Du är här: / / Juridik

Topplista - Juridik

Topplistan presenterar de böcker inom juridik som sålde mest under föregående vecka.

Skattelagstiftning 14:2 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2014

HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-08-12

Lagsamlingen, som nu utkommer i sin 49:e utgåva, innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamme rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studenraden behöver. I lagtextsamlingen ingår även lagar med EU-...

1 (ny)
Skattelagstiftning 14:2 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2014
Skickas inom 2-5 vardagar
423:- Köp

Sveriges lag 2014 : innehåller författningar som trätt i kraft per den 1 januari 2014

(2 röster) 
INBUNDEN. Studentlitteratur, Svenska, 2014-01-13

Sveriges Lag 2014: Innehåller författningar som trätt i kraft per den 1 januari 2014 (svarta lagboken) En lättanvänd, lättöverskådlig och pedagogisk sammanställning av svensk lagstiftning indelat i 28 rättsområden, innehållande gällande lagar, för...

2 (1)
Sveriges lag 2014 : innehåller författningar som trätt i kraft per den 1 januari 2014
Skickas inom 1-2 vardagar
495:- Köp

Civilrätt

(7 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2014-01-15
Serie: Civilrätt

Civilrätt är en mer än 100-årig klassiker. Den ger en introduktion till och översikt av civilrätten. Efter en inledande översikt av rättsordningen, behandlas civilrätten under avdelningar för allmän förmögenhetsrätt och särskilda avtalstyper, imma...

3 (2)
Civilrätt
Skickas inom 1-2 vardagar
515:- Köp

En introduktion till förvaltningsrätten

HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-11-10

En introduktion till förvaltningsrätten syftar till att sätta in förvaltningsrätt i ett helhetsperspektiv, samtidigt som en vardagsnära anknytning eftersträvas. Den som ser till sin egen ansökan om bygglov eller lärarlegitimation eller till sitt e...

4 (5)
En introduktion till förvaltningsrätten
Skickas inom 1-2 vardagar
179:- Köp

Sveriges Rikes Lag 2013 (klotband)

(12 röster) 
INBUNDEN. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2013-01-17

En systematiskt bearbetad sammanställning av svensk lagstiftning med gällande lagar, förordningar, EU-förordningar och andra författningar. Hänvisningar görs till förarbeten, författningar och avgöranden från EU-domstolen, Högsta domstolen, Regeri...

5 (6)
Sveriges Rikes Lag 2013 (klotband)
Skickas inom 2-5 vardagar
296:- Köp

Sveriges Rikes Lag 2014 (klotband)

(11 röster) 
INBUNDEN. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-01-17

En systematiskt bearbetad sammanställning av svensk lagstiftning med gällande lagar, förordningar, EU-förordningar och andra författningar. Hänvisningar görs till förarbeten, författningar och avgöranden från sammanlagt sju domstolar, nämligen EU-...

6 (9)
Sveriges Rikes Lag 2014 (klotband)
Skickas inom 1-2 vardagar
795:- Köp

Libers lagtextsamling för juridiska grundkurser

HäFTAD. Liber, Svenska, 2014-07-24
Serie: Libers lagtextsamling

Libers lagtextsamling är en samling lagar för juridiska introduktions- och översiktskurser. Boken är framför allt framtagen för att passa kurser där boken Civilrätt är kurslitteratur, men fungerar utmärkt för alla introduktionskurser, oavsett val ...

7 (3)
Libers lagtextsamling för juridiska grundkurser
Skickas inom 2-5 vardagar
285:- Köp

Arbetsrätt i praktiken : en handbok

(2 röster) 
HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2014-01-27

Arbetsrätt i praktiken är en handbok för alla som är intresserade av ämnet och som har behov av grundläggande kunskaper i arbetsrätt. Den är lämplig som kurslitteratur i praktiskt inriktad utbildning på akademisk nivå. Den är också användbar för a...

8 (12)
Arbetsrätt i praktiken : en handbok
Skickas inom 2-5 vardagar
291:- Köp

Juridiken och dess arbetssätt : en introduktion

(2 röster) 
HäFTAD. Iustus, Svenska, 2012-02-21

Juridiken och dess arbetssätt är en introduktion till juridiken och det arbetssätt juristen använder för att lösa juridiska problem. Boken behandlar bland annat frågor om * juristernas olika roller och uppgifter, * rättskällornas tillkomst och fun...

9 (ny)
Juridiken och dess arbetssätt : en introduktion
Skickas inom 2-5 vardagar
261:- Köp

Tentamensfrågor med lösningar : för juridiska grundkurser

(1 röst) 
HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2014-08-20

Vid juridiska studier är övning av grundläggande betydelse. Det är mot bakgrund av detta som denna övningsbok har tillkommit. I boken har författarna sammanställt material som är resultatet av en sammanlagt snart åttioårig undervisningserfarenhet....

10 (18)
Tentamensfrågor med lösningar : för juridiska grundkurser
Skickas inom 2-5 vardagar
304:- Köp

Just Mercy: A Story of Justice and Redemption

INBUNDEN. Spiegel & Grau, Engelska, 2014-10-23
11 (6)
Just Mercy
Skickas inom 2-5 vardagar
187:- Köp

Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 2:a upplagan

(7 röster) 
HäFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2013-07-04

Sanoma Utbildnings mycket omtyckta introduktionsbok i juridik utkommer snart i en andra upplaga! Tyngdpunkten ligger på grundläggande principer inom civilrätt, straffrätt och processrätt för att ge läsaren översiktskunskaper. I den andra upplagan ...

12 (4)
Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 2:a upplagan
Skickas inom 1-2 vardagar
495:- Köp

Förvaltningsprocessrättens grunder

INBUNDEN. Jure Förlag, Svenska, 2014-11-04

Förvaltningsprocessrätten är den del av juridiken som behandlar handläggningen av ärenden hos offentliga förvaltningsorgan. Man kan också säga, att termen förvaltningsprocessrätt sammanfattar det komplex av formföreskrifter och allmänna principer ...

13 (21)
Förvaltningsprocessrättens grunder
Skickas inom 2-5 vardagar
374:- Köp

Författningssamling i rättsvetenskaplig introduktionskurs

HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-08-27

Författningssamlingen är avsedd för juridiska grundkurser och urvalet av författningar har gjorts av professor Lars Henriksson för Handelshögskolan i Stockholm.

14 (ny)
Författningssamling i rättsvetenskaplig introduktionskurs
Skickas inom 2-5 vardagar
372:- Köp

Driva eget : 92 sätt att sänka skatten

HäFTAD. Liber, Svenska, 2014-10-01
Serie: 92 sätt att sänka skatten

I över 30 år har välkände ekonomijournalisten Anders Andersson gett lönsamma råd i tidningar, tv och dataprogram - om privatekonomi, företagande och skatter. I denna bok har han samlat 92 av sina allra bästa råd om att sänka skatten. Boken är en a...

15 (29)
Driva eget : 92 sätt att sänka skatten
Skickas inom 2-5 vardagar
185:- Köp

Arbetsrätt 2014 : aktuella lagtexter 1 juli 2014

HäFTAD. Lars Åhnberg, Svenska, 2014-08-13

Arbetsrätt 2014 redovisar hela den aktuella lagtexten i de "vanligaste" arbetsrättslagarna - MBL, Utstationeringslagen, LAS, Uthyrningslagen, Främjandelagen, Förtroendemannalagen, Arbetstidslagen, Semesterlagen, Studieledighetslagen, För...

16 (ny)
Arbetsrätt 2014 : aktuella lagtexter 1 juli 2014
Skickas inom 5-8 vardagar
112:- Köp

Övervakning och straff : fängelsets födelse

(8 röster) 
HäFTAD. Arkiv förlag/A-Z förlag, Svenska, 2004-01-01
Serie: Arkiv moderna klassiker

För Foucault framstår övergången från brutala kroppsstraff till fängelsestraff som följden av en ny och effektivare disciplinering av människorna, något som går igen på en rad områden, från 1600-talet och framåt: skolväsendet, arméerna och fabrike...

17 (ny)
Övervakning och straff : fängelsets födelse
Skickas inom 1-2 vardagar
184:- Köp

Praktisk beskattningsrätt : lärobok i inkomstbeskattning

(1 röst) 
HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2014-03-12

Praktisk beskattningsrätt är en grundläggande lärobok i beskattnings-rätt med tyngdpunkten lagd på företagsbeskattning och beskattning av kapitalinkomster. Ambitionen har varit att enkelt och konkret - men inte helt uttömmande - förklara de ofta k...

18 (ny)
Praktisk beskattningsrätt : lärobok i inkomstbeskattning
Skickas inom 2-5 vardagar
455:- Köp

Avtalsrätten : en introduktion

(1 röst) 
HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-08-26

Denna bok är avsedd som grundbok i handelsrätt för studenter på ekonomprogram på universitet och högskolor. Den kan också användas på introduktionskurser i juridik. De flesta kapitel inleds med en eller flera frågor. Syftet är att väcka läsarens i...

19 (ny)
Avtalsrätten : en introduktion
Skickas inom 2-5 vardagar
199:- Köp

Tjänstepensioner : En handbok för rådgivare

HäFTAD. Contento Wassum Academy, Svenska, 2014-10-17

Denna bok vänder sig till dig som är rådgivare. Det är en handbok som på ett överskådligt sätt beskriver de viktigaste reglerna för tjänstepensioner, skatter mm. I boken beskrivs reglerna som de ser ut 2014. Avsikten är att boken ska uppdateras år...

20 (ny)
Tjänstepensioner : En handbok för rådgivare
Skickas inom 7-10 vardagar
257:- Köp