Fler böcker av Hans Nordin

  • Reservkraft - från bränsle till el

    Hans Nordin

    För utrustning som används sällan och är kritisk när den används ställs speciella krav. Det kan vara ok att reservkraften inte fungerar omedelbart om det "endast" förorsakar förlust av bekvämlighetsutrustning såsom vatten, värme och kyla. För andr...

  • Reservkraft: drift och underhåll

    Hans Nordin, Lars Edberg

    De senaste årens problem med strömförsörjning och avregleringen av elnätet har satt fokus på reservkraftlösningar. Detta är naturligtvis jättekul för alla oss i branschen. Men det har kommit många frågor. Hur ska jag säkerställa en hög tillgänglig...