattningsvis drygt 634 miljarder kronor. På många områden är det offentliga den i särklass största köparen av varor, tjänster och byggentreprena...

  330 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 2-5 vardagar.
 19. En svensk tiger : vittnesmål från poliser som vågat ryta ifrån

  av Hanne Kjöller

  Inbunden, Svenska, 2016-01-22
  (23 röster)

  Svensk polis har problem. Förundersökningar läggs ned utan utredning, gärningsmän går fria och polisen kompenserar sina brister med att frisera statistiken. Trots minskad brottslighet och ökade resurser till polisen fortsätter andelen uppklarade b...

  139 kr
  Lägg i varukorg
  Finns i lager! Skickas inom 1-2 vardagar.
 20. Arbetsrätt : för chefer och kvalitetsansvariga

  av Bo Wiklund

  Häftad, Svenska, 2014-05-02

  Denna bok hjälper chefer och kvalitetsansvariga som står mitt i produktionen att agera rätt inom det arbetsrättsliga området. Chefer och kvalitetsansvariga har arbetsrättsligt ansvar bara som en uppgift bland många andra. Texten som är koncentrera...

  191 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 2-5 vardagar.
 21. Handlingsoffentlighet och sekretess

  av Bengt Lundell, Håkan Strömberg

  Häftad, Svenska, 2015-08-07
  (1 röst)

  Denna bok behandlar dels de grundläggande bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningens andra kapitel, dels huvuddragen av innehållet i offentlighets- och sekretess¿lagen. Lagen ¿reglerar inte bara undantagen från...

  170 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 22. Allmän förvaltningsrätt:

  Allmän förvaltningsrätt

  av Håkan Strömberg, Bengt Lundell

  Häftad, Svenska, 2014-07-29
  (2 röster)

  Allmän förvaltningsrätt är avsedd som hjälpmedel vid studiet av förvaltningsrätt inom juristutbildningen. Den kan också tjäna som hjälpmedel vid studier av offentlig förvaltning inom andra utbildningslinjer samt vara till nytta för verksamma juris...

  367 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 23. Juridik i professionellt lärarskap 3:e uppl : Lagar och värdegrund i den svenska skolan

  av Marco Nilsson

  Häftad, Svenska, 2016-07-12
  (1 röst)

  Det är svårt att tänka sig ett fungerande samhälle utan lagar. Lagar är ett system av regler som skapar ett ramverk för hur vi agerar. De både underlättar samarbete och sätter gränser för vårt handlande. Den demokratiska värdegrunden är också ett ...

  269 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 2-5 vardagar.
 24. Kommunen och lagen : en introduktion

  av Ulla Björkman, Olle Lundin

  Häftad, Svenska, 2016-08-25
  (1 röst)

  Denna bok är en framställning om kommunalrätt i vid bemärkelse. Här behandlas frågor om den kommunala kompetensen, alltså vad en kommun får och inte får syssla med. Vidare beskrivs och diskuteras den kommunala beslutsprocessen och kontroll av komm...

  213 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 2-5 vardagar.
 25. Makt, myndighet, människa : en lärobok i speciell förvaltningsrätt

  av Lotta Lerwall

  Häftad, Svenska, 2016-01-04

  Denna lärobok i förvaltningsrätt sätter fokus på ett antal samhällsområden som brukar hänföras till den speciella förvaltningsrätten. De områden som behandlas är migration, skola, miljö, polis, socialförsäkring, socialtjänst samt hälso- och sjukvå...

  425 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 2-5 vardagar.
 26. LSS 2017

  av Monica Larsson, Lars G Larsson

  Storpocket, Svenska, 2017-02-01

  LSS 2017 är en nödvändig uppslagsbok för alla som arbetar med frågor som berör personer med funktionsnedsättning. Den klara och begripliga framställningen rätar snabbt ut de flesta frågetecknen kring lagens tillämpning. Boken har en tydlig struktu...

  300 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 2-5 vardagar.
 27. Mänskliga rättigheter : en introduktion

  av David I Fisher

  Häftad, Svenska, 2015-01-15

  Mänskliga rättigheter behandlar det internationella skyddet för mänskliga rättigheter på såväl global som regional nivå. På global nivå presenteras Universal Declaration of Human Rights samt diverse FN-konventioner, inklusive sådana som behandlar ...

  202 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 28. Brott och påföljder : en lärobok i straffrätt om brottsbalken

  av Mats Dahlström, Anette Strand, Gösta Westerlund

  Häftad, Svenska, 2014-01-10
  (1 röst)

  Ett kostnadsfritt supplement som uppdaterar boken per den 1 juli 2016 kan laddas ned genom att klicka på: Ladda hem pdf-fil. Brott och påföljder är en modern läro- och referensbok i straffrätt som blivit mycket uppskattad. Boken utkommer nu i sin ...

  562 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 2-5 vardagar.
 29. Den kollektiva arbetsrätten : en lärobok

  av Kent Källström, Jonas Malmberg, Sören Öman

  Häftad, Svenska, 2016-07-13

  Denna lärobok behandlar den kollektiva arbetsrätten, dvs. den del av arbetsrätten som rör relationerna mellan arbetsmarknadens parter. En central uppgift för arbetsmarknadens parter är att hantera intressemotsättningar och konflikter om villkoren ...

  253 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 2-5 vardagar.
 30. Hälso- och sjukvårdsrätt : en introduktion för professionsutbildningar

  av Annika Staaf, Lotta Wendel, Lars Zanderin

  Häftad, Svenska, 2016-08-11
  (2 röster)

  En bok för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården eller som kommer i kontakt med hälso- och sjukvårdens rättsliga regleringar. Läs mer Boken redogör på ett lättillgängligt sätt för de delar av juridiken som avhandlar området. Den belyser även ...

  273 kr
  Lägg i varukorg
  Skickas inom 1-3 vardagar.