Arbetsmiljö 2020 : Aktuella författningar 1 januari 2020 (häftad)
Format
Häftad
Språk
Svenska
Antal sidor
165
Utgivningsdatum
2020-01-27
Upplaga
27
Förlag
Lars Åhnberg
SAB
Ohae
ISBN
9789188121288
Arbetsmiljö 2020 : Aktuella författningar 1 januari 2020 (häftad)

Arbetsmiljö 2020 : Aktuella författningar 1 januari 2020

(1 röst)
Häftad Svenska, 2020-01-27

Slutsåld

Arbetsmiljö 2020 redovisar hela arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen i aktuell lydelse den 1 januari 2020.

Under 2019 har en ny arbetsmiljöföreskrift beslutats "Medicinska kontroller i arbetslivet" (AFS 2019:3) som gäller fr o m 1 november 2019.

Ändringar har bl a gjorts fr o m 2 september 2019 i "Användning och kontroll av trycksatta anordningar" (AFS 2017:3) samt fr o m 1 november 2019 i "Dykeriarbete" (AFS 2010:6), "Syntetiska oorganiska fibrer" (AFS 2004:1), "Kvarts - stendamm i arbetsmiljön" (AFS 2015:2), "Asbest" (AFS 2006:1), "Belastningsergonomi" (AFS 2012:1), "Kemiska arbetsmiljörisker" (AFS 2011:19), "Mast- och stolparbete" (AFS 2000:6), "Artificiell optisk strålning" (AFS 2009:7), "Vibrationer" (AFS 2005:15) och "Rök- och kemdykning" (AFS 2007:7) samt fr o m 1 januari 2020 i "Sprängarbete" (AFS 2007:1).

Dessutom har några äldre föreskrifter upphävts samt en mindre ändring gjorts i arbetsmiljölagen.

Arbetsmiljö 2020 innehåller ett 20-tal av Arbetsmiljöverkets mer allmänna arbetsmiljöföreskrifter:

* Systematiskt arbetsmiljöarbete
* Organisatorisk och social arbetsmiljö
* Arbetsplatsens utformning
* Första hjälpen och krisstöd
* Belastningsergonomi (ÄNDRAD 2019)
* Buller
* Ensamarbete
* Minderårigas arbetsmiljö
* Gravida och ammande arbetstagare
* Anteckningar om jourtid, övertid och mertid
* Arbetsanpassning och rehabilitering
* Användning av arbetsutrustning
* Byggnads- och anläggningsarbete
* Kemiska arbetsmiljörisker (ÄNDRAD 2019)
* Hygieniska gränsvärden
* Åtgärder mot våld och hot i arbetsmiljön
* Arbete vid bildskärm
* Arbete med djur
* Arbete i stark värme
* Medicinska kontroller i arbetslivet (NY 2019)
* Användning av personlig skyddsutrustning
Visa hela texten

Kundrecensioner

Har du läst boken? Sätt ditt betyg »