Du är här: / / Juridik

Topplista - Juridik

Topplistan presenterar de böcker inom juridik som sålde mest under föregående vecka.

Sveriges Rikes Lag 2014 (klotband)

(10 röster) 
INBUNDEN. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-01-17

En systematiskt bearbetad sammanställning av svensk lagstiftning med gällande lagar, förordningar, EU-förordningar och andra författningar. Hänvisningar görs till förarbeten, författningar och avgöranden från sammanlagt sju domstolar, nämligen EU-...

1 (2)
Sveriges Rikes Lag 2014 (klotband)
Skickas inom 2-5 vardagar
958:- Köp

Civilrätt

(7 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2014-01-15
Serie: Civilrätt

Civilrätt är en mer än 100-årig klassiker. Den ger en introduktion till och översikt av civilrätten. Efter en inledande översikt av rättsordningen, behandlas civilrätten under avdelningar för allmän förmögenhetsrätt och särskilda avtalstyper, imma...

2 (3)
Civilrätt
Skickas inom 2-5 vardagar
536:- Köp

Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 2:a upplagan

(7 röster) 
HäFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2013-07-04

Sanoma Utbildnings mycket omtyckta introduktionsbok i juridik utkommer snart i en andra upplaga! Tyngdpunkten ligger på grundläggande principer inom civilrätt, straffrätt och processrätt för att ge läsaren översiktskunskaper. I den andra upplagan ...

3 (5)
Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 2:a upplagan
Skickas inom 3-6 vardagar
502:- Köp

Köprätten : en introduktion

HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-01-17

Den sjunde upplagan innehåller uppdateringar föranledda av ändringar i den internationella köplagen och i regleringen av betalningsdröjsmål, liksom en del andra smärre justeringar och tillägg. Upplagan tar i särskilda stycken upp de förändringar i...

4 (8)
Köprätten : en introduktion
Skickas inom 2-5 vardagar
201:- Köp

Skattelagstiftning 14:2 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2014

HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-08-12

Lagsamlingen, som nu utkommer i sin 49:e utgåva, innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamme rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studenraden behöver. I lagtextsamlingen ingår även lagar med EU-...

5 (1)
Skattelagstiftning 14:2 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2014
Skickas inom 1-2 vardagar
423:- Köp

Studiematerial för juridisk grundkurs

(3 röster) 
HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2013-08-13

Detta studiematerial är tänkt att användas i undervisningen på juridiska grundkurser i jurist- och ekonomutbildningarna. Syftet med materialet är att konkretisera och belysa genom aktivt arbete med juridiska frågeställningar. Studiematerialet inne...

6 (12)
Studiematerial för juridisk grundkurs
Skickas inom 1-2 vardagar
188:- Köp

Författningssamling i rättsvetenskaplig introduktionskurs

HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-08-27

Författningssamlingen är avsedd för juridiska grundkurser och urvalet av författningar har gjorts av professor Lars Henriksson för Handelshögskolan i Stockholm.

7 (13)
Författningssamling i rättsvetenskaplig introduktionskurs
Skickas inom 2-5 vardagar
372:- Köp

Sveriges lag 2014 : innehåller författningar som trätt i kraft per den 1 januari 2014

(2 röster) 
INBUNDEN. Studentlitteratur, Svenska, 2014-01-13

Sveriges Lag 2014: Innehåller författningar som trätt i kraft per den 1 januari 2014 (svarta lagboken) En lättanvänd, lättöverskådlig och pedagogisk sammanställning av svensk lagstiftning indelat i 28 rättsområden, innehållande gällande lagar, för...

8 (ny)
Sveriges lag 2014 : innehåller författningar som trätt i kraft per den 1 januari 2014
Skickas inom 1-2 vardagar
495:- Köp

En introduktion till förvaltningsrätten

(3 röster) 
HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2012-08-30

I boken presenteras förvaltningsförfarandets utformning, metoden att avgöra om förvaltningslagen ska tillämpas eller inte samt olika möjligheter till förnyad prövning av beslut. Boken är främst ägnad att användas i juristutbildningen men kan använ...

9 (25)
En introduktion till förvaltningsrätten
Skickas inom 2-5 vardagar
177:- Köp

Bolag, föreningar, stiftelser : en introduktion

(1 röst) 
HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-01-17

Denna bok vände sig till personer utan juridiska förkunskaper som vill - eller på grund av utbildningskrav måste - lära sig mer om bolagens, föreningarnas och stiftelsernas juridik. Bokens upphovsman till tidigare upplagor är professor emeritus Ca...

10 (26)
Bolag, föreningar, stiftelser : en introduktion
Skickas inom 2-5 vardagar
226:- Köp

Inkomstskatt D. 2 : en läro- och handbok i skatterätt

(1 röst) 
HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2013-01-17

Inkomstskatt är en lärobok i skatterätt som behandlar inkomst¿beskattningen av privatpersoner och företag. I boken beskrivs strukturen och principerna för inkomstbeskattningen vid genom¿gången av rättsregler och rättspraxis. Effekterna av reglerna...

11 (15)
Inkomstskatt D. 2 : en läro- och handbok i skatterätt
Skickas inom 2-5 vardagar
448:- Köp

Svensk lag 2014

(5 röster) 
INBUNDEN. Iustus, Svenska, 2014-01-30

Svensk Lag, den gröna lagboken, är en behändig och praktisk lagbok med enkel systematik. Inga bihang eller tillägg, all lagtext är införd på sin rätta plats. Kapitlen inleds i förekommande fall med balk eller annan särskilt tung lag, varefter övri...

12 (18)
Svensk lag 2014
Skickas inom 2-5 vardagar
699:- Köp

Utlänningslagen : med kommentarer

INBUNDEN. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-10-06

Utlänningslagen behandlar rätten för utlänningar att resa in i och vistas i Sverige och rätten att arbeta här. Den innehåller också bestämmelser om avvisning och utvisning och i övrigt bestämmelser som är grundläggande för utlänningars ställning. ...

13 (ny)
Utlänningslagen : med kommentarer
Skickas inom 2-5 vardagar
901:- Köp

Lösningar till övningsbok i beskattning : beskattningen 2014

HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2014-03-18

Denna bok ger svar till de övningar som finns i Övningsbok i beskattning. Avsikten med dessa böcker är att de skall vara ett naturligt komplement till litteraturen inom skatteområdet för den som vill sätta sig in i skattesystemets praktiska funkti...

14 (7)
Lösningar till övningsbok i beskattning : beskattningen 2014
Skickas inom 2-5 vardagar
235:- Köp

Inkomstskatt D. 1 : en läro- och handbok i skatterätt

(1 röst) 
HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2013-01-17

Inkomstskatt är en lärobok i skatterätt som behandlar inkomstbeskattningen av privatpersoner och företag. I boken beskrivs strukturen och principerna för inkomstbeskattningen vid genomgången av rättsregler och rättspraxis. Effekterna av reglerna i...

15 (16)
Inkomstskatt D. 1 : en läro- och handbok i skatterätt
Skickas inom 2-5 vardagar
448:- Köp

Övningsbok i beskattning : beskattningen 2014

(1 röst) 
HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2014-03-12

Avsikten med denna bok är att den skall vara ett naturligt komplement till litteratur inom skatteområdet för den som i olika utbildningssammanhang vill sätta sig in i skattesystemets praktiska funktionssätt. Den kan med fördel användas tillsammans...

16 (4)
Övningsbok i beskattning : beskattningen 2014
Skickas inom 2-5 vardagar
240:- Köp

Avtalsrätten : en introduktion

(1 röst) 
HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-08-26

Denna bok är avsedd som grundbok i handelsrätt för studenter på ekonomprogram på universitet och högskolor. Den kan också användas på introduktionskurser i juridik. De flesta kapitel inleds med en eller flera frågor. Syftet är att väcka läsarens i...

17 (24)
Avtalsrätten : en introduktion
Skickas inom 2-5 vardagar
207:- Köp

Offentlighetsprincipen : praktik och teori

HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2014-09-16

Offentlighetsprincipen - praktik och teori redogör för de författningar som reglerar allas rätt att ta del av allmänna handlingar. Tillsammans med fallbeskrivningar och konkreta tips blir boken ett ovärderligt verktyg för alla, inte minst journali...

18 (ny)
Offentlighetsprincipen : praktik och teori
Skickas inom 2-5 vardagar
228:- Köp

Diskrimineringslagen

HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2013-10-28

Diskrimineringsrätten har kommit att få ett ökat inflytande i såväl arbetslivet som i det övriga samhällslivets regler. En sammanhållen och gemensam diskrimineringslag gäller för arbetslivet, utbildningsväsendet och flera andra samhällsområden. La...

19 (ny)
Diskrimineringslagen
Skickas inom 2-5 vardagar
309:- Köp

Avtal : lärobok i allmän avtalsrätt

(4 röster) 
HäFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2013-08-12

Boken ger en översiktlig framställning över den allmänna avtalsrätten. Den är avsedd som grundläggande lärobok för studenter, på såväl juristprogrammen som andra universitets- och högskoleutbildningar med inslag av civilrätt eller handelsrätt. Bok...

20 (11)
Avtal : lärobok i allmän avtalsrätt
Skickas inom 2-5 vardagar
190:- Köp