Fler böcker av författarna

  • Först till framtiden

    Willi Railo, Håkan Matson, Jon-Ivar Johansen

    Boken "Först till Framtiden" är en praktisk handbok som främst riktar sig till ledare på alla nivåer i företaget. Den ger råd om praktiska åtgärder som företaget kan använda för att ta fram mänskliga resurser, höja prestationsnivån och öka konkurr...