Du är här: / / Uppslagsverk & referenser

Topplista - Uppslagsverk & referenser

Topplistan presenterar de böcker inom uppslagsverk & referenser som sålde mest under föregående vecka.

Tänka, snabbt och långsamt

(25 röster) 
POCKET. Månpocket, Svenska, 2013-10-16

Kommer att förändra ditt sätt att tänka om hur du tänker för alltid. Daniel Kahneman, som belönats med Ekonomipriset till Alfred Nobels minne för sin banbrytande forskning, anses vara en av vår tids viktigaste tänkare. Hans forskning har haft stor...

1 (1)
Tänka, snabbt och långsamt
Skickas inom 1-2 vardagar
51:- Köp

Samhällsvetenskapliga metoder

(23 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2011-01-04

Samhällsvetenskapen rymmer många olika metodinriktningar där uppdelningen mellan kvantitativ och kvalitativ forskning är grundläggande. Den distinktionen är utgångspunkt för en stor del av bokens teman och för hur olika frågeställningar och teknik...

2 (3)
Samhällsvetenskapliga metoder
Skickas inom 1-2 vardagar
505:- Köp

Kunskapens former : vetenskapsteori och forskningsmetod

(4 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2013-07-25
Serie: Kunskapens former

Hur formas kunskap inom vetenskap och forskning? Vilka problem finns vid kunskapssökandet? Här behandlas grundläggande filosofiska begrepp och traditioner, samtidigt som metoder för "vardaglig" forskning presenteras på ett lättillgänglig...

3 (20)
Kunskapens former : vetenskapsteori och forskningsmetod
Skickas inom 1-2 vardagar
276:- Köp

Alkemi : kalender 2015

HäFTAD. Bazar Förlag, Svenska, 2014-08-19

Kalender 2015 En kalender med ett urval citat från Paulo Coelhos rika författarskap, vackert illustrerad av den colombianska konstnären Catalina Estrada. En inspirerande följeslagare genom hela året. Med namnsdagar.

4 (ny)
Alkemi : kalender 2015
Skickas inom 1-2 vardagar
145:- Köp

Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning

(7 röster) 
HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2011-06-22

Denna introduktionsbok i forskningsmetodik beskriver på ett enkelt och konkret sätt hur man planerar, genomför och rapporterar en mindre undersökning. Oavsett om man gör en utredning, bedriver ett forsknings- eller utredningsarbete eller genomför ...

5 (9)
Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
Skickas inom 1-2 vardagar
247:- Köp

Förskollärarens metod- och vetenskapsteori

(2 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2014-01-13
Serie: Förskollärarens metod- och vetenskapsteori

Förskollärarens metod och vetenskapsteori vänder sig till blivande förskollärare och andra studerande med intresse för att beskriva och förstå förskolans verksamhet. Innehållet belyser val av perspektiv, olika metoders möjligheter och begränsninga...

6 (2)
Förskollärarens metod- och vetenskapsteori
Skickas inom 2-5 vardagar
267:- Köp

Handbok i kvalitativa metoder

(3 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2011-02-02

I Handbok i kvalitativa metoder delar forskare från olika ämnesområden med sig av sina praktiska erfarenheter av att arbeta med kvalitativa metoder. Med utgångspunkt i konkreta exempel hämtade från sitt egna och andra forskares arbete diskuterar f...

7 (6)
Handbok i kvalitativa metoder
Skickas inom 1-2 vardagar
373:- Köp

Källkritik

(2 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2013-06-05
Serie: Källkritik

Hur kan jag veta om det är sant? Den källkritiska metoden är ett effektivt instrument för att värdera och bedöma olika källors tillförlitlighet. I teorin är källkritiken relativt enkel. Den består av några få tumregler som kan förefalla självklara...

8 (5)
Källkritik
Skickas inom 1-2 vardagar
283:- Köp

Smått och gott : om vetenskapliga rapporter och referensteknik

HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2008-08-15

Denna lilla bok ger en konkret, kortfattad och lättillgänglig introduktion till rapportskrivning och uppsatsarbete. Författarna har byggt sin framställning på frågor de fått från studenter under många års undervisning. I boken diskuteras - skillna...

9 (19)
Smått och gott : om vetenskapliga rapporter och referensteknik
Skickas inom 1-2 vardagar
145:- Köp

Att skriva en bra uppsats

HäFTAD. Liber, Svenska, 2014-05-06
Serie: Att skriva en bra uppsats

Att skriva en bra uppsats är en mycket välstrukturerad handbok i uppsatsskrivning, från idéstadiet till färdig uppsats. Boken är även utmärkt att använda som uppslagsbok när man vid olika tillfällen fastnar i processen - vare sig det handlar om pr...

10 (14)
Att skriva en bra uppsats
Skickas inom 1-2 vardagar
295:- Köp

Introduktion till vetenskapsteorin

(2 röster) 
HäFTAD. Bokförlaget Thales, Svenska, 2011-04-04
11 (28)
Introduktion till vetenskapsteorin
Skickas inom 1-2 vardagar
165:- Köp

Omgiven av idioter

(4 röster) 
HäFTAD. Hoi Förlag AB, Svenska, 2014-06-04

Har du någon gång försökt resonera med din partner och ingenting gick som du tänkt dig? Eller i förvirring lämnat ett möte med känslan att du inte begrep dig på de övriga i rummet? Och värst av allt: vissa verkar aldrig förstå vad du säger - hur t...

12 (11)
Omgiven av idioter
Skickas inom 1-3 vardagar
222:- Köp

Kärlek : utvalda citat

(5 röster) 
INBUNDEN. Bazar Förlag, Svenska, 2009-11-19

Den perfekta gåvan till någon du älskar. En underbart vacker bok med citat om kärlek från en av de mest älskade författarna i vår tid, Paulo Coelho. Citaten är hämtade från Coelhos böcker och krönikor även från sådant som ännu inte är utgivet på s...

13 (ny)
Kärlek : utvalda citat27%
Skickas inom 1-2 vardagar
99:- Köp
Ordinarie pris: 136:-

Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna

(5 röster) 
HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2009-01-23

Forskningshandboken ger en lättillgänglig och innehållsrik introduktion till grunderna i samhälls-forskning. Här presenteras de huvudsakliga infallsvinklarna och tillvägagångssätten vid samhällsforskning och de metoder som forskare vanligtvis anvä...

14 (21)
Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna
Skickas inom 2-5 vardagar
356:- Köp

Det värderande ögat - Observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning: observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning

(8 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2005-12-01

Hur kan jag bli en bättre lärare? Ett sätt kan vara att observera sin egen yrkesutövning och utvecklas till en bättre pedagog. På ett konkret och direkt sätt, med hjälp av många exempel, ger boken en grundlig introduktion till effektiva redskap. L...

15 (10)
Det värderande ögat - Observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning
Skickas inom 1-2 vardagar
293:- Köp

Att förstå barns tankar : kommunikationens betydelse

HäFTAD. Liber, Svenska, 2012-05-30
Serie: Att förstå barns tankar

Att förstå barns tankar - kommunikationens betydelse vill väcka nyfikenhet på och problematisera barns tanke- och erfarenhetsvärld. Boken vill också göra läraren medveten om sitt eget sätt att tänka om och kommunicera med barn. Läs mer Läroplanen ...

16 (8)
Att förstå barns tankar : kommunikationens betydelse
Skickas inom 2-5 vardagar
213:- Köp

Kritiskt tänkande : utan tvivel är man inte riktigt klok

(2 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2014-05-07
Serie: Kritiskt tänkande

Utan tvivel är man inte riktigt klok är ett bevingat uttryck som visar att kritiskt tänkande är grunden för innovativ förändring och en stabil samhällsutveckling. Förmågan till kritisk analys är därför ett av de mest avancerade syftena för utbildn...

17 (ny)
Kritiskt tänkande : utan tvivel är man inte riktigt klok
Skickas inom 2-5 vardagar
263:- Köp

Skriva uppsats med kvalitativ metod : en handbok

HäFTAD. Liber, Svenska, 2013-12-13
Serie: Skriva uppsats med kvalitativ metod

Så, du ska skriva uppsats? Då vill du naturligtvis att den ska bli så bra som möjligt. Men hur går man tillväga? Och vad spelar metoden för roll i det hela? Läs mer I början av arbetet med att skriva uppsats uppstår många frågor. Hur ska man veta ...

18 (ny)
Skriva uppsats med kvalitativ metod : en handbok
Skickas inom 2-5 vardagar
210:- Köp

Vägen Till Ja : En Nyckel Till Framgångsrika Förhandlingar: en nyckel till framgångsrika förhandlingar

HäFTAD. Liber AB, Svenska, 2003-01-01

Var och en av oss hamnar ibland i förhandlingssituationer där vi har anledning att fundera över vårt eget beteende. Kunde vi ha agerat annorlunda så att förhandlingen hade slutat på ett bättre sätt för alla inblandade? Den som känner igen denna si...

19 (13)
Vägen Till Ja : En Nyckel Till Framgångsrika Förhandlingar
Skickas inom 2-5 vardagar
357:- Köp

Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv

(5 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2011-09-05
Serie: Forskningsprocessen

Boken handlar om forskningsmetoder i kvalitativt och kvantitativt perspektiv - av tradition olika ansatser men komplementära verktyg för den som vill förstå och författa vetenskapliga texter. Läs mer Denna tredje reviderade utgåva har utökats med ...

20 (28)
Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv
Skickas inom 1-2 vardagar
294:- Köp