För barnets bästa? SOU 2017:111. Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård : Betänkande från Nationell samordnare för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk h (häftad)

För barnets bästa? SOU 2017:111. Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård : Betänkande från Nationell samordnare för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk h

Häftad Svenska, 2018-01-29

Slutsåld

Några av utredningens förslag:
  • systematiskt kvalitetssäkringsarbete för minskat behov av tvångsåtgärder
  • val av behandlingsalternativ och ny medicinsk bedömning. Bestämmelserna i patientlagen om att patienten ska få möjlighet att välja behandlingsalternativ och få en ny medicinsk bedömning ska vara tillämpliga även vid vård enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk vård.
  • menar att det är nödvändigt att i lagen om psykiatrisk tvångsvård införa en bestämmelse om barnets bästa. Utredningen förslår att det regleras att barnets bästa ska utredas och särskilt beaktas vid alla beslut och åtgärder som rör ett barn.
  • rätt att få information och att få uttrycka åsikter. Utredningen föreslår att det i lagen om psykiatrisk tvångsvård regleras att ett barn ska få information vid alla beslut och åtgärder som rör barnet.
  • barn ska inte få vårdas med vuxna
  • föreslår att den som är under 18 år endast får vårdas på en sjukvårdsinrättning där det ges rättspsykiatrisk vård om han eller hon omfattas av lagen om rättspsykiatrisk vård.
  • utomhusvistelse och dagliga aktiviteter. Utredningen föreslår att det regleras att barn ska ha möjlighet till daglig vistelse utomhus liksom till dagliga aktiviteter på vårdinrättningen.
  • lämnar ett antal förslag som gäller tvångsåtgärder i den psykiatriska vården för barn. Bland annat föreslår utredningen nya regleringar avseende barn när det gäller fastspänning med bälte.
  • anser att det är viktigt att verksamheter där barn vårdas med tvång blir föremål för en regelbunden insyn och föreslår att det ska inrättas ett särskilt utvecklings- och kontrollorgan ? Nämnden för utveckling och kontroll av psykiatrisk tvångsvård av barn.


Särskild utredare: Kerstin Evelius

Se länk längre ned till propositionen från 2020 som följt på utredningens förslag.
Visa hela texten

Kundrecensioner

Har du läst boken? Sätt ditt betyg »