Psykopater och sociopater : ett spektrum (häftad)
Fler böcker inom
Format
Häftad
Språk
Svenska
Antal sidor
467
Utgivningsdatum
2010-09-28
Förlag
Recito Förlag
Dimensioner
300 x 210 x 32 mm
Vikt
1320 g
SAB
Vlac
ISBN
9789186690434
Psykopater och sociopater : ett spektrum (häftad)

Psykopater och sociopater : ett spektrum

(2 röster)
Häftad Svenska, 2010-09-28

Slutsåld

Denna bok, «Psykopater och sociopater - ett spektrum», ger till skillnad från andra böcker om psykopati en bred tvärvetenskaplig överblick i ämnet. Beskrivningar av psykopati är annars vanligen begränsade till psykiatri och psykologi. I boken skiljs mellan psykopater - människoförbrytare - och mer sofistikerade sociopater - samhällsförbrytare. Här berörs många kriminella och omoraliska beteenden utförda av människor som vid första anblicken kan se ut som psykopater, men som bara på grund av olika situationsfaktorer beter sig som sådana. Svåra frågor som den om barnpsykopater berörs, liksom aktuella ämnen som terrorister och terrorism. Såväl behandling av psykopater som hur man kan förebygga utvecklandet av psykopati tas upp. Även psykopatens eget lidande berörs. I ett avsnitt diskuteras ingående hur man kan identifiera psykopater i olika sammanhang och hur man bör förhålla sig till dem.

«En angelägen bok om en kontroversiell diagnos Finns det inte tillräckligt skrivet om psykopater, med tanke på vad som publicerats de senaste åren? Nej, för det har mest varit populärvetenskapliga böcker som fram för allt riktat sig till kvinnor som behöver hjälp att ta sig ur destruktiva relationer. Vi som arbetar kliniskt, forskar, diagnostiserar och utreder, behöver Linghs bok. Jag får hjälp med många svåra praktikfrågor och särskilt sådana frågor som brukar lyftas i psykodynamisk teori, nämligen frågor om ramar och motöverföring. Sigvard Lingh nyanserar, fördjupar och kastar ljus över den inre världen bakom psykopatens personlighet och beteende. Utan en sådan förståelse står vi oss slätt då vi möter psykopater i vårdsammanhang. Lingh ger oss även en intressant bredd, t.ex. i avsnitten om sociala och kulturella aspekter, t.ex. frågor om avvikelser och normalitet i förhållande till kulturella sanktionssystem. Texten är hälsosamt fri från dogmer. Vi inbjuds att ta personlig ställning, fundera och diskutera. Lingh skriver också om psykopati som politiskt fenomen vilket torde inspirera till reflektion. Även religioners och könets betydelse lyfts och att alla dessa perspektiv har relevants blir glasklart. Referenslistan är gedigen och forskningskvalitén hög. Linghs personliga språk och humor genomsyrar textflödet. I dagens aktuella forskningsläge då kontrollerade randomiserade resultatstudier fått stor plats på bekostnad av förståelsekunskap, känns det angeläget med denna typ av litteratur, som hjälper oss att analysera och reflektera omkring vad, hur och varför vi gör som vi gör i vårt kliniska arbete med denna utmanade patientgrupp.» Susanna Carolusson leg. psykolog & psykoterapeut «Sigvard Linghs bok är mycket lärd och mycket omfattande. Den ställer krav på läsaren. Ingen psykopat skulle klara att läsa den. Men för en kliniker; läkare eller beteendevetare som verkligen är intresserad av sitt arbete i den kriminella värden är boken mycket värdefull eftersom den ger en översikt av många års tankearbete om psykopati. Har man läst denna bok - då kan man mycket om psykopati och psykopater. Boken är värdefull också för människor utanför professionen: psykopaterna finns mitt ibland oss: en ekonom, en polismästare ... you name it.» Hans Kåreland, psykiater «Det är ett stort nöje att läsa och studera Sigvards Linghs bok om främst psykopater. Boken är välskriven och mycket intellektuell. Det man främst slås av är att den är så oerhört genomarbetad och byggd på fakta och lång erfarenhet. Som gammal polisman känner man igen många situationer ifrån möte med människor. Jag tror därför att boken kan vara till stor nytta i många avsnitt som kunskapskälla för bl.a. poliser. Det gäller både poliser som konfronteras med personer ute i vardagslivet, men även för kriminalpoliser vid olika förhörssituationer med människor. Boken ger verkligen insikt och förklaring till mångas beteende.» Kjell Söderberg f.d. chef Kriminalunderrättelsetjänsten i Uppsala län
Visa hela texten

Kundrecensioner

Har du läst boken? Sätt ditt betyg »

Recensioner i media

PSYKOPATER OCH SOCIOPATER - ETT SPEKTRUM
Av Sigvard Lingh, Recito förlag, 2010.

Psykopati ur olika synvinklar
Det är modigt att skriva en bok om psykopati om man vill bli tagen på allvar. Många psykologer undviker begreppet, dels därför att det tagits bort ur diagnostiska manualen DSM, dels därför att ordet psykopat blivit ett skällsord. Den som får stämpeln psykopat anses ofta bortom all hjälp. Så icke i denna bok. Jag har följt denna boks framväxt och sett att författaren tar ämnet på stort allvar. Boken sticker ut från mängden böcker om psykopater som kommit ut på marknaden under de senaste åren. Dessa "populärvetenskapliga" publikationer har inte hittat fram till litteraturlistorna i akademiska eller vetenskapliga kurser. De aktuella böcker jag sett om psykopati har framför allt vänt sig till kvinnor som behöver hjälp att ta sig ur destruktiva relationer med psykopater. Risken finns att vi som forskar, arbetar kliniskt, diagnostiserar och utreder, väljer bort sådana böcker eftersom de inte tillför oss tillräckligt mycket nytt stimulerande tankestoff. Sigvard Linghs bok är ett undantag. Den är akademiskt tung, exklusivt omfattande och man kan inte undgå att uppskatta betydelsen av författarens långa kliniska erfarenhet. Han tar tag i ett kontroversiellt diagnosbegrepp och får mig att kunna använda begreppet som ett kliniskt och diagnostiskt verktyg. Jag får hjälp med många svåra praktikfrågor och särskilt sådana frågor som brukar lyftas i dynamisk teori, nämligen frågor om ramar och motöverföring.
Psykologiskt djup
Lingh låter inte psykopatibegreppet banaliseras. Han faller inte i den publikfriande fällan att beskriva de mest typiska symtomen så att läsaren kan känna igen sin psykopatiske arbetskamrat. Han nyanserar, fördjupar och försöker förstå psykopatin ur många olika perspektiv. Lingh försöker hitta och beskriva de djupare förklaringarna som kan kasta ljus över den inre världen bakom bland annat bristerna, tomheten, raseriet och triumfen i psykopati. Utan en sådan förståelse står vi oss slätt då vi möter psykopater i vårdsammanhang. Författaren förmedlar ett dynamiskt djup, men också en intelligent bredd. Bredden visar sig i avsnitten om sociala och kulturella samt genusaspekter, där förfatmetanivå som ställer oss in för frågor om avvikelser och normalitet i förhållande till kulturella sanktionssystem. Det är nyttigt och manar till eftertanke.
Fräscha reflektioner
Ingenting är heligt i denna bok. Texten inbjuder till en dialog och är hälsosamt fri från låsta föreställningar. Lingh nöjer sig inte med slutna teorier. I stället inbjuder Lingh oss, om vi vågar läsa med ett öppet sinne, att ta personlig ställning, fundera och diskutera med honom. Psykologfackets medlemmar har återkommande genom åren efterlyst psykologers kunskap i politiska frågor - och beskyllt oss för feghet. Lingh ger sig ut i politikens stormar också. Hans tankar om psykopati och politik är intressanta. Jag hoppas på mer av sådana diskussioner i framtiden. Religioners roll diskuteras också. Jag tycker att Lingh lyckas visa att dessa perspektiv är relevanta.
Akademisk kvalité
Referenslistan är gedigen och forskningskvalitén hög. Med 2 000 vetenskapliga referenser läggs en solid grund utifrån befintlig forskning och med 2 500 fotnoter får läsaren en kontinuerlig hjälp att förstå texten. Samtidigt är texten lättläst och läsaren lockas in i en seriös existentiell upplevelse tillsammans med författaren vars personliga språk och humor genomsyrar textflödet. Detta är en stor och befriande konst i ett svårt ämne. I dagens aktuella forskningsläge, då kontrollerade randomiserade resultatstudier fått stor plats på bekostnad av förståelsekunskap, är det ytterst angeläget med denna typ av litteratur. Den hjälper oss att reflektera, tänka kritiskt, förstå och få hjälp att undersöka vad vi gör, hur och varför i vårt kliniska arbete med denna utmanade patientgrupp.

SUSANNA CAROLUSSON Psykolog, psykoterapeut