Du är här: / / Juridik

Topplista - Juridik

Topplistan presenterar de böcker inom juridik som sålde mest under föregående vecka.

Sveriges Rikes Lag 2016 (klotband) : När du köper Sveriges Rikes Lag 2016 får du även tillgång till lagboken som app med riktig lagbokskänsla.

(2 röster) 
INBUNDEN. Wolters Kluwer, Svenska, 2016-01-18

Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som kommit publicerats i Svensk Författningssamling fram till början av januari 2016. Några exempel på nya rättsakte...

1 (1)
Sveriges Rikes Lag 2016 (klotband) : När du köper Sveriges Rikes Lag 2016 får du även tillgång till lagboken som app med riktig lagbokskänsla.
Skickas inom 1-2 vardagar
999:- Köp

Civilrätt

(1 röst) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2016-01-11

Boken Civilrätt är en mer än 100-årig klassiker. Den ger en introduktion till civilrätten. Läs mer Efter en inledande översikt av rättsordningen, behandlas civilrätten under avdelningar för allmän förmögenhetsrätt och särskilda avtalstyper: - imma...

2 (2)
Civilrätt
Skickas inom 1-3 vardagar
506:- Köp

Sekretess : handbok för socialtjänsten

HäFTAD. Wolters Kluwer, Svenska, 2015-11-24

I Sekretess beskrivs huvuddragen av de bestämmelser som är av betydelse för sekretesshanteringen vid en socialförvaltning. Under olika avsnitt behandlas bl.a. offentlighetsprincipen och de särskilda sekretessregler som gäller för socialtjänsten oc...

3 (ny)
Sekretess : handbok för socialtjänsten
Skickas inom 1-3 vardagar
240:- Köp

Skattelagstiftning 16:2

HäFTAD. Wolters Kluwer, Svenska, 2016-08-12

Lagsamlingen, som nu utkommer för femtiotredje gången, innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamma rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver.Förutom gällande lagtext finns o...

4 (7)
Skattelagstiftning 16:2
Skickas inom 2-5 vardagar
449:- Köp

Introduktion till straffrätten

(5 röster) 
HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-06-30

Avsikten med denna lärobok är att ge en översiktlig framställning av väsentliga delar av straffrätten och, i viss mån, straffprocessrätten. Boken vänder sig till läsare som helt saknar förkunskaper inom dessa rättsområden. Ambitionen med boken är ...

5 (3)
Introduktion till straffrätten
Skickas inom 1-3 vardagar
188:- Köp

LSS 2016

INBUNDEN. Komlitt, Svenska, 2016-01-22

Helt nyskriven utgåva! 2016 års utgåva av LSS är en ny bok, skriven av nya författare. Men liksom tidigare utgåvor är LSS 2016 en nödvändig uppslagsbok för alla som arbetar med frågor som berör personer med funktionsnedsättning. Lagen uppdateras m...

6 (ny)
LSS 2016
Skickas inom 2-5 vardagar
388:- Köp

Avtalsrätten : en introduktion

(3 röster) 
HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-08-26

Denna bok är avsedd som grundbok i handelsrätt för studenter på ekonomprogram på universitet och högskolor. Den kan också användas på introduktionskurser i juridik. De flesta kapitel inleds med en eller flera frågor. Syftet är att väcka läsarens i...

7 (8)
Avtalsrätten : en introduktion
Skickas inom 1-3 vardagar
211:- Köp

Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 3:e upplagan

(3 röster) 
HäFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2015-07-27

Bland nyheterna i tredje upplagan märks, förutom sedvanliga uppdateringar och redaktionella förändringar, bland annat ändrade regler om distansavtalsköp och diskriminering. Avsnittet om arbetsrätt har bearbetats, avsnittet om processrätt har kompl...

8 (4)
Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 3:e upplagan
Skickas inom 1-2 vardagar
565:- Köp

Lönehandboken

(1 röst) 
HäFTAD. Björn Lundén Information, Svenska, 2016-02-04

LÖNEHANDBOKEN är en komplett handbok för dig som arbetar med löne- och Personaladministration. Mängder av arbetsmoment illustreras i utförliga exempel. Malldokument och lathundar kan laddas hem från bokens webbplats. Det heltäckande innehållet och...

9 (ny)
Lönehandboken
Skickas inom 1-3 vardagar
539:- Köp

Hälso- och sjukvårdsrätt : en introduktion för professionsutbildningar

HäFTAD. Liber, Svenska, 2016-08-11

En bok för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården eller som kommer i kontakt med hälso- och sjukvårdens rättsliga regleringar. Läs mer Boken redogör på ett lättillgängligt sätt för de delar av juridiken som avhandlar området. Den belyser även ...

10 (20)
Hälso- och sjukvårdsrätt : en introduktion för professionsutbildningar
Skickas inom 1-3 vardagar
267:- Köp

Bolag, föreningar, stiftelser : en introduktion

(1 röst) 
HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-01-17

Denna bok vände sig till personer utan juridiska förkunskaper som vill - eller på grund av utbildningskrav måste - lära sig mer om bolagens, föreningarnas och stiftelsernas juridik. Bokens upphovsman till tidigare upplagor är professor emeritus Ca...

11 (13)
Bolag, föreningar, stiftelser : en introduktion
Skickas inom 1-3 vardagar
237:- Köp

Finna rätt : juristens källmaterial och arbetsmetoder

(1 röst) 
INBUNDEN. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-11-06

Det är viktigt att den som arbetar med juridiska problem är orienterad i det juridiska källmaterialet och juristens arbetsmetoder för att skaffa sig nödvändig information. Syftet med FINNA RÄTT är att ge kunskap och vägledning i dessa ting. FINNA ...

12 (ny)
Finna rätt : juristens källmaterial och arbetsmetoder
Skickas inom 1-3 vardagar
528:- Köp

Inkomstskatt. Del 2, En läro- och handbok i skatterätt

(1 röst) 
HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2015-01-15

Inkomstskatt är en lärobok i skatterätt som behandlar inkomst¿beskattningen av privatpersoner och företag. I boken beskrivs strukturen och principerna för inkomstbeskattningen vid genom¿gången av rättsregler och rättspraxis. Effekterna av reglerna...

13 (25)
Inkomstskatt. Del 2, En läro- och handbok i skatterätt
Skickas inom 1-3 vardagar
463:- Köp

Arbetsrätt 2016 - Aktuella lagtexter 1 juli 2016

HäFTAD. Lars Åhnberg AB, Svenska, 2016-08-10

Arbetsrätt 2016 - 1 juli, redovisar hela den aktuella lagtexten i de "vanligaste" arbetsrättslagarna: * Medbestämmandelagen (MBL) * Utstationeringslagen * Lagen om anställningsskydd (LAS) * Uthyrningslagen * Främjandelagen * Förtroendema...

14 (ny)
Arbetsrätt 2016 - Aktuella lagtexter 1 juli 2016
Skickas inom 2-5 vardagar
110:- Köp

Anställda

HäFTAD. Björn Lundén Information, Svenska, 2016-02-01

ANSTÄLLDA är Sveriges mest köpta personalhandbok. I boken beskrivs alla reglerna för anställningen. Anställningsavtal, semester, sjuklön, rekrytering, förmånsbeskattning, löneadministration och uppsägning är några av de saker boken tar upp. Du kan...

15 (15)
Anställda
Skickas inom 1-3 vardagar
539:- Köp

Juridiken och dess arbetssätt : en introduktion

(5 röster) 
HäFTAD. Iustus, Svenska, 2012-02-21

Juridiken och dess arbetssätt är en introduktion till juridiken och det arbetssätt juristen använder för att lösa juridiska problem. Boken behandlar bland annat frågor om * juristernas olika roller och uppgifter, * rättskällornas tillkomst och fun...

16 (6)
Juridiken och dess arbetssätt : en introduktion
Skickas inom 2-5 vardagar
268:- Köp

Inkomstskatt. Del 1, En läro- och handbok i skatterätt

HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2015-01-15

Inkomstskatt är en lärobok i skatterätt som behandlar inkomst¿beskattningen av privatpersoner och företag. I boken beskrivs strukturen och principerna för inkomstbeskattningen vid genom¿gången av rättsregler och rättspraxis. Effekterna av reglerna...

17 (19)
Inkomstskatt. Del 1, En läro- och handbok i skatterätt
Skickas inom 1-3 vardagar
463:- Köp

Juridik för socialt arbete 2:a uppl

(2 röster) 
HäFTAD. Gleerups Utbildning AB, Svenska, 2014-06-11

Socialtjänstens uppdrag är att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhället. Inom socialtjänstens område är det viktigt att vara förtrogen med de lagar som reglerar socialtjänsten,...

18 (ny)
Juridik för socialt arbete 2:a uppl
Skickas inom 2-5 vardagar
381:- Köp

Civilrätt : övningsbok

HäFTAD. Liber, Svenska, 2016-01-11

Med mer än 750 frågor - inklusive svar och lösningar - är Civilrätt Övningsbok ett heltäckande komplement till den klassiska boken Malmströms Civilrätt. Boken kan dock även användas fristående. Läs mer Boken är avsedd för både studenten och lärare...

19 (11)
Civilrätt : övningsbok
Skickas inom 1-3 vardagar
349:- Köp

Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs

(3 röster) 
HäFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2011-01-11

Denna väletablerade bok ger genom sin pedagogiska framställning en god överblick över de processrättsliga och straffrättsliga regelsystemen

20 (18)
Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs
Skickas inom 1-3 vardagar
180:- Köp