Du är här: / / Uppslagsverk & referenser

Topplista - Uppslagsverk & referenser

Topplistan presenterar de böcker inom uppslagsverk & referenser som sålde mest under föregående vecka.

Tänka, snabbt och långsamt

(26 röster) 
POCKET. Månpocket, Svenska, 2013-10-16

Kommer att förändra ditt sätt att tänka om hur du tänker för alltid. Daniel Kahneman, som belönats med Ekonomipriset till Alfred Nobels minne för sin banbrytande forskning, anses vara en av vår tids viktigaste tänkare. Hans forskning har haft stor...

1 (1)
Tänka, snabbt och långsamt
Skickas inom 1-2 vardagar
51:- Köp

Samhällsvetenskapliga metoder

(23 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2011-01-04

Samhällsvetenskapen rymmer många olika metodinriktningar där uppdelningen mellan kvantitativ och kvalitativ forskning är grundläggande. Den distinktionen är utgångspunkt för en stor del av bokens teman och för hur olika frågeställningar och teknik...

2 (2)
Samhällsvetenskapliga metoder
Skickas inom 1-2 vardagar
505:- Köp

Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning

(7 röster) 
HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2011-06-22

Denna introduktionsbok i forskningsmetodik beskriver på ett enkelt och konkret sätt hur man planerar, genomför och rapporterar en mindre undersökning. Oavsett om man gör en utredning, bedriver ett forsknings- eller utredningsarbete eller genomför ...

3 (5)
Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
Skickas inom 1-2 vardagar
247:- Köp

Kunskapens former : vetenskapsteori och forskningsmetod

(4 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2013-07-25
Serie: Kunskapens former

Hur formas kunskap inom vetenskap och forskning? Vilka problem finns vid kunskapssökandet? Här behandlas grundläggande filosofiska begrepp och traditioner, samtidigt som metoder för "vardaglig" forskning presenteras på ett lättillgänglig...

4 (3)
Kunskapens former : vetenskapsteori och forskningsmetod
Skickas inom 2-5 vardagar
274:- Köp

Att skriva en bra uppsats

HäFTAD. Liber, Svenska, 2014-05-06
Serie: Att skriva en bra uppsats

Att skriva en bra uppsats är en mycket välstrukturerad handbok i uppsatsskrivning, från idéstadiet till färdig uppsats. Boken är även utmärkt att använda som uppslagsbok när man vid olika tillfällen fastnar i processen - vare sig det handlar om pr...

5 (10)
Att skriva en bra uppsats
Skickas inom 1-2 vardagar
295:- Köp

Smått och gott : om vetenskapliga rapporter och referensteknik

HäFTAD. Studentlitteratur, Svenska, 2008-08-15

Denna lilla bok ger en konkret, kortfattad och lättillgänglig introduktion till rapportskrivning och uppsatsarbete. Författarna har byggt sin framställning på frågor de fått från studenter under många års undervisning. I boken diskuteras - skillna...

6 (9)
Smått och gott : om vetenskapliga rapporter och referensteknik
Skickas inom 1-2 vardagar
145:- Köp

Bild och budskap : ett triangeldrama om bildkommunikation

(4 röster) 
HäFTAD. Carlsson, Svenska, 2011-08-22

Tidigare upplaga vald till Årets fackbok, nu i ny, helt omarbetad och modern upplaga. Även denna handlar om bildkommunikation, hur man i praktik och utbildning lär sig att i ett visst sammanhang nå fram med ett budskap. Här är det kommunikationen ...

7 (29)
Bild och budskap : ett triangeldrama om bildkommunikation
Status: Tillfälligt slut
318:- Bevaka

Det värderande ögat - Observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning: observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning

(8 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2005-12-01

Hur kan jag bli en bättre lärare? Ett sätt kan vara att observera sin egen yrkesutövning och utvecklas till en bättre pedagog. På ett konkret och direkt sätt, med hjälp av många exempel, ger boken en grundlig introduktion till effektiva redskap. L...

8 (15)
Det värderande ögat - Observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning
Skickas inom 1-2 vardagar
293:- Köp

Alkemi : kalender 2015

HäFTAD. Bazar Förlag, Svenska, 2014-08-19

Kalender 2015 En kalender med ett urval citat från Paulo Coelhos rika författarskap, vackert illustrerad av den colombianska konstnären Catalina Estrada. En inspirerande följeslagare genom hela året. Med namnsdagar.

9 (4)
Alkemi : kalender 2015
Skickas inom 1-2 vardagar
145:- Köp

Källkritik

(2 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2013-06-05
Serie: Källkritik

Hur kan jag veta om det är sant? Den källkritiska metoden är ett effektivt instrument för att värdera och bedöma olika källors tillförlitlighet. I teorin är källkritiken relativt enkel. Den består av några få tumregler som kan förefalla självklara...

10 (8)
Källkritik
Skickas inom 2-5 vardagar
283:- Köp

Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskapliga orsaksanalys med kvantiavia metodr

(4 röster) 
HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2010-01-22

Med avstamp i den realistiska orsaksteorin ges en systematisk genomgång av de vanligaste teknikerna inom kvantitativ metod, inkluderande statistiska test vid univariat, bivariat och multivariat analys samt hur man med hjälp av dessa tekniker kan u...

11 (16)
Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskapliga orsaksanalys med kvantiavia metodr
Skickas inom 1-2 vardagar
429:- Köp

Social Research Methods

(4 röster) 
HäFTAD. OUP Oxford, Engelska, 2012-01-19

Now in its fourth edition, this market-leading textbook continues to provide students with an excellent explanation and demonstration of the main theories and techniques in social research methods.

12 (ny)
Social Research Methods
Skickas inom 5-8 vardagar
395:- Köp

Kritiskt tänkande : utan tvivel är man inte riktigt klok

(3 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2014-05-07
Serie: Kritiskt tänkande

Utan tvivel är man inte riktigt klok är ett bevingat uttryck som visar att kritiskt tänkande är grunden för innovativ förändring och en stabil samhällsutveckling. Förmågan till kritisk analys är därför ett av de mest avancerade syftena för utbildn...

13 (17)
Kritiskt tänkande : utan tvivel är man inte riktigt klok
Skickas inom 2-5 vardagar
263:- Köp

Förskollärarens metod- och vetenskapsteori

(2 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2014-01-13
Serie: Förskollärarens metod- och vetenskapsteori

Förskollärarens metod och vetenskapsteori vänder sig till blivande förskollärare och andra studerande med intresse för att beskriva och förstå förskolans verksamhet. Innehållet belyser val av perspektiv, olika metoders möjligheter och begränsninga...

14 (6)
Förskollärarens metod- och vetenskapsteori
Skickas inom 2-5 vardagar
263:- Köp

Introduktion till vetenskapsteorin

(2 röster) 
HäFTAD. Bokförlaget Thales, Svenska, 2011-04-04
15 (11)
Introduktion till vetenskapsteorin
Skickas inom 1-2 vardagar
165:- Köp

Kvantitativ metod från början

(2 röster) 
HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2013-05-29

Kvantitativ metod betraktas av många som mycket komplicerat och svårförståeligt. Denna introduktionsbok är skriven utifrån övertygelsen att så inte är fallet. Med bokens hjälp kan läsaren genomföra en kvantitativ undersökning och gö...

16 (22)
Kvantitativ metod från början
Skickas inom 2-5 vardagar
260:- Köp

Handbok i kvalitativa metoder

(3 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2011-02-02

I Handbok i kvalitativa metoder delar forskare från olika ämnesområden med sig av sina praktiska erfarenheter av att arbeta med kvalitativa metoder. Med utgångspunkt i konkreta exempel hämtade från sitt egna och andra forskares arbete diskuterar f...

17 (7)
Handbok i kvalitativa metoder
Skickas inom 1-2 vardagar
373:- Köp

Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård

(3 röster) 
HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2012-11-09

I boken beskrivs tolv aktuella kvalitativa analysmetoder och deras tillämpning i konkreta forskningsprojekt inom hälso- och sjukvårdsområdet. Tyngdpunkten ligger på hantverket, hur man gör kvalitativa studier i praktiken - från...

18 (26)
Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård
Skickas inom 2-5 vardagar
334:- Köp

Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv

(5 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2011-09-05
Serie: Forskningsprocessen

Boken handlar om forskningsmetoder i kvalitativt och kvantitativt perspektiv - av tradition olika ansatser men komplementära verktyg för den som vill förstå och författa vetenskapliga texter. Läs mer Denna tredje reviderade utgåva har utökats med ...

19 (20)
Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv
Skickas inom 1-2 vardagar
294:- Köp

Grundläggande vetenskapsteori

(2 röster) 
HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2010-04-21

Vad är vetenskap? Vilka begränsningar, om några, finns det för människans möjlighet att nå en korrekt förståelse av verkligheten? Grundläggande vetenskapsteori för psykologi och andra beteendevetenskaper har ett brett integrerat perspektiv och för...

20 (ny)
Grundläggande vetenskapsteori
Skickas inom 2-5 vardagar
304:- Köp