Du är här: / / Juridik

Topplista - Juridik

Topplistan presenterar de böcker inom juridik som sålde mest under föregående vecka.

Rättsfallsanalys för icke-jurister : analys, metod, beslut

HäFTAD. Wolters Kluwer, Svenska, 2016-12-30

Inom många professioner är man i dag rättstillämpare utan att vara jurist. Syftet med den här boken är att ge icke-jurister en introduktion till att göra rättsfallsanalyser och stimulera till att låta detta bli en del av det vardagliga arbetet. &q...

1 (ny)
Rättsfallsanalys för icke-jurister : analys, metod, beslut
Skickas inom 1-3 vardagar
316:- Köp

Sveriges Rikes Lag 2016 (klotband) : När du köper Sveriges Rikes Lag 2016 får du även tillgång till lagboken som app med riktig lagbokskänsla.

(10 röster) 
INBUNDEN. Wolters Kluwer, Svenska, 2016-01-18

Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som kommit publicerats i Svensk Författningssamling fram till början av januari 2016. Några exempel på nya rättsakte...

2 (1)
Sveriges Rikes Lag 2016 (klotband) : När du köper Sveriges Rikes Lag 2016 får du även tillgång till lagboken som app med riktig lagbokskänsla.
Skickas inom 1-2 vardagar
999:- Köp

Civilrätt

(7 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2016-01-11

Boken Civilrätt är en mer än 100-årig klassiker. Den ger en introduktion till civilrätten. Läs mer Efter en inledande översikt av rättsordningen, behandlas civilrätten under avdelningar för allmän förmögenhetsrätt och särskilda avtalstyper: - imma...

3 (2)
Civilrätt
Skickas inom 1-3 vardagar
516:- Köp

En introduktion till förvaltningsrätten

(4 röster) 
HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-11-10

En introduktion till förvaltningsrätten syftar till att sätta in förvaltningsrätt i ett helhetsperspektiv, samtidigt som en vardagsnära anknytning eftersträvas. Den som ser till sin egen ansökan om bygglov eller lärarlegitimation eller till sitt e...

4 (3)
En introduktion till förvaltningsrätten
Skickas inom 1-3 vardagar
186:- Köp

Avtalsrätten : en introduktion

HäFTAD. Wolters Kluwer, Svenska, 2017-01-10

Avtalsrätten. En introduktion är en koncentrerad lärobok i allmän avtalsrätt som i första hand vänder sig till handelsrättstudenter på universitet och högskolor samt till personer med uppgift att sluta avtal i näringsverksamhet. Boken behandlar av...

5 (ny)
Avtalsrätten : en introduktion
Skickas inom 1-2 vardagar
215:- Köp

Offentlighet och sekretess i socialtjänsten : en introduktion

(1 röst) 
HäFTAD. Égalité, Svenska, 2014-08-07

I boken presenteras offentlighets- och sekretesslagens snåriga regler för socialtjänstområdet. Här finns lättillgänglig information om vilka sekretessregler som gäller i olika situationer. Författarna går igenom bestämmelser för sekretessprövning,...

6 (ny)
Offentlighet och sekretess i socialtjänsten : en introduktion
Skickas inom 5-8 vardagar
172:- Köp

Introduktion till straffrätten

(5 röster) 
HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-06-30

Avsikten med denna lärobok är att ge en översiktlig framställning av väsentliga delar av straffrätten och, i viss mån, straffprocessrätten. Boken vänder sig till läsare som helt saknar förkunskaper inom dessa rättsområden. Ambitionen med boken är ...

7 (29)
Introduktion till straffrätten
Skickas inom 1-2 vardagar
192:- Köp

Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 3:e upplagan

(3 röster) 
HäFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2015-07-27

Bland nyheterna i tredje upplagan märks, förutom sedvanliga uppdateringar och redaktionella förändringar, bland annat ändrade regler om distansavtalsköp och diskriminering. Avsnittet om arbetsrätt har bearbetats, avsnittet om processrätt har kompl...

8 (18)
Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 3:e upplagan
Skickas inom 1-2 vardagar
565:- Köp

Arbetslagstiftning 2016 : Lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2016

HäFTAD. Wolters Kluwer, Svenska, 2016-08-29

Detta är en ny reviderad upplaga av Arbetslagstiftning som är ett välkänt och praktiskt arbetsredskap för den som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor. För att öka bokens praktiska värde finns hänvisningar till rättsfall och litteratur, en ...

9 (4)
Arbetslagstiftning 2016 : Lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2016
Skickas inom 1-3 vardagar
467:- Köp

Allmän förvaltningsrätt

(2 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2014-07-29
Serie: Allmän förvaltningsrätt

Allmän förvaltningsrätt är avsedd som hjälpmedel vid studiet av förvaltningsrätt inom juristutbildningen. Den kan också tjäna som hjälpmedel vid studier av offentlig förvaltning inom andra utbildningslinjer samt vara till nytta för verksamma juris...

10 (11)
Allmän förvaltningsrätt
Skickas inom 1-3 vardagar
367:- Köp

Svensk Lag 2016

(2 röster) 
INBUNDEN. Iustus, Svenska, 2016-01-29

Svensk Lag, den gröna lagboken, är en behändig och praktisk lagbok med enkel systematik. Inga bihang eller tillägg, all lagtext är införd på sin rätta plats. Kapitlen inleds i förekommande fall med balk eller annan särskilt tung lag, varefter övri...

11 (ny)
Svensk Lag 2016
Skickas inom 2-5 vardagar
584:- Köp

Arbetsrätten : en introduktion

(1 röst) 
HäFTAD. Wolters Kluwer, Svenska, 2016-02-01

Arbetsrätten - En introduktion är en överskådlig redogörelse av den svenska arbetsrätten. Särskild uppmärksamhet ägnas åt praktiskt viktiga problem och åt sådana frågor som brukar stå i centrum i den arbetsrättsliga undervisningen. Boken vänder si...

12 (9)
Arbetsrätten : en introduktion
Skickas inom 1-3 vardagar
201:- Köp

Bolag, föreningar, stiftelser : en introduktion

(1 röst) 
HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-01-17

Denna bok vände sig till personer utan juridiska förkunskaper som vill - eller på grund av utbildningskrav måste - lära sig mer om bolagens, föreningarnas och stiftelsernas juridik. Bokens upphovsman till tidigare upplagor är professor emeritus Ca...

13 (8)
Bolag, föreningar, stiftelser : en introduktion
Skickas inom 1-3 vardagar
242:- Köp

Kommunen och lagen : en introduktion

(1 röst) 
HäFTAD. Iustus, Svenska, 2016-08-25

Denna bok är en framställning om kommunalrätt i vid bemärkelse. Här behandlas frågor om den kommunala kompetensen, alltså vad en kommun får och inte får syssla med. Vidare beskrivs och diskuteras den kommunala beslutsprocessen och kontroll av komm...

14 (28)
Kommunen och lagen : en introduktion
Skickas inom 2-5 vardagar
213:- Köp

Rättsregler : en introduktion till juridiken

HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2016-07-13

I denna introducerande bok behandlas - ur ett juridiskt perspektiv - hörnpelarna i den demokratiska rättsstaten, maktdelningen och de grundläggande principerna för rättskipning, förvaltning och kontroll. Boken ger enkla och tydliga förklaringar kr...

15 (6)
Rättsregler : en introduktion till juridiken
Skickas inom 1-2 vardagar
285:- Köp

Fordran och skuld

(1 röst) 
HäFTAD. Iustus, Svenska, 2015-01-21

I denna lärobok behandlas främst skuldebrevslagen och dess tillämpning. Systematiskt genomgås vad som gäller vid enkla respektive löpande skuldebrev beträffande gäldenärens invändningsrätt, legitimation, sakrättsskydd m.m. Framställningen innehåll...

16 (26)
Fordran och skuld
Skickas inom 2-5 vardagar
446:- Köp

Skadeståndsrätt

(1 röst) 
HäFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2014-08-07

Detta är en ny upplaga av ett standardverk på skadeståndsrättens område. Framställningen är omarbetad med hänsyn till lagändringar och nytillkommen rättspraxis. Boken behandlar utförligt de grundläggande förutsättningarna för skadeståndsansvar, pr...

17 (25)
Skadeståndsrätt
Skickas inom 1-3 vardagar
557:- Köp

Speciell avtalsrätt II : kontraktsrätt. H. 1, Särskilda avtal

(1 röst) 
HäFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2015-01-20

I denna bok behandlas den speciella avtalsrättens särskilda avtalstyper: köp av fast egendom, arbete på annans egendom, entreprenad, fraktavtal, hyra av lös egendom, immateriella tjänster, benefika avtal samt hyra av lokal. Boken är i första hand ...

18 (10)
Speciell avtalsrätt II : kontraktsrätt. H. 1, Särskilda avtal
Skickas inom 1-3 vardagar
407:- Köp

Försäkringsrätt : några huvudlinjer

HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2015-05-18

Denna bok ger en kortfattad orientering om försäkringsrätten. Försäkringsrätt är främst avsedd som lärobok för blivande jurister och ekonomer, men kan också ge andra intresserade en inblick i ämnet. Den nionde upplagan har uppdaterats med hänsyn t...

19 (7)
Försäkringsrätt : några huvudlinjer
Skickas inom 1-3 vardagar
186:- Köp

Offentlighetsprincipen

INBUNDEN. Norstedts Juridik, Svenska, 2015-01-13

Svensk rättskipning och förvaltning har sedan länge präglats av offentlighet. Offentlighetsprincipen, som utgör en hörnsten i den svenska rättsordningen, har sin grund i allmänhetens behov av och anspråk på insyn i myndigheternas göranden och låta...

20 (27)
Offentlighetsprincipen
Skickas inom 1-3 vardagar
399:- Köp