Du är här: / / Juridik

Topplista - Juridik

Topplistan presenterar de böcker inom juridik som sålde mest under föregående vecka.

Civilrätt

(12 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2014-01-15
Serie: Civilrätt

Boken Civilrätt är en mer än 100-årig klassiker. Den ger en introduktion till civilrätten. Läs mer Efter en inledande översikt av rättsordningen, behandlas civilrätten under avdelningar för allmän förmögenhetsrätt och särskilda avtalstyper: - imma...

1 (1)
Civilrätt
Skickas inom 1-3 vardagar
485:- Köp

Den svenska miljörätten

(8 röster) 
INBUNDEN. Iustus, Svenska, 2012-09-24

Miljörätten omfattar frågor om bl.a. luft- och vattenkvalitet, användning av naturresurser, skydd för arter och livsmiljöer, återanvändning och återvinning av avfall m.m. samt kontroll av kemikalier. Miljöbalken är den centrala svenska miljöförfat...

2 (9)
Den svenska miljörätten
Skickas inom 1-2 vardagar
618:- Köp

Rättsregler : en introduktion till juridiken

HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2011-10-18

Denna bok ger en introduktion till juridiken genom rättsreglerna. Här förklaras vad domaren gör när han dömer genom att den juridiska metoden för problemlösning presenteras med praktiska utgångspunkter. Vidare sker en översiktlig genomgång av rätt...

3 (13)
Rättsregler : en introduktion till juridiken
Skickas inom 2-5 vardagar
278:- Köp

Introduktion till kriminologi : brottslighetens omfattning, karaktär och orsaker

HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2014-08-28

Varför straffar vi för narkotika- men inte för alkoholbruk? Begås det fler mord i Sverige i dag än på 1500-talet? Hur ser sambandet mellan fattigdom och brottslighet ut? Kan man bli kriminell på grund av skador på vissa delar av hjärnan? Varför ha...

4 (3)
Introduktion till kriminologi : brottslighetens omfattning, karaktär och orsaker
Skickas inom 2-5 vardagar
508:- Köp

FARs samlingsvolym 2015 - Redovisning

HäFTAD. FAR Akademi, Svenska, 2015-02-28

Standardverket för bokföring och redovisning! Här samsas K1-, K2- och K3-regelverken med FARs rekommendationer och uttalanden, tillämpliga lagar och BAS-kontoplanen. Om FARs Samlingsvolym - redovisning I FARs Samlingsvolym - redovisning finns den ...

5 (15)
FARs samlingsvolym 2015 - Redovisning
Skickas inom 3-6 vardagar
639:- Köp

Skattelagstiftning 15:2 : lagar och andra författningar som de lyder 1 augusti 2015

(1 röst) 
HäFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2015-08-04

Lagsamlingen innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamma rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver. Förutom gällande lagtext finns också äldre lagtext med för de flesta lagar avse...

6 (2)
Skattelagstiftning 15:2 : lagar och andra författningar som de lyder 1 augusti 2015
Skickas inom 1-3 vardagar
436:- Köp

Fastighetvärdering och marknadsanalys

HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2015-11-05

Hur värderar man ett hyreshus, ett kontorshus eller en villa? Att fastigheter blir rätt värderade är avgörande för en fungerande fastighetsmarknad, där fastigheter fyller flera funktioner: som boende, investering och säkerhet för lån. Fastighetsvä...

7 (ny)
Fastighetvärdering och marknadsanalys
Skickas inom 2-5 vardagar
279:- Köp

Ensamkommande barns rätt : en vägledning för den gode mannen, kommunen m fl.

HäFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2015-07-27

Vilka rättigheter har ett ensamkommande barn när det kommer till Sverige? Vilka uppgifter har de olika personerna, myndigheterna och aktörerna som barnen träffar när de kommer hit? Boken ger klargörande och samlad information om vilka bestämmelser...

8 (17)
Ensamkommande barns rätt : en vägledning för den gode mannen, kommunen m fl.
Skickas inom 1-3 vardagar
384:- Köp

Arbetsrätt

(1 röst) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2013-01-18
Serie: Arbetsrätt

Arbetsrätt ger en god och högaktuell introduktion till grunderna i arbetsrätten. De områden som behandlas är bl.a. parterna på arbetsmarknaden, medbestämmande, förhandlingar och kollektivavtal. Regelverket kring anställning och anställningsskydd, ...

9 (4)
Arbetsrätt
Skickas inom 1-3 vardagar
310:- Köp

Övningsbok i beskattning : beskattningen 2015

(1 röst) 
HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2015-03-04

Avsikten med denna bok är att den skall vara ett naturligt komplement till litteratur inom skatteområdet för den som i olika utbildningssammanhang vill sätta sig in i skattesystemets praktiska funktionssätt. Den kan med fördel användas tillsammans...

10 (11)
Övningsbok i beskattning : beskattningen 2015
Skickas inom 2-5 vardagar
231:- Köp

Respekt för lärarprofessionen : om lärares yrkesspråk och yrkesetik

HäFTAD. Liber, Svenska, 2015-05-29
Serie: Respekt för lärarprofessionen

Respekt för lärarprofessionen behandlar två fundamentala verktyg eller förutsättningar för läraryrkets utövande: yrkesspråk och yrkesetik. Alla lärare har tillgång till någon form av yrkesspråk och yrkesetik, men frågan är hur gemensamma och använ...

11 (12)
Respekt för lärarprofessionen : om lärares yrkesspråk och yrkesetik
Skickas inom 1-3 vardagar
262:- Köp

Praktisk beskattningsrätt - Lärobok i inkomstbeskattning

(1 röst) 
HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2015-02-27

Praktisk beskattningsrätt är en grundläggande lärobok i beskattnings-rätt med tyngdpunkten lagd på företagsbeskattning och beskattning av kapitalinkomster. Ambitionen har varit att enkelt och konkret - men inte helt uttömmande - förklara de ofta k...

12 (ny)
Praktisk beskattningsrätt - Lärobok i inkomstbeskattning
Skickas inom 2-5 vardagar
468:- Köp

Sveriges Rikes Lag 2015 (klotband) : När du köper Sveriges Rikes Lag 2015 får du även tillgång till lagboken som app med riktig lagbokskänsla.

(4 röster) 
INBUNDEN. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2015-01-16

Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som publicerats i Svensk Författningssamling fram till början av januari 2015. En systematiskt bearbetad sammanställ...

13 (ny)
Sveriges Rikes Lag 2015 (klotband) : När du köper Sveriges Rikes Lag 2015 får du även tillgång till lagboken som app med riktig lagbokskänsla.
Skickas inom 1-2 vardagar
965:- Köp

United Nations, Peace and Security: From Collective Security to the Responsibility to Protect

E-BOK. Cambridge University Press, Engelska, 2006-06-08

Preventing humanitarian atrocities is becoming as important for the United Nations as dealing with inter-state war. In this book, Ramesh Thakur examines the transformation in UN operations, analysing its changing role and structure. He asks why, w...

14 (ny)
United Nations, Peace and Security
E-bok
Nedladdningsbar
474:- Visa

Näthat : rättigheter och möjligheter

HäFTAD. Karnov Group, Svenska, 2015-09-25

I denna faktaspäckade men lättillgängliga bok beskrivs regelverket kring s.k. "näthat". Boken ger svar på frågor som "Vilka är mina rättigheter och skyldigheter i digitala sammanhang?"; "Vad får man och vad får man inte sä...

15 (ny)
Näthat : rättigheter och möjligheter
Skickas inom 5-8 vardagar
365:- Köp

Sekretess : handbok för socialtjänsten

HäFTAD. Wolters Kluwer, Svenska, 2015-11-24

I Sekretess beskrivs huvuddragen av de bestämmelser som är av betydelse för sekretesshanteringen vid en socialförvaltning. Under olika avsnitt behandlas bl.a. offentlighetsprincipen och de särskilda sekretessregler som gäller för socialtjänsten oc...

16 (ny)
Sekretess : handbok för socialtjänsten
Skickas inom 1-3 vardagar
240:- Köp

Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken

HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2015-04-15

Lokalhyra avser upplåtelse av hus eller del av hus för i första hand affärsverksamhet. Anläggningsarrende avser upplåtelse av mark för byggnad i kommersiell verksamhet. För båda dessa upplåtelseformer gäller dessutom ett indirekt besittningsskydd....

17 (ny)
Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken
Skickas inom 1-3 vardagar
485:- Köp

Brottsligheten och samhället

(3 röster) 
HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2010-10-22

Påverkas brottsbenägenheten av var vi växer upp? Är brottsligt beteende inlärt? Hur påverkar samhällets reaktion på brott fortsatt kriminalitet? Vad är egentligen ett brott och vem har makt att definiera det? Hur påverkar sociala aktiviteter och r...

18 (ny)
Brottsligheten och samhället
Skickas inom 2-5 vardagar
233:- Köp

Introduktion till kriminologi - Volym II

HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2015-08-18

Introduktion till kriminologi är en uppskattad lärobok som i sin tredje upplaga har delats upp i två volymer. I volym I ligger fokus på kriminologins kunskaper om brottslighetens omfattning, karaktär och orsaker. I föreliggande volym II riktas i s...

19 (8)
Introduktion till kriminologi - Volym II
Skickas inom 2-5 vardagar
266:- Köp

Eget Aktiebolag

(1 röst) 
HäFTAD. Björn Lundén Information, Svenska, 2015-01-29

EGET AKTIEBOLAG är en ny bok skriven speciellt för dig som driver eget aktiebolag med enklast möjliga administration. Du lär dig hur ett litet aktiebolag fungerar och vad som är viktigt att tänka på när det gäller både juridiken och beskattningen....

20 (ny)
Eget Aktiebolag
Skickas inom 1-3 vardagar
424:- Köp