Du är här: / / Juridik

Topplista - Juridik

Topplistan presenterar de böcker inom juridik som sålde mest under föregående vecka.

Det vi kan stå för : Anders Behring Breiviks advokat om rättegången, pressen, sitt arbete och sina värderingar

(5 röster) 
POCKET. Pocketförlaget, Svenska, 2014-06-16

Geir Lippestad var Anders Behring Breiviks huvudförsvarare i rättegångarna efter attacken mot regeringskvarteren och massakern på AUF:s sommarläger på Utøya den 22 juli 2011. Det vi kan stå för beskriver rättegången ur hans perspektiv. Lippestad i...

1 (1)
Det vi kan stå för : Anders Behring Breiviks advokat om rättegången, pressen, sitt arbete och sina värderingar
Skickas inom 1-2 vardagar
51:- Köp

Sveriges Rikes Lag 2014 (klotband)

(20 röster) 
INBUNDEN. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-01-17

En systematiskt bearbetad sammanställning av svensk lagstiftning med gällande lagar, förordningar, EU-förordningar och andra författningar. Hänvisningar görs till förarbeten, författningar och avgöranden från sammanlagt sju domstolar, nämligen EU-...

2 (2)
Sveriges Rikes Lag 2014 (klotband)
Skickas inom 2-5 vardagar
675:- Köp

Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 3:e upplagan

HäFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2015-07-27

Bland nyheterna i tredje upplagan märks, förutom sedvanliga uppdateringar och redaktionella förändringar, bland annat ändrade regler om distansavtalsköp och diskriminering. Avsnittet om arbetsrätt har bearbetats, avsnittet om processrätt har kompl...

3 (ny)
Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 3:e upplagan
Skickas inom 1-2 vardagar
560:- Köp

Peter Rätz : nio år som undercoveragent

(18 röster) 
POCKET. Bonnier Pocket, Svenska, 2010-06-15

Sveriges mest framgångsrike infiltratör berättar om sin tid inuti Hells Angels, Bandidos och Brödrarskapet MC. Med nytt slutord. Infiltratörer avslöjas och mördas. Eller försvinner spårlöst. Men Peter Rätz dog inte. Han överlever i nio år på insid...

4 (4)
Peter Rätz : nio år som undercoveragent
Skickas inom 1-2 vardagar
51:- Köp

Avtalsrätten : en introduktion

(2 röster) 
HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-08-26

Denna bok är avsedd som grundbok i handelsrätt för studenter på ekonomprogram på universitet och högskolor. Den kan också användas på introduktionskurser i juridik. De flesta kapitel inleds med en eller flera frågor. Syftet är att väcka läsarens i...

5 (ny)
Avtalsrätten : en introduktion
Skickas inom 1-2 vardagar
207:- Köp

Mervärdesskatt: en introduktion

HäFTAD. Iustus, Svenska, 2015-07-20

Mervärdesskatt har blivit en allt viktigare skatteform. Den är statens viktigaste inkomstkälla och den påverkar priserna på nästan alla varor och tjänster för konsumenterna. Genom handelns ökade internationalisering har även skattens internationel...

6 (6)
Mervärdesskatt: en introduktion
Skickas inom 2-5 vardagar
208:- Köp

Sveriges lag 2015 : innehåller författningar som trätt i kraft per den 1 januari 2015

(1 röst) 
INBUNDEN. Studentlitteratur, Svenska, 2015-01-14

En lättanvänd, lättöverskådlig och pedagogisk sammanställning av svensk lagstiftning indelat i 28 rättsområden, innehållande gällande lagar, förordningar och EU-fördrag. Författningarna inom varje rättsområde är i huvudsak ordnade kronologiskt men...

7 (21)
Sveriges lag 2015 : innehåller författningar som trätt i kraft per den 1 januari 2015
Skickas inom 2-5 vardagar
757:- Köp

Introduktion till straffrätten

(2 röster) 
HäFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-06-30

Avsikten med denna lärobok är att ge en översiktlig framställning av väsentliga delar av straffrätten och, i viss mån, straffprocessrätten. Boken vänder sig till läsare som helt saknar förkunskaper inom dessa rättsområden. Ambitionen med boken är ...

8 (ny)
Introduktion till straffrätten
Skickas inom 1-2 vardagar
184:- Köp

Sveriges Rikes Lag 2015 (klotband) : Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som kommit ut från trycket fram

(2 röster) 
INBUNDEN. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2015-01-16

En systematiskt bearbetad sammanställning av svensk lagstiftning med gällande lagar, förordningar, EU-förordningar och andra författningar. Hänvisningar görs till förarbeten, författningar och avgöranden från sammanlagt sju domstolar, nämligen EU-...

9 (ny)
Sveriges Rikes Lag 2015 (klotband) : Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som kommit ut från trycket fram
Skickas inom 1-3 vardagar
2349:- Köp

Socialförsäkringsrätt - vid funktionsnedsättning och sjukdom

HäFTAD. Gleerups Utbildning AB, Svenska, 2015-06-17

En viktig del av vårt välfärdssystem är möjlighet till ekonomisk trygghet samt stöd och hjälp vid sjukdom, skador och funktionsnedsättning. Socialförsäkringen, som regleras i socialförsäkringsbalken, omfattar en mängd olika bidrag och förmåner til...

10 (ny)
Socialförsäkringsrätt - vid funktionsnedsättning och sjukdom
Skickas inom 2-5 vardagar
286:- Köp

Att skriva juridik : regler och råd

(6 röster) 
HäFTAD. Iustus, Svenska, 2012-02-16

Att skriva juridik behandlar de grundläggande reglerna för juridiskt skrivande, från disposition och språklig stil till fotnotsteknik och typografi. Allt visas och förklaras med konkreta exempel. Boken används på juristlinjen och på andra utbildni...

11 (18)
Att skriva juridik : regler och råd
Skickas inom 2-5 vardagar
198:- Köp

Förvaltningsrätt : en introduktion för professionsutbildningar

HäFTAD. Liber, Svenska, 2015-07-16

Boken ger en introduktion till de delar av förvaltningsrätten som berör myndighetsorganisationer som på olika sätt behandlar och ger service till människor i sitt arbete, så kallade människobehandlande organisationer Läs mer Boken tar i tur och or...

12 (15)
Förvaltningsrätt : en introduktion för professionsutbildningar
Skickas inom 1-3 vardagar
229:- Köp

Juridiken : en introduktion till rättsvetenskapen

HäFTAD. Jure Förlag, Svenska, 2011-02-18

Samhället är uppbyggt av lagar och regler - något som inte bara påverkar juristers arbete. Detta är en lärobok skriven för studenter som läser juridik som en större eller mindre del av sin utbildning, men som inte ska bli jurister. Alla som arbeta...

13 (ny)
Juridiken : en introduktion till rättsvetenskapen
Skickas inom 2-5 vardagar
119:- Köp

Regeringsformen : en kommentar

(1 röst) 
HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2013-03-11

Regeringsformen är en uppdaterad och användarvänlig genomgång av bestämmelserna i vår viktigaste grundlag. Den ger en koncis och komplett bild av grundlagsregleringen av vårt statsskick. Ett introduktionskapitel ger en överblick och identifierar d...

14 (ny)
Regeringsformen : en kommentar
Skickas inom 2-5 vardagar
298:- Köp

Övningsbok i beskattning : beskattningen 2015

HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2015-03-04

Avsikten med denna bok är att den skall vara ett naturligt komplement till litteratur inom skatteområdet för den som i olika utbildningssammanhang vill sätta sig in i skattesystemets praktiska funktionssätt. Den kan med fördel användas tillsammans...

15 (ny)
Övningsbok i beskattning : beskattningen 2015
Skickas inom 1-2 vardagar
241:- Köp

Juridiken och dess arbetssätt : en introduktion

(3 röster) 
HäFTAD. Iustus, Svenska, 2012-02-21

Juridiken och dess arbetssätt är en introduktion till juridiken och det arbetssätt juristen använder för att lösa juridiska problem. Boken behandlar bland annat frågor om * juristernas olika roller och uppgifter, * rättskällornas tillkomst och fun...

16 (13)
Juridiken och dess arbetssätt : en introduktion
Skickas inom 2-5 vardagar
264:- Köp

Affärsjuridiska problem : fakta och övningar i affärsjuridik (8:e uppl.)

(1 röst) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2011-08-02
Serie: Affärsjuridiska Problem

Affärsjuridiska Problem presenterar juridikens grunder. Boken är i första hand gjord för gymnasieskolans (inkl komvux) kurs i Affärsjuridik, men kan med fördel användas även i andra utbildningssituationer. Varje kapitel innehåller en faktadel och ...

17 (19)
Affärsjuridiska problem : fakta och övningar i affärsjuridik (8:e uppl.)
Skickas inom 1-3 vardagar
440:- Köp

Barnrättens grunder

HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2014-06-27

I Barnrättens grunder presenteras de i grunden civilrättsliga reglerna om barn och föräldrars legala relationer. Dessa relateras till barnkonventionen och några av de frågor betoningen av barnets bästa som rättslig princip fört med sig. Här märks ...

18 (ny)
Barnrättens grunder
Skickas inom 2-5 vardagar
313:- Köp

Praktisk beskattningsrätt - Lärobok i inkomstbeskattning

HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2015-02-27

Praktisk beskattningsrätt är en grundläggande lärobok i beskattnings-rätt med tyngdpunkten lagd på företagsbeskattning och beskattning av kapitalinkomster. Ambitionen har varit att enkelt och konkret - men inte helt uttömmande - förklara de ofta k...

19 (ny)
Praktisk beskattningsrätt - Lärobok i inkomstbeskattning
Skickas inom 2-5 vardagar
468:- Köp

Den svenska marknadsföringslagstiftningen

HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2013-03-22

Svensk marknadsföringslagstiftning bildar ett rikt förgrenat nät av regler som syftar till en effektiv och tillbörlig konkurrens mellan företag samt ett rimligt skydd för konsumenterna. I Den svenska marknadsföringslagstiftningen behandl...

20 (11)
Den svenska marknadsföringslagstiftningen
Skickas inom 1-2 vardagar
333:- Köp