Fler böcker av Cynthia Geisen

  • Att växa som familj

    Cynthia Geisen

    Det finns många anledningar till att familjer utökas och förändras. Ensamstående föräldrar kan välja att gifta om sig. En familj kan välja att adoptera ett barn. Ekonomiska omständigheter kan leda till gemensamma hushåll. Oavsett varför det händer...

  • Leben in der Patchworkfamilie

    Cynthia Geisen

    Patchwork-Familien entstehen heute immer öfter. Diese neue Familiensituation braucht viel Zeit, Geduld, Liebe und eine Menge Gespräche, damit sich alle Familienmitglieder wohlfühlen. Dieses einfühlsame Buch hilft Kindern, sich ...