Skattesekretess : en grundläggande redogörelse (häftad)
Fler böcker inom
Format
Häftad
Språk
Svenska
Serie
Skattebiblioteket
Antal sidor
174
Utgivningsdatum
2022-08-18
Upplaga
1
Förlag
Norstedts Juridik
Dimensioner
210 x 148 x 10 mm
Vikt
234 g
SAB
Oe
ISBN
9789139019930
Skattesekretess : en grundläggande redogörelse (häftad)

Skattesekretess : en grundläggande redogörelse

Häftad Svenska, 2022-08-18
459
Ännu ej utkommen – klicka "Bevaka" för att få ett mejl så fort boken boken går att köpa.
Skattesekretessen berör alla som förekommer i Skatteverkets beskattningsverksamhet. Att sekretess gäller för uppgifter om en enskilds förhållanden inom socialtjänsten samt inom hälso- och sjukvården är för de flesta känt. Dessa ämnen har också behandlats i den juridiska doktrinen. Ämnet skattesekretess är däremot inte i lika stor omfattning belyst eller känt för allmänheten, ombud, biträden och andra som arbetar med beskattning. Samma sak gäller personuppgiftsbehandlingen inom Skatteverkets beskattningsverksamhet.

I den här boken behandlas inledningsvis reglerna om rätten att ta del av allmänna handlingar och sekretessreglernas syfte, beståndsdelar och uppbyggnad. Vem som ska iaktta sekretessen och vem den gäller emot behandlas också översiktligt. Därefter behandlas de regler om sekretess som gäller i Skatteverkets beskattningsverksamhet. Relevanta sekretessbrytande regler och beskattningens registerförfattning och dess förhållande till de sekretessbrytande reglerna behandlas också. Utöver några relevanta föreskrifter om uppgiftsskyldighet behandlas bl.a. sekretess i förhållande till legala ställföreträdare, sekretessen och vittnesplikten, sekretess och dödsbon samt sekretessens förhållande till meddelarfriheten. Slutligen behandlas bl.a. frågor om utlämnande av allmänna handlingar och sekretessprövningen.

Boken riktar sig till ombud, biträden, studenter på landets jurist- och ekonomutbildningar, allmänheten och medarbetare inom Skatteverket.
Visa hela texten

Fler böcker av Fredrik Rådman

  • Sekretess och tystnadsplikt på socialtjänstens område

    Fredrik Rådman, Therése Fridström Montoya

    Regler om sekretess och tystnadsplikt gäller inom både offentlig och enskilt bedriven verksamhet på socialtjänstområdet. Den här boken redogör först kortfattat för offentlighetsprincipen och grundl&a...

  • Uppgiftsutlämnande : handbok för socialtjänsten

    Fredrik Rådman

    Medarbetare inom socialtjänsten ställs ibland inför frågor som rör huruvida de får eller till och med ska lämna ut sekretessbelagda uppgifter till andra myndigheter. Hur ska de agera när andra myndigheter begär ut uppgifter och hur ska de göra om ...