Du är här: / / Juridik

Topplista - Juridik

Topplistan presenterar de böcker inom juridik som sålde mest under föregående vecka.

Sveriges Rikes Lag 2014 (klotband)

(13 röster) 
INBUNDEN. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-01-17

En systematiskt bearbetad sammanställning av svensk lagstiftning med gällande lagar, förordningar, EU-förordningar och andra författningar. Hänvisningar görs till förarbeten, författningar och avgöranden från sammanlagt sju domstolar, nämligen EU-...

1 (1)
Sveriges Rikes Lag 2014 (klotband)
Skickas inom 1-2 vardagar
689:- Köp

Arbetslagstiftning 2014 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2014

(1 röst) 
HäFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2014-08-08

ARBETSLAGSTIFTNING är ett välkänt och praktiskt arbetsredskap för den som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor. I syfte att öka bokens praktiska värde finns hänvisningar till rättsfall och litteratur, en omfattande förteckning över arbetsrä...

2 (8)
Arbetslagstiftning 2014 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2014
Skickas inom 2-5 vardagar
449:- Köp

Introduktion till straffrätten

(2 röster) 
HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-06-30

Avsikten med denna lärobok är att ge en översiktlig framställning av väsentliga delar av straffrätten och, i viss mån, straffprocessrätten. Boken vänder sig till läsare som helt saknar förkunskaper inom dessa rättsområden. Ambitionen med boken är ...

3 (6)
Introduktion till straffrätten
Skickas inom 1-2 vardagar
172:- Köp

Avtalsrätten : en introduktion

(1 röst) 
HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-08-26

Denna bok är avsedd som grundbok i handelsrätt för studenter på ekonomprogram på universitet och högskolor. Den kan också användas på introduktionskurser i juridik. De flesta kapitel inleds med en eller flera frågor. Syftet är att väcka läsarens i...

4 (3)
Avtalsrätten : en introduktion
Skickas inom 1-2 vardagar
199:- Köp

Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 2:a upplagan

(7 röster) 
HäFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2013-07-04

Sanoma Utbildnings mycket omtyckta introduktionsbok i juridik utkommer snart i en andra upplaga! Tyngdpunkten ligger på grundläggande principer inom civilrätt, straffrätt och processrätt för att ge läsaren översiktskunskaper. I den andra upplagan ...

5 (2)
Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 2:a upplagan
Skickas inom 1-2 vardagar
485:- Köp

Civilrätt

(9 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2014-01-15
Serie: Civilrätt

Civilrätt är en mer än 100-årig klassiker. Den ger en introduktion till och översikt av civilrätten. Efter en inledande översikt av rättsordningen, behandlas civilrätten under avdelningar för allmän förmögenhetsrätt och särskilda avtalstyper, imma...

6 (4)
Civilrätt
Skickas inom 1-2 vardagar
498:- Köp

Praktisk juridisk metod

INBUNDEN. Iusté Aktiebolag, Svenska, 2014-01-10
7 (5)
Praktisk juridisk metod
Skickas inom 5-8 vardagar
365:- Köp

Skattelagstiftning 15:1 : lagar och andra författningar som de lyder 1 januari 2015

HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2015-01-22

I Skattelagstiftning 2015:1 ingår förutom alla väsentliga lagar på skatteområdet även lagar med EU-anknytning såsom fusionsdirektivet, moder/dotterbolagsdirektivet, ränte/royaltydirektivet och sparandedirektivet samt utdrag ur EUF-fördraget liksom...

8 (ny)
Skattelagstiftning 15:1 : lagar och andra författningar som de lyder 1 januari 2015
Skickas inom 2-5 vardagar
423:- Köp

Sveriges Rikes Lag 2015 (klotband) : Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som kommit ut från trycket fram

INBUNDEN. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2015-01-16

En systematiskt bearbetad sammanställning av svensk lagstiftning med gällande lagar, förordningar, EU-förordningar och andra författningar. Hänvisningar görs till förarbeten, författningar och avgöranden från sammanlagt sju domstolar, nämligen EU-...

9 (27)
Sveriges Rikes Lag 2015 (klotband) : Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som kommit ut från trycket fram
Status: Ej utkommen
2349:- Bevaka

En introduktion till förvaltningsrätten

HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-11-10

En introduktion till förvaltningsrätten syftar till att sätta in förvaltningsrätt i ett helhetsperspektiv, samtidigt som en vardagsnära anknytning eftersträvas. Den som ser till sin egen ansökan om bygglov eller lärarlegitimation eller till sitt e...

10 (7)
En introduktion till förvaltningsrätten
Skickas inom 1-2 vardagar
169:- Köp

Anställningsförhållandet : inledning till den individuella arbetsrätten

HäFTAD. Iustus, Svenska, 2013-01-21

Anställningsförhållandet syftar till att ge en sammanhängande framställning över den individuella arbetsrätten, dvs. reglerna om förhållandet mellan arbetsgivaren och enskilda arbetstagare. Anställningen är ett dynamiskt rättsförhållande och den r...

11 (15)
Anställningsförhållandet : inledning till den individuella arbetsrätten
Skickas inom 2-5 vardagar
480:- Köp

Arbetsrätten : en översikt

(1 röst) 
HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2013-03-06

Boken, som nu utges i en sjätte upplaga, ger en koncentrerad och överskådlig skildring av svensk arbetsrätt sådan denna ter sig i början av 2010-talet. Ämnesavgränsningen bygger på det traditionella synsättet att arbetsrätten är en särskild discip...

12 (ny)
Arbetsrätten : en översikt
Skickas inom 2-5 vardagar
279:- Köp

Offentlighetsprincipen

INBUNDEN. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2015-01-13

Svensk rättskipning och förvaltning har sedan länge präglats av offentlighet. Offentlighetsprincipen, som utgör en hörnsten i den svenska rättsordningen, har sin grund i allmänhetens behov av och anspråk på insyn i myndigheternas göranden och låta...

13 (ny)
Offentlighetsprincipen
Skickas inom 2-5 vardagar
391:- Köp

Avtalstolkning : tolkning av avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

HäFTAD. Iusté Aktiebolag, Svenska, 2014-09-01

Avtalstolkning Detta är en kombinerad handbok och lärobok om avtalstolkning. I stort sett saknas lagregler i ämnet. I boken systematiseras de regler och principer som används i domstolarna på ett pedago-giskt och klargörande sätt. Syftet är att un...

14 (ny)
Avtalstolkning : tolkning av avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
Skickas inom 5-8 vardagar
365:- Köp

Fastighetsindelning och markanvändning

(1 röst) 
HäFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2011-08-23

Fastighetsägares och andras rätt att använda olika mark- och vattenområden styrs av ett stort antal bestämmelser. Fastighetsindelning och markanvändning överblickar reglerna. Tyngdpunkten ligger på bestämmelser om fastigheter och deras äganderätts...

15 (30)
Fastighetsindelning och markanvändning
Skickas inom 2-5 vardagar
312:- Köp

Den svenska miljörätten

(6 röster) 
INBUNDEN. Iustus, Svenska, 2012-09-24

Miljörätten omfattar frågor om bl.a. luft- och vattenkvalitet, användning av naturresurser, skydd för arter och livsmiljöer, återanvändning och återvinning av avfall m.m. samt kontroll av kemikalier. Miljöbalken är den centrala svenska miljöförfat...

16 (9)
Den svenska miljörätten
Skickas inom 2-5 vardagar
579:- Köp

Skadeståndsrätt

HäFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2014-08-07

Detta är en ny upplaga av ett standardverk på skadeståndsrättens område. Framställningen är omarbetad med hänsyn till lagändringar och nytillkommen rättspraxis. Boken behandlar utförligt de grundläggande förutsättningarna för skadeståndsansvar, pr...

17 (ny)
Skadeståndsrätt
Skickas inom 2-5 vardagar
540:- Köp

Övningar i skatterätt : exempel och lösningar : beskattningsåret 2014 : beslut om slutlig skatt 2015

(1 röst) 
HäFTAD. Iustus, Svenska, 2014-03-12

Övningar i skatterätt innehåller ett hundratal blandade övningar och ger en inblick i hur det svenska skattesystemet tillämpas i praktiken. Övningarna behandlar både individ- och företagsbeskattning. Tyngdpunkten ligger på inkomstskatt, men det fi...

18 (ny)
Övningar i skatterätt : exempel och lösningar : beskattningsåret 2014 : beslut om slutlig skatt 2015
Skickas inom 2-5 vardagar
345:- Köp

Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvård. 2014

(4 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2014-01-14
Serie: Författningshandbok 2014

Författningshandboken innehåller medicinalförfattningar samt andra bestämmelser och anvisningar för personer som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter. Detta gedigna standardverk är systematiserat i 23 avdelningar och har ett omfattande sakregister....

19 (9)
Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvård. 2014
Status: Slutsåld

Bolag, föreningar, stiftelser : en introduktion

(1 röst) 
HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-01-17

Denna bok vände sig till personer utan juridiska förkunskaper som vill - eller på grund av utbildningskrav måste - lära sig mer om bolagens, föreningarnas och stiftelsernas juridik. Bokens upphovsman till tidigare upplagor är professor emeritus Ca...

20 (10)
Bolag, föreningar, stiftelser : en introduktion
Skickas inom 1-2 vardagar
226:- Köp