Pedagogisk Psykologi (e-bok)
Format
E-bok
Filformat
PDF med Adobe-kryptering
Om Adobe-kryptering
PDF-böcker lämpar sig inte för läsning på små skärmar, t ex mobiler.
Nedladdning
Kan laddas ned under 24 månader, dock max 3 gånger.
Språk
Svenska
Antal sidor
704
Utgivningsdatum
2014-09-25
Förlag
Pearson Education Limited
ISBN
9780273761891
Pedagogisk Psykologi (e-bok)

Pedagogisk Psykologi (e-bok)

(2 röster)
E-bok (PDF - DRM), Svenska, 2014-09-25
479
Laddas ned direkt
Läs i vår app för iPhone, iPad och Android
Finns även som
Visa alla 1 format & utgåvor
Pedagogisk psykologi handlar om barns och ungdomars utveckling, lSrande och motivation,men A ven social och kulturell pA verkan pA lA rande, lA rare och deras undervisning samt bedA mning. Pedagogisk psykologi A r den perfekta introduktionen i A mnet. Den A r anvA ndbar fA r alla somutbildar sig till lA rare, om det sA A r inom fA rskola, grundskola, gymnasium eller universitet. Boken har en teoretisk utgA ngspunkt, men ocksA en tydlig praktisk inriktning, och ger lA sarenen grundlA ggande insikt i A mnet under lA rarutbildningen. Boken innehA ller avsnitt om lA rande och undervisning idag. Den behandlar olikaforskningsmetoder och forskningstraditioner, elevernas fysiska, sociala och moraliskautveckling samt teorier och forskning om kultur, mA ngfald och genus. Vidare presenteraskognitiva, behavioristiska, konstruktivistiska och socialkognitiva perspektiv pA lA randeoch motivation. LA saren fA r en grundlig introduktion till framstA ende teoretiker som Albert Bandura,Urie Bronfenbrenner, Erik H. Erikson, Sigmund Freud, Jean Piaget, Burrhus Frederic Skinneroch Lev Vygotskij. Boken avslutas med ett kapitel om bedA mning. LA saren fA r, baserat pA de teorier och de forskningsresultat som presenteras i boken, hundratalskonkreta rA d om hur man kan arbeta fA r att skapa motivation i klassrummet, hanteradisciplinproblem, undervisa elever med kognitiv funktionsnedsA ttning, hjA lpa elever att fA rstA och minnas, organisera lA randet, uppmuntra kreativitet, frA mja elevernas sjA lvstA ndighet ochmycket mer. Pedagogisk psykologi A r en utmA rkt fA ljeslagare genom hela studietiden! Anita Woolfolk A r professor i pedagogisk psykologi vid Ohio State Universityoch Martin Karlberg A r lektor i didaktik vid Uppsala universitet.
Visa hela texten

Kundrecensioner

Har du läst boken? Sätt ditt betyg »

Fler böcker av författarna