Du är här: / / Juridik

Topplista - Juridik

Topplistan presenterar de böcker inom juridik som sålde mest under föregående vecka.

Sveriges Rikes Lag 2015 (klotband) : När du köper Sveriges Rikes Lag 2015 får du även tillgång till lagboken som app med riktig lagbokskänsla.

(2 röster) 
INBUNDEN. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2015-01-16

Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som publicerats i Svensk Författningssamling fram till början av januari 2015. En systematiskt bearbetad sammanställ...

1 (1)
Sveriges Rikes Lag 2015 (klotband) : När du köper Sveriges Rikes Lag 2015 får du även tillgång till lagboken som app med riktig lagbokskänsla.
Skickas inom 1-2 vardagar
965:- Köp

Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 3:e upplagan

HäFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2015-07-27

Bland nyheterna i tredje upplagan märks, förutom sedvanliga uppdateringar och redaktionella förändringar, bland annat ändrade regler om distansavtalsköp och diskriminering. Avsnittet om arbetsrätt har bearbetats, avsnittet om processrätt har kompl...

2 (5)
Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 3:e upplagan
Skickas inom 1-2 vardagar
528:- Köp

Respekt för lärarprofessionen : om lärares yrkesspråk och yrkesetik

HäFTAD. Liber, Svenska, 2015-05-29
Serie: Respekt för lärarprofessionen

Respekt för lärarprofessionen behandlar två fundamentala verktyg eller förutsättningar för läraryrkets utövande: yrkesspråk och yrkesetik. Alla lärare har tillgång till någon form av yrkesspråk och yrkesetik, men frågan är hur gemensamma och använ...

3 (ny)
Respekt för lärarprofessionen : om lärares yrkesspråk och yrkesetik
Skickas inom 1-3 vardagar
269:- Köp

FARs samlingsvolym 2015 - Redovisning

HäFTAD. FAR Akademi, Svenska, 2015-02-28

Standardverket för bokföring och redovisning! Här samsas K1-, K2- och K3-regelverken med FARs rekommendationer och uttalanden, tillämpliga lagar och BAS-kontoplanen. Om FARs Samlingsvolym - redovisning I FARs Samlingsvolym - redovisning finns den ...

4 (17)
FARs samlingsvolym 2015 - Redovisning
Skickas inom 2-5 vardagar
639:- Köp

Civilrätt

(11 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2014-01-15
Serie: Civilrätt

Civilrätt är en mer än 100-årig klassiker. Den ger en introduktion till och översikt av civilrätten. Efter en inledande översikt av rättsordningen, behandlas civilrätten under avdelningar för allmän förmögenhetsrätt och särskilda avtalstyper, imma...

5 (2)
Civilrätt
Skickas inom 1-2 vardagar
485:- Köp

Skattelagstiftning 15:2 : lagar och andra författningar som de lyder 1 augusti 2015

HäFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2015-08-04

Lagsamlingen innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamma rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver. Förutom gällande lagtext finns också äldre lagtext med för de flesta lagar avse...

6 (3)
Skattelagstiftning 15:2 : lagar och andra författningar som de lyder 1 augusti 2015
Skickas inom 1-3 vardagar
436:- Köp

Juridiken och dess arbetssätt : en introduktion

(3 röster) 
HäFTAD. Iustus, Svenska, 2012-02-21

Juridiken och dess arbetssätt är en introduktion till juridiken och det arbetssätt juristen använder för att lösa juridiska problem. Boken behandlar bland annat frågor om * juristernas olika roller och uppgifter, * rättskällornas tillkomst och fun...

7 (26)
Juridiken och dess arbetssätt : en introduktion
Skickas inom 2-5 vardagar
264:- Köp

En introduktion till förvaltningsrätten

HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-11-10

En introduktion till förvaltningsrätten syftar till att sätta in förvaltningsrätt i ett helhetsperspektiv, samtidigt som en vardagsnära anknytning eftersträvas. Den som ser till sin egen ansökan om bygglov eller lärarlegitimation eller till sitt e...

8 (8)
En introduktion till förvaltningsrätten
Skickas inom 1-2 vardagar
179:- Köp

Finna rätt : juristens källmaterial och arbetsmetoder

(1 röst) 
INBUNDEN. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-11-06

Det är viktigt att den som arbetar med juridiska problem är orienterad i det juridiska källmaterialet och juristens arbetsmetoder för att skaffa sig nödvändig information. Syftet med FINNA RÄTT är att ge kunskap och vägledning i dessa ting. FINNA ...

9 (11)
Finna rätt : juristens källmaterial och arbetsmetoder
Skickas inom 1-3 vardagar
518:- Köp

Sveriges lag 2015 : innehåller författningar som trätt i kraft per den 1 januari 2015

(1 röst) 
INBUNDEN. Studentlitteratur, Svenska, 2015-01-14

En lättanvänd, lättöverskådlig och pedagogisk sammanställning av svensk lagstiftning indelat i 28 rättsområden, innehållande gällande lagar, förordningar och EU-fördrag. Författningarna inom varje rättsområde är i huvudsak ordnade kronologiskt men...

10 (7)
Sveriges lag 2015 : innehåller författningar som trätt i kraft per den 1 januari 2015
Skickas inom 1-2 vardagar
743:- Köp

Avtalsrätten : en introduktion

(2 röster) 
HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-08-26

Denna bok är avsedd som grundbok i handelsrätt för studenter på ekonomprogram på universitet och högskolor. Den kan också användas på introduktionskurser i juridik. De flesta kapitel inleds med en eller flera frågor. Syftet är att väcka läsarens i...

11 (10)
Avtalsrätten : en introduktion
Skickas inom 1-2 vardagar
204:- Köp

Juridisk skrivguide

(1 röst) 
HäFTAD. Jure Förlag, Svenska, 2014-08-28

Juridisk skrivguide innehåller skrivråd för jurister och juridikstuderande. Boken är metodorienterad - strategier för arbetsekonomisk produktion av juridiska texter varvas med talrika exempel. Strukturering av material, citat- och hänvisningstekni...

12 (ny)
Juridisk skrivguide
Skickas inom 2-5 vardagar
259:- Köp

Introduktion till straffrätten

(2 röster) 
HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-06-30

Avsikten med denna lärobok är att ge en översiktlig framställning av väsentliga delar av straffrätten och, i viss mån, straffprocessrätten. Boken vänder sig till läsare som helt saknar förkunskaper inom dessa rättsområden. Ambitionen med boken är ...

13 (13)
Introduktion till straffrätten
Skickas inom 1-2 vardagar
174:- Köp

Mervärdesskatt : en introduktion

HäFTAD. Iustus, Svenska, 2015-07-20

Mervärdesskatt har blivit en allt viktigare skatteform. Den är statens viktigaste inkomstkälla och den påverkar priserna på nästan alla varor och tjänster för konsumenterna. Genom handelns ökade internationalisering har även skattens internationel...

14 (22)
Mervärdesskatt : en introduktion
Skickas inom 2-5 vardagar
207:- Köp

Övningar i skatterätt : exempel och lösningar : beskattningsåret 2015 : beslut om slutlig skatt 2016

HäFTAD. Iustus, Svenska, 2015-03-18

Övningar i skatterätt innehåller ett hundratal blandade övningar och ger en inblick i hur det svenska skattesystemet tillämpas i praktiken. Övningarna behandlar både individ- och företagsbeskattning. Tyngdpunkten ligger på inkomstskatt, men det fi...

15 (14)
Övningar i skatterätt : exempel och lösningar : beskattningsåret 2015 : beslut om slutlig skatt 2016
Skickas inom 2-5 vardagar
339:- Köp

Arbetslagstiftning 2015 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2015

HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2015-08-06

Detta är en ny reviderad upplaga av Arbetslagstiftning som är ett välkänt och praktiskt arbetsredskap för den som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor. För att öka bokens praktiska värde finns hänvisningar till rättsfall och litteratur, en ...

16 (18)
Arbetslagstiftning 2015 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2015
Skickas inom 1-3 vardagar
467:- Köp

Sekretess : handbok för socialtjänsten

(7 röster) 
HäFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2009-09-08

Boken beskriver huvuddragen av de bestämmelser som är av betydelse för sekretessprövningen vid en socialförvaltning. Under olika avsnitt behandlas bl.a. offentlighetsprincipen och de särskilda sekrtessregler som gäller för socialtjänsten och närli...

17 (12)
Sekretess : handbok för socialtjänsten
Status: Slutsåld

Personaljuridik

INBUNDEN. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2015-08-19

I den tjugoåttonde upplagan har samtliga kapitel reviderats och uppdaterats med beaktande av ny lagstiftning och nya domar från Arbetsdomstolen. Särkilt viktiga förändringar har gjorts i kapitlen Anställningsavtal - anställningsskydd, Diskrimineri...

18 (ny)
Personaljuridik
Skickas inom 1-3 vardagar
890:- Köp

Civilrätt : övningsbok

(1 röst) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2014-01-15
Serie: Övningsbok Civilrätt

Med mer än 750 frågor - inklusive svar och lösningar - är Övningsbok Civilrätt ett heltäckande komplement till den klassiska boken Malmströms Civilrätt. Boken kan dock även användas fristående. Boken är avsedd för både studenten och läraren. Ytter...

19 (25)
Civilrätt : övningsbok
Skickas inom 1-3 vardagar
348:- Köp

Medbestämmandelagen : med kommentar

(1 röst) 
HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2014-11-25

Medbestämmandelagen - med kommentar är praktiskt inriktad och har ambitionen att ge en relativt kortfattad men tydlig redo¿görelse för lagens innehåll, paragraf för paragraf. Den är lämplig som kurslitteratur i praktiskt inriktad utbildning på aka...

20 (ny)
Medbestämmandelagen : med kommentar
Skickas inom 1-2 vardagar
304:- Köp