JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podr?cznik. Wydanie III (e-bok)
Fler böcker inom
Format
E-bok
Filformat
EPUB med Adobe-kryptering
Om Adobe-kryptering
Nedladdning
Kan laddas ned under 24 månader, dock max 3 gånger.
Språk
Polska
Antal sidor
664
Utgivningsdatum
2015-07-01
Förlag
Helion
ISBN
9781457195075
JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podr?cznik. Wydanie III (e-bok)

JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podr?cznik. Wydanie III E-bok

E-bok (EPUB - DRM), Polska, 2015-07-01
159
Laddas ned direkt
Läs i vår app för iPhone, iPad och Android
Finns även som
Visa alla 1 format & utgåvor

Duet nie do pokonania!

JavaScript to j?zyk, ktrego pocz?tki si?gaj? lat dziewi??dziesi?tych XX wieku. Po pocz?tkowych problemach, gdy by? masowo blokowany przez u?ytkownikw, obecnie prze?ywa swj najlepszy okres. Trudno wyobrazi? sobie bez niego nowoczesn? aplikacj? internetow?. Niew?tpliwie du?y wp?yw na wzrost popularno?ci JavaScriptu mia?a biblioteka jQuery, ktra usprawni?a korzystanie z tego j?zyka.

Ta ksi??ka to wyj?tkowy podr?cznik prezentuj?cy mo?liwo?ci niesamowitego duetu JavaScript jQuery. Si?gnij po ni?, a zagwarantujesz sobie godziny pasjonuj?cej lektury i odkrywania sk?adni j?zyka, typowych konstrukcji oraz najlepszych technik tworzenia programw. Ponadto dowiesz si?, jak sprawnie manipulowa? obiektami w drzewie DOM, reagowa? na zdarzenia oraz wymienia? informacje z serwerem za pomoc? ??da? AJAX. Na sam koniec zdob?dziesz bezcenn? wiedz? na temat diagnozowania problemw ze skryptami, korzystania z dokumentacji jQuery oraz przechowywania danych w magazynie lokalnym u?ytkownika. Ksi??ka ta jest obowi?zkow? lektur? dla ka?dego webdevelopera!Spraw, by Twoje strony ?y?y. Korzystaj z jQuery, ?eby tworzy? interaktywne elementy reaguj?ce na poczynania u?ytkownikw.
  • Poznaj jQuery UI. Rozbuduj tworzone interfejsy u?ytkownika stosuj?c grupy kart, okna dialogowe, wid?ety do wyboru daty i tak dalej.
  • Wy?wietlaj ?adne i u?yteczne formularze. Pobieraj informacje od u?ytkownikw, pomagaj klientom w zakupach i zapewniaj cz?onkom spo?eczno?ci mo?liwo?? dzielenia si? przemy?leniami.
  • Wyjd? poza ramy przegl?darki korzystaj?c z technologii Ajax. Komunikuj si? z serwerem WWW, by aktualizowa? strony bez ich od?wie?ania.
  • Zastosuj swoje nowe umiej?tno?ci w praktyce. Krok po kroku twrz nowe aplikacje, korzystaj?c przy tym z jQuery i wid?etw jQuery UI.
  • Poznawaj zaawansowane zagadnienia. Korzystaj z narz?dzia ThemeRoller by dostosowywa? wygl?d wid?etw; unikaj popularnych b??dw, ktre programi?ci cz?sto pope?niaj?.

Wykorzystaj w pe?ni mo?liwo?ci wsp?czesnych przegl?darek internetowych!David Sawyer McFarland od ponad 20 lat zajmuje si? tworzeniem stron WWW i zarz?dzaniem tymi stronami. Jest prezesem firmy Sawyer McFarland Media. Wcze?niej pracowa? jako webmaster na Uniwersytecie Stanu Kalifornia oraz w Berkeley Multimedia Research Center. Jest autorem ksi??ek po?wi?conych Adobe Dreamweaverowi oraz CSS.
Visa hela texten

Kundrecensioner

Har du läst boken? Sätt ditt betyg »

Fler böcker av David Sawyer McFarland