Fler böcker av Clarence Crafoord

  • Hjärtats oro : anteckningar från ett vardagligt sjukdomsfall

    Clarence Crafoord

    Att drabbas av en livshotande sjukdom kan vara en konkret påminnelse om livets ändlighet. Läkaren och psykoanalytikern Clarence Crafoord skriver i Hjärtats oro utifrån den hjärtinfarkt han drabbades av våren 2001. Det är en skildring inifrån, inte...

  • En bok om borderline : Print on demand

    Clarence Crafoord

    Borderlinepersonligheter är människor som i sitt känslomässiga armod inte förmått passera viktiga gränslinjer i utvecklingen till en egen individualitet. Det är brister i den utvecklande dialogen morbarn som är orsaken till störningen. Patienterna...