ASP.NET 3.5. Tworzenie portali internetowych w nurcie Web 2.0 (e-bok)
Format
E-bok
Filformat
PDF med Adobe-kryptering
Om Adobe-kryptering
PDF-böcker lämpar sig inte för läsning på små skärmar, t ex mobiler.
Nedladdning
Kan laddas ned under 24 månader, dock max 3 gånger.
Språk
Polska
Antal sidor
312
Utgivningsdatum
2008-12-11
Förlag
Helion
ISBN
9781457167195
ASP.NET 3.5. Tworzenie portali internetowych w nurcie Web 2.0 (e-bok)

ASP.NET 3.5. Tworzenie portali internetowych w nurcie Web 2.0 (e-bok)

E-bok (PDF - DRM), Polska, 2008-12-11
199
Laddas ned direkt
Läs i vår app för iPhone, iPad och Android
Finns även som
Visa alla 1 format & utgåvor

Poznaj sekrety zaawansowanych technologii budowy
portali internetowych Web 2.0

 • Jak zaprojektowa? witryn? dla platformy ASP.NET i ASP.NET AJAX?
 • Jak rozbudowa? serwis zgodnie z zasadami ergonomii?
 • Jak zwi?kszy? wydajno?? serwera?
Portale sieciowe Web 2.0, opieraj?ce si? na technologii AJAX, umo?liwiaj? u?ytkownikom personalizowanie stron, a tak?e agregowanie danych z r?nych ?rde?. Wszystko to sprawia, ?e s? doskona?ymi serwisami korporacyjnymi i nale?? do najefektywniejszych aplikacji sieciowych. Zastosowanie mechanizmw AJAX pozwala na udost?pnienie interaktywnego i rozbudowanego interfejsu, dzia?aj?cego znacznie szybciej i bardziej wydajnie ni? w tradycyjnych serwisach. Natomiast wykorzystanie wid?etw (komponentw typu plag-and-play) zapewnia przejrzysto?? architektury portalu i ?atwo?? jego rozbudowy, poniewa? s? one opracowywane niezale?nie od warstwy rdzeniowej systemu.

Ksi??ka "e;ASP.NET 3.5. Tworzenie portali internetowych w nurcie Web 2.0"e; zawiera opis najnowszych metod i technologii projektowania oraz budowy portali z wykorzystaniem platformy ASP.NET i ?rodowiska ASP.NET AJAX. W podr?czniku przedstawiono tak?e praktyczne rozwi?zania problemw zwi?zanych z projektowaniem, wdra?aniem, utrzymaniem, a tak?e skalowaniem i usprawnianiem serwisu. Dzi?ki tej pozycji poznasz poszczeglne fazy budowy prototypowego portalu, zaawansowane techniki technologii AJAX oraz sposoby optymalizacji kodu. Nauczysz si? m. in. przygotowywa? wid?ety klienckie za pomoc? kodu JavaScript, tworzy? w?asne mechanizmy obs?ugi wywo?a?, zwi?ksza? wydajno?? serwera i skalowalno?? us?ug sieciowych. Zdob?dziesz zatem ca?? potrzebn? Ci wiedz? i umiej?tno?ci, ktre pozwol? zbudowa? stabilny, nowoczesny i bezpieczny portal internetowy.

 • Wprowadzenie do budowy portali internetowych
 • Architektura portali i wid?etw
 • Projekt warstwy sieciowej w ?rodowisku ASP. NET AJAX
 • Projekt warstwy danych i warstwy biznesowej na platformie NET 3.5
 • Wid?ety klienckie
 • Optymalizacja pracy ?rodowiska ASP.NET AJAX
 • Tworzenie asynchronicznych i transakcyjnych us?ug sieciowych z uwzgl?dnieniem buforowania danych
 • Skalowalno?? us?ug sieciowych
 • Zwi?kszenie wydajno?ci serwera i klienckiej cz??ci aplikacji
 • Zarz?dzanie witryn?

Zaprojektuj bardzo wydajn? i supernowoczesn? witryn? internetow?

Visa hela texten

Kundrecensioner

Har du läst boken? Sätt ditt betyg »

Fler böcker av författarna

 • Building a Web 2.0 Portal with ASP.NET 3.5

  Omar Al Zabir

  Web 2.0 entrepreneur and Microsoft MVP Omar Zabir shows ASP.NET 2.0 developers how to build a cutting edge web portal using ASP.NET, the Microsoft AJAX Framework, Silverlight, and .NET 3.5. First title to show ASP.NET developers how to implement W...

 • Poro

  Omar Al Zabir, Sharif Abu Hayat