Du är här: / / Juridik

Topplista - Juridik

Topplistan presenterar de böcker inom juridik som sålde mest under föregående vecka.

Domarens dårkista

(1 röst) 
INBUNDEN. Kalla kulor förlag, Svenska, 2015-01-07

När läste du senast en berättelse om den hemlighetsfulla domstolsvärlden? Låt den tidigare domaren Bo Severin ta med dig på en själv upplevd resa genom rätt och orätt, sanning och falskhet. I dårkistan lägger den förståndige domaren alla ohållbara...

1 (ny)
Domarens dårkista
Skickas inom 1-2 vardagar
205:- Köp

Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. 2015

HäFTAD. Liber, Svenska, 2015-01-08
Serie: Författningshandbok 2015

Författningshandboken innehåller medicinalförfattningar samt andra bestämmelser och anvisningar för personer som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter. Detta gedigna standardverk är systematiserat i 23 avdelningar och har ett omfattande sakregister....

2 (ny)
Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. 2015
Skickas inom 1-2 vardagar
429:- Köp

Patientsäkerhetslagen och patientens rättigheter - Handbok för ombud och vårdpersonal

HäFTAD. Karnov Group, Svenska, 2015-03-17

Patientsäkerhetslagen (2010:659) trädde i kraft den 1 januari 2011. Den tar sikte på olika aspekter på patientsäkerheten. Den nya patientlagen (2014:821), som gäller från den 1 januari 2015, syftar till att bl.a. ytterligare stärka och tydliggöra ...

3 (ny)
Patientsäkerhetslagen och patientens rättigheter - Handbok för ombud och vårdpersonal
Skickas inom 5-8 vardagar
750:- Köp

Skattelagstiftning 15:1 : lagar och andra författningar som de lyder 1 januari 2015

HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2015-01-22

I Skattelagstiftning 2015:1 ingår förutom alla väsentliga lagar på skatteområdet även lagar med EU-anknytning såsom fusionsdirektivet, moder/dotterbolagsdirektivet, ränte/royaltydirektivet och sparandedirektivet samt utdrag ur EUF-fördraget liksom...

4 (1)
Skattelagstiftning 15:1 : lagar och andra författningar som de lyder 1 januari 2015
Skickas inom 2-5 vardagar
423:- Köp

Sakrättens grunder : en lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös egendom

HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2015-01-09

Sakrättens grunder ger en sammanhängande, aktuell överblick över ett bitvis ganska osäkert rättsområde. I boken tas upp de sakrättsliga tvistefrågorna kring godtrosförvärv och annat omsättningsskydd samt de insolvensrättsligt färgade borgenärsskyd...

5 (ny)
Sakrättens grunder : en lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös egendom
Skickas inom 2-5 vardagar
297:- Köp

FARs samlingsvolym 2015 - Redovisning

HäFTAD. FAR Akademi, Svenska, 2015-02-28

Standardverket för bokföring och redovisning! Här samsas K1-, K2- och K3-regelverken med FARs rekommendationer och uttalanden, tillämpliga lagar och BAS-kontoplanen. Om FARs Samlingsvolym - redovisning I FARs Samlingsvolym - redovisning finns den ...

6 (2)
FARs samlingsvolym 2015 - Redovisning
Skickas inom 2-5 vardagar
639:- Köp

Fastighetsförmedling

HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2015-03-26

Fastighetsmäklaryrket är idag en mycket kvalificerad och komplex profession som kräver kunskaper och färdigheter inom flera olika områden. För att bli en framgångsrik fastighetsmäklare bör man förhålla sig reflektivt till dessa olika funktioner oc...

7 (13)
Fastighetsförmedling
Skickas inom 2-5 vardagar
399:- Köp

Sveriges Rikes Lag 2014 (klotband)

(19 röster) 
INBUNDEN. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-01-17

En systematiskt bearbetad sammanställning av svensk lagstiftning med gällande lagar, förordningar, EU-förordningar och andra författningar. Hänvisningar görs till förarbeten, författningar och avgöranden från sammanlagt sju domstolar, nämligen EU-...

8 (4)
Sveriges Rikes Lag 2014 (klotband)
Skickas inom 1-2 vardagar
684:- Köp

Psykiatrins Juridik 2015

HäFTAD. Juris, Svenska, 2015-02-06
Serie: JURIS Regelverktyg
9 (ny)
Psykiatrins Juridik 2015
Skickas inom 5-8 vardagar
1067:- Köp

Fastighetsköp

HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2012-02-16

I boken behandlas utförligt alla regler om den viktiga avtalstypen fastighetsköp. Det centrala kapitlet i boken handlar om kontraktsbrotten med tyngdpunkten på de komplicerade reglerna om säljarens ansvar för fel i fastigheten. Det finns en omfat...

10 (20)
Fastighetsköp
Skickas inom 2-5 vardagar
260:- Köp

Arbetsrätt 2015 : aktuella lagtexter 1 januari 2015

(1 röst) 
HäFTAD. Lars Åhnberg, Svenska, 2015-02-02

Arbetsrätt 2015 redovisar hela den aktuella lagtexten i de "vanligaste" arbetsrättslagarna - MBL, Utstationeringslagen, LAS, Uthyrnings-lagen, främjandelagen, Förtroendemannalagen, Arbetstidslagen, Semesterlagen, Studieledighetslagen, Fö...

11 (ny)
Arbetsrätt 2015 : aktuella lagtexter 1 januari 2015
Skickas inom 5-8 vardagar
110:- Köp

Familjerätt för fastighetsmäklare

HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2012-05-25

Boken riktar sig, som titeln säger, till fastighetsmäklare. Mäklaren konfronteras i snart sagt varje förmedlingsuppdrag med problem som har koppling till familjerätt. Boken innehåller en bred men ändå kortfattad framställning av de ekonomiska regl...

12 (ny)
Familjerätt för fastighetsmäklare
Skickas inom 2-5 vardagar
164:- Köp

Introduktion till kriminologi : brottslighetens omfattning, karaktär och orsaker

HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2014-08-28

Varför straffar vi för narkotika- men inte för alkoholbruk? Begås det fler mord i Sverige i dag än på 1500-talet? Hur ser sambandet mellan fattigdom och brottslighet ut? Kan man bli kriminell på grund av skador på vissa delar av hjärnan? Varför ha...

13 (ny)
Introduktion till kriminologi : brottslighetens omfattning, karaktär och orsaker
Skickas inom 2-5 vardagar
508:- Köp

Fastighetsförmedling : Övningsbok

HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2013-05-30

Att övning ger färdighet är ett klassiskt talesätt vars sanningshalt gång på gång bekräftas i undervisningen. Det är likaledes sant att god övning förutsätter ett bra övningsmaterial. Författarna har sedan många år skapat och utvecklat ett övnings...

14 (ny)
Fastighetsförmedling : Övningsbok
Skickas inom 2-5 vardagar
213:- Köp

Fordran och skuld

HäFTAD. Iustus, Svenska, 2015-01-21

I denna lärobok behandlas främst skuldebrevslagen och dess tillämpning. Systematiskt genomgås vad som gäller vid enkla respektive löpande skuldebrev beträffande gäldenärens invändningsrätt, legitimation, sakrättsskydd m.m. Framställningen innehåll...

15 (ny)
Fordran och skuld
Skickas inom 2-5 vardagar
446:- Köp

Övningar i skatterätt : exempel och lösningar : beskattningsåret 2015 : beslut om slutlig skatt 2016

HäFTAD. Iustus, Svenska, 2015-03-18

Övningar i skatterätt innehåller ett hundratal blandade övningar och ger en inblick i hur det svenska skattesystemet tillämpas i praktiken. Övningarna behandlar både individ- och företagsbeskattning. Tyngdpunkten ligger på inkomstskatt, men det fi...

16 (6)
Övningar i skatterätt : exempel och lösningar : beskattningsåret 2015 : beslut om slutlig skatt 2016
Skickas inom 2-5 vardagar
352:- Köp

Kredit och säkerhet : lärobok i krediträtt

(1 röst) 
HäFTAD. Iustus, Svenska, 2011-05-30

Frågor kring kredit och säkerhet har allt mer kommit i fokus efter de finansiella kriser som inträffat under senare år. I denna lärobok ges inledningsvis en översikt över den svenska kreditmarknaden. Därefter behandlas kreditavtalet. Huvuddelen av...

17 (ny)
Kredit och säkerhet : lärobok i krediträtt
Skickas inom 1-2 vardagar
191:- Köp

Brott och straff i affärslivet : en lärobok för ekonomer

(2 röster) 
HäFTAD. Iustus, Svenska, 2007-12-01

Ekonomer, inte minst revisorer, måste veta var gränserna går mellan det som är straffbart och straffritt i affärsverksamhet. I denna bok behandlas ett urval av brott som förekommer inom företagen och som riktas mot leverantörer, kunder och allmänh...

18 (ny)
Brott och straff i affärslivet : en lärobok för ekonomer
Skickas inom 1-2 vardagar
249:- Köp

Svensk aktiebolagsrätt

HäFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2015-01-15

I denna femte upplaga av läroboken Svensk aktiebolagsrätt behandlas 2005 års aktiebolagslag (ABL). I fokus står regler om aktiebolagets bildande och upphörande, hur beslut fattas och verkställs i aktiebolag samt skyddet för bolagets bundna kapital...

19 (17)
Svensk aktiebolagsrätt
Skickas inom 2-5 vardagar
555:- Köp

Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2015

HäFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2015-01-20

I den nya upplagan redovisas viktiga författningsändringar och nytillkomna lagar enligt bl.a. följande. En ny myndighet, Inspektionen för vård och omsorg, har övertagit Socialstyrelsens tillsyns- och tillståndsverksamhet på hälso- och sjukvårdens ...

20 (ny)
Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2015
Skickas inom 2-5 vardagar
619:- Köp