Du är här: / / Medicin

Topplista - Medicin

Topplistan presenterar de böcker inom medicin som sålde mest under föregående vecka.

Psykiatri 1

(54 röster) 
HäFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-07-04

Psykiatri 1 beskriver hur personer med olika psykiska funktionsnedsättningar upplever att drabbas av psykisk ohälsa. Deras berättelser åtföljs av strukturerade beskrivningar av hur psykisk ohälsa kan ta sig uttryck i form av olika symtom och andra...

1 (4)
Psykiatri 1
Skickas inom 1-2 vardagar
440:- Köp

Vård- och omsorgsarbete 1

(63 röster) 
HäFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-05-09

Vård- och omsorgsarbete 1 ger eleven grundläggande kunskaper i vård och omsorg och utvecklar förmågan att utföra arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt - etiskt, hygieniskt, rehabiliterande och pedagogiskt sätt. Författarna betonar värdet av att vård...

2 (13)
Vård- och omsorgsarbete 1
Skickas inom 1-2 vardagar
468:- Köp

Medicin 1 och 2

(73 röster) 
INBUNDEN. Liber, Svenska, 2011-08-05
Serie: Medicin 1 och 2

Ny medicinbok för GY 2011! Går igenom allt för kurserna i Medicin 1 och Medicin 2 - innehåller även fallbeskrivningar - instuderings- och arbetsuppgifter Läs mer En heltäckande bok för bägge kurserna i Medicin! Medicin 1 och 2 ger grundläggande ku...

3 (1)
Medicin 1 och 2
Skickas inom 1-2 vardagar
520:- Köp

Omvårdnadens grunder - paket - (bok + digital produkt)

(26 röster) 
HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2014-08-22

Omvårdnadens grunder är uppdaterad med nya kapitel i samtliga delar för att ännu bättre kunna möta kraven i framtidens vård. Aktuell lagstiftning, ny forskning och andra förändringar inom hälso- och sjukvården är också inarbetade i denna nyut...

4 (9)
Omvårdnadens grunder - paket - (bok + digital produkt)
Skickas inom 1-3 vardagar
1554:- Köp

Vård- och omsorgsarbete 2

(54 röster) 
HäFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2012-05-04

Vård- och omsorgsarbete 2 består av två delar: Del 1 beskriver den fysiska och psyko-sociala arbetsmiljön inom vård och omsorg, hur social dokumentation skrivs på ett etiskt och säkert sätt samt hur biståndsbedömning leder fram till konkreta hjälp...

5 (11)
Vård- och omsorgsarbete 2
Skickas inom 1-2 vardagar
472:- Köp

Medicin 1+2

(18 röster) 
HäFTAD. Gleerups Utbildning AB, Svenska, 2011-08-31
Serie: Medicin 1+2

Medicin 1+2 vänder sig främst till Vård- och omsorgsprogrammets kurser Medicin 1 och 2 och är utformad efter ämnesplanerna för Gy 2011. Boken kan med fördel även användas inom andra utbildningar, samt som uppslagsbok. Glöm alla svårlästa och torra...

6 (30)
Medicin 1+2
Skickas inom 1-2 vardagar
543:- Köp

Etikboken : etik för vårdande yrken

(14 röster) 
HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2013-09-09

Detta är en heltäckande etikbok för dig som arbetar med vårdande, från grundläggande kunskaper till fördjupning och reflektion. Du kommer att få ta del av: - Beskrivningar av centrala etiska teorier och begrepp. - Hur en etisk analys utförs. - Kon...

7 (26)
Etikboken : etik för vårdande yrken
Skickas inom 1-3 vardagar
482:- Köp

Den sårade divan : om psykets estetik

POCKET. Månpocket, Svenska, 2016-08-17

Augustprisnominerad i fackboksklassen! Vad är galenskap? Eller, rättare sagt, hur ser den kvinnliga galenskapen ut? Vi känner till diagnoser som hysteri, schizofreni och paranoia, men vet mindre om hur dessa diagnoser kan användas av patienterna s...

8 (5)
Den sårade divan : om psykets estetik
Skickas inom 1-2 vardagar
54:- Köp

Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik

(10 röster) 
HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2012-03-23

En vetenskap och dess teorier byggs upp av olika begrepp som på olika sätt relaterar varandra och beskriver vetenskapens sätt att se på den egna verksamheten. Tillsammans formar begreppen en syn på verkligheten som kan te sig mer eller mindre abst...

9 (7)
Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik
Skickas inom 1-2 vardagar
467:- Köp

Klinisk psykiatri - (bok + digital produkt)

(6 röster) 
HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2014-04-15

Genom denna nya omarbetade upplaga blir Klinisk psykiatri först med att bygga på DSM-5 samt de kommande ICD-11-klassifikationerna. Boken vilar på över 1 200 gedigna referenser inom området. Här kan läsaren skaffa sig grundläggande teoretiska kunsk...

10 (29)
Klinisk psykiatri - (bok + digital produkt)
Skickas inom 1-3 vardagar
469:- Köp

Medicinska sjukdomar : patofysiologi, omvårdnad och behandling

(19 röster) 
INBUNDEN. Studentlitteratur, Svenska, 2012-05-02

Den fjärde reviderade upplagan av Medicinska sjukdomar ger läsaren heltäckande och relevanta kunskaper för den medicinska vård och behandling som bedrivs vid invärtesmedicinska vårdenheter eller inom modern hemsjukvård. Den patofysiologiska bakgru...

11 (10)
Medicinska sjukdomar : patofysiologi, omvårdnad och behandling
Skickas inom 1-2 vardagar
738:- Köp

Melankoliska rum : om ångest, leda och sårbarhet i förfluten tid och nutid

(8 röster) 
POCKET. Bonnier Pocket, Svenska, 2010-02-15

I början av 2000-talet. Långa köer ringlar utanför ett museum i Paris. Därinne pågår en jätteutställning om melankoli i konsten. Sal efter sal med bilder av sorgsna ansikten och nedslagna blickar. Huvuden dystert lutade i handen. Trötta, bortvända...

12 (ny)
Melankoliska rum : om ångest, leda och sårbarhet i förfluten tid och nutid
Skickas inom 1-3 vardagar
54:- Köp

Omvårdnad vid psykisk ohälsa : på grundläggande nivå

(2 röster) 
HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2014-08-29

Boken presenterar översiktlig kunskap om psykisk ohälsa, psykiatriska sjukdomar och individers problematik rörande psykisk ohälsa. Den första delen fokuserar på de mest förekommande ohälsoproblemen inom psykiatrisk vård. Den senare delen belyser v...

13 (29)
Omvårdnad vid psykisk ohälsa : på grundläggande nivå
Skickas inom 1-3 vardagar
506:- Köp

Akutsjukvård

(33 röster) 
HäFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2012-11-30

Akutsjukvård beskriver orsak, symtom, diagnos och behandling vid akuta sjukdomstillstånd samt arbetsuppgifter för vårdpersonal på sjukhus, vårdcentraler och andra vård- och omsorgsinstitutioner. Ingående kunskaper om kroppens vätskebalans, vård oc...

14 (2)
Akutsjukvård
Skickas inom 1-2 vardagar
474:- Köp

Vård- och omsorgsarbete 2

(10 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2013-01-21
Serie: Vård- och omsorgsarbete

Läromedlet innehåller allt för kurserna vård- och omsorgsarbete 1 resp 2! Åtskilliga fallbeskrivningar och aktiverande frågor av typen ta reda på ska ge eleverna möjlighet att fundera och diskutera kring ett ämne. Läs mer Utmärkande drag - Innehål...

15 (24)
Vård- och omsorgsarbete 2
Skickas inom 1-3 vardagar
381:- Köp

Geriatriska sjukdomar

(5 röster) 
HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2010-02-02

Boken belyser vanliga problem och tillstånd hos äldre med avseende på bakgrund, handläggning och omvårdnadsbehov. Boken består av tre delar. Den första är inriktad på åldrandet och åldersförändringar hos den friska, äldre individen. Del två påvisa...

16 (ny)
Geriatriska sjukdomar
Skickas inom 1-3 vardagar
461:- Köp

Teoretiska grunder för vårdande

(3 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2015-08-07

Boken belyser vårdvetenskapliga teorier och begrepp på ett både överskådligt och fördjupande sätt och tränger in i kärnan av vad hälsa är och vad vårdandet handlar om. Författarna har sina vårdvetenskapliga utgångspunkter dels i livsvärldsteori, d...

17 (19)
Teoretiska grunder för vårdande
Skickas inom 1-3 vardagar
441:- Köp

Farmakologi och läkemedelsanvändning

(10 röster) 
HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2014-09-05

Detta är en andra omarbetad upplaga av Farmakologi och farmakologisk omvårdnad. Fokus i Farmakologi och läkemedelsanvändning ligger på läkemedlens praktiska användning. Teoretiska kunskaper knyts samman med daglig klinisk verksamhet genom exe...

18 (ny)
Farmakologi och läkemedelsanvändning
Skickas inom 1-2 vardagar
630:- Köp

Näring och hälsa

(3 röster) 
HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2014-08-27

Intresset för mat och hälsa är glädjande stort! Syftet med den här boken är att den ska ge både baskunskap och information om nya rön inom området samt fungera som en uppslagsbok för alla som är intresserade. Boken innehåller den klassiska närings...

19 (ny)
Näring och hälsa
Skickas inom 1-2 vardagar
497:- Köp

Vård- och omsorgsarbete 1

(8 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2012-05-30
Serie: Vård- och omsorgsarbete

Läromedlet innehåller allt för kurserna vård- och omsorgsarbete 1 resp 2! Åtskilliga fallbeskrivningar och aktiverande frågor av typen ta reda på ska ge eleverna möjlighet att fundera och diskutera kring ett ämne. Läs mer Utmärkande drag - Innehål...

20 (22)
Vård- och omsorgsarbete 1
Skickas inom 1-3 vardagar
406:- Köp