Pedagogisk psykologi PDF eBook (e-bok)
Fler böcker inom
Format
E-bok
Filformat
PDF med Adobe-kryptering
Om Adobe-kryptering
PDF-böcker lämpar sig inte för läsning på små skärmar, t ex mobiler.
Nedladdning
Kan laddas ned under 24 månader, dock max 3 gånger.
Språk
Svenska
Antal sidor
704
Förlag
Pearson Education
ISBN
9780273761891
Pedagogisk psykologi PDF eBook (e-bok)

Pedagogisk psykologi PDF eBook E-bok

(4 röster)  |  Läs 1 recension
E-bok (PDF - DRM), Svenska
715
Ladda ned och läs i en e-boksläsare. Tips på appar
Pedagogisk psykologi handlar om barns och ungdomars utveckling, lSrande och motivation,men Sven social och kulturell pA verkan pA lSrande, lSrare och deras undervisning samt bedsmning. Pedagogisk psykologi Sr den perfekta introduktionen i Smnet. Den Sr anvSndbar fsr alla somutbildar sig till lSrare, om det sA Sr inom fsrskola, grundskola, gymnasium eller universitet.Boken har en teoretisk utgA ngspunkt, men ocksA en tydlig praktisk inriktning, och ger lSsarenen grundlSggande insikt i Smnet under lSrarutbildningen. Boken innehA ller avsnitt om lSrande och undervisning idag. Den behandlar olikaforskningsmetoder och forskningstraditioner, elevernas fysiska, sociala och moraliskautveckling samt teorier och forskning om kultur, mA ngfald och genus. Vidare presenteraskognitiva, behavioristiska, konstruktivistiska och socialkognitiva perspektiv pA lSrandeoch motivation. LSsaren fA r en grundlig introduktion till framstA ende teoretiker som Albert Bandura,Urie Bronfenbrenner, Erik H. Erikson, Sigmund Freud, Jean Piaget, Burrhus Frederic Skinneroch Lev Vygotskij. Boken avslutas med ett kapitel om bedsmning. LSsaren fA r, baserat pA de teorier och de forskningsresultat som presenteras i boken, hundratalskonkreta rA d om hur man kan arbeta fsr att skapa motivation i klassrummet, hanteradisciplinproblem, undervisa elever med kognitiv funktionsnedsSttning, hjSlpa elever att fsrstA och minnas, organisera lSrandet, uppmuntra kreativitet, frSmja elevernas sjSlvstSndighet ochmycket mer. Pedagogisk psykologi Sr en utmSrkt fsljeslagare genom hela studietiden! Anita Woolfolk Sr professor i pedagogisk psykologi vid Ohio State Universityoch Martin Karlberg Sr lektor i didaktik vid Uppsala universitet.
Visa hela texten

Kundrecensioner

Det finns 1 recension av Pedagogisk psykologi PDF eBook. Har du också läst boken? Om du har köpt den på Bokus.com vill vi gärna höra vad du tyckte om den! Sätt ditt betyg »
  1. En unik grundbok i ämnet
    Jonas L, 23 december 2020

    En bearbetning av en av de mest använda textböckerna i området. Utmärkta översättningar. Den här typen av textböcker återfinns sällan översatta till svenska. Väldigt bra att teorier som har mer filosofisk eller sociologisk karaktär inte tillåts ta för mycket utrymme och att dessa korrekt ramas in som lärandevetenskap och inte framställs som pedagogisk psykologi.

Visa alla 1 recensioner

Fler böcker av författarna