Du är här: / / Juridik

Topplista - Juridik

Topplistan presenterar de böcker inom juridik som sålde mest under föregående vecka.

Patientlagen : en kommentar

HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2015-02-13

I boken kommenteras den nya patientlagen (2014:821), som gäller från den 1 januari 2015 och delvis är ett komplement till hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) samt patientsäkerhetslagen (2010:659). I Sverige har det tidigare saknats en lagstiftnin...

1 (ny)
Patientlagen : en kommentar
Skickas inom 1-3 vardagar
530:- Köp

Sekretess och tystnadsplikt inom offentlig och privat hälso- och sjukvård : ett skydd för patientens personliga integritet

INBUNDEN. Iustus, Svenska, 2012-08-27
Serie: Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet (del 27)

Det är av största vikt att patienten känner förtroende för hälso- och sjukvården och för att de uppgifter som hon lämnar om sig själv kommer att hemlighållas. En patient som inte känner ett sådant förtroende kan välja att inte berätta allt. Vissa ...

2 (ny)
Sekretess och tystnadsplikt inom offentlig och privat hälso- och sjukvård : ett skydd för patientens personliga integritet
Skickas inom 2-5 vardagar
521:- Köp

Hälso- och sjukvårdslagen : med kommentarer

HäFTAD. Wolters Kluwer, Svenska, 2016-08-02

Hälso- och sjukvårdslagen kommer nu i sin nionde upplaga. Bland de omfattande nyheterna sedan föregående upplaga kan nämnas ett tjugotal ändrade, nya och upphävda paragrafer i lagen. Vidare har det i den nya patientsäkerhetslagen införts bestämmel...

3 (ny)
Hälso- och sjukvårdslagen : med kommentarer
Skickas inom 1-3 vardagar
518:- Köp

Patientsäkerhetslagen och patientens rättigheter - Handbok för ombud och vårdpersonal

HäFTAD. Karnov Group, Svenska, 2015-03-17

Patientsäkerhetslagen (2010:659) trädde i kraft den 1 januari 2011. Den tar sikte på olika aspekter på patientsäkerheten. Den nya patientlagen (2014:821), som gäller från den 1 januari 2015, syftar till att bl.a. ytterligare stärka och tydliggöra ...

4 (ny)
Patientsäkerhetslagen och patientens rättigheter - Handbok för ombud och vårdpersonal
Skickas inom 5-8 vardagar
750:- Köp

Skattelagstiftning 16:2

(1 röst) 
HäFTAD. Wolters Kluwer, Svenska, 2016-08-12

Lagsamlingen, som nu utkommer för femtiotredje gången, innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamma rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver.Förutom gällande lagtext finns o...

5 (4)
Skattelagstiftning 16:2
Skickas inom 1-2 vardagar
449:- Köp

Handlingsoffentlighet och sekretess

(1 röst) 
HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2015-08-07

Denna bok behandlar dels de grundläggande bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningens andra kapitel, dels huvuddragen av innehållet i offentlighets- och sekretess¿lagen. Lagen ¿reglerar inte bara undantagen från...

6 (ny)
Handlingsoffentlighet och sekretess
Skickas inom 1-3 vardagar
170:- Köp

Socialförsäkringsrätt - vid funktionsnedsättning och sjukdom

HäFTAD. Gleerups Utbildning AB, Svenska, 2015-06-17

En viktig del av vårt välfärdssystem är möjlighet till ekonomisk trygghet samt stöd och hjälp vid sjukdom, skador och funktionsnedsättning. Socialförsäkringen, som regleras i socialförsäkringsbalken, omfattar en mängd olika bidrag och förmåner til...

7 (25)
Socialförsäkringsrätt - vid funktionsnedsättning och sjukdom
Skickas inom 2-5 vardagar
294:- Köp

Juridik i professionellt lärarskap 3:e uppl : Lagar och värdegrund i den svenska skolan

HäFTAD. Gleerups Utbildning AB, Svenska, 2016-07-12

Det är svårt att tänka sig ett fungerande samhälle utan lagar. Lagar är ett system av regler som skapar ett ramverk för hur vi agerar. De både underlättar samarbete och sätter gränser för vårt handlande. Den demokratiska värdegrunden är också ett ...

8 (26)
Juridik i professionellt lärarskap 3:e uppl : Lagar och värdegrund i den svenska skolan
Skickas inom 2-5 vardagar
269:- Köp

Missdådare : brott och människoöden i Sverige omkring 1600

(5 röster) 
POCKET. Bokförlaget Atlantis, Svenska, 2015-06-01

Rekommenderad av Leif G W Persson i Veckans Brott Det är som att se rakt ner i 1600-talet genom små titthål Lars Linder, Dagens Nyheter Hur tänkte och kände egentligen människor förr i tiden? Om man fick lära känna dem, skulle man då förstå dem? H...

9 (29)
Missdådare : brott och människoöden i Sverige omkring 1600
Skickas inom 1-2 vardagar
47:- Köp

Nya sociallagarna : Med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2016

(1 röst) 
HäFTAD. Wolters Kluwer, Svenska, 2016-01-21

Nya sociallagarna ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: Socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om stöd och serv...

10 (6)
Nya sociallagarna : Med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2016
Skickas inom 1-3 vardagar
619:- Köp

Civilrätt

(5 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2016-01-11

Boken Civilrätt är en mer än 100-årig klassiker. Den ger en introduktion till civilrätten. Läs mer Efter en inledande översikt av rättsordningen, behandlas civilrätten under avdelningar för allmän förmögenhetsrätt och särskilda avtalstyper: - imma...

11 (30)
Civilrätt
Skickas inom 1-3 vardagar
516:- Köp

Att skriva juridik : regler och råd

(6 röster) 
HäFTAD. Iustus, Svenska, 2012-02-16

Att skriva juridik behandlar de grundläggande reglerna för juridiskt skrivande, från disposition och språklig stil till fotnotsteknik och typografi. Allt visas och förklaras med konkreta exempel. Boken används på juristlinjen och på andra utbildni...

12 (ny)
Att skriva juridik : regler och råd
Skickas inom 2-5 vardagar
206:- Köp

Sveriges Rikes Lag 2016 (klotband) : När du köper Sveriges Rikes Lag 2016 får du även tillgång till lagboken som app med riktig lagbokskänsla.

(9 röster) 
INBUNDEN. Wolters Kluwer, Svenska, 2016-01-18

Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som kommit publicerats i Svensk Författningssamling fram till början av januari 2016. Några exempel på nya rättsakte...

13 (3)
Sveriges Rikes Lag 2016 (klotband) : När du köper Sveriges Rikes Lag 2016 får du även tillgång till lagboken som app med riktig lagbokskänsla.
Skickas inom 2-5 vardagar
999:- Köp

Socialtjänstlagarna : bakgrund och tillämpning

HäFTAD. Liber, Svenska, 2016-08-18

Alla som i sitt arbete eller i samband med sina studier kommer i kontakt med socialtjänstfrågor behöver aktuell kunskap. Den här boken vänder sig till studenter och lärare vid universitet och högskolor inom juridiska utbildningar, vård- och omsorg...

14 (ny)
Socialtjänstlagarna : bakgrund och tillämpning
Skickas inom 1-3 vardagar
322:- Köp

Gode mannens ABC : handbok för gode män och förvaltare

(3 röster) 
HäFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2015-01-07

- Vad innebär det att vara god man eller förvaltare? - Vilka förutsättningar gäller? - Vad ingår i uppdraget och hur gör man vid uppdragets början? - Hur blir man god man? - Hur får man god man? - När behövs huvudmannens samtycke? - Hur fungerar d...

15 (15)
Gode mannens ABC  : handbok för gode män och förvaltare
Skickas inom 1-3 vardagar
316:- Köp

Övervakning och straff : fängelsets födelse

(13 röster) 
HäFTAD. Arkiv förlag/A-Z förlag, Svenska, 2004-01-01
Serie: Arkiv moderna klassiker

För Foucault framstår övergången från brutala kroppsstraff till fängelsestraff som följden av en ny och effektivare disciplinering av människorna, något som går igen på en rad områden, från 1600-talet och framåt: skolväsendet, arméerna och fabrike...

16 (30)
Övervakning och straff : fängelsets födelse
Skickas inom 1-2 vardagar
184:- Köp

Barnrättens grunder

(3 röster) 
HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2014-06-27

I Barnrättens grunder presenteras de i grunden civilrättsliga reglerna om barn och föräldrars legala relationer. Dessa relateras till barnkonventionen och några av de frågor betoningen av barnets bästa som rättslig princip fört med sig. Här märks ...

17 (ny)
Barnrättens grunder
Skickas inom 1-3 vardagar
306:- Köp

Peter Rätz : nio år som undercoveragent

(22 röster) 
POCKET. Bonnier Pocket, Svenska, 2010-06-15

Sveriges mest framgångsrike infiltratör berättar om sin tid inuti Hells Angels, Bandidos och Brödrarskapet MC. Med nytt slutord. Infiltratörer avslöjas och mördas. Eller försvinner spårlöst. Men Peter Rätz dog inte. Han överlever i nio år på insid...

18 (20)
Peter Rätz : nio år som undercoveragent
Skickas inom 1-3 vardagar
51:- Köp

Arbetsrätt 2016 - Aktuella lagtexter 1 juli 2016

HäFTAD. Lars Åhnberg AB, Svenska, 2016-08-10

Arbetsrätt 2016 - 1 juli, redovisar hela den aktuella lagtexten i de "vanligaste" arbetsrättslagarna: * Medbestämmandelagen (MBL) * Utstationeringslagen * Lagen om anställningsskydd (LAS) * Uthyrningslagen * Främjandelagen * Förtroendema...

19 (5)
Arbetsrätt 2016 - Aktuella lagtexter 1 juli 2016
Skickas inom 2-5 vardagar
112:- Köp

Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 3:e upplagan

(3 röster) 
HäFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2015-07-27

Bland nyheterna i tredje upplagan märks, förutom sedvanliga uppdateringar och redaktionella förändringar, bland annat ändrade regler om distansavtalsköp och diskriminering. Avsnittet om arbetsrätt har bearbetats, avsnittet om processrätt har kompl...

20 (ny)
Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 3:e upplagan
Skickas inom 1-2 vardagar
565:- Köp