Fler böcker av Gunnel Norrö

  • Aspergers syndrom : har jag verkligen det?

    Gunnel Norrö

    "Jag har inte förstått att jag inte förstår, förrän jag fick min diagnos." Så brukar det stå på affischen när Gunnel Norrö föreläser om livet med högfungerande autism; ett rikt och intensivt liv, fyllt av obegripliga motgångar (som diagn...

  • Arbetsboken : Handbok när man anställer människor med Aspergers syndrom

    Gunnel Norrö

    När Gunnel Norrö redan pluggat i tjugofem år och jobbat i tjugo år, inom så olika gebit som socialsekreterare, bussförare och frikyrkopastor, konsthantverkare med egen firma, lokalvårdare, baderska, kokerska, kibbutzvoluntär, varit politiker och s...