Du är här: / / Uppslagsverk & referenser

Topplista - Uppslagsverk & referenser

Topplistan presenterar de böcker inom uppslagsverk & referenser som sålde mest under föregående vecka.

Rapporter och uppsatser

(1 röst) 
HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2015-12-18

Den här boken är en klassiker som sedan länge har sin plats på olika utbildningars litteraturlistor. I denna tredje upplaga tar författaren hänsyn till det ökade användandet av elektronik i publicering och tillgänglighet av vetenskaplig informatio...

1 (3)
Rapporter och uppsatser
Skickas inom 1-3 vardagar
354:- Köp

Studentens skrivhandbok

(2 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2015-01-22
Serie: Studentens skrivhandbok

Studentens skrivhandbok vänder sig till dig som är ny på högskolan eller universitetet. Kanske kommer du direkt från gymnasiet, kanske har du varit ute och arbetat några år. Här får du hjälp att komma underfund med vad, hur och varför man skriver ...

2 (1)
Studentens skrivhandbok
Skickas inom 1-3 vardagar
256:- Köp

Vetenskapsteori för nybörjare

(37 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2007-01-01

Vetenskapsteori är egentligen något av det viktigaste man kan ägna sig åt. Det handlar om grunden för all vår kunskap. Vad är egentligen sant? Den frågan undkommer ingen människa som tar livet på allvar! Läs mer Vetenskapsteori för nybörjare ger e...

3 (4)
Vetenskapsteori för nybörjare
Skickas inom 1-2 vardagar
221:- Köp

Omgiven av idioter : hur man förstår dem som inte går att förstå

(37 röster) 
HäFTAD. Hoi Förlag AB, Svenska, 2014-06-04

Har du någon gång försökt resonera med din partner och ingenting gick som du tänkt dig? Eller i förvirring lämnat ett möte med känslan att du inte begrep dig på de övriga i rummet? Och värst av allt: vissa verkar aldrig förstå vad du säger - hur t...

4 (2)
Omgiven av idioter : hur man förstår dem som inte går att förstå
Skickas inom 1-3 vardagar
222:- Köp

Samhällsvetenskapliga metoder

(40 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2011-01-04

Samhällsvetenskapen rymmer många olika metodinriktningar där uppdelningen mellan kvantitativ och kvalitativ forskning är grundläggande. Den distinktionen är utgångspunkt för en stor del av bokens teman och för hur olika frågeställningar och teknik...

5 (9)
Samhällsvetenskapliga metoder
Skickas inom 1-2 vardagar
471:- Köp

Handbok i kvalitativa metoder

(2 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2015-08-13

I Handbok i kvalitativa metoder delar forskare från olika ämnesområden med sig av sina praktiska erfarenheter av att arbeta med kvalitativa metoder. Läs mer Boken är indelad i tre delar. I den första delen diskuteras när det är lämpligt att använd...

6 (7)
Handbok i kvalitativa metoder
Skickas inom 1-2 vardagar
353:- Köp

Akademiskt läsande och skrivande

(1 röst) 
HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2015-08-17

Studier på universitet och högskola innebär en utmaning för de allra flesta studenter, inte minst när det gäller de höga kraven på läs- och skrivförmåga. Texterna som ska läsas uppfattas ofta som svårtillgängliga och de skriftliga uppgifterna man ...

7 (5)
Akademiskt läsande och skrivande
Skickas inom 1-3 vardagar
278:- Köp

Kritiskt tänkande : utan tvivel är man inte riktigt klok

(9 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2014-05-07
Serie: Kritiskt tänkande

Utan tvivel är man inte riktigt klok är ett bevingat uttryck som visar att kritiskt tänkande är grunden för innovativ förändring och en stabil samhällsutveckling. Förmågan till kritisk analys är därför ett av de mest avancerade syftena för utbildn...

8 (6)
Kritiskt tänkande : utan tvivel är man inte riktigt klok
Skickas inom 1-3 vardagar
256:- Köp

Kunskapens former : vetenskapsteori och forskningsmetod

(6 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2013-07-25
Serie: Kunskapens former

Hur formas kunskap inom vetenskap och forskning? Vilka problem finns vid kunskapssökandet? Här behandlas grundläggande filosofiska begrepp och traditioner, samtidigt som metoder för "vardaglig" forskning presenteras på ett lättillgänglig...

9 (14)
Kunskapens former : vetenskapsteori och forskningsmetod
Skickas inom 1-3 vardagar
257:- Köp

Att skriva en bra uppsats

(5 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2014-05-06
Serie: Att skriva en bra uppsats

Att skriva en bra uppsats är en mycket välstrukturerad handbok i uppsatsskrivning, från idéstadiet till färdig uppsats. Boken är även utmärkt att använda som uppslagsbok när man vid olika tillfällen fastnar i processen - vare sig det handlar om pr...

10 (8)
Att skriva en bra uppsats
Skickas inom 1-2 vardagar
314:- Köp

Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna

HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2015-11-11

Att referera är ett hantverk som kräver eftertanke, både vad gäller hur man förhåller sig till vad andra skriver och hur man själv skriver. Det handlar om allt från att undvika plagiat till att förstå de ibland outtalade funktioner som en referens...

11 (12)
Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
Skickas inom 1-2 vardagar
202:- Köp

Introducing Psychological Research: 3rd Edition

(1 röst) 
HäFTAD. Palgrave Macmillan, Engelska, 2007-11-01

"Introducing Psychological Research" offers clear and engaging summaries of the key research studies that have had an enormous impact on the discipline of psychology. Each summary describes and evaluates how the study was carried out whi...

12 (ny)
Introducing Psychological Research
Skickas inom 3-6 vardagar
361:- Köp

Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv

(7 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2011-09-05
Serie: Forskningsprocessen

Boken handlar om forskningsmetoder i kvalitativt och kvantitativt perspektiv - av tradition olika ansatser men komplementära verktyg för den som vill förstå och författa vetenskapliga texter. Läs mer Denna tredje reviderade utgåva har utökats med ...

13 (22)
Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv
Skickas inom 1-3 vardagar
286:- Köp

Att förstå barns tankar : kommunikationens betydelse

HäFTAD. Liber, Svenska, 2012-05-30
Serie: Att förstå barns tankar

Att förstå barns tankar - kommunikationens betydelse vill väcka nyfikenhet på och problematisera barns tanke- och erfarenhetsvärld. Boken vill också göra läraren medveten om sitt eget sätt att tänka om och kommunicera med barn. Läs mer Läroplanen ...

14 (8)
Att förstå barns tankar : kommunikationens betydelse
Skickas inom 1-3 vardagar
195:- Köp

Social Research Methods

HäFTAD. OUP Oxford, Engelska, 2015-12-03

The most comprehensive introduction to social research methods which guides students through the whole research process from formulating a research question to writing up.

15 (21)
Social Research Methods
Skickas inom 1-2 vardagar
407:- Köp

Effektiv visuell kommunikation : om nyheter, reklam, information ...

(3 röster) 
HäFTAD. Carlsson, Svenska, 2016-01-12

Den tionde upplagan är här med uppdaterat och utvecklat verbalt och visuellt material. Tre områden har nu en mer framskjuten plats genom fylligare presentation. Ett är den nya journalistiken som fått delvis ny inriktning och nya plattformar främst...

16 (17)
Effektiv visuell kommunikation : om nyheter, reklam, information ...
Skickas inom 1-2 vardagar
398:- Köp

Handbok i kvalitativ analys

(3 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2014-12-02
Serie: Handbok i kvalitativ analys

Handbok i kvalitativ analys är en oumbärlig handbok för dig som ska skriva en akademisk uppsats baserad på kvalitativ datainsamling som exempelvis kvalitativa intervjuer, detaljerade observationer av samtal, textdokument eller fältstudier. Här får...

17 (10)
Handbok i kvalitativ analys
Skickas inom 1-2 vardagar
291:- Köp

Kommunikation

(7 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2012-08-07
Serie: Kommunikation

Vilken roll spelar kommunikation i vår vardag? Hur blir man en god kommunikatör? Vad avslöjar vårt kroppsspråk? Dessa är några av de frågeställningar som tas upp i Kommunikation. Texten ger grunderna i ämnet och fungerar som utgångspunkt för prakt...

18 (11)
Kommunikation
Skickas inom 1-3 vardagar
329:- Köp

Det värderande ögat : observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning

(15 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2005-12-01

Hur kan jag bli en bättre lärare? Ett sätt kan vara att observera sin egen yrkesutövning och utvecklas till en bättre pedagog. På ett konkret och direkt sätt, med hjälp av många exempel, ger boken en grundlig introduktion till effektiva redskap. L...

19 (19)
Det värderande ögat : observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning
Skickas inom 1-2 vardagar
276:- Köp

Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna

(1 röst) 
HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2016-01-12

Forskningshandboken ger en lättillgänglig och innehållsrik introduktion till grunderna i samhällsforskning. Här presenteras de huvudsakliga infallsvinklarna och tillvägagångssätten vid samhällsforskning och de metoder som forskare vanligtvis använ...

20 (15)
Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna
Skickas inom 1-3 vardagar
396:- Köp