Du är här: / / Juridik

Topplista - Juridik

Topplistan presenterar de böcker inom juridik som sålde mest under föregående vecka.

Sveriges Rikes Lag 2014 (klotband)

(7 röster) 
INBUNDEN. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-01-17

En systematiskt bearbetad sammanställning av svensk lagstiftning med gällande lagar, förordningar, EU-förordningar och andra författningar. Hänvisningar görs till förarbeten, författningar och avgöranden från sammanlagt sju domstolar, nämligen EU-...

1 (2)
Sveriges Rikes Lag 2014 (klotband)
Skickas inom 1-2 vardagar
965:- Köp

Skattelagstiftning 14:2 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2014

HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-08-12

Lagsamlingen, som nu utkommer i sin 49:e utgåva, innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamme rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studenraden behöver. I lagtextsamlingen ingår även lagar med EU-...

2 (5)
Skattelagstiftning 14:2 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2014
Skickas inom 2-5 vardagar
418:- Köp

Personaljuridik

INBUNDEN. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-08-26

I Personaljuridik . behandlas de juridiska regler som gäller i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Boken kan användas såväl som handbok som lärobok. I den tjugosjunde upplagan har samtliga kapitel reviderats och uppdaterats med beak...

3 (9)
Personaljuridik
Skickas inom 2-5 vardagar
885:- Köp

En introduktion till förvaltningsrätten

(3 röster) 
HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2012-08-30

I boken presenteras förvaltningsförfarandets utformning, metoden att avgöra om förvaltningslagen ska tillämpas eller inte samt olika möjligheter till förnyad prövning av beslut. Boken är främst ägnad att användas i juristutbildningen men kan använ...

4 (11)
En introduktion till förvaltningsrätten
Skickas inom 1-2 vardagar
164:- Köp

Svensk lag 2014

(3 röster) 
INBUNDEN. Iustus, Svenska, 2014-01-30

Svensk Lag, den gröna lagboken, är en behändig och praktisk lagbok med enkel systematik. Inga bihang eller tillägg, all lagtext är införd på sin rätta plats. Kapitlen inleds i förekommande fall med balk eller annan särskilt tung lag, varefter övri...

5 (ny)
Svensk lag 2014
Skickas inom 1-2 vardagar
679:- Köp

Övningsbok i beskattning : beskattningen 2014

(1 röst) 
HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2014-03-12

Avsikten med denna bok är att den skall vara ett naturligt komplement till litteratur inom skatteområdet för den som i olika utbildningssammanhang vill sätta sig in i skattesystemets praktiska funktionssätt. Den kan med fördel användas tillsammans...

6 (12)
Övningsbok i beskattning : beskattningen 2014
Skickas inom 2-5 vardagar
229:- Köp

Avtalsrätten : en introduktion

HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-08-26

Denna bok är avsedd som grundbok i handelsrätt för studenter på ekonomprogram på universitet och högskolor. Den kan också användas på introduktionskurser i juridik. De flesta kapitel inleds med en eller flera frågor. Syftet är att väcka läsarens i...

7 (8)
Avtalsrätten : en introduktion
Skickas inom 2-5 vardagar
210:- Köp

Lösningar till övningsbok i beskattning : beskattningen 2014

HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2014-03-18

Denna bok ger svar till de övningar som finns i Övningsbok i beskattning. Avsikten med dessa böcker är att de skall vara ett naturligt komplement till litteraturen inom skatteområdet för den som vill sätta sig in i skattesystemets praktiska funkti...

8 (22)
Lösningar till övningsbok i beskattning : beskattningen 2014
Skickas inom 2-5 vardagar
232:- Köp

Arbetsrätten : en översikt

(1 röst) 
HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2013-03-06

Boken, som nu utges i en sjätte upplaga, ger en koncentrerad och överskådlig skildring av svensk arbetsrätt sådan denna ter sig i början av 2010-talet. Ämnesavgränsningen bygger på det traditionella synsättet att arbetsrätten är en särskild discip...

9 (23)
Arbetsrätten : en översikt
Skickas inom 2-5 vardagar
274:- Köp

UFB 2 Skolans författningar ht 2014

HäFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2014-09-08
Serie: Utbildningsväsendets författningssamling

En heltäckande bearbetad författningssamling som innehåller de regler som gäller för grundskolan, gymnasieskolan och komvux. Även regler för friskolor samt för särskolan, specialskolan och sameskolan ingår. Innehåller kantrubriker och utförliga sa...

10 (17)
UFB 2 Skolans författningar ht 2014
Skickas inom 2-5 vardagar
785:- Köp

Diskrimineringslagen

HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2013-10-28

Diskrimineringsrätten har kommit att få ett ökat inflytande i såväl arbetslivet som i det övriga samhällslivets regler. En sammanhållen och gemensam diskrimineringslag gäller för arbetslivet, utbildningsväsendet och flera andra samhällsområden. La...

11 (ny)
Diskrimineringslagen
Skickas inom 2-5 vardagar
306:- Köp

Den svenska marknadsföringslagstiftningen

HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2013-03-22

Svensk marknadsföringslagstiftning bildar ett rikt förgrenat nät av regler som syftar till en effektiv och tillbörlig konkurrens mellan företag samt ett rimligt skydd för konsumenterna. I Den svenska marknadsföringslagstiftningen behandl...

12 (13)
Den svenska marknadsföringslagstiftningen
Skickas inom 2-5 vardagar
315:- Köp

Läroplan för förskolan LPFÖ98 : reviderad 2010

(1 röst) 
HäFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2010-10-27

Den 1 juli 2011 verkställs förändringarna i förskolans läroplan. I Läroplan för förskolan (reviderad 2010) är samtliga ändringar som är gjorda fram till och med SKOLFS 2010:35 införda. I detta inkluderas bland annat förtydliganden och kompletterin...

13 (ny)
Läroplan för förskolan LPFÖ98 : reviderad 2010
Skickas inom 2-5 vardagar
64:- Köp

Övningar i skatterätt : exempel och lösningar : beskattningsåret 2014 : beslut om slutlig skatt 2015

HäFTAD. Iustus, Svenska, 2014-03-12

Övningar i skatterätt innehåller ett hundratal blandade övningar och ger en inblick i hur det svenska skattesystemet tillämpas i praktiken. Övningarna behandlar både individ- och företagsbeskattning. Tyngdpunkten ligger på inkomstskatt, men det fi...

14 (ny)
Övningar i skatterätt : exempel och lösningar : beskattningsåret 2014 : beslut om slutlig skatt 2015
Skickas inom 2-5 vardagar
345:- Köp

Inkomstskatt D. 2 : en läro- och handbok i skatterätt

(1 röst) 
HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2013-01-17

Inkomstskatt är en lärobok i skatterätt som behandlar inkomst¿beskattningen av privatpersoner och företag. I boken beskrivs strukturen och principerna för inkomstbeskattningen vid genom¿gången av rättsregler och rättspraxis. Effekterna av reglerna...

15 (ny)
Inkomstskatt D. 2 : en läro- och handbok i skatterätt
Skickas inom 2-5 vardagar
448:- Köp

Inkomstskatt D. 1 : en läro- och handbok i skatterätt

(1 röst) 
HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2013-01-17

Inkomstskatt är en lärobok i skatterätt som behandlar inkomstbeskattningen av privatpersoner och företag. I boken beskrivs strukturen och principerna för inkomstbeskattningen vid genomgången av rättsregler och rättspraxis. Effekterna av reglerna i...

16 (13)
Inkomstskatt D. 1 : en läro- och handbok i skatterätt
Skickas inom 2-5 vardagar
448:- Köp

Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvård. 2014

(1 röst) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2014-01-14
Serie: Författningshandbok 2014

Författningshandboken innehåller medicinalförfattningar samt andra bestämmelser och anvisningar för personer som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter. Detta gedigna standardverk är systematiserat i 23 avdelningar och har ett omfattande sakregister....

17 (27)
Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvård. 2014
Skickas inom 1-2 vardagar
423:- Köp

Introduktion till straffrätten

HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-06-30

Avsikten med denna lärobok är att ge en översiktlig framställning av väsentliga delar av straffrätten och, i viss mån, straffprocessrätten. Boken vänder sig till läsare som helt saknar förkunskaper inom dessa rättsområden. Ambitionen med boken är ...

18 (28)
Introduktion till straffrätten
Skickas inom 2-5 vardagar
184:- Köp

Svensk associationsrätt i huvuddrag

HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-08-21

Första till och med fjärde upplagorna av denna bok utarbetades av professor Håkan Nial. Från och med arbetet med femte upplagan av boken har Svante Johansson deltagit. Efter Håkan Nials frånfälle, efter ett långt liv och en stor rättsvetenskaplig ...

19 (ny)
Svensk associationsrätt i huvuddrag
Skickas inom 2-5 vardagar
518:- Köp

Juridik för skolledare

HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2011-06-15

Den här boken ger en översiktlig redogörelse för viktiga lagar och bestämmelser som skolledare behöver vara insatta i för sitt yrkesutövande. För att göra det omfattande rättsmaterialet mera lättillgängligt har det disponerats utifrån de olika huv...

20 (19)
Juridik för skolledare
Skickas inom 2-5 vardagar
228:- Köp