Du är här: / / Juridik

Topplista - Juridik

Topplistan presenterar de böcker inom juridik som sålde mest under föregående vecka.

Sveriges Rikes Lag 2014 (klotband)

(6 röster) 
INBUNDEN. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-01-17

En systematiskt bearbetad sammanställning av svensk lagstiftning med gällande lagar, förordningar, EU-förordningar och andra författningar. Hänvisningar görs till förarbeten, författningar och avgöranden från sammanlagt sju domstolar, nämligen EU-...

1 (1)
Sveriges Rikes Lag 2014 (klotband)
Skickas inom 1-2 vardagar
989:- Köp

Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 2:a upplagan

(5 röster) 
HäFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2013-07-04

Sanoma Utbildnings mycket omtyckta introduktionsbok i juridik utkommer snart i en andra upplaga! Tyngdpunkten ligger på grundläggande principer inom civilrätt, straffrätt och processrätt för att ge läsaren översiktskunskaper. I den andra upplagan ...

2 (2)
Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 2:a upplagan
Skickas inom 1-2 vardagar
534:- Köp

Civilrätt

(2 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2014-01-15
Serie: Civilrätt

Civilrätt är en mer än 100-årig klassiker. Den ger en introduktion till och översikt av civilrätten. Efter en inledande översikt av rättsordningen, behandlas civilrätten under avdelningar för allmän förmögenhetsrätt och särskilda avtalstyper, imma...

3 (3)
Civilrätt
Skickas inom 1-2 vardagar
535:- Köp

Arbetslagstiftning 2014 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2014

HäFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2014-08-08

ARBETSLAGSTIFTNING är ett välkänt och praktiskt arbetsredskap för den som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor. I syfte att öka bokens praktiska värde finns hänvisningar till rättsfall och litteratur, en omfattande förteckning över arbetsrä...

4 (9)
Arbetslagstiftning 2014 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2014
Skickas inom 2-5 vardagar
475:- Köp

Bolag, föreningar, stiftelser : en introduktion

(1 röst) 
HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-01-17

Denna bok vände sig till personer utan juridiska förkunskaper som vill - eller på grund av utbildningskrav måste - lära sig mer om bolagens, föreningarnas och stiftelsernas juridik. Bokens upphovsman till tidigare upplagor är professor emeritus Ca...

5 (11)
Bolag, föreningar, stiftelser : en introduktion
Skickas inom 1-2 vardagar
229:- Köp

Svensk lag 2014

(2 röster) 
INBUNDEN. Iustus, Svenska, 2014-01-30

Svensk Lag, den gröna lagboken, är en behändig och praktisk lagbok med enkel systematik. Inga bihang eller tillägg, all lagtext är införd på sin rätta plats. Kapitlen inleds i förekommande fall med balk eller annan särskilt tung lag, varefter övri...

6 (10)
Svensk lag 2014
Skickas inom 1-2 vardagar
689:- Köp

Praktisk juridisk metod

INBUNDEN. Iusté Aktiebolag, Svenska, 2014-01-10
7 (6)
Praktisk juridisk metod
Skickas inom 1-2 vardagar
365:- Köp

Offentlig rätt

HäFTAD. Liber, Svenska, 2011-09-15
Serie: Offentlig rätt

Offentlig rätt ger en samlad överblick över den offentliga rätten i Sverige. Tillsammans med systerboken Civilrätt erbjuds härmed ett komplett material för juridiska introduktionskurser. Dessutom tillgodoses behovet för fullständiga kurser i såväl...

8 (14)
Offentlig rätt
Skickas inom 2-5 vardagar
549:- Köp

Skattelagstiftning 14:2 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2014

HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-08-12

Lagsamlingen, som nu utkommer i sin 49:e utgåva, innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamme rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studenraden behöver. I lagtextsamlingen ingår även lagar med EU-...

9 (5)
Skattelagstiftning 14:2 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2014
Skickas inom 2-5 vardagar
486:- Köp

Sveriges lag 2014 : innehåller författningar som trätt i kraft per den 1 januari 2014

(1 röst) 
INBUNDEN. Studentlitteratur, Svenska, 2014-01-13

Sveriges Lag 2014: Innehåller författningar som trätt i kraft per den 1 januari 2014 (svarta lagboken) En lättanvänd, lättöverskådlig och pedagogisk sammanställning av svensk lagstiftning indelat i 28 rättsområden, innehållande gällande lagar, för...

10 (8)
Sveriges lag 2014 : innehåller författningar som trätt i kraft per den 1 januari 2014
Skickas inom 1-2 vardagar
747:- Köp

Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvård. 2014

(1 röst) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2014-01-14
Serie: Författningshandbok 2014

Författningshandboken innehåller medicinalförfattningar samt andra bestämmelser och anvisningar för personer som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter. Detta gedigna standardverk är systematiserat i 23 avdelningar och har ett omfattande sakregister....

11 (4)
Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvård. 2014
Skickas inom 2-5 vardagar
432:- Köp

Skatterätt : en introduktion

HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2013-08-05

Här presenteras skatterättens grunder på ett lättillgängligt sätt. I boken beskrivs hur det svenska skattesystemet är uppbyggt. Vidare behandlas olika skatteformer, med utgångspunkt från de viktigare, t.ex. inkomstskatt och moms. Boken är avsedd a...

12 (ny)
Skatterätt : en introduktion
Skickas inom 1-2 vardagar
257:- Köp

En introduktion till förvaltningsrätten

(3 röster) 
HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2012-08-30

I boken presenteras förvaltningsförfarandets utformning, metoden att avgöra om förvaltningslagen ska tillämpas eller inte samt olika möjligheter till förnyad prövning av beslut. Boken är främst ägnad att användas i juristutbildningen men kan använ...

13 (24)
En introduktion till förvaltningsrätten
Skickas inom 1-2 vardagar
169:- Köp

Marknadsrätten : en introduktion

HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-01-21

Sedan Sverige gått med i EU har vi fått en ny och effektivare marknadsrättslagstiftning, vilken har därefter reviderats och kompletterats i skilda hänseenden. Det senaste decenniet har också visat att marknadsrätten är ett mycket dynamiskt rättsom...

14 (26)
Marknadsrätten : en introduktion
Skickas inom 2-5 vardagar
217:- Köp

Rättsregler : en introduktion till juridiken

HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2011-10-18

Denna bok ger en introduktion till juridiken genom rättsreglerna. Här förklaras vad domaren gör när han dömer genom att den juridiska metoden för problemlösning presenteras med praktiska utgångspunkter. Vidare sker en översiktlig genomgång av rätt...

15 (16)
Rättsregler : en introduktion till juridiken
Skickas inom 2-5 vardagar
274:- Köp

Arbetsrätten : en introduktion

HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2013-03-21

Arbetsrätten - En introduktion är en överskådlig redogörelse av den svenska arbetsrätten. Särskild uppmärksamhet ägnas åt praktiskt viktiga problem och åt sådana frågor som brukar stå i centrum i den arbetsrättsliga undervisningen. Boken vänder si...

16 (29)
Arbetsrätten : en introduktion
Skickas inom 2-5 vardagar
189:- Köp

Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2014

HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-01-29

I den nya upplagan redovisas viktiga författningsändringar och nytillkomna lagar enligt bl.a. följande. En ny myndighet, Inspektionen för vård och omsorg, har övertagit Socialstyrelsens tillsyns- och tillståndsverksamhet på hälso- och sjukvårdens ...

17 (12)
Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2014
Skickas inom 1-2 vardagar
598:- Köp

Tentamensfrågor med lösningar : för juridiska grundkurser

HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2014-08-20

Vid juridiska studier är övning av grundläggande betydelse. Det är mot bakgrund av detta som denna övningsbok har tillkommit. I boken har författarna sammanställt material som är resultatet av en sammanlagt snart åttioårig undervisningserfarenhet....

18 (ny)
Tentamensfrågor med lösningar : för juridiska grundkurser
Skickas inom 2-5 vardagar
304:- Köp

Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs

(2 röster) 
HäFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2011-01-11

Denna väletablerade bok ger genom sin pedagogiska framställning en god överblick över de processrättsliga och straffrättsliga regelsystemen

19 (13)
Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs
Skickas inom 1-2 vardagar
164:- Köp

Barnrättens grunder

HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2014-06-27

I Barnrättens grunder presenteras de i grunden civilrättsliga reglerna om barn och föräldrars legala relationer. Dessa relateras till barnkonventionen och några av de frågor betoningen av barnets bästa som rättslig princip fört med sig. Här märks ...

20 (ny)
Barnrättens grunder
Skickas inom 2-5 vardagar
304:- Köp