Du är här: / / Juridik

Topplista - Juridik

Topplistan presenterar de böcker inom juridik som sålde mest under föregående vecka.

Peter Rätz : nio år som undercoveragent

(12 röster) 
POCKET. Bonnier Pocket, Svenska, 2010-06-15

Sveriges mest framgångsrike infiltratör berättar om sin tid inuti Hells Angels, Bandidos och Brödrarskapet MC. Med nytt slutord. Infiltratörer avslöjas och mördas. Eller försvinner spårlöst. Men Peter Rätz dog inte. Han överlever i nio år på insid...

1 (ny)
Peter Rätz : nio år som undercoveragent
Skickas inom 1-2 vardagar
48:- Köp

Europarättens grunder

HÄFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2014-03-07

Ändringarna i denna femte upplaga är högst betydande. Unionsrättens vidareutveckling på grundval av Lissabonfördraget har krävt en väsentlig omarbetning. Det har även hänt annat väsentligt på området såsom ny unionslagstiftning och vidareutvecklin...

2 (ny)
Europarättens grunder
Skickas inom 1-2 vardagar
505:- Köp

Skattelagstiftning 14:1 : lagar och andra författningar som de lyder den 1 januari 2014

(2 röster) 
HÄFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2014-01-23

I Skattelagstiftning 2013:2 ingår förutom alla väsentliga lagar på skatteområdet även lagar med EU-anknytning såsom fusionsdirektivet, moder/dotterbolagsdirektivet, ränte/royaltydirektivet och sparandedirektivet samt utdrag ur EUF-fördraget liksom...

3 (1)
Skattelagstiftning 14:1 : lagar och andra författningar som de lyder den 1 januari 2014
Skickas inom 2-5 vardagar
428:- Köp

Brott och påföljder : en lärobok i straffrätt om brottsbalken

HÄFTAD. Bruun Juridik, Svenska, 2014-01-10

Brott och påföljder är en modern läro- och referensbok i straffrätt som blivit mycket uppskattad. Boken utkommer nu i sin femte reviderade upplaga. I bokens allmänna del kommenteras främst brottens rekvisit, förstadierna till samt medverkan vid br...

4 (7)
Brott och påföljder : en lärobok i straffrätt om brottsbalken
Skickas inom 2-5 vardagar
562:- Köp

Inkomstskattelagen : en kommentar (Vol.1-2)

HÄFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-04-04

I denna fjortonde upplaga kommenteras alla ändringar i inkomstskattelagen som beslutats av riksdagen under 2013. Bland nyheterna kan nämnas följande ändringar. - Ändringar i den s.k. löneunderlagsregeln i 3:12-reglerna och i reglerna om ränteförde...

5 (ny)
Inkomstskattelagen : en kommentar (Vol.1-2)
Skickas inom 2-5 vardagar
1916:- Köp

Övningar i skatterätt : exempel och lösningar : beskattningsåret 2014 : beslut om slutlig skatt 2015

HÄFTAD. Iustus, Svenska, 2014-03-12

Övningar i skatterätt innehåller ett hundratal blandade övningar och ger en inblick i hur det svenska skattesystemet tillämpas i praktiken. Övningarna behandlar både individ- och företagsbeskattning. Tyngdpunkten ligger på inkomstskatt, men det fi...

6 (ny)
Övningar i skatterätt : exempel och lösningar : beskattningsåret 2014 : beslut om slutlig skatt 2015
Skickas inom 2-5 vardagar
345:- Köp

Mervärdesskatt i teori och praktik

HÄFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-03-25

I den fjärde upplagan av boken har ändringar fram till den 1 januari 2014 beaktats. Nytt i denna upplaga är exempelvis ett avsnitt om förfarandemissbruk, ny hantering av mervärdeskatt vid import och nya regler beträffande frivillig skattskyldighet...

7 (17)
Mervärdesskatt i teori och praktik
Skickas inom 2-5 vardagar
447:- Köp

Svensk aktiebolagsrätt

(1 röst) 
HÄFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2012-08-10

I denna fjärde upplaga av läroboken Svensk aktiebolagsrätt presenteras 2005 års aktiebolagslag (ABL). I fokus står regler om aktiebolagets bildande och upphörande, hur beslut fattas och verkställs i aktiebolag samt skyddet för bolagets bundna kapi...

8 (29)
Svensk aktiebolagsrätt
Skickas inom 2-5 vardagar
554:- Köp

Psykiatrisk tvångsvård : kliniska riktlinjer för vård och behandling

HÄFTAD. Gothia Fortbildning, Svenska, 2013-10-01
Serie: Svensk psykiatri (del 13)

Psykiatrisk tvångsvård, kliniska riktlinjer för vård och behandling tar upp tvångsvård enligt LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård) och beskriver noggrant juridiken kring denna vård. Den lyfter också fram etik, bemötande, dialog och patientmedverk...

9 (ny)
Psykiatrisk tvångsvård : kliniska riktlinjer för vård och behandling
Skickas inom 5-8 vardagar
184:- Köp

Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2014

HÄFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-01-29

I den nya upplagan redovisas viktiga författningsändringar och nytillkomna lagar enligt bl.a. följande. En ny myndighet, Inspektionen för vård och omsorg, har övertagit Socialstyrelsens tillsyns- och tillståndsverksamhet på hälso- och sjukvårdens ...

10 (15)
Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2014
Skickas inom 2-5 vardagar
609:- Köp

Processen i hovrätt och Högsta domstolen : Rättegång VI

HÄFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2011-10-10
Serie: IFRF

I denna upplaga, som ombesörjts av f.d. justitierådet Johan Munck kommenteras nytillkomna rättsfall och de ingripande ändringar i rättegångsbalkens bestämmelser om överrättsprocessen som antagits under senare år. De många uttalanden om rättstilläm...

11 (5)
Processen i hovrätt och Högsta domstolen : Rättegång VI
Skickas inom 2-5 vardagar
391:- Köp

Mänskliga rättigheter i europeisk praxis : en kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

HÄFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2012-08-13

Den senaste upplagan av denna bok kom ut under år 2007. Den omfattade Europadomstolens praxis fram till utgången av år 2006. Under de följande fem åren 2007-2011 meddelade Europadomstolen över 10 000 nya domar och avslutade behandlingen av omkring...

12 (ny)
Mänskliga rättigheter i europeisk praxis : en kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.
Skickas inom 2-5 vardagar
987:- Köp

Europarätten - En introduktion till EU-rätten och Europakonventionen

HÄFTAD. Jure Förlag, Svenska, 2010-09-14

Medlemskapet i Europeiska unionen har inneburit de största förändringarna av svensk rätt på mycket länge, främst principiellt men även materiellt. EU-rätten och Europakonventionen påverkar i stor utsträckning svensk rätt, såväl direkt som indirekt...

13 (11)
Europarätten - En introduktion till EU-rätten och Europakonventionen
Skickas inom 2-5 vardagar
167:- Köp

Hanteraren : verklighetens Johan Falk

(1 röst) 
POCKET. Lind & Co, Svenska, 2013-09-13

Filmerna om Johan Falk har nått stora publikframgångar, men vad få känner till är att de bygger på faktiska händelser. Hanteraren Johan Falk och infiltratören Frank Wagner har verkliga förlagor och i den här boken reds det ut vad som är sanning oc...

14 (ny)
Hanteraren : verklighetens Johan Falk
Skickas inom 1-2 vardagar
46:- Köp

Bolag, föreningar, stiftelser : en introduktion

HÄFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-01-17

Denna bok vände sig till personer utan juridiska förkunskaper som vill - eller på grund av utbildningskrav måste - lära sig mer om bolagens, föreningarnas och stiftelsernas juridik. Bokens upphovsman till tidigare upplagor är professor emeritus Ca...

15 (ny)
Bolag, föreningar, stiftelser : en introduktion
Skickas inom 2-5 vardagar
230:- Köp

Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvård. 2014

HÄFTAD. Liber, Svenska, 2014-01-14
Serie: Författningshandbok 2014

Författningshandboken innehåller medicinalförfattningar samt andra bestämmelser och anvisningar för personer som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter. Detta gedigna standardverk är systematiserat i 23 avdelningar och har ett omfattande sakregister....

16 (2)
Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvård. 2014
Skickas inom 2-5 vardagar
435:- Köp

The Oxford Handbook of Comparative Law

HÄFTAD. OUP Oxford, Engelska, 2008-02-01

The Oxford Handbook of Comparative Law is an authoritative reference point for the state of comparative law at the beginning of the twenty-first century. The Handbook contains forty two chapters, each written by a leading expert and providing an a...

17 (ny)
The Oxford Handbook of Comparative Law
Skickas inom 5-8 vardagar
590:- Köp

Bemötande i domstol

HÄFTAD. Norstedts Juridik, Svenska, 2013-07-11
Serie: Brå Rapport 2013 11

Hur bemöter domstolarna vittnen, målsägande och tilltalade? Hur uppfattas domstolarna av dessa brukare? Hur bemöts förvaltningsdomstolarnas parter? Rapporten ger en djupare och mer systematisk kunskap om dessa frågor, och i analysen ingår även erf...

18 (ny)
Bemötande i domstol
Skickas inom 2-5 vardagar
146:- Köp

Preskription i arbetsrätten : En vägledning för praktiker

HÄFTAD. Norstedts Juridik AB, Svenska, 2014-04-12

Reglerna om preskription inom arbetsrätten är svåra att förstå och tillämpa. Den som sysslar med arbetsrätt måste vara väl insatt. Görs misstag kan rättsförluster uppstå och en fordran eller en rättighet går inte längre att göras gällande på rätts...

19 (ny)
Preskription i arbetsrätten : En vägledning för praktiker
Skickas inom 2-5 vardagar
455:- Köp

Processens ram i brottmål : om gärningsbegreppet, ändring och justering i åtal m.m.

HÄFTAD. Iustus, Svenska, 2012-06-18
Serie: Praktisk process (del 2)

Praktisk process II behandlar processens ram i brottmål. Gärningsbegreppet har en central roll i framställningen. Ett annat huvudämne är prövningen i högre rätt. Författaren hänvisar till praxis, förarbeten och doktrin, men för också fram egna syn...

20 (ny)
Processens ram i brottmål : om gärningsbegreppet, ändring och justering i åtal m.m.
Skickas inom 2-5 vardagar
182:- Köp