Fler böcker av Silviu Vasile

  • Odvaha byt Vůdce

    Silviu Vasile

    Vdcovské kvality jsou pítomny v kadém z nás, protoe máme potenciál být mocnými a vlivnými vdci. Pokud semínko nenajde správné prostedí, zstane pouze u poten...