Du är här: / / Uppslagsverk & referenser

Topplista - Uppslagsverk & referenser

Topplistan presenterar de böcker inom uppslagsverk & referenser som sålde mest under föregående vecka.

Samhällsvetenskapliga metoder

(32 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2011-01-04

Samhällsvetenskapen rymmer många olika metodinriktningar där uppdelningen mellan kvantitativ och kvalitativ forskning är grundläggande. Den distinktionen är utgångspunkt för en stor del av bokens teman och för hur olika frågeställningar och teknik...

1 (1)
Samhällsvetenskapliga metoder
Skickas inom 1-2 vardagar
449:- Köp

Tänka, snabbt och långsamt

(42 röster) 
POCKET. Månpocket, Svenska, 2013-10-16

Kommer att förändra ditt sätt att tänka om hur du tänker för alltid. Daniel Kahneman, som belönats med Ekonomipriset till Alfred Nobels minne för sin banbrytande forskning, anses vara en av vår tids viktigaste tänkare. Hans forskning har haft stor...

2 (2)
Tänka, snabbt och långsamt
Skickas inom 1-3 vardagar
51:- Köp

Att skriva en bra uppsats

(4 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2014-05-06
Serie: Att skriva en bra uppsats

Att skriva en bra uppsats är en mycket välstrukturerad handbok i uppsatsskrivning, från idéstadiet till färdig uppsats. Boken är även utmärkt att använda som uppslagsbok när man vid olika tillfällen fastnar i processen - vare sig det handlar om pr...

3 (3)
Att skriva en bra uppsats
Skickas inom 1-2 vardagar
288:- Köp

Handbok i kvalitativa metoder

HäFTAD. Liber, Svenska, 2015-08-13

I Handbok i kvalitativa metoder delar forskare från olika ämnesområden med sig av sina praktiska erfarenheter av att arbeta med kvalitativa metoder. Läs mer Boken är indelad i tre delar. I den första delen diskuteras när det är lämpligt att använd...

4 (6)
Handbok i kvalitativa metoder
Skickas inom 1-3 vardagar
357:- Köp

Kunskapens former : vetenskapsteori och forskningsmetod

(5 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2013-07-25
Serie: Kunskapens former

Hur formas kunskap inom vetenskap och forskning? Vilka problem finns vid kunskapssökandet? Här behandlas grundläggande filosofiska begrepp och traditioner, samtidigt som metoder för "vardaglig" forskning presenteras på ett lättillgänglig...

5 (5)
Kunskapens former : vetenskapsteori och forskningsmetod
Skickas inom 1-2 vardagar
254:- Köp

Effektiv visuell kommunikation : om nyheter, reklam och profilering i vår visuella kultur

(2 röster) 
HäFTAD. Carlsson, Svenska, 2015-01-13

Finns det en övergripande bok om att kommunicera visuellt? Om tänket bakom, om budskap, om medier? Hur vi påverkas? Men också om bilder, former, färger och texter? Och om kreativitet? Om samspelet text-bild? Om nyheter, reklam om dramaturgi, finns...

6 (7)
Effektiv visuell kommunikation : om nyheter, reklam och profilering i vår visuella kultur
Skickas inom 1-2 vardagar
398:- Köp

Kritiskt tänkande : utan tvivel är man inte riktigt klok

(6 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2014-05-07
Serie: Kritiskt tänkande

Utan tvivel är man inte riktigt klok är ett bevingat uttryck som visar att kritiskt tänkande är grunden för innovativ förändring och en stabil samhällsutveckling. Förmågan till kritisk analys är därför ett av de mest avancerade syftena för utbildn...

7 (10)
Kritiskt tänkande : utan tvivel är man inte riktigt klok
Skickas inom 1-3 vardagar
244:- Köp

Det värderande ögat - Observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning: observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning

(13 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2005-12-01

Hur kan jag bli en bättre lärare? Ett sätt kan vara att observera sin egen yrkesutövning och utvecklas till en bättre pedagog. På ett konkret och direkt sätt, med hjälp av många exempel, ger boken en grundlig introduktion till effektiva redskap. L...

8 (17)
Det värderande ögat - Observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning
Skickas inom 1-2 vardagar
265:- Köp

Omgiven av idioter : hur man förstår dem som inte går att förstå

(12 röster) 
HäFTAD. Hoi Förlag AB, Svenska, 2014-06-04

Har du någon gång försökt resonera med din partner och ingenting gick som du tänkt dig? Eller i förvirring lämnat ett möte med känslan att du inte begrep dig på de övriga i rummet? Och värst av allt: vissa verkar aldrig förstå vad du säger - hur t...

9 (8)
Omgiven av idioter : hur man förstår dem som inte går att förstå
Skickas inom 1-3 vardagar
222:- Köp

Källkritik

(4 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2013-06-05
Serie: Källkritik

Hur kan jag veta om det är sant? Den källkritiska metoden är ett effektivt instrument för att värdera och bedöma olika källors tillförlitlighet. I teorin är källkritiken relativt enkel. Den består av några få tumregler som kan förefalla självklara...

10 (18)
Källkritik
Skickas inom 1-3 vardagar
261:- Köp

Handbok i kvalitativ analys

(1 röst) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2014-12-02
Serie: Handbok i kvalitativ analys

Handbok i kvalitativ analys är en oumbärlig handbok för dig som ska skriva en akademisk uppsats baserad på kvalitativ datainsamling som exempelvis kvalitativa intervjuer, detaljerade observationer av samtal, textdokument eller fältstudier. Här får...

11 (4)
Handbok i kvalitativ analys
Skickas inom 1-3 vardagar
294:- Köp

Skriva uppsats med kvalitativ metod : en handbok

(3 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2013-12-13
Serie: Skriva uppsats med kvalitativ metod

Så, du ska skriva uppsats? Då vill du naturligtvis att den ska bli så bra som möjligt. Men hur går man tillväga? Och vad spelar metoden för roll i det hela? Läs mer I början av arbetet med att skriva uppsats uppstår många frågor. Hur ska man veta ...

12 (14)
Skriva uppsats med kvalitativ metod : en handbok
Skickas inom 1-3 vardagar
194:- Köp

Förskollärarens metod- och vetenskapsteori

(7 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2014-01-13
Serie: Förskollärarens metod- och vetenskapsteori

Förskollärarens metod och vetenskapsteori vänder sig till blivande förskollärare och andra studerande med intresse för att beskriva och förstå förskolans verksamhet. Innehållet belyser val av perspektiv, olika metoders möjligheter och begränsninga...

13 (9)
Förskollärarens metod- och vetenskapsteori
Skickas inom 1-3 vardagar
232:- Köp

Handbok i journalistikforskning

HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2015-07-29

Journalistiken har en särskild ställning genom att samtidigt spegla och vara med om att forma samhällsutvecklingen. I den här boken presenteras för första gången på svenska en samlad bild av forskningen inom detta viktiga fält. Sveriges ledande fo...

14 (ny)
Handbok i journalistikforskning
Skickas inom 2-5 vardagar
382:- Köp

Writing: B2+

HäFTAD. Collins, Engelska, 2013-09-12

Learn to write better academic essays *The Collins Academic Skills Series - winner of the ELTon 2014 Innovation in Learner Resources Award.* Collins Academic Skills Series: Writing gives you the skills and strategies you need to write well-structu...

15 (ny)
Writing
Specialorder: Osäker tillgång
Skickas inom 11-20 vardagar
189:- Köp

The SAGE Dictionary of Criminology

HäFTAD. SAGE Publications Ltd, Engelska, 2012-10-23

Now in its third edition, this bestselling reference text has established itself as the authoritative source covering the key concepts, theories, and methods in criminology and criminal justice. Edited by two of the leading figures in the field, t...

16 (ny)
The SAGE Dictionary of Criminology
Skickas inom 5-8 vardagar
386:- Köp

Media Technologies: Essays on Communication, Materiality, and Society

HäFTAD. MIT Press, Engelska, 2014-03-07

In recent years, scholarship around media technologies has finally shed the assumption that these technologies are separate from and powerfully determining of social life, looking at them instead as produced by and embedded in distinct social, cul...

17 (ny)
Media Technologies
Skickas inom 3-6 vardagar
297:- Köp

Design av informationsteknik : materialet utan egenskaper

(8 röster) 
HäFTAD. Studentlitteratur AB, Svenska, 2004-05-01

Boken tar upp designteoretiska frågor som designprocessens natur, begreppet designförmåga och vad det omfattar, samt metodernas roll i design. Vidare diskuteras designmaterial och några önskvärda brukskvaliteter - mål att sträva efter när man desi...

18 (14)
Design av informationsteknik : materialet utan egenskaper
Skickas inom 2-5 vardagar
353:- Köp

Kommunikation

(5 röster) 
HäFTAD. Liber, Svenska, 2012-08-07
Serie: Kommunikation

Vilken roll spelar kommunikation i vår vardag? Hur blir man en god kommunikatör? Vad avslöjar vårt kroppsspråk? Dessa är några av de frågeställningar som tas upp i Kommunikation. Texten ger grunderna i ämnet och fungerar som utgångspunkt för prakt...

19 (11)
Kommunikation
Skickas inom 1-3 vardagar
324:- Köp

Anthropology and Development: Culture, Morality and Politics in a Globalised World

HäFTAD. Cambridge University Press, Engelska, 2012-10-18

In recent decades international development has grown into a world-shaping industry. But how do aid agencies work and what do they achieve? How does aid appear to the adults and children who receive it? And why has there been so little improvement...

20 (ny)
Anthropology and Development
Skickas inom 5-8 vardagar
270:- Köp