Du är här: / / Medicin

Topplista - Medicin

Topplistan presenterar de böcker inom medicin som sålde mest under föregående vecka.

Hotet mot din hjärna: Den överraskande och skrämmande sanningen om hur vete, kolhydrater och socker långsamt dödar ditt mest känsliga organ

(1 röst) 
INBUNDEN. Pagina Förlags, Svenska, 2014-08-19
Serie: Pagina Classic

Den överraskande och skrämmande sanningen om hur vete, kolhydrater och socker långsamt dödar din mest ömtåliga kroppsdel. Författaren lyfter fram obekväm kunskap som har funnits gömd i den medicinska litteraturen sedan länge: kolhydrater han allva...

1 (ny)
Hotet mot din hjärna: Den överraskande och skrämmande sanningen om hur vete, kolhydrater och socker långsamt dödar ditt mest känsliga organ
Skickas inom 1-2 vardagar
177:- Köp

Omvårdnadens grunder - paket : (bok + digital produkt)

HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2014-08-22

Omvårdnadens grunder är uppdaterad med nya kapitel i samtliga delar för att ännu bättre kunna möta kraven i framtidens vård. Aktuell lagstiftning, ny forskning och andra förändringar inom hälso- och sjukvården är också inarbetade i denna nyut...

2 (7)
Omvårdnadens grunder - paket : (bok + digital produkt)
Skickas inom 1-2 vardagar
1549:- Köp

Medicin 1 och 2

(37 röster) 
INBUNDEN. Liber, Svenska, 2011-08-05
Serie: Medicin 1 och 2

Ny medicinbok för GY 2011! Går igenom allt för kurserna i Medicin 1 och Medicin 2 - innehåller även fallbeskrivningar - instuderings- och arbetsuppgifter Läs mer En heltäckande bok för bägge kurserna i Medicin! Medicin 1 och 2 ger grundläggande ku...

3 (12)
Medicin 1 och 2
Skickas inom 2-5 vardagar
509:- Köp

Vård- och omsorgsarbete 1

(40 röster) 
HäFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-05-09

Vård- och omsorgsarbete 1 ger eleven grundläggande kunskaper i vård och omsorg och utvecklar förmågan att utföra arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt - etiskt, hygieniskt, rehabiliterande och pedagogiskt sätt. Författarna betonar värdet av att vård...

4 (1)
Vård- och omsorgsarbete 1
Skickas inom 1-2 vardagar
399:- Köp

Etik och människans livsvillkor

(19 röster) 
HäFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-08-04

Etik och människans livsvillkor ger eleven kunskaper om hur människors livsåskådning och kultur påverkar synen på hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Att möta, kommunicera och samarbeta med människor är några av de viktigaste utgångspunkterna ...

5 (10)
Etik och människans livsvillkor
Skickas inom 1-2 vardagar
386:- Köp

Hälsopedagogik

(25 röster) 
HäFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-10-31

Hälsopedagogik ger kunskaper om människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor sett ur olika teorier och perspektiv - historiskt, internationellt, socialt och kulturellt samt miljö. Eleven får kunskaper i att främja människors häls...

6 (9)
Hälsopedagogik
Skickas inom 1-2 vardagar
382:- Köp

Specialpedagogik 1

(25 röster) 
HäFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-06-13

Specialpedagogik 1 ger en övergripande introduktion till det specialpedagogiska området. Boken ger grundläggande kunskaper om olika funktionsnedsättningar och hur de påverkar människors liv och delaktighet i samhället. Utgångspunkten är ett perspe...

7 (4)
Specialpedagogik 1
Skickas inom 1-2 vardagar
385:- Köp

Äntligen icke-rökare! - det enkla sättet att sluta: Det enkla sattet att sluta

(37 röster) 
POCKET. Barthelson förlag, Svenska, 2008-11-19

Det här är en metod som fungerar, för resten av livet. Utan skrämseltaktik och avskräckande bilder. Utan krav på viljestyrka. Utan viktökning. Utan oro för abstinens. Utan känsla av försakelse. Utan hjälpmedel och mediciner. Bara 100 procent natur...

8 (5)
Äntligen icke-rökare! - det enkla sättet att sluta
Skickas inom 1-2 vardagar
41:- Köp

Akutsjukvård

(15 röster) 
HäFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2012-11-30

Akutsjukvård beskriver orsak, symtom, diagnos och behandling vid akuta sjukdomstillstånd samt arbetsuppgifter för vårdpersonal på sjukhus, vårdcentraler och andra vård- och omsorgsinstitutioner. Ingående kunskaper om kroppens vätskebalans, vård oc...

9 (2)
Akutsjukvård
Skickas inom 2-5 vardagar
419:- Köp

Äldres hälsa och livskvalitet

(3 röster) 
HäFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2013-11-14

Äldres hälsa och livskvalitet består av två delar: Gerontologi och Geriatrik. Del 1 innehåller kunskaper om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet. Ett kapitel berör attityder till åldrandet och sexualitet samt homo-, bi- och transsex...

10 (18)
Äldres hälsa och livskvalitet
Skickas inom 3-6 vardagar
445:- Köp

Psykiatri 1

(34 röster) 
HäFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-07-04

Psykiatri 1 beskriver hur personer med olika psykiska funktionsnedsättningar upplever att drabbas av psykisk ohälsa. Deras berättelser åtföljs av strukturerade beskrivningar av hur psykisk ohälsa kan ta sig uttryck i form av olika symtom och andra...

11 (3)
Psykiatri 1
Skickas inom 1-2 vardagar
385:- Köp

Omvårdnad vid psykisk ohälsa : på grundläggande nivå

(7 röster) 
HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2010-07-08

Omvårdnad vid psykisk ohälsa - på grundläggande nivå presenterar översiktlig kunskap om psykisk ohälsa, psykiatriska sjukdomar och individers problematik rörande psykisk ohälsa. Den första delen fokuserar på de mest förekommande ohälsoproblemen in...

12 (16)
Omvårdnad vid psykisk ohälsa : på grundläggande nivå
Status: Slutsåld

Vård- och omsorgsarbete 2

(36 röster) 
HäFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2012-05-04

Vård- och omsorgsarbete 2 består av två delar: Del 1 beskriver den fysiska och psyko-sociala arbetsmiljön inom vård och omsorg, hur social dokumentation skrivs på ett etiskt och säkert sätt samt hur biståndsbedömning leder fram till konkreta hjälp...

13 (8)
Vård- och omsorgsarbete 2
Skickas inom 1-2 vardagar
399:- Köp

Medicin 1

(28 röster) 
HäFTAD. Sanoma Utbildning, Svenska, 2011-08-04

Medicin 1/Gillå beskriver människokroppens uppbyggnad, utveckling och funktion samt orsaker och symtom på vanliga sjukdomar. För varje diagnos beskrivs undersökningsmetoder och olika behandlingar. Stor vikt har lagts vid vård och omsorg vid olika ...

14 (14)
Medicin 1
Skickas inom 1-2 vardagar
538:- Köp

Farmakologi

INBUNDEN. Liber, Svenska, 2014-08-12
Serie: Farmakologi

Farmakologi är ett heltäckande läromedel som spänner över hela ämnesområdet, från basal till klinisk farmakologi. Här ges den grundvetenskapliga bakgrunden till hur läkemedel verkar, liksom kliniska beskrivningar där substansernas effekter ställs ...

15 (ny)
Farmakologi
Skickas inom 2-5 vardagar
539:- Köp

Medicinska sjukdomar : patofysiologi, omvårdnad och behandling

(11 röster) 
INBUNDEN. Studentlitteratur, Svenska, 2012-05-02

Den fjärde reviderade upplagan av Medicinska sjukdomar ger läsaren heltäckande och relevanta kunskaper för den medicinska vård och behandling som bedrivs vid invärtesmedicinska vårdenheter eller inom modern hemsjukvård. Den patofysiologiska bakgru...

16 (17)
Medicinska sjukdomar : patofysiologi, omvårdnad och behandling
Skickas inom 1-2 vardagar
724:- Köp

Vård- och omsorgsarbete 1

(5 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2012-05-30
Serie: Vård- och omsorgsarbete

Läromedlet innehåller allt för kurserna vård- och omsorgsarbete 1 resp 2! Åtskilliga fallbeskrivningar och aktiverande frågor av typen ta reda på ska ge eleverna möjlighet att fundera och diskutera kring ett ämne. Läs mer Utmärkande drag - Innehål...

17 (19)
Vård- och omsorgsarbete 1
Skickas inom 1-2 vardagar
480:- Köp

Kirurgiboken : vård av patienter med kirurgiska, urologiska och ortopediska sjukdomar

(5 röster) 
INBUNDEN. Liber, Svenska, 2013-05-17
Serie: Kirurgiboken, bok med eLabb

Kirurgiboken är sedan länge en av de mest välkända läroböckerna på sjuksköterskeutbildningen. Denna femte upplaga har genomgående reviderats och uppdaterats i text och bild, framför allt med hänsyn till de radiologiska framsteg som gjorts under de...

18 (ny)
Kirurgiboken : vård av patienter med kirurgiska, urologiska och ortopediska sjukdomar
Skickas inom 2-5 vardagar
777:- Köp

Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne

HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2014-06-17

Syftet med denna bok är att introducera yrket och det vetenskapliga ämnet för studenter som just påbörjat sjuksköterskeutbildningen. I boken ges en beskrivning av yrkets historik, dess etiska och ämnesmässiga grund samt samhällets krav på sjuksköt...

19 (ny)
Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne
Skickas inom 1-2 vardagar
367:- Köp

I kroppen min : resan mot livets slut och alltings början

(127 röster) 
POCKET. Månpocket, Svenska, 2013-11-15

Resan mot livets slut och alltings början I mars 2011 fick Kristian Gidlund sin första cellgiftsbehandling mot den nyligen upptäckta magcancern. Han började skriva en blogg, "I kroppen min". Ett halvår senare såg det ut som om behandling...

20 (13)
I kroppen min : resan mot livets slut och alltings början
Skickas inom 1-2 vardagar
48:- Köp