Fler böcker av författarna

  • Boro : nödens konst

    Staffan Appelgren, Petra Holmberg, Yoshiko Iwamoto Wada, Philip Warkander

    BORO: Nödens konst handlar om idérikedom sprungen ur brist. Om spår av historia och minnen i lappade och lagade tyger. Den beskriver en japansk textilkultur där minsta tygbit togs till vara på och där kreationer av sparsamhet gick i arv, generatio...