Fler böcker av David Dosa

  • Sjukhuskatten Oscar : en vanlig katt med en ovanlig gåva

    David Dosa

    Förord av Nils Uddenberg, författare till Gubbe och katt . Det är vårdhemmets sjuksköterskor som först märker det. Gång efter gång vet den buttra katten Oscar något som vårdpersonalen inte vet. När en patient inte har långt kvar, hoppar Oscar upp ...

  • Making Rounds With Oscar

    David Dosa

    An otherwise ordinary cat, Oscar has the uncanny ability to predict when people in the Steere House nursing home are about to die. Dr. Dosa tells the stories of several patients and examines end-of-life care as it exists today.