Du är här: / / Juridik

Topplista - Juridik

Topplistan presenterar de böcker inom juridik som sålde mest under föregående vecka.

Sveriges Rikes Lag 2016 (klotband) : När du köper Sveriges Rikes Lag 2016 får du även tillgång till lagboken som app med riktig lagbokskänsla.

(7 röster) 
INBUNDEN. Wolters Kluwer, Svenska, 2016-01-18

Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som kommit publicerats i Svensk Författningssamling fram till början av januari 2016. Några exempel på nya rättsakte...

1 (1)
Sveriges Rikes Lag 2016 (klotband) : När du köper Sveriges Rikes Lag 2016 får du även tillgång till lagboken som app med riktig lagbokskänsla.
Skickas inom 1-2 vardagar
999:- Köp

Skattelagstiftning 16:2

(1 röst) 
HäFTAD. Wolters Kluwer, Svenska, 2016-08-12

Lagsamlingen, som nu utkommer för femtiotredje gången, innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamma rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver.Förutom gällande lagtext finns o...

2 (4)
Skattelagstiftning 16:2
Skickas inom 1-3 vardagar
449:- Köp

Lärare & elev : rättsliga aspekter och etiska dilemman

HäFTAD. Wolters Kluwer, Svenska, 2016-08-10

LÄRARE & ELEV fokuserar på vilka rättsliga aspekter mötet mellan lärare och elev kan aktualisera. Tanken är att lära sig se dessa aspekter och dilemman i vardagliga situationer för att på så sätt kunna parera ett antal s.k. blindskär i yrkesrollen...

3 (21)
Lärare & elev : rättsliga aspekter och etiska dilemman
Skickas inom 1-3 vardagar
194:- Köp

Arbetsrätt 2016 - Aktuella lagtexter 1 juli 2016

HäFTAD. Lars Åhnberg AB, Svenska, 2016-08-10

Arbetsrätt 2016 - 1 juli, redovisar hela den aktuella lagtexten i de "vanligaste" arbetsrättslagarna: * Medbestämmandelagen (MBL) * Utstationeringslagen * Lagen om anställningsskydd (LAS) * Uthyrningslagen * Främjandelagen * Förtroendema...

4 (3)
Arbetsrätt 2016 - Aktuella lagtexter 1 juli 2016
Skickas inom 2-5 vardagar
110:- Köp

Juridik i professionellt lärarskap 3:e uppl : Lagar och värdegrund i den svenska skolan

HäFTAD. Gleerups Utbildning AB, Svenska, 2016-07-12

Det är svårt att tänka sig ett fungerande samhälle utan lagar. Lagar är ett system av regler som skapar ett ramverk för hur vi agerar. De både underlättar samarbete och sätter gränser för vårt handlande. Den demokratiska värdegrunden är också ett ...

5 (6)
Juridik i professionellt lärarskap 3:e uppl : Lagar och värdegrund i den svenska skolan
Skickas inom 2-5 vardagar
269:- Köp

Den svenska marknadsföringslagstiftningen

HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2016-07-28

Svensk marknadsföringslagstiftning bildar ett rikt förgrenat nät av regler som syftar till en effektiv och tillbörlig konkurrens mellan företag samt ett rimligt skydd för konsumenterna. I Den svenska marknadsföringslagstiftningen behandlas marknad...

6 (9)
Den svenska marknadsföringslagstiftningen
Skickas inom 1-3 vardagar
334:- Köp

Arbetslagstiftning 2016 : Lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2016

HäFTAD. Wolters Kluwer, Svenska, 2016-08-29

Detta är en ny reviderad upplaga av Arbetslagstiftning som är ett välkänt och praktiskt arbetsredskap för den som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor. För att öka bokens praktiska värde finns hänvisningar till rättsfall och litteratur, en ...

7 (2)
Arbetslagstiftning 2016 : Lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2016
Skickas inom 1-2 vardagar
467:- Köp

Svensk Lag 2016

(1 röst) 
INBUNDEN. Iustus, Svenska, 2016-01-29

Svensk Lag, den gröna lagboken, är en behändig och praktisk lagbok med enkel systematik. Inga bihang eller tillägg, all lagtext är införd på sin rätta plats. Kapitlen inleds i förekommande fall med balk eller annan särskilt tung lag, varefter övri...

8 (ny)
Svensk Lag 2016
Skickas inom 2-5 vardagar
845:- Köp

Anställningsförhållandet: inledning till den individuella arbetsrätten

HäFTAD. Iustus, Svenska, 2016-09-06

Anställningsförhållandet syftar till att ge en sammanhängande framställning över den individuella arbetsrätten, dvs. reglerna om förhållandet mellan arbetsgivaren och enskilda arbetstagare. Anställningen är ett dynamiskt rättsförhållande och den r...

9 (13)
Anställningsförhållandet: inledning till den individuella arbetsrätten
Skickas inom 1-2 vardagar
485:- Köp

Tolkkunskap

(1 röst) 
HäFTAD. Fritzes, Svenska, 2009-01-01

Ger en bild av vad tolkning innebär både i teorin och i praktiken. Tolketiska och tolkningstekniska frågor behandlas på ett resonerande sätt. Även arbetsvillkor och möjligheter till utbildning och auktorisation tas upp. Se även Juridik för tolkar ...

10 (14)
Tolkkunskap
Skickas inom 1-3 vardagar
199:- Köp

Missdådare : brott och människoöden i Sverige omkring 1600

(5 röster) 
POCKET. Bokförlaget Atlantis, Svenska, 2015-06-01

Rekommenderad av Leif G W Persson i Veckans Brott Det är som att se rakt ner i 1600-talet genom små titthål Lars Linder, Dagens Nyheter Hur tänkte och kände egentligen människor förr i tiden? Om man fick lära känna dem, skulle man då förstå dem? H...

11 (ny)
Missdådare : brott och människoöden i Sverige omkring 1600
Skickas inom 1-2 vardagar
47:- Köp

Civilrätt

(1 röst) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2016-01-11

Boken Civilrätt är en mer än 100-årig klassiker. Den ger en introduktion till civilrätten. Läs mer Efter en inledande översikt av rättsordningen, behandlas civilrätten under avdelningar för allmän förmögenhetsrätt och särskilda avtalstyper: - imma...

12 (5)
Civilrätt
Skickas inom 1-3 vardagar
506:- Köp

Gode mannens ABC : handbok för gode män och förvaltare

(3 röster) 
HäFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2015-01-07

- Vad innebär det att vara god man eller förvaltare? - Vilka förutsättningar gäller? - Vad ingår i uppdraget och hur gör man vid uppdragets början? - Hur blir man god man? - Hur får man god man? - När behövs huvudmannens samtycke? - Hur fungerar d...

13 (23)
Gode mannens ABC  : handbok för gode män och förvaltare
Skickas inom 1-3 vardagar
316:- Köp

Fastighetsköp

(1 röst) 
HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2016-08-25

I boken behandlas utförligt alla regler om den viktiga avtalstypen fastighetsköp. Det centrala kapitlet i boken handlar om kontraktsbrotten med tyngdpunkten på de komplicerade reglerna om säljarens ansvar för fel i fastigheten. Det finns en omfat...

14 (10)
Fastighetsköp
Skickas inom 1-3 vardagar
247:- Köp

Anställningsskydd : en lagkommentar

INBUNDEN. Wolters Kluwer, Svenska, 2016-09-14

Anställningsskydd är en kommentar till den svenska lagstiftningen på anställningsskyddets område. Här finns en genomgång av lagförarbeten och av den omfattande rättspraxis som har vuxit fram i Arbetsdomstolen under mer än fyrtio år. Genom de senas...

15 (ny)
Anställningsskydd : en lagkommentar
Skickas inom 1-3 vardagar
1406:- Köp

Företagsförsäkring : juridisk handbok för försäkringsgivare och försäkringstagare

HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2015-10-05

Omfattande handbok i företagsförsäkringens juridik, med inriktning främst på avtalsrättsliga frågor såsom tolkning och säkerhetsföreskrifter. Boken redogör utförligt för vilka skadehändelser som omfattas av försäkringen och hur olika skadesituatio...

16 (ny)
Företagsförsäkring : juridisk handbok för försäkringsgivare och försäkringstagare
Skickas inom 5-8 vardagar
336:- Köp

Arbetsrätt : för chefer och kvalitetsansvariga

HäFTAD. Lars Åhnberg, Svenska, 2014-05-02

Denna bok hjälper chefer och kvalitetsansvariga som står mitt i produktionen att agera rätt inom det arbetsrättsliga området. Chefer och kvalitetsansvariga har arbetsrättsligt ansvar bara som en uppgift bland många andra. Texten som är koncentrera...

17 (26)
Arbetsrätt : för chefer och kvalitetsansvariga
Skickas inom 2-5 vardagar
186:- Köp

Arbetsrätt i praktiken : en handbok

HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2015-12-08

Arbetsrätt i praktiken är en handbok för alla som är intresserade av ämnet och som har behov av grundläggande kunskaper i arbetsrätt. Den är lämplig som kurslitteratur i praktiskt inriktad utbildning på akademisk nivå. Den är också användbar för a...

18 (15)
Arbetsrätt i praktiken : en handbok
Skickas inom 1-3 vardagar
303:- Köp

Offentlig rätt

HäFTAD. Liber, Svenska, 2016-07-19

Boken ger en samlad överblick av den offentliga rätten i Sverige. Denna 2:a upplaga har genomgått en stor omarbetning. Läs mer Boken inleds nu med en kort redogörelse av den offentliga rättens källor och metod i syfte att bidra till ökad förståels...

19 (ny)
Offentlig rätt
Skickas inom 1-3 vardagar
517:- Köp

Arbetsrätten : en introduktion

HäFTAD. Wolters Kluwer, Svenska, 2016-02-01

Arbetsrätten - En introduktion är en överskådlig redogörelse av den svenska arbetsrätten. Särskild uppmärksamhet ägnas åt praktiskt viktiga problem och åt sådana frågor som brukar stå i centrum i den arbetsrättsliga undervisningen. Boken vänder si...

20 (16)
Arbetsrätten : en introduktion
Skickas inom 1-3 vardagar
201:- Köp