IMPAKT ? Avtal och momsproblem - Andra upplagan (e-bok)
Format
E-bok
Filformat
PDF med vattenmärke (0.7 MB)
Om vattenmärkning
PDF-böcker lämpar sig inte för läsning på små skärmar, t ex mobiler.
Språk
Svenska
Utgivningsdatum
2018-03-02
Förlag
Melker Förlag
ISBN
9789176152546
IMPAKT ? Avtal och momsproblem - Andra upplagan (e-bok)

IMPAKT ? Avtal och momsproblem - Andra upplagan E-bok

E-bok (PDF), Svenska, 2018-03-02
179
Laddas ned direkt
Läs i vår app för iPhone och iPad
Författaren lanserade begreppet IMPAKT i böckerna IMPAKT - studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt respektive IMPAKT - Momsnyckeln, vilka också ges ut på förevarande förlag. IMPAKT står för Inkomstskatt, Mervärdesskatt (moms), Punktskatt, Arbetsgivaravgifter, Källskatt (skatteavdrag) och Tull.

I den förstnämnda bokens fördjupningsdel behandlas företagsbeskattningen på avancerad nivå, medan den andra nämnda boken kan fungera bl.a. som ett komplement till den förstnämnda beträffande momsen i allmänhet. I IMPAKT - Avtal och momsavdrag gick författaren vidare med fördjupningsfrågor om momsen. Där behandlades vissa frågor om avtal i förhållande till rätten till avdrag för ingående moms i olika verksamheter. I förevarande bok, IMPAKT - Avtal och momsproblem: Andra upplagan, ligger perspektivet inte i första hand på förvärvssidan i företagets verksamhet. Genom att i boktiteln ha ändrat momsavdrag till momsproblem markerar författaren att frågorna kan börja antingen från det perspektivet eller från omsättningssidan. I det avslutande fallet i boken beskrivs också att lagstiftningen kan öppna för upplägg avseende moms.

För kurser i företagsbeskattning på avancerad nivå är denna bok avsedd att ge de studerande stöd för att möjligen kunna bemästra bl.a. ett så pass avancerat kursmål som att förstå och kunna hantera ett momsproblem som kräver en alternativ avtalskonstruktion civilrättsligt sett än vad som kan ha föreslagits i ett utkast till avtal eller som framgår av ett färdigt avtal som är föremål för bedömning. Beträffande avdragsrätten för ingående moms gäller det att komma ihåg att den påverkas av vad som händer på försäljningssidan i verksamheten och, ibland, av vad som har skett angående frågan om utgående moms hos säljande motpart. Det gäller således ofta att tänka i minst två led.

Författaren påpekar att de problem som berörs här bara är ett axplock. Denna bok kan därför fungera som ett förslag till vissa punkter i en checklista avseende momsfrågor vid avtalsskrivningen mellan en säljare och köpare av en vara eller tjänst. Eftersom rättsläget kan vara oklart, fungerar en sådan checklista framför allt som ett stöd för att skriva en momsklausul i det civilrättsliga avtalet mellan parterna.

De regler som berörs i boken är de som gällde per den 1 januari 2018.

Björn Forssén är juris doktor och ledamot av Sveriges advokatsamfund.
Visa hela texten

Kundrecensioner

Har du läst boken? Sätt ditt betyg »