Fler böcker av Sigurd Allern

 • Källkritik! - Journalistik i lögnens tid

  Sigurd Allern, Ester Pollack

  Den digitala revolutionen har under några decennier gjort att tillgången på informationskällor har ökat dramatiskt. Samtidigt har det inneburit mångdubblade möjligheter för felinformation och desinformation, för falska nyheter och för spridning av...

 • Medierna och demokratin

  Lars Nord, Jesper Strömbäck, Sigurd Allern, Monika Djerf-Pierre, Jesper Falkheimer

  I den moderna demokratin är mediernas ställning central. Demokratins vitalitet och kvalitet är i hög grad beroende av hur den politiska kommunikationen mellan det politiska systemet, medierna och medborgarna ser ut. Demokratins ideal om en fri inf...

 • På väg mot medievärlden 2030 - Journalistikens villkor och utmaningar

  Gunnar Nygren, Ingela Wadbring, Sigurd Allern, Ulrika Andersson, Ester Appelgren

  När internet nådde medieanvändarna i mitten av 1990-talet var det få som kunde ana vilken omvälvning av samhället som då påbörjades. Den tekniska konvergensen har gjort att medie¿former glidit samman, samtidigt som publikerna nischats och också bl...