Fler böcker av Sonya Petersson

  • Konst i omlopp : Mening, medier och marknad i Stockholm under 1700-talets s

    Sonya Petersson

    Under senare delen av 1700-talet började konst, internationellt och i Stockholm, att spridas på en nyetablerad kulturmarknad orienterad mot en borgerlig stadsbefolkning. Konst började framträda som ett ämne i pressen, visas offentligt på Konstakad...

  • The Power of the In-Between

    Sonya Petersson

    The Power of the In-Between: Intermediality as a Tool for Aesthetic Analysis and Critical Reflection gathers fourteen individual case studies where intermedial issues—issues concerning that which takes place in between media—are explor...