Jämlik vård och fria  vårdval (e-bok)
Format
E-bok
Filformat
EPUB med vattenmärke
Om vattenmärkning
Språk
Svenska
Utgivningsdatum
2016-02-17
Förlag
Svenskt Näringsliv
ISBN
9789176114582
Jämlik vård och fria  vårdval (e-bok)

Jämlik vård och fria vårdval E-bok

E-bok (EPUB), Svenska, 2016-02-17
9
Laddas ned direkt
Läs i vår app för iPhone, iPad och Android
Syftet med denna rapport är att sammanställa forskningen och de utvärderingar som har gjorts avseende jämlik vård och valfrihet i Sverige. Rapporten belyser även internationella erfarenheter i ämnet från olika länders sjukvårdssystem. Vidare diskuteras förutsättningar att kombinera målsättningen om jämlik vård med valfrihet inom hälso- och sjukvården. Slutligen förs ett resonemang kring vilka faktorer som påverkar en jämlik vård och hur vårdvalsreformerna kan ha påverkat fördelningen av vårdtjänster.

Valfrihetsreformerna har syftat till att överföra makt över vardagsbesluten från politiker och tjänstemän till enskilda medborgare. I många avseenden har reformerna varit lyckade. Samtidigt saknas ofta i debatten ett helhetsperspektiv kring hur vi på bästa sätt kan utveckla hela välfärden inom ramen för valfrihetsreformerna. Reformerna har inte vårdats tillräckligt väl och skulle i vissa fall behöva vidareutvecklas. Mot bakgrund av detta bedriver Svenskt Näringsliv ett omfattande arbete om hur vi bättre kan säkra att tuffa kvalitetskrav ställs på alla aktörer i välfärden. Förändringar i regelverken är i viss utsträckning nödvändigt men måste i sådana fall grundas på reella problem och stödjas av fakta. Projektet går under namnet Förbättrad Välfärd. Två rapporter har sedan tidigare publicerats inom ramen för projektet, Etableringshinder i välfärden (juni 2015) och Sant och Falskt om företagande i välfärden (augusti 2015).

Den aktuella rapporten är författad av Clas Rehnberg, professor i hälsoekonomi vid Karolinska Institutet, som också står för slutsatserna. Ett stort tack till Anna Häger Glenngård, doktor i företagsekonomi vid Lunds Universitet, och Ulf Gerdtham, professor i hälsoekonomi vid Lunds Universitet, som båda har läst och kommenterat ett tidigare utkast av rapporten.

Rapporten inleds med en fristående kommentar från Svenskt Näringsliv. I denna ger Svenskt Näringsliv sin syn på rapportens övergripande slutsatser och resonerar också kring viktiga aspekter för att trygga en patientcentrerad och jämlik vård i framtiden.

Mikael Witterblad, ansvarig för välfärdspolitik och projektledare för Förbättrad Välfärd.
Visa hela texten

Kundrecensioner

Har du läst boken? Sätt ditt betyg »

Fler böcker av Näringsliv Svenskt