Fler böcker av Lisa Jisei

  • Jag är sjuk : om manisk överhälsosamhet - ortorexi

    Lisa Jisei

    ?Det går utför. Nära vänner försöker reagera men det är lönlöst. De säger att jag måste fatta, måste besinna mig och förstå att min träning är ohållbar. - All kunskap finns redan i mig. Om det är något jag kan så är det mat och träning. Är egentli...