IMPAKT ? studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt: Tredje upplagan (e-bok)
Fler böcker inom
Format
E-bok
Filformat
PDF med vattenmärke (1.1 MB)
Om vattenmärkning
PDF-böcker lämpar sig inte för läsning på små skärmar, t ex mobiler.
Språk
Svenska
Serie
IMPAKT (del 7)
Utgivningsdatum
2017-02-14
Förlag
Melker Förlag
ISBN
9789176152256
IMPAKT ? studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt: Tredje upplagan (e-bok)

IMPAKT ? studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt: Tredje upplagan E-bok

E-bok (PDF), Svenska, 2017-02-14
55
Ladda ned och läs i en e-boksläsare. Tips på appar
IMPAKT - studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt: Tredje upplagan ger läsaren en pedagogisk väg in i den svenska skatterätten. IMPAKT står för Inkomstskatt, Mervärdesskatt (moms), Punktskatt, Arbetsgivaravgifter, Källskatt (skatteavdrag) och Tull. Förkortningen ger läsaren ett enkelt kom-ihåg avseende huvuddelen av de materiella skatter och avgifter som ingår i det svenska skattesystemet. Innan den fördjupande företagsbeskattningsdelen behandlas, innehåller boken en översiktlig genomgång av det inkomstskatterättsliga området och de tre inkomstslagen: näringsverksamhet (NRV), tjänst och kapital. Ambitionen med denna studiehandledning är att ge läsaren en introduktion till framför allt inkomstskatterätten, men även till dess förhållande till andra skatteslag och avgifter såsom i första hand socialavgifterna och momsen.

Denna bok innehåller följande delar: Beskattning av inkomst av näringsverksamhet eller tjänst - översikt med särskilda genomgångar av Inkomst av tjänst och Inkomst av näringsverksamhet samt Kapitalbeskattning - översikt och Företagsbeskattning - översikt. De ska var för sig kunna användas av lärare och studenter som instuderingsmaterial. Beträffande socialavgifter och moms behandlas dessa ämnen integrerat med inkomstskatten. I företagsbeskattningsdelen berörs inkomstskatten med vissa löpande kommentarer avseende socialavgifter, redovisningsrätt och moms. Där ges också en separat översikt avseende momsen. I IMPAKT-serien har hittills även följande titlar utgivits:

- IMPAKT - Momsnyckeln,

- IMPAKT - Avtal och momsavdrag

- IMPAKT - Skatter och avgifter i Sverige

- IMPAKT - Snabborientering i det svenska skattesystemet

Beträffande förfarandereglerna finns info i Skatteförfarandepraktikan - med straff- och europarättsliga aspekter samt i IMPAKT - Snabborientering i det svenska skattesystemet, som bl.a. fungerar som ett paper till denna och övriga böcker i IMPAKT-serien.

Denna bok är en studiehandledning lämplig för föreläsningar och gruppövningar i grundkurser och fördjupningskurser i beskattningsrätt på högskola och universitet samt hos olika utbildningsinstitut där kurser ges i ämnet skatterätt. Den möjliggör till och med rena självstudier inom skatterätten. Den grundläggande pedagogiska tanken med boken är nämligen att den hellre ska syfta till lärandefokusering än till lärarfokusering. Den utgör ett studiematerial - en studiehandledning - som ska inbjuda till lärande i skatterätt, och inte bara, såsom de mer traditionella böckerna i ämnet, om skatterätt. Läsaren ska stimuleras till analys i en egentlig mening av källor i ämnet skatterätt, vilket är en avgörande förutsättning för problemlösning och forskning i ämnet. Boken utgör således ett stöd också för den yrkesverksamme som kommer i kontakt med skatterättsliga problem. Den utgör då även ett mer handboksmässigt stöd för att orientera sig i regelverken, så att relevanta bestämmelser i den många gånger snåriga skatterätten kan hittas för den aktuella problemställningen. De övningsexempel som finns i förevarande bok avser inkomstslagen tjänst, NRV och kapital samt företagsbeskattningen. Med boken görs inget anspråk på att visa den enda vägen för att tillägna sig skatterätten. Skatteverkets hemsida,www.skatteverket.se, utgör också en praktiskt sett viktig väg in i skatterätten.

I boken beaktas skattereglerna per den 1 januari 2017.

Info om bl.a. denna och ovan nämnda böcker finns på Pedagogiskt Forum Skatt (PFS), se www.forssen.com
Visa hela texten

Kundrecensioner

Har du läst boken? Sätt ditt betyg »