Du är här: / / Juridik

Topplista - Juridik

Topplistan presenterar de böcker inom juridik som sålde mest under föregående vecka.

Köp och förmedling av bostadsrätt

HäFTAD. Wolters Kluwer, Svenska, 2016-04-25

Boken är en introduktion till köp och förmedling av bostadsrätt och riktar sig i första hand till mäklarstudenter och yrkesverksamma fastighetsmäklare. Den är även lämplig för bostadsrättsföreningar och jurister som vill skaffa sig en orientering ...

1 (ny)
Köp och förmedling av bostadsrätt
Skickas inom 1-3 vardagar
467:- Köp

Bostadsrätt med en översikt över kooperativ hyresrätt

HäFTAD. Iustus, Svenska, 2016-01-12

I denna bok behandlas den praktiskt viktiga boendeformen bostadsrätt. Boken bygger i grunden på professor Anders Victorins välkända böcker om bostadsrätt. I boken ges också en översikt över kooperativ hyresrätt samt en framställning om existerande...

2 (ny)
Bostadsrätt med en översikt över kooperativ hyresrätt
Skickas inom 2-5 vardagar
462:- Köp

Allmän fastighetsrätt : fastighetstillbehör, fastighetsköp, servitut, fastighetspant och sakrättsliga frågor

HäFTAD. Iustus, Svenska, 2015-08-27

I denna bok behandlas viktiga delar av den allmänna fastighetsrätten och det kan framhållas att reglerna om köp av fast egendom ägnas särskild uppmärksamhet. Förutom allmän fastighetsrätt behandlas också, som en översikt för hela fastighetsrätten,...

3 (ny)
Allmän fastighetsrätt : fastighetstillbehör, fastighetsköp, servitut, fastighetspant och sakrättsliga frågor
Skickas inom 2-5 vardagar
433:- Köp

Nyttjanderätt

HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2014-01-27

I boken behandlas de viktigaste avtalstyperna som avser nyttjanderätt till fast egendom, nämligen bostadshyra, lokalhyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt. Intressekonflikterna mellan ägare och nyttjare är ofta likartade vid de olika avtalstypern...

4 (ny)
Nyttjanderätt
Skickas inom 1-3 vardagar
229:- Köp

Fastighetsindelning och markanvändning

HäFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2015-03-11

Fastighetsägares och andras rätt att använda olika mark- och vattenområden styrs av ett stort antal bestämmelser. Fastighetsindelning och markanvändning överblickar reglerna. Tyngdpunkten ligger på bestämmelser om fastigheter och deras äganderätts...

5 (ny)
Fastighetsindelning och markanvändning
Skickas inom 1-2 vardagar
322:- Köp

Fastighetsmäklaren : En vägledning

HäFTAD. Wolters Kluwer, Svenska, 2016-07-04

Denna femte upplaga har i första hand uppdaterats med nya avgöranden gällande tillämpningen av 2011 års lag. Boken har aktualiserats på de områden som den sedan tidigare har tagit upp. Framställningen har även förtydligats på flera ställen, såsom ...

6 (ny)
Fastighetsmäklaren : En vägledning
Status: Ej utkommen
438:- Bevaka

Övningar i skatterätt: exempel och lösningar : beskattningsåret 2016 : beslut om slutlig skatt 2017

HäFTAD. Iustus, Svenska, 2016-03-21

Övningar i skatterätt innehåller ett hundratal blandade övningar och ger en inblick i hur det svenska skattesystemet tillämpas i praktiken. Övningarna är utförligt kommenterade. Ett fåtal övningar lämnas dock utan lösningsförslag i syfte att utgör...

7 (ny)
Övningar i skatterätt: exempel och lösningar : beskattningsåret 2016 : beslut om slutlig skatt 2017
Skickas inom 2-5 vardagar
359:- Köp

Inkomstskatt. Del 1, En läro- och handbok i skatterätt

HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2015-01-15

Inkomstskatt är en lärobok i skatterätt som behandlar inkomst¿beskattningen av privatpersoner och företag. I boken beskrivs strukturen och principerna för inkomstbeskattningen vid genom¿gången av rättsregler och rättspraxis. Effekterna av reglerna...

8 (23)
Inkomstskatt. Del 1, En läro- och handbok i skatterätt
Skickas inom 1-3 vardagar
463:- Köp

Missdådare : brott och människoöden i Sverige omkring 1600

(3 röster) 
POCKET. Bokförlaget Atlantis, Svenska, 2015-06-01

Rekommenderad av Leif G W Persson i Veckans Brott Det är som att se rakt ner i 1600-talet genom små titthål Lars Linder, Dagens Nyheter Hur tänkte och kände egentligen människor förr i tiden? Om man fick lära känna dem, skulle man då förstå dem? H...

9 (12)
Missdådare : brott och människoöden i Sverige omkring 1600
Skickas inom 1-2 vardagar
47:- Köp

Skoljuridik

HäFTAD. Liber, Svenska, 2016-03-07

Boken behandlar skoljuridik, det vill säga regler som gäller specifikt för förskolan och skolan, såsom skollagen och de olika skolförordningarna. Den ger också en introduktion till övriga rättsområden som en rektor och förskolechef bör känna till:...

10 (ny)
Skoljuridik
Skickas inom 1-3 vardagar
481:- Köp

Praktisk beskattningsrätt : lärobok i inkomstbeskattning

HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2016-02-19

Praktisk beskattningsrätt är en grundläggande lärobok i beskattningsrätt med tyngdpunkten lagd på företagsbeskattning och beskattning av kapitalinkomster. Ambitionen har varit att enkelt och konkret - men inte helt uttömmande - förklara de ofta ko...

11 (ny)
Praktisk beskattningsrätt : lärobok i inkomstbeskattning
Skickas inom 1-3 vardagar
463:- Köp

Övningsbok i beskattning : beskattningen 2016

HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2016-02-19

Denna bok är ett naturligt komplement till litteratur inom skatteområdet för den som i olika utbildningssammanhang vill sätta sig in i skattesystemets praktiska funktionssätt. Den kan med fördel användas tillsammans med läroboken Praktisk beskattn...

12 (ny)
Övningsbok i beskattning : beskattningen 2016
Skickas inom 1-3 vardagar
241:- Köp

Försäkringsrätt : några huvudlinjer

HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2015-05-18

Denna bok ger en kortfattad orientering om försäkringsrätten. Försäkringsrätt är främst avsedd som lärobok för blivande jurister och ekonomer, men kan också ge andra intresserade en inblick i ämnet. Den nionde upplagan har uppdaterats med hänsyn t...

13 (ny)
Försäkringsrätt : några huvudlinjer
Skickas inom 1-3 vardagar
182:- Köp

Placeringsrådgivning - paket - Huvudbok och övningsbok

HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2015-06-10

Det här bokpaketet är speciellt framtaget för Swedsec-utbildningar och inkluderar både Placeringsrådgivning och Placeringsrådgivning - övningsbok av Gabriel Oxenstierna till ett rabatterat pris. Böckerna är uppdaterade för att möta de kunskapskrav...

14 (23)
Placeringsrådgivning - paket - Huvudbok och övningsbok
Skickas inom 1-3 vardagar
599:- Köp

Affärsjuridiska problem : fakta och övningar i affärsjuridik (8:e uppl.)

(1 röst) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2011-08-02
Serie: Affärsjuridiska Problem

Affärsjuridiska Problem presenterar juridikens grunder. Boken är i första hand gjord för gymnasieskolans (inkl komvux) kurs i Affärsjuridik, men kan med fördel användas även i andra utbildningssituationer. Varje kapitel innehåller en faktadel och ...

15 (18)
Affärsjuridiska problem : fakta och övningar i affärsjuridik (8:e uppl.)
Skickas inom 1-3 vardagar
444:- Köp

Sakrättens grunder : en lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös egendom

HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2015-01-09

Sakrättens grunder ger en sammanhängande, aktuell överblick över ett bitvis ganska osäkert rättsområde. I boken tas upp de sakrättsliga tvistefrågorna kring godtrosförvärv och annat omsättningsskydd samt de insolvensrättsligt färgade borgenärsskyd...

16 (ny)
Sakrättens grunder : en lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös egendom
Skickas inom 1-3 vardagar
297:- Köp

Kredit och säkerhet : lärobok i krediträtt

(1 röst) 
HäFTAD. Iustus, Svenska, 2015-08-04

Frågor kring kredit och säkerhet har allt mer kommit i fokus efter de finansiella kriser som inträffat under senare år. I denna lärobok ges inledningsvis en översikt över den svenska kreditmarknaden. Därefter behandlas kreditavtalet. Huvuddelen av...

17 (ny)
Kredit och säkerhet : lärobok i krediträtt
Skickas inom 2-5 vardagar
187:- Köp

Anställningsförhållandet : inledning till den individuella arbetsrätten

(1 röst) 
HäFTAD. Iustus, Svenska, 2013-01-21

Anställningsförhållandet syftar till att ge en sammanhängande framställning över den individuella arbetsrätten, dvs. reglerna om förhållandet mellan arbetsgivaren och enskilda arbetstagare. Anställningen är ett dynamiskt rättsförhållande och den r...

18 (20)
Anställningsförhållandet : inledning till den individuella arbetsrätten
Skickas inom 2-5 vardagar
485:- Köp

Arbetslagstiftning 2015 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2015

(4 röster) 
HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2015-08-06

Detta är en ny reviderad upplaga av Arbetslagstiftning som är ett välkänt och praktiskt arbetsredskap för den som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor. För att öka bokens praktiska värde finns hänvisningar till rättsfall och litteratur, en ...

19 (9)
Arbetslagstiftning 2015 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2015
Skickas inom 1-3 vardagar
467:- Köp

Praktisk juridisk metod

(1 röst) 
INBUNDEN. Iusté Aktiebolag, Svenska, 2015-03-16

Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 8 uppl, Iusté, Uppsala 2015 328 sidor Inbuden Hårdpärm Boken som verkligen talar om hur man gör när man löser juridiska problem! Nu i en utvidgad ny upplaga! Detta är en grundläggande lärobok - och handbok ...

20 (24)
Praktisk juridisk metod
Skickas inom 1-2 vardagar
365:- Köp