Fler böcker av Per Ahlmark

 • Vänsterns moraliska skuld

  Per Ahlmark, Kay Glans, Lars Gustafsson

  Den brittiske historikern Paul Johnson formulerade under 80-talet ned sina verk Moderna tider och De intellektuella , båda storsäljare i många länder, en bred uppgörelse med den vänsterradikala idétradition som växte fram i västvärlden under 1900-...

 • Det öppna såret - Om massmord och medlöperi

  Per Ahlmark

  Gå till Per Ahlmarks hemsida hos Timbro - 70 miljoner människor har troligen avlivats i massmord under 1900-talet. Det är fyra gånger fler än de som dött på slagfälten. Per Ahlmark visar att diktaturerna stått för 98 procent av detta dödande och ...

 • Det är demokratin, dumbom!

  Per Ahlmark

  DET ÄR DEMOKRATIN, DUMBOM!En alternativ utrikeslinje för Sverige och EU träder fram i Per Ahlmarks bok. Den bygger på demokratins värden och mirakel. Fria länder bör hålla samman. Diktaturerna ska stegvis försvagas. Boken belyser FN:s förfall och ...