Archiwizacja i odzyskiwanie danych (e-bok)
Fler böcker inom
Format
E-bok
Filformat
PDF med Adobe-kryptering
Om Adobe-kryptering
PDF-böcker lämpar sig inte för läsning på små skärmar, t ex mobiler.
Nedladdning
Kan laddas ned under 24 månader, dock max 3 gånger.
Språk
Polska
Antal sidor
768
Utgivningsdatum
2008-01-17
Förlag
Helion
ISBN
9781457171550
Archiwizacja i odzyskiwanie danych (e-bok)

Archiwizacja i odzyskiwanie danych (e-bok)

E-bok (PDF - DRM), Polska, 2008-01-17
399
Laddas ned direkt
Läs i vår app för iPhone, iPad och Android
Optymalizacja procesu archiwizacji dla administratorw i nie tylko
  • Jak archiwizowa? i odtwarza? system oraz dane?
  • Jak wybra? optymaln? metod? archiwizacji?
  • Jak ograniczy? koszty zwi?zane z procesem archiwizacji?
Wdro?enie systemu archiwizacji jest podstawow? czynno?ci?, jak? administrator powinien wykona?. Cel tej procedury jest oczywisty, tak jak cena, jak? przyjdzie zap?aci? za brak takiego systemu. Utrata danych lub krach systemu wcale nie musz? oznacza? dla firmy d?ugiego postoju i nara?a? jej na wielkie straty; wtedy to w?a?nie wysi?ek, jaki w?o?y? administrator w system archiwizacji, jest doceniany przez pracodawcw i wsp?pracownikw. Jakie urz?dzenia i narz?dzia nale?y zastosowa?, aby ten proces by? sprawny i szybki, a jednocze?nie zmie?ci? si? w wyznaczonym do tego celu bud?ecie? Opisane oprogramowanie i rady udzielone przez autora tej ksi??ki pomog? Ci dokona? w?a?ciwego wyboru.

"e;Archiwizacja i odzyskiwanie danych"e; to przewodnik po darmowych narz?dziach do archiwizacji i odzyskiwania danych, przeznaczony g?wnie dla administratorw. W. Curtis Preston, specjalista w dziedzinie ochrony danych, zwrci? uwag?, ?e ?rodki przeznaczone na system archiwizacji s? cz?sto zbyt ma?e, by zapewni? mu wysok? skuteczno??. Przygl?daj?c si? bli?ej bezp?atnym narz?dziom, odkry? ich du?e mo?liwo?ci; swoje spostrze?enia i uwagi na ich temat zapisa? w tej ksi??ce. Pr?dzej czy p?niej ka?dy administrator staje przed konieczno?ci? odbudowania systemu lub odzyskania danych i w?a?nie lektura tej ksi??ki sprawi, ?e b?dzie na to przygotowany!

  • Narz?dzia do archiwizacji i odtwarzania danych
  • Przegl?d programw komercyjnych i darmowych
  • Urz?dzenia archiwizuj?ce
  • Przywracanie komputera od podstaw z wybranym systemem operacyjnym
  • Archiwizacja i odtwarzanie baz danych
  • Sposoby zabezpieczania archiwum i magazynw danych
  • Wykorzystanie wirtualnych maszyn w procesie archiwizacji

Poszerz swoj? wiedz? i archiwizuj dane
we w?a?ciwy, a tak?e sprawdzony sposb!

Visa hela texten

Kundrecensioner

Har du läst boken? Sätt ditt betyg »

Fler böcker av W Curtis Preston

Bloggat om Archiwizacja i odzyskiwanie danych