Du är här: / / Juridik

Topplista - Juridik

Topplistan presenterar de böcker inom juridik som sålde mest under föregående vecka.
Skickas inom 1-2 vardagar
47:- Köp

Civilrätt

(2 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2014-01-15
Serie: Civilrätt

Civilrätt är en mer än 100-årig klassiker. Den ger en introduktion till och översikt av civilrätten. Efter en inledande översikt av rättsordningen, behandlas civilrätten under avdelningar för allmän förmögenhetsrätt och särskilda avtalstyper, imma...

2 (5)
Civilrätt
Skickas inom 1-2 vardagar
549:- Köp

Processrätt : grunderna för domstolsprocessen

HäFTAD. Iustus, Svenska, 2012-08-02

Processrätten är en central del av rättsordningen. Utan en utvecklad processrätt faller egentligen all annan juridik platt till marken. Denna bok är "förstabok" i processrätt för den som studerar juridik eller andra ämnen där grundläggan...

3 (20)
Processrätt : grunderna för domstolsprocessen
Skickas inom 1-2 vardagar
274:- Köp

Polislagen : en kommentar

HäFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2013-06-24

I denna tionde upplaga kommenteras bl.a. ett tillägg till 12 § rörande förutsättningarna för polisens omhändertagande av ungdomar under 18 år som anträffas under förhållanden som utgör allvarlig risk för den unges hälsa och utveckling. Lagändringe...

4 (30)
Polislagen : en kommentar
Skickas inom 2-5 vardagar
505:- Köp

Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 2:a upplagan

(4 röster) 
HäFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2013-07-04

Sanoma Utbildnings mycket omtyckta introduktionsbok i juridik utkommer snart i en andra upplaga! Tyngdpunkten ligger på grundläggande principer inom civilrätt, straffrätt och processrätt för att ge läsaren översiktskunskaper. I den andra upplagan ...

5 (4)
Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 2:a upplagan
Skickas inom 1-2 vardagar
545:- Köp

Peter Rätz : nio år som undercoveragent

(14 röster) 
POCKET. Bonnier Pocket, Svenska, 2010-06-15

Sveriges mest framgångsrike infiltratör berättar om sin tid inuti Hells Angels, Bandidos och Brödrarskapet MC. Med nytt slutord. Infiltratörer avslöjas och mördas. Eller försvinner spårlöst. Men Peter Rätz dog inte. Han överlever i nio år på insid...

6 (16)
Peter Rätz : nio år som undercoveragent
Skickas inom 1-2 vardagar
48:- Köp

Sveriges lag 2014 : innehåller författningar som trätt i kraft per den 1 januari 2014

(1 röst) 
INBUNDEN. Studentlitteratur, Svenska, 2014-01-13

Sveriges Lag 2014: Innehåller författningar som trätt i kraft per den 1 januari 2014 (svarta lagboken) En lättanvänd, lättöverskådlig och pedagogisk sammanställning av svensk lagstiftning indelat i 28 rättsområden, innehållande gällande lagar, för...

7 (11)
Sveriges lag 2014 : innehåller författningar som trätt i kraft per den 1 januari 2014
Skickas inom 1-2 vardagar
769:- Köp

Rättsregler : en introduktion till juridiken

HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2011-10-18

Denna bok ger en introduktion till juridiken genom rättsreglerna. Här förklaras vad domaren gör när han dömer genom att den juridiska metoden för problemlösning presenteras med praktiska utgångspunkter. Vidare sker en översiktlig genomgång av rätt...

8 (ny)
Rättsregler : en introduktion till juridiken
Skickas inom 2-5 vardagar
281:- Köp

Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2014

HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-01-29

I den nya upplagan redovisas viktiga författningsändringar och nytillkomna lagar enligt bl.a. följande. En ny myndighet, Inspektionen för vård och omsorg, har övertagit Socialstyrelsens tillsyns- och tillståndsverksamhet på hälso- och sjukvårdens ...

9 (ny)
Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2014
Skickas inom 1-2 vardagar
609:- Köp

Sveriges Rikes Lag 2013 (klotband)

(11 röster) 
INBUNDEN. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2013-01-17

En systematiskt bearbetad sammanställning av svensk lagstiftning med gällande lagar, förordningar, EU-förordningar och andra författningar. Hänvisningar görs till förarbeten, författningar och avgöranden från EU-domstolen, Högsta domstolen, Regeri...

10 (17)
Sveriges Rikes Lag 2013 (klotband)
Skickas inom 1-2 vardagar
895:- Köp

Barnrättens grunder

HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2014-06-27

I Barnrättens grunder presenteras de i grunden civilrättsliga reglerna om barn och föräldrars legala relationer. Dessa relateras till barnkonventionen och några av de frågor betoningen av barnets bästa som rättslig princip fört med sig. Här märks ...

11 (6)
Barnrättens grunder
Skickas inom 2-5 vardagar
310:- Köp

Vårdnad, boende och umgänge : samt verkställigheten av sådana avgöranden och överenskommelser

HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-06-17

"Vårdnad, boende och umgänge" behandlar mycket utförligt reglerna i 6 och 21 kap. föräldrabalken. Boken kan läsas från pärm till pärm eller användas för att söka svaret på en särskild fråga. Efter en historisk tillbakablick behandlas bla...

12 (24)
Vårdnad, boende och umgänge : samt verkställigheten av sådana avgöranden och överenskommelser
Skickas inom 2-5 vardagar
626:- Köp

Praktisk beskattningsrätt : lärobok i inkomstbeskattning

HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2014-03-12

Praktisk beskattningsrätt är en grundläggande lärobok i beskattnings-rätt med tyngdpunkten lagd på företagsbeskattning och beskattning av kapitalinkomster. Ambitionen har varit att enkelt och konkret - men inte helt uttömmande - förklara de ofta k...

13 (ny)
Praktisk beskattningsrätt : lärobok i inkomstbeskattning
Skickas inom 2-5 vardagar
463:- Köp

Avtalsrätt I

HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2011-05-31

Avtalsrätt I innehåller tillsammans med Avtalsrätt II (sjätte upplagan 2010) en framställning över svensk avtalsrätt med nordiska och andra internationella utblickar. I denna del I utgör reglerna i avtalslagen utgångspunkten, dvs. regler som behan...

14 (12)
Avtalsrätt I
Skickas inom 2-5 vardagar
294:- Köp

Övningsbok i beskattning : beskattningen 2014

HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2014-03-12

Avsikten med denna bok är att den skall vara ett naturligt komplement till litteratur inom skatteområdet för den som i olika utbildningssammanhang vill sätta sig in i skattesystemets praktiska funktionssätt. Den kan med fördel användas tillsammans...

15 (ny)
Övningsbok i beskattning : beskattningen 2014
Skickas inom 2-5 vardagar
240:- Köp

Anställningsförhållandet : inledning till den individuella arbetsrätten

HäFTAD. Iustus, Svenska, 2013-01-21

Anställningsförhållandet syftar till att ge en sammanhängande framställning över den individuella arbetsrätten, dvs. reglerna om förhållandet mellan arbetsgivaren och enskilda arbetstagare. Anställningen är ett dynamiskt rättsförhållande och den r...

16 (ny)
Anställningsförhållandet : inledning till den individuella arbetsrätten
Skickas inom 2-5 vardagar
469:- Köp

Övningar i skatterätt : exempel och lösningar : beskattningsåret 2014 : beslut om slutlig skatt 2015

HäFTAD. Iustus, Svenska, 2014-03-12

Övningar i skatterätt innehåller ett hundratal blandade övningar och ger en inblick i hur det svenska skattesystemet tillämpas i praktiken. Övningarna behandlar både individ- och företagsbeskattning. Tyngdpunkten ligger på inkomstskatt, men det fi...

17 (10)
Övningar i skatterätt : exempel och lösningar : beskattningsåret 2014 : beslut om slutlig skatt 2015
Skickas inom 2-5 vardagar
350:- Köp

Socialtjänstlagarna : bakgrund och tillämpning

(1 röst) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2012-03-27
Serie: Socialtjänstlagarna

Alla som i sitt arbete kommer i kontakt med socialtjänstfrågor är beroende av aktuell kunskap. För förtroendevalda och anställda, liksom för lärare och studenter på juridiska, sociala och olika vårdutbildningar är Socialtjänstlagarna ovärderlig so...

18 (ny)
Socialtjänstlagarna : bakgrund och tillämpning
Skickas inom 2-5 vardagar
346:- Köp

Marknadsrätten : en introduktion

HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-01-21

Sedan Sverige gått med i EU har vi fått en ny och effektivare marknadsrättslagstiftning, vilken har därefter reviderats och kompletterats i skilda hänseenden. Det senaste decenniet har också visat att marknadsrätten är ett mycket dynamiskt rättsom...

19 (ny)
Marknadsrätten : en introduktion
Skickas inom 2-5 vardagar
217:- Köp

LSS 2014

HäFTAD. Komlitt, Svenska, 2014-02-07

LSS styr verksamheten för dig som arbetar med LSS-frågor. Lagen uppdateras med jämna mellanrum. LSS 2014 bygger på den lagtext som styr ditt arbete från och med den 1 januari i år. Boken är reviderad och omarbetad.

20 (ny)
LSS 2014
Skickas inom 1-2 vardagar
395:- Köp