Du är här: / / Juridik

Topplista - Juridik

Topplistan presenterar de böcker inom juridik som sålde mest under föregående vecka.

Skattelagstiftning 15:2 : lagar och andra författningar som de lyder 1 augusti 2015

HäFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2015-08-04

Lagsamlingen innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamma rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver. Förutom gällande lagtext finns också äldre lagtext med för de flesta lagar avse...

1 (4)
Skattelagstiftning 15:2 : lagar och andra författningar som de lyder 1 augusti 2015
Skickas inom 1-3 vardagar
436:- Köp

Svensk lag 2015

(3 röster) 
INBUNDEN. Iustus, Svenska, 2015-01-29

Svensk Lag, den gröna lagboken, är en behändig och praktisk lagbok med enkel systematik. Inga bihang eller tillägg, all lagtext är införd på sin rätta plats. Kapitlen inleds i förekommande fall med balk eller annan särskilt tung lag, varefter övri...

2 (5)
Svensk lag 2015
Skickas inom 2-5 vardagar
745:- Köp

LSS : och annan närliggande lagstiftning

HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2013-09-27

Den här boken ger en omfattande redovisning av LSS, regeringens kommentarer, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt regleringen av personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken. Dessutom redovisas stadgande för personer med funkt...

3 (1)
LSS : och annan närliggande lagstiftning
Skickas inom 1-3 vardagar
533:- Köp

Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. 2015

HäFTAD. Liber, Svenska, 2015-01-08
Serie: Författningshandbok 2015

Författningshandboken innehåller medicinalförfattningar samt andra bestämmelser och anvisningar för personer som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter. Detta gedigna standardverk är systematiserat i 23 avdelningar och har ett omfattande sakregister....

4 (ny)
Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. 2015
Skickas inom 2-5 vardagar
385:- Köp

Civilrätt

(12 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2014-01-15
Serie: Civilrätt

Civilrätt är en mer än 100-årig klassiker. Den ger en introduktion till och översikt av civilrätten. Efter en inledande översikt av rättsordningen, behandlas civilrätten under avdelningar för allmän förmögenhetsrätt och särskilda avtalstyper, imma...

5 (8)
Civilrätt
Skickas inom 1-2 vardagar
485:- Köp

Aktiebolagets grundproblem

HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2015-09-10

Boken är uppbyggd kring ett antal för aktiebolaget karakteristiska intressekonflikter (grundproblem) som identifierats med hjälp av ekonomisk vetenskap. Genom att kombinera ekonomisk analys med rättsvetenskap kan aktiebolaget sättas in i ett störr...

6 (6)
Aktiebolagets grundproblem
Skickas inom 1-3 vardagar
442:- Köp

Arbetsrätt 2015 : aktuella lagtexter 1 juli 2015

HäFTAD. Lars Åhnberg, Svenska, 2015-08-10

Arbetsrätt 2015 redovisar hela den aktuella lagtexten i de "vanligaste" arbetsrättslagarna - MBL, Utstationeringslagen, LAS, Uthyrningslagen, Främjandelagen, Förtroendemannalagen, Arbetstidslagen, Semesterlagen, Studieledighetslagen, För...

7 (12)
Arbetsrätt 2015 : aktuella lagtexter 1 juli 2015
Skickas inom 5-8 vardagar
110:- Köp

Mänskliga rättigheter : en introduktion

HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2015-01-15

Mänskliga rättigheter behandlar det internationella skyddet för mänskliga rättigheter på såväl global som regional nivå. På global nivå presenteras Universal Declaration of Human Rights samt diverse FN-konventioner, inklusive sådana som behandlar ...

8 (20)
Mänskliga rättigheter : en introduktion
Skickas inom 1-3 vardagar
198:- Köp

Arbetsrätt : för chefer och kvalitetsansvariga

HäFTAD. Lars Åhnberg, Svenska, 2014-05-02

Denna bok hjälper chefer och kvalitetsansvariga som står mitt i produktionen att agera rätt inom det arbetsrättsliga området. Chefer och kvalitetsansvariga har arbetsrättsligt ansvar bara som en uppgift bland många andra. Texten som är koncentrera...

9 (ny)
Arbetsrätt : för chefer och kvalitetsansvariga
Skickas inom 5-8 vardagar
191:- Köp

Likabehandling i förskola och skola

(2 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2012-06-18
Serie: Likabehandling i förskola och skola

Skol- och diskrimineringslagens krav på plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är till för att ge barn en trygg och positiv vardag i skola och förskola. Den här boken ger en översikt ...

10 (ny)
Likabehandling i förskola och skola
Skickas inom 2-5 vardagar
252:- Köp

Personaljuridik

INBUNDEN. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2015-08-19

I den tjugoåttonde upplagan har samtliga kapitel reviderats och uppdaterats med beaktande av ny lagstiftning och nya domar från Arbetsdomstolen. Särkilt viktiga förändringar har gjorts i kapitlen Anställningsavtal - anställningsskydd, Diskrimineri...

11 (ny)
Personaljuridik
Skickas inom 1-3 vardagar
890:- Köp

Missdådare : brott och människoöden i Sverige omkring 1600

(1 röst) 
POCKET. Bokförlaget Atlantis, Svenska, 2015-06-01

Rekommenderad av Leif G W Persson i Veckans Brott Det är som att se rakt ner i 1600-talet genom små titthål Lars Linder, Dagens Nyheter Hur tänkte och kände egentligen människor förr i tiden? Om man fick lära känna dem, skulle man då förstå dem? H...

12 (ny)
Missdådare : brott och människoöden i Sverige omkring 1600
Skickas inom 1-2 vardagar
47:- Köp

Introduktion till straffrätten

(2 röster) 
HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-06-30

Avsikten med denna lärobok är att ge en översiktlig framställning av väsentliga delar av straffrätten och, i viss mån, straffprocessrätten. Boken vänder sig till läsare som helt saknar förkunskaper inom dessa rättsområden. Ambitionen med boken är ...

13 (28)
Introduktion till straffrätten
Skickas inom 1-2 vardagar
174:- Köp

Peter Rätz : nio år som undercoveragent

(20 röster) 
POCKET. Bonnier Pocket, Svenska, 2010-06-15

Sveriges mest framgångsrike infiltratör berättar om sin tid inuti Hells Angels, Bandidos och Brödrarskapet MC. Med nytt slutord. Infiltratörer avslöjas och mördas. Eller försvinner spårlöst. Men Peter Rätz dog inte. Han överlever i nio år på insid...

14 (19)
Peter Rätz : nio år som undercoveragent
Skickas inom 1-2 vardagar
51:- Köp
Skickas inom 5-8 vardagar
296:- Köp

Tio principer för en framgångsrik upphandling

HäFTAD. Liber, Svenska, 2015-07-06

Om du som upphandlare kan göra en framgångsrik upphandling har du mycket stor möjlighet att påverka verksamheten i positiv riktning. I den här boken beskrivs centrala ingredienser för att skapa en framgångsrik upphandling, från viktiga förhållning...

16 (24)
Tio principer för en framgångsrik upphandling
Skickas inom 2-5 vardagar
262:- Köp

Vad är rätt?

HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2015-08-26

VAD ÄR RÄTT? Frågan kan tolkas på ett handfast sätt, i betydelsen vad som är gällande rätt när man försöker lösa ett visst juridiskt problem. Frågan kan också ges en rättsteoretisk innebörd , om man försöker förstå juridikens väsen och t.ex. vill ...

17 (15)
Vad är rätt?
Skickas inom 1-3 vardagar
168:- Köp

LSS 2015

KARTONNAGE. Komlitt, Svenska, 2015-01-19

En nödvändig uppslagsbok för alla som arbetar med frågor som berör funktionshindrade. Lagen uppdateras med jämna mellanrum, och boken LSS 2015 är en ny uppdaterad utgåva med den lagtext som gäller från den 1 januari 2015. Den klara och begripliga ...

18 (ny)
LSS 2015
Skickas inom 2-5 vardagar
324:- Köp

Förvaltningsrätt : en introduktion för professionsutbildningar

(1 röst) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2015-07-16

Boken ger en introduktion till de delar av förvaltningsrätten som berör myndighetsorganisationer som på olika sätt behandlar och ger service till människor i sitt arbete, så kallade människobehandlande organisationer Läs mer Boken tar i tur och or...

19 (ny)
Förvaltningsrätt : en introduktion för professionsutbildningar
Skickas inom 2-5 vardagar
223:- Köp

FARs samlingsvolym 2015 - Redovisning

HäFTAD. FAR Akademi, Svenska, 2015-02-28

Standardverket för bokföring och redovisning! Här samsas K1-, K2- och K3-regelverken med FARs rekommendationer och uttalanden, tillämpliga lagar och BAS-kontoplanen. Om FARs Samlingsvolym - redovisning I FARs Samlingsvolym - redovisning finns den ...

20 (22)
FARs samlingsvolym 2015 - Redovisning
Skickas inom 3-6 vardagar
639:- Köp