1. Civilrätt

  av Anders Agell, Åke Malmström, Christina Ramberg, Tore Sigeman

  Häftad, Svenska, 2016-01-11
  (11 röster)

  Boken Civilrätt är en mer än 100-årig klassiker. Den ger en introduktion till civilrätten. Läs mer Efter en inledande översikt av rättsordningen, behandlas civilrätten under avdelningar för allmän förmögenhetsrätt och särskilda avtalstyper: - imma...

 2. Introduktion till straffrätten

  av Suzanne Wennberg

  Häftad, Svenska, 2017-04-28

  Introduktion till straffrätten är en lärobok som vänder sig till läsare som helt saknar förkunskaper i straffrätt. I denna bok ges en översiktlig framställning av väsentliga delar av straffrätten samt, i viss mån, straffprocessrätten. Läsaren får ...

 3. Arbetsrätt : handbok för chefer

  av Georg Frick

  Häftad, Svenska, 2016-11-23
  (1 röst)

  Det finns mycket skrivit om arbetsrätt. Det mesta vänder sig till jurister, studenter eller specialister. Men den här boken är skriven för dem som i praktiken utövar arbetsrätten - cheferna. Det är de som dagligen ställs inför arbetsrättsliga fråg...

 4. Juridik för socialt arbete 2:a uppl

  av Elisabeth Eneroth

  Häftad, Svenska, 2014-06-11
  (5 röster)

  Socialtjänstens uppdrag är att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhället. Inom socialtjänstens område är det viktigt att vara förtrogen med de lagar som reglerar socialtjänsten,...

 5. Sekretess : handbok för socialtjänsten

  av Lars Clevesköld, Anders Thunved

  Häftad, Svenska, 2015-11-24
  (1 röst)

  I Sekretess beskrivs huvuddragen av de bestämmelser som är av betydelse för sekretesshanteringen vid en socialförvaltning. Under olika avsnitt behandlas bl.a. offentlighetsprincipen och de särskilda sekretessregler som gäller för socialtjänsten oc...

 6. Specialister på värdepappersmarknaden : kunskap för SwedSecs licensiering

  av Gabriel Oxenstierna, Mattias Anjou

  Häftad, Svenska, 2016-03-29
  (1 röst)

  Specialister på värdepappersmarknaden är en bok som ger kvalificerad kunskap om värdepappersmarknaden ur såväl finansekonomisk och juridisk som administrativ synvinkel. Den är särskilt framtagen för att passa dig som arbetar som specialist i finan...

 7. Sakrätt : avseende lös egendom (Supplement 2004 medföljer)

  av Torgny Håstad

  Häftad, Svenska, 2000-03-01

  Här behandlas: statisk sakrätt, bl.a. gränsen mellan fast och lös egendom, laga fång, besittning och samäganderätt; omsättningsskydd, dvs. vindikation och godtrosförvärv; borgenärsskydd samt hur nyttjanderätter och andra belastningar står sig mot ...

 8. Rättsregler : en introduktion till juridiken

  av Håkan Hydén, Therese Hydén

  Häftad, Svenska, 2016-07-13

  I denna introducerande bok behandlas - ur ett juridiskt perspektiv - hörnpelarna i den demokratiska rättsstaten, maktdelningen och de grundläggande principerna för rättskipning, förvaltning och kontroll. Boken ger enkla och tydliga förklaringar kr...

 9. Sveriges Rikes Lag 2017 (klotband) : När du köper Sveriges Rikes Lag 2017 får du även tillgång till lagboken som app med riktig lagbokskänsla.

  av Johan Munck

  Inbunden, Svenska, 2017-01-16

  Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som publicerats i Svensk Författningssamling fram till början av januari 2017. En systematiskt bearbetad sammanställ...

 10. Praktisk skadeståndsbedömning

  av Marcus Radetzki

  Häftad, Svenska, 2014-09-16

  Detta är en ny upplaga av en lärobok i skadeståndsrätt som senast utgavs 2010. Framställningen är omarbetad med hänsyn till lagändringar och nytillkommen rättspraxis.Bokens syfte är att ge överblick över skadeståndsrättens olika problem¿områden oc...

 11. Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt Paket

  av Konrad Lundberg, Johan Schüldt, Theddo Rother-Schirren, Anders Lagerstedt, Catharina Calleman

  Häftad, Svenska, 2015-11-12

  Bland nyheterna i tredje upplagan märks, förutom sedvanliga uppdateringar och redaktionella förändringar, bland annat ändrade regler om distansavtalsköp och diskriminering. Avsnittet om arbetsrätt har bearbetats, avsnittet om processrätt har kompl...

 12. Panträtt i fast egendom

  av Ulf Jensen

  Häftad, Svenska, 2016-08-25

  Fastighetspant är kreditmarknadens viktigaste säkerhet. Ämnet är därför betydelsefullt för stora grupper inom fastighets- och kreditbranscherna, men också av intresse på annat sätt. Det system för inteckning och pantsättning, som utvecklats i Sver...

 13. Offentlig rätt

  av Stefan Zetterström, Anna-Sara Lind

  Häftad, Svenska, 2016-07-19
  (1 röst)

  Boken ger en samlad överblick av den offentliga rätten i Sverige. Denna 2:a upplaga har genomgått en stor omarbetning. Läs mer Boken inleds nu med en kort redogörelse av den offentliga rättens källor och metod i syfte att bidra till ökad förståels...

 14. Försäkringsrätt : några huvudlinjer

  av Bertil Bengtsson

  Häftad, Svenska, 2015-05-18

  Denna bok ger en kortfattad orientering om försäkringsrätten. Försäkringsrätt är främst avsedd som lärobok för blivande jurister och ekonomer, men kan också ge andra intresserade en inblick i ämnet. Den nionde upplagan har uppdaterats med hänsyn t...

 15. Bolag, föreningar, stiftelser : en introduktion

  av Carl Hemström, Magdalena Giertz

  Häftad, Svenska, 2014-01-17
  (1 röst)

  Denna bok vände sig till personer utan juridiska förkunskaper som vill - eller på grund av utbildningskrav måste - lära sig mer om bolagens, föreningarnas och stiftelsernas juridik. Bokens upphovsman till tidigare upplagor är professor emeritus Ca...

 16. Att skriva juridik : regler och råd

  av Ulf Jensen, Staffan Rylander, Per Henrik Lindblom

  Häftad, Svenska, 2012-02-16
  (6 röster)

  Att skriva juridik behandlar de grundläggande reglerna för juridiskt skrivande, från disposition och språklig stil till fotnotsteknik och typografi. Allt visas och förklaras med konkreta exempel. Boken används på juristlinjen och på andra utbildni...

 17. Den svenska marknadsföringslagstiftningen

  av Carl Anders Svensson

  Häftad, Svenska, 2016-07-28

  Svensk marknadsföringslagstiftning bildar ett rikt förgrenat nät av regler som syftar till en effektiv och tillbörlig konkurrens mellan företag samt ett rimligt skydd för konsumenterna. I Den svenska marknadsföringslagstiftningen behandlas marknad...

 18. Barnrättens grunder

  av Johanna Schiratzki

  Häftad, Svenska, 2017-01-10
  (1 röst)

  I Barnrättens grunder presenteras det svenska regelverket rörande barn och föräldrar. En utgångspunkt är barnkonventionen och barnets bästa som rättslig princip, i samspelet med grundläggande rättssäkerhetsbegrepp. Boken behandlar rättsliga aspekt...

 19. Peter Rätz : nio år som undercoveragent

  av Dick Sundevall

  Pocket, Svenska, 2010-06-15
  (25 röster)

  Sveriges mest framgångsrike infiltratör berättar om sin tid inuti Hells Angels, Bandidos och Brödrarskapet MC. Med nytt slutord. Infiltratörer avslöjas och mördas. Eller försvinner spårlöst. Men Peter Rätz dog inte. Han överlever i nio år på insid...

 20. Övningar i skatterätt : exempel och lösningar : beskattningsåret 2017 : beslut om slutlig skatt 2018

  av Lena Hiort Af Ornäs Leijon, Eleonor Kristoffersson

  Häftad, Svenska, 2017-03-21

  Övningar i skatterätt innehåller ett hundratal blandade övningar och ger en inblick i hur det svenska skattesystemet tillämpas i praktiken. Övningarna är utförligt kommenterade. Ett fåtal övningar lämnas dock utan lösningsförslag i syfte att utgör...

 21. Avtalsrätten : en introduktion

  av Christina Ramberg, Jan Ramberg

  Häftad, Svenska, 2017-01-10

  Avtalsrätten. En introduktion är en koncentrerad lärobok i allmän avtalsrätt som i första hand vänder sig till handelsrättstudenter på universitet och högskolor samt till personer med uppgift att sluta avtal i näringsverksamhet. Boken behandlar av...

 22. Arbetsrätt 2017

  av Lars Åhnberg

  Häftad, Svenska, 2017-01-25

  Arbetsrätt 2017 redovisar hela den aktuella lagtexten i de "vanligaste" arbetsrättslagarna - MBL, Utstationeringslagen, LAS, Uthyrningslagen, Visselblåsarlagen, Främjandelagen, Förtroendemannalagen, Arbetstidslagen, Semesterlagen, Studie...

 23. SOU 2017, del 60:

  Nästa steg? SOU 2017:60 Förslag för en stärkt minoritetspolitik : Delbetänkande från Utredningen om en stärkt minoritetspolitik

  av Kulturdepartementet

  Häftad, Svenska, 2017-06-28

  Har haft i uppdrag att genomföra en sammanhållen analys av minoritetspolitiken, att se över minoritetslagen samt attutreda ett antal särskilda frågor. Utredningen föreslår flera åtgärder bland annat att det införs en skyldighet för kommuner och la...

 24. Syntax of Classical Greek from Homer to Demosthenes

  av Basil Lanneau Gildersleeve

  Häftad, Engelska, 2009-01-24

  This is a pre-1923 historical reproduction that was curated for quality. Quality assurance was conducted on each of these books in an attempt to remove books with imperfections introduced by the digitization process. Though we have made best effor...

 25. Avtal

  av Rolf Dotevall

  Häftad, Svenska, 2017-07-21

  Avtalsrätten har under senare år blivit alltmer omfattande och komplicerad inte minst till följd av en starkt ökande internationalisering. Denna bok ger kunskap om den allmänna avtalsrätten och speglar utvecklingen på rättsområdet, samtidigt som d...

 26. Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken

  av Norstedts Juridik

  Häftad, Svenska, 2015-11-25

  I denna handbok behandlas reglerna för * Jordbruksarrende * Bostadsarrende * Anläggningsarrende * Lägenhetsarrende * Allmän nyttjanderätt, såsom upplåtelse av fiske och jakt samt avverkningsrätt Detta är den enda bok som behandlar alla olika upplå...

 27. Prejudikat som rättskälla i förmögenhetsrätten

  av Christina Ramberg

  Inbunden, Svenska, 2017-07-12

  Många svenskar ser på svensk rätt som ett tjockt istäcke av lagstiftning med smala sprickor vari det flyter prejudikat. Det är inte en rättvisande bild. En bättre liknelse är en stor ocean av prejudikatskapad rätt med utspridda enstaka oljeriggar ...

 28. Ethics and Values in Social Work

  av Sarah Banks

  Häftad, Engelska, 2012-03-02
  (1 röst)

  Ethics and Values in Social Work offers a clear and systematic account of professional ethics in relation to social work practice, framed within a global context. Having sold over 38,000 copies across its lifetime, this is a thoroughly revised edi...

 29. Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola

  av Staffan Olsson

  Häftad, Svenska, 2017-06-09

  Sekretessfrågor upplevs ofta som svåra att hantera i förskolan och skolan. Vad får personalen säga och lämna ut? När handlar det om juridiska ställningstaganden och vad kan sägas på etisk grund?  I Sekretess och anmälningsplikt i fö...

 30. Terminologiordboken Pocket

  av Hussam Alkoblawi

  Inbunden, Svenska, 2016-12-07Unga vuxna
  (1 röst)

  Sveriges första och enda terminoligiordbok mellan svenska och arabisk inom juridikInnehåller 172 sidor med ca 7000 termer och fraser inom Juridik, politik, krig och asyl. Framtagen utifrån de senaste riktlinjer i lexikologi och översättningsteorie...