Du är här: / / Juridik

Topplista - Juridik

Topplistan presenterar de böcker inom juridik som sålde mest under föregående vecka.

Skattelagstiftning 16:1 : lagar och andra författningar som de lyder 1 januari 2016

(1 röst) 
HäFTAD. Wolters Kluwer, Svenska, 2016-02-02

Lagsamlingen, som nu utkommer för femtioandra gången, innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamma rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver. Förutom gällande lagtext finns också ä...

1 (1)
Skattelagstiftning 16:1 : lagar och andra författningar som de lyder 1 januari 2016
Skickas inom 1-3 vardagar
442:- Köp

En svensk tiger : vittnesmål från poliser som vågat ryta ifrån

(16 röster) 
INBUNDEN. Fri Tanke Förlag, Svenska, 2016-01-22

Svensk polis har problem. Förundersökningar läggs ned utan utredning, gärningsmän går fria och polisen kompenserar sina brister med att frisera statistiken. Trots minskad brottslighet och ökade resurser till polisen fortsätter andelen uppklarade b...

2 (ny)
En svensk tiger : vittnesmål från poliser som vågat ryta ifrån
Skickas inom 1-2 vardagar
233:- Köp

Socialrätt 2016 : uppdaterad till och med december 2015 med SFS 2015:683 som sista tillagda SFS

HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2016-01-08

Socialrätt 2016 - författningssamling i socialrätt innehåller 85 författningar som har särskild betydelse för studenter och för praktiskt verksam personal inom socialt arbete. Urvalet har gjorts för att författningssamlingen ska passa på landets s...

3 (2)
Socialrätt 2016 : uppdaterad till och med december 2015 med SFS 2015:683 som sista tillagda SFS
Skickas inom 2-5 vardagar
359:- Köp

Mervärdesskatt i teori och praktik

HäFTAD. Wolters Kluwer, Svenska, 2016-02-05

I denna bok presenteras gällande svensk lagstiftning, EU-rätt och relevant rättspraxis avseende mervärdesskatt. Utmärkande för framställningen är kombinationen av teoretiskt och praktiskt anslag. Mervärdesskatt i teori och praktik är indelad i en ...

4 (14)
Mervärdesskatt i teori och praktik
Skickas inom 1-3 vardagar
454:- Köp

Inkomstskatt. Del 2, En läro- och handbok i skatterätt

(1 röst) 
HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2015-01-15

Inkomstskatt är en lärobok i skatterätt som behandlar inkomst¿beskattningen av privatpersoner och företag. I boken beskrivs strukturen och principerna för inkomstbeskattningen vid genom¿gången av rättsregler och rättspraxis. Effekterna av reglerna...

5 (20)
Inkomstskatt. Del 2, En läro- och handbok i skatterätt
Skickas inom 2-5 vardagar
463:- Köp

Inkomstskatt. Del 1, En läro- och handbok i skatterätt

HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2015-01-15

Inkomstskatt är en lärobok i skatterätt som behandlar inkomst¿beskattningen av privatpersoner och företag. I boken beskrivs strukturen och principerna för inkomstbeskattningen vid genom¿gången av rättsregler och rättspraxis. Effekterna av reglerna...

6 (21)
Inkomstskatt. Del 1, En läro- och handbok i skatterätt
Skickas inom 2-5 vardagar
463:- Köp

Svensk Lag 2016

(1 röst) 
INBUNDEN. Iustus, Svenska, 2016-01-29

Svensk Lag, den gröna lagboken, är en behändig och praktisk lagbok med enkel systematik. Inga bihang eller tillägg, all lagtext är införd på sin rätta plats. Kapitlen inleds i förekommande fall med balk eller annan särskilt tung lag, varefter övri...

7 (ny)
Svensk Lag 2016
Skickas inom 2-5 vardagar
844:- Köp

Civilrätt

(1 röst) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2016-01-11

Boken Civilrätt är en mer än 100-årig klassiker. Den ger en introduktion till civilrätten. Läs mer Efter en inledande översikt av rättsordningen, behandlas civilrätten under avdelningar för allmän förmögenhetsrätt och särskilda avtalstyper: - imma...

8 (22)
Civilrätt
Skickas inom 1-3 vardagar
501:- Köp

Praktisk beskattningsrätt : lärobok i inkomstbeskattning

HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2016-02-19

Praktisk beskattningsrätt är en grundläggande lärobok i beskattningsrätt med tyngdpunkten lagd på företagsbeskattning och beskattning av kapitalinkomster. Ambitionen har varit att enkelt och konkret - men inte helt uttömmande - förklara de ofta ko...

9 (3)
Praktisk beskattningsrätt : lärobok i inkomstbeskattning
Skickas inom 2-5 vardagar
463:- Köp

Övningsbok i beskattning : beskattningen 2016

HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2016-02-19

Denna bok är ett naturligt komplement till litteratur inom skatteområdet för den som i olika utbildningssammanhang vill sätta sig in i skattesystemets praktiska funktionssätt. Den kan med fördel användas tillsammans med läroboken Praktisk beskattn...

10 (6)
Övningsbok i beskattning : beskattningen 2016
Skickas inom 2-5 vardagar
241:- Köp

Förvaltningsrätt : en introduktion för professionsutbildningar

(2 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2015-07-16

Boken ger en introduktion till de delar av förvaltningsrätten som berör myndighetsorganisationer som på olika sätt behandlar och ger service till människor i sitt arbete, så kallade människobehandlande organisationer Läs mer Boken tar i tur och or...

11 (5)
Förvaltningsrätt : en introduktion för professionsutbildningar
Skickas inom 1-3 vardagar
223:- Köp

Nya sociallagarna : Med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2016

(1 röst) 
HäFTAD. Wolters Kluwer, Svenska, 2016-01-21

Nya sociallagarna ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: Socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om stöd och serv...

12 (9)
Nya sociallagarna : Med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2016
Skickas inom 1-3 vardagar
619:- Köp

Arbetsrätten : en introduktion

HäFTAD. Wolters Kluwer, Svenska, 2016-02-01

Arbetsrätten - En introduktion är en överskådlig redogörelse av den svenska arbetsrätten. Särskild uppmärksamhet ägnas åt praktiskt viktiga problem och åt sådana frågor som brukar stå i centrum i den arbetsrättsliga undervisningen. Boken vänder si...

13 (ny)
Arbetsrätten : en introduktion
Skickas inom 1-3 vardagar
201:- Köp

Barnrättens grunder

(2 röster) 
HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2014-06-27

I Barnrättens grunder presenteras de i grunden civilrättsliga reglerna om barn och föräldrars legala relationer. Dessa relateras till barnkonventionen och några av de frågor betoningen av barnets bästa som rättslig princip fört med sig. Här märks ...

14 (4)
Barnrättens grunder
Skickas inom 2-5 vardagar
306:- Köp

Att skriva rätt : goda råd för att skriva uppsats i juridik

HäFTAD. Wolters Kluwer, Svenska, 2016-01-12

Vad ska man tänka på när man ska påbörja ett uppsatsarbete i juridik? Hur ska man på bästa sätt disponera sin text och hur hänvisar man till juridiska källor på ett korrekt vis? Och hur ska man planera för att bli klar med uppsatsen i tid? "A...

15 (ny)
Att skriva rätt : goda råd för att skriva uppsats i juridik
Skickas inom 1-3 vardagar
142:- Köp

Sveriges Rikes Lag 2016 (klotband) : När du köper Sveriges Rikes Lag 2016 får du även tillgång till lagboken som app med riktig lagbokskänsla.

INBUNDEN. Wolters Kluwer, Svenska, 2016-01-18

Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som kommit publicerats i Svensk Författningssamling fram till början av januari 2016. Några exempel på nya rättsakte...

16 (ny)
Sveriges Rikes Lag 2016 (klotband) : När du köper Sveriges Rikes Lag 2016 får du även tillgång till lagboken som app med riktig lagbokskänsla.
Skickas inom 1-3 vardagar
2519:- Köp

Peter Rätz : nio år som undercoveragent

(21 röster) 
POCKET. Bonnier Pocket, Svenska, 2010-06-15

Sveriges mest framgångsrike infiltratör berättar om sin tid inuti Hells Angels, Bandidos och Brödrarskapet MC. Med nytt slutord. Infiltratörer avslöjas och mördas. Eller försvinner spårlöst. Men Peter Rätz dog inte. Han överlever i nio år på insid...

17 (18)
Peter Rätz : nio år som undercoveragent
Skickas inom 1-3 vardagar
51:- Köp

Offentlighetsprincipen : praktik och teori

HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2014-09-16

Offentlighetsprincipen - praktik och teori redogör för de författningar som reglerar allas rätt att ta del av allmänna handlingar. Tillsammans med fallbeskrivningar och konkreta tips blir boken ett ovärderligt verktyg för alla, inte minst journali...

18 (ny)
Offentlighetsprincipen : praktik och teori
Skickas inom 2-5 vardagar
229:- Köp

Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens : upphovsrätt - patent - mönster - varumärken - namn - firma - otillbörlig konkurrens

HäFTAD. Jure Förlag, Svenska, 2013-08-30

Boken speglar rättsläget per 1 juli 2013. I förhållande till den tolfte upplagan, som färdigställdes för ca två år sedan, är förändringarna delvis betydande. Det gäller denna gång särskilt patent- och mönsterrätten. Över huvud taget har rättsutvec...

19 (ny)
Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens : upphovsrätt - patent - mönster - varumärken - namn - firma - otillbörlig konkurrens
Skickas inom 1-2 vardagar
548:- Köp

Affärsjuridiska problem : fakta och övningar i affärsjuridik (8:e uppl.)

(1 röst) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2011-08-02
Serie: Affärsjuridiska Problem

Affärsjuridiska Problem presenterar juridikens grunder. Boken är i första hand gjord för gymnasieskolans (inkl komvux) kurs i Affärsjuridik, men kan med fördel användas även i andra utbildningssituationer. Varje kapitel innehåller en faktadel och ...

20 (14)
Affärsjuridiska problem : fakta och övningar i affärsjuridik (8:e uppl.)
Skickas inom 1-3 vardagar
444:- Köp