Du är här: / / Samhälle & politik

Topplista - Samhälle & politik

Topplistan presenterar de böcker inom samhälle & politik som sålde mest under föregående vecka.

Sekretess : handbok för socialtjänsten

HäFTAD. Wolters Kluwer, Svenska, 2015-11-24

I Sekretess beskrivs huvuddragen av de bestämmelser som är av betydelse för sekretesshanteringen vid en socialförvaltning. Under olika avsnitt behandlas bl.a. offentlighetsprincipen och de särskilda sekretessregler som gäller för socialtjänsten oc...

1 (ny)
Sekretess : handbok för socialtjänsten
Skickas inom 1-3 vardagar
240:- Köp

Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning

(12 röster) 
HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2011-06-22

Denna introduktionsbok i forskningsmetodik beskriver på ett enkelt och konkret sätt hur man planerar, genomför och rapporterar en mindre undersökning. Oavsett om man gör en utredning, bedriver ett forsknings- eller utredningsarbete eller genomför ...

2 (13)
Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
Skickas inom 1-2 vardagar
266:- Köp

Mellan makt och hjälp - Om det flertydiga förhållandet mellan klient och hjälpare

(3 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2007-10-01

I Mellan makt och hjälp utgår Greta Marie Skau från vardagliga möten mellan klient och hjälpapparat. Med sökarljuset riktat mot gråzoner och dilemman som är en del av sådana möten visar författaren hur professionella hjälpare kan kränka sina klien...

3 (ny)
Mellan makt och hjälp - Om det flertydiga förhållandet mellan klient och hjälpare
Skickas inom 1-3 vardagar
283:- Köp

Seminarieboken : att skriva, presentera och opponera

(5 röster) 
HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2012-11-23

En undervisningsform som blir allt vanligare vid högskolor och universitet är seminariet. Här skriver studenterna uppsatser och rapporter, presenterar dessa och opponerar på varandras arbeten. Seminarieboken täcker alla de delar som normalt ingår ...

4 (15)
Seminarieboken : att skriva, presentera och opponera
Skickas inom 1-2 vardagar
260:- Köp

Båten i parken : introduktion till samhällsstudier

HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2014-01-16

Denna bok introducerar på ett lättfattligt sätt sociologins grund¿l¿äggande problemställning och ger en bred översikt över den moderna sociologin. Bokens bärande idé är att det inte endast finns ett sätt att studera samhället; en sociologisk inrik...

5 (8)
Båten i parken : introduktion till samhällsstudier
Skickas inom 1-3 vardagar
215:- Köp

Etik i socialpolitik och socialt arbete

(4 röster) 
HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2005-08-01

Etik är ett klassiskt tema som fått ny aktualitet. Intresse för etik kan uttrycka en kärlek till livet och gör oss uppmärksamma på frågor om värde och ansvar: Vad är ett gott liv? Hur bör vi handla? Vilken slags person bör jag vara? Det finns ett ...

6 (5)
Etik i socialpolitik och socialt arbete
Skickas inom 1-3 vardagar
340:- Köp

Socialt arbete : en grundbok

HäFTAD. Natur & Kultur Akademisk, Svenska, 2016-01-15

I denna tredje omarbetade utgåva av kursboksklassikern Socialt arbete en grundbok redogör författarna för ämnets socialvetenskapliga utgångspunkter och visar på det sociala arbetets mångfald och komplexitet. I boken behandlas det sociala arbetets ...

7 (ny)
Socialt arbete : en grundbok
Skickas inom 1-2 vardagar
474:- Köp

Socialpedagogik : pedagogiskt socialt arbete

(1 röst) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2014-01-17
Serie: Socialpedagogik

Vad är socialpedagogik? Hur förhåller sig socialpedagogik till ämnet socialt arbete? Många arbetsuppgifter i socialt arbete beskrivs som socialpedagogiska oavsett om de utförs av utbildade socionomer, socialpedagoger eller av andra yrkesgrupper. M...

8 (6)
Socialpedagogik : pedagogiskt socialt arbete
Skickas inom 1-3 vardagar
308:- Köp

Kriget har inget kvinnligt ansikte

(33 röster) 
POCKET. Ersatz, Svenska, 2013-08-08
Serie: Utopins röster

NOBELPRISET I LITTERATUR 2015 De var piloter, stridsvagnsförare, spanare och prickskyttar kvinnorna som stred i Röda armén, sida vid sida med männen. De var också sjukvårdarna som bar de sårade ut ur stridszonen. Men till skillnad från männen betr...

9 (2)
Kriget har inget kvinnligt ansikte
Skickas inom 1-2 vardagar
48:- Köp

Perspektiv på sociala problem

(7 röster) 
KARTONNAGE. Natur & Kultur Akademisk, Svenska, 2013-08-05

Perspektiv på sociala problem har sedan den kom ut första gången blivit en av grundpelarna inom svensk utbildning i socialt arbete. Boken går igenom ett brett spektrum av teorier om sociala problem, där såväl samhälleliga strukturer som grupper, o...

10 (ny)
Perspektiv på sociala problem
Skickas inom 1-2 vardagar
416:- Köp

De förklädda flickorna i Kabul

(105 röster) 
POCKET. Månpocket, Svenska, 2015-10-15

Ett skakande reportage om kvinnoliv i Afghanistan Efter att ha fött tre flickor bestämmer sig Azita, en kvinnlig politiker i Afghanistan, för att förvandla sin fjärde dotter till en son. Hennes yngsta dotter får sitt långa hår avklippt och kläs i ...

11 (1)
De förklädda flickorna i Kabul
Skickas inom 1-2 vardagar
54:- Köp

Bad Feminist

(2 röster) 
POCKET. Månpocket, Svenska, 2016-04-14

Coolare än Caitlin Moran, smartare än Lena Dunham! "Jag är en dålig feminist, för jag vill inte bli satt på en feministpiedestal. Folk som sätts på piedestaler förväntas posera perfekt. Sedan puttar man ner dem när de klantar till det. Jag kl...

12 (8)
Bad Feminist
Skickas inom 1-2 vardagar
51:- Köp

Juridik för socialt arbete 2:a uppl

(2 röster) 
HäFTAD. Gleerups Utbildning AB, Svenska, 2014-06-11

Socialtjänstens uppdrag är att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhället. Inom socialtjänstens område är det viktigt att vara förtrogen med de lagar som reglerar socialtjänsten,...

13 (ny)
Juridik för socialt arbete 2:a uppl
Skickas inom 2-5 vardagar
381:- Köp

Svenskt flyg under kalla kriget

INBUNDEN. Medströms Bokförlag, Svenska, 2016-08-10

Under det kalla kriget hade Sverige ett av världens största flygvapen. Det bestod nästan enbart av svenska stridsflygplan. Bara stormakterna gjorde liknande ansträngningar. Satsningen berörde hela samhället. Överallt i landet fanns flygflottiljer,...

14 (ny)
Svenskt flyg under kalla kriget
Skickas inom 1-2 vardagar
339:- Köp

Den kvalitativa forskningsintervjun

(9 röster) 
HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2014-08-27

Intervjun är ett oumbärligt redskap inom den kvalitativa forskningen. Ändå är det intrikata sambandet mellan intervjuprocessens hur och varför inte alltid lätt att förstå. I denna introduktionsbok redogör författarna för såväl forskningsintervjuns...

15 (20)
Den kvalitativa forskningsintervjun
Skickas inom 1-2 vardagar
407:- Köp

Nyanlända och lärande : mottagande och inkludering

(2 röster) 
HäFTAD. Natur & Kultur Akademisk, Svenska, 2015-08-14

Den här boken ger dig som arbetar med nyanlända elever verktyg att stödja och utveckla varje individ. Nyanlända och lärande är en forskningsbaserad antologi om nyanlända elevers mottagande och inkludering i det svenska skolsystemet. Antologin tar ...

16 (ny)
Nyanlända och lärande : mottagande och inkludering
Skickas inom 1-2 vardagar
390:- Köp

Varför vetenskap?: : om vikten av problem och teori i forskningsprocessen

(9 röster) 
HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2009-03-13

Vad är det som kännetecknar den goda vetenskapen? Vad ska vi ha vetenskap och vetenskapligt tänkande till? I denna bok resonerar författarna kring de förenande och grundläggande principerna för vetenskaplig verksamhet. Grunden för vetenskapen och ...

17 (24)
Varför vetenskap?: : om vikten av problem och teori i forskningsprocessen
Skickas inom 1-2 vardagar
260:- Köp

Förstå socialt arbete

(1 röst) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2015-07-06

Förstå socialt arbete är en grundläggande bok i socialt arbete, som spänner över de viktigaste kunskapsområden och arbetsuppgifter som socialarbetaren stöter på ute i den praktiska verksamheten. Läs mer Boken ger inte bara en introduktion till det...

18 (28)
Förstå socialt arbete
Skickas inom 1-3 vardagar
453:- Köp

Sociologi

(7 röster) 
HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2014-08-11

Sociologi är en av världens ledande introduktionsböcker till sociologi och har under snart 25 år lästs av tusentals sociologi¿studenter över hela världen. Boken väver samman en internationell överblick över dagens samhällen med en gedigen genomgån...

19 (27)
Sociologi
Skickas inom 1-2 vardagar
644:- Köp

Ett delat samhälle : makt, intersektionalitet och social skiktning

(14 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2010-08-13

Sedan sociologin grundades har ämnet sysslat med samma problemställning: Hur ska vi förstå samhällets sociala ojämlikhet och hur påverkar den människors livschanser? Utifrån denna gemensamma kärna har sociologin utvecklat en mångfald av teoretiska...

20 (16)
Ett delat samhälle : makt, intersektionalitet och social skiktning
Skickas inom 1-2 vardagar
213:- Köp