1. Skattelagstiftning 17:1 : lagar och andra författningar som de lyder 1 januari 2017

  av Gunnar Rabe

  Häftad, Svenska, 2017-01-27
  (3 röster)

  Lagsamlingen, som nu utkommer för femtiofjärde gången, innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamma rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver. Förutom gällande lagtext finns också ...

 2. SOU 2017, del 39:

  Ny dataskyddslag. Kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. SOU 2017:39 : Betänkande från Dataskyddsutredningen

  av Justitiedepartementet

  Häftad, Svenska, 2017-05-15

  TILLFÄLLIGT SLUT. Departementet har beställt tilltryck. Registrera din beställning så levererar vi så snabbt det går! (Troligen vid månadsskiftet maj/juni.) I betänkandet föreslår utredningen att personuppgiftslagen ska upphävas och att de komplet...

 3. Konkurs : och annan insolvensrätt

  av Mikael Mellqvist, Lars Welamson

  Häftad, Svenska, 2017-03-10

  Denna bok är en lärobok i insolvensrätt, främst konkursrätt. Boken är frikostig med hänvisningar till rättsfall, förarbeten och annan relevant litteratur och är därför också användbar som en handbok.

 4. Peter Rätz : nio år som undercoveragent

  av Dick Sundevall

  Pocket, Svenska, 2010-06-15
  (25 röster)

  Sveriges mest framgångsrike infiltratör berättar om sin tid inuti Hells Angels, Bandidos och Brödrarskapet MC. Med nytt slutord. Infiltratörer avslöjas och mördas. Eller försvinner spårlöst. Men Peter Rätz dog inte. Han överlever i nio år på insid...

 5. Upphandlingens grunder - en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna

  av Kristian Pedersen

  Häftad, Svenska, 2017-01-30
  (1 röst)

  Den offentliga upphandlingen och upphandlingen i försörjningssektorerna i Sverige omsätter årligen uppskattningsvis drygt 634 miljarder kronor. På många områden är det offentliga den i särklass största köparen av varor, tjänster och byggentreprena...

 6. Arbetsrätt 2017

  av Lars Åhnberg

  Häftad, Svenska, 2017-01-25

  Arbetsrätt 2017 redovisar hela den aktuella lagtexten i de "vanligaste" arbetsrättslagarna - MBL, Utstationeringslagen, LAS, Uthyrningslagen, Visselblåsarlagen, Främjandelagen, Förtroendemannalagen, Arbetstidslagen, Semesterlagen, Studie...

 7. SOU 2017, del 30:

  En omreglerad spelmarknad. SOU 2017:30. Del 1 och 2 : Betänkande från Spellicensutredningen

  av Finansdepartementet

  Häftad, Svenska, 2017-04-10

  Att reglera spelsektorn är utomordentligt komplext. Området rymmer frågor om bl.a. konsumentskydd, läggmatcher,problemspelande och spelmissbruk. Spelmarknaden omsätter mycket stora belopp och ger chans till goda vinster och, framför allt för spela...

 8. Lärarens handbok : läroplaner, skollag, yrkesetiska principer, FN:s barnkonvention

  av Ulf P Lundgren

  Häftad, Svenska, 2017-03-20

  Lärarens handbok är boken som ingen lärare klarar sig utan. Här finns läroplaner, skollag, yrkesetiska principer och FN:s barnkonvention, dokument som är grundläggande för lärares yrkesutövning i förskola, grund- och gymnasieskola. Denna reviderad...

 9. Notariebrottmål

  av Lars Holmgård

  Häftad, Svenska, 2017-02-21

  Notarier vid tingsrätter handlägger vissa mål där påföljden är böter, så kallade notariebrottmål. Som notarie stöter man på praktiska problem och kan känna sig osäker på hur man bör agera i olika situationer. Notariebrottmål är den första praktisk...

 10. Affärsjuridiska Problem:

  Affärsjuridiska problem : fakta och övningar i affärsjuridik (8:e uppl.)

  av Jan-Olof Andersson, Cege Ekström, Olle Palmgren, Krister Sundin

  Häftad, Svenska, 2011-08-02
  (3 röster)

  Affärsjuridiska Problem presenterar juridikens grunder. Boken är i första hand gjord för gymnasieskolans (inkl komvux) kurs i Affärsjuridik, men kan med fördel användas även i andra utbildningssituationer. Varje kapitel innehåller en faktadel och ...

 11. Den svenska miljörätten

  av Gabriel Michanek, Charlotta Zetterberg

  Häftad, Svenska, 2017-01-17

  Den svenska miljörätten introducerar läsaren i miljörätten som juridiskt ämne. Bland författningarna analyseras miljöbalken särskilt ingående. Plan- och bygglagen och skogsvårdslagen är exempel på annan mark- och miljölagstiftning som behandlas. D...

 12. Avtalsrätten : en introduktion

  av Christina Ramberg, Jan Ramberg

  Häftad, Svenska, 2017-01-10

  Avtalsrätten. En introduktion är en koncentrerad lärobok i allmän avtalsrätt som i första hand vänder sig till handelsrättstudenter på universitet och högskolor samt till personer med uppgift att sluta avtal i näringsverksamhet. Boken behandlar av...

 13. Inkomstskatt D. 2 : en läro- och handbok i skatterätt

  av Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Peter Melz, Christer Silfverberg, Teresa Simon Almendal

  Häftad, Svenska, 2017-01-17

  Inkomstskatt är en lärobok i skatterätt som behandlar inkomst¿beskattningen av privatpersoner och företag. I boken beskrivs strukturen och principerna för inkomstbeskattningen vid genomgången av rättsregler och rättspraxis. Effekterna av reglerna ...

 14. Inkomstskatt D.1 : en läro- och handbok i skatterätt

  av Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Peter Melz, Christer Silfverberg, Teresa Simon Almendal

  Häftad, Svenska, 2017-01-17

  Inkomstskatt är en lärobok i skatterätt som behandlar inkomst¿beskattningen av privatpersoner och företag. I boken beskrivs strukturen och principerna för inkomstbeskattningen vid genomgången av rättsregler och rättspraxis. Effekterna av reglerna ...

 15. Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2017

  av Lars Lundgren, Per-Anders Sunesson, Anders Thunved

  Häftad, Svenska, 2017-01-24
  (2 röster)

  "Nya sociallagarna" ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: Socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om s...

 16. Sveriges Rikes Lag 2016 (klotband) : Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som kommit ut från trycket fram

  av Johan Munck

  Inbunden, Svenska, 2016-01-18
  (10 röster)

  Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som kommit publicerats i Svensk Författningssamling fram till början av januari 2016. Några exempel på nya rättsakte...

 17. Svensk Lag 2017

  av Per Henrik Lindblom, Kenneth Nordback

  Inbunden, Svenska, 2017-01-25
  (1 röst)

  Svensk Lag, den gröna lagboken, är i första hand avsedd att vara behändig och praktisk. Systematiken är enkel. Kapitlen inleds i förekommande fall med balk eller annan särskilt tung lag, varefter övrig lagstiftning följer i kronologisk ordning. Pr...

 18. Civilrätt

  av Anders Agell, Åke Malmström, Christina Ramberg, Tore Sigeman

  Häftad, Svenska, 2016-01-11
  (11 röster)

  Boken Civilrätt är en mer än 100-årig klassiker. Den ger en introduktion till civilrätten. Läs mer Efter en inledande översikt av rättsordningen, behandlas civilrätten under avdelningar för allmän förmögenhetsrätt och särskilda avtalstyper: - imma...

 19. Börsrätt

  av Robert Sevenius, Torsten Örtengren

  Häftad, Svenska, 2017-05-23

  Börsrätt är ett allmänt begrepp för regleringen av värdepappersmarknaden. I Sverige började börsrätten utvecklas i samband med EU-inträdet i mitten av 1990-talet. Under senare år har den genomgått en omfattande och snabb förändring. Utvecklingen b...

 20. Döden är en man: styckmordet, myterna, efterspelet

  av Per Lindeberg

  E-bok, Svenska, 2017-01-26

  Per Lindebergs granskning av da Costafallet blev en av det senaste decenniets mest uppmärksammade svenska böcker. Här är en uppdaterad utgåva från 2008 om mordgåtan som engagerade ett helt land, om mediehets och moralisk panik och om ett rättssyst...

 21. Psychology, Law, and Eyewitness Testimony

  av Peter B Ainsworth

  Häftad, Engelska, 1998-09-01

  Psychology, Law and Eyewitness Testimony Peter B. Ainsworth, University of Manchester, UK Before giving evidence, witnesses have to swear to tell 'the truth, the whole truth and nothing but the truth'. Given current knowledge about human perceptio...

 22. SOU 2016, del 87:

  Bättre skydd mot diskriminering. SOU 2016:87. : Betänkande från Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering

  av Kulturdepartementet

  Häftad, Svenska, 2016-12-15

  Att inte utsättas för diskriminering är en mänsklig rättighet. Trots det är vårt samhälle långt ifrån fritt från diskriminering. Ett annat problem är att många av dem som har diskriminerats inte får stöd och hjälp med att ta till vara sina rättigh...

 23. SOU 2017, del 21:

  Läs mig! SOU 2017:21. Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer. Del 1 och 2 : Betänkande från Utredningen om nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen

  av Socialdepartementet

  Häftad, Svenska, 2017-03-31

  Utredningen har tagit fram ett förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Syftet är att genom långsiktiga insatser inom strategiskt viktiga områden säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen. Insatserna som för...

 24. Uppsägning av personliga skäl

  av Tommy Iseskog

  Häftad, Svenska, 2011-10-18
  (1 röst)

  Den som är anställd riskerar att bli uppsagd om han eller hon bryter mot någon av de skyldigheter som följer av anställningsavtalet. I anställningen har arbetstagaren åtagit sig att utföra vissa arbetsuppgifter, att följa ordningsregler, att respe...

 25. Musikjuridik

  av Henrik Stannow

  Häftad, Svenska, 2014-03-20

  Musikjuridik handlar om upphovsrätt och musik. Den redogör i huvuddrag för det upphovsrättsliga regelsystemet, för vad som menas med olika upphovsrättsliga begrepp och för de rättigheter och det skydd som enligt lag garanteras rättighetshavarna. M...

 26. Bygglovsboken

  av Annika Gustafsson

  Häftad, Svenska, 2017-01-24

  Regelsystemet för hantering av bygglovsärenden är komplicerat och många gånger behövs juridisk skolning för korrekt tolkning och handläggning. Den här boken ger den kunskap som krävs för att kunna hantera de olika momenten i bygglovsprocessen. Byg...

 27. The Death of Expertise

  av Tom Nichols

  Inbunden, Engelska, 2017-04-27

  From the anti-vaccination movement to citizen blogging to uninformed attacks on GMOs, the nation has witnessed a surge in intellectual egalitarianism. While increased access to information undoubtedly brings some societal benefits, the leap to enl...

 28. Introduktion till straffrätten

  av Suzanne Wennberg

  Häftad, Svenska, 2017-04-28

  Introduktion till straffrätten är en lärobok som vänder sig till läsare som helt saknar förkunskaper i straffrätt. I denna bok ges en översiktlig framställning av väsentliga delar av straffrätten samt, i viss mån, straffprocessrätten. Läsaren får ...

 29. Att bestämma påföljd för brott

  av Martin Borgeke, Mari Heidenborg

  Inbunden, Svenska, 2016-09-06
  (1 röst)

  Domstolarnas påföljdsbestämning tilldrar sig ständigt uppmärksamhet och intresse. Det finns i dag ett stort antal påföljder och många kombinationsmöjligheter. Även om det finns åtskilliga lagregler på området är domstolarnas påföljdsbestämning til...

 30. Fallet Thomas Quick : att skapa en seriemördare

  av Hannes Råstam

  Pocket, Svenska, 2013-06-11
  (52 röster)

  Journalisten Hannes Råstam träffar Sture Bergwall, som är Thomas Quicks egentliga namn, första gången 2008. Det blir början på hans gedigna arbete om fallet Thomas Quick. Han vänder på varje papper i utredningen, granskar förhören och går igenom S...